18 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
23 MART 1995 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA VJÜNÜNTI TELEVIZYON 17 İLMLERİ Yalnızlık Bir Şarkıdır 09.00 Kanal D Macera © Blue Bayou 09.30 Kanal 6 Dram © Ölmüş Bir Kadının Mektubu 4Û.30 Show Dram © Alh Gelin 11.00 Kanal 6 Duygusal © TekYol 11.30 HBB?O Kara Osman 11.30 Kanal D Güldürü /Q\ Bir kabadayının başından geçen gülünç olaylar üzerine bir yapım. v 5 ' Yönetmenliğini Yücel Uçanoğlu'nun üstlendiği fılmin başlıca rol- lerini Irfan Atasoy ve Denız Erkanat paylaşıyor (1973). Bırakın Yaşasınlar 12.00 Show TV Macera /Tî\ (Nothing Personal) - Bir kolej öğretmeni ile bir avukat, Alaska'da viv askeri tesiskurupayıbalıklanmöldürmeyigerektirenprojeyesavaş açar. G. Bloomfıeld'in yönettiği fılmde D. Sutherland. S. Somers var. Kızlar Okulu 12.10interstar Macera (Our Time) - 1955, ABD. Massachusetts eyaletindeki birkız oku- lunda yaşanan 'nostaljik7 olaylar... Yön: Peter Hyams. Oyn: Pame- la Sue Martin, Parken Stevenson, Bets Slade, George O'Hanlon Jr. Kara Diken 12.10 TRT INT Duygusal /Ç^\ Köyün güzeli ile evlenebilmek için yanşan gençlerin arasında ağa- v3/ nın oğlu da vardır. Yavjuz Yalınkılıç'ın yönetmenliğini üstlendiği yapımda Belkıs Akkale ve Ünsal Emre başlıca rolleri paylaşıyor. Kaplan Pfençesi 12.40 atv Polisiye /Ç^\ Tçlerine sızarak kaçakçı şebekesini ortaya çıkaran narkotik büro po- VZV lisinin mücadelesi. Yön: Mehmet Aslan. Oyn: Fikret Hakan, Sev- da Karaca ve Hikmet Taşdemir (1976). Karanlık Yıllar 13.50 Interstar Duygusal /J7\ Hafızasını kaybeden bır adamın başından geçen olaylar... Yönet- Vİ5'menliğini Nejat Okçugil'ın üstlendiği filmde Serdar Gökhan ve Meral Zeren başlıca rollen paylaşıyor Babahk 14.20 Kanal D Dram /J^\ Ambulans şoförlüğü yapan Murat'ın adı cinayete kanşır ve müeb- \£/ bet hapse mahkûm olur. Melih Gülgen'in yönettiği fılmde Cüneyt Arkın ve Deniz Erkanat rol alıyor (1974). GizüEI 14.30 atv Güldürü ©(The Dark Backvvard) - Ikı stand-up komedyeninin, kendilerin- den başkasını ilgilendırmeyen öyküsü. Yön: Adam Rifkin. Oyn: Judd Nelson, Bill Paxton, VVayne Newton... (1991, 104 dk). Sihirfi Tepeye Dönüş 14.45 Kanal 6 Fantastik /fN (Return from the Witcn Mountain) - Kanal 6. ikı uzaylı çocuğun \£s kötükişilerdenkaçışınıyıllardırbitıremedigitti. Birtekrarrekoru... Yön: John Hough, Oyn: Bette Davis, Chnstopher Lee (1978. 93 dk). Büyük Borç 15.30/01.00 TGRT ? f~>Crrouble Coraes to Town) - TGRT'ye göre fılmi, 'Daniel Petric' \_^yönetmiş. 'LloyaBridges' oynamış. Doğnısu Daniel Petrie ve Lloyd Bridges olacaktı. Ölasılıkla özgün adı da yanlış. kaynaklarda geçmiyor. Gün Akşam Oldu 15.30 Show TV Dram /j^\ Almanya"dan dönüp sevdiği kıza tecavüz eden arkadaşından inti- Ky kam alan gencin dramını konu alan fılmin yönetmeni Şahin Gök. Gökhan Güney ve Burcu Tekgül başlıca rollerde (1986). Küçük Kovboy 16.20 atv Macera /ÇŞ. Küçük yumurcak, haydutlar tarafından kaçınlınca Batı'nın en hız- vH' h silahşörü onu kurtarmaya çalışır. Türk-ltalyan ortak yapımın yö- netmeni Guido Zurli. llker tnanoğlu, Cüneyt Arkın. P. Petit var (1973). Sen Bir Meleksin 17.20 Kanal D Duygusal /JJ\ Kansı ölen altı çocuklu işadamı. genç bir kıza âşık olur. Nejat Say- V3' dam'ınyönettiği filmin başlıcarollerinı Hülya Koçyiğıtve EdizHun paylaşıyor (1969). Kanun Adamı 17.30 Kanal 6 Macera /J7\ Fılmde bir avukatın kanundışı adamlarla mücadelesi konu edılıyor. ^ ö ' Cüneyt Arkın'ın hem yönetmenliğini hem de başrolünü üstlendiği fılmde Bahar Öztan da var. Ölümsüz 18.20 Show TV Dram Suçsuz yere on beş yıl hapis yattıktan sonra özgürlüğüne kavuşan adam, çocuklannı kötü halde bulur. Çetin Inanç'ın yönettiği film- de Cüneyt Arkın ve Nazan Saatçı var (1982). Demir Kalp 19.45 Kanal 6 Macera /77\ (Iron Heart) - Sadist içerikli, zekâ düzeyi düşük yapımlann yönet- \2s menı Robert Clouse'dan şanına yaraşır bir fılm. Yine polis, yine uyuşturucu çeteleri... Oyn: Bntton K. Lee, Bolo Yeung (1991, 86 dk). 2000 Yıhnm Savaşçıs 19.55 Kanal D Bilimkurgu /77\ (TC2000) - Ölen bir polis memuru. robot olarak yenıden canlandı- viy nlıp çetelere karşı savaşta kullanılır. T.J. Scott"un yönetmenliğini yaptığı fılmde Bolo Yeung, Jalal Merhı. Bılly Blanks başlıca rollerde. Doktor Civanım 20.35 Show TV Güldürü /^7\ tstanbul'da bir hastanede hademelik yapan Kemal. yıllar sonra kö- *Ö' yünde kendisini doktor olarak tanıtır. Kartal Tibet'in yönettiği fılm- de Kemal Sunal ve Bahar Öztan ro! ahyor (1982). 22.00/ atv I Manisa Tarzanı Aynntı yanda Uzaktaki Sesler 22.15 HBB VVestern /7> (Distant Voices) - 1810, Florida. Bır subay, Kızıldenlilenn elinde- ' Ö ' ki beyazlan kurtanr. Raoul Walsh"dan 'rutin' bir vvestem. Oyn: Gary Cooper. Mari Aldon. Richard Webb, Ray Teal (1951, 101 dk). Rabia 22.30 TGRT Dinsel tt\ Küçük Rabia ailesini kaybettikten sonra hayat mücadelesine baş- v 3 ' lar. Osman F. Seden'in yönetmenliğini üstlendiği fılmde Mine Ça- yıroğlu ve Erdoğan Sıcak başlıca rolleri paylaşıyor. Bir Pfervane Gibi 22.50 TRT 2 Dram O(?)- 'Bilınmeyen Sinemalar' kuşağında bir başka G. Kore fılmi ek- randa. Torunlanyla yaşayan büyükanneye. üç kız çocuklu komşu gelir. Yön: Myung-Jang. Oyn: Jeon-Il, Jeong Yoo-Suk, Woon-Kye. 23.30 Show TV MaceraKazanmak İçin (Fight to Win) - Son zamanlarda ekranlarda sıkça yer almaya baş- layan kıkboks fılmlenne bır başka örnek. Cynthia Rothrock ve Ge- orge Chung başlıca rolleri paylaşıyor (1988). Sahne Işıklan 00.10 Kanal 6 Dram /7T\ (White Star) - Hırslı bır menajer, yasal ve yasadışı yollarla, tanın- v£/ mamış bir rockçıyı yıldız yapmak ister... Yön: Roland Klick. Oyn: Dennis Hopper. Terrance Robay. Ramona Svveeney (1981-82. 92 dk). LadyX'inBoşanması 00.15 HBB Güldürü (Divorce of Lady X) - Bir Ingiliz aristokratın kızı. sözde boşanma davasıyla, bir avukatı kendine âşık eder. Ünlü oyuncularla. birincı smıf güldürü. Yön: T. Whelan. Oyn: Laurence Olivier. Merle Oberon. Sıcak Sahil 00.40 Kanaj D Dram /77\ (Burning Shore 3) - Zenginliğinin keyfini çıkaran bir kontesin tek v£/ problemi, sürekli sorun çıkaran iki oğludur. Jeannot Szwarc'ın yö- nermenliğınde John Savage, Emest Borgnine, Valerie Perrine oynuyor. Büyük Umutlar 01.40 Kanal 6 Dram (Ts (Great Espectations) - Charles Dickens'ın ünlü klasiğinin yakın ^<zs tanhlı bır uyarlaması. Yoksul genç, sonunda kötü kaderini yenip ra- hata kavuşur. Yön.Tim Burstall. Oyn: Signd Thornton, John Stanton. Derin Sular Altında 03.00 TRT 1 Macera ©(II Cacciatore de Squali)- Karayiplerdeki bir adada, bir grup se- rüvenci, deniz altındaki hazine için mücadele eder. Yön: Enzo G. Castellari. Oyn: Franco Nero, Jorge Luke, Mırta Miller(1979. 82dk). OYerli Orta Halli # # Değmez \J) Yabancı Gaziosmanpaşa olaylan sonrasmda uyan cezası alan Radyo Mozaik'in yayın yönetmeni Deran Atabey: lüstJKumPıın işini polis yapıyordu 9 TAYFUN İŞBİLEN Gaziosmanpaşa olaylan sonrasm- da uyan cezası venlen Ankaralı Rad- yo Mozaik'in genel yayın yönetme- ni Deran Atabey, Radyo Televızyon Üst Kurulu'nun polisin değerlendir- melenyle hareket ederek uyan ceza- sı dağıttığını ileri sürdü. Ankara'dan yayın yapan Radyo Mozaik'e, Gaziosmanpaşa olayla- n'nda yaptıklan yayın yüzünden "toplumu şiddete sevk edecek, toplumda nefret duygularını oluş- turacak" şekilde yayın yaptığı için uyan verildi. Aynca RTUK'e göre. Radyo Mozaik bir yayın suçu daha işlemışti; o da "ya>ınlarda devletin temel kurumlarını küçük düşürü- cü ve aşağılayıcı ifadelere yer ver- mek". RTÜK. aynen olaylar sırasın- da diğer radyolara verdiği uyan ce- zalannda olduğu gibi, Radyo Moza- ik'in hangı yayın ve sözlerle bu suçu ışlediğini açık olarak bildırmedı. Deran Atabey, 12 mart günü Ga- zıosmanpaşa'da kahvehanelenn si- lahlı saldınya uğramasıyla başlayan ve gittikçe büyüyen olaylardan son- ra, 13 mart günü normal yayın akış- lannı durdurarak haber ağırlıklı bir yayın yapmaya başladıklannı söylü- yor. Atabey, böylece Istanbul'da meydana gelen olaylan Ankara'daki dinleyicilerine a^ında duyurmaya ça- lıştıklannı belirtiyor. Atabey'in ak- tardığına göre 14 mart salı günü rad- yoya polis geliyor ve yayındaki su- nuculan götürmek istiyor. Atabey buna itiraz edince polis görevlısi, "Madem sunucularııı gelmesini istcmiyorsun, o zaman sen gelecek- sin" diyor. Bunun üzerine Atabey'i ekip arabasma götüriiyorlar. Atabey, kapının önündeki arabaya binerken, "Çağdaş Radyo" ve "Radyo tmaj' 'dan da tanıdık yüzlerin araba- da olduğunu görüyor. Ancak, 1 kilo- metre kadar uzaklaştıktan sonra ge- len bir telsiz emriyle Atabey'i radyo- ya geri getiriyorlar. 15 mart çarşam- ba günü, canlı yayın sırasında kuru- lan bir telefon bağlantısında yaşlı bir kadın polise küfür ediyor. Sunucu, gerekli düzeltmeyi yapsa da sözler sarf edilmiş oluyor. Aynı gün Deran Atabey, Güvenlik Şube Müdürlüğü Basm Bürosu'na çağnltyor. Atabey, bundan sonrasını şöyle anlatıyor: "Hemen hermasanm üstünde bir radyoteyp ve her radyoteybin üze- rinde de bir etiket vardı. Etiketler- de Radyo Arkadaş 88.4, Çağdaş Radyo 110.8, Radyo tmaj 98.0, Rad- yo Mozaik 96.3, Radyo Umut 92.1. Hedef Radyo 91.8 yazıyordu. Rad- yoteyplerin içinde kasetler vardı. Her an kayıt yapabilmek için sanı- rım. Bu görevin Üst Kurul'a ait ol- duğunu sanıyordum. Bu arada şa- şırdığım bir diğer konu da dini ağırlıklı yayın yapan Radyo Umut'un yazılı olduğu radyoteyp- ten Show Radyo dinleniyor olma- sıydı." Atabey daha sonra güvenlik şube müdürü ile görüştürüldüğünü ve mü- dürün kendisine yayıncılık konusun- da bol nasıhat verdiğini söylüyor. Bundan sonra 17 mart günü normal yayın akışına dönen Radyo Moza- ik'e 18 martta RTÜK'ten uyan ceza- sı geldi. Ote yandan RTÜK'ün uyan ceza- sı verdiği radyolardan yayın kayıtla- nnı talep etmediği öğrenildi. Bu da RTÜK'ün, uyan cezasını yeterli araştırma yapmadan, 'ihbar üzeri- ne' verdiği kuşkusunu doğuruyor. Bilindiğı gibi, radyo-TV yasasına gö- re aynı nedenle iki kez uyan alan ku- ruluşun yayını durdurulabiliyor. Yi- ne aynı yasaya göre, bütün yayın ku- ruluşlan, yayınlannı kaydermek ve 1 yıl boyunca saklamak zomnda. ShowTV 22.15\ Edes, Arena'da suçlayacak TV Servisi - Rüş\et verdiği ıd- dasıyla tutuklu yargılanan Selim Edes, L'ğur Dündar'a yolladıgi mektupta eski Emlak Bankası Ge- nel Müdürü Bülent Şemiler'e suç- lamalar yöneltıyor. Edes, Şemı- ler'in genel müdürlüğü döneminde kendisine Kıbns'a tatil köyü yap- tırmak ıçın baskı yaptırdığtnı açık- lıyor "Arena"nın ilk dosyasında yer alan bu mektuptaki iddialan Edes'in o günlerdeki ortağı Kemal Ayyıldız da doğruluyor. Ikincı dosvada. Civan dönemin- de Edes'in ltalyanlara devrettigi şırketıne Devlet Planlama Teşkila- tı'nın hazırladığı teşvik belgesine dayanarak verilen 35 mılyon mark (yaklaşık 1 tnlyon TL) kredimn he- sabı araştınlıyor. Arena, DPT'nin verdiği bu teşviğin sahte olduğunu ve kimlerin niçin buna kanştığını ortaya çıkanyor. Arena'nın gündeme getirdiği "Çanakkale Şehitler Abidesi'ni Tamamlayalım" kampanyası çer- çevesinde Kültür Bakanlıgı da hey- kelin rölyeflerinin yapımı için bir yanşma açılmasını planladı. Edıtör Haluk Şahin ise mıllet- \ekıllerinin koltuk ve kırmızı pla- ka sevdalannı araştınyor. atv 22.oo\ Yabancı film dalında Oscar'a aday gösterilen film ekrana geliyor 6 Manisa Tarzanı'nın ekran 'galası' TURHAN GÜRKAN Manisa kentınin simgesi haline gelen, Türkıye'nın ilk çevre gönül- lüsü Manisa Tarzanfnın (Ahmet Bedevi) yaşamöyküsü beyazperde- den sonra TV ekranında. Orhan Oğuz'un. 1993'te yitırdiği eşi Nn- ray Oğuz'un senaryosundan yönet- tiği \egörüntülediği 'Manisa Tar- zanı'fılminde, Manisa'da ölü doğa- yı yeşillendirmek için 40 yıl savaşım veren mitleşmiş bir eski askerin öy- küsü sergileniyor. Yaşamış bir efsa- neden yola çıkılarak hazırlanmış, masalımsı bir anlatım diline sahip. doğa ve çevre sevgisini benimset- meye yönelik, duyurusuyla tüm bir doğaya damgasını vuran iyiniyetli bırçalışma. 13. tstanbul Film Fes- tivali'ne katıldı. 31. Antalya Film Festivali'nde üçüncü fılm ve senar- yo ödüllerini kazandı. Sinemademeklerinin üyelerinden oluşan seçici kurul tarafından 'Ya- bancı Film Oscarı Adaylığı'na aday gösterildi. Kurtuluş Savaşı'nda düşman ta- rafından yakılıp yıkılan Manisa'ya, 1924 yılında uzaklardan gizemli bir konuk gelir. 16 yıl dövüştüğü cep- helerde gösterdigi yararlılıklardan dolayı kırmızı şeritli 'fstiklal Ma- dalyası'y la onurlandınlan bu adam, dağhk Topkale yöresindeki bir ku- Yönermen: Orhan Oğuz / Senaryo: Nuray Oğuz / Görüntü: Orhan Oğuz / Müzik: Atilla Özdemiroğlu / Oyuncular: Talat Bulut, Serap SağlarA Ayten Sert, Pmar Avşar, Ozlem Savaş, Murat Ergür, Nihat Nikerel, Nurettin Özel, Muzaffer Çetinyılmaz, Kutay Köktürk/ 1994, Promete Film yapımı. lübeye yerleşerek cehennem yerine dönmüş ölü doğayı yeşillendirmek için halkın da katkısıyla amansız bir savaşıma girişir. Asıl adı Ahmettin Carlak olan ve yörede Manisa Tarzanı diye anı- lan Bağdatlı Ahmet Bedevi, ağaçla- n kesip fabrika kurmaya kalkan çı- karcı çevrelenn adamı Cemal (Ni- hat Nikerel) gıbilerle de savaşmak zorunda kalır. Kimilerine göre bir Tann elçisi, kimilerince kaçık ya da meczup olarak bilinen, saçı sakalı- na kanşmış bu çıplak adam, 40 yıl boyunca yaşamını doğaya adadık- tan sonra 1963 'te 64 yaşmda ölür v e görkemli bir törenle gömülür. 1972'de Manisa'da tahtadan bir heykeli dikilir. Orhan Oğuz'un, eşi Nuray Oğuz'un senaryosundan bevazperdeyeak- tardığı filmde Talat Bulut, Ahmet Bedevi'yi canlandırıyor. Kanal D için yeni bir program hazırlayan Meltem Cumbul 6 Gençliğîn temsflcisiyim 9 FtGEN YANIK CUMBUL- •'İçim çok coşkulu. dinamik. kıpır kıpır, yerimde duramı- yorum. İçsel dinamiğin sese ve vücuda dönüşmüş haiiyim herhalde." Meltem Cumbul, radyodan son- ra televiz>onda da kısa sürede çıkış yaparak en son Kanal D'de "Nere- den Başlasak Nasıl Anlatsak" programını Oktay Kaynarca ile bir- likte sunuşuyla başanlı bir perfor- mans sergiledi. Cumbul, 17 hafta sü- ren programın yayından kaldınlma- sının ardından yine yönetmen Ah- met Çelenk ile birlikte bir progra- mın hazırlıklanna başladı. Gençleri hedefleyen bu projenin yapımını ise yeni kurduğu ortak ya- pımcılık şirketiyle Cansu Akbel üst- lenecek. Cumbul, program için şun- lan söylüyor: "Bu programı tek ba- şıma sunacağım. Oktay iyi bir partnerdi, ama bu kez yalnız ola- cağım. Yeni proje için kafamızda jenerik belirlendi. Cansu Akbel'in kurduğu yapım şirketi ile gerçek- leştirilecek. Şimdiye kadar açıkça- sı benim her şeyimin kullanıldığı bir program yapamadık. Onun için benim de gençlere verebilece- ğim bir şey olmalı diye düşünüy o- ruz. Çiinkü ben gençligi temsil edi- vorum. Onlara verebileceklerimi IZLEYÎCİ GöZÜYLE vermem lazım."Me!tem Cumbul. halkın nabzına göre program yapma- nın kendisine göre olmadığını, onla- n hep bir üst seviyeye taşımayı he- deflemek gerektiğini düşünüyor: "Bir sunucu TV'de niye vardır? Aracıdır. Neden Amerika'da Ofra Winfrey'nin talk-show'u yıllardır seyredilir ve o kadın en y üksek iic- reti alır. Çiinkü o kadın fikirlerini düşüncelerini net bir şekilde, aykı- rı olduğu zaman da eşit olduğu za- man da güzel olaylarla bağdaştıra- rak aktarır. Evet ya bu zeki bir ka- dın, dinlenmesi lazım. Ondan öğ- renebilecek çok şey var. Ali Kır- ca'dan benim öğrenebilecek çok şeyim var. Açıkçası çok az isim ak- lıma geliyor. TV'ler o kadar iy i de- ğil. Ben bir şeyler öğrenmek istiyo- rum artık. Halkın nabzına göre program yapmak bana cazip değil. Onları bir üst seviyeye taşıyabil- mek çok önemli benim için. Ken- dimi de taşıyabilmek o noktaya; aynı zamanda zorlayarak." "Beyaz Sahne" ise Meltem Cum- bul'un Ragıp Yavuz'la birlikte kur- duklan yeni tiyatrolannın ismi. ''Şu dönemde, her şeyin kirlendiği or- tamda 'Beyaz Sahne' adını koy- maya karar verdik" diyor Cumbul, tek hayali tiyatrodan söz ederken. TV'den kazandığını tiyatroya yatır- dığını söyleyen Cumbul, tiyatroya gönül veren yeni isimler için de bu- nun fırsat olacağını söylüyor. 'Beyaz Sahne', Arndold NVesker'ın yazdığı ve Yavuz'un yönettiği "Dört Mev- sim"i nisan ayında Foks Fun Kültür Merkezi'nde sahneleyecek. "Konservatuvardan mezun ol- duktan sonra yeni bir oyuncuyu neler beklediğini bir bilsen. Bir ke- re Devlet Tiyatrosu 'na girdiğin za- man mecburi hizmetin var. Beş yıl Diyarbakır'da kalmak zorunda- sın. Halbuki tstanbul, Ankara, Iz- mir'e yerleşip turne tiyatrosu yap- salar. insanlar gidip orada çalışsa- lar. Orada tiyatro olmalı, ama sa- natçı için çok kötü. Şehir Tiyatro- lan'nda da o kadar kalabalık kad- ro var ki. Ben kendimi kurtardım. Tiyatro yapmak isteyenlere bizim kapımız açık. İyi olduklarını gös- terdikleri siirece onlar için çok oyun oynanacaktır. En önemlisi de tiyatroyu gençlere sevdirebilmek. Gitmiyorlar çünkü." 'Dürüst Bir Adam' harcanamaz Ozel televizyon kanal lannın çok yadırgadığun ve korkanm ki çok da 'bilinçli' olan olumsuz bir uygulamasının son çarpıcı ömeğini atv verdi. Geçenlerde bir cuma gününün gündüz kuşağında saat 12.00'ye koyduklan unutulmaz sinema klasiği 'A Man For All Seasons - Her Devrin Adamı'nı sözcüğün tam anlamıyla 'harcadılar'. Evet, fılmi yıllar önce (1980'de) ilk kez ekrana getiren TRT'nin yakıştırdığı ve çok ender bir örnek olarak da isabet kaydettiği adıyla 'Dürüst Bir Adam'a reva görülen (üstelik renkli basınımızın televızyon dergilerinde bile 'haftanın filmi' diye lanse edılmışken). yayından kaldınlmak oldu! Hem de hiçbir açıklama yapılmaksızın.. 1966 yılının oelli başlı tüm Oscar'lannı toplayan 'Dürüst Bir Adam', 16. yüzyıhn büyük hümanist düşünürü, devlet adamı Thomas More'un yaşammın son yedi yıllık dönemıni çok yalın, ama bir o kadar da etkili bir sinema diliyle anlatıyordu. Hani şu. 8. Henry'nin dayattığı zorbalık yasasına boyun eğmediği için gönderildiği Londra Kulesi'ndeki sorgucusuna. "Anlayın bunu! lyi ve dürüst her y urttaşın. her şeyden önce kendi ruhuna, kendi vicdanına saygı göstermesi gerekir" dıyen Thomas More... Cumhuriyet'in o günkü TV sayfalannda geniş yer verip "vicdan, onur ve namus kavramları için dikilmiş bir anıt" diyerek nitelediği bu görkemli Fred Zinnemann yapımının başkişisi, Thomas More... Ne diyelim. ne söyleyelim? En iyısi naif mi naif bir son söz olsun bu: Harcamayın •Dürüst Bir Adam'ı Aziz Naci Doğan - İSTANBUL Interstar 27.75 'Stüdyo Politik Ozel' TV Serv isi - "Birinci yılını dolduran Ankara, Istan- bul \e İzmir belediyelerinin icraatları"nın konu edi- leceği haber program "Stüdyo Politik ÖzeP'in konuk- lan ise İstanbul Büyükşehir Beledıye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başka- nı Melih Gökçek ve tzmir Büyükşehir Belediye Başka- nı Burhan Özfatura katılıyor. Üç büyük şehir başkanlanna konuyla ilgili sorulan da Mehmet Yılmaz, Tufan Türenç ve Fikret Bila yönel- tecek. atv 27.00 'OlacakO Kadar TV Güldürü programında yargının medyadan nasıl etkilendiği de ele alınacak konular arasında. Levent Kırca, sorguluyor TV Servisi - Levent Kırca. "Olacak O Kadar Televizyonu"nda bu hafta yaklaşık dokuz ay süren araştırmalann sonucu olan özel bir bölüme yer veri- yor. Ünlü sanatçı gözlemlerine dayanarak vatandaşın mı yoksa ülke yöneti- cilerinin mı haklı olduğunu ekrana yansıtıyor. Programda iki sorunun yanıtı aranıyor: "Büyük bir yaşam güçlüğü için- de olan insanlanmız seslerini mi duyuramıyorlar", "Yoksa yönetici ke- sım mi 'Biz işimizi başanylayapıyoruz" diyor." Kırcaskeçleriyle kimin hak- lı olduğunu gözler önüne seriyor. Nebalet'in vatandaşın son durumunu açık- Iayan konuşmasının ardından pahahlıktan şikâyetçi olan büyük bir kesimin yaşantısını ekrana getiren "Dans üstünde un" ve öğretmenlerimizin nasıl geçındığinı içeren "Hayat bilgisi" adlı skeçler yayımlanacak. Aynca "Işi- niz bitti mi", hâkimlerin ve savcılann medyada yer alan haberlerden nasıl etkilendiği "Adaletin bu mu medya"; televizyon kanallannın ratıng sava- şını nasıl kazandıklan "Yolsuz rating"; kırk yaş üzerindekilere niçin maaş bağlanamadığı "Kırkyaşa maaş"; işten çıkarmalann nelere mal olduğu "Işi- miz iş"; mahkemelenmizın son durumu "Yargı ve ceza"; Gaziosmanpaşa olaylannın perde arkası "Provokasyona rehber"; tüpgaza yapılan zamdan sonra sosyal yaşamın nasıl etkilendiği "Tüpgaz" adlı skeçlerde anlatılacak. Program "Pankartçı" ve "Düğün" adlı skeçlerle sona eriyor.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle