25 Mayıs 2022 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 4ARALIK1992CUMA EKONOMI PARARAPORU •ORSAVHIİLHti Endeksler Birleşik Mali Sanayi Önceki 3943.64 2477.57 4794 52 islem hacmı(Dünku) Islem miktarı(Dünkü) Dünkü 392188 2444.01 4779.29 Faffc(%) -0.55 -1.35 -0.31 193.135.972.22$ 51.717.714 İSVİÇRE YAŞAM GELECEĞİN GÜVENCESİ... Merkez Bankası, Vadamek'lerin hikmetini nihayet anlayabildi! Usküdar'da sabah oldu... BORSA AaruCm (A) tanaEteHro Myon CmenU I U M O M MMk Mta A M o H o U n g A U r t o S m p j M t n y u n o s Ç c $ ı n e A f c n y t k z A / a d o t ı ü m A s t f c * A s a n Ç m e n f f l ! A w a z e « M t e M M M k M k T f t l û i MıÇrantı Mn (•uldato ÇtaMta Çma Cu*uro»a Efc Demrtar* OencJCjm ••ıta* DevaHoUıng ONa$ Oo^ı Oofrs» Ottat DmnOfset Ecoctas Yatmm Ecacteıbç Edelııiı EgeEndûstn EgtMm EımkSp* Enlo HotdnQ KfMMnoMı Ere4« Dem» Çdk Esdan» FtnşNomnyum fhMMMk Gentas Gma Gtotal Yatınm GoodYeaı Goctnn Işıl Mftft FMUvı MMlMstt MrtK MrrtyttttMKMı MMFcı (BU) bıema 1 Momt Pston bmrDemvÇa» lajcam brtMa b f KcHbek »M*» KentGrtı faMKİKMk bCTltraı brtn ln>Tn Utıbaı IMttnT*» IMhOMrtı 1*11! M» Nlmyuraıs ItorMarbOte! MvsM Mrt* HUdng McnacH Sattrü Mebş Mgn» (Mtonk He(T utam MOdeÇncmo taTMI Marioa Otoan Nra. PEGPrafilo Pflön PcMlıM Tunzm PmStt ProEntogreEt ProrSo PKTMŞ Petrot Cms Myfen PralioTtfa Mak Stodı Yıyiukk Santnl Hofcnj Satasya SnM «*» Sun Etotdron* Ta9|ati TJqkak TetaOıa* T*taj T . G a m e B a n T l ş S a * ( B ) T . I ? * * . ( * ) T i ş B a ı * ( C 5 0 8 D Z T I 5 B » * . ( 0 T n K u l s a i T ü H u y t K a f t m n T o f t ş O m m o M F T o t j $ O B T a r e t T a p r a k K a ğ f t T r a k y a C a n T r a n s t û r k H d d n g T S I e r e n s T Ş i j t C a m TSKB T.DefW DGküm TUIGB PstrofcûlO» TSorj» TOrk Hava Yolbn Tubaı Tûünbank ÛnyeÇmnıtı UpkSm* \WVimon VesM VatalRn Kr Yasaş Y*ı Kndi Ba*» Yöna tmti 5800 Mt 1800 105 000 U M U M 4JM 12 500 8 100 4500 1400 6000 1850 7 600 4 100 5000 7000 1150 8 300 8.20Q 1.300 1.250 2900 4.1M 2700 MJM 7500 8000 1250 675 U M 2050 8400 550 5500 1900 4800 3650 3200 H J M 1550 500 1500 5 700 1 U H 3050 1000 3500 U M 1500 4200 875 7 900 2200 1M U M U M 1200 3500 1 150 375 9.000 U M 1JM 2500 7900 4JM I M 1UM U MBA U M «M 12» 22.5M U M «M 17*0 2500 950 950 4950 5200 850 375 28 000 725 525 2.200 195 000 M l 1JM 10 500 m 1200 450 875 1900 875 750 1JM 1800 3550 625 15 250 500 2300 525 9200 7 » 7000 1900 U M 3250 4JM 1.4SI 825 2.000 1'OM 2000 6100 220.000 425 650 1025 18» 1100 8900 46 000 7500 2250 1150 11000 875 1200 8.300 3500 3050 475 5200 5100 5400 975 1050 900 1300 1100 1000 1550 •"52 5700 «M 1650 0 U M U M «JM 12250 7900 4400 0 6000 1750 7400 4000 5000 6900 1100 0 8000 0 1.200 2 750 4UN 2600 MJM . 7500 8000 1250 675 U M 1900 8 I X 525 5300 0 4700 3550 3200 HJM 1500 475 0 5600 1 U M 2950 0 3500 M M 1450 0 875 7700 2100 7M U M 175 M M 1200 3450 0 375 8800 U M 1JM 2400 0 «JM U M 1 U M ımı UM «S 1JM 8 J M U M «M 1TN 2450 950 950 4850 5200 850 325 27 500 0 525 2150 0 es 1JM 10500 575 1200 425 850 1900 825 700 1JM 1700 3 550 625 0 475 2300 500 9000 77» 0 1900 M.4M 3200 U M \JOt 0 1950 0 1950 6100 0 400 600 1000 1850 1 100 8600 45 500 7300 2250 1500 10 750 850 1050 8100 3450 2900 475 4900 0 5300 950 0 875 1150 1060 975 1450 5800 1JB 1700 0 U M U M «JM 12 250 8100 4450 0 6000 1800 7600 4 100 5000 7100 1200 0 8.200 0 1300 2750 4.1M 2650 MJM 7500 8100 1250 675 U M 2050 8300 550 5500 0 4800 3650 3200 ttJM 1500 500 0 5 700 Z U M 3.150 0 3500 M M 1450 0 900 7900 2 100 7 » I.1M «a U M 1200 3500 0 375 9000 U M M M 2450 0 4.1M U M 1UM DiH 2.M t » U M rum U M «M U M 2 5 0 0 950 975 4 9 5 0 5 2 0 0 850 350 2 8 5 0 0 0 550 2 1 5 0 0 es 1 . 4 M 1 0 7 5 0 ( B 1 2 0 0 450 875 1 9 0 0 825 700 U M 1 8 0 0 3 6 0 0 625 0 500 2 3 0 0 525 9 1 0 0 77S 0 1 9 0 0 1 U M 3 2 0 0 «JM 1 . 5 M 0 2 0 0 0 0 2 . 0 0 0 6 100 0 425 625 1 0 0 0 1 9 0 0 1 100 8 9 0 0 4 6 0 0 0 7 3 0 0 2 2 5 0 1 5 5 0 1 1 0 O O 875 1 1 0 0 8 . 2 0 0 3 5 0 0 3 0 5 0 475 5 5 0 0 0 5 4 0 0 975 0 900 1 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 4 5 0 3 5 700 1JM 1 6 5 0 0 U M U M «JM 1 2 . 2 5 0 8 0 0 0 4 4 0 0 0 6 0 0 0 1 8 0 0 7 6 0 0 4 0 5 0 5 0 0 0 7 0 0 0 1 1 5 0 0 8 2 0 0 0 1 2 5 0 2 7 5 0 4 . 1 S » 2 6 5 0 M J H 7 5 0 0 8 0 0 0 1 2 5 0 675 U M 1 9 5 0 8 1 0 0 525 5 4 0 0 0 4 700 3 6 0 0 3 2 0 0 11J M 1500 500 0 5 700 MJM 2950 0 3500 M M 1450 0 875 7 700 2 100 m 1.900 M0 U M 1200 3450 0 375 8 900 M M M M 2400 0 4.1M U M 1 U M U M ns 1.1M 22.5M U M «M U M 2450 950 950 48S0 5200 850 325 27 500 0 525 2150 0 U9 14M 10 500 BS 1200 450 875 1900 825 700 U M 1700 3550 625 0 475 2300 500 9000 77S 0 1900 1MM 3200 «JM 1.SM 0 2000 0 1.950 6100 0 425 625 1000 1850 1100 8900 45 500 7300 2250 1500 10 750 850 1050 8100 3500 2900 475 5200 0 5300 950 0 900 1150 1100 1000 1450 ARAUK 699164 L11LN7 23 000 0 J7UR 7 M M 1M.1M 273000 245100 113 600 0 8000 19 400 1 419 375 755 250 1000 304 700 306 634 0 63 000 0 972 692 1000 U M 649 400 MUM *4 2O0 1440136 2000 7000 U M 1996 240 12 0O0 86 440 152 500 0 1208.650 1526155 50000 1MJM 37 OOO 41900 0 49 500 211444 4021905 1 2000 1JM 46 I X 0 231000 141467 7000 11.3*5 1.24»JM 3MJM MJM 3 240 87 125 0 248 200 100672 «M.1M 14Î.7M 4.250 0 1J17J41 BtJSZ 51.7M 3MJK 22UM •1JM 1 U M U M 1S3.5M 1J7SJM 31.390 2000 132 500 113650 5000 24 490 367S665 272 930 0 92100 1000 815 MJM 1MJM 176430 mJM 353 352 419 890 78 240 51750 57 950 2000 M U M 11000 2157 020 51500 0 10 468 650 000 130500 117 975 11M2 0 6500 1JM 195 000 T U M U M 300 468120 0 165 888 4820 0 292 640 193 360 89160 9000 4250 159.090 93000 1000 21920 30 852 61200 45 760 4 881 219 061 232 600 2123 280 42 900 160100 0 335 600 28 000 0 4400933 17 4O0 1111800 1286740 5680 1992 MıJrt. a** 5700 M 1673 0 U B U M «J37 12 250 8011 4404 0 6000 1776 7488 4 061 5000 7068 1150 0 8068 0 1250 UM 2750 4.1» 2623 1*Jt1 7500 8036 1250 675 U B 1958 8233 545 5 381 0 4 751 3.613 3 200 J1.74J 1500 499 0 5614 11M2 3043 0 3500 M M 1450 0 877 7806 2100 7M un M l U 1 * 1200 3 493 0 375 8952 İ.U1 U M 2437 0 «JM U M 11119 C U H U B «a I J U Z U M U M «a L7M 2495 950 974 4896 5200 850 347 28127 0 525 2150 0 •25 U I 7 1 0 5 0 2 Ml 1 2 0 0 446 871 1 9 0 0 825 700 u a 1 7 8 1 3 5 8 5 625 0 485 2 3 0 0 510 9 047 77Î 0 1 9 0 0 M u M t 3 2 0 0 « j n 1 . 4 M 0 1 9 5 3 0 1 9 9 4 6 1 0 0 0 424 623 1 0 0 0 1 8 5 5 1 1 0 0 8 8 2 9 4 5 5 1 1 7 3 0 0 2 . 2 5 0 1 5 2 0 1 0 8 1 6 859 1 0 7 5 8 1 8 2 3 4 9 0 2 9 7 6 475 5 1 7 6 0 5 3 5 5 963 0 B77 1 1 5 3 1 0 9 9 999 1 4 5 0 • Varlığa dayalı menkul kıymet ihracında ipin ucunu kaçıran Merkez Bankası; amacmdan saptınldığı, ölçünün kaçınldığı ve gereksiz yere yaygınlaştınldığını nihayet kavrayabildiği bu yeni araca karşı soğuk bakmaya başladı. >eni araan tamamen bankalara ucuz kay- nak yaratttığının ortaya çıkmasından son- ra vadameklere karşı tavnnı değiştirdi Aynca vadameklerin çok hızli büyüme gösterraesı ve üç aylık uygulama sonucun- da toplam mevduatın yüzde 10'una yak- laşması da Merkez Bankasfnı harekete geçirdi. Vadameklenn pıyasa hacminin çok kısa bir sürede mevduatın yûzdc 10"- unu geçeceğıne kesın gözûyle bakılıyor. SPK Başkan Yardımcısı Caner Ertu- na'run verdiğı bilgiye göre bugune kadar ihraç edilen Vadamek miktan 13 tnlyon lirayı buldu. Bu rakam 150 trilyon liraya varan toplam mevduatın yüzde 8.6'sına ulaşıyor. Yeni verilecek ihraç izınleriyle bu miktann süratle artacak olması, Merkez ABDLRRAHMAN YILDIRIM Merkez Bankası. amacmdan saptınlan ve ölçünün kaçınldığı varlığa dayalı men- kul kıymetleri yola getirmeye hazırlanı- >or. Zıraat Bankası'nın tanm kesimine yö- nelik kredılenne Başbakan'ın talimaüyla Vadamek iznının venlmesi, uygulamanın belediyelenn su, havagazı. park gelırlerine kadar indirgenecek olması. Merkez Ban- kası'nın vadameklere sıcak bakışını değiş- lirdi. Vadameklerin toplam mevduatın yüzde lO'unuaşmaması durumunda para politikalannın u> gulanmasına zarar ver- meyeceğinı düşünen Merkez Bankası, bu Bankası'nın piyasadaki paranın kontrölu- nü kaybedeceği endişesi yarattı ve mutla- ka önlem alınması gerektiğini düşündür- meye başladı. Vadamek ypluyla para toplayan ban- kalar, mevduatta olduğu gibi, yüzde 35'e varan oranda munzam ve disponibılite karşılığı ayırmıyorlar. Topladıklan paranın tamamını kullan- malan Vadameklenn cazibesini arttınr- ken bu menkul kıymetin mevduatla yer değıştıtmesıne neden oldu. Ozel banka- lann mevduatında son aylarda görülen azalmarun bu yer değıştırmeden kaynak- landığı tahmin ediliyor. Vadameklerin tehlike limıtine gelmesi ve her an yeni bır tebliğ ile uygulamanın kapsamının genişletılmesi karşısında Merkez Bankası. bır sermaye piyasası aracı olan Vadamekleri mevduat saymayı \e karşılık getirmeji planlıyor. Merkez Bankası, vadameklen mevduaı kabul edip yasal karşılık gitirmesinde Bankalar Kanunu'nun 13. maddesine da- yanacak. Bu maddenin ikinci bendi şöyle: "Herhangi bir şekilde halka duyurul- mak suretıyle faız veya her ne ad altında olursa olsun bir ıvaz karşılığında istendi- ğınde veya belli bir vadede ıade edilmek üzere para alınması mevduat sayılır." Finans uzmanlan ıse vadameklerin çok hızlı geliştiğıni, piyasalarda ıstıkran ve para polıtikasını bozucu etki yaptığmı be- lirterek '"Merkez Bankası para arzıni kontrolü ıçın böyle bir uygulamaya gide- bilir Ve bunda haksız sayılmaz" dedıler. Merkez Bankası'nın uygulamayı dü- şündüğü karşılığın mevcul karşılıklann yansı düzeyınde olabıleceği belirtiliyor. Karşılık ayırma zorunluluğu gıünlmesine rağmen vadameklenn yine işlemesi, ancak faiz oranlannın da artması bekleniyor. Merkez Bankası'nın bu önlemi yanında SPK da vadamek uygulamasında ortaya cıkan aksakhklann giderilmesi için ça- lışmalar yapıyor. 'Ikrazat ortaklıklan' tefeciliği tüketici kredilerine alternatif kılacak nk9 , tiiketiciııiıı hizmetiııde! tLKİN AYDIN Tüketici kredilerine yeni bir alternatif gelıyor. Faizle borç para toplayıp gene faizle borç verme işiyle uğraşanlan"ikra- zatçılar" adı altında birleştıre- rek tefeciliği yasallaştıracak ka- nun lasansı. özellikle otomoüv. beyaz eşya ve dayanaklı tüke- tim malı üreten firmalann sa- uşlanrıı fınanse edecek. İkra- zatçılar bunu yaparken "'ikra- zat ortakhğj" adı altında örgüt- lenecekler. Bu şirketler borç olarak topladıklan parayı tüke- tici kredisi olarak kullandıra- caklar. İkrazat ortakhklan tarafın- dan tüketıcılenn kredilendiril- melennin şu avantajlan sağla- yacağı ileri sürülüyor. • KDV'nin taksitli fıyat üze- rinden alınması sonucu, alıalar için fiyat yükseliyor. Kredi ile peşin alımlarda ıse taksitlerden doğacak fark konulmadığı için KDV'ye konu olacak satış fı- yatı düşmüş ve daha az K.DV ödenmiş olacak. • İkrazatçılar yoluyla topla- nan kaynaklar, banka mua- meleleri vergişi ve karşılıklar alınmayacağı için daha ucuza mal olacak. • Tüketicinin ucuz fınans- maru ile satışlarda artış olabı- lecek. Üretici şirketler likiditeye kavuşacaklar. TBMM Bütçe Plan Komisyonu'nda kabul edılerek Genel Kurul'a gönde- rilen yasa tasansında piyasa- dan faizle para toplayıp para verenler "'ikrdzatçı'" olarak ısimlendiriliyor. Tasanda oto- moüv ve beyaz eşya sektörü gibi sektörlerde mal üretip tak- sitle satan bayi ağlanna sahip şirketlere "ikrazat ortaklığı" kurma olanağı getiriliyor. Uk adım Arçelik'ten ••İkrazat ortaklığı" kurma niyetinde olan .Arçelik'in Ge- nel Müdür Yardıması Turgut Alptekin "ikrazat ortak- lıgı"nın"finansman ortaktığı"ndan farklı olduğunu be- lirterek bu ortakbk ile isteyene ev. otomobil gjbi ıhtiyaçlannı karşılayabilrnek için tüketici kredisi alma olanagının sağjandığmi belirttı. Alptekin. bu uygulamanın Baü'da çok yaygm olduğunu ve "finanscorporatıon" adı alünda hızmet verdiklerim söyledi. Alptekin, General Motors'un. Genera) Electric'in, Ford Motors'un bu şekilde "finans corporauon"lar kurarak tukeuct kredisi verdiklerim vurguladı. Bahkalann tüketici kredisi vermeyi kendi görevleri saydıklan için bu tür yapılanmalara karşı oldukiannı da belmen Alptekin. "tkrazat ortakhklan" kuran şirkeüeri n daha ucuza satışyapabileceklerini söyiedi. Yasa tasarısında neler var? • Ikrazatçılaraizin belgesi Hazine ve Dış Tkaret Mûsteşarbğt tarafından verilecek.. • Eski bankerler. iflasedenler, vergi borçlan nedeniyle haklannda soruşturma açılanlar ikrazatçı belgesi alamayacak • ikrazatçı izni almadan veya izni ıptal edıldiğı haide ödûnçpara verme işlemi yapanlar "tefecı" sayılacak. •Tefecilere alü aydan iki yıîa kadar hapis ve 100railyonüradan az ounamak kaydıyla sağladıklan menfaatlerin beş katı ağır paraceEası uygulanacak. •Busuçlann tekran habnde uygulanacak ceza üçkatmaçıkanlacak. •îkrazatçı belgesi alanlar bu ışîerinin dışında başka hiçbir iş yapama> r acaklar. • tkrazatçılar faaby eiierini sürdûrebilmek için bankalar dahi] hiçbir kaynaktan borçianamayacaklar. 1992, Türkiyeiçin 'avans yıh'Ekonomi Servisi - Türkiye için 1992'nin uluslararası finans çevrelerinde "bir avans yıh" ol- duğu \e bu avansın kısa sürede biteceği hatırlatılarak "orta dö- nemde düşen enflasyonla yük- sek büyüme hıanın sağlan- ması" gerektiği vurgulandı. Tütünbank Yönetim Kurulu Üyesi Gazi Erçel, "Finans Dünyasf dergjsine yazdığı "ABD Seçimlerınden Sonra Uluslararası Piyasalar" başlıkh yazıda. önümüzdekı döneme ilişkin muhtemel gelişmeler üzerindedurdu. Clınton'ın kazanmasıyla ABD'de orta dönemli politika- lann önem kazandığını belirten Gazi Erçel, yeni dönemde daha fazla harcama yapılacağını ve bunun anlamının da "bütçe açığının artması" olduğunu bil- dirdi. ABDdeki olası okonomik gelişmeleri üç odak noktasında toplayan Gazi Erçel, bunlan şöyle açıkladı: • Bütçe açığı: Bu açığın azal- \ ması duru- munda ABD'- nin uluslara- rası fonlara ta- lebinin azala- cağı beklenir. Bu ise öde- meler dengesi cari işlemler açığını azaltır- ken orta dö- nemlı faızlerin de düşmesine yardımcı olur. Sonuçta kısa dönemli dolar faizleri bügün- kü düzeylerin- de kahr. De- ğişmeler Al- manya ve Ja- ponya'daki ge- îişmelere göre şekillenir. • Büyüme Büyümenın sağlanması ABD ekonomisinın mal ve fon ihüyaanı arttınr. Uluslararası ticaret hareketle- "Sorunumuz fon bulmak değil. iç ekonomik dengeleri sağlayamamak konusunda yoğunlaşmaktadır" rindeki canlanma bır yandan fonlara talebi yükseltirken hisse senedi ve bono piyasalanni can- landınr. ABD'ye akan fonlar hisse senetle- rinde yoğun- laşır. • Koru- macılık: Neresinden bakılırsa bakılsın ko- rumacalık uluslararası piyasalara olumsuz etki yapacaktır. Bir taraftan azalan dün- ya ticareti ve buna baâlı iş ımkânlann- da daral- ma. diğer yandan kurlann ekonomik politikalarla belirlenmesi sekte- ye uğrayacaktır. Kurlar ile ko- rumacıbk arasındaki ılışkilerin nasıl yansıyacağını kestirmek zordur. Uluslararası piyasa- lann sevdiği kavram belirgınbk veya stabilite bu faktörün etkisi ile de bozulabilecektir. Gazi Erçel, ABD'dekı geliş- melerin Türkiye'ye etkisini de şöyle yaptı: "Türkiye böyle bir ortamda daha fazla fon sağlama imkanı ile karşı karşıya kalacaktır. An- cak Türkıye'run sorunu fon bulmak değil. ıç ekonomik den- gelerini sağlayamamak nok- tasında yoğunlaşmaktadır. Dış finans çevreleri uluslararası pi- yasalardan yılda 3-4 milyar do- lar sağlayan Türkiye'nin bu payına değil. orta dönemli eko- nomi politîkalanna önem ver- mektedırler. Bu yıl bir avans yılı obnuştur. Avans ise kısa süre için verilir. Orta dönemde dü- şen (düşük değil) enflasyonla yüksek kalkınma hızını sağla- yabilen Türkiye'nin fon mali- yetlerini aşağj çekmesi, ıtibannı ve çeşitli fon kaynaklapm arttırması işten bile değildir." Hazineîaizi yükseldi • ANKARA(ANKA). Hazine bugun gerçekleştırilen ihalede toplam bir trilyon 754 mılyaı Hrahk altı ay vadeli bono sattı. İhaledeen düşük faiz yüzde 73, en yüksek faız , yüzde76.ağırlıklıortalama ' faiz de yüzde 75.56 oldu. Bankalann bir trilyon 800 milyar lıralık ıcklifine karşıbk saüş bır trilyon 754 milyarda kesıldı. Bır önceki ı altı ay vadeli bono ihalesine • göre faız oranı küçük bir artış, gösterirken saüş tutan büyük1 ölçüde arttı. Önceki ihalede ; yüzde 75.22 ortalama faizk j ortalama 65.4 milyar liralık ' satış gerçekleştirilmiştı. ı Tütünbank Berlin'de • İZMİ R (Cumhuriyet)- < Berlin'de bulunan bankalar \ arasında ilk yabancı sermayeli bankayı Tütünbank açıyor. Tütünbank'ın yüzdeyüz Türk sermayeli bankası "Express Trade Bank" 7 aralık günü Berlin'de açılacak. Bu yeni bankanın . Avrupave Türkiye arasında . önemli bir entegrasyonu sağlayacağını söyleyen Tütünbank Genel Müdürü M. Samı Erdem. "A\Tupalı Türk kökenli bır banka ile çalışmak, orada çalışan yurttaşlanmız için özelhkle işlemlenndeki htzyönünden ] büyük önem taşımaktadır. ' Bankamız en kısa zamanda Almanya'nın dığer kentlennde ve tüm Avrupa ı ülkelenndeşubeaçacakür" ; dedi. : 'Borsa Size Yakın Mersm'de • Ekonomi Servisi - "Borsa Size Yakın" toplantılan gelecek hafta Mersın ile devam edıyor Organizasyonu Mersin Sanayi ve îşadamlan Derneğı (MESİAD) ile BAB Menkul Değerler AŞ tarafından yapılan seminerle borsanın Çukurovalı yatınmalara daha iyi tanıtılması amaçlanıyor. 11 Aralık 1992 Cuma günü saat 14.00-17.00 saatlerîaras»Dda Mersın Ticaret ve Sanayi Odası KonferansSalonu'nda İMKB Başkanı Yaman Törüner'in katılımı ile şerçekleşecek. İki bankadanfaiz arttiPinM • ANKARA(ANKA)- Etibank ile Egebank mevduata uyguladıklan faizi arttırdılar. Etibank'ın tutan bır milyar liranın üzerinde olan mevduata bir puan fazla faiz vermeye başladığı bıldirildı. Banka, birmilyann ü/erindekı biray vadeli mevduata yüzde 61. üç ay vadeliye yüzde 72. altı ay vadeliye yüzde 76. bır yıl vadeliye yüzde 76 faiz u\guluyor. Egebank ise yanndan geçerli olmak üzere üç ay vadelinin faizini yüzde 67'den yüzde 79'a yükseltti. -" Egebank. bir ve altı ay vadeli mevduata uyguladığı yüzde 59 ve yüzde 73'lük oranlarda ise değişiklik yapmadı. BANKALAR NE FAİZ VEBİYOR? (Yüzdf Zıraa: IsBankası Emıakbank Anbank YapıKredı '•jakrfbank Haiköaak Pamukbank Garam Tjrkbank Smeıtıam "uturoa* Etoaı* ima- tsoank Sekeoa* Dsranı TEE Egetaiı Fnansöank Msat Dısoar» T rsoaı* DemıfMW taAme Korieztank Wa^nara mpaöat* TTSar* T J*S!ıU1k Cctoam Ba-nEıpte KânbsnK Tc{n»Dar* 1ıy TL 5MÛ 55-58 58 55-58 55-58 57 58 58 54 56M) 6M15 57 60 51 eo 53 50-53 60 59 56 5M1 57 56 55 54-57 « 43 eo 57-59 50 60 59 555 45 5* 57-59 57 5M0 3ıy«ıMİ TL 1 S 70-72 6M8 69 66-68 6&«8 68 69 68 65 705-725 72-73 59 S r s 72 70 69 65-7Î 69 66 66 5M8 57 S 73 71 653 725 70 655 51 66 68-71 67-71 71-T 35 1 25 25 2.5 3 3 3 15 35 4 45 3 45 375 i 2£ 2.5 3 '5 k •5 4 3 3 25 2 7_| « 7 6 45 35 <58 35 t 3-55 2.5 DM 6 4 5 5 5 55 65 5 4 5 6 «5 6 8 625 5 65 6 9 8 45 65 65 75 7 45 95 65 10 7 925 6 723 6 825 7-9 65 SıyvıM TL 71-73 68-70 48 68-70 68-70 70 71 70 68 715-715 74-76 70 75 70 73 70 68-70 73 73 Tfl 73-75 72 72 T2 68-70 60 60 76 73 745 71 62.5 54 68 7W3 72-73 7175 % 4 15 3 3 3 35 4 35 2 4 4i 5 4 5.5 «75 425 3 35 4 47Î 425 1 5 5 35 325 2i 2.5 8 5 8 7 5 35 •68 4 5 4-55 6 DM 7 5 55 6 6 6 7 6 45 725 57 7 7 95 7 725 5 7 65 925 t 5 7 75 7 5İ 105 8 11 3 95 65 723 6i 9 85 1 iTüntoN TL 73-75 69-72 74 69-72 69-72 74 75 78 69 78i 784) » 78 80 78 75 75-77 76 79 71 76-79 I t j 76 K^ 67-70 6i 63 30 78 63-70 77 80 61 61 63 77 76-78 7S# S 45 2 35 35 35 5 45 5 2.5 45 5i 6 5 7 525 475 3i 4 4i 5 5 2 55 4 4 2i 3 9 5i 9 9 6 4 45 T5 5*5 625 DM 75 55 65 65 65 7 75 7 5 75 9 8.5 8 '1 75 775 65 :•& 1 95 6 55 75 75 7 7 6 115 85 12 '0 '0 6.5 7 55975 9-1Û 925 YATIRIMFONLARI Katlma belgesi adı lşYatırım-1 İş Yatırım-2 İş Yatırım-3 lşYatırım-4 lşYatınm-5 İş Yatırım-6 lnterton-1 lrterfon-2 lnterfon-3 lnterfon-4 lnterfon-5 !ktısatYat-2 lktısatYat-3 lklısatYat-4 Ikt AtılımFon Gar Yatınm-1 Gar Yabrım-2 Gar Yatırım-3 Gar Yabrınrv-4 Gar.Yahnm-5 Esbank Fon 1 Csbank Fon 2 Esbank Fon 3 YKBYatırımF YKBSettorF YKB Hisse F YKB Kamu F YKBLİkıtF. YKB Karma F YKBDovızF YKBKapıtalF YKBAktrfF. VakıfFon-1 VakıfFon-2 VaMFon-3 Vakıf Hisse Vakıf Dunya Vakıf Fon-6 Dıs MavıFon Bugün Değ. 178 172 60133 47 013 36120 16 518 34115 124 244 92108 52 348 52 645 10682 90 532 43.120 43 557 27 717 136.717 51.139 33722 19.044 17 330 134 813 44 981 32 663 116940 95144 91825 93 372 81650 92 355 42187 32 466 29.594 92170 223 066 42 053 24 759 36 408 25 870 79 869 % 017 0 75 0.17 012 005 016 0.16 0.15 015 0.17 0.74 0.16 016 016 014 018 023 0.15 087 060 015 013 018 017 016 1.28 016 0.18 0.17 023 0.17 0.63 0.15 0.14 013 0 19 0.19 013 0 16 Katlma belgesi adı Dısbank Beyaz Dışbank Pembe Tutun Fon-1 Tutun Fon-2 Mıtsuı Fon-1 Mıtsuı Fon-2 Fınans Fon-2 Finans Fon-3 Finans Fon-4 Finans Fon-5 Zıraat Fon-1 Zıraat Fon-2 Zır BaşakFon Zıraat Fon-4 Halk Fon-1 Halk Fon-2 Halk ForK3 Pamuk Fon Pamuk Hisse Emlak Fon-1 Emlak Fon-2 Emlak Invest lmpex Fon 1 lmpex Fon 2 Sumer Fon Oeniz Fon Ege Fon-1 Ege Fon-2 Kalkınma Fon Demir Fon-1 Demır Fon-2 Tarış Fon-1 Tarts Fon-2 OrtakFon Türkbank Fon NetFon EöFon TSKBUzmanF. Akfon IUMJK1M2 Bugün Deg. 121044 34 019 96162 26 335 307 486 35 257 54 516 45 777 31215 29.885 49 238 36.137 38.742 35.593 50.255 37.680 33.732 50.404 32.758 42.887 32.679 13 396 43 443 32 554 33299 40 842 31535 13596 35.012 32.818 16 572 36.393 15.041 28.371 27.887 28.875 28.660 13.589 14 337 % 0.17 0.16 0.16 015 0.15 0.14 018 0.16 013 0,16 0.24 0.24 0.14 013 021 022 017 030 053 016 016 006 016 035 020 018 015 0.16 0.17 0.14 0.15 0.17 0.17 0.17 019 015 022 082 017 MERKEZ BANKASI KURLARI 4MUUXIN2 CtNSI lABDDoları 1 Alman Markı 1 AvustralyaDoiarı 1 Avusturya Şilinı 1 Belçıka Frangı IDanimarkaKronu 1 Fin Markkası 1 Fransız Frangı 1 HollandaFlorinı 11svec Kronu 11svıçre Frangı 100ltalyanüretı 1 Japon Yenı 1 Kanada Doları INorvec Kronu 1 Sterlin 1 SArabistan Rıyali DflVİZ »u? 824847 522551 568980 74110 25388 1347 61 1623.72 153746 4650.96 121569 5885.46 595.13 6623 6460.77 1277.84 1293195 2199.53 SATÇ 8265.00 523598 5701.20 74259 25439 135031 162697 154054 4660.28 121813 5897.25 596.32 66.36 6473.72 1280.40 1295787 220394 EFBITİF w* 8240.22 522028 5604.45 740 36 25134 133413 160748 153592 4646.31 1203.53 5879.57 58918 65.23 6363.86 1265.06 12919.02 2166.54 tnnç 8289.80 5251.69 5718.30 744.82 255.15 135436 163185 154516 467426 122178 5914.94 598.11 6656 649314 1284.24 12996.74 2210.55 DÜNYABORSALARI Aitıntn onsu: 335 50 dolar ABD Dolan: 1 5820 Alman Markı 124 50 Japon Yenı 1 5620l.Sterlını Petrolün varUi: 18 15 dolar MERKEZ BANKASI • Emısyon (2 Aralık) 34 948 • TL lnterbank faizleri Gecehk % 5 7 75 Işlem Hacmı 5 101 mılyar • Bankalardarepo % 40-68 SERBEST DÖVİZ CİNSİ ABD Dolan Alman Markı Isvıçre Frangı Frartsız Frangı HollandaFlorinı Ingıtız Sterlını S Arab Rıyali Avusturya Şilinı 100ltal Lıretı AUŞ 1 8 3 6 0 5260 5880 1540 4650 12900 2175 742 598 SATIŞ 8390 5295 5940 1560 4710 13100 2240 760 610 ALTIN cmsl ALIŞ ÎATIŞ Cümhunyet 600 000 607 000 Reşat 620000 650000 24ayaraltın 90 650 <30 950 22ayarbuez'k 81 150 89 700 ÇAPRAZ KURLAR 1 ABD DOLARI 15785 14497 111300 61208 50800 53650 1.7735 11391 6.7850 14015 138600 124 55 12767 64550 37501 1SME 1ECtt m. M: KvBtnlyı Mm RH frmmfnm İmçlmı tariF SJMMH 1.5678AHMVI 1.2430IMMn 139O7«II*H 11494 30TL
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle