12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 13 TEMMUZ1992 PAZARTESİ 10 TELEVIZYON 06.58 Açılış 07.00 GünBaşhyor 08.00 Haberler 08.10GünBaşhyor Ü9.00SusamSokağı 10.00 Haberler 10.20 Yalnızca Maria 10.45 Tatil Ekranı-1 12.35 Dizi Film: Dostluk fskelesı 13.00 Haberler 13.15 Arkası Yann: fntikam 14.00 BırSolıst: Tülin Kuşoğlu 14.15 Dizi Film: Deschenes Modaevi 15.00 Haberler 15.10TatiIEkranı-II l6.IOSusamSokağı 17.l5ArkasıYarın:Se\gı Baslan 18.00 Haberler 18,IOSazEscrleri 18.20 AhŞu Komşulanmız 18.50 Anadolu"dan Görünüm 19.20 Yerli Komedi: Dünya Hali 20.00 Haberler ve Hava Durumu 20.40 Spor 21.00 Eğlence: Çizgi ötesi 22.05 Eerisiyle Doğrusuyla 23.10 Haberler 23.15 Dizi Film: Karanlık Adalet 00.05 Haberler 00.20 Kapanış 17.58 Açılış 18.00 Çizgi Film: Ganp'in Maceralan 18.18 Arkası Yann; Yalan Rüzgan 19.03 AkşamBülteni 19.18 Fragman 19.20 Yıldızlar Karşınızda 19.50Sirk:CFI 20.50 Mini Dizi: ShadowOver Moscow 22.00 Gece Bülteni ve tngilizce Haberler 22.40Festivalde Dün Bugûn Yann 22.50 DildenSüzûlen 22J5 Belgesel: Doğa Serüvenleri 00.05 Kapanış 18.13 Açılış 18.15Telegûn 19.15 Arkası Yann: El Magnate 20.00Caz 20.30 Belgesel: Ticaret Merkezleri 2130 Dizi Film: Good Guys 22.25 TVde Sinema-Unutulmayanlar: Rawhide Years 00.25 Kapanış 19.58 Açıhş 20.05 Arkası Yann: Corpo Corpo 21.00 DilEğitim Programlan 23.00 Genç Görüş 2330 Çılgm Spor Dünyası 00.00 Kapanış 14^7 Açıhş , 15.00 Susam Sokağı ! 1530 Haberler 15.45 ÇocukKorosu 16.00 Dizi: Uğurlugiller 1630 Belgesel: Sanayileşme Yolunda 17.00 Haberler 17.20 Müzik: Asya'dan Müzikli Esintiler 17.50 Dizi: KartaUar Yûksek Uçar 18.40 Bir Solist: Emel Taşcıoğlu 19.02 Haberler 19.20 Ah Şu Komşulanmız 19.45 Mûzik-Bir Solist: Gül Erda 20.05 Yanşma: Turnike 21.05 Gençlerle Gençler tçin 21.45 Bir Konu Bir Konuk 22.00 Haberler ve tngilizce-Almanca Haberler 22.45 Konser: Sümer Ezgü 23.20 Belgesel: Avrupa'da Türk VakıfEserleri 23J0 Yerli Drama: Kantodan Tangoya 00.40 Bir Konu Bir Konuk 01.00 Bir Solist: Kamuran Akkor 01.40 Kapanış 12.15 Gûnün Programlan 12.17Müzik 12^7TarihteBu Hafta 13.I2ÇocukKuşa|ı 13.42 Çizgı Film 14.00 Haberler 14.15 Yayın Anonsu: Canlı 14.17 Müzik tstekleriniz 15.12 Yanşma 15.52 Belgesel 16.27 GAP Spor 17.02 Belgesel 1732 Beraber ve Solo Şarkılar 17.52 Salı Günü Programlannın Tanıtımı 18.00TRT2yeGeçiş 07.00 îyiGünler Türkiye 0950 Dizi. . Yaşadtğımız Günler 10.40 Dizi: Papatyalan Kopartmayın 11.10 Dizi: TathCadı 1135 Dizi: Radyo Istasyonu 12.00 interSTARHaber 12.10 Dizi. Dan August ' 13.00 Dizi: Sevgilşığı 1350 Dizi: Başka Bir Dünya 14.40 Dizi: Hanedan 15JO Çizgi Film: Marianne 16.00Çizgi Film: Köfte ve Makarna 16J0Çizgi Film. örümcek Adam 17.00 interSTARHaber 17.10DİZİ: CesurveGüzel 18.00 Dizi: Patron Kim 18J0Dizi:ATakımı 19J0 interSTARHaber 20.00 Dizi :SessizOrtak 20.50 izleKazan 21.00 Dizi: Cinayet Dosyası 22.00 Sinema: Gaspard'la Robinson 23.40 İnterSTARHaber 2350 Dizi: Dallas 00.40 Dizi: Papatyalan Kopartmayın 01.10 Dizi: Radyo İstasyonu 01.40 Dizi: Mesai Saatleri 02.10 Sinema: Gaspard'la Robinson 03.50 Dizi. A Takımı 04.45 VideoKhpler 05J 0 Dizi: HastaneGünlüğü 06.15 Dizi: Bütün Çocuklanm 07.00 Yerli Klipler 07.30Çizgi Film: Uzay Şövalyelen 0755 Çizgi Film: Süperler 08.20 Çizgi Film. Hollyvvood Yaramazlan 08.45 Çizgi Film: Karate Kat 09.10 Çizgı Film: Kedi Felix 09.30Yerli Klipler 11.10 Dizi: Çocuklarla Yaşam 12.00 Dizi: Dört Küçük Kadın 12.50 Yerli Klipler 14J0 Dizi: Hava Kurdu 15.20 Dizi: KarşıŞov 1550 Dizi: Dünya Döndükçe 16.35 Dizi: Gecenin Sının 17.00 Çizgi Film: Hayalet Avcılan 17J0 Çizgi Film: Uzay Şerifi 18.00 Dizi: Şahin Tepesi 19.00 Ana Haber Bülteni 19.20 Dizi: AıleBağlan 20.10 Dizi: Ayşecik Cimcime Hanım 20.50 Sinema: Zindandan gelen Mektup 2120 Dizi: Kızlar Yurdu 2250 Aziz ÜstelTalk Shovv 2350 Haber 00.00 Dizi: Hava Kurdu 0050 Dizi. Dört Küçük Kadm 01.40 KarşıŞov 02.10 Dizi: Çocuklarla Yaşam 03.00 Dizi: Kızlar Yurdu 03J 0 Aziz Üstel Talk Show 04.20 Yerli Klipler SH»W T.V. I 08.00 Aerobik 08.10 Çizgi Dizi: Sevimli Ayıcıklar 08.30ÇizgiDizi: Heathcliff 08.50 Mini Çizgi Dizi: Barney 09.00 Çizgi Dizi. Archie 09.25 Mini Çizgi Dizi: Dodo 0930 Çizgi Dizi: Widget 0950 Mini Çizgi Dizi: Küçük Ajanlar 10.00 Dizi: tkiBabam 1030 Müzik: Pop Dünyamızdan 11.00 Pembe Dizi: Evden Uzakta 11.45 Pembe Dizi: Tüp Bebek 1235 Spor-Olimpiyatlar: Dünden Bugüne 13.00 Dizi: Renkli Hayatlar 1335 Pembe Dizi: Aşk Fırtınası 14.25 Sinema: Düğün 15.45 Gizli Kamera Şakalan 16.10 Çizgi Dizi: Bebe Muppetlar 16J5 Çizgi Dizi: Yumurcak 17.00 Pembe Dizi: Zengin Ama Yalnız 1750 Pembe Dizi: Teksas 18.40 Pembe Dizi: Pembeli Kadın 19.25 Dizi: Mash 1955 Haber 20.05 PlastipShow 20.10 Yanşma: Çarkıfelek 20.45 Dizi: AvPeşinde 21.45 BasınKulübü 22.50 Unutamadıklanmız: Son Beste 00.20 Haber 00.25 PlastipShow 00J0 Playboy Inside Out 01.00 Dizi: ŞirketSırian 0100 Kapanış BURSA ASLİYE 5. HUKUK MAHKEMESİ'NDEN İLAN Dosya No: 1990/624 EsasNo: 1992*290 Karar Duvua Kuravollun Gcnel Müdüriüğü tarafındandavalılar Hasan Ka- nı ve 35 urkadaşı aleyhine açılan 2942 sayılı yasanın 38. maddesı uyannca lesal davasınm yapılan yargıiaması sonunda mahkememızden verilen 11. 5.1992 giin ve I99O'624-1992 '290 E.K sayılı karar davalılardan Bursa Arabayalağı adresındc bulunup kcndıne teblığedilemeyen Hasan Kara'- va karann ılancn tcblığınc karar venlmiş olup, ılamda: Dava konusu Bursa Osmangaa ilçesı Panayır Köyü'nde kain 237 par- wl sayılı laşınmazdan 505 m'iık kısmın tapusunun ıptali ile davacı Kara- yoilan Genel Müdüriüğü adına tapuya tesciline ve yola terkınine karar verilmıstır Adı geccn davvlının bu ilanın yayım lanhınden ıtıbaren bir ay zarfında mahkememiz dosyasına müracaatı ve yasa yoluna başvurması, aksı tak- dirde hükmün kcsinleseceğı ilanen tebliğ olunur 26.6.1992 KÖY ENSTÎTÜSÜ YILLARI TaİipApaydın 10.000 lira (KDV içinde) Çağdaf Yaymlan Türkocağı Cad. 39-41 Cağaloğlu-lstanbul ödMncUgönderilmez. Nostaljik bir aşk öyküsü; 'Son Beste 9 *• Gaspard'la Robinson Gündüzleri minibüsüyle okul servisi yapan, geceleri de sahnede şarkj söyleyen Vahdet, sev- diği komşu kızı Çiler'le evlenmek istemektedir. Birleşmelerine en büyük engeli ise Çiler'in an- nesi oluşturmaktadır. Arabesk şarkıcılann fılmleriyle tarunan Temel Gürsu'nun 1984 yı- lında gerçekleşü'rdiği "Düğün", bu türün önde gelen kişilerinden Vahdet Vural'la dansöz Çe- çilya Daymaz'ı bir araya getiren, şarkısı bol, pi- yasa işi ucuz bir melodram. Ancak arabesk şarkı tiryakilerini hoşnut edebilir. (Show TV 1425) Zindandan Gelen Mektup * Bulgaristan sınırlan içinde kalan bir köyde ya- şayan Türk azmkğın lideri bir genç (Ayhan Işık), Bulgar zulmü altında ezi- len ve hepsi de yurt özlemi çeken soydaşlanru ana- yurda kaçırmak için her çareyi denemeğe başlar. Bu yoğun direniş ve sa- vaşım sırasında genç ve gûzel bir kızla (Mine Mut- lu) da bir aşk serüveni ge- çirir. ödemir Birsel'in 1970'te senaryosunu yazıp, yapımahğını üstlendiği "Zindandan Ge- len Mektup", yönetmen Sırn Gültekin'in daha önce aynı firmaya yine Ayhan Işık'la birlikte çevirdiği "Tel Orgü" fılrnindeki benzer bir konuyu işliyor. Ancak "Tel Örgü"nün tecimsel başansına ulaşamıyor. Filmde aynca Turgut özatay, Ali Şen, Zeynep Tedü, Ekrcm Gökka- ya, Gülistan Güzey, Asım Nipton, Hüseyin Sahca oynuyor. Dram avantür türünde bir di- reniş ve kaçış öyküsü. (Teleon 20J0) * * (Gaspard et Robinson) - Çok yakın arkadaş olan, ancak farklı kişiliklerde 2 genç adamın öyküsü. Fransız sinemasının yeni kuşak yönet- menlerinden, Çingeneler üzerineçektiği "Prens- ler-Les Princes" filmiyle büyük çıkış yapan ve bir diğer filrni İstanbul Festivali'nde gösterilen Tony Gatlif in imzasını taşıyan çok yakın tarih- li bir Fransız filmi küçük ekrana geliyor. Baş- rollerinde Fransız sinemasının bizde pek tanı- nmayan 2 yeni oyuncusu, Grard Darmon ve Vincent Lindon'un oynadıklan filmde, aynca deneyimli Fransız aktristi Suzanna Flon da var. Fransız sinemasının kendine özgü tadını seven- ler için... 1990 yapımı, 90 dakika. (IıtterSTAR, 22.00) Kumarbazlar Diyan * • (The Ravvhide Years) - Bir kumarbaz, kendisine "isnat edilen" suçtan kur- tulmaya ve adını temize çı- karmaya çabalar... Aydınlık, basit, ancak yer yer eğlenceli bir western güldürüsü. Görüntü yö- netmenliğinden geçtiği si- nemada vvestern ve güldü- rü türünde az sayıda film ımzalamış olan Rudolph Mat'nin yönettiği bu Uni- versal filrni, şirketin o yıllanndaki genç ve göz- de oyuncsu Tony Curtis'in perdedeki sempati- sine dayandınlmış. Ancak genç Curtis'e destek verecek bir oyuncu kadrosundan yoksun. Bu renkli filmde aynca Coleen Miller ve Arthur Kennedy oynamışlar. 1956 yapımı, 85 dakika. (TV3,22.25) TonyCurtk Ayşecik Cimcime Hanım * At yanşlannda hile yapan bir gangster şebekesi tarafından babası öldürülen Ayşecik (Zeynep Değinnencioğlu), rastlanü sonucu Rüknettin (Vahi öz) ile eşi Bedia'nın (Mualla Sürer) köşklerinin bahçesindeki kulübede yaşayan meteliksiz Turist Ömer'in (Sadri Ahşık) başına kahr. Sırlannı açı- klayacaklanndan korktuklan için gangsterler peşlerini bırakmazlar. Birçok komik olaydan sonra otomobil kazasında yaralanan Ayşecik, ancak Hülya adlı yanş atının hastaneye getırilmesiyle iyile- şir. Rüknettin ve kansı Ayşecik'i evlat edinirken, kötü adamlar da cezasmı bulur. Hulki Saner, 1964'te Erman-Saner Film Ortakhğı adına yönetmenliğini yaptığı "Ayşecik Cimcime Hanım"ı, Değinnencioğlu'ndan çok Alışık üzerine yoğunlaşürmış. Çocuk filminden daha çok büyükler için yapılmış duygusal bir komedi. Sadri Alışık bol bol "ulan"h argo konuşuyor, Ayşecik de boyundan büyük laflar ediyor. Neriman Köksal, Mehmet Ali Akpınar, Hasan Ceylan da var. (Tekon 20.10) 'Son Beste'de Zeki Müren ve Belgin Doruk altıncı kez birfikte oynoyorlardu Son Beste** Yoksul ama iyi yürekli ve duygulu bir besteci, genç ve güzel bir kıza aşık olur. Çeşitli nedenlerle ayn düşen genç aşıklan. bu müzisyenin yaptığı "Son Beste", yeniden birbirlerine kavuşturur. Sine- maya 1952'de "Beklenen Şarkı"filmiylegirip 17 yılda 18filmçeviren Türk müziği şarkıcı ve besteci- si, sahne, sinema, tiyatro sanatçısı Zeki Müren'den romantik bir aşk ve müzik filmi. 1981 yılında ölen Dr. Arşevir Alyanak'ır. senaryosunu yazıp, yönetmenliğini yaptığı 1955 tarihli "Son Beste", Avusturyah ünlü besteci Franz Schubert'in yaşamöyküsürrü anlatan "Bitmemiş Senfoni - Die Un- vollendete" filrninin bir uyarlaması. "Son Beste"nin yapımcısı Hürrem Erman, Dr. Alyanak'ın se- naryosunun diyaloglannı zayıf bulduğu için bunu onarması görevini romana Kerime Nadir'e ver- miş. Yazar da senaryoyu yeni baştan elden gecirip, yeni bir yüz kazandırmış. "Son Beste"de Mü- ren'e, altı filmde birlikte oynadığı Belgin Doruk eşlik ediyor. Mike Rafaelyan'ın göriintülediği film- de Neşe Yulaç, Bedia Muvahhit, Reşit Baran da oynuyor. Nostaljik bir aşk öyküsü. (Show TV, 22.50) 'Ayşecik Cimcime Hanım' Alışık ve Değinnencioğlu üzerine yoğuıüaşünlmış bir fihn. AtiHa Dorsay'm yabancı, Turhan Gürkan'ın yerli film değerlendirmeleri:* Sıradan. * * tzlenebilir, • * • Kaçırmayın, • * * • Başyapıt. Renkli konuklar, Eğrisi Doğrusu ve Kantodan Tangoya Keyifü MP soW»t Talk Show'u Türkiye'de geniş kitlelere tanıtan Aziz Üstel ve ona eşlik eden Engjn Noyan, Gecenin Konüklan'nda, bu hafta da zevkli ve düzeyli bir sohbet sunacaklar. Programın konuklanndan ilki, sosyetenin en renkli simalanndan biri olan Celal Çapa. Celal Çapa, tstanbul'un seçkin gece kulüple- rinin sahibi ve yöneticisi olarak. Aziz Üstel'le işlet- mecilik hakkmda sohbet ediyor. Türk Sanat Müzi- ği'nin güçlü sesi ve renkli kişıliği Gönül Yazar, mü- zik ve sinema yaşamından söz ediyor. Programın üçüncü konuğuişe Bakırköy Betediye Başkanı Ali Talip Özdemir. Özdemir, Aziz ÜsteHe çevre ve do- ğal yaşam hakkmda konuşacak. ( Teleort, 22 J0) Çizgi Ötesi Pemuı Kutman Piknik heyecanı Çizgi Ötesi bu hafta da ka- zandırmaya devarn edecek... Sorgun Turtel'de çekimleri yapüan programın bu haftaki konuklan Erdal Çelik ve Çiğ- dem Tunç. Programın müzik SKak bir yaz günü, Müstesna'run sevgüisi Yusuf, bölümünde ise her hafta ol- bir arkadaşının otobüsüyle aniden yurda uğrar. d ^ g>bl , ^ Sılanhpoda aobüsü gören Müdüre Hanım. pikniğe gitmek ekrana gelecek. Yaz aylan- gibi bir fikre kapdır. Pikniğe gıdip gitmeme konusu n d a a t i i yeriennde çekımlen konuşulurken dedikoduyu pek seven Şadiye d e v a m . edece Y °^. P r o Ş- Harum da lafa kanşır. Şadiye Hanım'dan hiçI fnm K?fnğı de değıştınlerek hoşlanmayan Müstesna, piknik nkrinden pek f** e&e™*& ha ff^ûdi Programda Kapadokya'da yeni başlayan 3. yaş turizmi olarak adlandınlan emekJi turistlerin Kapadokya'daki günleri görüntüleniyor. Avusturyah bir emekli derneğinin düzenlediği haftahk turlarla ülkemize gelen, bir ayda yaklaşık 5 bin Avusturyalı emekli turistin Kapadokya hakkındaki düşüncelenne program boyunca yer veriliyor... Her hafta olduğu gibi Gani Müjde'nin yazdığı 'Yok Yok TV' ve konulu skeçler programa renk katacak.. (TV1, 22J0S.) Kantodan Tangoya Üç yü önce üç bö- lümîük TV dizisi olarak çekılen 'Kantodan Tango- ya' TV5 ekranında yayımlanıyor. Yö- netmenliğjni Tom- ris Giritlioğlu'nun yapüğı ve Ziya öz- tan'la birükte se- naryosunu yazdığı yapımda, dönemin siyasal yaşamı için- de bir baba oğulun aynı tutkuyu yaşa- malan anlaüyor. Baba Talat Bey ile Türkiye'nin panoraması, belgelere dayanılarak dramatize edüiyor. Dizide emekli diplomat Mit- hat'ın babaa Talat Bey, (Aytaç Arman), yıllar önce Direklerarası'nda Anjelık (Filiz Sudîer) adlı bir kantocuya âşıkür. Kızkardeşinin arkadaşı Şer- min'le (Emel Demirhan) nişanlı olan Mithat, lstanbul'da bir gece kulübünde arûk çok yaş- lanmış olan Anjelik'i görür ve çocukluk günlerini anımsar. Kanşık duygular içinde dinlediği tango sanatçısı Necile'den (Serap Aksoy) çok etkilenir ve o günden sonra yaşamında değişiklik başlar. Böylece kantocu Anjeük'e âşık olan Talat Bey'in oğlu Mithat, yıllar sonra aynı tutkuyu tangocu Necile üzerinde dener. Nostaljik, hüzünlü bir eski aşk öyküsü. (TV5,23J0) Basın Kulübü'nün konusu 'Memur Maaşlanna Yapı- lan Zam\ 'Vergi Affi' ve 'Yüzsüzler Olayı'. Konuğu ise Maüye ye Gümrük Bakanı Sümer Oral... Gazeteci-Yazar Yalçın Doğan'ın yöneteceği prog- pıknık nicnnden pek ««"» -&-••^" ».«•»- ş*"*~^. . « . . , . • ... uaoa ı aıat uey ııe ramda Bakan Oral, hoşknmaz, O gece yansı Ebmas, ağlayarak yurda S l c a k v a z gûntenyle birlikte Çizgı Otesı nde yeni bir ^ dıplomat Mithat'ı aynı oyuncu, Aytaç Arman ekonomi dahnda gelir. Onu bu halde gören Müstesna korkarvene heyecan başlıyor. Bakalımbukezotomobıller.dev- değjşik makyaj ve giysilerle canlandınyor. uzman gazetecüeri yapacağını şaşınr. Ük önce aklına Yusufun kaza re-tamler ve diğer öduUer, kimler t — « ~ < - •-- - - •- geçjrdiği gelirse de daha sonra olayın gercek yüzü zanuacak. (ıvl 2/JJU) ortaya çıkar. Neden rru bahsediyoruz?.. Elbette EÛPİSİYİ6 dOflPUSUYİS 'Kızlar Yurdu' dizisinin bu haftaki konusundan. * ^ * ^ * * Perran Kutman, Alev Emre, Ali Berge ve Anıl Magazin programı Eğrisiyle Doğrusu'yla da buPerran Kutmn, Ale Emre, Ali Bege e A g pg ğy ğy Dargıç'ı bu dizi deızlemekde ayn bir keyif. (Tele- hafta 'Avusturyah emekli turistlerin bir aylık on,2230) Kapadokya çıkarmalan' konu ediliyor... Yüzyüımızın ilk yansında Türkiye'nin geçirdiği toplumsal ve kültürel değişiklikten birkesit verilen 'Kantodan Tangoya', Istanbul'un eski eğlence dünyaa, Şehzadebaşı'nın renkli gecelen, direklera- rası yaşanua, tiyatro, tuluat ve operetler sergUeni- yor. 1920'den Ikinci Dünya Savaşı yıüan 1940'lara ve sonra 1980lere uzanan bir zaman dilimi içinde Necati Doğru, Os- man Ulagay ve Os- Sff A l ' g y man Saffet Arolat'ın sorulannı cevaplandıracak. Hürriyet Production adına genel yönetmenliğini Uğur Dündar'ın üstlendiği Basın Kulübü'nün yapımcısı Osman Bakagü, yönetmeni Aynur De- mirtaş. (Show TV, 21.45) UYDULAR RTIPLUS 07^0 Sabah Magazinı, 09.55 Owen Marshall, 11.15 Dr. Marcus Welby, 1105 T K Tac Toe, 13.00 Onıkı Noktası, 14.15 Kabfornıya Aılesı, 1SS0 Spnngfıeld Hıkayesı. 17.40 Rıskant, 19.00 Elf 99.19.45 RTL Aktüel, 20.45 1yi Zamanlar Kötü Zamanlar, 22.15 Kolombo, 24.00 Kültür Magazin, 0050 RTL Aktüel MT1 O6J0 Bölge Raporu, 07.00 Sat İle Günaydın, 10.00 Haberler. 11.45 Şans Çarkı, 12.25 Tenis, Federasyon Kupası. 18.45 Bölge Raporu. 19.15 Bingo, 20J0 Şans Çarkı, 21.15 HeUo Heıno. 22.15 Spessart'takı Hayalet Şatosu. TVB 08.00 Haberler. 08.40 Fransızca Dil Dersi. 09.20 Flash Magazin, 14J0 lyı Yoteuluklar, 15.00 Yuzyüm Gıdışı, Belgesel, 18.40 Fransız DU Dersi, 20.00 Yeşü Kare, 20JO Haberler, 24.00 Fransa Turu 08.00-10.20 Küçûk Büyük Hikayeler, 10.20 Doogıe Howser, Dızı. 11.00 Dick Tracy, 12.15 Galathaus, 12.35 Lassie. 12J0 Flash, 14.30 Ekonomi Programı, 17J 0 Parlamento'da Bugün, 18J5 New York. Dıa, 19.35 Polısı- ye Dizi, 21J0 Müfettış Dernck. 01.05 Tartışma Programı. 07^5 Şıir Saatı. 08.50-11.00 Sabah Programlan, 11.05 Haberler, 13.10 Ma- gazin, 13J0 Mılano, 13J5 Gıalolu Kadm, 18J0 Sözcükler ve Hayat, 19.10 Blue Jeans, 19.40 Aüanta Doc. 21.40 Film. 23.55 Hikayeler. 01J0 Parlamen- >n Gündemı. RADVOLAR TRT1 05.00 Haberler 05.30 Şarkılar 06.00 Haberler 06.15 Gün Başlarken 07.00 Haberler 07.05 Sobstler Geçıdı 07J0 Haberler 07.40 Günle Gelen (1) 09.40 Arkası Yann 10.00 Haberler 10.05OnuncuSaat(2) 12.10 Ha>aün lçınden 13.00 Haberler 13.15 Ezgılerl7.00 İş ve tşçı Dünyası 17J0 Hafıf Müak 17.35 Haftanın Çocuk Şarkısı 17.40 Çocuk Bahcesı 1755 Bu Dünya Bızun 18 00 Haberler 18.05 Aksamdan Ak- şama 19.00 Haberler 19J0 Hafıf Muzık 20.00 Çocuk Muağı 20.10 Hafıf Müak 20.15 Eğlence Dünyasında Sinema 21.00 Haberler 21.05 Solıstler Geçıdı 21J0 Türküler 22.00 Yorumculanmız 22J0 Şarkılar 23.00 Haberler 23.15 Gecenin lçın- den (4) 00.55 Günün Haberlennden özetler 01.00 Kapanış TRTZ 07.00 Haberler 07.05 Solıstlerden Seçmeler 07J0 Haberler 07.40 Türküler 08.00 Sabah Konsen 08J0 Şarkılar 09.00 Haberler 09.05 Çocuk Bahcesı 09.20 Tanhten Sayfalar 09.35 Çesıtlı Müak 10.00 Ezgıler 10.20 Zaman ve Demokrası 10.40 Hafıf Müzik 11.00 Haberler 11.05 Turk Sanat Müağı 11.20 Türküler 11J5 Hafıf Müzik 1100 Solıstler Geçıdı (TSM) 12J0 TürkülerB.OO Haberler 13.15 Hafıf Müzik 13J0 Tıyatroyu Yaşatanlar 13.45 Şarkılar 14.00 V abancı Dıl Dersi 15.00 Arkası Yann 16.00 Solıstler Geçıdı 16J0 Esintiler 17.00 Haberler 17.05 Şarkılar 17.00 Türküler 18.00 Beyaüaraban Fasü 18.30 Hıkayecilenmız ve Hıkayelen 19.00 Ha- berler 19J0 Solıstlerden Bırer Şarkı 20.00 Yabancı Dil Dersi 21.00 Türküler 21J0 Hafıf Muak 22.00 Sohıtler Geçıdı 22.30 Selma Arduç'tan Türküler 22.45 Bir Ro- man Bir Hıkave 23.40 Hafıt Müzik 23.55 Çagın öncülen 0055 Günün Haberle- nnden özEtler 00.58 Program ve Kapanış TRTS 07.00 AçıUş, Program ve Haberler 07.05 Güne Başlarken 08.00 Sabah Içm Müzik 09.00 Haberler 09 15 Sabah Konsen 10.00 Muaklı Dakıkalar 11.00 Öğleye Dogru 12.00 Haberler 12.15 Mıkrofondan Sıze 13.00 Unutamadığımız Eserler 14.00 Ha- berler 14.15 Dünyanın Dört Bucağından 15.00 Kuzev Ülkelennden Muzık 15.45 Haftanın Geürdıklen 16J0 Caz Ustalan 17.00 Haberler 17.15 Sızler İçin 18.00 Tempo 19.00 Haberler 19.15 Dünden Yanna Muak 20.00 Pop Stüdjosu 21.00 Müzığe övgü 22.00 Haberler 22.15 Gökkuşağı 23.00 Opera Saaü 24.00 Gece ve M ûak 0055 Gûnün Haberlennden Özetler 0058 Program ve Kapanış ÇCKIKLARİÇİN Susam Sokağı çocuklann sevgilisi. TV1 09.00 Susam Sokağı, 10.45 Tatil Ekranı, 15.10 Tatil Ekranı TV2 18.00 Çizgi film: Garip'in Maceralan TV5 15.00 Susam Sokağı, 15.45 Çocuk Korosu İltSfSTAR 15.30 Çizgi film: Marianne, 16.00 Çizgi film: Köfte vc Makarna, 16.30 Çizgı film: örümcek Adam, 17JO Çizgi film: Uzay Şerifi TSİSOn 07J0 Çizgi Film: Uzay Şövalyelen, 07.55 Çizgi Fihn: Süperler, 08.20 Çizgi film: Hollyvvood Yaramazlan, 08.45 Çizgi film: Karate Kat, 09.10 Çizgi film: Kedi Felix. ShOMfTV 08.10 Çizgi film: Sevimli Ayıcıklar, 08.30 Çizgi film: Heathcliff, 08.50 Çizgi film: Barney, 09.00 Çizgi film: Archie, 09.25 Çizgı film: Dodo, 09J 0 Çizgi film: Widget, 09.50 Çizgj fihn: Küçük Ajanlar. 16.10 Bebe Muppetler. 1635 Çizgi film: Yumur- cak.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle