11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
23 MART 1995 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11 ABD'de Ki Mam • JOLIET (AA) - Amerika Bırleşik Devletleri"nin lllınois eyaletınde yaklaşık 17 yıldır idam edilmeyi bekleyen ikı kışı, dün idam edildi. Bir büro görevlisini öldürmekten ıdama mahkum James Free (41) sabah erken saatlerde zehirli igne yapılarak idam edildi. Bir kadını kaçınp tecavüz ettikten sonra öldürmekten suçlu bulunan Hernartdo Williams (40) ise Freeclen bir saat sonra yıne ıgne yapılarak idam edildi. Ruslar Şali'yi kuşatıyop • Dış Haberler Servisi - Çeçenya'da Devlet Başkanı Char Dudayev "e baglı direnişçilerin denetımi altında bulunan doğu kesimindeki kentlere saidıran Rus birlikleri. Çeçenlerin başkenti Şali'yi kuşatmaya başladılar. Rus birliklerinin, Argun kentini ise tamamen kuşatarak denetim altına aldıklan bildinliyor. • SIMFEROPOL (AA) - Kınm'daki Rusyanlısı aynlıkçı parlamento. dün Başbakan Anatoli Franchuk'u görevden aldı. Mılletvekilleri tarafından Kiev yönetimine yakın olmakla suçlanan Anatoli Franchuk \e ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı'nın görevden alınması karan, parlamentoda 26"ya karşı 58 oyla alındı. Bunun üzennc Parlamento Başkanı Sergeı Tsekov. derhal Kinm Tanm Bakanı Anatoly Drobotov'u başbakanlık görevini devralması ıçin önerdi. Ürdün'ün bonçları silîniyor • AMMAİV (AA) - ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, Ortadoğu gezısı sıraşında geldığı Amman"da. Ürdün'ün ABD'ye olan borcunu silmeye çalıştıklannı söyledi. Amman'daki Kraliyet Kültür Merkezi'nde Ortadoğu'nun ekonomik kalkınması konusunda bir konuşma j;apan Gore, yönetim olarak Ürdün'ün ] 995 yılına ait yaklaşık 275 milyon dolarlık borcunun sılinmesi için girişimde bulunduklannı belirtti Atina'da vergi yasasma protesto • ATtNA(AA)- Yunanistan'da çiftçiler ve dükkan sahiplerinin, vergileri neredeyse altı misli arttıran yeni vergi yasasını protesto etmek amacıyla başlattıklan protesto gösterisi devam ediyor. Dükkan sahipleri işyerlenni kapatırlarken bırçok çiftçi de traktörleri ile Anna'yı liman kenti Selanik'e bağlayan ana otoyolu kapatarak ülkenin kuzeyi ile güneyi arasındaki trafıği felç etti. Rlipinlep-Singapup gerginliği • MANILA (AA) - İki kişiyi öldürmekle suçlanan Filipınli bir hizmetçinin geçen hafta Singapur'da idam edilmesinin ardından, Filıpınler Devlet Başkanı Fidel Ramos, dün Fılipinler'in Singapur Büyükelçisi'ni "acilenve süresiz olarak" geri çağırdı. Ramos, Filipinliler'in Singapur'da hizmetçi olarak çahşmalarının yasaklanmasmın söz konusu olduğunu da belirtti. Avam Kamarası'nda 20 eşcinsel var • LONDRA(AA)- tngiltere'de militan bir eşcinsel grubu, 20 mılietvekiline mektup göndererek "eşcinsel olduklannı itiraf etmelerini" istedi. Militan grup, milletvekillerinin ortaya çıkmamalan halinde listenin basına açıklanacağını bildirdi. Listede bazı kadın milleKekilleri de lezbiyenlikle suçlanıyor. Ruslar Giipcistan'da kalacak • TtFLİS(AA)-Rusyaile Gürcistan, Rus güçlerinin Gürcistan'daki üslerde 25 yıl boyunca kalmasına izin verilmesi konusunda anlaşmaya vardılar. Anlaşma, Rus askerlerinin Vaziani, Akhalkalaki, Karadeniz'deki Batumi limanı ve Abhazya'daki Gudauta üslerini kapsıyor. Japonya'daJtarflsat• Aum Shinri Kyo tarikatına ait 25 tesise düzenlenen operasyona 3 bine yakın polis katıldı. TOKYO (REUTER / AA) - Tokyo'daki metro istasyonlan- na bırakılan zehirli gazdan ölen- lerin sayısı 10'a yükselirken Ja- pon polisi Aum Shinri Kyo tari- katına büyük bir baskın düzen- ledı. Sarin gazını kullananlann bu- lunması için yoğun aramalar de- vam ederken dün sababa karşı 3 bine yakın polisin katıldığı bir operasyonla 10 binden fazla müridi bulunan "Aum Shinri Kyo (Yüce Gerçek)" örgütüne ait 25 kadar bınaya baskın yapıl- dı. 34 kutu zehir bulundu Ulusal basın ajansı Kyodo dün yayımladığı bir haberinde binalardan birinde. söz konusu sinir gazının inceltilmesinde kullanılabılecek bir sıvının bu- lunduğunu duyurdu. Polis yet- kılilen baskın sıraşında söz ko- nusu zehirli STVI ile dolu 34 kap bulunduğunu kaplan incelemek üzere kimyasat uzmanlargörev- lendirildiğini açıkladılar. Kimyasal uzmanlar tarikata ait binada bulunan ve metilsiva- nid olarak da bilinenen asetonit- Japonya'da zehirli gaz felaketi Matsumoto Hazıran 1994'dekı sarin saJdınsının yen TOKYO metro saldınsında 10 ölû, 5 bin 500 kışı yaralı ka KamikuishiKi tankata polis baskın PASİFIK OKYANUSU ril sıvısının metro saldınsında sann gazını inceltmek için kul- lanılan ve metro vagonlannaya- yılmış olarak bulunan sıv ı ile ay- nı özellikleri taşıdığını tespit et- tiler. Tokyo polisi tarafından ger- çekleştirilen baskında aynca kimyasal işlemler öncesinde kullanılan depolama tanklan ve ısıtma cihazlan da bulunduğu bildirilerek araştırmanın tarikat üzennde yoğunlaştınldığı kay- dedildi. Japonya'da geçen yıl temmuz ayında 7 kişinin ölümüyle so- nuçlanan zehirli gaz saldınsının ardından tarikata ait bir binanın yakınlannda sarin gazı kalmtıla- nna rastlanmıştı. Saldınyla tari- kat arasında birbağlantı kurula- madığı için olay soruşturma açılmadan kapatılmıştı. Tarikatın Kamiku-Isshiki kompleksine yapılan baskında ise Japon polisi kanıt yerine ko- maya girmiş 50 tarikat üyesi ile karşılaştı. Tarikat üyelerinin ye- tersiz beslenme nedeniyle ko- maya girdikleri ve hastanede te- davilerine başlandığı bildirildi. "Dedektör kanaryalar" Japon polisi, baskın sıraşında gaz maskeleri takarak ilginç bir yöntem kullandı. Zehirli gaz izi aranırken bunu saptamak için çok duyarlı olan "fedai"kanar- yalar kullanıJdı. Baskın ve ara- malar, kafesler içinde elde taşı- nan kanaryalarla yapılıyor. Öte yandan, örgütten yapılan açıldamada "Bu, hükümetin ta- rikata karşı bir oyunudur. Met- roya gaa de\let >erieştirdi"şek- lüıde bir iddiaya yer verildi. Ölü sayısı 10'a çıktı Sağlık Bakanlığı yetkilileri Tokyo metrosuna düzenlenen sarin gazı saldınsında ölenlerin sayısının 10'açıktığını, 75'iağır olmak üzere 700 kadar kişinin ise tedavisinın sürdüğünü açık- ladılar. llk olarak 2. Dünya Sa- vaşı sıraşında Naziler tarafından üretilen "sarin" gazından etkile- nerek hastanelere başvuranlann sayısının ise 5 bin 500'e yaklaş- tığı bildirildi. Yeni yasa çıkanhyor Japon hükümeti, Tokyo met- rosundaki saldmnın ardından, zehirli madddelerin daha sıkı kontrol edilmesini sağlayacak bir yasa tasansı hazırlama kara- n aldı. lçişleri Bakanı Hiromu Nokana kabine toplantısı sıra- şında yasa tasannsını Başbakan Tomüchi Murayama'ya sundu. Nokana toplantıda yaptığı ko- nuşmada mevcut yasalara göre Sarin ve diğer bazı zehirli mad- deleri bulundurmanın suç teşkil etmediğini belirtti. Cüney Kore 20 kişi zehirlendi SEUL (AA) - Güney Kore'nin başkenti Seul'de 19 katlı bir binada, henüz kaynağı ve cinsi bilinmeyen bir gazın sızması sonucu bilincini kaybetmiş 20 kişinin bulunduğu bildirildi. YONHAP Ajansı'nın haberine göre başkentin iş merkezlerinin bulunduğu Daehyon semtindeki 19 katlı binada, olay sabah yerel saatle 07.10'da meydana geldi. Söz konusu kişilerin yakinlardaki hastanelere götürüldüğü belirrildi. Gazdan etkilenen, ancak bilinci açık olan ve bir Amerikan şirketinde çalışan 34 yaşındaki Lee Jun-Ho, telefonla AFP'ye verdiği demeçte "Birdenbire bir ükanma hissettik. Önce binada bulunan kadınlar, ardından erkekler ba>ıldı. Neler olup bittiğini tam olarak btlmivorum. Hiçbir koku, ateş veduman yoktu" dedi. Polisin binayı derhal kuşatma altına aldığı belirtildi. POLITIKADA SORUNLAR TRGUN BAECI Kuzey Irak Harekâtı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'ta giriştiği ope- rasyona şu ana kadar Batı'dan gelen tepkiler Fransa dı- şında genellikle temkinli oldu. ABD Başkanı Bill Clin- ton, Başbakan Çiller'le yaptığı telefon konuşmasında, Türkiye'nin terörle mücadelesini anlayışla karşıladığını belirtti. Ingiltere ve Almanya'dan henüz tepki gelmedi. Ancak Ingiliz basınında çıkan yazılann çoğunlukla ope- rasyonu destekler nitelikte olduğu dikkati çekti. Bazı ga- zeteler PKK'yi "Bölücü ve Marksist Örgüt" diye nitele- diler. Fransa harekâta en sert tepki gösteren ülke oldu. Di- şişleri Bakanı Alain Juppe önceki gün yaptığı açıklama- da, harekâtı açıkça eleştirerek Irak'ın toprak biriiğine yö- nelen bir tehdit olduğunu vurguladı. Sayın Juppe, bu açıklarnayı yaparken Irak'ın toprak bütünlüğünü asıl ken- dilerinin ihlal ettiklerini, 36. paraleli çekerek Kuzey Irak'ta Çekiç Güç'ün kanatlan altında özerk bir Kürt devleti ya- rattıklannı unutmuş göründü. Moskova da harekâta ılımlı tepki gösterdi. Bunun ne- denini anlamak zor değil. Kendi toprak bütünlüğünü ko- rumak için Çeçenya'ya saldıran, bu ülkede 3 aydır hâlâ savaşan Rusya, Türkiye'nin toprak bütünlüğüne yöne- lik tehdidi bertaraf etmek amacıyla düzenlediği harekâ- ta karşı sert tepki gösteremezdi. Gösterseydi kendi ken- disi ile çelişkiye düşmüş olurdu. Irak ise ilginç biçimde ilk iki gün harekât karşısında sessizliğini bozmadı. Saddam rejimi, merkezi otoritenin yokluğunda Kuzey Irak'ın dış müdahalelere açık bir böl- ge durumuna geldiğini göstermek istiyor da olabilir, ki bu doğrudur. Başta ABD olmak üzere Batılı ülkelerin Kuzey Irak'ta Bağdat'tan bağımsız, özerk bir Kürt biri- mi kurma girişimleri bölgedeki kaostan anlaşılacağı gi- bi tam bir fiyasko ile sonuçlanmıştır. I Arkası 19. Sayfada ••• CUMHURBAŞKANI DEMÎREULE GORÜŞTU Scalfaro'dan insan haklan uyansıA N K A R A (Cumhuriyet Bürosu) - Italya Cumhurbaşka- nı Oscar Luici Scalfaro, terör- le mücadelenin insan haklany- la kesiştiğini belirterek. mü- cadelede insan değerlenne za- rarverilmemesı gerektiğı uyansında bulundu. Cumhurbaş- kanı Süle\Tnan Demirei de "Burada kendi değerierini savunan, insan haklan, demok- rasi hürriyet ka> ramlan na sabip çıkan bir ülkevar"dedi. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirei ve Italya Cumhurbaşkanı Öscar Luigı Scafla- ro başkanlığında dün Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde düzenlenen bırtörenle iki ülke arasında karşılıklı yatınmlann teşviki ve korunması anlaşması imzalandı. Anlaşma- lara, Dışişleri Bakanı Murat Kara>alçın ile Italya Dışişleri Bakanı Susanna Angeüi ım- za koydu. tmza töreninin ardından düzenlenen ba- sın toplantısında bir konuşma yapan Italya Cumhurbaşkanı Scalfaro, köktendinciliğın büyük zararlara neden olacağını vurgulaya- rak. Türkiye'nin, halkın çoğunluğunun müslüman olmasına karşın laik olan tek ül- keolduğunu söyledi. Scalfaro, "ttalyavada diğer AvTupa üikeleri köktendinciİiğe 'ha- yır" dhebilir. Ancak bu ha>ir. Türkiye'nin 'hayır'ı kadar etkili olmaz. Biz Avnıpahla- nn bunu unutmaması gerekrvor'" dedi. Terörle hiçbir ülkenin tekbaşına müca- dele edemeyeceğini belirten Italya Cum- hurbaşkanı, hiç kimsenin tek başına zafer veya yenilgi elde edemeyeceğini vurgula- dı. Terörle mücadelenin insan haklan gibi * 4 nazik*'bır konuyla kesiştiğini belirten Scalfaro, "Etkili önlcmler alarak mücade- le edfvorsunuz. Ahnan öniemierin etkili ot- ması gerekiyor ama, bu öniemierin insan haklan ve insani degerlere zarar vermeme- sigerekryor" dedi. Toplantıda, Scalfaro'nun konuşmasının ardından gazetecilerin soru- lannı yanıtlayan Demirel, Türkiye'nin in- san haklan, demokrası ve hürriyet gibi de- ğerlere sahip çıkan bir ülke olduğunu vur- guladı. ABD'de, Türldye karşıtı yeni tasan • Cumhuriyetçi Senatör D'Amato Türkiye'ye yardımın insan haklanna bağlanmasını öngören bir karar tasansı sundu. WASHINGTON (AA) - ABD Senato- su'na Türkiye'ye verilen dış yardım kre- dılerı ile "insan haklan"arasındabağlan- tı kurulan bir tasan sunuldu. Tasannın sa- vunucusu Aifonse D'Amato, Türkiye'ye haksız suçlamalarda bulundu. "tnsan Haklan'na uymak" adını taşı- yan ve D"Amato ve senatör Larry Press- ler'in dışında hiçbir üyenın ımzasını taşı- mayan tasanda, Türkıye'de "neredevse" herkesin baskı altında olduğu ıddia edilı- yor. Tasanda insan haklan ihlalleri ile ilgili iddialardan, Hıristiyanlar, Süryaniler, Rum Fener Patnkhanesi ve Kıbns'a kadar uzanan konularda Türkiye'nin aleyhıne ifadeleryeralıyor Türkiye'den insan haklan konusunda adımlar atılması istenen tasanda, aksi tak- dirde dış yardım kredilerinin kesilmesi ta- lep ediliyor. Türkiye'den uluslararası in- san haklan gözlemcilerinin inceleme yap- masına izin vermesi de isteniyor. D'Amato tasanyı sunarken yaptığı ko- nuşmada da Türkiye'yi dünyanın en bas- krcı rejimlerine benzetme basiretsiztiğini gösterdi. Aifonse D'Amato. şubat başından beri tasannın taslağını kongre üyeleri arastn- da dolaştirmasına karşın "pek yüz bula- madı" ve sadece bir imza alabildi. Cum- huriyetçi D'Amato, Rum-Yunan lobisi- nin önde gelen isimlerinden biri olarak ta- nınıyor. Tasanyı "Türkiyedüşmanıbiradamın, saçma bir girişimi"o!arak niteleyen göz- lemciler, tasannın Kongre'den geçmesinin mümkün olmadığını ifade ediyorlar. Ermeni yanlısı senatör Bob Dole de da- ha önce Türkiye'ye yardımlann kesılme- sini hedefleyen "insani yardım koridoru" tasansını sunmuştu. NATO GENEL SEKRETERİ SIRADA Belçika Dışişleri Bakanı istifa ettiBRÜKSEL (AA)- Belçika Dışişleri Ba- kanı Frank Vandenbroucke, dün akşam Agusta skandalına adı kanştığı gerekçe- siyle istifa etti. Belçika Kralı'nın istifayı kabulünden sonra Flaman Sosyalist Erik Derycke Dışişleri Bakanlığı'na atandı. Belçika'nın 1988 yılında Italya'dan aldığı Agusta helikopterlerinin alımında yapılan yolsuzluğa adı kanşan Belçika Dışişleri Bakanı Vandenbroucke, dün akşam istifa- sını verdikten sonra yaptığı açıklamada ağır ithamlar altında bulunduğunu ve ken- disini Bakan sıfatıyla korumanın zor ola- cağını düşündüğünü söyledi. Dışişleri Bakanı'nın istifası, NATO Ge- nel Sekreteri VV'illy Claes'in durumunu dahadagücleştirdi. Genel Sekreter Claes, riişvet olaylannm yaşandığı dönemde Eko- nomi Bakanı olarak ımza yetkisini elinde bulunduruyor ve Flaman Sosyalist Parti- si'nin en üst düzey yetkilileri arasında bu- lunuyordu. Claes, skandalla ilgili olarak daha önceki açıklamalannda önce konu hakkında hiçbirşey bilmediğini söylemiş, daha sonra da rüşvet teklifı aldığını ancak reddettiğini öne sürmüştü. Son haftalarda Avrupa'nın çeşitli başkentlerinde yapılan açıklamalarda, Claes'in konu aydınlığa ka- vuşana kadar çekilmesi önerileri ağırlık kazanırken, Ingiliz eski NATO Büyükelçi- si Michael Alexander, önceki gün BBC'ye verdiği demeçte Claes'i istifaya çağırmıştı.BrükseFde gözlemciler VVilly Claes'n Vandenbroucke'u örnek alarak NATO Genel Sekreteriiği'nden istifa et- mesinin kaçınılmaz bir hal aldığını savu- nuyorlar. Belçika'daki tüm gazeteler ise Claes'in istifa etmesinin gerektiğini yazı- yorlar. Agusta dosyası geçen yılın başın- da Valo Sosyalist Parti'nin üç bakanının is- tifa etmesine yol açmıştı. Skandalın orta- ya çıkmasında rol oynayan Sosyalist Mil- letvekili Andre Cools, bu konudaki açtk- lamalanndan sonra öldürülmüştü. 107180435 Bilmediğiniz 1 milyonunuz var! R o v v e n t a K a m p a n y a s ı n d a , h e r h a n g i b i r m a r k a , ç a l ı ş ı r v e y a ç a l ı ş m a z d u r u m d a k i &* E s k i e l e k t r i k l i s ü p ü r g e n i z i 1 m î l y o n T L , « * E s k i k ü ç ü k 0800 211 4085 0800 211 4086 ev a l e t l e r i n i z i ve ü t ü - erinizi 250'şer b i n TL rr^r^•9 Turktye nm her yer say l y o r u z . yabıhrsınız Rowenta Dünyanın konforu evinizde Ürön Elektrikli Süpürgeler RB-50 Kuru 1200 VV RB-50 Jumbo 1200 W RU-100lslak-Kuru 1200 W RU-100 Jumbo 1200 W RU-400 Ali Round RB-17 Multicraft RS-300 Double Airfilter RS-320 Süperstar 1300 W RS-370 Digital RB-60 Clean&VVash Payin Ry«tı . 5.650.00Û N5.650.OQO 9sP0O.QO0 6İK)Oy0O0 6.1M.0OO T.AâSıûOO 7/05.000 /695.00Ö /9.505.000\ 12.500.000 1.S«ç«mk Katnpanya PaşinFiyatı 4.650.000 4.650.000 5.000.000 5.000.000 5.130.000 6.495.000 6.105.000 6.695.000 8.505.000 11.500.000 1 Poşln + 6 Taksit Perakende Fiyatı 6.810.000^ >£.810.00jl \230.0İfe 7.ÎG0JB00 7.37K000 9.12VSÛ00 8j3o!o00 9630.00B |1.535.000\ 15.770.000 2,S^«mk tskontolu Peşinat 830.000 830.000 890.000 890.000 910.000 1.160.000 1.090.000 1.190.000 1.505.000 2.110.000 Iskontolu 6 x Taksit 830.000 830.000 890.000 890.000 910.000 1.160.000 1.090.000 1.190.000 1.505.000 2.110.000 tskontolu Toptom 5.810.000 5.810.000 6.230.000 6.230.000 6.370.000 8.120.000 7.630.000 8.330.000 10.535.000 14.770.000 Buhariı Ütüler DA-15 DA-15 Silverline DA-15 Brownline DA-18 DA-18 Silverline DA-21 DA-24 DA-42 DA-47 Silverline ÖE-43 Silverline DE-47 Silverline CS-01 Silverline 1.870.000, \i.990.00/ V 120.000 1» 15.000 2M0fiOQ 1.9İJ 1.90 /.000 İ.000 1.835\p00 1yB70.a00 /930.010 /2.985.0OT '3.285.00e 1.620.000 1.740.000 1.870.000 1.665.000 1.790.000 1.710.000 1.715.000 1.385.000 L 1.620.000 2.680.000 2.735.000 3.035.000 2.280.000/ S.42O.OOO/ 2\56O.0Q6 2\i5.0JB0 2.4\o./0O 2.370000 2.380^000 2.0p0/İ00 2jrao.wo 3^40.000 £.645.000, 4.065.000 290.000 310.000 330.000 295.000 320.000 325.000 305.000 250.000 290.000 470.000 485.000 545.000 290.000 310.000 330.000 295.000 320.000 300.000 305.000 250.000 290.000 470.000 485.000 545.000 2.030.000 2.170.000 2.310.0OO 2.065.000 2.240.000 2.125.000 2.135.000 1.750.000 2.030.000 3.290.000 3.395.000 3.815.000 Küçük Ev Aletleri KA-52 Mikser Seti 61.8 Izgara 61.9 Izgara 63.1 Izgara Çay Kahve Makinası KG-10 Fritöz KA-92 Robot Su Isıtıcısı Yoğurt Makinası Ekmek Kızartma Mak. Yumurta Makinası MH-570 Diş Fırçalama MH-670 Diş Fırçalama Epilasyon Aleti (Diskli) 2.800.000 fc. 110.000/ 3L975.0O0/ 4B05.00JD 3.445.0*0 3.480.TO0 5.88bj000 2.17*000 1.125.000 3.QC0.OpO 2.B90.0M 3«İo5.Oo\ ff.450.000\ ^.680.000* 2.550.000 L 2.860.000 3.725.000 3.955.000 2,995.000 3.230.000 _ 5.630.000 L_ 1.920.000 875.000 2.770.000 1.840.000 3.555.000 6,200.000 3.430.000 3.400.000 ^ . 785,00 a \.835.00& 5Vn5.0f0 3.S25.dD0 4.WO7üOO 7. İTlrfoOO 2.63».000 1.3fi5\pO0 3^0^00 2/525. TO0 /.625.000 /7.915.00a 4.555.000 450.000 505.000 655.000 695.000 525.000 560.000 980.000 340.000 155.000 490.000 325.000 625.000 1.095.000 615.000 450.000 505.000 655.000 695.000 525.000 560.000 980.000 340.000 155.000 490.000 325.000 625.000 1.095.000 615.000 3.150.000 3.535.000 4.585.000 4.865.000 3.675.000 3.920.000 6.860.000 2.380.000 1.085.000 3.430.000 2.275.000 4.375.000 7.665.000 4.305.000 Kampanyamız 15 Mart - 15 Nısan 1995 tarıhlerı arasındadır Teshmat esnasında KDV ve dıger vergi oranlanndakı degışıklıkler ve konabılecek ek vergıler fıyatlara aynen yansıtılır Bu kampanya Sanayı ve Ticaret Bakanlıgınca 25 5.1994 tarıhlı 21940 sayıtı Resmı Gazete'de ılan edılen Taksıtlı, Kampanyalı ve Kapıdan Satışlar Hakkındaki Uygulama esaslarına Daır Teblıg" hukümlenne uygundur Talepler stok olanakları dahılınde karşılanacaktır Fıyatlara KDV dahıldır Tüfkıye Geoel Dagttımı llari Elaktrik Ihracat ve Ticarat A.Ş. M « r k * z : O r t a k l a r C a d N o 3 5 M e c ı d ı v e k ö v 8 0 2 9 0 I s t a n b u l T e ' ( 2 1 2 ) 2 7 5 2 0 2 0 ( 1 2 h a l ) F s k s ( 2 1 2 ) 2 6 6 8 0 1 9 E l e M r o s a n T « l ( 2 1 2 1 2 7 4 12 5 1 F a k s [ 2 1 2 1 2 7 2 13 8 7 A n k a r a : T e l I 3 1 2 I 2 1 2 6 6 7 6 F a k s 1312) 2 1 3 2 8 10 l ı m l r : T e l ( 2 3 2 ) 4 2 5 7 6 1 5 F a k s ( 2 3 2 | 4 4 1 5 7 9 8 A d . o . T e l ( 3 2 2 ) 4 5 3 0 9 13 Fa«s ( 3 2 2 1 4 5 3 9 5 6 9 S a m s u n : T e l ( 3 6 2 ) 4 3 5 2 6 4 4 F»ks ( 3 6 2 ) 4 3 5 1 6 4 6 l * n EleMrık A Ş ve Elektrosan A Ş 4 1 Can«ufWan H o k t r g ku
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle