16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 13 TEMMUZ1992 PAZARTESİ 14 SPOR Küçükov'un transfer politikasını başarı ile uygulayan "KAF-KAF"lann amacı 1. ligde asansör takım olmamak KarşıyakaVa Bulgar ıııodeli• Transferde 6 yıldır Karşıyaka'da oynayan Juriçeviç'i serbest bırakan yöneticiler, kaleci Vaiov ve Mlade- nov'la sözleşme imzaladılar. Baş- kan Mesudiyeli, "Yeniden 1. lige dönüş bizim için çok önemliydi. Karşıyaka zaten 1. lig takımıdır" dedi. NÜVİTTOKDEMİR İZMİR - Bir sezon aradan sonra Karşı- yaka'nın, Türkiye 1. Futbol Ligi'ne çıkışı kesinleştiğinde Kordonboyu'ndan başlayıp Bostanlı sahillerine dek Yeşil-Kırmızılı bay- raklarla yapılan gösteriler ve muhteşem coş- ku yumağı görülmeye değerdı... Büyük zorluklarla çok önemli olarak nite- lenen bir sezon geride kalmış ve Karşıyaka yeniden I. Lige dönmüştü. Yeşil-Kırmızıh taraftarlar sezon içinde yaşanan sorunlan, küskünlüklcn unutmuş, takımlanna destek vermek için yollara dökülmüştü... Evet, Karşıyaka 1. Lig'deydi, ama sorun- lar yeniden gündeme geliyordu. Başlıca so- run yönetimia mali destek bulması. buna bağlı olarak nel bir transfer politikası izlen- mesi olayı vardı. Yeşil-Kırmızılılann başka- nı İskender Mesudiyeli sezon biüminde arkadaşlanyla birlıkte olağanüstü genel ku- rul karan aldı. Yapılan kongreden Mesudi- yeli güvenoyu alırken birkaç değişiklikle mali olanaklan arttırmayı ön planda tuttu. İzmir'in 1. Lig'dekı ikinci temsilcisi olan Karşıyaka. zaman gegırmeksizin transfer ça- lışmalanna başladı. Oncelikli olarak teknik direktör Bulgar İvan Küçükov'un verdiği rapor doğrultusunda kendi ülkesinden iki futbolcunun alınması gündemdeydi ve so- Teknik Direktör Küçüko* (sağda) ve yeni transferier (sağdan itibaren) Milinkoviç, Valov, Mustafa, Mladenov, Yûksel ve Yaşar yeni sezon için bir hayli iddialı. nuçta gerçekleşti de. Bulgaristan'dan 1.80 boyunda 91 kiloluk kaleci Valov ve Mladenov'la sözleşme imza- landı. Ardından Samsunspor"un Yugoslav futbolcusu Milinkoviç, Göztepe'den Yaşar ve Mustafa, Muğlaspor'dan ise kaleci Yük- sel, Yeşil-Kırmızılı renklere bağlandı. Karşıyaka yönetimi, yine teknik direktör tvan Küçükov'un verdiği rapor doğrultu- sunda iç transferi çözmeye koyulduğunda takımda 6 yıllık geçmişi bulunan kaleci Juri- çeviç'e 'teşekkür" edilerek ülkesine gönderil- di. Ardından Ahmet Keloğlu ve Rıza serbest bırakıldı. En önemli.sorun Karşıvaka'nın "öz ço- euklarT'ydı. Ülken'in. Fenerbahçeyle anlaş- tığı, Recep'ın aynlma karan verdiği, Yu- sufu Galatasaray'ın istediği dilden dile dolaşıyordu ki yönetim kısa sürede yaptığı girişimlerle bu futbolculann gidişini son an- da önledi ve takımda kalmalannı sağlayan sözleşmeyi imzalattı. Bu futbolcular içinde yalnızca Yusufun sözleşmesi sürüyordu. Kısa sürede yaşanan iç ve dış transfer ge- lişmelerinden sonra Başkan İskender Mesu- diyeli, oluşturulan kadronun Karşıyaka'yı 1. Lig'de başanlı kılacak kapasitede olduğu- nu açıkladı. Mesudiyeli, geleceğin takımını yaratmak için çabştıklannı vurgularken şunlan söylüyordu: "Gerçekten zor bir dönem geçirerek yeni- den 1. Lig'e dönüş bizim için çok önemliydi. Bü\ük bir potansiyele sahip Karşıyaka'nın zaten başka bir düşüncesi olamazdı. Trans- ferde de çok olumlu kararlar aldı&mıza. ve- nnde transferler yaptığımıza inanıyoruz. Kampa girmeden bir hafta önce başlaıtığı- mız çalışmalurda teknik adamlanmızın ve bizim yönetim olarak gözlediğimiz de bu doğrultuda. Şimdi bütün iş futbolculanmıza kalıyor. Ben lıgın yeni takımı olarak görmü- yorum Karşıyaka'yı. Çünkü gerçekten ol- ması gereken yerde." Teknik direktör İvan Küçükov, yardımcı- sı Doç. Dr. Çetin İşleğen ve M. Ali Topçu, büyük bir titizlik içinde Karştyaka'yı yeni se- zona hazırlıyor. Oldukça sıkı bir disiplin politikası izleyen Küçükov, işi amrenmanla- n taraftarların izlememesine dek planlıyor. Karşıyaka bugünden başlayarak Bolu Gerede'de 12 günlük kampa giriyor. Yeşil- Kırmızıhlar daha sonra İzmir'e dönerek se- zon açılışını yapacak ve sezon hazırlıklannı sürdürecek... Iferli antrenörler yabancılara 10'a 6 galip • Türkiye 1. L igi'nde lötakımın 10'unu Türk antrenörler çalıştıracak. Milli Takımlar eski Teknik Direktörü Tınaz Tırpan'ın da aralarında bulunduğu yerli teknik direktörler, yabancı meslektaşlarına karşı teknik ve taktik açı- dan üstünlük sağlamak için sezon boyunca uğraş verecek. Spor Senisi - Türkı\e Bınnci Futbol Lıgı'nde bu sc/on mü- cadcle edecek 16 uıkımın. 10"- unu Türk antrenörler çalıştıra- cak. Bir başka de>işlc bu se/on ligde yerli anirenör rüzgârı csecek Milli takımlar eskı teknik di- rekıörü Tınaz Tırpanın da ara- larında bulunduğu yerli teknik dirckıörler. >abancı meslektaş- larına karşı teknik ve taktik açı- dan üstünlük sağlamak için sezon boyunca uğraş verecek- ler. Her fırsalta Türk antrenörü- nün vabancı antrenörlerden eksiğj olmadığı. üstelik aynı dili konuşmaktan. öıf \e âdetler- dcn dolayi Türk futbolcusuyla daha kola> dışalog kurma şan- sına sahip olduklarını öne sü- ren Türk anlrcnörlcri. \eni sezonda zorlu sınav beklivor. Dört bihükler vıllardan beri süren ""yabancı teknik direk- tör" prensibinden tavı/ veımez- lerken geçen >ıllarda yabancı teknik direktörlerle ligde yer cdınmek ısteyen Anadolu ekip- leri artık " verlı antrenör" di- yorlar. Şüphesiz yabancı teknik direk- lörle çalışan takımlann içinde en istikrarlısı Beşiktaş. Beşıkiaş İngiliz teknik direktör Gordon Milnc ıle tam 6. sezonunu yaşa- \acak. Mılne'nin son üç yılın şampiyo- nu Beşiktuşfna, Dr. Vengloş'- un Fenerbahçesi'ne. Feld- kamp'ın Galatasarayfna. Leekens"in Trabzonsporu'na karşı "Made in Turkey" pa- tentli Tırpanlar, Vurallar, Dumanlılar, Gökdeller. Güze- lırmaklann var olduklannı ka- nıılamak için geriye sayış başla- dı. Ligin başlamasıy la uzun lig ma- ratonu için start alacak takım- lannı başarıya taşımak için kollan sıvayacak "yerli" ve "yabancı" antrenörler listesin- deyeralanlarşöyle: Yerliler: Tınaz Tırpan (Kavse- rispor). Yılmaz Vural (Bursas- por)- Candan Dumanlı (Anka- ragücü). Nevzat Güzelırmak (Sarıyer). Yılmaz Gökdel (Ga- ziantep), Necdet Zorluer (Ay- dınspor). Erdem Tugal (Bakır- kö\). İJmit Kavıhan (Altay). Arif Çctinka\a(Konyaspor). Güvenç Kurntar(Kocaelispor) Yabancüar: Milne (İngiliz- Beşiklaş), Vengloş (Çek-Fener- bahçe). Feldkamp (Alman- Galatasaray), Nepomniachi (Rus-Gençlerbirliği), I\an Kü- çokov (Bulgar-Karşijaka). Leekens (Belçika-Trabzons- por). KÜREK A.RızaBüal Dünya•* •• •• •• uçuncusu Spor Senisi - Iskoçya'nın CHasgow kentinde yapılan Dünya Umitler Kürek Şampryonaa'nda Ati Rıza Bflal Dünya 3'ncusü, Murat Türker ise Dünya yncisi oldu. Tek çifte büyük finalinde HoUandah, Fransız, Alman, Çekoslovak ve Finlandiyalı kürekçOerle mücadele eden Ali Rıza Bflal, Dünya 3'ncülüğünü kazandı. Bu dalda HoOandah birinci, Fınlandiyah kürekçi ise ikind oldu. Haiif kflo tek çiftefinalindeise Murat Türker, Çekoslovak, Slovenyalı, Yunan, İngiliz ve Ahnan raİdpfcri arasında dünya yncüiğini elde etti. Hafif kik) tek çifte de Alman kürekçi birinci, İngOiz kürekçi ikinci, Yunanistanh kürekçi ise üçüncü sırayı akb. Kulüplerde yaprak dokumu ANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - Son yıllarda sporcu transferinin astronomik fıyat- lara ulaşması ve kulüplerin ekonomik sıkıntıya düşmesi bir bir kapanmalanna neden oldu. Girdikleri ekonomik buna- lımdan kurtulamayan ve sporculanna para bulamayan basketbol, hentbol, voleybol. masa tenisi, sutopu ve futbol- da 15 kulüp faaliyetine son vermek zorunda kaldı. Spor teşkilatı ve bakanhk, kulüplerin kapanmaması için çaba harcamaya başlarken bu konuda yasa çıkarulması için de hazırlıklar baslatıldı. Faaliyetlerini, federasyona resmen bildirerek son veren kulüpler şunlar: Basketbol: Beslen, Paşa- bahçe, Sümerbank Merinos. Hentbol: Halkbank (Ba-' van). Eti Bisküvileri (Bayan),~ ITÜ, Arçelik, Simtel, Karşı-^ yaka. Mersin PTT. Voleybol: Paşabahçe, Pınar (Bayan), Arçelik (Bayan). i Sutopu: Yeşilyurt. , Masa Tenisi: Petrolofis. ; Futbol: Antalya Yolspor. • KüHür • Sanat 232 64 26 • 230 21 87 TENIS/KULIS Yön: BERNARDO BERTOLUCCI tfL. S A N S Ü R S Ü Z SEYRETMEK İÇİN 20YILBEKLEDİNİZ 7O'lı yıllarda t u m dunyada genıj yankılar u^andıran fılm Ital/a'da bıle yasaklanmif ve Bertoluccı hapse mahkum olmu^tu KadıkoySUREYYA-336 0682) 1100-1330-1600-1900-2145 17 Temmuz'da Beyoğtu ATLAS-Osmanbey UZİ Ankara METMPOL Stnemalannda 6 YAŞINDAM K.UÇLKLER. SEYREDEMEZ Ikarus'un 1 sinde Kontrgerılh Gerçegı YATS MONTAND IKARUSun İ'si YÖNHENRY VERNEllL OKM Orlakây Kültûr Merkezi 25* *9 «7 13.00 -15.3O-18.0O-2C.30 REKLAM FİLMİDAĞIT1MINDA 249 50 33 BEYOĞLU SİNEMASI (251 32 40) YAZ ŞENIİĞİ 2 OSCARLI FİLMLER ŞÖLENt BUGÜN YAĞMUR ADAM BARRY LEVINSON 12.00-15.00-18.30-21.30 % * ÎIHAtfieilN. I M 1 flLES01 l l t t l l ü L&IEHEISR 2 ytl ımce kaicbğımız yerılen denım etUydrtız Beyoglu ATUB (243 75 76) 12 00-14 15-16 30-18 45-21 15 Bakırkoy 74 (572 04 44)1100-1300-15 00-17 00-1900-2115 M Kaomoy « « (3389076ı 11 00-13 00-15 00-17 00-19 00-21X " ^ Ankara METR0P01 (425 74 78) 1215-14 30-17 00-19 15-21 30 Kazanmak, kaybetmek B i r I I N I 0 B R A S S F ı l m ı FBANKflNLJV S'EFANIA SANORELll 17 TEMMUZ da SINEMALARDA OMEN IV 3. HAFTA (247 «9 47] ll.ûO-IUO-lt»H.15-2IJO İU6 37/1] IIJ»-lin-l500-l7.0O-19i»2I.X ÖDÜLLÜ FİLMLER HAFTASI loikoy *S (336 M İO113.00-15 45-11» 2115 H»ÜyıAS-2|2«4315)ll.3O-HJO-17M 1930-21 4S J H » l ı « . - » . ı l • •»•»•*• Cutna * Cumartesi * Pazar * Pazartesi * Salı * Çarşamba * Perşembe * BAHaVAN 9 1/2 HAFTA FAHİŞE AKDCNİZ (saınntı RAMBO III AKDENIZ DERİNÜK SARHOŞLUĞU VAROIMAMN DAYANtMAZHAriFÜĞİ ÇİNGENELER ZAMANI AMADEUS THE DOORS ŞEYTAN ÇIKMAZI ( H i W » r 2 (5U26M) HJO-M.OO-ISLJJ C u y t f U 2 < 5 l i H W 1145-21.00 Hı(rf<»S [247UI5I UJO-14.0O-U.3O.IU5.2145 Ü»s$»ftt3 (SU2İU) nHC-ll»ll.WHJ0-2l«l 11.00 ZİYAIŞIKÜSTÜN Yeni ve genç bir tenis ajanı- mız var; Bülent Özdemir. Üni- versitede spor tahsil etmiş, tenis kulüplerinde her kademede gö- rev alarak iyi yetişmiş. pınl pınl bir yönetici. Kulüpler de yeteri kadar yardımcı olursa, Jstanbul tenisine iyi hizmet vereceğine inanıyoruz. Özdemir, okullann tatile girmesinden bu yana özel- likle 12-14 yaş grubu temsilcile- rine yönelik turnuvalardüzenli- >or. Çok çok i\i ediyor. Bunla- nn şonuncusu geçtiğimiz hafta bitti. Dikkatimizi çeken bir iki noktaya özellikle değinmek isti- yoruz. 12 yaş grubuna katılım geçen vıllardan çok yüksek sayıda Katılan kulüp sayısı da daha çok. Buna paralel olarak yete- nekli görünen çocuk sayısında da belirli bir artış var. Oynadık- lan tenise benziyor. " Topu gökyüzünden de olsa içeri atıp maç kazanma " zihniyetinin ye- rini, bilinçli ve güçlü tenisle ka- zanma olgusu alıyor. Hemen hemen her kulübün başında bir, hatta iki antrenör var. Bunlar güzel görüntüler. sevindirici olaylar. Bu arada çok duygulandığımız bir sahne- yi sizlere anlatmak isterim. İki çocuğumuzun maçında ve çok kritik bir konumda. bir topa hakem " aut " dışarda karan verdi. Bu topla belki de maçı kazanacak olan 12 yaşındaki o büyük sporcu. "hayır" dedi. Top içcrde. puan benim değil. onun." Gözlerim vaşardı Böylc sporculara sahip olduğumuz ve olacağımız için. onur duydum. İçım se\inçledoldu. Bunlann yanısıra bir de ola- yın perde arkası var. Tenisçi çocuklann ana baba sorunu... Bu sadece bizim değil. dünya- nın sorunu ashnda. Ama bizde- ki etkisi çok daha kötü sonuçla- ra yol açıyor. Çocuklan okul sıralanna ha- zırlarken, koşu aüna çeviren zihniyet, tenis kortlannda da tam gaz gidıyor. 9-10 yaşmdaki çocuklan, Roma'nın köleleri gibi tenis arenasına salan bu' ana babalar ne yazık ki çocuk- lanna ve spora verdikleri zara- nn bilincinde değiller. Dişler' kenetlenmiş. gözler fırlamış: kort tellerine asılıp dokuz >a- J şındaki çocuğu mutlaka kazan- maya zorlayanlan göfmek' üzüntü veriyor. Bu tipler, kulüp yöneticileri-' nin, antrenörlerin de en büyük' derdi. Tutumlan ile bıkkınlık veriyorlar. Nice yetenekli ço-" cuk onlann yüzünden spordan uzaklaşıyor. Çok uzun yıllardır^ sporun içindeyiz. 9-12 yaş ara- 1 sında," harika olacak " denilen yüzlerce çocuk gördük. Bugün| biri bile ortada yok. Ama baba- lardan rica ediyoruz. Uyanyo- ruz. Siz çocuğunuzu spora yöneltin. olanaklan sağlayın.' Ama onlann birer robot değil, insan olduğunu unutmayın. Bı-J rakın tenisi veya hangi sponf yapıyorsa, kendi sevsin. Kendi^ çalışmak istesin. Başan için kendisi bilinçlensin. Ve bırakın onlann spor çalışmalannı ant- renörleri yönlendirsin. Cumhuriyet dönemi edebiyatına çok yönlü katkılanyla seçkinleşen değerli üyemiz, CEVDET KUDRETin aramızdan aynlması dolayısıyla derin üzüntü duyuyoruz. Üyelerimize ve tüm okurlanna başsağlığı dileriz. PEN YAZARLAR DERNEĞİ CATAMARAN HOTEL tLAN T.C. BURSA ALTINCIİCRA MÜDÜRLÜĞÜ 1991/2987 Kambiyo senetleri (çek, poliçe ve emre muharrer senet) üzerinde ha- ciz yolu ile vapılacak takip taleplerinde ödeme emri Alacaklı: (i^entürkler AŞ Vekilı: Av. Nunye Çiçek. Atatürk Caddesı, Koruyucu tşharu K.at: 2'172Bursa Borçlu: Necati Çağiı. Reyhanlı Yohı üzeri Gümrük Civan No: 17/A Antakya Alacak miktan: 12.065.600.- liranın icra masrafı. vekil ücreli ve %54 faizi ile tahsıli talebi, Yukanda adı yazüı borçluya normal yollardan tebligat yaplamamış ve ödeme emrinin ilanen tebliğine karar verilmiş otduğundan, Yukanda yazılı borç ve masraflannı ışbu ödeme emrinin tebliği tari- hinden itibaren on gün ıçınde ödemenız, takip dayanağı senet kambiyo seneti nitelığinı haiz degılse. keza takip dayanağı senet altındakı imza sıze ait olmadığı iddiastnda iseniz beş gün içinde açıkça bir dıkkçe ile tetkik mercu hakımliğıne bıldırmeniz, aksi takdirde kambiyo senedin- dekı ımzanın sizden sadır olmuş sayılacağı, imzanızı haksız yere ınkâr ederseniz senede dayanan takip konusu alacağın %10"u oranında para cezasına mahkûm edileceğınız, borçlu olmadığmız veya boreun itfa veya imhal edıldiği veya alacağın zamanaşımına uğradığı hakkında veya yetkı ıtirannız varsa bunu sebeplen ıle bırhkte 5 gûn içinde Tet- kik Mercii Hâkımbği'ne bir dilekçeyle bildirerek Tetkik Mercü'nden ıtırazınızın kabulüne dair bir karar getirmediğiniz takdirde cebri icra- ya devam olunacağı, ıtiraz edilmediği veya borç ödenmediği takdirde on gün içinde 74. madde gereğinoe mal beyamnda bulunmanız, bulun- mazsamz hapis ile tazyik olunacağınız, hıç mal beyamnda bulunmaz veya hakikate aykın beyanda bulunursanız hapıs ıle cezalandınlacağı- nız, Işbu r .un Türkiye'de münteşır bir gazetede yayımlanmasından iti- baren 1S gün sonra tebligaün yapılmış sayılacağı ilan olunur. Basın: 31976 Her tatil güzel bir anı olarak kalmalı... 7 gece, 8 gün 1 .OOO.OOO.-TL Günlük 160.000.-TL *Deniz kıyısında *Yüzme ha\u/lu =:= Kliıııalı Denizi ve doğasıyla Budrıım Catamaran Hotel Bizimle tanışın, ke> ifli bir tatil \apın. BODRUM : Tel : ( 6144 ) 7404 - Faks : ( 6144 ) 7324 İSTANBUL : Tel : ( 1 ) 542 26 71 - ( 1 ) 572 02 74 Anti-Arabesk Tatil. Deniz, kum, güneş mükemmel. Ortam özentisiz ve samimi. Mekân güzel, müzik güzel, yemekler güzel. İstanbul Erkek Lisesi mezunlanna, Opera-Bale ve Konservatuar mensuplarına, öğretim üyelerine, Cumhuriyet ve Abra dergisi okurlanna indirimli. Tel: 9 (6353) 2206 MOTEL AMPHORA A l t ı n k u m - D i d i m VEE4T VE TEŞEKKÜR Canımız, Annemiz MEIİHAKALELİ 9.7.1992 tarihinde vefat etmiştir. Acımızı candan paylaşan tüm dost ve akrabalanmıza sonsuz teşekkürlerimizi sunanz. ÇOCUKLARI NEDİM - ENVER - REMZİ - ÜLKÜ - RAFET - BEDRİYE ANKARA ASLtYE ONBİRİNCİ HUKUK HAKİMLİĞt'NDEN 1991,554 Mahkememizden verilen 27.5.1992 gün, 1991'554 esas 1992/381 ka- rar sayıb ilamla lzmir ili Buca üçea Valirahmibey Mah. Cılt No: 020/39, sayfa no: 71, kütük no: 3215'te nüfusa kayıtlı bulunan Mehmet ve Ayşe'den olma Süleyman Yaman ile Dursun ve Hatice'den olma Aysel Yaman'ın TMK'nun 134. maddesi gereğınce boşanmalanna. müşterek çocuklan Ayşe, Mehmet ve Yasemin'in velayet haklannm davab babaya tevdiıne dair karar venlmiştir. Bilinen en son adresı Şıhlar Mahallesı Tonınlar Sok. No' 12 Manasür köyü Beyşehır KONYA adresı bulunan davab Süleyman Yaman'a iş- bu mahkememiz karar özeti Yargıtay yolu açik olmak üzere ilanen tebüğ olunur. 25.6 1992 Basın: 32405 tLAN ANAMUR KADASTRO HÂKİMLİĞİ'NDEN 1984/20 Davacı Maliye Hazinesi larafından davalılar lbrahim Doğan ve ar- kadaşları aleyhine açılan Anamur Ormancık Birliği 407 416 parselle- rin tespitine itiraz davasının duruşmaları sonunda verilen karar da- valılardan Anamur Demirinören köyünden Veli oğlu 1940 D.lu ALİ DtKEN ADINA tebligat yapılamamıştır. Bu şahsın adresi savcılık va- sıtası ile dahi tespit edilememiştir. Bu şahsın veya ilgililerinin 15 gün içinde mahkememize müracaat etmeleri, aksi halde mahkeme hük- münun ve temyiz dilekçesinin ilanen tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilan olunur. 22.5.1992 Basın: 48683 620.000+KDV Tam pansiyon + yol + çevre gezileri + rehberlik BATI KARADENİZ Hotel A'da konaklama; Safranbolu, Yörükköyü, Bartın, Amasra, Tekkeönü, Kurucaşile, Gideros, Cide, İnebolu. "PARANIZ PAMUKBANK'TAN, TATİIİNİZ BAYBASOS'TAN" KAMPANYAMIZ SÜRÜYOR BAYBASÛS TURIZM İSTANBUL ANKARA 338 86 61 - 338 16 51 425 90 82 - 417 54 67 Sevalıal Acentası tşletme Belge no. 2149
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle