09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Konut, taşıt, iş ve her türlü ihtiyacınız için... Bireysel Krediler... EMLAK BANKASI " D a h a U y g a r B ı r Y a ş a m I ç ı n " Cumhuriyef m, Gold ve rnatiohal... sig^nası sağlar. 6 71. YLSAYI25888/1 TlfKDVıçinde) KURUCUSÜ: YUNUS HKİ (1924-1945) BAŞYAZARI: HMfc HMİ ^945-799?! aHMBI188BPBfBİİE 6 Mîıınacık kachn' arbkyok• 'Mavi Gözlü Dev' Nâzım Hikmet'in eski eşi Piraye Altınoğlu, 87 yaşında yaşam savaşımında yenik düştü. KiUtür Servisi • Nâzun Hikmet'in, "Mavi Gözlü Dev, Mini Minnacık Kadın ve HanımeUeri" şiınnin 'minnacık kadın'ı Pirayende Altınoğlu 87 yaşında yaşama veda ettı. Öncekı gun yıtırdığımiz Altınoğlıfnun cenazesı bugun Altunizade Camıf nde kılınacak öğle namazından sonra toprağa verilecek. Nâzım ıle Piraye, 1930'da tanışmışlardı. 'Mor Menek$e\ 'Aç Dosüar've 'Altm Gözlü Çocuk' Nâzım'ın Piraye ıçın yazdığı ilk şiirleriydı. Oğlu ve yazanmız MemetFuat'a yazdığı mektuplarda ıse "Benden uzak, fakat yeryüzünün en akılh ve en büyük kadınına yakın yaşadın. Beni adam eden, beni insan eden kadının tesiri yaradcıdır" dıyen Nâzım Hıkmet, Piraye Hanım'ı 'en büyük ve yol gösterici münekkidim' olarak tanımlıyordu Toprağa beraber dalacağız. Ve bir gün yabani bir çiçek bu toprak parçasından nemlenip filizlenirse sapında muhakkak iki çiçek açacak: biri sen biri de ben 18 Şubat 1945 Piraye'ye Nâzmı Hikmet Pek çok basın yayın orgarunın öldiiğünii öne sürdüğü Ö.T., yatüğı hastanede cerrahi ve estetik operasyonJar geçirivor. (Fotoğraf. UĞUR GÜNYÜZ) Bu kız ölmedi• Gazı Mahallesi'ndekı olaylar sırasında polislerce yerlerde sürûklenen ve tekmelenen genç kızın sanıldığının aksıne ölmediği anlaşıldı. Vücudunda kurşun yarası bulunmayan, ancak belinden yukansı tanınmayacak hale gelen 20 yaşındaki genç kızın arkadaşlan tarafından gözaltına alınmaması için başka bir hastaneye götûrüldüğünü saptadık. AHMET ŞK'n hrteri • 19. Soyfoda Türk Silahlı Kuvvetleri, Körfez Savaşı'ndaki uygularrrâyı deniyor Çekiç-örs takriğiirak île yeni dönem Dışışleri Bakanı Karayalçın, Irak'ın TSK harekâtına şu ana değin sessiz kalmasında, Türkiye ve Irak arasında başlatılan yeni ilişkilerin payı olduğunu bıldirdi. Kürt liderler ve yöre halkını bilgilendirmek üzere bir yetkili Kuzey Irak'a gönderildi. Tampon bölge senaryosu Harekâtın sonuçlanna göre Kuzey Irak'ta banşın kurulması ve Irak otoritesinin yeniden tesis edilmesine kadar TSK'nin, Türkiye'nin Kuzey Irak'ta bir tampon bölge kurması ya da banşı koruma görevi yapması senaryolan tartışıhyor. LALE SARIİBRAHİMOĞLU ANKARA-Türk Silahlı Kuvvet- len'nin (TSK), Kuzey Irak'ta de- vam eden harekâfta. teröristlerin yolunu kesip çember içıne alarak, hareket kabılıyetlerinı tamamen or- tadan kaldırmaya yönelik "çekiç- örs" savaş taktığı uyguladığı öğre- nıldı. Aynı taktığin, Irak'ın Ku- veyt'ı ışgali üzerine başlatılan Kör- fez Savaşı sırasında da, sağ ve sol- dan oluşturulan cephelerle uygu- landığına dikkat çekıldi. Benimse- nen stratejı çerçevesınde, terönstle- n yalnızca harekâtın gerçekleştiği alanda sıkıştırmanın ötesinde, da- ha da ileriye gıtmelerini önlemek için Iran ve Irak'ın dahil olduğu üç- lü bir çekiç-örs operasyonunun do- laylı olarak gündeme geldığı bıldi- rildı. Başbakan Yardımcısı ve Dışışle- • Arkası Sa. 19,Sü\3 'te Snnrdaçiftelıarekât• Kuzey Irak'taki harekâta paralel olarak, Şırnak'm Uludere, Beytüşşebap, Silopi ilçeleri ve Ortabağ, Şenoba beldeleri ile Hakkâri'nin Çukurca ve Şemdinli ilçelerinde çok sayıda köy korucusunun da desteğiyle operasyonlar düzenlendi. • Diyarbakır ve Batman'ın yanı sıra Malatya-Erhaç üssünden havalanan F-16 ve F-4 savaş uçaklan daha önce belirlenen hedefleri dün de vurmaya devam etti. Operasyonlar, gece görüş sistemiyle donatılan Süper Cobra helikopterleriyle hava karardıktan sonra da sürdürülüyor. • Jandarma Asayiş Bölge Komutanı Korgeneral Hasan Kundakçı, harekâtın üçüncü gününde yaptığı açıklamada, PKK'nin kaybının 200'ün çok üstünde olduğunu, toplam şehit personel sayısının da 13"e yükseldiğini söyledi. 7. Sayfada GÜNDEM MLSTAFA BALBAY Senaryolar Demeti... Genelkurmay Başkanı Orgeneral Ismail Hakkı Karadayı, yuzunde rahat bir ifade. zaman zaman bır elı cebinde, arada bir gu- lümseyerek operasyonu anlattı. Sorulan ka- çamaksız yanrtladı. vermek istedığı mesajlar satır başlarıyla şöyleydi: - Türk Silahlı Kuvvetlen'ne (TSK) sonuna kadar güveniniz. - Bu operasyonun planlamasını baştan so- na TSK yapmıştır. Teknik ya da planlama dü- zeyinde başka bir ülkenin katkısı ıstenme- miştir, aksine gızlenmiştir. - Operasyon tamamen iç güvenliğe yöne- lik. Işımiz bitince çekileceğiz. Süre vermek çok zor, Çünkü şu anda teröristler pirinç ta- • Arkası Sa. 19,Sü.3 Ve Kuzey Irak'ta görev vapan askerlerin moralleriniıı oldukça yüksek olduğu gözleniyor. Yaklaşık 35 binaskervepersonelinintikalininönceki gün tamamJandjğı bildirildi. (Fotoğraf: RIZA EZER) Siyasi tepkiler Demirel: Türkiye kendini koruyor • Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Kuzey Irak'taki harekât ile ilgili olarak "Türkiye'nin terörle mücadelesinin iyi karşılanıp Türkiye sınınnın silah ve insan yığınağı haline getirilmesi karşısında Türkiye'nin buraya müdahalesinin iyi karşılanmamasını anlamak mümkün değildir" dedi. • Terörle mücadeleye, "ya bitecek ya bitecek" sloganı ile başladıklannı ve sonuna kadar da devam edeceklerini belirten Başbakan Tansu Çiller de, Irak'ın toprak bütünlüğüne sonuna kadar saygılı olunacağını kaydetti. ANAP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Pakdemirli ise harekâtın süresinin belli olmamasının kaygı uyandırdığını belirterek "Girmek kolay da çıkmak zor" dedi. • 4. Sayfada Dış dünyada yankılar Türkiye ABD'ye teminat verdi • Türkiye'nin Kuzey Irak'ta PKK kamplanna karşı gmştiği harekât, dış dünyada dıkkatlerin odak noktası ohnaya devam ediyor. ABD Dışışlen Bakanı VVarren Christopher, Türkiye'nin operasyonda sivilleri koruyacağını ve harekâtın sınırlı olacağını Washington'a bildirdiğini söyledi. Christopher, "Türkiye'niii yürüttüğu operasyon sınırlı ve sürelidir. Türkiye aynca operasyon sırasında bölgedeki sivil halka zarar vermeyeceğini de behrttı" diye konuştu. • Uluslararası Af Orgütü de Kuzey Irak harekâtına ılişkin yaptığı açıklamada, harekât sırasında alınan tutsaklara iyi muamele edilmesmi ve işkenceden kaçınılmasını istedi. • 10. Sayfada TIME: ABD, KÜRTLERÎ KORUMAKTAN TEDlRGtN • 10. Sayfada İnsan haklanndan sorumlu Devlet Bakanlığı'nın hazırladığı rapor Başbakan'a verildi kencenin 18 çeşidi açıldandıİşte yöntemler Filistin askısı, çarmıha germe, manyetik telefona bağlama, soğuk suya sokma, tuzlu suda tutma, copla dövme, cinsel organlara taciz, yakınlannın yanında çıplak hale getirme, elektrik verme, boynuna kum torbası asma, gözlerini bağlı tutma, başına su damlatma, uykusuz-aç-susuz bırakma, tek ayak üstünde durdurma, koridor ve tuvalet temizletme, yanya kadar soğuk suda bırakma. Yetkîlilere genelge tnsan haklanndan sorumlu Devlet Bakam Köylüoğlu, Başbakan Çiller ile Menteşe'nin, kendi girişimleri üzerine işkencenin önlenmesi için genelge yayımladıklannı söyledi. Menteşe; valiler, emniyet müdürleri ve kaymakamlara gönderdiği yazıda, nezarethaneleri sık sık ziyaret edip uygulamalann yasalar çerçevesinde yapılıp yapılmadığını denetlemelerini istedi. EVİI GÖİmf• haberf • 5. Sayfada Polis havayı gerginleştirdi1 însan haklanndan sorumlu Devlet Bakanlığı'nın Istanbul raporunda, 'Polisin yarah vatandaşlan yerde sürüklemesi tansiyonu yükseltmiştir' görüşü savunuldu. Raporda, "Kendilerini emniyet güçlerinin dışında göstermeye çalışan. ama yine de polislerle birlikte hareket eden silahlı bir grubun hedef gözeterek ateş ettiği iddialan mevcuttur" denildi. BtGÛN MSOrııı lofevi • 3. Sayfada OLAYLARIN ARDENDAKİ GERÇEK Değerlendirme?.. Türk Silahlı Kuvvetleri'nın Kuzey Irak'taki harekâtına kamuoyu desteğı kesin. Son yıllarda yapılan kamuoyu yoklamalarında halkın en güvendiğı kurumlardan biri, ordu!.. Halkın kavgadan, çatış- madan, terörden bıktığı da açık seçık görülüyor. Bu du- rumda "PKK'nin işini bitir- mek için yapılan harekâfm toplumda olumlu yankılar oluşturması doğaldır. Buraya kadar oybırliği var. Ancak bundan sonra çe- şıtli düşünceler devreye giri- yor. Halk böyle bir harekâtın ülkeye kaça malolduğunu biliyor ve bedelini ödemeye hazırdır. Kuzey Irak'ın bır ba- taklık olduğu gerçektir. Bar- zani ve Talabani egemenli- ğindeki bölgeye son zaman- larda PKK yerleşmeye baş- ladı. Barzani ve Talabani düşman kardeşler oldukla- nndan, aralanndaki çatışma- lar PKK'ye fırsat yarattı. Ne var ki, bölgenın feodal yapısı güvenılir ve süreklı bır düzen kurulmasına olanak vermiyor; dışarıya karşı kimi zaman birleşır gibi görünen düşman kardeşlerin, iç çe- lişkileri yüzünden girdikleri çatışmalar, yoksul halk için karabasandır. Körfez Savaşı'ndan sonra bölgede yoğunlaşan belir- sizlik ortamında, yaşam, bir cehenneme dönüşmüştür. Amerika, Saddam'ı devir- mek hırsıyla olmadık bir iş yapmış, bölgeyı belırsizlığe mahkûm etmıştır. Irak halkı, Saddam yüzünden cezalan- dırılmaktadır. Çoluk çocuk, genç yaşlı ınsanlar, dış ve ıç çıkar grupları arasındaki ••• m Arkası Sa. 19, Sü. l'de Bugün Cumhıriyene birlikte Çiller'e nasıl tahammül ediliyor? istanbul'daki olaylan degerlendiren Aziz Nesin, 'Vatan, millet, bayrak, sancak, Kuran ve Allah diyen Başbakan da yalan söylüyor' dedi. • 3. Sayfada Sadrl Baba'yı uğurladık Türk sinemasının 'Turist Ömer'i Sadri Alışık, dün Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine katılan Kültür Bakanı Timurçin Savaş, AJışık'ın 'örnek sanatçı' kimliğinı yaşatmak için çalısacaklannı söyledi. • 3. Sayfada BORSA ûDun 36.007.99 öncekı 35.316.53 DOLAR ûDun 42.150 öncekı 42.050 MARK ODun 30.000 Öncekı 30.040 ALT1N Dun 520.000 öncekı 520.500 Japonya'da tarikat avı Aum Shinri Kyo tarikatına ait 25 tesise düzenlenen operasyona 3 bine yakın polis katıldı. • //. Sayfada Restorasyonda dönemeç Kültür varlığı niteliğindekı yapılann koruma ilkeleri yeniden beliriendi. • 75. Sayfada Güneş odaya geldi Çocuklar, doktorculuk oynuyor. Hasta, öğretmen abla. Hepsi 'hasta'nın iyileşmesi için olağanüstü çaba harcıyor: "Şimdi bir ığne yapıcam, hemen iyileşeceksin." • Arka Sayfada Devrim Içln 1935' 'Devrim için 1935', dört yıl öncesine değin Çiğli'de, meydandakı Atatürk heykelının kaidesine yontulu bir yazıydı. 1935 yılında dönemın Izmir Valisi Kâzım Dirik tarafından yaptırılmıştı. Daha sonra yazının başına neler geidi neler? • Arka Sayfada
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle