25 Mayıs 2022 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Ya çalınırsa ? Korkmayın... Arkasında siz varsınız. CumhuriyetM. YM. SAYI24535 / 4000 TL (KDVİçinde) KURUCUSU YÜMUS NADİ11924-1945) BAŞYAIARI: NADİR NADİ (1945-1991) 9ARAUK1992ÇARŞAMBA Terör Akdeniz'e sıçradıİZMİR 12 saldırı ANTALYA 10ÖIÜ 37 yaralı MERSİN 10ölu Son6 ayda meydana gelen olaylar FETHİYE Kürt kö- kenlıle- DDD | nnevve işyerleri- ne saldırı ALANYA 2 yaralı Kürtkö- kenlile- rin ev ve işyerterine saldırı İMVA Adana ve Antalya'dafaili meçhul cinayetler arttuSon altı ayda 12'si güvenlik görevlisi 61 kişi öldürüldü • İçişleri Bakanı İsmet Sezgin, Antalya'da doğu kökenli yurttaşlann sayısının artmasıyla birlikte PKK'nın burada zemin arayışı içerisine girdiğini söyledi. Sezgin, PKK.'nın sansasyonel eyîemlere ve suikastlara > önelebileceğine dikkat çekti. Bakan Sezgin. Türk-Kürt kökenli yurttaşlar arasinda sorun çıkacağını sanmıyorum. Yurttaşlanmız provokatörlerin oyununa gelmeyecektir" dedi. Haber Merkezi- Terör olaylan ve faili mechul cinayetler Akdeniz'deki önemli il ve ilçelere sıçradı. Adana, Mersin %'e Antalya'da son altı ay içinde 12'si güvenlik görevlisi toplam 61 kişi yaşamını yitirdi. İçişleri Bakanı İsmet Sezgin. PKK'nın Antalya'da doğu kökenli yurttaşlann sayısının artması nedeniyle zemin arayışı içerisine girdiğini açıkladı. Sezgin. "PKK sansasyonel eyîemlere ginşebilir. Suikast da düzenleyebilir" dedi.Antalya'da önceki gün polis otobüsünün taranması sonucu 3 kişinin öldürülmesi ve 25 polis ve ailesinin yaralanmasından sonra dün de İzmir Ballıkuyu Karakolu'na silahh saldın düzenlendi. Şehit polisler için dün Antalya Emniyet Müdürlüğü binası önünde tören düzenlendi. Antalya muhabirimiz Bülent Ecevit'in bildirdiğıne göre şehit komiser Muammer Turgut, polis memurlan Hasan Öztürk ve Sadık Cengiz'in cenazeleri Devlet Hastanesi morgundan ambulanslarla Emniyet Müdürlüğü MArkasıSa. 14, Sü.I'de • PKK DENİZEÇIKIŞARIYORM.AM'nwlHİePİ • PKKK.IRAKTARAHATE.DE&Hrinhrtert U14.Sayfada Hindistan Dinsavaşı durmuyor: 450 öKi• Tarihi Babri Camii'nin yıkılması üzerine Ayodha'da pazar günü başlayan Hindu-Müslüman çatışması tüm ülkeye yayıldı. Çeşitli kentlerde meydana gelen çatışmalarda ölenlerin sayısı 450'yi geçti. •Pakistan'da da Hindu tapınağına saldıran Müslümanlar 6 çocuğu taşlayarak öldürdü. Bangladeş'te genel greve gidildi. 3 çocuk yanarak can verdi. \9.Sayfada Üniversiteye el attı 'Kara Ses': Önce Allah, sonrailim • Örgütün Anadolu'dan Eskişehir'e gelen yoksul öğrencilere ucuz kiralık ev bulma bahanesiyle yaklaştığı öne sürüldü. NtLAYAKGÜN ESKlŞEHİR - Cemaleddin Kaplan (Hoca- oğlu) "Kara Ses", bir yandan Almanya'da ör- gütlenmesini sürdürürken. Türkiye'de de eği- tim kunımlanna yönelik çalışmalannı yoğun- laştırdı. Hocaoğlu'nun örgütünün Anadolu'dan Es- kişehir'e gelen yoksul öğrencilere ucuz kiralık ev bulma bahanesiyle yaklaştığı ileri sürüldü. Öğretim üyeleri ve öğrencilerine gönderilen Cemaleddin Hoca imzalı bildirilerde "İslam WArkasıSa.l4,Sü.rde KARASEŞ' KİMİNSESİ? Oncetebliğ, - silah son asamada DP. FULYA ATACAN'IB yazı Hiztsi 1Z. SaytaUa E k o n o m i S e r v i s i m i z d e n Müritler, Köln Spor SalonıTndaki gösteride empen alistleri simgeleyen kuklayı yerlerde sürüklüyor ABDURRAHMAN Y I L D I R I M her p e r ş e m b e günü 6. sayfada PA RA.N I N T O N t k ö ş e s i n d e Borsa'nın ABC'sinı yazdı... 1989, 1990, 1991, 1992 basmda ekonomiödüüeri abonesi... • F ı l d ı r * m'dan Bona'daki ışlemler, dövizlerin iniş çtkışLın sorulur... 'Paranın Yönü' köşesr yarın ve her perşembe günü Meclis'ten Somalfye asker için onay• Hükümetin Somali'ye ve Bosna Hersek'e asker gönderme konusundaki izin isteği dün TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. RP grubu 'hayır' oyu kullanırken, ANAP'lılar da hükümetin Bosna Hersek ve Kıbns'ta uyguladığı politikayı eleştirdiler. mu.sayfada GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK ftşapıdan jçeriye RP dışındaki partiler Somali kararına ılım- lıbakıyor. Yazılı basın, "büyük devletler arasında yeralan"Türkiye'nin Somali'deki BM gücü- ne katkıda bulunmasına karşı çıkmıyor. Hatta, destek veriyor hükümete. Örneğin, "Türk dış politikasının son biryıl- MArkasıSa.I7,Sü.l'de GÖREVE HAZIRLAR- Amerikanaskerkri Somalioperasyonuna bugün başladı.(Fotoğraf: Newsweek) M8. Sayfada UZMANLARIN YORUMU: EskiDışışleYiBak. Osman Olcay Görev insani, niyet kuşkulu Emekli Büyükelçi Nazmi Akıman Bosna için M17. Sayfada Mısır'dan Şemra Özal 2. mezara inmedi•Cumhurbaşkanı, "Basındakirekabet öldürücü"' deyince, bir gazeteci "'Siz rekabeti seversiniz" karşıhğını verdi. Özal'ın yanıtı şöyle oldu: "Okadardadeğil..." CELAL BAŞLANGIÇ bildiriyor LLXOR - Cumhurbaşkanı Turgut Özal. Mısır gezisinin dördüncü gününde. Nil Nehri'- nın batı yakasındaki tarihi ka- lıntılan gezerken. kendisini izle- yen gazetecılere "Siz benden bomba haber bekliyorsunuz, ama bende bomba haber yok. Her zaman bomba haber ol- maz" dedi. İç politikaya dönük konular UArkasıSa. 17,Sü.7'de Yılbaşı uıııudu bayinizde • MilliPiyango, yılbaşı özel çekilişinde toplam 606.5 milyarikramiyedağıtacak. 7.5 milyon kişiye verilecek çeşitli ikramiyeler arasında 233 otomobil de bulunuyor. • Büyük ikramiyenin 33 milyar olacağı çekilişte, tam 100bin,yanm50binve çeyrek biletler 25 bin lıradan piyasa verilecek. U17. Sayfada Türk-İş GenelKundu Tunç'a provokatör suçlaması • Konf'ederasyonun eski genel başkanlanndan Halil Tunç'un. genel mali sekreter adayı Toçoğlu'nu suçlaması, protestolara yol açtı. Divan üyeleri Seyman ve Alan, görevlerinden istifa etti. • 14. Sayfada ÇİFTLİSJE.TyLUMU SUY.A DLŞÜRÜR IŞIKKANSU'nunKULİS'i M14. Sayfada TUNÇ BUNU YAPMAMALIYDI YILMAZGÖMÖŞSAŞm NOTLARB^ Cumhuriyet TAŞ'nin iflası kabul edildi • İstanbul 8. Asliye Ticaret Mahkemesi dün yapılan duruşmada Cumhuriyet Matbaacılık ve Gazetecilik T.A.Ş.'nin iflasına karar verdi. • Cumhuriyet Gazetesi'ni çalışanlannın kurduğu Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş. ya>inlamaya devamedecek. ^17. Sayfada •ORSA # önceki 1833.15 Dün 1856.34 DOLJUt Önceki 8415 Dün 8390 •UK •önceki 5305 Dün 5385 ALTIHtoro önceki 91.OOO Dun 9O.7OO Sanat 3.Sayfa<a Şahin Kaygun öldû HeavyMetal/11. Sayfada TÜPk-Alman dostluğu için konser Futboi 16. Sayfada Galatasaray ol yetep Cınseilk ArkaSayfada Zaman yeni seksologların OLAYLAMN ARDENDAKI GERÇEK ikdeniz'de Teror... Turizm kesiminde, kimi za- Km yüksek sesle dile getirilen, wni zaman söylenmese de içten e turizmcilerikaygılandıran iki sru işareti var. Birincisi, ülkede şeriat akım- tmm palazlmmasıdır. Hu- meyni rejimine benzer bir düze- nin Türkiye 'de gerçekleşme tehlikesi var mtdır? Geleceğe yö- nelik bu soru, insanları düşündü- riiyor. Çünkü böyle bir düzende turizmin yeri yoktur; kadının se- re serpe denize girmesi ancak bir rüyadır. fkinci soru işaretini terör oluş- turuyor. Vlkenin turistik bölge- lerinde güvenilirlik duygulan si- linirse, "bacasız endüstri'nin baltalanacağı biliniyor. Körfez Savaşı 'nın Türkiye 'ye dönük et- kileri turizm sektörüne güç bir yıl yaşatmıştı. Elbetıe terörün (bölgesel savaşlar kadar değilse de) bir ölçüde turistlerin gözünü korkutacağı açıktır. Türkiye'de şimdiye değin te- rörün yoğunlaştığı bölgeler bel- liydi. Güneydoğu, "Olağanüstü Hal Bölgesi" olarak nitelenmiş- ti: büyük kentlerdeki terör de sürüyordu. Bu düzeydeki şiddet olaylan turizmi etkileyecek bir düzeye ulaşanuunıştı. Ancak son zamanlarda terör olaylan Akdeniz 'deki il ve ilçele- re de sıçramıstır. Adana, Mersin ve Antalya 'da son altı ay içinde 12 si güvenlik görevlisi toplam 61 kişi yaşamını yitirmiştir ve bu tırmanış dikkat çekicidir. Çünkü doğudan bu illere gö- çen Kürt kökenli yurttaşlarımızı da tedirgin edecek bir sürece gi- • • • I Arkası Sa. 17, Sü. 1 'de Evet H ş SaK'ayacadvolan çpzefcilirseH Eç)lûrcleTTKeş saMayanarn getirznlerin m\ dah2 çoK fMP' ili partvmiı hakKında k^sin ç\<*ûf l b i l ş i ! GÖZLEM UĞUR MUMCU BM Yükümlülükleri.... Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Somali'ye askeri müdahale kararı vermesinden sonra TBMM de gerek Somali'ye gerekse Bosna-Hersek'e asker gönde- rilmesi için hükümete izin verdi. Birleşmiş Milletler Anayasasına göre 'uluslararası zorlama eylemi' adı verilen bu tür askeri müdahaleler için kullanılmaya hazır hava birlikleri bulundurulur. Bu birliklerin gücü, haztrlık derecesi ve birliklerin na- sıl kullanılacağına ilişkin planlar, Güvenlik Konseyi'ne danışmanlık görevi yapmak üzere kurulan 'Askeri Kur- mArkastSa.l7,Sü.7'de
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle