19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
«SAYFA CUMHURİYET 2STEMMUZ1992 CUMARTESİ -10 TELEVIZYON i / i 07.58 Açılış-Çizgı •M I Film: Batman U 08.25 ÇocukDizi: New Leave It BeaveT 08.55 TRT Çocuk Korolan ve Halk Oyunlan 09.10 Çizgi Film: Michelle Vaıllant İÜ935 Çocuk Dizi: Bartoons -10.00 Haberler 10.10 Çocuk Sineması 11.40 Neşe Pınan -12.40 Çocuk Dizisi:Zil Çalınca 13.05 Haberler 13.15 Dızı Film: Kurtarma 911 -14.05 Belgesel: Midas'ın ' Tılsımı 15.00 Haberler 15.35 Görüntü ve Müzik 15.40 Çizgi Film: Johnson ve Arkadaşlan 15.50 Tarihte Bu Hafta 16.05 Dızı Film: lyi Şanslar 16.55 Göriintü ve Mûzik 17.00 Gençlik 17.35 Hafta Sonu 18.00 Haberler 18.10 Hafta Sonu 20.00 Haberler 2035 Barcelona Olimpiyatlan Açılış Töreni-Naklen 00.00 Haberler 00.20 Dızi Film: Suçlular Aramızda 01.05 Kapanış 0938 Açılış-Hanımlar Nasılsıruz? 11.00 KameraSizde "•11.45 Dizi: Kızkardeşler 1235 Çizgi Dizi: Galaxy 'Süvarileri 13.00 Dizi Film. Alün ' 13.30 Müzik Saati-CFl -13.55 Dizi: Güzel ve Çirkin "14.45 Star9O-CFI ' 16.00 Belgesel. Evrensel Bilim 16.30 Tatil Sineması: Hearts - And Armour 18.10 Dünya Listelerinden 18J5 Prensesin Böylesi 19.00 Akşam Bülteni 19.15 Gençlik Konserleri 19.40 Yerh Belgesel 20.17 Dizi: Zirvedeki Polisler 21.00 Bizim İnsanlanmız 2135 Bir Solist 22.00 Gece Bülteni ve tngjlizce Haberler 22.40 Festivalde Dün Bugün Yann 22.50 TV'de Sinema: Günün Sıcağı 00.40 Pop Saati 01.25 Kapanış 1 17.13 Açılış-Telegün 19.15ArkasıYann: Paranın Gücü 20.00 Belgesel: Hayvanlann Yaşamı 21.00 Mini Dizi: Wild Battle 22.05 Video Müzik Türkiye 00.20 Kapanış 16.58 Açılış-Çızgj Film: Once Upoa A Time... Life 17.25 Dizi Film: Kapatoo 17.50 Dizi Film: Soslu Patates 18.40 Müzik: Amerikan Folk 19.05 Dizi Film: Empty Nest 19J0 Belgesel: Bır İnsan Yetişiyor 20.00 Arkası Yann: Yüz Yüze 20.55 Genç Umutlanmız 21.20 Eğlence Rüzgan 22.20 Dızı Film. Devriyeler 23.10 Belgesel: Ady Of Space 00.00 Kapanış 11.57 Açılış-Haberler . 12.15 SusamSokağı ' 12.45 AzGittikUz Gittik 13.15 Gençlerden Gençliğe 13.35 Yerli Drama: Dudaktan Kalbe 14.30 Bizden Size 15J0 Haberler 15.45 Bir Solist: Ahmet Sezgin 16.15 Yerli Drama: İnsanlık Halı 17.00 Haberler 117.20 Görüntü ve Müzik 17J0 Belgesel: Yayla Yollannda 18.00 Tarihte Bu Hafta 18.15 Bizimle Oynar rrusın? 18.40 Bizim Evin Halleri 19.02 Haberler 19.20 Müzıkhol 20.20 TV'de Türk Sineması: Şah-Mat 21.45 Bir Konu Sir Konuk: Almanya Mektubu 22.00 Haberler ve Ingilizce Haberler 22.45 Yerli Drama: Bizimkiler 2330 Bır Başka Gece 01.20 Wıllkommen ln Der Türkei: Sultan Ahmet 0O5 Kapanış 07.00 Çizgi Film: Manfetli Meyveler 07.25 Çizgi Film: Jana 07.50 Çizgi Film: Genki 08:15 Çizgi Film:TaşDevri 68.40'Çızgi Film: Tiny Toon Maceralan 09.05 Çizgi Film: Ninja Kaplumbağalar 0930 Çizgi Film: Addams Ailesi 10.00 Magazin: Çılgın "Oyunlar 10.50 Magazin: Şov Dünyası 11.40 Youngstar Galaxy 12.10 Müzik Programı: Star Dance 13.25 Magazin: KayıpÖdülü 13.50 Dizi: Ajan 12 1415 Komedi Dizisi: Charles İş Başında 14.40 D\n: Çılgın Karakol 15.30 Sinema: Genç Savaşçılar 17.10 Dizi: Booker 18.00 Komedi Dizisi: Bir Ev Dolusu 1830 Dizi: Evimiz Hollyvvood'da 20.00 Komedi Dizisi: Adım Adım 20.20 İzleKazan 2030 Bir Cumartesi Eğlencesi 22.10 Sinema: Kaçış 2330 Dizi: Otostopçu 00.15 İnter Star Haber 00.25 Sinema: Aşka Zaman Yok 02.05 Magazin: Şov Dünyası 03.00Magazin: Çılgın Oyunlar 0330 Dizi: Ajan 12 04.20 Magazin: KayıpÖdülü 04.50 Sinema: Aşka Zaman Yok 0630 Youngstar Galaxy wv07.00 Yerli Klipler \ 10.00 Çizgi Film: Süper Gezginler 10.25 Çizgi Film: Goldie Gold 10.50 Çizgi Film: Rüya Taşı .11.15 Türk Sineması: Bebek Davası 12.45 Komedi Dizisi: Amcamız 13.10 Spor Magazin: Şampiyonlann Dünyası 13.35 Magazin: Smith ve Jones 14.30 TopTen .15.20 Sinema: Sürpriz Tatil 17.00 Çizgi Film: Yogi Defıne Peşinde 1730 Magazin: Sihirli Şovlar 18.00 Dizi: Tattinger Ailesi 19.00 Ana Haber Bülteni 19.20 Dizi: Uzaydan Gelenler 20.10 On Yapırru Dizi. Eda Hanım 20.40Türk Sineması: Yıkılan Gurur 22.10 Onda Cumartesi 23.10 Sinema: Küçük Suçlu 00.50 Haber 01.00 Sinema: Sürpriz Tatil 02.40 On'da Cumartesi 0330 Magazin: Şampiyonlann Dünyası 04.00 Magazin: Olay Yerinde 0430 Magazin: Şihirli Şovlar 05.10 KomediDizisi: Amcamız 05.40 Çizgi Film: Süper Gezginler 06.00Çizgi Film: Goldie GoM 0630 Çizgi Film: Rüya Taşı 08.00 Çizgi Dizi: Kahraman Serif 08.25 Çizgi Dizi: SH»W 08.50 Çizgi .Klasik: Defıne Adası 09.40 Dizi: Biyonik Kadın 1030 Dizi: Hooperman 11.00 Çocuk: Hoşcakahn Arkadaşlanm 1230 Spor ,13.00 Dizi: Macera Peşinde 1330 Dizi: Virginian 14.40 Dizi: SWAT 1530 Sinema: Zamanın Ötesi 17.05 Pop Dünyamızdan 17.20 Dizi: Cinayetler Şehri 18.30 Dizi: Superboy 19.00 Süper Pop 19.25 Deli Dolu 1935 Haber 20.05 Plastip Show 20.10 Yanşma: Çarkıfelek 20.45 Yanşma: Saklambac 21.20 Sinema: Dağlı Güvercin 23.00 Müzik: Türk Müziğinden Seçmeler 23.30 Haber 2335 Plastip Show 23.40 TutüFrulti 00.40 Sinema: Kuartet T.C. PENDİK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ ESAS NO: 1991/72 Davacı Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından mahkememizde açılan 2942 sayılı yasanın 16-17 maddeleri gereğince tescil davasının yapılan açık yargılaması sonunda: Asağıda isim ve en son bildirüen adresi yaalı bulunan davalıya mah- kememiz tarafından tebligat yapılması mümkün olmadığı gibi yapı- lan tüm yazışmalara ve tahkikaûara rağmen davahnın tebligata sarih açık adresinin tespiti mümkün olmadığından davalıya duruşma gü- nü ve saatinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. Aşağıda hüviyeti ve en son bildirüen adresi yazılı bulunan davalı- mn duruşma günü olan 27.10.1992 tarihinde saat 10.30'da mahke- raemiz duruşma saJonunda hazır bulunması dava ile ılgili her türlu yazılı belge ve delillerini dosyamıza duruşma günune kadar ibraz et- mesi delillerini ibraz etmez ve mazeret göstermeksizin duruşma gü- nü ve saatinde mahkememizde hazır bulunmazsa yargılamanın gıyabında yapılarak karar verileceği davalıya davetiye yerine kain ol- mak üzere ilanen tebliğ olunur. 9.7.1992 DAVALI: ömer Gündüz Tekel Nakliyat Cevizli/Kartal TESCtLl İSTENEN DAVA KONUSU TAŞ1NMAZ: Pendik, Şeyhli köyü, 2 pafta, 337 parsel Basın: 33161 Ekraııda tekrarfilmleriııiııgünü Genç Savaşçılar (Young Warriors)-1944 yıhnda ıkinci büyük savaşm tamamen yıkıp yok ettiği yörclerdeki in- sanlann yaşamından kesitler sunmayı deneyen birfilm.Çok genç yaşta orduya alınarak, savaş- mak zorunda kalan bir grup askerin yaşadıklan da fılmin bır başka boyutu. James Druy, Steve Carlson, Jonathan Daily, Robert Pine oyna- mışlar, John Peyser yönetmiş. İlginç olabilir. 1967 Amerikan yapımı, 93 dakika. (İnterSTAR, 1530) Kaçış (Breakaway)-Bir muhasebeci arabasıyla evine dönerken kırmızı ışıkta durunca arabaya eli si- lahlı bir adam girer. Amerika kazan arabadaki- ler kepçe, tüm Amerika'da silahlı adamın kansını aramaya başlarlar. Komedi-macera kanşırru bu filmi Don McLennan yönetmiş. Deborah Unger, Toni Scalan, Terry Gill oyna- rruşlar. (İnterSTAR, 22.10) Günün Sıcağı * (Haet of The Day)-İkincı | Dünya Savaşı içinde bir I aşk ve macera öyküsü. Bir askere kuzeninden | yüklü bir miras kahr. Bu arada sevdiği kız bir baş- kası ile beraberder. As- jker sevdiği kıza arka- daşının düşmana bilgi aktardığını anlatır. I Christepher Morahan'ın Michael York yönettiği fılmin tek ta- nıdığımız oyuncusu Michael York. Diğer rolle- ri Michael Gambon, Patricia Hodge ve Ralph Michael üstlenmişler. (TV2,2250) AşkaZamanYok * (See Ne Dayüght)-Aşkı ve görevi arasında se- çim yapması gereken bir casusun maceralan. Oyunculanndan ve gerçekleştinldiği ülkeden anlaşıldığı kadanyla, bol vurdulu-kırdılı bir Uzakdoğu sporlan gösterisi. Jonny To yönet- miş, Cheng No Nam ve Leung Pui Ling oy- namışlar. Hong Kong yapımı. <tnterSTAR,00.25) Küçük Suçlu (Le Petit Crirrünal)-Alkolik babasının evi ter- ketmesi üzerine, annesi çıldıran küçük bır çocuk mutsuz bir yaşam sürdürmektedir. Bir gün eve telefon eden biri ona, kız kardeşi olduğumı söy- leyince küçük cocuğun dünyası alt üst olacak- tır. Richard Anconia, Gerald Thomassin ve Clotilde Courau'nun oynadıklan bu Fransız fılminin yönetmeni Jacques Doillon. (TELEON, 23.10) Zamanın Ötesi * (Out of Time)-2088 yılmdan 1988 yılına dönen bir polisin maceralan. Çahnü bir zaman maki- nesiyle bulunduğu zamandan kaçmaya çalışan bir hırsızın peşindeki kahramanımız, avını ka- çırdıktan sonra aynı zaman makinesiyle peşin- den gider. Geldiği zaman 1988 Los Angelesi'- dir. Döndüğü zamana ayak uydurmaya çakşı- rken, efsanevi büyükbabasıyla tanışır ve hırsızı birlikte yakalamaya çahşırlar. Bob But- ler yönetmiş, Bruce Abbot, Bıll Maher ve Leo Rossi oynamışlar. 1988 Amerikan yapımı, 93 dakika. (SHOWTV, 1530) Sürpriz Tatil (Perfect Furlough)-Amerikan ordusunda görevli bır asker, piyangodan Fransa gezisi kazanır. Fransa'da kendisi gibi orduda görevli güzel bir psikologla tanışır ve ona aşık olur. Blake Ed- wards'ın hoş tatlar içeren fılminin iki oyuncusu o dönemde evli olan Tgny Curtis ve Janet Leigh. Cumartesi öğleden sonranızın hoş gecmesini sağlayabilir. 1958 Amerikan yapımı. 93 dakika. (TELEON, 15.20) Kuartet * * (Quartet)-Ünlü lngjüz kadın yazar Jean Rhys bir romanından uyarlanan film aristokrasinin çöküşünü anlatıyor. Bohem bir soylu, malika- nesıne davet ettığı kadını baştan çıkarmaya çalışıyor. Alan Bates. Anthony Higgins ve İsa- belle Adjani gibi ünlü oyunculan James Ivory yönetmiş. <SHOW:TV,0030) Şah ve Mat * Ferhat (Faruk Peker) ve Nedim (Salih Kırmızı) adh satranç tutkunu iki genç arkadaş, deniz kı- yısındaki bir yazlık evde bır hafta sonu tatili ge- çirmeye kalkarlar. Tele- fon rehberinden rastgele bulduklan iki kız arka- daşla birlikte yiyip içip, Faruk Peker dans ederek eğlenirler- ken, geçrnişten kaynaklanan nedenlerle bu- nalım geçiren kızlardan Sevda'run (Şehnaz Di- lan) bırdenbire intihar etmesiyle güzel başlayan hafta sonu eğlencesi karabasana dönüşür. Top- lumun baskısını hesaplayarak polise gıtmekten korkan gençlerle, emekliliği yaklaşmış bir ko- miser ve yardımcısı, satranç oynamaya başlarlar. Satranç kurallanna uyan karşılı}dı ataklarla olay, psikolojik boyutlara ulaşır. Yılmaz Ata- deniz'in, fılmin baş oyuncusu Faruk Peker'in senaryosundan 1990 da uyarladığı "Şah ve Mat", birintihar olayını değişik etkiler altında ele alarak işleyen ve psikolojik göndermeler ya- pan. soyut türde, ancak bize oldukça yabana düşen konusuyla yadırganan bir gençlik filmi. "Şah ve Mat" filminde aynca Arzu Aydın, Gökhan Mete, Selçuk Dinçer de oynuyor. (TVS,20J0) Yıkılan Gurur • Ümit Besen'in şarkılanyla ilgi ceken "Yıkılan Gurur" filminde bir iftira sonucu evlenmek zo- runda kaldığı kansının öcünü alan bir şarkıcı- nın öyküsu anlatıhyor. 1 Arabesk şarkıalan per- deye getiren fılmleriyle tarunan Temel Gürsu'- nun 1983'te Erdoğan Tünaş'ın senaryosundan | uyarladığı "Yıkıbn Gu- rur", Ümit Besen'in 101 yıl önce söylediği şarkı- lanndan birinin adım taşıyor. Ümit Besen'e, "Alçaktan Uçan Güver-1_ cin" adlı TV dizisıyle Ümit Besen adım duyurduktan sonra sinemamıza geürdiği "hayat kadını" imajıyla ilgi çeken erotik sahne- lerin oyuncusu Serpil Çakmakh eşlik ediyor. Bülent Kayabaş, Bilgen Gökçen, Civan Cano- va ve yıllann sanatçısı Abdurrahman Palay da oynuyor. Şarkılı filmlerden hoşlananlar için. (TELEON, 20.40) Bebek Davası • Hulkı Saner'in senaryo-1 sunu yazıp yönetmenli- ğini yaptığj 1985 yapımı "Bebek Davası" filmin- de. üzenne çok düşkün olduğu küçük torununu, | gezdırmeye götürdüğü I parkta kaybeden şaşkın bir dedenin, onu arayış öyküsü anlatüıyor. Sadri Ahşık'ın büyük bir ba- şanyla dede rolünü oy-1 nadığı "Bebek Davası" SadriAlışık filrrunde Göksel Kortay ve Ergun Köknar da rol alıyor. "Bebek Davası" Amerikah yönet- men Vincente Minnelli'nın 1951 yıhnda çevirdi- ğj, sinemalanmızda "Temel Taşı" adıyla göste- rilen ve başrollerini Spencer Tracy, Elizabeth Taylor ve Joan Bennett'in oynadığı "Father's Little Divıdent-Büyük Baba" fılminin bir uyar- laması. Sadri Alışık'ın oyunuyla başından so- nuna ilgıyle izlenen eğlenceli bir komedi. (TELEON, 11.15)) Dağlı Güvercin • Tatillerini geçir- mek için bir adaya gjden Azize (Hülya Avşar) ve Ayşe (Nilgün Ersoy), ev- lenmek için zengin bir koca ararken. karşılanna çapkan jıgolalar çıkar.; Sandalla açılan kı- zlardan denize dü- şen Ayşe'yi kurta- ran Örhan (Engin Çaglar) adh zengin bir fabrikatör, on- lan evine konuk eder. Gece Ayşe'ye sahip olan Orhan, kente döndükten sonra da Azize ile yasak bir aşk ilişkı- sine girer. Evli olan Hülya Avşar Orhan'a, Azize artık kapatma olmaktan bıktığını, kansından aynhp kendisiyle evlenme- sini söyleyince olaylar yön değiştirir. Kaya Ererez'in 1986'da yapıma, yönetmen ve görün- tü yönetmeni olarak imza attığı, Safa Onal'ın senaryosundan uyarlanan "Dağlı Güvercin", çarpıcı doğa görüntüleri arasında geçen sıradan bir yasak aşk ve serüven öyküsü. Hülya Avşar'- ın sevişme sahneleriyle ilginçleşen filmde Fatoş Sezer, lhsan İmer de oynuyor. (SHOWTV,2U0) Hayko iki kanalda biıxlen coştııracak Neşe Pınarı Yaz ekrarunda cumartesi sabah kuşağında ye- ralan "Neşe Pınan" programında bu hafta Res- sam Bedn Baykam çocuklara masal anlatacak. Bedri Baykam'ın kısa bir süre önce İstanbul'da açtığı Peep Show sergisinden görüntülerle an- latılacak olan masal, insanhğın başlangıcı Adem ile Havva'dan başlayıp günümüze kadar geliyor. Öykücü Ayla Kutlu ise çocuklar için evde beslediği balığından söz edecek. Sevilen bö- lümler Boyama Yanşması ve Tenten'in en yeni maceralan da her hafta olduğu gibi ekrana ge- lecek. (TV1,11.40) Video Mûzik TûPkiye Program; Countdown, Müzik Haberleri, Flaş, Sinema Haberleri Sineflaş, Videomiks ve VMT Konserden oluşuyor. Countdown'da izleyece- ğimiz parçalar; Erasure-Take A Change, Dr. Alban-It's My Life, Don Henley-End of Inno- cence, Curtis Stigers-Sleeping With The Light O, London Beat-You Bring On The Sun. De La Soul-Me, Myself And I, Metallica-Nothing El- se Matters, 2 Unlimited-Tvvilıgght Zone. Vide- omiks'te izleyeceğimiz parçalar; Tracy Chap- man-Bang Bang Bang, Kali-Monte La Riviere, Dttmar Liebert-Reaching Out To You, Crow- ded House-VVeather With You. Tito Puente- Ran Kan Kan, Neville Brothers-FlyLike An Eagle, Del Amitri-Alvvays The Last To Know, Elton John-The One, Bryan Adams-Alll Want İs You, Emerson, Lake and Palmer-Black Moon. VMT Konser'de Dire Straits'in "On Ever Street" albümünün tanıtımı kapsamında verdiği konser yer alıyor. Geçtiğimiz 28 Hazi- ran'da İsviçre'nin Basel kentinde gerçekleşen konserde, albümdeki yeni parçalannyanı sıra, eski sevilen hit'leri de seslendiriliyor. (TV3.22.05) On'daCumartesi Cumhur Atalay ve Mert Özmen'in birlikte yö- nettikleri, Feza Ramazanoğlu'nun sunduğu müzik, eğlence programı "On'da Cumartesi"- nin bu haftaki konuğu Hayko. Hayko'nun söy- leyeceğj parçalar şöyle: Oyle Olsun'Hadi Ya- nalım r Neyin Var Bu Gece Protopallo Ego Nazlı Nazh'Davaayım/Telo NatakuoıPesEt timjtyi Bak Sen Kendine/Kenağabas, Gel de Hayaü Sevme'Gözüme Gözükme Artık/Afi- şeme/Benim Şarkım. Aynca seyirciler arasında yer alan Türk Hafıf Müzigi sanatçısı Yeliz de "Sel Suyu'V "Sensin" ve "Tut Şu Çeneni" adh parçalan ile ekranda olacak. (TELEON,22.10) Cumartesi Eğlencesi Kahraman Afyonoğlu'nun yönettiği. Cansu Akbel'in sunduğu müzikeğlenceprogramı "Cu- AşknıNurYeogj martesi Eğlencesi" oldukça fazla sanatçıyı karşımıza getiriyor. Türk Sanat Müziğj'nin po- püler sanatçısı Seda Sayan üç şarkı seslendirir- ken, Aşkm Nur Yengi de sevilen parçalanru söy- leyecek. Taverna müziğinin öncülerinden Hay- ko, hafıf müziğin bir başka ismi Erdal, besteleri ile ünlü Ünal Sakman, Türk Sanat Müziği'nden Semraİleten ve Türk Halk Müziğinden Gül Sa- vaş sevilen eserler seslendirecekler. Yeni sesler- den Mehmet Yüktaşır, Sezgin Şenel ve Süha Soyel geceye renk katarken, Oya Bale Dans Gnıbu da bir dans gösterisi sunacak. (İnterSTAR, 2030) Eda Hanım Muzaffer Hiçdurmaz'ın yönettiği, Nisa Serezli, Tolga Aşkıner, Haluk Kurdoğlu, Muhip Ara- man, Ferdi Aknur, Ragıp Savaş. İbrahim Gün- doğan ve Ebru Yıldızın oynadıklan "Eda Harum"ın bu haftaki konusu şöyle: Emre elinde bir çıçekle Eda Harum'ı ziyaret eder. Eda Hanım çok memnun olur. llhan'ın parayı iade ettiğini ve mektup gönderdiğini bilmeyen Emre, olayı öğrenince çok üzülür. Gene de tl- han'ı savunur. Kovulduğunu sanarak üç dört gündür gazeteye gitmemesine rağmen, bu ko- nuyu tartışmak için İlhan'ın yanına giden Emre, Eda Hanım'a haksızhk ve kabalık ettiği- ni söyleyerek aynür. Eda Hanım Aydın Bey'in davetini kabul ederek, bir otelin lokantasma ye- meğe gider. İlhan yatacak bir yer bulmak için, eski flörtü Suna'nın evine gider ama, gittiğıne pişman olarak eyi terkeder. Gazetedeki odasına gjdip, sandalyesinde uyuyan İlhan, gazetede ça- bşanlara mahçup olur ve Eda Hanım konusun- da haksızlık ettiğini itiraf eder. Eda Hanım'sa İlhan'la hesaplaşmak için hazırlanmaktadır. (TELEON, 20.10) UVOULAR RTLPLUS (H.00 Georgıe «7.45 Archie 08.10 Püî ve Herkül 09.00 Taş Devri 10.20 Be- verly Hılls Gençleri 11.10 Peter Pan 11-30 Kaptan Planet 13-35 Mıchel Vaıl- lant 1430 Genç Gladyatörler 15.25 Kanun kanundur 15^0 Kara Şımşek 16.45 A Takımı 17.35 21. Cadde 18.25 Formula 118.45 Taüı Ödül 19.15 Aıle Düellosu 19.45 RTL Aktüel 20.15 Evimiz HoUywood"da 21.15 Tiyatro Saatı 23.00 Aşk 24.00 Tutti Frutü 08.55 Haftanın Erouk Filmleri Tanıüm Progra- SAT1 07.00 lkı Arkadaş 07.50 Kalpten Kalbe 08.15 Quar Beet 12J0 Şans Çarkı 13J0 Ekonomi Forumu 14.00 Haberler 1435 Uza> Gemısı Atılgan 16.05 lş- te Aşk Budur 17.45 Belgesel 18.15 Gızlı Kamera Şakalan 18.45 Nokta Maga- zin 19.15Gdmesho» 19.45 Haberler 20.20ŞansÇarkı21.15 Kırmızı Jaguarla ölüm 22.50 Haberler 24.00 Kadınlar (erotik film). TVS 08.00 Sabah Programlan 14.15 Horizon 1430 Avnıpa Parlamentobu 14.45 Hotel 15.00 Dıvan 1530 Kadınlar Evi 17.00 Haberler 17.40 Felix 18.40 Vıc- tor 19.00 Yanşma 1930 Afışler 2030 Haberler 21.00 Thalassa 2230 Kadın- lar Ev 10030 Haberler 01.00 Fransa Turu 02.30 Kapanış RAIDUE 0730-10.25 Küçuk Büyük Hıkayeler 11.45 Arsen Lupenın Dönuşu 15.20 Avrupa Pop 1&50 Napolnen 18.05 Lo Sperone lnsangumato 23.15 Frenste MihUn RADYOLAR TRT1 0455 Açıhş Program 05.00 Haberler 05.05 Turküler 05-30 Şarkılar 06.00 Dernz Hava Raporu06.05 Bolgesel Ya\ın0630SıladanGurbeteGurbetten SıU\a0730 Haberler 07.40 Bolgesel Yayın 09.00 Haberler 09.05 Çocuğun Dünvası 09.40 Ar- kası Yann 10.00 Haberler 10.50 TRT Dışı Mah Desîekk Hazırlanan Program 11.00 Haberler 11.05 Hafta Sonu 12.55 Rddvo Programlan 13.00 Haberler 13.15 Ezgıler H 30 Reklamlar 15.00 Haberler 15.05 Hafıf Müak 15.20 Sohstler Geçıdı J5.45 Türk Halk Çalgjlanndan Ezgıler 16.00 Haberter 1630Turkçe Sözlü Hafıf Mûak 17.00 Haberler 17.05 Herşe> Sağlık İçin 17.25 Dılek Kutusu 18 25 Bölgcsel Yayın 18.55 Reklamlar 19.00 Haberler 1930 Çeşıtlı Müak 20.00 ŞarkUar 20.25 Muzık 20.40 Türkuler 21.00 Haberler 21.05 HdfıfMuak 21.20 Şarkılar2I.4O Tur- küler 22.00 Mercek 23.00 Haberler 23.15 Gecenın tçınden (I) 0035 Günun Haber- lennden Özeller 01.05-04.55 Gece Yavra TRTÎ 7.00 Haberler 07.05 Solıstlerden Seçmeler 0730 Haberler 07.40 Turküler 08.00 Sa- bah Konsen 0830 Şarkılar 09.00 Haberler 09.05Türküler 0935 Muak 10.00 Dos- tum ÇOCUK 10.25 Çocuk Korolan 10.45 Çocuk ve Yaşam 11.00 Haberler 11.05 Gençlerle Ba^başa 12.00 Geleneksel Müağımız 12.20 Bıhm ve Sanaun Dünu Bu- günu 12.40 Ezgıler 13.00 Haberler 13.15 Hafif Muak 13.30 Çalgılanmu 13.45 Muzık 14.00 Turküler Geçıdı 1430 Bizden Sesler 15.00 Haberler 15.05 Türk Sıne- masında Edebışat 15.25 Turküler 15.40 Arkası Yann 1630 Fransa'dan Muak 17.00 Haberler'17.05 Şarkılar 1730 Turküler 18.00 Konulann lçındenl8-45 Tur- kuler 19.00 Haberler 20.00 Borak Opera 20.45 Müak 21.00 Rad> o Tı>atro^u 22.00 Türkulerden Bır Demel 22.30 Şarkılar 22.45 Bır Roman Bır Hıkaye 23.00 Haberler 23.15 Sohstler Geçıdı 23.40 Hafıf Muak 2335 Koro Dünyası 00.58 Kapanış TRTS 07.00 Haberler 07.05 Gûne Başlarken 08.00 Sabah İçin Muak 09.00 Haberler 09.15 Müak 10.00 Ne» Age Dunvasından 11.00Şımdı Muak Vaküdır 12.00 Ha- berler t3.00 Müak Bahçesmden 14.00 Haberler 15.00 Yorumculanmız 15.30 Ar- moııı 16.00 Muak Evrenı 17.00 Hdberler 17.15 Gorunum 17.20 Günbatımı 18.00 Her C umartesı 19.00 Haberler 19.15Görunum 19.20 MuakteÖ\gu 20.00 Gramo- l'on 21.00 Günumüzde Caz 22.00 Haberler 22.15 Gorunüm 22.20 Gecenın Se-.ı 24.00 Gece ve Muzık 00.55 Günün Haberlennden Ûsller 0038 Kapanış ÇOCUKL TV1 - 08.00 Çizgi Film: "Batman". Konusu: Penguen, Gatnım şehri müzesinde sergüenen ünlü Mahoroga yakutunu çalmak için planlar yapmaktadır. kahramanlannuz Batman ve Robin Pen- guen' in peşine düşerler. 08.25 Çocuk Dizisi. 08.55 TRT Çocuk Korolan ve Halk Oyunlan. 09.10 Çizgi Film. 09.35 Çocuk Dizi- si: Bartoons. Konusu: EUy, Bayan Hindistan'ın işe girebilmesi için ona yardımcı olur. ama ne yazık ki Bayan Hindistan'ı işe almazlar. 10.10 Çocuk Sinema. 12.40 Çocuk Dizisi: "Zil Çahn- ca". 15.40 Çizgi Fihn: Johnson ve Arkadaşları. TV2 -12.35 Çizgi Dizi: Galaxy Süvarileri. Konusu: Süvariler araş- tırmacı Audra'dan rapor almak için indikleri gezegende Mac- ross'a rastlarlar. Orada yıldıztaşlan bulunduğuna inanıp hepsini çalmaya gelmiştir. TV4 • 17.00 Çizgi Film: "Once Upon A Time .... Life ' (Bir Za- manlar ... Yaşam). İnter Star - 07.00 Çizgi Film: Manfetli Meyvalar. 07.25 Çizgi Film: Jana. 07.50 Çizgi Film: Genki. 08.15 Çizgi Film: Taş Devri. 08.40 Çizgi Film: Tiny Toon Maceraları. 09.05 Çizgi Film: Ninja Kap- lumbağalar. 09.30 Çizgi Film: Addams Ailesi. Tdeon. İO.OO Çizgi Film: Süper Gezginler. 10.25 Çizgi Film: Goİ- die Gold. 10.50 Çizgi Film: Rüya Taşı. 17.00 Çizgi Film: Yogi Define Peşinde. ShOW TV • 08.00 Çizgi Dizi: Kahraman Şerif. 08.25 Çizgi Dizi: Yarış. 08.50 Çizgi Klasik: Define Adası. 11.00 Sinema (Çocuk): Hoşçakalın Arkadaşlarım.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle