25 Mayıs 2022 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 9ARAUK1992ÇARŞAMBA ' EKONOMI PARARAPORU i BORSA VERİLERİ Endeksler Bırlesık Mah Sanayı önceki 383315 2414 03 4656 88 Islem hacmr(Öncekı) Islem mıktan(Öncekı) Dünkü 3856 34 242319 468811 FarfcÇ/.) 062 0 37 0 67 109181936975 22178 205 TARSUS ASLİYE 1. HUKUK MAHKEMESİNDEN Dosya No 1991/615 Davacı Orman Genel Muduriuğü vekılı Av Emel \y tarafından da\a!ı Ibrahım özbozoğlu aleyhıne mahkememızde a^ılan Tarsus ıl çesı Yeşıl Mah 3065 ada 57 parselle ılgılı tapu ıptal ve tescıl davası- nın yapılan duruşması sırasında Dahılı davalılar Mehmet, Süheyla, Gul, Nilüfer, Ahraet, Sabahat Özbozoğlu adlanna çıkartılan leblı- gatlann bıla teblığ lade edıldığı ve adreslerı tespıt edılemedığınden ılanen teblıgat yapılmasına karar venlmış olmakla, Karar gereğınce yukanda adı geçen dahılı davalılarm duruşma günu olan 1 2 1993 günü saat 8 30'da mahkememızde duruşmada hazır bu lunmaJan veya kendılerını bır vekılle lemsıl ettırmelerı belırtılen aun ve saatte duruşmaya gelmedıklen veya vekıl de gonderını.dıklerı ıak dırde duruşmaya vokluklarında devam edıp >okluklarında karar ve rıleceğı ılanen teblığ olunur 15 10 1992 B J M I I 5 1 ' • Baııkalara gizli vergi darbesi BORSA •BtStM* A&sna C n (Aı MmıCta-IC) Aiuna E.«~ A^cnÇımento AkalTitaM Mür* Akonento ttsa Aür«o Hokiınç IMISMIİ Mnyu-vsCesme MtnyMe Anadoiıı Cam AsanCvranıo *n« Bajfıs M l Be«oWm« Bı'* *utun MaOBBH Bnsa Çllllt 1 ! 1 ! (fcMfcl Crnenos Cmsa ÇuHırovaEfc Deflvtank DemzfCam Dennu) •m R*Mh( DıtasOoçan Dojusan M k t * DvnnOfsct Ecaotajı r«nn Ecartaste EOüilp» EttMnot* EgeEndusm EgeGtıtn EmekSqoru MraBnaM EnM •«* Çılk Estan* f nansbaı* Gtnıas Gm SloM Yalrm GooöVea» Gortwı'şıt MıMMa Hurnyet Gizeled* Iktısa: Fn 18U.1 Mtma IMDDrnslon tzmr rjanr (Mk uocam Krfonsan KcMKkMoMyı KeıtGBJ ItfnGklM KocHoUng lıtMH Kony» GmeMtt Kordsa Konımi Tınm Kâyös Kutanya Porsrtn LuksUrifc •attuTataa Maret Mjf MDnyumıs MarMartıOtel Umtvt Mcdya Hoidnç Menaıcat Santal MMB Mpn fcibanfc Nfi Hottnç Hei Tunzm N0fe Gmcnto OonTeBM OTmksa Ctosan Paısan PîGPra» P»tlom Petrolent Tonzm PmfSul P-na? Entegre El PaarSı Pmar Un Pmaş P M K I N|t«ı Pmfüo Telra Rabak Salah YaymaK Santral Hottnj Sanusyan Srfas Sonsa SonmK Ftament Stn E*«1rarw Taaprta TDı$bank TtksMkMt Trttas Tesan TGırant Ban Tiş Bank (B) T I Ş B J I * (A) T1; Ban* 'CSOBOLı T Iş Bank. (C5OBOZ) T1= Bat* (C) Tirt KuBan Turtnye Katoıma Tolas Oomot* F Tofa; Otn Tcaret ToonkKağıt TntıaCaa Ttanstuı* BoBıng TSıenens T&seton TSKB TOemr Dofcuffl Turcas Ptlrotaıluk Tırt Hava Voten TMaf Tutunba* ••fe O"»»t» Usa* Se^mm «aUTHnıM. VesW <Mı<Fk.lk. Yasaş UpıMltalaü Yunsa İ m U 5 70O 1.M 1700 105 000 a.iM 3 j50 4750 11 7S» 7700 um 1*00 5 700 1800 un İ M 5000 6 700 1100 um 8200 1300 um 3500 um 4JM LSSI 14 500 7300 7900 1250 675 3150 17» 7700 525 U M 1900 4 600 3500 3200 31.» 1500 500 1500 U H 2 M H 2.75» 1000 U M 2 I X 1400 4200 875 52W 210C 7M •.!•• 925 2350 1250 3350 1150 375 8800 2050 2JM 2450 9000 un 8200 M.M* 62 000 2250 900 11U 21000 2 600 425 17M 2250 950 975 4800 5200 825 325 27 000 750 525 2200 195 000 600 1350 10500 600 1200 425 875 1900 825 72S 800 1650 U N nt 15 250 500 2300 550 8900 725 7000 1700 10 500 3050 un 1450 125 1900 1050 1950 5 900 22O0OC 425 625 9^ 1800 1 m 8700 44 500 7500 2.1M 1550 10500 825 1050 7700 3550 2.7M 475 un 5100 um 975 i m 875 1JM 1100 1JM 1350 *!£5500 i.m 1600 0 1.1M 3300 4650 1175i 7600 4 in 0 5 700 1700 un u n 0 6 500 1050 un 7800 0 un 3450 un 4 j n 2 5M 14 000 7200 7600 1200 0 0 17M 7 700 525 un 0 4400 3400 0 un 1450 500 1450 S.4M 1un 2.75i ü un 2 000 1400 0 850 7800 0 m 900 2100 1200 3300 0 350 8 600 2000 un 2400 0 1.75i 7900 MJM 60 000 2200 875 1050 20 000 a 4 » 14M 2050 900 950 4500 5200 0 325 26 000 0 525 22O0 0 600 1350 10 250 525 1150 425 850 1850 800 fn 800 1600 un sn 0 475 2300 475 8800 700 0 0 0 2900 u n 1450 nı 1850 0 1900 5700 0 425 600 975 1800 1 100 8 700 43 500 7500 2.1» 1450 10 500 825 1000 7600 3350 2.IH 450 5 . M 0 un 950 İ M 850 I J H 1050 175 1350 5 7X 115i 1650 0 U M 3 300 »750 12.5* 7 700 4.2» 0 5 700 1700 L1M «JM 0 6 700 1150 L M 8200 0 1.2» 35X U H 4 5M L M 14 250 7300 7800 1200 0 0 un 7800 525 un 0 4600 3550 0 s j n 1500 500 1450 17M 22JÜ U M C un 2100 1400 0 850 8000 0 72S 900 2350 1200 3350 0 375 3800 2000 2.1M 2450 0 u n 8200 112» 62 000 2200 900 1 100 21500 0 aı u n 2150 925 950 4800 5200 0 350 27 500 0 525 2200 0 600 1350 10500 625 1200 425 875 1900 825 M 800 1850 u n m 0 475 2300 500 8900 725 0 0 0 3050 u n 1450 •75 1950 0 1950 5900 0 425 625 1000 1800 1100 8800 45000 7500 u n 1550 10500 825 1X0 7700 3550 u n 475 U M 0 u n 9» 1 M 875 1.2» 1 100 1.B5 1400 8 5600 11» 1^50 0 U M 3300 -750 1UM 7 7X u n 0 5 700 17M L1M 4JM 0 6600 1 IX U M 82X 0 1JM 3 500 L M 4 5M 2.M 14 250 730 7 7X 12X 0 0 1.M 7 7X 525 un 0 4600 3500 0 J2JÜ 1500 5C0 1450 5 M 22.MM 2JM 0 U M 2100 1400 0 850 8000 0 725 900 2350 1200 3350 0 350 8 800 2000 M M 2400 0 U N 8200 1 U H 61 a» ' 2 X 900 1 IX 21000 0 «M U N 2150 925 950 4800 5200 0 325 27 500 0 525 2200 0 600 1350 10500 625 1200 425 875 1900 825 M 800 1850 U N N t 0 475 2300 500 8900 725 0 0 0 3X0 um 1450 m 1900 0 1950 5900 0 425 625 975 1800 1 IX 8 700 45 000 7300 U M 1550 10300 325 '000 7 700 3550 U M 450 U M 0 U M 975 İ M 375 1JM 1 IX 1.İ25 1400 ARALIK 1992 mmmmt FtJJt 2 (K 7 27j 1JN.11J 7500 3 UML4M 22S0 89 551 SM.1M 188 600 (7 5M 0 10 000 «6 495 52*515 «2JH 0 133 440 416 498 U N 61530 D nuH 73 800 U N a » 212.5N 408 500 40 I X 898 940 5000 1072 0 17M 19 009 104 300 127 J N 0 1089 040 912 493 0 45.7» 223100 12 000 1X0 tum 211113 1MUZ3 0 U N 5X0 90X 0 96 000 323X0 0 UN İ M NHHİ9tm\Mmw 135 485 110X 4000 71350 0 71750 54 506 178 9X 444.t1l 3X0 0 KM74 161 710 1MJN 66080 128 780 100 650 64 600 49 000 0 5İ 74İ 1.43177i 31630 925 19 000 292160 5000 110 867 220 93 5X 800 14 750 1000 1630 26X0 2.600 139565 61X0 19 896 83 0X 111900 7080 66X0 um 6 375 15.500 1.7217M «2.7» 0 4328 14 000 207 000 42S0C 12 700 0 0 0 69.500 11JH 20 902 un 553 328 0 129 201 11300 0 358 880 249 880 73 440 4 000 19 750 101805 45 000 1X0 U N 18 480 25100 48 655 3175 168 661 587 800 727471 17500 SUM 0 M1.40İ 13 000 U N 2 061131 um 295 520 \max13 027 55o6 v2 ' 12*8 33O0 4 71- 1t112 7 628 4Jİ2 0 5^00 1TK S.N4 U47 6590 1098 um 306C C 1JN 3 489 U M 4.2*7 2.5T7 14 008 288 7 686 1200 0 1M0 7' 52- S 157 4 521 3 4-J j 31.227 14' 500 1-Sı. 54M 21135 27H j U M 2030 1400 0 850 1 990 0 7N 1 ••! 900 2209 12X 3 332 0 354 8 706 2300 un 2 416 0 U » 8 123 M.1N 61376 2 200 39' 1 396 20872 0 4 » ISS3 2121 950 950 4 710 5 230 0 326 26 981 0 525 22M 0 600 1350 10 301 576 1 171 425 874 1663 818 771 900 1723 J.41İ 575 0 475 2 300 499 8 872 720 0 0 0 3 015 U N 1450 Mt 1893 0 1918 5820 0 425 623 975 1800 1100 8 712 45X0 ""500 M M 1478 10 500 825 1X0 7698 3 473 2.7*2 470 5^28 0 5.420 964 11M 874 1.21i 1061 M7 1392 İLKtN AYDIN Vergı paketı ıçınde getınlen "harç" en fazla çok şubelı ban- kalann canını acıtacak Harçlar Kanunu'nda ongorulen değı- şıklıkler yapıldıgı takdırde tum bankacıhk sektoru toplam 120 mılyar 640 mılyon lıra harç odeyecek Boylece sektor, 1991 yılında odenen toplam 666 mıl- yar lıra vergırun yüzde 18"ı oranında harç odemış olacak 20 milyon harç Vergı paketı ıçınde >er alan ve 492 sayılı Harçlar Kanunu'n- da yapıian değışıklıkle banka- lann her bır şubesı ıçın yılda 20 mılvon. merkez şubelen ıle ser- best bolgelerdekı ^ubelen ıçın 100'er mılyon lıra odeme zo- runluluğu getınlıyor Şube sayısına bağlı olarak ge- tınlen harç sıstemı ıle ılgılı ban- kalann yetkılılen. kanunun he- nuz bır tasan şeklınde olduğu- nu bıraz daha kesınleşmesını beklemeyı duşündüklennı be- lırtUler Aynı yetkılıler. harç sıstemı- En fazla harç odeyecek 10 banka Banka adı Zıraal Bankası Is Bankası Akbank Yapı Kredı Bankası Emlak Bankası Turkbank Vakıfbank Garantı Bankası Sekerbank Pamukbank Şubc sayısı 1281 1013 620 498 sube 2 seroet bol şub 429 403 327 238 181 167 ftdeyeceği harç miktan (TL) 25 mılyar 720 iıılyon 18 mılyar 360 mılyon 12 mılyar 500 mılyon 10 mılyar 260 mılyon 8 mıtyar 680 mılyon 8 rmlyar 160 mılyon 6 mılyar 640 mılyon 4 mılyar 860 mıryon 3 mılyar 720 mılyon 3 mılyar 440 mılyon • Harç Kanunu'nda yapılan değışıklıkle getınlmesi planlanan şube başına yılhk 20 mılyon lıra harç en fazla çok şubeli bankalan etkileyecek. Değışıklık gerçekleştıği takdırde bankacıhk sektörü toplam 121 mılyar lıra harç odeyecek. un yenı bır vergı yöntemı oldu- ğunu vurguladılar Yenı duzenlemeyle banka- lann odcyeceklen vergı arta- cak Vergı paketı ıçensınde ge- tınlmesı planlanan \uzde 25'lık asgan Kurumlar Vergısı oraru ıle bankalann odeyeceklen top- lam vergı oranı yüzde 30'u aşa- cak Bankaalık uzmanı Prof Sel- çuk Abaç. fınans sektörûne yenı vuk getırmenın zamanla- ma açısından son derece yardış olduğunu behrterek şunlan söyledı Dûşük kârlıhk "Bankalann ozsermaye kârlılık oraru yuzde 30'lar se- vıyesınde Enflasyonun yuzde 60'larda olduğu bır donemde bu oran çok düşük Boylesı bır donemde bankaalık sıstemı herhangı bır yüku üzenne ala- bılecek dunımda değil." Kanundakı değışıklık yapıl- dığı takdırde en fazla harcı en fazla şubeye sahıp Zıraat Ban- kası odeyecek 1281 şubeye sahıp Zıraat Bankası'nın Merkez Şubesı ıçın odeyeceğı 100 mılyon lıralık harçla bırlıkte odeyeceğı top- lam harç miktan 25 mılyar 720 mılyon lıra Zıraat Bankası'run şube faz- lalığından dolayı odeyeceğı 25 mılyar 720 mılyon lıralık harç, bankacıhk sektorünun odeye- ceğı toplam harçlann da yuzde 21 3 'unü oluşturuyor İş Bankası'ndan 18 milyar Harçtan en fazla cam acıya- cak ıkına banka ıse Iş Bankası 1013 şubelı Iş Bankasfnın ode- yeceğı harç miktan 18 mılyar 360 mılyon lıra İş Bankası'nı 12 mılyar 500 mılyon lıra ıle Akbank, 10 mılvar 260 mılyon lıra ıle de Yapı Kredı Bankası ızlıyor İkı hafta once Denız- bank ıle bırleşen Emlakbank'ın odeyeceğı harç miktan ıse 8 mılyar 680 mılyon üra Denız- bank'la bırleşmeden dolayı Emlakbank'ın harç yûkü 820 mılyon lıra arttı Enkârlılar Tek şubelı bankalar ıle şubesı olmayan Exımbank, Yatınm- bank. İller Bankası, Mıdland Bank gıbı bankalar, en az hırcı odeyecek Aracı kurumlar: Hisse senedine Varlık Vergisi Ekonomi Senisi - Yenı ver- gı paketınde hısse senetlenne stopaj u>gulaması getınlmesi araa kurumlar tarafından "Varlık Vergısı "ne benzetıldı Araa Kurumlar Derneğı Başkanı Muslum Demırbılck. bu uygulamanın başta yaban- a yatınmcılan tedırgın edece- ğını behrterek. doğuracağı sakıncalan şöyle ozetledı • Bu uygulamanın sonucu hıçbır zaman dlınamayacak- tır Ve herhangı bır sıstemle bağdaşmayan bu uygulama pı>asalan manıpule edecek, yatınmcılara zarar verecektır 9 Borsadakı hısse senetlen alım-satım farkı eğer bır kar bırakabılıyorsa, temettu ayn- ca vergıye tabı tutulduğu ıgn. enfldsyon nedenıyle servet ar- tışını ıfade eder • Yalnızca borsadakı hısse senetlennı vergılemek bır ser- vet vergısı almak demektır Ustelık bu servet vergısı borsa yatınmasmı hedef almıştır Bundan en fazla zaran, halka açık şırketler. fınans kuruluş- lan ve genelde ulke ekonomısı gorecektır •Türk Tıcaret Kanunu ve vergı mevzuatımız teknık ola- rak boyle bır vergılemeyı ım- kansız kılmaktadır • 1940'lardan ben uygu- lanmayan "'Varhk Vergısı"- nın bır başka ısım altında bor- sa vatınmcısına uygulanabı- leceğıne ınanmak ıstemıyo- SPK'ya yaptığı üçüncü başvurunun tutan 789.8 milyar lira • Iş Bankası'ndan yeni VDMKEkonomi Senisi - Banka- lann \arlığa dayalı menkul Jcıymet (VDMK) ıhracına >o- nelık ılgısı süruyor Türkıye İş Bankası uçüncü kez VDMK ıhraç etmek ıçın Sermaye Pı- yasası Kurulu'na (SPK) baş- vurdu SPK'dan yapılan acıklamd- >a gorc Turkı>e Iş Bankası 789 8 mılyar lıra tutannda varlık senedı ıhraç etmek ıs- ıcmıyle geçen hafta başvuruda bulundu Banka daha önce ıkı defada toplam bır tnl- >on 591 2 mılyar lıralık VDMK ıhraç et- mışlı TYT Leasıng A Ş de 6 mılyar lıralık VDMK ıhracı ıçın SPK'ya başvurdu Dahd önce başvuruda bulunan Tekstıl- bank'ınö 2mıl>arlıralık VDMK ıhracı ge- çen hafta ıçınde kayda alındı Diğer menkul kıymetler Uç ortakhğın toplam 205 mılvar lırahk fınansman bonosu ıhraa SPK tarafındart ka\da alındı Buna gore Teletaş Telekomu- nıkasyon AŞ brut yüzde 89 ıskonto ıle 150 mılyar lıralık fınansman bonosu ıhraç ede- cek Ihracatta Turkıye Iş Bankası, Esbank ve Türkıye Sınaı Kalkınma Bankası aracılık \apacak Sınmak Dıkış Makınelen A Ş 'nın kay- da alınan 35 mılyar hralıkfinansmanbo- nosu ıhraa da Demırbank. Egebank, Bırlesık Turk Korfez Bankası ve Bank • Bugüne kadar ıki kez topîam 1 tnlyon 591 mıjyarlırabk varbğa dayalı menkul kıymet pıyasaya sürenTürkiye îş Bankası, üçûncü kez VDMK ihraç etmek ıçın SPK'ya başvurdu. Ekspress araalığıyla gerçekleştınlecek Bu finansman bonolannda da brüt ıskonto oranı vuzde 89 olacak İş Genel Fınansman Kıralama A Ş de Turkıye Iş Bankası aracılığında yüzde 88 ıskontolu 20 mılvar hralık fınansman bo- nosu ıhraç edecek Alper Zıraat Aletlen A Ş 'nın 4 mılyar lı- ralık tahvıl ıhracı kurul kaydına alındı Soz konusu tahvıllerde yılhk brut faız oranı yuzde 78 olarak uygulanacak Bu arada sermaye arttınmına gıdecek olan kuruluşlardan Edıp İplık A Ş 'nın 2 ımlyar 40 mıl>on hralık bedelh hısse senedı ıhracı kayda alındı Şırketın sermayesı 34 rrlılyartlan 51 mılyarayukseltılecek, serma- ye arttınmının 2 mılyar 40 mılvonu bedelh, 14 mılyar 960 mılyonu ıse bedelsız olarak gerçekleştınlecek Sermayesını 2 mılyar 340 mılyondan 5 mılyara çıkartacak olan Pons Porusk İşçılen Makıne Sanayn'nın bır mılyar 724 mılyon lıralık bedelh hısse senedı ıhraa da kayda alındı Şırketın be- delsız arttınmı tutannın da 936 mılyon lıra .plduğu belırtıldı Elsan Orman LJrunlen Sanayn'nın ta- mamı nakıt olmak üzere bır mıl- yar hralık sermaye arttınmı ne- denıyle ıhraç edeceğı hısse sene- dı kayda alındı SPK, Tekfen Bank'ın 30 mılyar Uralık banka bonosu ve banİca garantılı bono ıhracını da kayda aldı. Başvuranlar Öte vandan Sun Elektronık Devre EJe- manlan A Ş 5 mılyar 520 mılyon lıralık bedelh hısse senedı ıhraa ıçın SPK'ya baş- vurdu Şırketın bır mılyar 932 mılyon lı- ralık da bedelsız hısse senedı ıhrac^deceğı belırtıldı Aynca Asmas Ağır Sanayı A Ş 20 mılyar 350 mılyon, Kaplapıın Ambalaj Sanayıı A Ş de 11 7 mılyarhk bedelsız hıs- se senedı ıhraa gerçekleştırecek Balıkesır Pamuklu Dokuma T A Ş 20 mılyar lıra tavanla Kayıtlı sermaye sıstemıne geçü Kaplamın Ambalaj Sanayıı A Ş de kayıth sermaye tavanını 50 mılyardan 150mılya- Ta yükseltmek ıçın SPK'ya başvurdu SPK. Hıüt Menkul Değerler A.Ş ıleNu- rol Menkul Kıymetler A Ş 'ye muşten portföyu yonetımı ve yatınm danışman- lığı. Acar Menkul Değerler A Ş 'ye muşten portföyu yonetımı faabyetlen ıçın ızın ver- dı_ Aynca Tat Yaünm Bankası ve Karon Menkul Kıymetler'ın halka arza aracılık, muşten portföyu yonetımı, yatınm da- nışmanlığı ve menkul kıymetlenn alım satım faahyetlennde bulunmasına da ızın venldı TANSAŞ sertnayesini de halkaaçıyor • Temel tüketım maddelennı pıyasanın altında fıyatlarla satarak tuketıcıden olumlu tepkı alan İzmır Beledryesfne bağlı TANSAŞ, 72 mılyarhk sermayesının yuzde 16.5'ını yılm ılk yansında halka açacak İZMİR (ANKA) - İzmır Bü- nnde yuzu bulan mağaza ve hı- İ permarketle pıyasanın altında gıda ve tüketım maddesı satışı yapan TANSAŞ'ın bu yıl so- nunda arosunun 1 tnlvon 200 ruz yukşehır Beledıyesı İç ve Dış Tı- caret AŞ (TANSAŞ) onumüz- dekı yılın ılk yansında halka açılacak "Halkı enflasyondan koru- mak" amanyla kurulan ve İz- mır ıle bazı komşu ıllenn ılçele- mılyar lıranın üzennde gercek- leşmesı beklenıyor Odenmış sermayesı 72 mılyar lıra olan TANSAŞ'ın yuzde 16 5 hıssesını halka açacağını belırten izmır Buyükşehır Bele- dıyesı Başkanhk Koordınatoru Iskender Dınsel. "Halka açıl- mak ıçın İMKB'nın ayağa kalkmasını bekhyoruz Öyle sa- nıyorum kı TANSAŞ odenmış sermajesının ongörulen yuzde 16 5'ını 1993'un ılk yansında halka açar Böylece tuketıanın dostu olan bu kuruluşumuz halkla daha bır butunleşmış olur" dıye konuştu TANSAŞ'ın alanında Ordu Pazan, Mıgros benzen kuru- luşlardan daha yüksek aroya ulaştığını da savunan Dınsel, bugun Arçelık'ın 4 tnlyon, To- faş'ın 4 2 tnlyon lıra yılhk aro yaptığıru, TANSAŞ'ın da 1 2 tnlyon hrayı bulan arosu ıle guvenını kanıtlayarak bellı hıs- sesını halka açtığında hısselen- nın adeta kapışılacağını söyle- dı tetanburdatefeci operasyonu i • Ekonomi Sen isi - İstanbul da Malı Şube ekıplen tarafından son 7 ay ıçınde duzenlenen operasyonlarda, tefealere aıt yaklaşık 78 mılyar lıra ' tutannda çek ve senetlereel , konuldu Mah Şube Mudürü Salıh Gungorden alınan bılgıye gore, soz konusu : olayîarla ılgılı olarak, 44 kışı i yakalandı Adlıyeyesevk ' edılensanıklardan3'ü ' tutuklandı Kımlıklen belırlenen 3 kışının de yakalanmdsınaçahşılıyor MersinHHton > Oteli • Ekonomi Servisi - Mersın ' Hılton Oteh'nın alacakhsı • Akbank, gelecek celsede mahkeme ıcra memurluğu • satışın durduruhnası karannı kaldırdığı takdırde satışın salı günu >apılacağını behrttı Akbank BaşHukuk Müşavın Hamdı Ülgur tarafından yapılan açıklamada. Mersın 2 İcra Müdurluğu nun,dığer alacaklı durumundakı Dünya Bankası nın yan kuruluşu Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) "hukuka aykın" talebı uzenne satışın durdurulmasına karar verdığı öne surulerek, "'Bankamızca Mersın Icra Tetkık Meraı Hâkımlığı nezdınde memurluk karannın kaldınlması ve satışın yapılmasını temınen şıkâyette bulunulmuştur" denıldı Tûtünbank ödemeleri • Ekonomi Senisi - Tütünbank'ın odenmış sermayesının 200 mılyar hradan 300 mılyar lıraya çıkanlmasıyla ruçhan haklannm kullamlmasından sonra kalan paylann Borsa Bınnal Pıyasa'da satışı 11 Ocak 1993 tanhınde sona erecek DİSK'in üyesayısi • Ekonomi Senisi -Dört ay once vapılan Oren toplantılanyla orguüenme startı veren DİSK. 75 bın üye sayısına ulaştı Çalışma Bakanlığı'nın ocak ayı ıstatıstıklennde dört sendıkanın ışkolu barajını aşarak, yetkı alacağını behrterek DISK Genel Sekreten Süleyman Çelebı, DİSK'in kurtuluş yıldönumü olan 13 şubat tanhıne kadar 150 bın üyeye ulaşmayı hedefledıklennı soyledı Turcas Petrolcölük'ten satış • Ekonomi Senisi -Turcas Petrolculuk'un 2 tertıpc grubuhamılıneyazıh 138 mılyon 160 bın tutanndakı paylar bugünden gecerlı ohnak uzere 23 aralık tanhıne kadar istanbul Menkul Kıymetler Borsasfnda satışa sunulacak BANKALAR Zıraat Is Bankası Emlakbank Akbank Yapı Kredı Vakıfbank Halkbank Pamukbank Garantı Turkbank Sumerbart Etoar» brar Esbank Saertart Osmand TB Egebam Fmanstart kteat Dşfiank Tansbank Demrtank KoçAme Korieztank Irtetam Marrrara Arap-Turk Impabank TYTBar* Tekstılbari Ctoam Turtı-Sakura AtfeTabfbam 6amExpres Kenbank "oprakSank H>r TL 5&«0 &58 56 55-58 55-58 57 58 58 54 565-60 6M15 57 60 51 60 53 50-53 60 59 56 5W 57 56 55 54-57 49 43 60 ?S 50 60 59 55i 45 54 5759 S 5& NEFAIZVER uınm n 70-72 69 6&«8 S&& 68 69 68 65 705-725 7273 S 72 69 1 69 62-6İ 72 70 69 68-70 69 66 66 8H2 57 56 '1 65# 725 70 655 51 66 69-71 67^1 7172 S 35 1 25 25 25 3 3 3 15 35 4 45 3 45 3.75 4 22 2İ 3 45 4 15 4 3 3 25 2 7 45 T 1 6 45 35 158 35 i 3-55 2.5 DM 6 4 5 5 5 5.5 65 5 4 5 6 İ5 6 8 625 625 5 65 6 9 8 45 65 65 6.75 7 45 95 65 10 7 925 6 723 6 825 7-9 65 YORÎfYizd Baynftl TL 71-73 68-70 48 68-70 88-70 70 71 70 68 15-735 74-76 75 75 70 73 70 68-70 73 73 70 73-75 72 72 72 68-70 60 60 76 62HJ6 745 7 1 625 5i 68 71-T ^73 74-75 S 4 15 3 3 3 35 4 35 2 4 45 5 4 55 475 425 3 35 4 475 425 15 5 35 325 25 2.5 8 5 8 7 5 35 168 4 5 4-55 6 İM 7 5 5İ 6 S 6 7 6 45 725 57 7 7 95 7 725 6 7 65 925 8 5 7 1 7 7 55 105 8 11 8 95 65 723 65 9 W5 85 9\ ilinH n 73-75 69-72 74 69-72 69-72 74 75 78 69 785 784) 80 78 80 78 75 75-77 76 79 71 78-79 76 76 73 67-70 61 60 80 78 6370 77 80 61 61 69 77 V8 79« S 45 2 3İ 35 35 5 45 5 15 45 55 S 5 7 525 475 35 4 4i 5 5 2 55 4 4 25 3 9 5i 9 9 6 4 45 79 »5 625 •M 75 55 6İ 65 6.5 7 75 7 5 75 9 8.5 8 11 75 775 6-5 725 7 95 8 55 .75 75 7 7 6 115 85 12 10 10 65 1 55475 9-10 92 YAT1IHMFONLARI IAMUMMZ Katlma Bugün Katlma Bugün betgesıadı Değ % betgesiadı De& V. lşYatnm-1 179689 017 lşYatınm-2 59 690 -049 lşYatınm-3 47 415 017 IşYatınrrM 36 339 012 lşYatırım-5 16 672 023 Iş Yatırım-6 34 408 017 lnterfon-1 125 231 016 lnterfon-2 92 821 015 interton-3 52 749 0 15 lnterton-4 53 082 0 16 lnterfon-5 10 755 -111 lktısatYat-2 91251 016 İktısatYat-3 43463 016 lkbsatYat-4 43 904 0 16 ikt Atıhm Fon 27 929 013 Gar Yatırım-1 137 867 0 14 Gar Yatırım-2 51512 -0 03 Gar Yatınm-3 33985 016 Gar Yatrım-4 18 977 -0 8/ Gar Yabnm-5 17 444 -0 33 Esbank Fon 1 135 891 016 Esbank Fon 2 45318 016 Esbank Fon 3 32 956 0 18 YKBYatırımF 117 938 0 17 YKBSektorF 95910 -088 YKBHısseF 89317 -173 YKBKamuF 94142 016 LıkıtF 82 262 015 YKBKarmaF 93151 017 Y K B D Ö V K F 4Z523 0 21 YKBKapıtalF 32743 017 YKBAktrfF 29943 047 VakıfFort-1 92 804 0 41 VakıfFon-2 224 587 0 14 VakıfFon-3 42 328 0 14 VakıfHısse 24 916 0 08 VakıfDunya 37 021 0 39 VakıfFon-6 26035 0 13 Dtş Mavı Fon 80 493 0 11 DÜNYA BORSALARI ANınınonsu 335 50dolar ABD Dolan 1 5540 Alman Markı 123 6ÛJapon Yenı 1 60401 Sterlını Petrotün vanlı 18 05dolar DışbankBeyaz 122 063 016 DışbankPembe 34 277 011 TutunFon-1 96 915 016 TutunFon-2 26 536 015 MıtsuıFon-1 309 770 015 MıtsuıFon-2 35 513 014 Fınans Fon-2 55 037 0 27 Fınans Fon-3 46161 015 Fınans Fon-4 31 453 018 Fınans Fon-5 30134 0 20 Zıraat Fon-1 49462 -0 01 Zıraat Fon-2 36 357 0 06 Zır BaşakFon 39 030 014 Zıraat Fon-4 35846 014 Halk Fon-1 50 600 0 08 Halk Fon-2 37 923 0 06 Halk Fon-3 34 023 017 PamukFon 50 715 0 08 Pamuk Hısse 32836 -0 10 Emlak Fon-1 43.235 0 16 Emlak Fon-2 32 942 0 16 Emlak Invest 13317 -0 34 lmpexFon1 43775 014 lmpex Fon 2 32 780 0 06 SOmer Fon 33 471 0 01 DenızFon 41163 014 Ege Fon-1 31775 015 Ege Fon-2 13 702 015 Kalkınma Fon 35269 016 Demır Fon-1 33 054 014 Demır Fon-2 16695 014 Tarış Fon-1 36703 017 Tarış Fon-2 15169 017 OrtakFon 28607 017 Turkbank Fon 28077 012 NetFon 29092 015 EtıFon 28861 011 TSKBUzmanF 13 400 -1 12 Akfon 14 458 017 MERKEZ BANKASI • Emısyon (7 Aral*) 35 015 • TL Interbank faızler Geceık °«67 75 Işlem Hacmı 2 445 mılyar • Baokalardarepo % 40-64 MERKEZ BANKASI KURLARI 9 UAUKISM 1 ABD Dolan 1 Alman Markı lAvustralya Dolan lAvusturyaŞılmı 1 BelçıkaFrangı 1 Danımarka Krortu IFınMarkkası IFransızFrangı IHollandaFlonnı 11sveç Kronu HsvıçreFrangı 100ltalyanLıretı 1 JaponYenı IKanada Dolan 1 Norveç Kronu 1 Sterhn 1S Arabıstan Rıyalı DİVtZ 823051 527022 570868 74232 25644 13604 164282 154607 469055 122498 590001 59880 66.40 646900 129045 1315646 219462 «n? 824700 5280 78j 572012 74381 25696 136314 164611 154917 46995 122743 591183 60000 6659 648196 129304 1318283 219902 ffHfTİF AUŞ 822228 526495 562305 74158 25388 134681 162639 154452 468586 121273 589411 59281 6540 637197 127755 1314330 216170 827174 529662 5737.28 74604 25773 136723 165105 155382 471405 123111 592957 60180 66.73 650141 129692 13222.38 220562 SERBEST DOV CfNSİ ABODoları Alman Markı Isvıçre Frangı Fransız Frangı HollandaFlorını Ingılız Sterlını S Arab Rıyalı AvusturyaŞılını 100ltal Lıretı İZ ALJŞ 8365 5355 5950 1555 4740 13280 2185 750 592 SATIŞ 3390 5385 6035 1580 4790 13450 2250 770 612 ALTIN CMSİ AUŞ SATIŞ Cumhunyet 598 000 605 000 Reşat 625 000 650 000 24ayaraltm 90 400 90 700 22ayarblezK 81450 89 600 ÇAPRAZKURLAR lüBODOLMa SR i5985Ulh1in i2S80AUDMfl 13987AHDHm 1153490TL
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle