25 Mayıs 2022 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 9 ARALIK1992 ÇARŞAMBA 10 TELEVIZYON GöNÜNFİLMLERİ o Nawai Sahilleri (North Shorei- Arizona'nm en ünlü dalga sörfçüsü, Hawaii'- nin kuzey kıyısında hep hayal ettiği Oahu dalgalannda yanşır. Burada gerçek bir dost edinir ve yerli bir kıza aşık olur. Daha önce de gösteriien film sörften hoşlananlar için ilginç olabihr. Yönetmen WUliam Phelps. Ooyuncular Matt Adler, Nia Pe- eples, John Philbin. Gerry Lopez, Cristina Raines. 1987, ABD. % d k i k * * Futboliye Futbol takımının kanünındc çaycılık yapan Amigo Hüsnü'- nün (Aydemir Akbaş) ikiz kızkardeşi Hüsniye de kız basketbol takımının çahştıncısıclır. Hüsnü onun takımının oyunculann- dan Bahar'a (Bahar Öztan) aşık olur. Bahar ise Rumenige Ni- hat'a (Eray Özbal) aşık olduğundan Hüsnü'ye yüz vermez. Hüsnü de Bahar'ı elde etmek için kızkardeşini eve hapsedip, onun giysilerini giyerek kulübe gider. Osman F. Seden'in 1983'te senaryosunu yazarak yönetmenliğini yaptığı "Futboli- ye", Türk futbolunun hiciv yönüyle eksik yönlerini ortaya ko- yan bır futbolcu gûldürüsü Ali Şen, Bülent Kayabaş ve ko- nuk sanatçı olarak Ibrahım Tathses oynuyor.*-*- Öfkenin Bedeli (14.20) İşçi olarak gktiği Almanya'dan bilinçlenmiş olarak köyüne dönen Murat (Hakan Balamir), sömürülen işçilerin yanında yer alarak çıkarcı ağayla sılahlı bır çatışmaya girişir. Yapımcı- yönetmen Sırn Gültekin'ın 1964'te gerçekleştirdiği "Öfkenin Bedeli". 1964'teki "Öfke Dağlan Sardı" fılminin biraz değişti- rilmiş uyarlaması. Safa Önal'ın yeniden yazdığı senaryodan alınanfilmde.klasik "yoksul köylü-sömürücü ağa" ekseni üze- rine oturtulmuş bir kırsal kesim dramı sergileniyor. Hakan Ba- lamir, Meral Zeren, Ferda Büyükgüneş. Hayati Hamzaoğlu, Suzan Ava, Danyal Topalan da filmin oyunculan. m Yarınlar Bizim Daha ryi bir yaşama kavuşmak için tarlasını satarak küçük ai- lesiyle Anadolu'dan büyük kente gelen bır ınşaat ışçısı (Alı Rıza Binboğa) güç bela birikUrebildiği parayla aldığı bir arsaya ev yapmaya başlayınca bürokrasinin ve kötü kişilerin engelleme- siyle savaşmak zorunda kalır. Safa Önal'ın 1975'te senaryosu- nu yazarak yönetmenliğini yaptığı adını Ali Rıza Binboğa'nın umudu çagnşüran ünlü şarkıandan alan "Yannlar Bizim", iç göç olgusunu temel sorunlardan kaçırarak ele alıp bürokrasi- nin ve güçlüden yana yasalann yüzeyde eleştirisini yapan alay- cıklar üzerine oturtulmuş, ancak hedefıne varamayan iyi niyet- li birçabşma. Binboğa ile birlikte Betül Aşçıoğlu, Kadir Savun, Necdet Yalın, Hamit Yıldınm oynuyor.** Gizli Ajan (20.30) (Dead Wrong)- Kendi halinde bir balıkçı olan Sean'ın kazancı pek iyi değildir. Teknesini kaybetmek üzere olan Sean, onbin dolar karşılığında manjuana taşımayı kabul eder. Olaylar bek- lenmedik şekilde gelişır. Serüven fılmlerinden hoşlananlar için... Yönetmen Len Kowalelich. Oyuncular Britt Ekland, Wwinston Rekert, Jackson Davies, Dale Wilson. 1984, 90 dakika.** M Şeytan Kayası (21.00) (Derborencej- Yoksul bır dağ köyünde babasını hiç tanı- mamış Antoine'nin öyküsü. Çobanlığı meslek olarak seçen Antoine, bır yandan da babası hakkında bilgi edinmeye çalışır. Francis Reusseur'un yönetmenliğini yaptığı filmde Isabel Oterd, Jacques Penot, Maria Machad, Jean-Marc Bery rol alı- yor.+* Nazan Ayas ve özcan Özgfir 'Kardeşim Benim 'filminde. m Kardeşim Benim (22.40) Ününü yitirmeve başlayınca bunalıma düşen güldürü filmleri oyuncusu Caz Oz (Özcan Özgür) teselliyi meyhane köşelerinde içki köşelerinde aramaya başlar. Amerikan barlannda çahşan Selma (Nazan Ayas) adlı bir kıza ilgi duyan yalnız ve dertli ak- törün tek düze yaşamı her sabah evinin önünden geçen genç ve güzel bir kadınla renklenmektedir. Nesli Çölgeçen'in 1983 Şe- dat Simavi Vakfı sinema ödülü ile 1984'te 21. Antalya Film Şenlığı ikincılik ödülünü kazanan ilk fılmı. 'Kardeşim Benim' Selçuk Taylaner'in görüntülediği Beyoğlu'nun hüzünlü bo- hem yaşamı içinde ününü yitiren bir komedyenin tükeniş öy- küsünü anlatıyor. Filmde şanatçıya Sevinç Tünay, Baykal Kent, Zübeyde Erden, Ali Özügül, Şevki Özcan, Muhteşem Durukan eşlik ediyor.*** Gangster Tapınağı - / (Odd Ball Hall)- Dört arkadaş, Von Viking mücevherierini çaldıktan sonra on yılı kaçarak geçirirler. Son bir yıldır ise Af- rika'da Weeweelee adındaki bir yerde yaşarlar. Macera fılmle- rinden hoşlananlar kacırmasın. Yönetmen Jackson Hunside- er. Oyuncular Don Ameche, Bill Maynard. ABD.** AtiDa Dorsay'ın yabancı, Turhan Gürkan'ın yerli film değer-. lendinneJeri: *Sıradan, ••İzlenebilir. -kirk Kaçırmaym, RADYOLAR TRT1 •455 Açıhş, Program 05.00 Haberler 05.05 Şarkılar ve Oyun Havalan 06.00 Yurttan Haberler ve Denız Hava Raporu 06.15 Gun Başlarken 07.00 Haberler 075 Herşey Bızler İçin 07JO Haberler 07.40 Günle Gelen (1) 09.40 Arkası Yann 10.00 Haberter 10.05 Onuncu Saal (2) 11J0 Reklamlar 12.00 Haberler 12.05 Reklam- lar 12.10 Hayatın Içınden 1250 Reklam- lar, ve Radyo Programlan 13.00 Haberler 13.15 Türk Halk Çalgılanndan Ezgıler 13.30 Bölgesel Yayın ve Reklamlar (3) 17.00 Haberler 17.05 El Ele 1730 Şarkılar 17.35 Haftanın Çocuk Şarkısı 17.40 Ço- cuk Bahcest 17.55 Bu Dünya Bızıırı 18.00 Haberler 18.05 Akşamdan'Vkşdma 1855 Bölgesel ve Reklamlar 19.00 Haberler 19.30 Şarkılar \e Oyun Kavalan 20.00 lyı Uykular Çocuklar 21.10 Kadınlar Toplu- luğundan Türküler 20.40 Şarkılar 21.00 Haberler 21.02 Rddyo Tıyaırosu 22.00 Türküler Gecıdı 22J0 Solıstler Geçıdı 23J» Haberler 23.15 Gecenın İçınden (4) 0055 Günûn Haberlennden Özetler 01.00 Program ve Kapanış 01.05-0455 Gece Yayını. TRT2 07.00 Açıhş, Progjam ve Haberler 07.05 Solıstkrden Secrneler 07J0 Haberkr 07.40 Türküler \e Oyun Ha\alan 08.00 Sabah Konsen 08J0 Beraber ve Solo Şar- kılar 09.00 Haberler 09.05 Çocuk Bahçesı MJ0 Konumu/ Dıvan Edcbıyatı 09.40 Çeşıth Mûzık 10.00 Namelen Ydratanlar 1IU0 tnsanm Erneâ 10.40 Türkce Sö/lu .Hafıf MÜTik 11.00 Hdbcrfer 11.05 Eğmm Dünyamız 11JS Hafıf Mûzik 12J» Bir Efsanedır Anadolu 12.45 Selçuk Ural Sö>lüyor 13.00 Haberler 13.15 Hdfif Mü- zık 13J0 Günıin Bınnde IX4S Yıldınm Bckçı'ıkn Şarkılar 14.00 Yabana Dil Dera 15.00 Haberler 15.05 Şarkılar 15 40 Arkası Yann 16.00 Eğıtım Dünvamız 16-50 tkı Sohsnen Türküler P.00 Haber- ler 17.05TurkçeSörfuHafıfMüakl7J0 Küçûk Konser 18.00 Solıstkr Geçıdı 18J0 Duygu ve Düşünce Mımarlan 19.00 Haberler 199.30 Hafif Müzık 20.00 20.00 Yabano Dıl Dcrsı 21.00 Aç'.köğretım 21.40 Hafıf Müzık 22.00 Solıstler Geçjdı 22J0 Türküler 22.45 Bır Roman Bır Hı- ka>e 23.00 Haberler 23.15 Beraber ve So- lo Şariolar 23.40 Hafif Müzık I355Çalgı- lann Dıh 0055 Günün Haberlennden özetler 0058 Prognun ve Kapanış TRT3 07.00 Açıhş. Progrdm ve Haberler 07M Güne Başlarken 08.00 Sabah İçin Müzık 09.00 Haberler 09.15 Sabah Konsen 10.00 Müzıkİ! Dakıkalar 11.00 Öğleye Doğru 12.00 Haberler 12.15 ögle Taülı 134» Günun Konsen 14.00 Habcrler 14 15 Çarşambadan Çarşambaya 15.00 Çarşamba 15 15.45 Mûzık Sözlüğü 16J0 Müzık Kokteyh 17.00 Haberler 17.15 Müzık Yelpjzesı 18.00 Stüdyo FM 19.00 Haherleı 19.15 Müzık Dünyaandin 20.00 Şarkılarda Yaşadılar. Anılarda Kaklılar 20J0 Bır Konser 22.00 Haberler 22.15 Geceyle Gelen Müzık İ3M Koro Dunyası 244» Gece yc Müzık 0055 Gü- nûn Habertennden Özetler 0058 Prog- ram ve Kapanış İnsanlan eğlendirmek için sadece sahneye çıkmanın gerckmediğini düşünen Başanr: Her müessesenin bir komiği olmalı. ., r r O FİGEN YANIK "Her müessesenin bir komiği olmalı... Çünkü bu, çalışma or- tamı içinde rahatlatıcı bir olay. Bunu 11 yıldır Cumhuriyet'te uygulamaya çalışıyorum." 24 saat mizahı yaşayabilen, insan- lan eğlendirmek ıçın sadece sa- hneye çıkmanın gerekmediğini düşünen Mert Ali Başanr böyte tanımlıyor kendini... Gazeteci. mizah yazan ve tabıi 'komik'... Her zaman heyecanh, aynı anda birden fazla işle meşgul ol- manın telaşıyla kıpır kıpır... Şi- mdilerde yaklaşık 2-3 yıldır üzerinde çahştığı talk-show projesini uygulamaya koyma aşamasında. Yıllar önce ilk öneriyi Adnan Kahvecı, TRT- den sorumlu devlet bakanıyken yaprruş. Mert Ali Başanr da ha- zırlayacağı programın ya bir kez yayımlanacağını yü Öa son anda yayından kaldınlabılece- ğini söylemiş. "Çünkü Turgut Özal ile ilgili espriler yapanm. İlhan Sclçuk'u. Aziz Nesin'ı. Yaşar Kcmal'i konuk ederim. Onlarda ülkenın üvey vatanda- şı olduklan için istcnilmez" yanıtmı vcrmiş. Bu arada hızla özellıkle özel televizyonlann rağbet ettikleri talk-showlar yapılmaya baş- landı. Öyle ki bir kısmının adı 'halk-show'a cevrildi. Peki bu gelişmeyi nasıl değer- lendiriyorsun ? "Ondan sonra Aziz Üstel ve saz arkadaşlan arz-ı endam ey- lediler. Tabii bu talk-show'- culann en büyük faydası, özel- likle elle tutulur, gözle görulür, daha ne yapabilirseniz yapabı- lirsiniz tara hanımefendi sanat- çılann vc klavye operatörü mü- zisyenlerin dünya konjonk- türüne yapmış olduklan eşsiz katkılardan haberdar etme fır- saünı vermiş oldu. Bu arada yine mikrofonu megafonla ka- nştıran talk-show'cu tasvırlen ortaya çıku." Mizahı ilk fark ediş nasıl ol- du? Eniştesinin babaannesine ve- rdiği ve uslu durması şartıyla Yakında çekimlerine başla- yaratıcı bır tip olarak değerlen- yacaklan ve Mert Ali Başanr"ın diriyor. Taytak. tüm televizyon kanallannda bir talk-show enf- lasyonu yaşamrken neden böy- metin yazarlığı ve sunuculuğu- nu üstlendıği 'vvalkie-talkie shovv" son derece ciddi, son de- rece sulu diye özetlenebilecek, 'görüntü komiğinin" bolca kul- lanıldığı bir program olacak. IVleLert Ali Başanr'ın metin yazarlığı ve su- nuculuğunu üstlendiği 'walkie-talkie show' son derece ciddi, son derece sulu diye özetle- nebilecek, 'görüntü komiğinin' boîca kul- lanıldığı bir program olacak. kendisine okunan Aziz Nesin kitaplanyla tatmış ilkin bu tadı. Eve gelen misafırlerden fıkra anlatmalannı isteyip alfabeden önce fıkralan ezberlemiş. Bir süre sonra o fıkralann fmallen- ni farkında olmadan değiştır- meye başlamış. Ya walkie-talkie show Başanr'ın 11 yılda Cumhuri- yet'te yaptığı röportajlar gjbi yağmur altında, dal üstünde, spot altında. iç çamaşırlı. gözü bantlı türü söyleşilerin birdeva- mı nitelığinde. Yönetmen Semih Taytak'la çok iyi anlaştıklanru söyleyen Mert, onu uçuk, heyecanlı ve le bir program yaptıklan soru- sunu şöyle yanıtlıyor "'Diyebilirsiniz ki şu anda bu tür programlara çıkmayan sa- natcı ve politikacı kalmadı. Bi- ze göre başlangıçta ünlü ko- nuklanyla oldukca ilgi çeken ve sohbet programlannm en sıcağj olan talk-show'lar artık ilgi çekmez oldu. Ama sözünü etti- ğimız bu iki önemli özelliği kul- lanarak 'yeni bir sunum biçimi ve yeni bir sıcaklık katılrruş bir talk-shovv türü yaraülamaz mı' sorusu bizim çıkış noktamız ol- du." Her programa tek konuk kaülacak. İcerikte de yine ünlülerin çalışma yaşamlan ve magazinel yanlan buluşturula- cak. Program süresince bu ko- nuğun da bir saat içinde iki hakkı olacak. Bunlardan biri "bu soruyu geçelim hakkı', diğe- ri de kendilerinin yöneltecekleri bir soru Kanal E'de yayımlana- cak 'walkie-talkie show' yeni ve 'farklı' bir talk-show hedef kıtlelerine ulaşmak için haaria- nıyor. Kanal6 9 da yeni bir haberprogram Tolenıik' TV Servisi- Kanalö, 'Polemik' adı altında bir açık oturum dizısine başhyor. Ayda bir kez ya- yımlanacak bu açık oturumlar Kanal6 Haber Merkezi tarafından hazırlanıyor. Ahmet Altan'ın yönettiği program ilk olarak bugün saat 22.10'da ekrana gelecek. 'Merkez sağ partılerde bölünme" konulu açık oturuma Milliyet gazetesınden Altan Öymen ve Taha Akyol. Sabah gazetesinden Cengiz Çan- dar, Türkiye gazetesınden Yalçın Özer ve sıy aset bilimci Hikmet Özdemir konuk olacak Programda sağ partilerdeki bölünme, bölüne- rek çoğalmanın nedenleri. çok başlılığın 1993'- teki siyasi yaşımı nasıl etkileyeceği, sağ kesimde yaşanan parçalanmanın anlamı, sağ kesimde bu parçalanmaya neden olacak çok sayıda fikir ve projenin olup olmadığı gibi konular tartışılacak. Oymen, parçalanmanın nedenlennı kişisellik lemeliyle açıklayacak ve aynmlann kişisel ağırlıklı olduğunu belirtecek. Akyol, parçalanmanın nedenlerini Türkiye'- nin siyasi ve sosyolojik bakımdan heterojen bir yapıya sahip olmasıyla açıklayacak. Türkiye'deki parçalanmayı dünyadaki geliş- melerden ayn olarak ele almanın mümkün ol- madığını söyleyecek olan Çandar ise, dünya dengelerinin çatlamış olduğunu vurgulayarak baş döndürücü bir değişim süreci yaşandığını beürtecek. SEpTİKLERİMİZ Stüdyoda Buluşalım Bugünkü programın konusu günümüzde önemini yitiren "komşuluk ilişkileri'. Konuklar Ayşe Yılman, Fatoş Ersön- mez. Canan Suavi, Zührap Bü>oik ve Nezihe Araz. (Kanalö, 11.00) Tele Müzik Bon Jovi yeni albümünün ilk hiti 'Keep the Faith' ile açıhşı yapıyor. AC/DC, Metalica, E>ef Leppard. Marillion ve ÎNXS programın diğer konuklan. ( T V2,19J0) Bir Kadm Bir Erkek Perran Kutman ve Ahmet Gülhan'ın rol aldığı dizinin ikinci bölümü "Cemile Hanıma Ne Oldu ?" Bir kadın dergısinde çahşan Zeynep, röportaj yapmak için bir dönemin ünlü oyuncusu olan Tank'ın evine gider ( TVl, 20.45) Rüstem Baturo Shon'un bu akşamki konusu 'erkek dergi- ieri ve medyada kadın cinselliği'. Rüstem Batum Show Rüstem Batum Shovvun akşamki konusu/erkek dergile- ri ve medyada kadın cinselliği'. Konuklar 10 Iktisat Fakül- tesi öğretim üyesi Doç. Türkel Minibaş, Playmen dergisi yayın yönetmeni Yetkin İşcen, erkek dergilerine çıplak poz- lar veren dansöz Suna Uysal ve erkek dergileri için çıplak fo- toğraflar çeken Uğur Göksoy. (Show TV, 23.00) Hadi Gel Tunç Başaran'ın 'Biri ve Dığerlen' filminden esinlenerek yaptığı 13 bölümlük dizi. Bir barda geçen hikayenin kahra- manlanm Mücap Ofluoğlu, Füsun Demirel, Müşfik Kenter, Macit Koper ve Yaman Okay canlandıracak. (Kanafa, 23.40) TVPROGRAMLARI 07.00 07.00TVl Açılış-Gun Baflıvor 07.00 HBB AçıIifiProgramdan Se<- meler 07.03 HBB Herkese Günaydm 07.00 interStar Çizgi Film: Amca- mız 07.00 Kanalö Günaydm Türkiye 07.00 ShowTVSAon TV Bafhvor 07.00 Tefcon Çizgı Füm- Köjıe ve Makama 07.25 Teteoa Çizgı Film: Fırtvna Kuşları 07.30 İnterStar Komedi Dizisr Acı Tatlı 07.50 Tdeoo Çizgı Füm Yerli Klip- ler 08.00 08.00 interStar İvi Gûnler Türkye 08.00TVl Haberler OiAOTMGünBaflıyor 09.00 09.00 HBB Dizı • Hayal Adası 09.00 KamtK Çizgi Sinema: Huck Firm 09.00 Sho»TV Sabah Esintileri 09 00 Teieon Komedi Dızisi: Papat- yaları Koparmavm 09.00 TVl Çociık Kufağı 09.30 interStar Pembe Dizi: Empe- ratriz 09.30 Kanak) Türk Sineması. Sabah Olmasın 09.30 SbamTS'hte Hayat 09.30 TV2 Açılış-Açtköğretim 10.00 10.00 HBB Haberler ve Hava Duru- mu 10.00 interStar Pembe Dizi: Sania Barbara 10.00 Tefcon Mini Dizi: Nehir Kral- ları 10.00 TVl Haberler 10.05 HBB Kadm Magazin 10.10 TVl Mûzıkli Dakıkalar 10.30 HBB Pembe Dizi: Marielena 10.30 ShowTV7r Dizi: Beşler Çe- tesi 10.30 TVl Arkası Yarın: Yalnızca Maria 10.40 iaterStar Sinema: Hawai Sa- hilleri 10.55 TVl Kadm Saati: Hanvmlar için 11.00 11.00 Kanalö Stüdyoda Buluşalım 11.00 ShowTV Türk Sineması. Fut- bolive 11Ö0 Teieon Yerli Klipler 11 ASHBBMüzik 11.25 TVl Arkası Yann: Telefon- daki Ses 11.30 HBB Hint Dizisi: Anne 11 58 GAPTV Açüif 12.00 12.00 GAPTV Çocuk. Çtngırak 12.00 HBB Haberler Hava ve Yol Durumu 12.00 Kwâ6 Haber 12.00 TV2 G 4 PTVve Geçif 12.05 HBB Müzik 12.10 Kaaalö Kanal Market 12.10 TVl Dizi Rüvalarmı Derle 12.20 HBB Dizi: Zarallı Marcella 12.30 interStar tfa&er \2J0TtieoB Haber 12 30 TV4 Afilif-Açıköğretım 12 35TV1 Beraber ve Solo Şarkılar 12.40 İnterStar Dizi San Fraııcisco Sokakları 12.40 Teieon Komedi Dizisi: Bırak Beaver Yapsın 12.45 SbowTV Maç Önıesi Röpor- tajlar 13.00 13.00 GAPTV Müzik Sizın İçın Seçttklerimız 13.00 Kanal6 Yerli Müzik 13.00 ShowTV Galatasarav-Roma Futbol Maçı (Nakien) 13.00 TVl Haberler 13.05 HBB SporKoktevli 13.05 Tdeon Komedi Dizisi: Harry ve Henaersonlar 13.15 TVl Arkası Yarm. İntikam 13.25 GAPTV Yerli Belgesel. Orta Asya Esintileri 13.30 HBB Dizi Dokuzdan Bese 13.30 interStar Pembe Dizi: Sevgi Isığı 13.30 Kanalö Pembe Dizi: Yasak Ask 13.30 Teieon Pembe Dizi: Dünya Döndukçe 13.55 Teieon Pembe Dizi: Gecenin Sının 14.00 14.00 GAPTV Haberler ve Hw.a Durumu 14.00 HBB Pembe Dizi: Stellina 14.00 Kanalö Hint Dizisi 14.00 TVl Dcı• MaviAv 14.15 İnterStar Pembe Dizi: Başka Bir Dünva 14.16 G\PT\ Bir Konser 14.20 Teleoo Türk Sineması: ÖJkenııı Betlelı 14 50 HBB Kamera Şakalan 14.57 TV5 Açılıs 15.00 15 00 interStar Pembe Dizı thanet 15.00 Kanalö Pembe Dizi Yalnız Kıüpier 15.00 ShowTV Müzik Mozaik 15.00 TVl Haberler 15.00 TV5 Turkçe Dil Dersı 15.05 HBB Belgesel- Hayvanlar Aleıni 15.10 TVl Arkası Yarm Camiia 15.16 GAPTV Liselerarasi Bilgi Yarısması 15.10 T\4 Kapanıs IS.3OTV5 Haberler 15.35 HBB Çizgi Film. Dolbuk 15.45 interStar Çizgı Film. Ninja Kaplumbağalar 15.45 TV5 Susam Sokağı 16.00 16.00 GAPTV Gıde Gide GAP 16.00 HBB Çizgi Film: Popples 16 00 Kanalö Çizgı Film. Garfıeld 16.00 ShcmTV Çizgı Dizi: Hayalet A vcıları 16.00 Teieon Yerli Klipler 16.00 TVl Çocuk Kusağı 16.10 interStar Çizgı Film. Genç James Bond 16.15 TV5 Müzikli Dakıkalar 16.30 HBB Dizi. Kolej Ydları 16.30 Kanalö Çizgi Film. Snoopy 16.30 SbowTV Türk Sineması. Ya- rmlar Bizim 16.30 T\'S Haberler 16.35 İnterStar Komedi Dizisi: Charles İş Basmda 16.45 TV5 Halk Konserleri 17.00 17.00 interStar Haber 17.00 Kanalö Çizgi Film: Kara Ka- nal 17.00 Tdeon Haber 17.10 interStar Pembe Dizi: Cesur ve Güzel 17.10 Tdeon Dizi Karakol 17 15 HBB Pembe Dizi: Benimle DansEl \1 AZTVl Açılif 17.20GAPTV TRT-2veGeçıs 17.20 TVl Bu Toprağm Sesi 17.20 TV2 Çizgi Dizi Akko'nun Sırları 17 30 Kanalö Çizgi Film: Muppel Shon 17 35 Tdeon Çizgi Film: YogiDefî- ne Pesinde 17 40 interStar Ayna-Ayna 17.44 TV2 Arkası Yarın- Sevgi Bağları 17.45 TV5 Kıssadan Hisse 18.00 18.00 HBB Haber Röportaj 18.00 Kanalö Yabancı Dizi. Sıcak Takıp 18 00ShowTV7T.Dc/. İlk Öpücük 18 00 Teieon Çizgi Film: Scooby- Do 18.00 TVl Haberler 18.00 TV5 Belgesel. Sanayileşme Yolunda 18.10TV1 Ahmet Tan'la20Dakika 18.10 TV2 Arkası Yarm. Yalan Rüzgan 18.15 HBB Mûzik 18.15 TV3 Açtiıs-Telegün 18.20 interStar Market 18.25 TV5 Dizi: Milyarder Memnune 18.30 HBB Pembe Dizi. Gizemli Kadm 18.30 interStar Dizi Stmgray 18.30 ShowTV Yanşma: Haydi Bastır 18.30TVl ÖnceSağlık 18.45 TV3 Müzik 18.50 Teieon Çizgi Film: Sevimli Tavşan 18 55 ShowTV TVDizi Süperboy 19.00 19.00 BRT Açılıs re Program 19.00 Kanalö Yarışma Parola 19.00 Teieon Pembe Dizı. Yarmları Ararken 19.00 TVl Aksama Doğru 19.02 TV5 Haberler 19.03 TV2 Aksam Bülteni 19.10 BRT İstanbul Günleri 1 19.15 HBB Haberler. Hava Duru- mu 19.15 TV3 Arkası Yarm: Kimsesiz Maria 19.20SbowTV Yarışma. SüperAile 19.20 TV2 Dizi. Halk Adamı 19.20 TV5 Yerlı Dizi. i'mut Taksı 19.28 TV4 Açılıs 19.30 interStar Haber 19.30 Kanalö Haberler 19.30 Tdeon Haber 19.35 TV4 Müzik: Beraber ve Solo Türküler 19.43 TVl YansmaJoker 19.45 HBB Yarışma. Yirmibir 19.50 ShowTV Plastip Show 19.50 TV1 Tele Müzik 19.50 T\S Ezgi Akşamı 19.55 ShomTV Haber 20.00 20.00 BRT İstanbul un Orta Yeri Silirri 20.00 interStar Yerli Dizi: Polis 20 00 Kanalö Üç Aşağı Beş Yukarı 20.00 Teieon On 'ca Müzik 20.00 TVl Haberler ve Hava Duru- mu 20.05 TV3 Gece Konseri 20.10 Kanalö Yarışma. Süpermarkel 20.10ShowTV Yarışma: Çarkıfelek 20.10 TV4 Açıköğretim 20.15 HBB Tarot 20.20 TV2 25. Kare 2020 TV5 Yaşanan Bir Gün 20.30 BRT Yüz Yüze 20.30 HBB Yabancı Film. Gizli Ajan 20.34 TVl Spor 20.40 Kanalö Türk Smemasv Uta- nırorum 20.45 ShowTV Galaıasaray-Roma Futbol Maçı (Banltan) 20.45 TVl Dizi. Bir Kttdrn Bir Er- kek 20.50 TV2 Mini Dizi: Yüksek Sos- vete '2&5OTV5 İsıekleriniz 21.00 21.00 BRT İsıanbul Günleri 2 21.00 interStar Tamam mı Devam mı? 21.00 Teieon Tamamı mı Devam mı> 21 00 TV3 TVde Sinema: Şeytan Kayası 21.10 TtAeooÇarşambanm Gelışi 21.15 interStar Avrupa Şampiyon- lan Lıgı 21 20 TVl Açıkoturum 2135TV5 Yasadıkça 23.40 Kanalö Yerli Dizı Hadi Gel 23.40 Tdeon On ca Müzık 23.45 HBB Haberler ve Hava Durumu 23.45 TV3 Kapanış 23.55 TV5 Almanya'dan Spor 00.00 00 00 HBB Amerikan Futbolu 00 00 ShowTV Playboy Late Night 00.05 TV4 Caz 00.10 T\2 Kapanış 00 20 interStar Yasemm 00.20 T\\ Haberler 00 25 ShowTV Tl'Dizi- Muhteşem İkıh 00 30 interStar Haber 00.30 Tdeon Haber 00 30 TVl Yerlı Drama. Lüküs Hayaı 00.35 T\ 4 Kapanış 00.40 interStar Sinema. Hawai Sahilleri 00.40 Kanalö l'nutulmaıan Maç- lar 00.40 Tdeon Dizi- Mac Millan ve Karısı 22.00 22.00 HBB Yerli Dizi Bizmı Ağa 22.00 TV2 Gece Bülteni ve İngilizce Haberler 22.00 TV5 Haberler ve İngilizce- Ahnanca Haberler 22.30 BRT Mimar Sinan Üniversi- tesi Sinema-Televızyon Ens. 22.30 HBB Tartışma: Yüksek Tan- siyon 22.40 Teieon Zenginler Kulübü 22.40 TV2 TVde Türk Sinemasv Kardeşim Benim 22.45 TV3 Belgesel- Glasnost Film Festivali 22.45 TV5 Kamera Sizde 22.55 ShowTV Haber 23.00 01.00 01.00 HBB Kapanış ve Yarmm Programları 01.10 ShovT\ Kapanış 01.20 TVl Kapanış 0\.25 T\5 Kapanış 01.40 Tdeon Çarşambanm Gelisi 02.00 02 10 Kanalö Kapanış 02 20 interStar Dizi. Simon ve Si- mon 02.50 Teieon Komedi Dizisi: Belkıs Hanımın Konağı 03.00 03.10 interStar Dizi- San Francısco Sokakları 03.50 Teieon Kimse Durduramaz 04.00 04.00 interStar Konser 04.20 Tdeon Şen Dullar 04.50 Teieon Çizgi Film- Uzav Şö- valyelerı 23.00 BRT İstanbul Günleri 3 23.00 HBB Mini Dizi. Bebeği İsti- yorum 23.00 ShowTV Rüstem Batum Show 23.10 Kanalö Sinema: Gangster Tapınağı 23.15 BRT Program ve Kapanış 23.15 TV4 TWT Eğitim Paketi 23.20 interStar Haber 23.20 Tdeon Haberli.25 TVl Gece \e Müzik 23.30 interStar Dizi Sessiz Ortak 23 35 TV5 Efcane Gemiler 05.00 05.00 interStar Gecenin Konuklan 05.20 Tdeon Çizgi Film Marianne 05.50 Tdeon Mini Dizi Nehir Kralları 06.00 06.00 interStar Komedi Dizisi: Charles İş Basmda 06.30 interStar Çizgi Film: Ninja Kaplumbağalar UYDULAR RTLPLUS 07.00 RTl. Aktûel 08.00 Gûnaydın Atmanya Ma- gazın 09.45 Owen Marshal Dizı 10.45 Zengm ve Gûzd 11.05 MarcusWelby R00 Yaşssnı 12J0 Aı- lelerSavaşı Yanşma ÜOO'NokU 12 13J0Gencve thtıra^lı 14J0Cdlıfornıa Aılesı 15.15Sprigfiekl öy- küsü 16.00 Quıncy D./ı 17.00 Ham Mchr Söyteji 18.00 Rısklı 18.30 Ödül Sıcaktır Yanşma 19.00 Elf 99 19.45 RTL Aktûel 20.15 Patlama Magazin 20.45 Ijı ve Kotu Zamanlar Dizı 21.15 Ölûmün Hcmşırelen, Psıkolojık Film Oyn CherK! Ladd 22.15 Imdaı Çağnsı 23.15 Avnı TV Mdgain 23.45 Başlama Düdüğu Futbol Magazın 00.15 Gottsc- halk Gece Yansı Shovt 01.00 Sunv:l Beat Dizı 02.00 T.,llı Aılc Dizı 02J0 Palron KınV Dizı 03J0 Dr Marcus Welb\ 04.20 Ham Meıser 05JO Patla- ma SAT1 06.30 Bölge Raporu 07.00 Gunaydın Mdgazın O9J0 Komşular Dizı 10.00 Haberler 10.05 Drops yanşma 10.30 Merhaba Heıno 11.20 Vıbes. fıhn tekrar 13.00 Çarkıfelek. yanşma 13.45 Borsadan Haberler 14.35 Tenıs. Munıh'te yapılan Compaq Grand Slam Tenıs Turnuvası'ndan canlı yayın 18.05 Bû>uL Dûşünün 18.45 Bölgc Raporu 19.15 Bıngo. Yanşma 19/45 Sat I Haberler 20.10 Dran. Spor Programı 20.20 Çarkıfelek yanşma 21.15 Be- nim Yeşıl Vddım 22.55 Akut Sö>ksı 23.25 Schreı- nemakers Canlı >o>tey 00 30 Haberler 00.35 Ctıına To»n Polısıve rılrn 02^0 Program, tarııüm 02JSS Saı 1 Tckst PR07 06J0 Maxwell Aıana 07.10 Vikı Çızp fıhn 07J5 Nuırura 7 09.15 Sert Ama Kdlpten 10.05 tyı Kalplı Ajan Polisıye dıa 11.05 Kovboy Film 12.50 San Francisco Sokaklan dm 13.40 Bıll Cosby Sho» Dünden tekrar 14.10 Coh dizı 15.00 Evden Uzakta Film 16J» Sert Amd Kalpten 17.45 Dennıs Çızgı fılm 18J0 Tmy Toon Maceralan Çızgı Film 19.00 Taş Devn Çizgı Fılm 19J0 Bıll Cosb> Shov. 20.00 San Francısco Sokaklan dizı 21.00 Haberler 21.15 Şefı Nıçin ÖMürmüyoruz Komedi fılmı Oyn J Fonda 23.25 Jace \t Bay Cabe dı/ı 00.20 Ölümün Allısı Kovboy filmı 01.55 Haberler 02.05 Ma\ He- adroom Dızı 03J» Haberler 03.10 Ölum Yok Polı- srye Fılm (tek ) O4J0 Habcrlcr 04.50 Harry Fox Olayı THİ5 07.40 Top Modet (tckrar) 08.00 Bım Bam Bıno 10J0 Yanımdakı Ola> Dta 1O50 Danger Bay Dia 11.15 Ruck Zuck (tekrar) 11.45 Hopp Ya da Top 12.25 Top Model 13.00 Vahşı Batı 13J5 Al- manyada Bır Yer 14.00 Bım Bam Bıno 14J0 Te- mel Rets 16.85 Cesur Yıidaz 17.10 Ikı Kedı Bır Kopek 17J0 Vahşı Kedı Dizı 1755 Fasıt Daıre 18.00 Tenıs. Canlı yayın Mûnıh'ıe yapılan Com- paq Grand Slam tenıs turnuvdsından nakien yayın 2150 Ruck Zuck Ydnşma 22.20 Hopp ya d.ı Top Y'anşma 23.05 Bmm Gıbı Insanlar (1) Fıhn 22.05 Küçük Süper Bcyın l^ı'ın00.55 Maf\a'\,ı Karşı Sa- vaş Dizi 01.45 Bılinmeyen Şey 03.05 Dünya Haber- leri 03J5 Canavarlar Kabınesı 04.00 özel Otaylar Fılm (tekrar) 0555 Mafya\a Karşı Savaş Dia (tekrar) 06.40 Canavarlar Kabınesı (tekrar) 07.05 Ruck Zuck 90 SUPER CHANNEL O9J0 Haberler 10.00 E Kanah 1«JO Süper Dûk- kan 12.00 Yannın tlensınde 12J0 Ekonomi 13_» FTTV 14.00 Japon İş Dunyası 14J0 Haberler 15.00Mu/jk lSJOSıyahSen 16.00TheMu Müzık 17.00 Ali Mned Up Mûzık 18.00 Yayında 19J0 Bonanza Westem jı/ısı 20.30 Sıyah Sen 21.00 Bıll Cosby'dcn 22.00 tcenden Haberler 22.30 Focus 23.00 Haberler 23J0 Ekonomi 24.00 Ateşten Ya- ,ak Fılm 19^^ \BD\ ıpımı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle