23 Mayıs 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
9ARALIK1992CARSAMBA • • • • CUMHURIYET SAYFA HABERLERIN DEVAMI 17 GUNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK • Baştarafı 1. Sa\fada dır yazdığı parla'k sayfalara bır yenısını ekledığmı' ya- zanlara Meclısten alınacak asker gonderme ıznının Turkıye nın Orta Asya dan Orta Avrupa ya, oradan Af- rıka 'ya uzanan cok genıs coğrafyada dunya devletı olma guzergahını cızdığını vurgulayan satırlara rastlanıyor Bır Refah kı hukumetın ozellıkle otekı sağ partılerın elıne yenı bır koz verıyor Bosna-Hersek te Sırp zulmu- ne uğrayan ınsanları Musluman Somalı de açlık ve dehşet ıçınde kıvrananlan Musluman değılmıs gıbı ayı- rıma bağlıyor Ne var kı muhalefetm olumlu ırdelemelerınde değışık tonlu kımı uyarılar yer alıyor Örneğın CHP grubu So- malı ye asker gonderme kararını onaylarken Bosna- Hersek e ' oncelık ' verılmesını ıstıyor Insaflı olmak gerekıyor Turkıye Bosna-Hersek olay- larına ta basmdan berı asken mudahale zorunludur ' gozuylebaktı BM yesunduğubasvurular buyuk devlet- lerle yapılan temaslarda on plana çıkardığı uzerınde dırenerek durduğu yazılı metınlere doktuğu tek gerçek, BM kararıyla Bosna-Hersek e sılahlı mudahaleyı ıçerı- yor ancak o zaman Sırp vahşetının onlenebıleceğını açık seçık soyluyordu Bugune dek Turkıye nın uyarılarına kulaklar kapalıy- dı Şımdı şımdı hele Somalı den sonra Bosna-Hersek facıasını askersel gucle onlemeye yanasan duyumlar alınıyor Turkıye ıçın Bosna-Hersek her zaman, hatta dunden itıbaren her zamankınden daha fazla oncelıklı ve duyarlı bırolay Ya içerideki gelişmeler O kadar kı kımı çevrelerde Somalı kararıyla Turkıye - nın "tuzağa duşme olasılığından soz edılıyor Somalı - ye asker gondererek Turkıye'nın ' Bosna-Hersek ı har- cadığı' savlarının yarın oburgun kımı uluslararası plat- formlarda gundeme geleceğı kaygısı dıle getırılıyor Örneğın ANAP Genel Baskan Yardımcısı Vehbı Dınçer- ler e Strasbourg'da ağır kış koşullarında 400 bm kışının olebıleceğı soylenmıs Kımılerı de Bush tan Somalı'ye karşılık Bosna-Her- sek'te de gereken hareketlılığı sağlamasını ıstememızı onerıyor Somalı ve Bosna Herseklı dunden, butçe tartışmaları- nın başlayacağı perşembeye hazırlanıyor Meclıs Yenı partıler yenı lıderlerTVdenyayımlanacakgorusmeler- <je -örneğın Denız Baykal- yuksekperformans gostere- bılmek ıcın ' muthıs hazırlık ıçınde Bu arada Meclıs'ı yenı partılere kavuşturacakcabalar surup gıdıyor llgınc gelişmeler ANAP tan kopanların -Tö buyruklarıyla- kuracaklan yenı partıde Ancak yenı partı, yenı yıla yetışecekmış Çunku, "uc kademelı gelışmeden 'geçılecekmış ıstı- fa eden 16 mılletvekılıne once 10 ıle 15 daha sonra 20-25 ANAP mılletvekılı daha katılacakmış Mesut Yıl- maz, 15 mılletvekılıyle kalacakmış 1 Bır başka bılgıye gore yenı partıyı Tö "83'te olduğugi- bı çevresınde bılınen sıyasette tanınmayan gençlerle kuracakmış ' Ister ınanın, ıster ınanmayın TÖ ıle ona bağlı kalanlar kayıkçı kavgası yapmıyorlar- mış Ya' Yılbaşı luııudu bayinizde ANKARA (Cumhuri)et Bu- rosu) - Mılh Pıyango, vılbaşı ozel çekılışınde toplam 606 5 mılyar lıra ıkramıye dağıtacak Toplam değen 1 tnlyon lıra olan 31 mılyon adet bılet bastı- ran Mılh Pı'yango Idaresı. yak- laşık 7 5 mılyon kışıye çcşıtlı buyukluklerde ıkramıye ddğı- tacak Yılbaşı ozel çekılışınde. 233 otomobıl de ıkramıye ola- rak venlecek Buyuk ıkramıye- nın 33 mıl>ar lıra olacağı çekıh- şırı tam bıletlen 100 bın. yanm bıletlen 50 bın. çeyrek bıletlen de 25 bın lıra olacak Mıllı Pıyango İdaresı Genel Muduru llham Kusmenoğlu dun düzenledığı basın toplantı- sında. ıdarenın çalışmalan ve yılbaşı özel çekılışıne ılışkın bıl- gıverdı Kusmenoğlu, geçen yı- la gore. hasılatın daha buyuk bolumunun ıkramıye olarak OI.AYLARIN ARDENDAKI GERÇEK • Baştarafi 1. Sayfada rılmesı olasılığı ı ardır Son zamanlarda \ edığı darbe- ler nedennle durumu zorlaşan PKK nın Akdenı: e doğru y a\ </- mayaçaljşmasıbeklenebılır Nı- lekvn İçışlerı Bakcmı İsmeı Sezgın "PKKbu bölgelerde san- sasyonel eylemkre girişebilir, sıdAast da dûzenleyebitir" dıye uyarıda bulunmuştur İ)in düşundurucu \anı, teror nedenıyle şehıt olan her görevlı- nın cenaze torenmın artık bır gösten nıtelığıne domışmesıdır Hdkın tepkılerı, Anadolunun çeşilı \erlennde, Kurt kokenlı yumaşlarımızı tedırgın edecek boyvtlara ulaşmakladır Özel- lıke TRT'run bu konuda çok dujarlı olması gerekıvor Ana- douda msanların barış ıçınde kasdeşçe \aşamaları ıçın gereklı y<vm koşulları tıtızlıkle saptan- mdıdır Iş ışten geçtıkten sonra geıve donmek çok zorlaşacak bekı de olanaksızlaşaLaktır r eronm Akdenız kn ılarına sıçaması i) ı bır gosıerge sa\ ıla- rrvz hem doğudan batna goç ?tnış Kurtlenn hem de Gune\- dâM 'dakı çoğmluğun kanlı ça- ttjnalardan hoşlanacağma kım- se lanamaz terorıstlerı halktan aymanm çarelerı en kısa za- mada bulunmalıdır terçekte bu çare somuttur \e tieiokratıktır Kurt sorununu bmun bovutlarn la parlamento- y*.kanahze edebılecek sıyasal grtenceler \aratıldığı zaman te- rcson bulacaktır Daha once bu kctede çok sö\ lenmış bu gerçeğı b+ıkez daha vınelemekte \arar , g-tuyoru: ••• dağıtılacağını belırterek. yılbaşı çekılışınde dağıtılacak toplam ıkramıyenın 606 5 mılyar lıra olduğunu bıldırdı Kusmenoğlu. toplam 2 mıl- \on 443 bın 921 numaranın ık- ramıye kazanacağını. yanm ve çeyrek bıletler gozonüne alındı- ğında. bunun vaklaşık 7 5 mıl- yon kışıye ıkramıye dağıtılması anlamına geldığını ıfade ettı 33 mılyar lıralık buyuk ıkramıye- mn \anısıra. 33 adet l"er mıl- yar. 33 adet 500'er mılyon, 33 adet 400'er mıl>on ve 233 adet otomobıl dağıtılacağını bıldı- ren Kusmenoğlu geçen yıl ol- duğu gıbı buyuk ıkramıye, sa- tılan bır bılete çıkana değın çekıhşe de\am edıleceğını kay- dcttı Kusmenoğlu'nun verdığı bıl- gılere gore. ozel çekılışte. Mer- cedes200E, BMW 318ı 4,Opel Vectra. Renault-21 Concorde ve Fıat Croma marka 13 oto- mobıl tam bıletlere, Tempra SX. Doğan SL. Renault-11 Flash, Ford Taunus 2 01 GTS, Opel Vectra 1 8AK marka 60 otomobıl yanm bıletlere, Şa- hın. Kartaî SL, Renault 9 Bro- advvay, Renault 12 Toros ve ford Taunus 1 6 GT marka 160 otomobıl de çey rek bıletlere ıkramıye olarak venlecek Kusmenoğlu. geçen yılkı yıl- başı ozel çekılışınde tam bılet fıyatının 80 bın hra olduğunu anımsatarak, ""Bılet fivatlannı >uzde 25 artırdık" dedı Kusmenoğlu. yılbaşında mıl- lı pıyango bıleünın armağan olarak kullanılmasını artırmak amacıyla. ozel armağan poşet- len hazırlattıkJannı bıldırdı Özel kurum ve kuruluşlann yo- netıcılenne bırer mektupla çağ- n yaparak, yılbaşı armağanının mıllı pıyango bıletı olarak seçıl- mesını ısteyeceklennı bıldıren Kusmenoğlu. ıdarece elde edı- len gehrlenn okul yapımı, sağ- lık kuruluşlanna cıhaz alımı, gezıcı hastane oluşturulması gı- bı alanlarda da kullanıldığını anımsattı Mıllı Pıyango İdaresrnın ge- çen yıl toplam 1 6 tnlyon lıra satış gelm elde etuğını bekrten Kusmenoğlu, bu rakamın 1992 yıhnda 3 tnlyon lırayı aşacağını tahmın ettıklennı soyledı 'Bilet alm çağ atlayın" Toplantıda televızyonlarda gostenlmek uzere, ünlu sanatçı- lar Zekı Alasya ve Metın Akpı- nar'ın oynadıklan reklam fılm- len de gostenldı Reklam fılm- lenndekı mesajlann, daha çok "Bılet alın çağ atlayın, omur boyu rahatlayın"."Mıllı Pıyan- go Toplumsal yardımlaşma". "606 mılyar. hepımıze yeter" sloganlanyla ıfade edılmesı dık- kat çektı HA\ A DURUMU TURKIYE'DE DUNYADA Meleteoroloji Genel Mu- duriuğu nden alınan bılgı- ye gore yurdun kuzey ve dogu kesımlen çok bulut- Ij Karadenız Içanadolu- nun kuzey ve dogusu Dogu Akdenız ıle Dogu ve Guneydoğu Anadolu bol gelerı yagmyr ve yer yer sağanak yagıslı dığer yerler parçalı ve az bulutlu gececek Hava sıcaklığında önemlı bır degışıklık ol- mayacak Ruzgar guney ve batı yonleröen orta kuvvette batı bölgelerımızde kuvvetlı olarak esecek Denızlerımızde ruzgar Ege de babsı ve karayel Akde- nız de gunbatısı ve lodos dığer denızlenmızde kıble ve loûostan 3-5 yer yer 6 kuvvetınde saatte 10-21 yer yer 27 denız mılı tuzla esecek Adana Afyon Ağn Annara Antalya Aydın Bursa Çanaktate Dıyarbakır Edıme Eskışehır Istanbul Izmır Kare Konya Samsun Trabzon Zonguldak Amseraam Amtnan Atına Bağdat Bruksel Cenevre Frankturt Leftoşa Londra Uadrıd Mılano Moskova Mumh Pars Prag flryad Roma Vıyana Y T B 16' Y i r A 18* Y 6" Y T Y 4 Y 15 K 2" Y 6 B 10° Y 12" B r Y r Y 8' Y 3" A 21" Y 13" B 4" O K* A-açık B-bulutlu G-guneşl K^ıarh S-sısl Y yagmur L Meclis'ten Somali'ye onay ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Hukumetın Somah'yeve Bosna Hersek e asker gonder- me konusundakı ızın ısteğı dun TBMM Genel Kurulu'nda ka- bul edıldı Genel kurulda ayn ayn yapılan oylamada Somalı'- ye asker gonderme ıstemı 44 ret oyuna karşılık 265 kabul oyu alırken, Bosna Hersek'e asker gonderme ıstemı 319 kabul oyuyla onaylandı TBMM'nın aldığı karar gereğı Somalı ye yaklaşık 250 kışıden oluşan bır boluk gondenlecek RP grubu Somalı ye asker gonderme ko- nuiunda "hayır" oyu kullanır- ken. ANAP'lılarda hukumetın Bosna Hersek ve Kıbns'ta uy- guladığı polıtıkayı eleştırdıler TBMM'de dun hukumetın Somalı'ye ve Bosna-Hersek ıle ılgılı olarak da ılende alınabıle- cek guç kullanma kararlanna katılmak uzere. luzum, hudut. şumul ve zamanı hukumetçe takdır ve tespıt edılmek kaydıy- la TSK'nın yabancı ülkelere gondenlmesıne ılışkın tezkeresı goruşuldu ANAP gurubu adı- na konuş^an Bıtlıs Mılletvekılı Kâmran Inan, hukumetın ıste- ğıne olumlu baktıklannı, ancak bazı kaygılan olduğunu soyle- dı Inan. hukumetın Kıbns ve Bosna-Hersek'te , uyguladığı polıtıkayı eleştırdı İnan. "Yal- nız Bosna Hersek'e değıl, avn- lan butun cumhunvetlere kuv- \et gonderme talebınde bulu- nuluyor Bu, çok yenı Hukumet denge kurumak ıçın mı Somalı ye asker gonderme talebının yanına bunu koydu Ya da bızım bılmedığımız bazı bılgılere mı sahıpler9 Bosna Hersek ıçın de boyle bır karar venlecek mı" dıye sordu DYP'nın goruşlennı dıle ge- tıren Saıt Kemal Mımaroğlu, Somalı'ye asker gondermenın etnık bır sorun olduğunu, gıde- cek askerlenn yıyecek dağıtımı- nın sağlanmasının ardından 20 ocağa kadar gen çekıleceklennı soyledı Bosna Hersek'e , Tur- kıye"nın elınden gelenı yaptığını ve yapmaya devam edeceklen- nı belırten Mımaroğlu. asker gondermeyı destekledıklennı Kıbns'a ıküdann Özal done- mınden daha fazla sahıp çıktı- ğını anlattı SHP grubu adına soz alan Atılld Mutman da Bosna-Her- sek'e yardım cdıldığını. So- malı'ye asker gondenlmesıne katıldıklannı anlattı RP grubu adına konuşan Malatya Mılletvekılı Oğuzhan Asılturk Somah'ye asker gon- denlmesıne karşı olduklannı. Bosna Hersek'e 'her turlu mu- dahaleden yana olduklannı' soyledı Asılturk "ABD'nın te- lefon talımatıyla hukumetın yaptığı gıbı safsaf Somalı'ye as- ker gondermek yanlış olur Oynanan oyun çok taraflı" de- OSV1ANOLCAV Turkıye Cumhunyetı'nın. Bırleşmiş Mılletler Guvenlık Konseyı karan doğrultusunda bır asken harekata katılması anfesınde bulunuyoruz Tur- kıye'nın yıne bır BM çağnsına uyarak sımrdışt bır asken hare- kata katılmasının ılk uygula- ması olan Kore'ye asker gon- derme karan, TC Anayasası bakımdan pek de uygun sayıla- mayacak koşullarda. hükumet- ce TBMM'ye danışılmadan alınmıştı Bugunku bınncı ka- rardan nıcelık ve nıtehk bakımın- da farklıdır Çunku oncelıkle, sıyasal \e asken açılardan, bu- yuk bır savaşa yol açacak nıce- lıkte bır olay karşısında bulun- muyoruz Somalı, çok uzun bır suredır. ınsan olanlan utandı- racak gehşmelere sahne oluyor Erken çocuk olumü. aç kalma ve aç geçen bır omur sonunda erken olme bu ulke ınsanlan ıçın doğanın adeta bır yasası ıdı Öte yandan bu ulkenın aç ınsanlanna yapılmaya çahşılan ınsanı y ardımlar bıle. bu ülkede doğal sayılmakla beraber dun- yanın zor anladığı bır devlet ya da aşıret soygunculuğunun aa- masız hedefı halıne gelmış bu- lunmaktadır Bu konuda dunyaya BM ta- rafından yapılan çağn Turkıye tarafından da olumlu karşılaı; mıştır Bugün. sıyası alanda butün dunyaca haklı karşıla- nan bır davaya Turkıye'nın de katılması soz konusudur Bun- da şaşılacak ve eleştın konusu olabılecek bır nokta olamaz Ancak karar venlırken Tur- kıye'nın coğrafı konumu, sıya- sal ve tanhsel baglan nedenıyle hukumetın, halkını tatmın ede- rek boyle bır teşebbuse gırmesı Bosna için firsat doğdu NAZMİ AKIMAN Ülkelenn uluslararası alanda kendılennı kanıtlamak ıçın baş- vurduklan yollardan bın de. dığer ulkeler veya ulkeler toplu- luklanyla ortak gınşımlerde bulunmaktır Ülkemızın, Kore'de olduğu gıbı Somalı'ye asker gonderme konusunda da uluslararası top- lumla bırlıkte hareket etmesı Turkıye'nın harp ve dığer beşc- n felaketler karşısında ortak tepkıve fıılen katılmak suretıy- dı Hukumet adına soz alan Dı- şışlen Bakanı Hıkmet Çetın, RP gmbu adına konuşan Oğuzhan Asılturk'ü eleştırdı Çetın, "Turkıye ışgal altında dı- yorsanız. o zaman o parlamen- toda senın ışın ne dıye sorarlar Bu sozsoylenmemelıydı' Buça- tı altında bu soz gen alınmalıy- dı Başkanın bu sozu gen aldır- ması gerekırdı Bazı şeylenn sınınnı aşmamak gerek" dedı Çetın, Somalıye uç ay ıçınde mudahale edılmemesı duru- munda 5 yaşın altındakı butun çocuklann oleceğını de behntı Bosna-Hersek konusunda Tur- kıye'nın yapması gerekenı ger- çekleştırdığını dıle getıren Çe- tın, Turk Sılahlı Kuvvetlen'nın yaptığı hesaba gore. Spılıt Lı- manı ıle Saraybosna arasında yardımın guven altına alınabıl- mesı ıçın 60 bın kışılık bır asken guce ve bunlan taşımak ıçın de 800 sortı yapılmasına gerek du- yulduğunu behntı Bolgeyeka- ra yoluyla, denız yoluyla ve hava yoluyla herhangı bır saldı- nnın Turkıye'nın tek başına gerçekleştınnesının mumkun olmadığını dıle getıren Çetın, kamuoyundakı hassasıyet uze- nne dayanaksız hayalı ıstemler onenldığını. hayal ıle boyle cıd- dı konulara çozum bulunama- yacağını soyledı Genel kurulda yapılan go- ruşmelerden sonra hukumet Görev iıısaııi, niyet kuşkulu tezkeresınde yer alan ıkı konu aynaynoylandı , Oylama sonunda, Somalı'ye asker gonderme ıstemı 44 ret oyuna karşılık 265 oyla kabul edıldı Genel kurulda BM Güvenhk Konseyfnın guç kullanma ka- ran alması hahnde Bosna-Her- sek ıle dığer eskı Yugoslavya cumhunyetlenne asker gonde- nlmesı konusunda ıse ret oyu kullanılmadı 322 mılletvekılı- nın katıldığı bu oylamada 319 kabul ve bır çekımser oy venlır- ken, 2 oy da geçersız sayıldı TBMM'nın aldığı karar ıle Somalı'ye yaklışk 250 kışıden oluşan bır bolük gondenlecek Asker sayısı hukumetın karan çerçevesınde bır mıktar daha arttınlabılecek Somab'ye gıde- cek askerler daha once Bosna- Hersek'e gondenlmek uzere haarlanan taburdan seçılecek Bırlığın hafıf sılahlarla teçhız edıleceğı bıldınldı Çiğköfteli toplantı DYP Şanhurfa Mılletvekıb Abdülrezzak Yavuz, Urfa'dan mdlzemelennı getırttığı çığ kof- teyı hemşenlen Mehmet Ak- denız ve Ömer Banku'ya yo- ğurtturup dığer mılletvekıllen- ne dağıtü Çığkoftenın hazır- lanması, genel ' kurulda Somalıye asker gondenlmesı konusunun ele alındığı sırada gerçekleştı gerektığı yadsınamaz Dünyada şu sırada güçluye ve guçsûze. Avrupalıya ve As- yalıya karşı tutum çok açıktır Sırbıstan'a karşı harekete geçe- memekle, Irak'a karşı en ılen teknolojı kullanılarak savaşa gırmek arasındakı ayınmda ' dın" bır faktor olmuş mudur 1 ? Bu sorunun kolay yanıtı. Arap- Musluman Irak'a İcarşı pek çok Arap-Muslüman devletın de ayağa kalkmış olmasıdır Ama Avrupa ve ABD'nın asken ha- rekata bu denlı kolay karar ver- mesınde saldırganın dını kadar. saldınlanın dınının bır olması, müdahalecı buyuk asken gu- cun ıse hem Avrupa hem Ame- nkalı hem de Hınstıyan kokenlı olmasının etkısı acaba ağır bas- mamış mıdır 0 Petrolden ve çı- kar beklentılennden soz etme- meye çaba gostenyorum Ama Balkanlardakı olay lar karşısın- dakı aynı Avrupa-Amenka dunyasının ayak surmesınde bunlann hepsının payı olsa ge- rek Tekrar Somalı'ye donecek olursak, Sırbıstan'a karşı hare- kete geçmeyen ve Somalı'ye karşı kolaylıkla harekete gecen- ler. ınsanal duşuncelen ve duy- gulan ılen surüyorlar Tam bu sırada da uluslarara- sı hukuk alanında yenı bazı kı- pırdanmalar gundeme gelıyor Başı kımın çektığınden ben şah- sen emın olmamakla bırlıkte. Fransa'nın ya da Fransa'da ba- zı sıyası-kışı-hukukçu-yazarla- nn önemlı bır rol oynamaya çalıştıklan bu kıpırdanmalann amacı. devletler hukukunun ıç ışlere kanşmama ılkesıne bazı ısüsnalar getınnektır Bu ılke bugune kadar vardı da daıma saygı goruyor muydu 0 Tabıı kı hayır Ama ılkeyı çığneyenlere göstenlen hoşgorunün, bu ıçiş- le, ılkelere bağlılığını ve ınsana verdığı onemı gostermesı bakı- mından ıyı bır dış polıtıka ve dıploması orneğıdır Kuşkusuz, uluslararası top- lumun Bosna-Hersek facıası karşısında da benzer tepkıde bulunması beklenır Bızım bu gereğı dığer bazı ülkelere oranla daha fazla duymamız doğaldır ^ncak Turkıye, Somalı hareke- une katılmakla Bosna-Hersek konusunda da daha etkın ola- bılmek ımkanlannı elde etmış olacaktır lere kanşmanın hukuksal teme- lıne değıl. hukuku çığneyen tarafın yelennce guçlu (tercıhen Batılı) hakkı çığnenenın ıse. ıyı- ce guçsuz (tercıhen beyaz tenlı olmayan. dını uç semavıden Isevılık olmayan. uçuncu smıf bır ulke) olmdsi ıdı Şımdı şu M- rada hu zaten yapıkgelen ıç ış- lere kanşma ışlemının yasallaş- tınlması soz konusu Bu ıçışlere kanşma. Somalı örneğınde olduğu gıbı ıse, hıç- bır vıcdan sahıbı buna karşı çıkmamalı. çıkamaz da Yalnız ılke devletler hukukunun bun- yesınde yer aldığı zaman. bır- çok kez yargıç ıle savcının sade- ce yukanda değındığım beyaz tenh İsevılerden ya da bunlann ekonomı-kultur ya da felsefe alanlanndakı çağdaş somurge- lennın mensuplanndan oluş- ması olasılığı bana bıraz urku- tucu gorunuyor Hele PKK'ya Batı'da goste- nlen genış hoşgöru, Almanya'- dakı hedeflen Turkıye'yı "Hu- meynıstan"a benzetmeye ka- rarlı karanlık guçlere dokunul- mazlık zırhı ve bunlara karşı ülkelenn bütunluk-çağdaşlık ve onunınu koruyan Turkıye Cumhunyetı'ne de en azından her fırsatta demokrası dersı ver- mekten usanmayanlann cınt attığı bır Avrupa'da olduğu- muzu duşundukçe bu urkme artıyor Ortada bır de Kıbns var "Merd-ı Galı" bu konuda "$e- caat arz edıyor" ve kımımızı bır telaştır alıyor ATneder. ABD ne der. NATO. hele bızı lutfen ıçıne alan BAB ne der'' Abecenın tum harflennın çe- şıtlı bırleşmeleny le ortaya çıkan tüm orgutlenn başka ışı vok da, Avrupa'da, Akdenız bolgesın- de. Orta Doğu'da, Afnka. Asya'da Amenka'da. yanı dun- yadakı tum da\alar çozulmuş de, çozümu zaten bır zaman y a- pılmış fakat yuruyememış ve amacı sadece artık bır daha eskı günleTe ve bunlann kanlı çar- pışmalanna yer vermeyecek bır duzen kurmaktan ıbaret olan. uluslararası alanda ya tam eşıt ıkı devletın ortak bır kararla kuracaklan yenı tek devlet va da emsalı her gun artan devlet- lere benzer bır çıft yenı devlete yer venlmesı dururken Turkıye ıle uğraşmaya kalkacak Batı kendıne gelıp. bır bar- dak suda, Makedonya adının kullanılmasına nza gostermek- tense. AT bırlığının sarsılması- Cumhuriyet TAŞ'nin iflas talebi kabul edildi Haber Merkezi- Istanbul 8 Aslıye Tıcaret Mahkemesı dun yapılan duruşmada Cumhun- yet Matbaacılık ve Gazetecılık T A Ş 'nın ıflasına karar verdı Cumhunyet Gazetesı'nı çalı- şanlannın kurduğu Yenı Gun Haber Ajansı Basm ve Yayıncı- lık A Ş yayınlamaya devam edecek Cumhunyet Matbaacılık ve Gazetecılık TAŞ 22 Ekım 1992 tanhınde "Şırketın aktıf- len borçlan karşılamaya yet- medığı', 'İmar Bankası nın vadesı gelmemış senetler ıçın de ıhtıyatı hacız karan alarak ıcra takıbıne geçmış olması ve bu arada butun uzlaşma onenlen- nı reddetmış olması" nedenıyle çalışanlann dığer alacaklılann haklannı korumak amacıyla ıf- lasını ıstemıştı Imar Bankası ıflas ıstemıne karşı çıkmıştı Mahkeme İmar Bankasf nın ıs- temmı yennde bulmayarak Cumhunyet ve Matbaaahk T A Ş 'nın ıfla<-ına karar verdı Cumhunyet Gazetesı'nı bır suredır çalışanlann kurduğu Yenı Gun Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A Ş yayınlıyor Iflas karan ıle bırlıkte bu du- rumda bır degışıklık olmaya- cak Imar Bankası, dığer ald- caklılar ve çalışanlann durumu mahkeme onunde eşıt bır ko- numa geldı Imar Bankasının, Cumhun- yet çalışanlannın ve dığer ala- caklılann onüne gecme gınşımı de boylece başansızlıkla sonuç- landı na yol açabılecek fırtınalar yaratmaya razı üyelenneakılla- nnı başlanna toplamalannı tavsıye etse ıyı eder Yoksa şu sırada, kuruluş amacını çoktan yıtırmış "Kıbns Cumhunyetı" adını haksızlıkla ele gecınp gay- n meşru olarak kullanmaya devam etmek, herhalde Make- donya adının kullanılmasından çok daha gayn meşru ve kabul edılemezdır Butun bu manzaralar, dış sı- yaset dunyasında adım atarken haklılığı ve meşruluğu yanında taşımanın şart olduğunu, bunu ıspat edecek bılgı ve deneyım sahıbı bulunmak gereğını ve bunlan kullanırken korkusuz- ca ama akıllıca hareket etmek gereğını ıspatlamaktadır Tanhımızde bunun olumlu orneklen olumsuzlardan çok daha fazladır Cumhuriyet - Gökkafes davası Olup bitenler haberleştirildi Istanbul Haber Servisi - "Gokkafes adıy la da bılınen ış merkezi ıçın yapılan yayınlar- dan dolayı Cumhunyet Mat- baacılık ve Gazetecılık TAŞ aleyhınde açılan ıkı mılyar lıra- lık maddı ve manevı tazmınat dav asina başlandı Istanbul Dolmabahçe'de, Inonu Stadfnın hemen üstûn- de Istanbul Boğazı'na bakan en guzel sırtlardan bınnde yapı- lan ve "Gökkafes" olarak da anılan Suzer Tunzm A Ş 'ye an ış merkezıyle ılgılı haberler da- va konusu oldu Cumhunyet Matbaacılık ve Gazetecılık T \ Ş adına. ımtıyaz sahıbı olan Benn Nadı, donemın Cumhu- nyet Gazetesı yazıışlen müduru Fusun Özbılgen ve haben ya- zan muhabır Remzı Gokdağ hakkında açılan tazmınat da- vasına. İstanbul 3 Aslıye Hu- kuk Mahkemesı'nde başlandı Dolmabahçe Tunzm Ano- nım Şırketı adına dava açılması ıçın vapılan başvunıda, yayın- larla şırket sahıbının tıcan ha- vatının ve "Portföyunun" olumsuz etkılendığı belırtılmış- tı Cumhunyet Matbaacılık ve Gazeteahk TAŞ ıle Fusun Özbılgen ve Remzı Gokdağ'ın avukatı Fıkret İlkız, verdığı ya- nıtta. soz konusu haberlenn, Beledıve-Mımarlar Odası- Suzer Anonım Şırketı arasında- kı hukuk sa>aşının ozetı oldu- ğunu belırterek "Bu, olup bı- tenlenn haber halıne getınlme- sıdır' dedı Fıkret İlkız şoyle dedı "Gunumuzde doktnner go- ruşler ve yargısal mançlar, ba- sın özgürluğünu ve bu özgur- lukten yararlanma hakkını. haberde gerçeklık, kamu yara- n. guncellık. konuyla ıfade ara- sında duşunsel bağlılık yanı ozle bıçım arasında denge ku- rallanyld bağlı gormektedır GOZLEM UĞUR MUMCU • Ba}tarafi I. Sayfada mayKomıtesı tarafından hazırlanır Guvenlık Konseyı'- nce onaylanır 'Asken Kurmay Komıtesı Bırleşmış Mılletler Guven- lık Konseyı nın daımı uyelen nın kurmay başkanları ıle bunlann temsılcılerınden olusur Bu komıte Guvenlık Konseyı nden alacağı yetkı ıle bolge alt komıtejen kurabılır Sılahlı kuvvetlerın kulla- nımı ıle ılgılı planlar Asken Ku-may Komıtesı'nın yardı- mı ıle Guvenlık Konseyı'nce hazırlanır Bırleşmış Mılletler ın butun uyelen, Guvenlık Kon- seyı'nın çağrısı uzerıne barıs ve guvenlığı sağlamak amacıyla ve ozel anlaşmalar uyarınca her turlu yardım ve kolayhğı konseye sunmayı yukumlenırler Bırleşmış Mılletler Guvenlık Konseyı kuvvet kullan- maya karar verınce konseyde temsıl edılmeyen uyeye, konseyın kararına katılma çağrısında bulunur Turkıye, Bırleşmış Mılletler'e uye olmanın getırdığı yukumlulukle Somalı'ye asker gondermek ıçın gereklı anayasal yolları ısletıyor Aynı Konsey bır sure sonra Kıbns'a askerı mudahale kararı alabılır O zaman Turkıye ne yapacaktır? Turkıye bugunden olayların bu noktaya gelmemesı ıçın neler yapılacağı konusunda etkılı bır sıyaset ızleme- lı ve gereken onlemlerı almahdır Turkıye yenıden uluslararası dıplomasıde bır yalnızlı- ğa ıtılıyor Gorunen koy kılavuz ıstemez ••• Turkıye'de son yıltarda uzerınde en çok konuşulan kavram 'lıberalızm dır Hem lıberaiızm hem serbestpı- yasa ekonomısı ' Ekonomıye devlet ne kadar az mudahale ederse eko- nomının o kadar lıberal olduğuna ınanılıyor Oysa, yasalarla kararnamelerle teblığlerle bellı ki son yıllarda ekonomıye devlet mudahalesı azalmadı tersı- nearttı1 Dunyada bugun devletın ekonomıye şu ya da bu olçu- de mudahale etmedığı tek bır kapıtalıst ulke yoktur 'Var- dır dıyenlerı ıktısat fakultelerının bınncı sınıfından ıkıncı sınıfına geçırmemek gerekır Kolektıvıst sıstemlerle yonetılen Marksıst ekonomıler dışında her ulkede serbestpıyasa'vardır Bu pıyasa ıyı ışler kotu ışler, bunlar ayn tartışma konularıdır Tartışıl- mayacak konu, kolektıvıst modelın uygulanmadığı bu- tun ulkelerde 'serbestpıyasa' adı verılen sıstemın varlı- ğıdır Bunlann yanında bır başka gercek de dunyanın hıçbır ulkesınde pıyasanın sanıldığı'gıbı serbest' olmadığıdır Kapıtalıst her ekonomıde devlet bu pazarı sınırlayıcı ya da duzenleyıcı kuralları saptar ve uygular Dun Ankara'da Amerıkan Skorsky' şırketıyle 'genel maksat helıkopten alımı ıçın bır sozleşme ımzalandı Bu torene Amerıka nın Ankara Buyukelçısı Rıchard C Backley dekatıldı Uluslararası ıhalelerın kulıslerıne ılgılı şırketlerın bu- yukelçılıklen de gırerler Fransız 'Thomson' şırketının radar ıhalesı ıle nasıl Fransa Buyukelçilığı ılgılenmışse, helıkopter ıhalesı ıle de Amerıkan Buyukelçilığı ılgılen- mıştır Savunma sanayıınde hıçbır şırket ıhalelere serbest pı- yasanın orman yasalarına guvenerek gırmıyor Bu gıbi . ıhalelerde ıktıdarlara yakın yerlı şırketler bulunuyor, bu- yukelçılıkler de olanca guçlerı ıle bu ıhalelerde rol oynu- yorlar Lıberalızmı bır de bu açıdan algılayıp yorumlamakta yarar var Seıııra Özal, ikinci mezara • Baştarafi l. Sayfada uzennde konuşmamaya ozen gosteren Özal. Haşpsut tapına- ğı onunde Turkıye'den gazete- cılerle soyleşırken. basındakı "ansıklopedı savaşı"nı "Gaze- teler arasında oldurûcu rekabet var" dıye değerlendırdı Bırga- zetecı "Sız rekabetı seversınız" deyınce de özal, "O kadar da değıl" karşılığını verdı Mısır gezısının başından ben, gazetecılerle genellıkle "hava- dan. sudan ve tanhten" konu- şan Özal. ılk "sıcak temasf dun sağladı Özallann gezı programında Nıl'ın batı yaka- sındakı tanhı kalıntılar vardı Bay ve Bayan Özal. kaldıklan Nıl'ın doğu kıyısındakı Isıs Oteh'nden elele çıkarak, kendı- lennı karşı byıya gotürecek fe- nbota bındıler _ Nıl'ın batı yakasına geçerken Özal, gazetecılen vanına ala- rak. "sanatın eskı ın!>anlarda da kuvv etlı olduğundan" başlay an ve Mısır'dakı yedı mılyon dev- let memuruna kadar uzanan bır soyleşıye gınştı Özal'a gore Turkıye'de 1 mılyon 400 bın olan memur sayısı fazlaydı ve bunu 200 bıne ındırmek gerekı- yordu Memur fazlalığı da kamu ıktısadı teşebbuslenn- deydı "Işte ışın zorluğu bura- da" dıyordu Özal. "Bu proble- mı hem çozeceksjnız. hem de sıkıntı ve ıstırap vermeyeceksı- nız " Özal'ı en çok heyecanlandı- ran konu ıse "ekonomık değı- şım programr'ydı Değışımın yapılması ıçın bır neden ve he- def olmalıydı. sırf yapmak ıçın değışım yapılmazdı İ980Tı yıl- lara dek Turkıye'nın "Muasır medenıyetler sevıyesf'nı hedef- ledığını anlatan Özal, Turkıye'- nın bugun aşağı yukan bu sevı- yeye ulaştığını anlattı "Ekonomık değışımı" ve uzennde çalıştığı programı da- ha da anlatacakü Özal, ama fe- nbot Nıl'ın batı yakasına ya- naştı Kıyıda bekleyen araçlar. Özallan ve berabenndekılen ılk durak olan Krallar Vadısı'ne doğru yola çıkardı Özallar ılk olarak Tutankamon'un meza- nna gırdı Daha sonra sırada 3 Ramses'ın mezan vardı Bınnı gezdığj ıçın dığer mezara ınme- dı Semra Özal Ramses'ın mezanndan çıkar- ken. çevrede bulunan seyyar satıcılar, Özal'ı "Merhaba ya Turgut' sloganı ve alkışlarla karşıladılar Ozal.Mısırhsatıa- larla tek tek el sıkıştı. guvenlık gorevlılennın şaşkın bakışlan ıçınde Mısırlı satıcılann bır sı- kıntısı vardı Devlet dolarla alışvenş yapmalanna ızınver- mıyordu Bunu duvan Özal. çevresındekı Mısırlı yetkıhlere, dovızı serbest bırakinalan ge- rektığını belırterek, "serbest dovızın nımetlenm" anlattı Krallar Vadısf nden sonra sı- rada Kralıceler Vadısı vardı Cumhurbaşkanı Özal. 2 Ram- ses'm kansı Nefertan'nın me- zannı gezerken, Semra Özal dışanda beklemeyı yeğledı Özal. bütun gorkemıyle ayakta duran Haşpsut tapına ğını dışından seyrettı Tapına- ğın onunde de kendısıru ızleyen gazetecılerle "ıkıncı sıcak tema- sı' sağladı Soyleşının ağırlıgı, sosyal guvenlık kurumlan ve gazetelenn bugunku durumlan ûzenneydı Bıryandantapınağı ızleyıp dığer yandan gazeteler uzenne soyleşırken, ıç polıtıka konusuna garmek ıstemedığını, "Bende bomba haber yok" di- yereksezdırdı Özal, gazetelenn, "ansıklo- pedı savaşı" sonrası durumunu değerlendınyordu - Sabah'ın tırajı bıraz duştü mu9 Mıllıyet'ın çok arttı, Hür- nyet'ınpekartmadı Hürnyet'- ın ıkıncı bır ansıklopedı verme- ye hazırlandığını duydum "Savaş" nedenıyle ansıklopedı- lenn telıf ucretlen hayh artmış- tı Bınnı de Ahmet sattı dedık- ten sonra "Ahmet Özal nasıl zengın oldu 9 " dıye manşet dtan bır gazetenm muhabınnı ışaret ederek. "Işte boyle zengın ol- du" dıyerek güldü Özal gazetecılere Mısır eko- nomısını, Turkıye'nın gehşmış- lığını, ulusal gelınn farklı he- saplamadan dolayı duşük çıktı- ğını anlaüyordu Fenbot, Ozalın kaldığı Isıs OtelTrun önune yanaştı Gazetealer son bır hamleyle sozu yıne ıç poütı- kaya getırdıler Çevredekılenn de desteğıyle Özal, "Gemı ya- naşıyor" dedı İnmek zamanı gelmıştı Ozal dunku konuşmalannda ılenye donük hazırlık yapüğını sezdırdı süreklı olarak Ancak bu hazırlıklannı gunluk pohti- ka kalıbma dokmedı Artık, "Muasır medenıyetler sevıyea- ne aşağı yukan" enşen Tur- kıye'nın gelışmış ılk onbeş ülke arasma gjrebılmesı ıçın "küçük bır sıçrama" daha yapmak ge- rekıyordu Özal'a gore Bu sıç- ramayı Özal, 1980'lı yıllardan daha kuçuk bır hamle olarak göruyordu Fenbot yanaşmış, özal ıru- yordu, anlaşılan o kı, artık Özal'ın da "Aktıf sıyaset gemı- sı" yenı bır partıye doğru yana- şıyordu
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle