11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 23 MART 1995 PERŞEMBE OLAYLAR VE GORUŞLER O kâfaOProf. Dr. S on gunlerde şehnrflizde yaşanan olaylar, *Turkı- ye'nın temel sıyasal duze- nı olarak "laiklik" esasını kabul etmekle Atafürk'un ne kadar yennde bır tercıh yaptığınj bır kez daha gözler onune ser- mektedır Gerçekten, o kadar değışık dın ve mezhepten kımselenn yuzyılfar- dan ben ıç ıçe, yan yana yaşadığı bır toplumda, bıreylen bırarayagetırecek, onlar arasındakı beraberlığı perçınleş- tırecek ve vatanın butunlugüne karşı yönelebılecek bütun açık ve örtülu ey- lemlerkarşısında bırlıkte hareket etme- lennı sağlayacak bağ "din birliği" ola- mazdı Aynı bağı "ırk birliğinde'' ara- mak da buyuk yanılgı olurdu, çunku Orta Asya'dan gelıp Anadolu'ya yerle- şen ve buradan ozellıkle Batı'ya yöne- len ılk çekırdek, çeşıtlı savaşlarvegoç- ler sonucunda, bu nıteiıgı çoktan kay- betmıştı Bu nedenledır ki Atarurk "Ne murlu Türk oiana" değıl, ">e mutlu Türküm <ü)ener demek suretıyle han- gı so>, dın ya da mezhepten olursa ol- sun, kendını Türk sayan herkese çağn- da bulunmuştu Bu ıtıbarla "Uiklik" ılkesı Türkı- ye'ye Batı'nın bır "özentisi", bır rur "zâppetik" ya da "Baö takffiçflgr ola- rak gelmış değıldır Dın ve mezhep kav- galanna son vermek hıç olmazsa "yurtta banş"ı sağlamak ıçın zorunlu oîduğu ıçın, bu gunlere gelınmemesı, bırtakım mollalann, yobazlann ya da ırkçılann kardeşı kardeşe kırdırtması- na yol açılmaması ıçın, dunu ıyı bılen vebunedenledebugunlen vejarınla- n da ıyı goren Ataturk tarafından cum- hunyetın temelı olarak benımsenmıştır Ne var kı Türkıye'yı koktencılığın karanlıklannayadaırkçılığınzulmüne çekmek ısteyen "o kafa"dakı kışıler, la- ıklığı dınsızlık, Ataturk'u de laık dık- tatorlügün baş sorumlusu saydıklan ıçın, oncelen sınsıce, ama son zaman- (arda açıkça O'nun kurduğu cumhun- >ete cephe almışlardır Çunku "o kafa" kendısı gıbı duşun- meyen, kendısı gıbı ınanmayan, kendı- sı gıbı davranmayan, hatta gıyınmeyen herkesı "yabancT sayar Çünku "o ka- fa"ya gore her yabancı duşmandır ve bütun kötulüklenn. burun sosyal ve do- ğal yıkımlann (felaketlenn) başınagel- mesının tek nedenıdır Çunku "okafa" kan dokmekten, ınsan yakmaktan ozel bır zevk duyar Çunkü "o lcafa"nın ınancına gore, ortunmeyen her kadın fahışe ve onun dınmden, mezhebınden ya da ırkından olmayan herkes duzen- bazdır tşte laıklığın gereklılığıne ınanma- mızın, bıze emanet edılmış olan u Laik Törkiye Cumhuriyeti"nı korumamızın esas nedenlennden bın, banşın ancak bu suretle sağlanabıleceğıne olan ınan- cımızdır Bu ulus yıllarca banş ıçınde yaşamışsa, bunu laıklığe borçludur Fa- kat laıklık duşmanı "o kafa" bırbınnı ızleyen ödunlenn sonucu olarak, gerçek yuzunü göstermeye başladıgı andan ıtı- baren, ıç kavga asla eksık olmadı Bu nedenle yönetıcılenmızı bır kez daha uyanyorum, Atatürk'un tek dev- nmı vardır, o da latklıktır Bundan en ufak bır odun venlemez ve venlmeme- lıdır Tersı durumda ne yurtta ne de cı- handa banş kalır, ne de kardeş kavga- lannın onu alınabılır1 PENCERE Batağa Dikkatî.. Gazıosmanpaşa ve Umranıye olaylanyla geçen hafta dunyanın gundemınde başı tutan Turkıye bu kez de Ku- zey Irak harekâtıyla one çıkıyor • Mezhep çelışkısı uzenne oturtulan kavga geçen hafta ül- kenın en buyuk kentının altını ustune getırıyor, kıtleler yu- rumeye başfıyor, polıs halkla karşı karşıya kalıyor, asken bır- lıkler araya gırıyor, oluler, yaralılar Batı soruyor "Turkıye 'nın geleceğı nedır?. Ulke Cezayırya da Iran 'a donuşebılırmı?.." • Arkmı 19. Sayfada KÖRFEZBANK'I BEŞ YlLDIR ZİRVEDE TUTAN GERÇEKLER 1994 BILANÇOSUNU 1.1 TRILYON NET KAR VE % 220'LIK REKOR ÖZSERMAYE KARLILIĞIYLA KAPATAN KÛRFEZBANK BEŞİNCÎ YILDIR TÜRK BANKACILIĞININ ZIRVESINDE. BIR BANKAYI SAĞLAM VE ÜSTÜN KILAN TÜM BANKACILIK KRITERLERINDE KORFEZBANK GEÇEN BEŞ YILDA ERIŞILMESI GÜÇ REKORLARA IMZASINI ATTI. IŞTE, TÜRKIYE'NIN EN KARLI BANKASI KÖRFEZBANK'I BEŞ YILDIR LlDER YAPAN GERÇEKLER. DEĞİŞMEYEN YÖNETtM KADROSU Korfezbank'ı bugünkü gelişme ve karlılık çizgisine getiren \ değişmeyen yönetim kadrosu. BÎLANÇO REKOR ÖZSERMAYE KARLILIĞI Ortalama % 200'leri aşan özsermaye karlılığıyla beş yıldır tüm bankalar arasmda birinci. YÜKSEK LIKİDÎTE Beş yılda % 80'lere yaklaşan, sektörun çok üzerinde likidite. (Mılyon TL) Aktifler Kasa ve Bankalar Kanunı Karşılıkiar Menkul Değerler Kredıler Sabn Kıymetler (Net) Tahsılı Gecıkmış Alacaklar Gelır Reeskontlan ve Dıger Aktıfler Toplam Aktifler Pasifler Mevduat Alınan Kredıler Blokeler Alınan Uzun Vadelı Kredıler Gıder Reeskontlan üe Dıger Pasifler Toplam Pasifler Toplam Ozkaynaklar Pasıfler ve Özkaynak Toplamı KAR ZARAR TABLOSU Faız Gelırlen Faız Gıderlen Net Faız Gelırlen Faız Dışı Gelırler Faız Dışı Gıderler NetKar YATIRIM BANK4 31 12.1994 4 902 883 775 017 3 326 094 1 422 830 67 432 0 1 028 857 11523 113 5 049 408 1 959 168 256 730 1 547 480 907 415 9 720 201 1 802 912 11523 113 3 507 258 2 331 995 1 175 263 576 899 646 943 1 105 219 LCILIĞINI ÖNCÜLÜK 31 12.1993 2 774 531 87 595 2 070 673 1 249 084 31636 0 326 020 6 539 539 2 082 946 2 265 128 127 757 931 097 301605 5 708 533 831006 6 539 539 1604 843 902 447 702 396 197 820 395 218 504 998 3A Tüm bankalar arasında 1993 ve 1994'de en çok halka açılma işlemine aracılık. YÜKSEK AKTİF KARLILIĞI Ticari bankalar içinde son beş yıldır en yuksek aktif karlılığı. SIFIR TAHStLÎ GEClKMlŞ ALACAKLAR • Tutarlı ve sağlam kredi - politikasıyla, beş yıldır korunan sıfır tahsili gecikmiş alacaklar. Körfezbank
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle