16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
13 TEMMUZ1992 PAZARTESİ CUMHURfYET SAYFA SPOR 15 F.Bahçe teknik direktörü Venglos 90 dakika mücadele edecek futbolcu istiyor Pısırıklarayeryok• Şlovak hoca yeni sezonda Fenerbahçe'ye uygulayacağı reçe- • Geçen sezon yapılan hatalann bu sezon tekrarlanmaması için teyi belirledi. Oyunda ve saha dışında disipline uymayana ağır gerekli önlemleri alan Venglos "yetenekli futbolcular"dediği ceza var.Takımın uyumunu bozan kadro dışı kalacak. yeni transferlerle takımın bir kat daha güçlendiğini açıkladı NECMt GÜLÜMSEL "Disiplin... Disiplin... Oyunda ve saha dışında Fenerbahçe'de katı di- siplin uygulanacak." "îşi sezon başın- da sıkı tutarak ağır çalişmalar yapa- cağız." "Takım içinde arkadaşlığı sağlayacağım." "En ufak sorun çıka- ran veya hata yapan, faturasını ağır ödeyecek." Slovak hoca Doktor Joseph Veng- los, yeni futbol sezonunda Fenerbah- çe'ye uygulayacağı reçeteyi kağıt üze- rine böyle döktü. Venglos, geçen yılki hatalardan sonra şampiyonluğu kaçı- ran Fenerbahçe'nin bu sezon yere sağlam basıp üç senedir hasret kaldığı şampiyonluğu kucaklayabilmesi için gece gündüz demeden çalışıyor ve ge- çen sene yapılan hatalann bu sene tekrarlanmaması için gereken önlem- leri saptıyor. Transferde milyarlan göz kırpma- dan harcayıp bütün gözleri ûzerinde toplayan Fenerbahçe'nin Teknik Di- rektörü Joseph Venglos ve teknik me- najer ömer Kaner ile Dereağzı'ndaki tesislerde baş başayız. Joseph Veng- los, her zamankı sevimliliği ile Fener- bahçe'den söz ederken gözleri ışıl ışıl uzaklara takıhyor. Sanki bir başka dünyada solukluyor Fenerbahçesi'ni. Venglos, Fenerbahçesi'ne, San-Laci- vertli renklere bir başka sevdah... Fenerbahçe yandaşlannın zihinle- rinde kavgaya tutuşup ağızlannda sakız yaptıklan Slovak hoca bütün yüreğiyle açıklama getirirken, yeni se- zondaki umudunu saklama çabasına girmedi. - Geçen sezon Fenerbahçe, neden şampiyonluğu kaçırdı? Nedenlerini tesbil ettinız mi? - Geçen sezon Fenerbahçe, şampi- yonuluğu Beşiktaş maçında kaçırdı. FUTBOLCULAR BLXGARİSTA1VT tSTEMİYOR F.Bahçe'de kamp kavgası SporSernsi - Fenerbahçe'de BulgarİMan kamp kavgası büyûyor. Yönctim \e tcknık kadronun sezon ha/jrliklannın Bulganstan'da japıfmasmaihşkinafdığı karar. futbolcular tarafından ıcpki ı!c karşıianırkcn "gıda' sorununun biiradanginürülecekyhecek ve2 denc>ımü aşçı sayesinde çözümfcneceğı öğrenıldi. Futbolcular Buiganstan'da kamp yapıljcagına. geçen yıi gidilen kastamonu'nun tcrcih edümesini ibtcrterken bu ûikcdc otellerin çok kötü oîdufunu behrtıiler. Bir futboicu. "Hem otcler hem sahalar kötü. Üstelik BuJgaristan'da.2.. 3. sınıf takımlaria maçyapacakmışız. Bu biziınformumuzuve motivasyonumuzu oiutnsuz yönde etkiler. Kastamonu'nungerck havast gereksesahası Bulgaristan'dan daha iyidir"dedi. Ancak futbolculann karşı çıkmasına karşın yönetici ve teknik adamlar Bulgaristan kampında ısrar edîyor. Teknik adamlar, "Hiç oîmazsa herşeyden uzak rahat bir çahşma ortamı buluruz. Futbotcular da yalnızca antrcnmanı ve ligi düşür" dcdiler. Yöneticiler 'yemek* olayında futbolculara hak verirlerken bu sorunun İstanburdan özel biraraçla Bulgarisun'a götürüiecek et-sebze-meyve vebu yiyecekleri pişirecek 2deneyimii aşçı ile çözümleneceğini belirttiier. Bu maçta çok kötü bir futbol oynadık. Maçm sonlanna doğru yediğimiz şanssız bir gol şampiyon olmamızı en- gelledi. Son Beşiktaş maçında futbol- culanm rnaça iyi konsantre olamadriar. Oyun disiplininden koptular ve maçı kaybettik. Bu maçı kazansaydık şam- piyon olurduk. Yalnız şu var: Fener- bahçe'nin ligi ikincilik ile bitirmesi ba- şan olarak kabul edilmelidir. - Bu şampiyonluğun kaçınlmasında Fenerbahçe'nin hatası var mıydı, yok- sa Beşiktaş çok mu iyi idi? - Şampiyonluğun kacınlmasında fer- di olarak hata yok. Takım olarak hata yaptık. Hırs olmazsa, oyun disipüni ol- mazsa maç kazanılmaz. Beşiktaş iyi takım ve oyun disipünini kaybetmiyor. Fakat şans lig boyunca onlardan yana idi. Yedi maçı son dakikada attıklan gollejle kazandılar. Maçın 90 dakika olduğu Beşiktaşlı futbolculann kafa- sına yerleşmiş. Son dakikaya kadar mücadele ediyorlar. Ve gördüğünüz gibi şampiyon oldular. - Yeni transferler için ne diyorsunuz? Alınan futbolculan izlediniz mi, ya da size bu futbolcularla ilgili rapor verildi mi? - Yeni transferler Fenerbahçe'yi daha çok güçlendirecek. Fenerbahçe'- nin aldığı futbolcular isabetli transfer- ler. Biri Kızılyıldız'da diğeri Partizan'- da oynuyor. Bu futbolcular kendilerini ispatlamış, yetenekli futbolcular. Fe- nerbahçe'de her ikisi de başanlı olacak. Bulgar Stailov'u izledim. Takımım için faydalı bir futbolcu. Düşündüğüm oyun sistemi içinde Stailov'a çok iş düşecek. -10 numaralı forma kimin olacak? - Bu bence önemli bir olay değil. Konuedınılmemelı. lOoumarayıhak- eden herkes gıyebilir. - Geçen yıhn Fenerbahçesi'nden bu takımda oynaması gereken futbolcu- lar hangileri? - Kadromuz 20-22 kişi olacak. Çok calışan, çok formda olan takıma gi- rer. Takıma girebilmek için herkes eşit şansa sahip. Ancak geçen yılki ta- kımda birkaç yetenekli futbolcu var. Bunlardan vazgeçmem. - Savunma yine eski savunma. Oysa geçen yıl Fenerbahçe'nin soru- nu savunmaydı. Bu yıl savunma için bir önlem aldınız mı? - Fenerbahçe'nin geçen sezon de- fans anlayışı bence kötü değildi. An- cak futbol, takım oyunudur. Bunu Avrupa şampiyonasında da gördük. Defans ve atak anlayışını gördük. Forvet futbolcusu rakibini ko- valamazsa, savaşmazsa, mücadeleden kaçınırsa, de fanshaliylezordurumda kahr. Bu sezon herkes görevini yapacak ve mücadele edecek. Mücadele ve sa- vas, edebilen takımda yer alacak. Bu arada defansımız da sık sık atağa yö- nelecek. Fenerbahçe'de bu sezon yeni bir oyun dûzeni seyredeceksiniz. Sa- vaşan ve mücadele eden bir Fener- bahçe. Slovak hoca ve Ömer Kaner ile ve- dalaşıp aynlırken Joseph Venglos. Fenerbahçeli taraftarlara şu mesajj iletmemi istedi: "Türkiye ligi kadar Avrupa Kupası'nda oynayacağımız maçlar da bizim için çok önemli Takımım her ikisinde de başanlı ola- cak. İddia ediyorum, Fenerbahçe'de sorun olmayacak." Vengtos bu sezon ayağını sağlam basıyor Baskette rakiplerimiz belli oldu MÜNİH (Cumhuriyet) - Basketbolda Türk takımları- nın Avrupa kupalanndaki ra- kipleri dün Münih'te FIBA Merkezi'nde çekilen kupa so- nucunda belirlendi. Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'na katılacak Efes Pil- sen, Isviçre'nin Sisley Fribourg takımıyla eşleşti. llk maç 10 eylülde Istanbul'da, rövanşı ise 17 eylülde Fribourg'ta oynana- cak. Avrupa Kupa Galipleri maç- lannda oynayacak Nasaş takı- mı ise ilk maçını Belçika'nın Bobcat Gant takımıyla 8 eylül- de deplasmanda oynayacak. Koraç Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek Fenerbahçe ise ilk maçını 9 eylülde Istanbul1 da Gürcistan'ın Merani Tiflis takımıyla yapacak. Maçm rö- vanşı Tifüs'te 16 eylülde oyna- nacak. Koraç Kupası'nda ikin- ci temsilcimiz Çukurova ise Fransa'nın Olmpigue D'Ante- bis takımıyla eşleşti. Bursa'nın Tofaş takımının rakibi ise tspanya'nın CB Val- ladolid lakımı. llk karşılaşma 30 eylülde Bursa'da oynana- cak, maçın rövanşı ise 7 ekim- de Ispanya'da yapılacak. Ankara Kolejliler takımı ise güçlü bir ekiple eşleşti. tsrail'in Hapoel Jerusalem takımına düşen Ankara ekibi, ilk maçı- nı 30 eylülde başkentte oyna- yacak. Maçın rövanşı ise 7 ekimde lsraü'de olacak. Avfupa" Kupası Bayanlar Şampiyonası'nda ise Galatasa- tay, Hırvatistan'ın BC Split ta- kımıyla eşleşti. Sarı- Kırmızdılar ilk maçı 2 ekimde Split'te oynayacaklar. Ronchelli Kupası'nda ise Deniz Nakliyat takımı 30 ey- lülde Yugoslavya'nın KK Becej (akımıyla deplasmanda oyna- yacak. Istanbul'daki karşılaş- «nanın tarihi ise 7 ekim. ! 1ÜSBK takımı da 30 eylül- fle Jstanbul'da Macaristan'ın Tungsram takunıyla karşılaşa- cak. Rövanş ise 7 ekimde Bu- dapeşte'de oynanacak._ Tenisçiler sonuncu oldu İSTANBUL (AA) — Tenis, Eskrim ve Dağcüık Federasyo- nu tarafından düzenlenen Ühıslararası Soisboult-Reina Cup Tenis Turnuvası, dün oy- nanan karşılaşmalarla sona er- di. Önceki gün BDT karşısın- da ilk maçını kaybeden milli takımımız, dün de Çekoslo- vakya'ya 3-0 yenüince turnu- Vada sonuncu oldu. Turnuva- nın birincüiğini BDT'yi 2-1 ye- nen Hırvatistan kazanırken BDT ikinci, Çekoslovakya da üçüncü oldu. TED Kulübü kortlarında Türkiye'nin yanı sıra Çekoslovakya, Hırvatis- tan ve Bağunsız Devletler Top- luluğu'nun katılımıyla gerçek- leşıirilen turnuvada milli ta- kım, Gülberk Gültekin, Esra Bayburt, Sanem Berksoy ve A.)iin Gökçelioğlu'ndan olu- şan kadrosuyla mücadele etti. Alman teknik direktör kaptanı futbolcularla köprü kurmaya çağırdı Feldkamp ile Erdalpaslaşması• Alman hoca yardımcısı Ahmet Akçan'dan sonra Almanca bilen kaptana da büyük görevler ve sorumluluklar verdi.Erdal Feldkamp'ı bir cümle ile yorumladı:"Bu hoca şeker gibi". — tör Feldkamp'm Ahmet Ak- çan'dan sonra en büyük yar-MUSTAFA ERSOY J3S*^J£™°*Ş*fŞ*~ ŞGalatasaray'da Florya gün- Erdal Keser sahada Feldkamp leri başlarken yeni teknik direk- ne futbolcular arasmdaki ileti- şim görevi yapıyor. Bir bakıma köprü görevi diyebiliriz. Feld- kamp ilk olarak Erdal'ı ta- nıdığını söylerken kaptanının iletişim kgnusundakı öneminı biliyor ve bunu futbolculann da çok daha iyi hissetmesi için Erdal'a ağır görevler veriyor. Takımda Almanca bilen diğer futbolcu Uğur'da bu görevi ye- rine getiriyor. Feldkamp çift kale maç yada grup çalışmala- nnda bu iki futbolcuyu yarar- lanmak için ayn ayn gruplara yerleştiriyor. Kaptan Erdal'la ilk iki antren- manın sonrası kısa bir görüşme yapük. Erdal'a dünyaca ünlü bir ho- canm Galatasaray'daki ilk gü- nünü bir futbolcunun ağzından dinlemek istediğimizi söyledik. Erdal'ın yanıtı oldukça ilginç oldu. Kaptan, Feldkamp'ı tek kelimeyle özetledi "Şeker" gibi. Erdal şöyle devam etti: "Yeni hocamtz bir harika. Dünya da tanımayan yok. Oldukça bilgili ve akıllı bir insan. Genç arka- daşlara her fırsatta burada ya- şadıklan her saniyeyi değerien- dirmelerini söylüyorum. Büyük bir hoca ve büyük bir camia için- de kazandıkları tecriibe altın de- ğerinde. Feldkamp'm yalnız gençlere değil bize de faydası var. Çok şeyler öğrenip kazançlı ola- cağımızı biliyorum Galatasaray takımı FeW- kamp'a sahip olduğu için çok şanslı. Bu yıl ligde neler yapabi- leceğimizi çok iyi biliyorum. Ama söylenıeyeceğiın. Çünkü çok erken. Başarılardan sonra konuşmaya daha çok severim." Erdal'a daha önce çalıştığı Al- man teknik dırektörlerle Feld- kamp arasmdaki farkı da sor- duk. Erdal "Çaltştığon yabancı hocalann en iyisi" dedi. Ve devam ettiu Ben daha öoce Türkiye'de Derwall ve Heldle cahştun. Denvall'i tarttşmaya gerek yok. O da süper ama Feld- kampîa bu kadar geç karşı- laştığım için fizgfinüm. Keşke daha önce bir takımda bir araya gelseydik." Hayrettin ve Nezüıi'ye kaleci antrenörü Feldkamp Hayrettm ve Nezih Ue özellikk ilgüendi. (Fotoğraf: MUSTAFA ERSOY) Spor Servisi - Feldkamp kaleci antrenörü istedi. AJman hoca yardımca antrenör Ahmet Ak- çan'a fazla yüklenilmemesi için yönetim kurulu üyelerinden ka- lecileri çabşüracak iyi birisine ihtiyacı olduğunu söyledi. Feldkamp ile yöneticilerin önceki gün Florya tesislerinde uzun süren toplantılan sonucu Alman hocanın bir isteği daha ortaya çıktı. Feldkamp'm futbol şube so- rumlulanna " Kalecileriıniz çok iyi. Ve benim için en önemli unsur onlar. İyi bir kaleciniz yoksa ka- zanmanız çok zor çünkü kaybet- me olasılığmız daha fazla. Ben Hayrettin ve Nezihi'ye çok güve- niyorum. Onların de\amlı form- da kalmasmı istiyorum. Yalnızca devam]] ilgiye ihtiyaçlan var. Onları çahştıracak birisini bul- malıyız. Biz Ahmet Akçan'la di- ğer futbolcularla çaltşacağız " dediği öğrenildı. Yöneticilerin ise Feldkamp'a "Sen mi bulursun, biz mi bulalmı " diye sorduğu, Feldkamp'ın ise yanıt olarak "Hemen bulahm ki- min bulacağı önemli dçğiP diye yamt verdiği sızan bilgiler arası- nda. Karlheinz Feldkamp dün fut- boiculara ilk ciddi maçlannı yapürdı. Sabah 10.00'da Florya'ya ge- len futbolcular ilk önce poster çektirip daha sonra 1 saat süren bir toplantı yapülar. Toplantıda Feldkamp'ın futbolculara gö- revleri hakkında bilgi verdiği öğrenildi. Toplanüdan çıkan futbolcu- lan ikiye ayıran ve maç yapü- rtan Feldkamp bir ara Arif, Se- mih ve Suat'ın golleri ile yenik duruma düşen Erdal'ın takımı- na 3 tur ceza verdi. Maç daha sonra Fahrettin ve Boliç'in attığı gollerle 3-2 sona erdi. Sıcak havada bunalan futbol- cular yine saha kenanndaki su- lara saldırdılar. B İ R G Ö R Ü Ş KAŞİFTÖRE Baloya mı Tahkim kuruluna mı? Adam Zeyer, Beşiktaş'ın başınabir süre daha sorun olacağa benziyor. Eskiden genel hukuk kurallan içinde çözümlenen bu tür sorunlar şimdi yürürlükten kalkan 3461 sayıü yasanın getir- diği yeniliklerle özel kurallara bağlanmış ve çözüm yollan gös- terilmiştir. Basından izlediğimiz kadanyla balolarla uğraşan Beşiktaş yönetimi, Adam Zeyer'in ciddi sorun olduğunu, üçüncü yaban- a hakkının Güney Afrikah için kullanmaya kalktığında fark etti. Ülkemizdeki hukuk sisteminden yakınmaya kimsenin hak- kı yoktur. Kötü de olsa hukuk kurallan uygulanmalıdır. Böyle yakınmalar ise hukukçuya danışmayı sevmeyenlerin tavndır. Zeyer'in futbol kamuoyu ı önündeki tavırlan antrenmanlara katılmayışı, süreleri içinde resmileştirilip belgelendirilmiş midir, büemiyoruz. Bursa'da iki sağır sultanın da duyduğu bir sürü "Futbolcu vecibelerine"'aykın davranışlan da gözler önünde- dir. Profesyonel futbol talimaümn 22, 26, 28. maddelerini Be- şiktaşlı yöneticiler bilmiyor mu? Bildiklerini varsayalırn; Zeyer'in sözleşmesinin feshi için tüm yasalgereklerideyerinegetirdilerdiyelim,amahâlâZeyer'intatil- den dönmesi bekleniyor, Futbol Federasyonu'na ifade versin diye. Bu sorun için Futbol Federasyonu'na niçin gidilsin? Fut- bol Federasyonu'nun mahkemesi var; tahkim kurulu. Balo yapmak, başbakanı o baloda ağırlamak kolaydır. Be- şiktaş'a yöneticilik yapmak ağır iştir. Yine biz yolu gösterelim, görevimizi yapalım. Zeyer'in profesyonel futbol talimatının 22. maddesindeki futbolcunun vecibelerini yerine getirmesine aykı- n davrandığı kesindir. Eğer noter araahğıyla sözleşmenin feshi için gerekli ve zorunlu x>lan ihtar hem Zeyer'e hem de Futbol Feder asyonu'na yapılmışsa Beşiktaşlı yöneticilerin dosyayı koltuğunun altına koyup Çırağan'daki balo yerine Etiler'deİci Futbol Federasyonu'nun binasındaki tahkim kuruluna gitme- leri gerekirdi. Yat yarışı Orient Express'in M. KEMAL ARTALAN İZMİR - AYK, Deniz Kuv- vetleri Komutanlığı ve TEB ta- rafından düzenlenen 270 deniz milük "İstanbul- Çeşme Doğu Ege Yat Yanşı" dün Çeşme Altınyunus'ta sona erdi. Yarış sınıfında Bülent Ataman'ın Ori- ent Express'i, gezi sınıfında ise Melis Berk'in Berk adlı yatı fi- niş çizgisini birinci sırada geçti- ler. Marmara adası açıklanyla. Çanakkale'de gece patlayan fırtına nedeniyle Reis, Mephis- to, Aspat, Derin, Blumin ve İndigo isimli yatlann yanşı terk eimek /orunda kaldığını açık- layan yetkililer, yanşlann son derece heyecanh ve zevkli geçti- ğini söylediler. Çeşme Altınyunus'a dün «mm. C S a r a V l i a V U z d a Ş a m p i y O I l T ü r k ı y e (A) Grubu büyükler ve gençler yüz- me ^ampıyonası dün yapılan varışiarla solıa crerkcn. Galatasaray tüm kategorilerde birinciliğı kazandı f SYD Leven't Olimpik Yüzme Ha\ uzu"nda 3 gün süren şampıyonada Galaiasaray. gcnç bayanlarda 14 bin 345. gençerkeklerde 17 bin 232. büyük bayanlarda 14bın914\ebüvükcrkcklcr- dc de 18 bin 966 puanla birinci oldu. (Fotoğraft LEVENT YÜCELMAN) gece saatlerinde ilk giren tekne Uzma oldu. Uzma'nın ardından Proveza ile Vanessa yanm saat aradan sonra peşpeşefinişigeç- tilmer. The Marmara dördüncü, Orient Express beşinci, Dost altına olarak Altınyunus'a gel- diler. Bugün yapılan genel tasnif sonrasında yanş sınıfında Orient Express'in, gezi sınıfında ise Berk'in birinci olduğu açıklandı. İlk sekize giren tekneler şöyle: Yanş Sınıfı: 1. Orient Express (Bülent Ata- bay) 2. İndigo (Numan Nasuhi- oğlu) 3. Proveza (Ergin İmre) 4. Vanessa (Nevzat Ak) 5. Öz Proveza (Nazlı İmre) 6. Sağnak (Çetin Döker) 7. Uzma (Samim Arduman) 8. Tay (Serdar Geçyatan) Gezi Sınıfı: 1. Berk (Meüs Berk) 2. Derviş (Ali Nur Erkuyum- cu) 3. Dost (Töre Almat) 4. Ritamof(VedatTezman) 5. Royal Flash (Hüseyin Şen) 6. The Marmara (Ardınç Gür- sel) 7. Hale (Özgür Dumru) 8. Karayel (Oğuz Gürsel) Trabzon'dan gol gösterîsi • HANNOV ER(Cumhuriyet) - Yeni sezon hazırhklannı Almanya'da sürdüren Trabzonspor, ikinci hazırlık maçını 4. ligde mücadele eden v e üç defa Atatürk Kupası'nı kazanan Damlagenç ile yaptı. Bordo-Mâvililer karşılaşma) 17-0 kazandı. Çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu yaklaşık 3 bin taraftann izlediği karşılaşmada Trabzonspor göz doldurdu. GolJerise Hami (3), Erkan, Süleyman (2)veSedat'taneeldi. Erzik İsviçre'ye gitti • Spor Servisi - Futbol Fcderasyonu Başkanı Senes Erçik dün uçakla İsviçre'ye gitti. UEFA Avrupa Kulüplerarası Komisyon Başkanlığı görevini de vürüten Erzik'in IStemmuz çarşamba günü yapılacak kura çekimi çalışmalannı organize edeceği, bu nedenle Zürih'e erken gittiği bıldınldi. G.Saray'ın basketatagı • Spor Senisi - Galatasaray basketbolda atağa gecti. Yeni sezonda basketbolda da güçlü bir kadro oluşturmayı amaçlayan San-Kırmızıblar, Yugoslav basketbolcular Ali Hodziç'le Mensur Bayramovıç'i İsianbuFa getırdi. Dün Istanbul'a gelen Cibona Zagrebli Hodziç'le Bonsa takımından Bayramoviç, bugün Galatasaraylı yöneticilerle masayaoturacak. Sutopu şampiyonası • BURSA(Cumburiyet)- Bursa'da üç gündür süren Bayanlar 1. Küme Sutopu Türkiye Şampiyonasf na dün sabah oynanan müsabakalarla devam edildi. Bursa Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu'nda sabah seansında yap:lan maçlarda. Galatasaray, Sümerbank Merinos'u 19-l,Kınahadada ODTÜ'yü 15-4 mağlup etti. Plaj voleybolu •Spor Servisi - Sponsorluğunu Quiksilver, Tuborg. Egos, ArçelikveAlgida firmalannm yaptığı 3. Uluslararası Plaj Voleybolu dün oynanan final karşılaşmalanyla sona erdi. Erkeklerde Milan-Mihal (Çekoslovakya), Gernot-Flo (Avusturya) Ücilisini 15/5 yenerek şampiyon olurlarken, 3.500 dolann (yaklaşık 25 milyon lira)da sahibi oldu. Bayanlarda ise Türkiye şampiyonu Filiz-Ayşe. Schwarz-Borbiaol (Almânya) ikilisine 15/5 yenilmekten kurtulamadı. Kâgıthane yağlı güreşleri • Spor Servisi - Kâgıthane Belediyesi'nce düzenlenen geleneksel Kâgıthane YağL Güreşleri'nde başpehlivanlığı fınalde Bülent Gurbüz'ü yenen Abdullah Ersoy kazandı. Kırkpınar'da Ahmet Taşçı'ya yenilerek ikincilikte kalan Abdullah Ersoy, bu kez finalde Bülent Gurbüz'ü yanm saatte pes ettirerek birinci oldu. Güreşlerde üçüncülüğü ise Saffet Kayalı aldı. İngiltere'de zafer Mansell'in • LONDRA (Cumhuriyet) - Dünya Formul 1 Grand Prix Şampiyonası'nın dün Ingiltere'nin Silverstone pistinde yapılan 9. ayağını da Williams- Renauh-Camel ekibinin usta sürücüsü Nigel Mansell kazandı. İngilizpilot kendi ülkesinde yapılan Formul 1 yanşının 9. ayağında rakiplerine çok büyük bir üstünlük sağladı. İngiltere Grand Prix"inin sonuçlan şöyle: 1. Nigel Mansell (Williams- Renault-Camel), 2. Ricardo Patrese(Williams- Renault-Camel), 3. Brundle (Ford-Benetton). At yanşlan sonuçlan • Spor Servisi - DOn koşulan İstanbul at yanşlannda altılı ganyan, 4/6-1-3/10-9-7-7 şeklinde sonuçlandı. Cumartesi günü koşulan at yanşlannda ise altılı ganyan 1-1-4/10-6-7-7 kombinesini bilenler 23 milyon lira kazandı.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle