25 Mayıs 2022 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA 16 CUMHURİYET S ARALIK1992 ÇARŞAMBA SPOR UEFA Kupası'ndaki temsilcimiz, İtalya'da 3-1 yenildiği maçın rövanşında 2-0'ı yakalamaya çalışacak Olıırıııuolıır, Galatasaray bu• UEFAKu- O ı pası'nda Tür- j kiye'yi temsil / eden Galatasa- ray, 3; tur rö- vanşmaçında İtalya'nın AS Roma takımını ağırlıyor. Ali Sami Yen Stadf ndaki maç saat 13.OO'te başlayacak ve Show-TV'den naklen yayımlanacak. Spor Senisi -Ve Galatasara\ ıçın 'en zor' gün gcldi çaliı. UE- FA Kupası'nda ülkemizı temsil eden San-Kırmızılı ekip. 15 gün önçe. şanssız bir son dakika go- lü ile 3-1 yenildiği İtalya'nın AS Roma takımı ile İstanbul Ali Sami Yen Stadf nda karşı karşı- ya geliyor. Saaı I3.00'te başla- yacak 3. tur rövanş maçı Show- TV'den naklen yayımlanacak. Kupa maçını Danimarka Fede- rasyonu"ndan Mikkelsen ve yardımcılan yönetecek. UEFA Kupasfnda oldukça başanlı bır form grafıği çizen ve ilk iki turda Polonya'nın GKS Katowıce takımıyla. Alman- ya'nın güçlü ekibi Eintracht "Frankfurt ekibini elcyen San- Kırmızıhlar, şimdi kendısıne çeyrek fınal kapısmı aralamaya çalışacak. Sakat ve cezalı fut- Galatasaraj son çalı^maMnı dün > apıp maç saatini bekleme\ e ko> uldu.( Fotoğraf:MUSTAFA ERSOY) bolcular nedeniyle değışık bır •lTle mücadele edecek olan Galatasaray. son çdlışmasinı dün kendı tesıslennde yaptı. San - Kınrnzıh ekıpte Yusufun sakatlığı sürerken bu futbolcu içın de karann bugün verileceğı belirtıldı. Roma karşısında kırmızı kart cezalısı Uğur. san kart cezalı- lan Bülent. Erdal \e sözleşmesı tesh edılen Boliç forma gıyeme- yecek. Roma da Galatasaray maçı ıçın son calışmasını dün yaptı. Karşılaşmanın oynanacağı Ali Şamı Yen Stadı'nda çalışan İtalya'nın San-Kırmızılı takı- mında sakatlığı nedeniyle Tür- kiye'ye gelmeyen ilk maçın kahramanı Aldair. kırmızı kart cezalısı Carbonioynayamaya- cak. Galatasaray'ın bu gün çey- rck finale kalabılmesı için raki- bını gol yemeden 2 farklı ycn- mesi gerekiyor. Her türlü bera- berlik. tek farklı galibiyeı veya gollü 2 farklı galibiyeı Galata- saray "ın elenmesıne yol açacak. Roma ise 2-0.4-1 ve daha farklı yenılgılenn dışındaki her türlü skordaıurugeçecek. Bugünkü- maçta karşılaşmada beklenen 1 l'ler şöyle: Galatasaray: Hayrettin- Stumpf. Falco. Mert. İsmail. Muhammed. Yusuf. Tugay. Hamza( Tayfun), Mustafa. Hakan. AS Roma: Zinetti-Comi, Bo- nacina, Benedetti. Garzya-Pia- centini. Haessler. Giannini. Mi- halıoviç-Caniggia. Rizitelli. G. SARAY TEKNİK DIREKTORU TARAFTARIMAÇA ÇAGIRDI Feldkamp: G. Saray turu geçecekgüçte MUSTAFA ERSOY Galatasaray tur için inançlı. Feldkamp ve futbolcular Ro- ma'yı eleyecek güçte olduk- lannı belirttiler. Feldkamp. "Tüm zorluklara rağmen saha- ya süreceğim 11 kişi turu geçe- cektir. Buna ınanıyorum" dedi. Dün çift antrenman yapan Galatasaray'da teknik direktör Feldkamp. ileri uçta oynataca- ğı Hakan ve Mustafa ile özel olarak ilgilenirken kanat adam- lan Hamza. Tayfun ve İsmail'e ıse orta yapmalan ıçın uyanda bulundu. Galatasaray'ın dün yaptığı ilk çalışma sonrası Feldkamp yanına Tugay. Hakan, Yusuf. Mustafa ve Hayrettın'i çağıra- rak basın mensuplannın sor- duklanna yanıt vermelerini is- tedi. Başlangıçta Hayrettinın ta- \ırlan yüzünden az da olsa top- lantı gerginleşirken San- Kır- mızılı takımın fıle bekçısı top- lantıyı yanda bırakarak "Şu anda moralim çok bozuk Bazı ROMA'NIN KALECİSİ FORMSUZ Boskov'un kozu Caniggia CUMHLR CANBAZOĞLL Roma'nın yakaladığı avanta- ja bakıp turu garantı görmüyor. Çünkü Roma rakip sahada çok pasıf oynuyor. Taktiğini tama- tnen kontratak üzerine kuruyor. tyi bır oyun tutturursa bol gol de b'uluyor. Boskov'un bugün en büyük si- lahı Arjantinli yıldız Caniggia. Aldair'in lıg maçında sakatlan- ması. bir bakıma Boskov'un ışine yaradı. Şimdi rahat rahat üçüncü yabana tercıhini Caniggia olarak kullanabilecek. Roma'nın son durumuna ba- kalınr 34 yaşındakı kalccı Zınet- ti'.de maç cksikliği görülüyor. Çok tecrübeli ama özellıkle uzak şutlarda zamanlama hatası yapı- yor. ceza sahasında toplara çı- kmakta gecikiyor. Savunmada göre\ yapan Garzya'nın sağ ayağındaki sa- katlığı sürüyor. ama oynayacak. Atalanta'dan gelen Bonacina gösterişsiz \e sağlam bır oyun or- taya koyuyor. Yugoslav yıldız Mıhailoviç antrenmanlarda ceza sahasmdan vuruşlara çalışıyor. basın organlan beni yemek. bi- tirmek istiyorlar" dcdi ve so- yunma odasına gitıi. Feldkamp. futbolculanyla yaptığı basın toplantısında şun- İarı söyledi: "Şu anda sağlam olan 16 futbolcum var. Bu fut- bolculann ellerinden geleni ya- pacaklanna inanıyorum. Sakat olan Okan'ı kadroya almadım. Eğer Okan'ı Roma'ya karşı oy- natırsak ondan daha sonra uzun bir süre yararlanamayız. Tehlikeli bir maç olacağını dü- şünüyorum. Birtakım zorlukla- nmız var. Ama böyle zorluklar Frankfurt maçından önce de vardı. Ben sahaya süreceğim 11 kışinin her türlü zorluğa rağ- men turu geccceğine inanıyo- rum. " Öte yandan Romalı futbol- culann kaldığı Çırağan Oteli'- nin deniz tarafında motor kira- layan Galatasaraylı bir grup taraftar dün gece gürültü yaptı. Ellerinde havaı fışek ve davul- larla Romalı futbolculan yanm saat kadar rahatsız eden taraf- tarlar. deniz polisinın mûdaha- lesiyle uzaklaştınldılar. Bu arada Galatasaray futbol takımı bugünkü maça ellerinde İstanbul 2000 olimpiyatlannı destekleyen bir yazıyla çıkacak. NEYMIŞ ABDÜLKADİR YÜCELMAN G.Saray olyeter Galaiasaray tur peşinde. Olabilır mı? Basarabılir mi Galatasaray? Geçmiştekı ba^ansını yineleyebilir mi? Neden olmasın ki. Futbolun cilvesini pekala bilıyoruz. 1 gol derken 2 gol olamaz mı? Ama ya de- fansı Galaiasaray ın...Onlann gol yememesi şart. Bunlann hepsi varsayım. Ama olanakdışı dcgilCim-Bom'un bir tur daha atlaması. Galatasaray'ın kadrosu eksikmiş. Oynayanlarla oyna- mayanlan bir karşılaştınn. aralannda çok büyük fark var mı? Sadece birikri yıldız sayılıyor. ötekiler yıldız altı. Ama dogrusu Galatasaray'- da neon ıjıklan ile süslü hıç bir isım yok. Hepsi bırbırine benziyor. Hat- ta belki yedekte bekleyıp böylesine bır fırsatı yakalayanlann daha bir hırslı futbol göstermesi akla daha mantıkh geimiyor mu? Üstelik Ro- ma"nın da eksık olduğunu da biliyoruz. Galatasarayın bizce tek dezavantajı sert futbolu bihnemesı. Sertlik deyınce faul anlayışı ne yankk kı sadece Galatasaray'ın değil türk fut- bolunun sorunu. Bizım futbolculanmız çift ayakla topa dalmayı bile ^ıhalanmızın çimlenmesinden sonra öğrendi. Bugün Avrupa Kupa- 1an'nda oynayan takımlanmızın en büyûk sorunu futbolu gerekürdiği kadar sert oynamayışımızdır. Aynca hakemlenmız de seitlikle faulü kanştınp düdük ve kartlanyla futbolculanmızı hanım evladı gibi oy- natıyorlar. A\rupa'lı hakemler gcnellikle sertliklere izin veriyor. ama biz sert oynamak yerine faul yapınca kartlaria karşılaşıyoruz. Kart görmek de nedense bizim onurumuza dokunuyor. Arkasından gelsin kırmızı kart. Bugün Galatasaray bu düşünceler ıçinde sahaya çıkar ve en çok be- ğendiğimız yanı olan hırsı ile Roma'yı ilk yanda gol yemeden durdura- bilirse pekala kazanırda turu geçer. 2-0 Galatasaray'a yetiyor. Bu Ga- latasaray"ın 90 dakika boyunca oyunu başladığı gibi biürmesi demek- lir. Galatasaray 11 'ıni bugün büyük bir görev ve sorumluluk bekliyor. Avrupa Kupaİan'ndaki tek takımımız bugün 60 milyonun alkışlan ile sahada olacak. Roma yenılmeyecek bir takım değil. Roma'da onlara 1 gol atan Galatasaray bugün 2 gol de atabilir. Inanıyoruz ki cesur, bi- lınçli. oyun disipliniru bozmayan bir Galatasaray sahada hangj kad- royla olursa olsun Roma engelinı aşabilecek güç ve değerdedir. Roma'yı yakmak için Neron olmaya gerek yok.Galatasaray ol yelej. tTALYANGÖZÜYLE Roma, maçın oynanacağı Ali Sami Yen Stadı'nda çahştı(Fotoğraf:MUSTAFA ERSOY). Roma'nın işiçokzor FRANCESCOPADOA (ll Messagerogazeıesıyazarı) Roma skor olarak avantajh. Ancak geçmişte de en iyi şartlarda bile bu takım bü- yûk panikyaşadı. Roma'nın en bü- yük problemi korisantrasyon eksikliği. Ancak son maçlarda gerçek Roma yavaş yavaş orta- y& çıkmaya başladı. Takım iyi oynuyor. Parma'yı yaklaşık bir saat 10 kişiyle oynayarak yen- diler. " Bugünkü maçta Roma akıllı oynarsa turu rahat geçer. Ro- ma'nın kaybetmesi ancak seyir- cinin tezahüratı ve Galata- saray'ın sert oyununa bağlı ola- caktır. Roma sinirlenmezse macı alabilir de. Son maçlarda oynamayan Caniggia'yla kont- ratak deneyecek Roma ancak Arjantinli yıldız Rizzitelli'yle kavgalı. Caniggia takımdaki ağırlığmı hıssetürmek için tüm gücüyle oynayacak. Roma orta sahada oyunu kontrol ederkcn. ileride Caniggia ve Rizzitelli'- nın hızıyla Galatasaray defan- sını yerini terk etmemeye zorla- yacak. Galatasaray'ın 3-l"i aşması için mutlaka atak oynaması ge- rekiyor. Aziz Yılmaz'a tepkiler sürüyor Spor Senisi - Karşıyaka maçı pncesi Futbol Şubesi So- rumlusu Aziz Yılmaz'ın Tanju'yu kadro dışı bırakma isteğine tepkiler sürüyor. Ta- raftarlar. yöneticiler ve kulüp üyeleri Aziz Yılmaz'ın Tanju'yu kadro dışı bırakma yetkisi olmadığmı. buna tek- nik heyetin karar vereceğini söyleyerek. " Tanju 6 golle formunu ve golcülüğünü ıs- patladı. Maç öncesi Aziz Yıl- maz'ın aldığı kararda ne dü- şündüğü belirsizdir. Bir fut- bolcunun kadro dışı kalması için ya formsuz olması ya da bir suç işlemesi gerekir " dedi. Bu arada dün Fenerbahçe Türk asıllı Yugoslav futbolcu- lann istilastna uğradı. Fener- bahçe'nin Dereağzı'ndaki te- sislerine gelen Erol Demir, Mustafa Arslanoviç ve Mu- hammet Preleviç. Futbol Şu- be Sorumlusu Aziz Yılmaz'la görüşerek. Türk vatandaşlığj- na geçmek ve San-Lacivertli- lerde oynamak ıstediklenni bildirdiler. Yugoslavya'nın Vardar ta- kımında oynayan Erol De- mir'le görüşen Yılmaz. 22 yaşındaki genç futbolcuyla prensipte anlaştıklannı söyle- di. Almanya'nın 2.1ig takımla- nndan Halle'de oynayan Mustafa Arslanoviç'le Mu- hammet Preleviç hakkında da konuşan Yılmaz, bu futbolcu- lann Fenerbahçe'de oynama- sı konusunda henüz bir göriiş- me yapılmadığjnı kaydetti. Aynca. Aydınspor'dan ge- len Faruk'un da Başkan Me- tın Aşık'la Futbol Şubc So- rumlusu Aziz Yılmaz'ın bilgi- si dahılindc Samsunspor'a gitmesi yöncticilerin tepkisinc yol açtı. Lacivert -Beyazhlar, Avrupa Kupası yan fınal grubundaki 3. maçını da kazanarak liderliğini sürdürdü Efes Pilsen, Zaragoza'yı da çarptı Real Zaragoza: 63 - Efes Pilsen: 65 SALON: Zarasozu Pabellon Principe Felibe HAKEMLER:-Ennvk 13)(HollandaJ. De Keyber (4)(Belçika) REAL ZARAGOZA: Angulo (7)10, Alvare: (4)2, F.Arcega (6)10, Andreu (6)8,J.A.Ârcega (8)15, Aldama (5)6,JeffMar- tin (4)5, Jolm Tıırner ı 7)4. Murcia (5)3 EFES PİLSEN: Taner (8)13, Naumoski (7)10. Volkan (8)13, Okıav (5)0, Gökhan (5)0, Larrv Richard (8)6. Tamer (8)16, Ufuk'(8)7 İLK YARI: 32-33 (Efes Pilsen lehine) 5 FAUL: Tamer (38,02;Efes Pilsen) LEVENT YÜCELMAN ZARAGOZA - Efes Pilsen- bunda oynadığı 3.maçında İs- den bir Avrupa zaferi daha... panyanm Zaragoza takımını 65-63 deplasmanda yenen Efes Pilsen Avrupa Kupasfnda. gru- grup liderliğini de sürdürdü. Karşılaşmaya ıki takım da birbirini tanımak amacıyla adam adama savunma yaparak başladı. Efes Pilsen maçın tem- posunu dûşük tuttu ve Nau- moski ile J.F.Arcega'yı savun- du. Savunmada ribaundlan toplayan ve pota altını iyi savu- nan Efes, hücumda istediği gibi top çeviremeyince 5.dakika 6- 6'lık skorla geçildi. Efes Pilsen'- in ilk 5 dakikada çok şut kaçır- masının önemli nedenlerinden biri de salonda hiç çalışma ya- pamamasıydı. Martin karşısın- da kısa sürede 3 faul alan Vol- kan'ın yerine giren Taner'le Efes dış şuttan da sayı bulmaya başladı. Larry'nin tüm nbaunt- lan toplaması ve seyırciyi ayağa kaldıran bloklan. savunmada iyi yardımlaşma lO.dakikada Efes'e 20-14'lük skoru getirdi. Bu dakikadan sonra önce Efes Pilsen. ardından da Zaragoza alan savunmasına döndü. Efes'in zone müdafaasına kar- şılık iyi şutör J.A. Arcega ve Angulo zaman zaman boş kal- dılar ve arka arkaya sayı buldu- lar. Alan savunmasına karşı zorlanan Efes Pilsen Tamer ve Larry'nin faul problemıne gjr- mesi nedeniyle pota altını iyi savunmaya başladı. Bu açığı iyi gören Zaragoza. Andreu ve Tumer gibi uzunlanyla pota di- bine yüklendi ve dış şut kullan- mayı bıraktı. Efes Pilsen zone'a karşj sayı bulmakta çok zorlan- dı. Öyle kı Efes 7 dakikada an- cak 8 sayı atabildi Böylece Zaragoza skorda öne geçti. İlk yannın son dakikalannda toparlanan Efes. dışanda boşta kalan Taner'in 3'lükleri ve uyguladığı baskı ile farkı kapadı ve devreyi 33-22 önde kapadı. Maçın 2.yansına iki ekip de alan savunmasıyla başladı. Efes Pilsen ilk yanda bulduğu tem- poyu bu yanda düşük tuttu. Zaragoza, Tamer ve Larry'nin 3'er faullü olmasını fırsat bilip J.A. Arcega'run iceri drive edip kazandırdığj sayılanyla 25. dakikada 43-42 öne geçti. Başa- baş geçen bu yanda Efes, Vol- kan gibi bir forvetini hücumda iyi kullandı. Naumoski içeri drive edip pota altını kanşür- dıktan sonra dışanda Taner ve Volkan'a boş ponsyonlar ha- zırladı. Volkan'm kritik 3'lükle- ri 30.dakikada Efes'e 53-49'luk skoru getirdi. Daha sonra baskılı adam adama savunmaya dönen Efes, 35dakikayı 61-55 önde gecerek karşılaşmayı da 65-63 kazanan tarafoldiı. AT YARISLARI FİKRET DAĞLIOĞLU 1. KOŞL: F: Maviş (2). P: Gülşah 5 (M. PP: Demirefc 1 (3). S:Alkızl5(4). 2. KOŞU: F: Can 2 (I). P: Caracas(2). PP: Hüeo (3). 3. KOŞU: F- Kar!ıo\a (11. P: Buruk (7). PP: Maizcr (4). S: Bclde I (2) 4. KOŞL: F. Ömerağa (7). P. Gülen 2 (11). PP: Erdalbey (2). S Ersoy 11). 5. KÖŞL: F: Saratoga (3). P: Good By (1). PP: Plevne 2 (5). S Şcyhçoban (6). 6. KOŞL: F: Burcu I (1). P: Nirvana (3). PP: Arkadaş 1 (9). S Sabur(2).SS:Serhad(5). 7. KOŞL: F Baba 1 (7). P: Küçüktunca (1). PP: Akbulut (3). S Akifbcy (2). Adana'da hava yağışlı Adana'dan Ahmeı Güven'in habenne aörc hava yağışlı. pist ıslak. Ömerağa \c Saratoga guniin banko atlan. Can. Caracas vc Hügo kııponlarda bulunmalı. Karlıovj vc Buruk ılc uzunu M:\cn Maizer eyt >ansa sahiplcr. Beşinci ayak kanşık. Çok at \;ı/makuı fayda \ar Son kosuda Baba I. Küçüktunca. Akbu- lııı \c AkıtK'y >anslı ı^ımlcr ALTILIGANYAN Federasyon Kupasfnda Sanyer, 3.1ig takımı Yüksekova Belediyespor'laoynuyor İstanbulnire, Yüksekovanire!SporSer- visi - Yük- sekova ni- re, Sanyer nire.. Evet. Federas- yon Kupa- sı 5. kade- mesinde 1. ligin çetin- ceviz takımı Sanyer ile eşleşen Yüksekova Belediyespor. bu- gün kendi alamnda oynayacağı zorlu maçın heyecanını yaşıyor. Türkiye 3. Ligı 1. Grup'ta 7. sırada ycr alan Yüksekovas- por. Federasyon Kupasfnda 5. kademeye kadar gclmeyibaşar- mış bır takım. Kurada süreklı olarak kendi sahasında oyna- ma avantajını elde eden. Hak- kan'nin temsilcisi bugün San- ycr'ı konuk ediyor. Yükscko- vaspor daha önce eşlestıği 4 tdkımın ıkısının Van-Yükseko- va arasındaki yolda kol gezen terörii 'gerekçe' göstererck gıt- memesi nedeniyle "hükmen ga- lıp gelip" tur atladı. Yüksekova Belediyespor. ilk turda Mar- dınspor ile eşleşti. Mardin. "korkunun ecele faydası yok' görüşü ile kar ve "PKK" korku- suna karşın gidip maçı oynadı. Karşılaşma 2-0 sona ererken hakem Yaşar Filiz, raporuna "olağandışf hiçbır şcy olmadı- âını vazdı. Yüksekova'nın 2. turdaki ra- kibi Ağnspor'du. Ancak bu ekip. "uzun yol' ve can güvenli- ğinin tam anlamıyla sağlana- mayacak olması nedeniyle maça gıtmiyordu. Gcrçi Baş- kan Ahmet Sağın. maçı oyna- mak istedi. ama futbolcular. "çoluk çocuk sahıbıyiz" diyerek çekındıklerini dıle getınnce maç suya düştu. Hakem Haydar Aydar. "Rakip sahava çık'ma- dığı için Yüksekova tur atladı' diye rapor tutunca ev sahibi ta- kım turu geçıverdi. Yükseko\a'nın adından ürk- meyen bir başka takım Batman Belediye. Ancak o da karla kaplı zemının kurbanı olunca sahadan 2-1 yenık aynldı vc elenmekten kurtulamadı. 4. turda ise Adana Kozan Be- lediyespor Yüksekova ılc eşleş- ti. Bu kura sonrası malı duru- mu iyi olmayan Kozanlılar. "30 milyon masraf yapacağımıza 3 milyon sahaya çıkmama cezası- na razı oluruz, canımıza. malı- mıza da bir şey olmaz" diye dü- şününce bu maç da hükmen bitti. Hakem raporunda maçın normal seyrinde oynanabılece- ğı yaalıydı. Bugün saat I lOO'de başlaya- cak maç sonrası Sanyer, gece konaklamadan İstanbu'a dö- necek. Kupada ssat 11.00'de başlaya- cak olan maçlar şöyle: Samsunspor-Ç. Dardanelspbr. Aydınspor-Eskışehırspor. Ya- lovaspor- Bartınspor, Linyits- por- G.Antcpspor, Alanyas- por- Bakırköy. Kayserispor- Karşıyaka, Konyaspor- G.Bir- liğı. Rıza'dan büyûktepki •Spor Senisi - Beşiktaş kaptanı Rıza, Beşiktaşlı futbolculara kimsenin laf söyleyemeyeceğini belirterek, "' Bizkesinlıklemilli takımı sabote etmeyiz. Hayrettin kim ki. bize bu laflan söyleyebilsin. Bu hareketi ancak bır şerefsiz yapar. O da ancak kendisidir" dedi. Hayrettin'in Beşiktaş maçında B.Metin'in boğaana da sanldığını kaydeden Rıza. bunu Hayrettin'in nasıl yaptığını anlayamadığını da kaydetti. Bu arada Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu. tl Spor Müdürü Sabn Sadıklar, hakem Sabri Çelik ve Galatasaray'ın milli kalecisi Hayrettin'eöfkesaçtı. Fulya Tesisleri'ndedün Beşiktaş Yönetim Kurulu adına bir basın toplantısı düzenleyen Asbaşkan Anf Ertunga, 2Başkan Şevket Belgin, yöneticiler Metın Keçeli, Faruk Öztürk ve Ali Sözer, Galatasaray maçı öncesi ve sonrasında yaşanan olaylara lepkigösterdiler. Fenerbahçe Zagreb önünde • Spor Ser\ isi -A\ rupa Koraç Kupası'nda mücadele eden Fenerbahçe Basketbol Takımı, bugün Hırvat Zagreb takımı ile karşı karşıya geliyor. İstanbul Abdi İpekçi Spor Salonu'ndaki maç saat 18.OO'de başlayacak. Daha önce salı günü oynanacağı açıklanan, ancak Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) tarafından bugüne alınan karşılaşma için Fenerbahçeli yöneticileri, 'taraftarlara ihüyaamız var' dediler. (B)BençMilfiler berabere • ÖDEMİŞ (Cumhuriyet) - İzmir'ın Ödemiş ılçesınde oynanan özel maçta Türkiye (B) Genç Milh Takımı, Fransa (B) Genç Milli Takımı ile 1 -1 berabere kaldı. 4. dakikada Egemen'in golüyle 1 -0 öne geçen Genç milliler. 36. dakikada Laurman'ın golüne engel olamayınca durum 1-1 oldu. Maç da bu skorla sona erdi. Genç milliler, Fransa f karşısında şu kadroyla mücadele ettı: Fevzi, Caner, Osman, Güngör, Okan, Sedat (Ruşen). Ahmet, Fatih, Egemen, İlker. Erhan. Bu maçın rövanşı cuma günü Söke'de oynanacak. Loto'da 8 bilen çıkmadı • SporSenisi- Spor-Loto'nun 16. hafta kesin değerlendirme sonuçlan belli oldu. Bu hafta 8 beraberliğı bilen çıkmayınca. 3 milyar 750 milyan621bin2641iral7. haftaya devretti. Yapılan açıklamaya göre, 16. haftada 7 bilen 87 kişi ise, 7 milyon 979bin584'erlirabk ikramiyenin sahibi oldular. Camel şampiyon • Spor Senisi-1992 sezonunun son otokros yanşlanrun galibi Camel ekibi...Ankara Oran Parkuru'nda yapılan Türkiye Ralli Kros Şampiyonasf nı Lancia Delta Integrale 8 subap aracıyla yanşan Camel ralli takımı pilotu Ali Bacıoğlu kazandı. PSV-Milan kapışıyop • Spor Senisi - Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası fınal grubunda büyük randevu...Geçen yıl ttalya'da namağlup olarak şampiyon olan. Avrupa'nın yenılmez armadası, kadrosunda Hollandab lejyonerlerden Ruud Gullit, Frank Rijkaard. Marco Van Basten'i banndıran AC Mflan'la Hollanda'nın PSV Eindhoven takımlan arasındaki büyük randevu bugün oynanacak. TV'despor •ShowT\ 12.45 G.Saray-Roma interStâr 21.30PSV-Milan Teleon 23.300. Marsilvi1 Club Bnıyse PROGRAM Ankara Selim Sırn Tarcan Salonu: 11.30: PTT-Kolej(TK). 15.00: Demırspor-Emlakbank, 16.30: Gazı Üni.-Vakıfbank. 18.30: Ziraat-G. Saray. BurhanFelek: 12.30: NETAŞ-Fenerbahce, 16.00: Güneş Sigorta-Eczacıbaşı, 18.00:Eczacıbaşı-Petrolofı- şı(TK). Izmir Atatürk Salonu: 15.00: Karşıyaka-ENKA.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle