18 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 13 TEMMUZ1992 PAZARTESİ HABERLER Çaglar, Sabah'a dava açıyor • ANKARA (Cumhuri)et Bürosu)-Oevleı Bakanı Cavit Çağlar'ın, kendisi hakkında kimi iddialara >er veren Sabah Gazetesi hakkında bugün lOmılyarliralıkdava açacağı bildiriliyor. Çağlar'ın yakın çevresinden edinilen bilgiyc göre. Devlet Bakanı, birkaç gündür Sabah Gazetesi'nde kendisi ile ilgili yapılan yayınlann içeriğini inceledi ve Sabah Gazetesi'ne vcrilmek üzere biraçıklama hazırladı. Çağlar'ın bu açıklamayı, bugün noter aracılığıyla ilgili gazeteye göndcrmesi bekleniyor. Çağlar'a göre. ilen sürülen iddialann hemen hemen tümıi, hakkında vcnlen gensonı önergesinin Meclis'te yapılan görüşmesi sırasında gündemegetirildi ve RP'nin Ç/ağlar hakkında verdığı öncrgcde de yeraldı. THY uçağına bomba ihban • İSTANBUL (AA) - Istanbul-Adana seferini yapan THY uçağına bomba ihban yapıldı. Yolcuları ve bagajları boşaltüan uçakta yapılan ihbann asılsız olduğu anlaşıldı. Kimliğini açıklamayan bir kişi, dün saat 06.45 sıralannda, telefonla bir gazeteyi arayarak lstanbul-Adana seferini yapmak üzere yolcu alan THY'nin 460 sefer sayılı uçağına bomba konulduğunu ihbar etti. Bunun üzerine, uçakta bulunan 123 yolcu ve bagajlar boşaltılarak bomba uzmanlannca arama yapıldı. İhbann asılsız olduğunun anlaşılması üzerine, uçak gecikmeli olarak Adana'ya hareket etti. Bakan Orahn açıklaması • ANKARA (LBA)- Maliye Bakanı Sümer Oral, 2000'e Doğru dergisinın kendisiyle ilgili iddialannın hepsini yalanladı. Bakan Oral, "Hepsi baştan sona yalan. Ayıpür, adam açar bir sorar. Herhalde bakanlar arasında gazeteci arkadaşlanmın en kolay ulaştığı bakanlardan biriyim. Bu bilindıği halde aranmıyorum. Bu habercilik değü" dedi. Devlete üç buçuk miîyar vergj borcu olan Camel Turizm şirketinin seçım dönemlennde Bakan Oral'j desVeklediği, fınanse ettiğive31jeepi kampanyada kullanılması amaciyla Oral adına lahsis ettiği iddialanna ılişkin. Bakan Oral, UBA muhabirine şu açıklamayı yaptı: "O diğer Alaşehir meselesine hiç girmiyorum, çünkü oda tamamen yalan. Ama bujeep meselesindekı isnatlar daha büyük olduğu için kamuoyunun bilgüendirilmesi laam. tşte söylüyorum. Ne ben o firmayı bilirim, tanınm nede onlar beni bilir tarurlar. Şimdi kalkıp durum böyle ola ola ve bana hiçbir şey sormadan yazarsanız amacınızbelli olur. Buayıptır.gazetecilik değildir." Karadeniz'den göç olgusu • ARTVİN(AA)-DYP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Ekınci, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde son yıllarda yaygın şekilde göç olayı yaşandığını belirterek "Bu bölgeden büyük kentlere göçü önleyeceğiz" dedi. Artvin'de incelemelerde bulunan DYP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Ekinci, göçün özellikle Artvin ve ilçelerinde yaygın olduğunu kaydederek Artvin'in kalkınmada 1. derecede öncelikli iller kapsamına alınacağını bildirdi. SP'nin kapanması • İSTANBUL(AA)-SHP Genel Sekreter Yardıması Ercan Karakaş, Sosyalist Parti'nin (SP) kapatılmastnı "büyûk bir talihsizlik" olarak nitelendirdi. Karakaş yaptığı açıklamada, demokrasilerde siyasi partilerin, savunduklan fikirlerden ve programlanndan dolayı kapaülamayacağını savundu. Eksiksiz bir demokrasi kurmak amaavla oluşturulan DYP-SHP koalisyonu döneminde, SP'nin kapatılmasının "büyük bir talihsizlik" olduğunu söyleyen Karakaş, "Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nden sonra SP'nin kapaülması ve HEP için de kapatılma davası açılması, koalisyon bükümetinin demokratikleşmede neye öncelik vermesi gerektiğini degöstermektedir" diye konuştu. Malatya İl Örgütü, Cumhurbaşkanı'nın da katılacağı Kayısı Festivali'nin görkemli olması için kollan sıvadı ANAR, OzaFlagövdegösterîsiyapaeak• ANAP Malatya İl Örgütü, Özal'ın Malatya ziyaretinin, aynı gün Demirerin katılacağı GAP töreninden daha görkemli olması için tüm olanaklannı kullanacak. Özal'ın gövde gösterisine dönüştürülecek olan Kayısı Festivali'ne, ANAP'ın eski ve yeni Malatya milletvekilleri de katılacak. GÜNSELİÖNAL tinin, aynı gün Demirel'in katılacağı GAP tö- reninden daha görkemli olması için tüm ola- naklannı kullanacak. Özal'ın gövde gösteri- sine dönüştürülecek olan Kayısı Festivali'ne, ANAP'ın eski ve yeni Malatya milletvekilleri de katılacak. ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın .ANKARA - Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın memleketi Malatya'dan, Başbakan Süleyman Demirel'in memleketi Isparta'da yaptığı ve özal'ı Çankaya'dan indirmeyi gündeme getirdiği konuşmasına yanıt verile- görevine son verdiğı eski propaganda ve tek- cek. ANAP Malatya il ve ilçe örgütleriyle nik danışmanı Erkal Zenger, Özal'ın yapaca- bin kişiyle Malatya meydanında karşılayıp cesaret vereceğiz' diyorlar" diye konuştu. ANAP Malatya İl Başkanı Miraç Akdoğan, Özal'ın konuşmasını en az 25 bin kişinin izle- mesi için hazırlandıklanru bildirdi. Akdoğan, Malatya eski ANAP milletvekilleri Talat Zengin ve İlhami Kösem ile ANAP'ın Malat- ya'dan bu dönem Meclis'e sokabildiği Yusuf Bozkurt özal, Gazi Barut, Metin Emiroğlu ve Münir Doğan Ölmeztoprak'ın da Malat- ya'ya geleceklerini söyledi. _ Akdoğan, Cumhuriyet muhabirinin, Özal'ın Kayısı Festivali'nde yapacağı konuş- ma nedeniyle yapuklan haarlıklara ihşkin sorusunu yanıtlarken, Başbakan Demirel'in Isparta'da yaptığı konuşmanın, Malatya'da ANAP'lı belediye başkanı, özal'ın Kayısı ğı konuşmanın teknik hazırhklannı yapmak büyük tepki doğurduğunu kaydetti. Bu tep- Fesrili deniyle 25 temuzda memleketi üzere Malatya'ya gidecek Zenger en az 30 • J J * " ' -•-••• ------ • y ş y ğ ş yp Fesrivali nedeniyle 25 temmuzda memleketi üzere Malatya'ya gidecek. Zenger, en az 30 olan Malatya'da yapacağı konuşmayı, bir bin kişinin katılacağı bir miting için hazırhk gövde gösterisine çevirmek için seferber oldu. yapacağını söyledi. Zenger, "Malatya'da bü- örgüt ve belediye, Demirel'in Isparta konuş- yük bir heyecan var. GAP'ı Cumhurbaşkanı masına yanıt vermek üzere kullanacağı pan- Özal'ın yerine Demirel'in açmasına, Özal'ın kartlan haarlaması için "slogan tespit ko- kendisi değil, Malatyalılar cevap verecek. misyonu" kurdu. Her sene hazırhküklan ben yaptıjjm için ba- ANAP İl Örgütü, Özal'ın Malatya ziyare- na telefon eden Malatyahlar, 'Özal'ı 30-40 kiden dolayı Özal'ın konuşmasının büyük bir kalabalık tarafından dinleneceğini vurgula- yan Akdoğan, şöyle konuştu: "En büyük Malatyah, Sayın özal. Sayın Başbakan'ın Isparta'da halkı galeyana geü'r- mesi, Sayın Özal'ı indireceğini söylemesi, Malatya'da çok büyük tepki uyandırdı. Ma- latyahlar, Ispartalılara cevap vereceklerdir." ANAP örgütlerinin de bu yönde çahşma- lar yaptığını bildiren Akdoğan, "Biz de, ayın 25'inde Isparta'ya cevabımızı vereceğiz. En az 20-25 bin kişinin, Sayın özal'ın konuşma- sını dinleyeceğini tahmin ediyorum" dedi. Özal'ın Malatya konuşmasının Demirel'in aynı gün Şanlıurfa'da yapacağı konuşmadan daha görkemli olacağını savunan Akdoğan, şunlan söyledi: "Ancak Sayın Özal'ın konuşması, elbette Başbakan'ın konuşmasını gölgeleyemez. ı Çünkü devlet imkânı ellerinde. 25 temmuzda televizyonda hepimiz göreceğiz, Sayın Demi- rel televizyonu yine işgal edecek. Devlet terö- rü, ayın 25'inde, yine esecek. Ama kesin ola- rak Malatya daha görkemli olacak. Şu anda- ki hazırhklanmız ve vatandaşlardan gelen ilgj bunu gösteriyor. Sadece Malatya'dan değil, Türkiye'nin her tarafından telefonlar ahyo- rum. Bilhassa Malatyalı hemşerilerinüz, bu olava büvük ılgi gösteriyorlar. Sayın Özal, Kayısı Festivali'ne geliyor, ama bu seneki gelişi apayn olacak. Daha hazırlık- larımızın başındayız. Temmuz ayı Malat- ya'da kayısı mevsimı olduğu için vatandaş gelmekte güclük çekecek. Ama biz, Malatyalı bütün hemşerilerimizi Sayın Cumhurbaş- kanımızın konuşacağı alana getirmek için çalışmalar yapıyoruz. Taşıt olanağı sağlaya- cağız." Akdoğan, Malatya'run ANAP'lı belediye- sinin de organizasyonun içinde olduğunu, il örgütü ve belediyenin oluşturduğu "slogan tespit komisyonu"nun, Ispartalılara yanıt vermek üzere pankartlar hazırlayacağmı kaydetti. Özal'ı Çankaya Köşkü'nde ziyaret eden ve partinin muhafazakâr milletvekilleri arasın- da yer alan Yusuf Bozkurt Ozal, Hüsnü Do- ğan ve Mehmet Keçeciler, prostat ameliyatı geçiren özal'a, "Geçmiş olsun" dediklerini bildirdiler. Yusuf Bozkurt özal, "Uzun za- mandır ağabeyimi görememiştün. Ameiiyatm- dan sonra sadece bir kere, kendisini karşıla- maya gidebilmışüm. Bu süre içinde Ankara'- ya ilk geüşiydı. Kendisini ziyaret ettim. İki' kardeş bir araya geldiğinde ne konuşulursa, biz de onlan konuştuk. Ben de bir süredir yurtdışmdaydım. Bu gezi izlenimkrimi de anlatüm" diye konuştu. Türkeş, ülkücügençlerin geçmiştekihatalaradüşmemesini istedi; Küıtlerekarşısilahlımücadeleyeginııeyiıı• GenclikKültürSanatOcakları'mn * ^^ .... . . . _.Gençlik Kültür Sanat Ocakları'mn toplantısında konuşan Türkeş, "PKK'ya, Kürtlere karşı silahla mücadele edenler ülkücü değildir" dedi. • Türkeş, istifa edenlen de eleştirerek "Ülkücü hareketi arkadan hançerlemek düşmanın ekmeğine yağ sürmek demektir. Kutsal hareket böyle durumlarda daha da güçlenir" şeklinde konuştu. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu>- Milliyetçi Çabşma Partisi (MÇP) Genel Başkanı Alpars- lan Türkeş, partisinden istifa eden milletvekillerinin aynlma nedenini, partisinin DYP-SHP koalisyon hükümetine güveno- yu vermesine dayandırdı. Hü- kümete güvenoyu verilmesi ka- rannın MÇP Genel îdare Ku- rulu'nda kararlaştınldığını Türkeş, istifa eden milletvekil- lerinin ise buna karşı çıktığını bildirdi. İstifacılann. hükümete güvenoyu verenleri, "iki kere hainlik"le suçladığını da savu- nan Türkeş, istifa eden ekibin yayın organı Dergah'da, "hain- lik suçlaması" yer alınca, der- giyi kapatma emri verdiğini, bunun üzerine kavga çıkınca, bu grubun istifa ettiğini söyledi. Türkeş, Gençlik Kültür ve Sanat Ocaklan'nın düzenlediği, "Gençlik Istişare Toplantısı"n- da konuştu. Siyasi partilerin bir disiplini olduğunu ifade eden Türkeş, "Birisi, ben bunu kabul etmiyonım derse, bu, anarşiye yol açar. Buna karşı birisi çıkar, ben de bunu kabul etmiyorum derse, kanşıkhk do- ğar" dedi. MÇP'de de böyle bir durumla karşılaşüklannı anla- tan Türkeş, aynlmalann nede- nini şöyle açıkladı: "Partimizin Genel İdare Ku- rulu, hükümet, koah'syon prog- ramını inceledikten sonra, ku- rulmuş olan DYP-SHP ikti- dannı güvenoyu vererek, des- tekleme kararı aldı. Buna karşı bir kısım milletvekilleri, 'benim vicdanım kabul etmiyor, bun- lan oy vermeyin' dedi. Yani üstü kapalı oy vermiş olanlara hakaret eden bir gerekçeyle or- taya çıkülar. Yani bizim vic- danımız düşük kabul ediyoruz, onlann vicdanı yüksek kabul etmiyorlar gjbi bir durum doğ- du. Bunu yatışürmaya, kendile- riyle eski arkadaşlığımız do- layısıyla birlikte çalışmaya gay- ret ettik. Buna benzer daha bir- takım benzeri hareketleri oldu. En sonunda, kendilerinin yayın organı olan, Dergah Dergisi'- nin nisan sayısında, 'Bugünkü Demirel hükümetine oy ve- renlerin hepsi iki kere haindir' diye bir yazı yayımlandı. Zaten dergj bizim teşkilatımızdan para temin ediyor. Bu dergjnin teşkilatımızda yayımlanması- na, saülmasına yasak koydum. Çünkü parti politiİcasına aykırı, açıkça hakaret taşıyor. Türkeş, partiden aynlanlar için "geri dön" çağrısı yapmayacagını söyledi. Derginin yasaklanması üzerine dergjnin başuıdaki kimse de yanına 5-10 tane zorba ahyor, vurucu kıncı, ocağa saldınyor, gençlere saldınyor ve benim hakkrmda ağız dolusu küfürler ediyor. Bu kışkırtmalar netice- sinde kavga çıkıyor. Bu kavga sebep yapılarak istifa ediliyor. Bizim karşılaştığımız durum budur." Toplanü salonuna, "Başbuğ Türkeş", "Türkeş'e uzanan el- ler kınlsın", "Türkeş nerede biz orada" sloganlan arasında gi- ren Türkeş, gençlere, "ülkücü- lük" konusunda öğütler verdi. Sözlerine, "Milletimizin büyük geleceğinin teminatı ve müjde- cisı gençler nerede, Türkeş ora- da" diye başlayan MÇP Genel Başkanı, komünizmin çökme- siyle partisine gerek kalmadığı yönünde görüşlerin yanlış olduğunu belirterek, MÇP'nin amacının, modern. gelişmiş bir Türkiye yaratmak olduğunu söyledi." Hilalli Bozkurt"un Sovyetler'den bağımsızlığını kazanan Türk cumhuriyet- lerinde dalgalandığını savunan Türkeş, komünizmin çökme- siyle, uzun yıllar süren hasretin de sona erdiğini söyledi. Türki cumhunyetlerin bağımsızlık kazanmasıyla, gözlerin Türki- ye'ye çevrildiğine değinen Tür- keş, "birtakım düşmanca hare- ketlere karşı uyanık olmalan ıçın gençleri uyardı. Türki- ye'yi yıkmak için, dış güçlerce, bölücü hareketlerin desteklen- diğjni savunan Türkeş, genç- lere, PKK hareketınin bunlar- dan birisi olduğunu söyledi. Son zamanlarda bazı çevreler- ce yürütülen provokasyonlar- la, "ülkücü-Kürt, PKK çatış- ması"nın körüklendiğini be- lırten Türkeş, hiçbir ülkücü gencin, eline silah ahp Kürt ya da PKK ile çatışmaya girme- yeceğini söyledi. Ülkücü genç- lerin geçmişteki hatalara düşmemesini isteyen Türkeş, şöyle konuştu: "Son zamanlarda yeni bir fıtneyle karşı karşıyayız. Bazı çevreler, ülkücü-Kürt, ül- kücü-PKK mücadelesinden söz ediyorlar. Kesinlikle. hiç- bir ülkücü eîine silah,ahp ne PKK'ya karşı ne Kürtçülüğe karşı savaşacakür. Ülkücü, fı- kir alarunda çahşacakür. PKİC ile mücadele, devlet güç- lerinin görevidir. Ülkücüler, kendi kendilerine ellerine silah ahp, böyle bir mücadeleye asla gjrmeyeceklerdir. Geçmişin derslerinden faydalanmalıyız. Geçmiş yıllarda da ülkücü ha- rekete karşı bu tuzak hazı- rlanmıştır. Bu tuzaklara düş- meyeceksiniz. Sakın ola ki, şu- radan buradan gelecek kışkı- rtmalara kapılıp, silahlanma- ya kalkıp, PKK'ya karşı sa- vaşmaya gidiyorum, Kürtçü- lüğe karşı savaşıyorum diye ortaya çıkmayın. Böyle bir işe kalkıştığı anda ülkücü değil- dir" dedi. ArifYüksel artıkDanıştay'da • Arif Yüksel'den boşalan müsteşarhk görevine, Adalet Bakanı Seyfî Oktay tarafından Yusuf Ke- nan Doğan getirildi ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu)-Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kontenjanından Danış- tay üyeliğine seçilen Adalet Ba- kanhğı Müsteşan Arif Yüksel'.- den boşalan müsteşarlık göre- vine, Adalet Bakanı Seyfı Ok- tay tarafından Yusuf Kenan Doğan getirildi. Adalet Bakanı Oktay. halen boş bulunan iki müsteşar yardıcıhğından birine bayan bir yargıan atanacağjnı söyledi. Müsteşarhk görevin- den geçtiğimiz hafta sonu ayn- lan Arif Yüksel ise Danıştay'- daki yeni görevine bugün başlı- yor. Adalet Bakanlığı üst düzey yöneticiliklerinde değişiklik ya- pacak kararnamenin, bu hafta içerisinde hazırlanarak, onay için Başbakan Süleyman Demi- rel'e gönderilmesi bekleniyor. Adalet Bakanı Oktay, Yük- sel'den boşalan bakanhk müs- teşarlığı görevine, geçici olarak müsteşar yardımcıhğı görevine getirdiği Yusuf Kenan Doğan'ı atadı. Doğan'ın atamasının ge- çici olarak yapıldığı, atamanın, ancak hazırlanacak kararna- menin Başbakan Demirel tara- fından onaylanmasından sonra kesinlik kazanacağı bildirildi. Halen Bakan Oktay'a danış- manlık yapan İsmail Özmen'ic de boş bulunan müsteşar yar- duncılığı görevlerinden birim atanması bekleniyor. Adalet Bakanlığı'nda, Yüksel'in. Cumhurbaşkanı özal'ın kon- tenjanından Danıştay üyeliğinf seçihnesiyle birlikte, 4 üst düzey koltuk boşalmış oldu. Yüksel ile görev süresi 2 temmuzda sona eren Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanvekiü Necdet Mutiş'in girisimleriyle, Bakan Oktay'ın itirazlanna rağmen, boş bulunan 11 Yargı- tay üyeliği için yapılan seçim sonucu, bakanhk müsteşar yardımcılan İlhan Yücel, Mu- zaffer Tutar ile Teftiş Kurulu Başkanı Yılmaz Turan, Yar- gıtay üyesi yapılmışlardı. ÇHP^den j înönüve Ecevife ziyaret \ V CHPYönetim Kurulu üyelerinin tnönü ve Ecevit'ten sosyal demokratların • CHP çatısı altmda birleşmelerini isteyecekleri bildirildi. ANKARA (Cumhuriyet Bö- TOSU><:HP Genel Yönetim Ku-, rulu üyeleri bugün SHP Genet Başkanı Erdal Inönü, perşem- be günü de DSP Genel Başkaru Bülent Ecevit ile görüşerek sos- yal demokratların CHP caüsı altında birleşmesini isteyeceki ler. ; CHP Genel Yönetim Ku- rulu'nun üyelerinden Ankara'- da bulunanlar, İnönü'yü bugur» saat U.OO'de, Başbakanlık'taki makamında ziyaret ederek SHP ve DSP ile bu iki partinin, dışında kalan CHP'lilerin^ CHP çatısı altında nasıl ve han-1 gi yöntemlerle birleşebüecegini görüşecekler. CHP'liler, Ece-« vit'e aynı konuda yapacaklan ziyareti ise Ecevit'in TBMM'-j daki odasına yapacaklar. ; CHP'nin kurultay delegeleri ile eski CHP örgütü üyelerii çarşamba günü başlayacak, olan bölge toplanülanna kaU-r lacaklar. Bu toplantılarda da, sosyal demokratlann CHP çatısı altında nasıl birleşecekleri, konusu tartışılacak. Bölgelenn SHP ve DSP'li belediye ba^ kanlan ile iki partinin örgüt üyelerine de toplanülara kaü: lmalan için çağn yapılacak. Bölge toplantılannın illd Konya'da yapılacak. Diğer bölge toplanülan şu illerde yapılacak: 'Adana, Hatay, İçel, Antal- ya, Burdur, Isparta, Afyon, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıya: man, Kahramanmaraş, îzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Uşak, Muğla, Edirne, Tekirdağ, Kı- rklareli, Çanakkale, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Eskişehir, Kütahya, Bolu, Zonguldak, Sakarya, Kocaeti, Ankara, Ço- rum, Çankın, Kastamonu, Kayseri, Sıvas, Nevşehir, Kır- şehir, Yozgat, Ni|de, Samsun, Ördu, Amasya, Tokat, Sinop, Trateon, Giresun, Rize, Art- vin, Gümüşhane, Erzurum, Kars, Erzincan, Ağn, Van, Hakkâri, Bitlis, Malatya, Ela- zığ, Tunceli, Bingöl, Diyarba- kır, Siirt, Mardin, Muş." İHD panelinde, MÇP'den Muhsin Yazıcıoğlu'yla birlikte aynlan kesimin kontrgerilla ile işbirliği yapabileceği belirtildi: Güneydoğu'da faili ıııeçhııl ciııayetler daha da artabilir İstanbul Haber Servia - Ga- zeteci-yazar Veli Yılmaz, MÇP'den Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte aynlan kesimin kontrgerilla ile işbirliği yapabi- leceğine dikkat çekerek bundan sonra özellikle Güneydoğu'da faili meçhul cinayetlerin artabi- leceğini söyledi. İnsan Haklan Demeği (İHD) İstanbul Şubesi'nin dü- 2enlediği "Faili Meçhul Cina- yetler ve Gözaltında Kayıplar" konulu panel, dün Sepetçiler Kasn'nda yapıldı. Panele, İHD Yönetim Kurulu üyesi Ozcan Sapan, Av. Osman Ergin, ge- çen yıl gözalüna alındıktan sonra kaybolan Hüseyin Tora- man'ın eşi Gülay Toraman, Av. Ferda Çetin, Ali Beyköylü, Av. Zerrin San ve gazeteci- yazar Veli Yıhnaz konuşmacı olarak katıldılar. özcan Sapan, operasyonlar- da ölü ele geçirilenlerin bilinçli olarak öldürüldüklerini iddia etti. Son 12 yıl içinde gözaltında 453, kurşunlanarak 246, idam- la 18, belirlenemeyen nedenler- la 160, cezaevi şartlannda 62 ki- şinin öldüğüne dikkat çeken Sapan, "Son günlerde zehirli mermilerin kullanıldığıru duyu- yoruz. Bu zehirli mermiler in- sanı sıyınp geçse dahi ölüme ne- den olabiliyor. Eğer amaç sağ ele geçirmek olsa bayıltıcı mer- miler kullanılabilir" dedi. Ve- dat Aydın'ın öldürülmesine de değinen Sapan, öldürmenin ön- ceden planlandığını, devletin Aydın'ı öldürmek için yemin ettiğini ileri sürdü. Av. Osman Ergin, insan hak- lan öğretisine göre, insanın devlete karşı da korunması ge- rektiğini, çünkü insanın karşısın- da çok güçlü, örgütü bir gü- cün bulunduğunu söyledi. Gülay Toraman, eşinin, yanından 3 kişi tarafından ahp götürüldüğunü ve bir daha kendisinden haber alamadığını söyleyerek "İnsanlar sokak or- tasında yok ediliyorlar. Daha sonra da bunlara çok güzel kıhflar bulunuyor. Susmak bu tür olaylan kabullenmek an- lamına gelir" dedi. Özel savaşın, Güneydoğu'da uygulandığını iddia eden Av. Ferda Çetin, yargısız infazlann Türkiye için yeni olmadığını, cumhuriyetin ilk yıllannda Mustafa Suphi ve arkadaş- lannın öldürülmesinin de yargısız infaz olduğunu söyledi. Öldürülmek için, bir örgüt üyesi olup olmamanın pek faz- la bir şey ifade etmediğini, artık sıradan insanlann da öldürül- düğünü belirten Av. Zerrin San şunlan söyledi: "Bu ülkede zanh yakalanmı- yor. Bilinçli organize katliam- lar yapılıyor. Önceden belirle- nen birkaç eve 10-15 dakika içinde operasyonlar düzenleni- yor. Operasyonlan düzenleyen- ler insanlan öldürdükten son- ra, silahlannda kalan mermileri de havaya boşaltarak zafer na- ralan atıyorlar. Bu kaüiamlara karşı çıkmak insanlık gereği- dir." Gazeteci-yazar Veli Yılmaz ise faih meçhul diye bir cinaye- tin olmadığını, bu tür ifadeleri kullanmanın son derece yanlış olduğunu vurgulayarak, "Bu tür olaylar ancak faili gizlenen olaylar olarak açıklanabilir" dedi. 1 Majfis 1977 katliamının faillerinin bilindiğini iddia eden Veli Yılmaz, daha sonra şunlan söyledi: "Bugün en legal çahşan örgüt kontrgerilladır. En yetkili ağız- lardan dahi Güneydoğu'da Özel Harp Dairesfnin kul- lanıldığı söyleniyor. Özel Harp Dairesi'nin yerüstü unsurlannı komando gjbi birimler oluştu- rur. Yeraltı unsurlannı ise kontrgerilla oluşturur. Kontr- gerilla, emekli subaylar, emekli astsubaylar ve emekli komiser- lerden oluşuyor. Bunlara va- tanseverler deniyor. Eski MHP'liler de vatanse- ver unsurlar olarak kabul edili- yor. Bugünlerde MÇP'den aynlan Muhsin Yaacıoğlu ve çevresindekiler kontrgerilla ile işbirliğine girebilirler. Bu kuv- vetle muhtemeldir. Bundan sonra, özellikle Güneydoğu'da faili meçhul cinayetler artabi- lir." İHD İstanbul Şubesi'ninpaneli,Sepetçikr Kasrı'nda vapddı. (MEHMET DEMIRKAYA)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle