13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURtYET/8 TELEVİZYON-RADYO 23 OCAK 1992 06.58 Açılış-Gün Başlıyor 08.00 Haberler 09.00 Çizgi Film: Bflcûrler 09.25 SusamSokağı 10.00 Haberler 10.10 Kadın Saati; Hanımlar İçin 10.50 Arkası Yarın: Yalnızca Maria Jose Carlos Maria'mn evinde tartışırlar. Jose onu babası olarak kabul etuğini söyler. Juan Carlos, Maria'ya onu sevdığjnı söyler ve evlenme teklifeder. 11.15 Toplu Miizik Progranılan 11.35 TV'de Türk Sineması: Ayrılık (Aynntıiı bilgi yandaki sütunlarda.) 13.00 Haberler 13.15 Arkası Yarın: tnrikam 14.00 Bir Solist: Makbule Maya 14.15MerhabaBeyler 15.00 Haberler 15.10 Çocuk Kuşağı 16.30 Bu Toprağın Sesi 17.15 Arkası Yarın: Sevgi Bağları Ava Gwyneth'in kovulması için Clay'e baskı yapmaktadır. Jim hafızasımn geri gelmesinden korkmaktadır. Bil Jack'e duygu sömürüsü yapmaya devam eder. Bu arada Ava Clay'den hiç ummadığı bir teklifalır. 18.00 Haberler 18.10 Bir Solist: Ali Rıza Kural 18.30 A Srûdyosu'ndan 19.10 Merhaba Çocuklar 19.20 Inanç Dünyası 20.00 Haberler ve Hava Durumu 20.40 Spor 21.00 V erli Drama: Kopuk Dunyalar 22.00 Perde Arkası (Aynntıiı bilgı xandakı sütunlarda) 23.00 Haberler 23.10 Avnıpa Artistik Patinaj Şampiyonası 00.10 Haberler 00.25 Dizi Film: tnanılmaz Öykfiler 00.50 Dizi: Komiser Navarro-Kapanıs. 10.44 Açılış-Açıköğretım 12.15GAPTVYayını 18.00 Açılış-Arkası Yarın: Yalan Rüzgârı Nina doğum için hâlâ hastanededır. Cricket Phıllıp'ı her şeyden çok ıstediğini anlar. 19.03AkşamBülteni 19.20 Tıp Dosyası 19.50 Belgesel: Dokuzuncu Sanat 20.15 Dizi: Wayne ve Shuster 20.47 Avnıpa'dan Futbol 22.00 Gece Bûlteni 22.40 Kamera Arkası 23.30 Gece Konseri 00.30 Dizi: Ateş Tarlaları-Kapanış 17.13 Açılış-Telegün 19.15 Arkası Yarın: Manuela 20.03 Belgesel: Mucize Gezegen 20.55 Sinema Tarihinden Bir Yaprak: Korkak Kahraman (Aynntıiı bilgi yandaki sütunUrda.) 22.21 Mini Dizi: Aldatmaca 23.22 Dizi: Kurt Kadın- Kapanıs 07.58 Açılış-OkulTelevizyonn 12.30Açıköğretim "'"" i: " 14.30 Müzik 14.40 Hemşirelik önlisans Eğitimi 15.00 Okul Televizyonu 19.20 Hemşirelik önlisans Eğitimi 20.05 Arkası Yarın: Çılgın Aşk 20.30 Mfizik 21.00 Açıköğretim 23.00 Video Müzik Türkiye- Kapanış 19.00 Açıhş-Haberler 19.20 SusamSokağı 19.50 Bir Konu Bir Konuk 20.10 Yerli Drama: Perihan Abla 20.55 Sevgi Bağları 21.25 Gönül Sohbetleri 21.30 înanç Dflnyası 22.00 Haberler ve İngilizce, Almanca Haberler 23.35 Yerli Drama: Milyarder Memnune 00.05 Radyo Konserleri 00.50 Seyredemedikleriniz: Çalıkuşu- Kapanış 07.00 İyi Günler Türkiye 09.50 Pembe Dizi: Riviera — 10.50 Pembe Dizi: Yaşadığınnz GOnler 11.40 StarlHaber 11.50 Sinema: Ailede Dehşet (Bugün köşesinde) 13.50 Pembe Dizi: Başka Bir Dünya 14.40 Dizi: Dallas 15.30 Komedi Dizisi: Biz On Kişiyiz 16.00 Çizgi Film: Taş Devri 16.30 Çizgi Film: Ninja Kaplumbağalar 17.00 StarlHaber 17.10 Pembe Dizi: Cesur ve Gûzel 18.00 Komedi Dizisi: Tatlı Dertler 18.30 Poüsiye Dizi: Melekler Şehri 19.30 StarlHaber 20.00 Polisiye Dizi: Miami Vice 21.00 Yeniden Olacak O Kadar Televizyonu (Bugün köşesınde) 21.30 Mini DİZİ: VVallenberg (Aynntıiı bilgi yandaki sütunlarda) 22.30 StarlHaber 22.40 Orhan Boranlı Dakikalar (Aynntıh bilgi yandaki sütunlarda) 23.40 Polisiye Dizi: Sherlock Holmes 00.40 StarlHaber 00.50 Gece Cimnastiği 01.00 Dizi: Dallas 01.50 Mini Dizi: Gri Ünifonnalar 02.40 Mini Dizi: Köprünûn Çöktfiğû Gece 03.30 Dizi: Tutkular 04.45 Pembe Dizi: Hastane Gfinlûğu 05.30 Pembe Dizi: Bfitûn Çocuklarım 06.15 Pembe Dizi: Santa Barbara 12.15 Açılış ve Günün Programları 112.17 Kadınlarımız 12.52 Çizgi Film '13.00 Çocuk 13.30 Müzik 14.00 Haberler ve Hava Durumu 14.20 Seyredemedikleriniz: Avrupa'da Türk İzleri 15.00 Gökyüzü Magazin 15.35 Biz Bize 16.00 Yörelerimiz Türkülerimiz 16.45 TV Oyunu: Insanlık Hali 17.25 Ezgi Akşamı TV-2'ye Gecis TV3 SİNEMA TARİHİNDENBİR YAPRAK:KORKAK KAHRAMAN 20.55 Bob Hope güldürüsüKorkak Kahrauaaa (The Paleface) / Yönetmen: Norman Z. McLeod / Senaryo: Edmund Hartman, Frank Tashlin / Kamera: Ray Rennahan / Miizik: Victor Young / Oyuncular: Bob Hope, Jane Russell, Robert Armstrong, Iris Adrian, Robert Watson, Jack Seaarle, Joe Vitale, Clem Devans, Charlie Trovvbridge /1948 ABD yapımı / Süresi: 91 dakika. 'Korkak Kahraman"da perdenin iki unutulmaz ismi Jane Russell ve Bob Hope rol alıyor. TV Servisi - Para kazan- mak için "Vahşi Batı"ya gelen beceriksiz ve sakar birdişçi, ha- pisten yeni çıkmış olan ünlü kadın silahşör Calamiry Jane ile taruşır. Ve "belalı Jane", sa- vaştığı kötüleri şaşırtmak için dişciyle dünya evine girmeyi kabul eder. Hollywood'un unutulmaz komedyenlerinden Bob Hope, zirvede olduğu yıllardan gelen son derece tipik ve belki de en başanlı filmiyle küçük ekrana geliyor. Yüzyıl başlannda do- ğan sanatçı 1930 sonlannda si- nemaya geçmiş ve sadece ba- kıhnca bile güldüren fiziği, sa- kar hareketleri ve vodvil ge- leneğinden gelen söz bombar- dımanı ile yıllar boyu Ameri- kan güldürüsünün dorukla- nndan biri olmuştu. Sanatçı bu filmdeki sakar dişçi rolüyle per- dedeki en unutulmaz görüntü- lerinden birini çizmişü. Sanatçıya bu filmde, 1940or- talannda çevirdiği ve yakın za- manda TRT ekraruna gelen "Kanunsuz" adh westemle bir- den parlayan "esmer bomba" Jane Russell eşlik ediyor. Bu beklenmedik çift filmde gerçek- ten dayanılmaz güldürü bö- lümleri oluşturuyoriar. Bu ara- da Jane Russell'ın söylediği "Buttons and Bows" adlı şarkı da o yıl Oscar ödülü almıştı. Hem sinema tarihinden il- ginç bir sanatçıyı tanımak hem de doya doya gülmek isteyenler için... TV1 TÜRK SİNEMASI: AYRILIK 11.35 TV1 PERDE ARKASI 22.00 Y^ ^^J . ^ ^ *•*' J ^S ANKARA (Mak Ajans) Black Panthers (Kara Paı Ayrılık / Yönetrnen-Yapımcı: Türker İnanoğlu / Senaryo: Fuat Özlüer / Görüntü yönetmeni: Çetin Gürtop / Oyuncular: Filiz Akın, Ediz Hun, Ekrem Bora, Kayhan Yıldızoğlu, Yeşim Yükselen, Süha Doğan /1972, Erler Film yapımı. TV Servisi - Yirmi yıl ön- cesinin Yeşilçam beğenisini yansıtan "Ayrılık" fılminde. sonradan ünlü bir şarkıcı olan kenar mahalleden gelme Suna adh yoksul bir çiçekçi kızın Vural adlı zengin bir gazino sahibi ve Memo adlı genç bir kumarbazarasındaki üçlüaşk öyküsü anlatılıyor. Şarkıcı, gazinocunun kanatlan altın- da, ama uçan kumarbaza gö- nül veriyor. Şarkıcı kızı, 1960- 1970'li yıllann Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Fatma GiruV- le birlikte "dört büyükler"ini oluşturan Filiz Akın oynuyor. Fuat özlüer'in basmakalıp se- naryosundan alınan film de •zaten bu oyuncu üzerihe ku- rulmuş. filiz Akın, İspanyol giysilerinden denizci kıyafeti- ne dek kılıktan kılığa girerek orkestra eşliğinde göz kamaş- tıncı bir sahne şovu sergiliyor. Filmde gerilimi ayakta tut- mak için kumarhane sahneleri ve gazino kavgalanna da yer verilmiş. Şimdi 49 yaşında olan Filiz Akın, I962'de bir yanşmayla girdiği sinemada Türker İna- noğlu ile evlenerek bu ya- pımcı-yönetmenin sayısız fıl- minde oynadı. Sanşın, ince ti- piyle sinemaya Avrupalı bir hava getiren sanatçı, yıllarca koşullanmış önemsiz aşk ve serüven filmlerinde oynadık- tan sonra Atıf Yılmaz'ın "Utanç", Yılmaz Güney'ın "Umutsuzlar" gibi düzeyli filmlerinde gerçek oyunculu- ğunu kanıtladığı sırada rnoda- ya uyup sahneye çıkarak şar- kıcılığı denedi. Eşinden ayrıl- dıktan sonra sinemadan uzak- laştı. Yeni bir evlilik yaparak Paris'e yerleşti. Geçen yıllarda bir süre önce yitirdiğimiz Okan Lysaler'in "Gecmiş Ba- har VJimozalan" adlı TV dizi- sinde başanlı bir oyunculuk sınavı vererek yeteneğini taze- ledi. "Aynlık", günümüzün ba- şanlı video yapımcısı Türker ınanoğlu'nun 1972 yılında yö- netmen olarak imza attığı ve çoğunda ilk eşi Filiz Akın'ı oynattığı çok sayıdaki tecim- sel nitelikli, ama gösterişli pi- yasa fılminden biri. Yabancı revü topluluklannın da yer al- dığı filmde kumarbaz genci, bir dönemin romantik jönü Ediz Hun, gazino patronunu, bu tip rollerin başanlı sert adamı Ekrem Bora oynuyor. Uzun bir aynlıktan sonra si- nemaya dönen Bora, geçen yıl Engijı Ayça'nın "Soğuktu ve Yağmur Çiseliyordu" filmin- deki udi rolüyle Antalya Film Şenliğf nde ödül kazandı. ANKARA (Mak Ajans) -Perde Arkası'nda Alman- ya'daki Neonazi eylemlerine karşı oluşan ve sonradan çete- ye dönüşen Türk gruplan tanıtılâcak. Aynca Almanya'- da Türk düşmanlığı somut ör- neklerle gözler önüne serile- cek. Ekrana gelecek Türk grup- lan ve çeteleri şunlar: 1. 36 Boys (36 Çocukları), 2. Anti Fa Grubu (Anti Faşistler), 3. Black Panthers (Kara Panter- ler), 4. Street Fighters (Sokak Savaşçılan). Programda bir gencin aile- siyle görüşüldü. Çetelere gir- meyen, tek başlanna yaşaya- yan gençlerden de örnekler veriliyor. Başta Almanya olmak üze- re birçok Avrupa ülkesinde 2. ve 3. kuşak Türk gençlerinin içinde bulunduğu tehlikep- rogramda vurgulanacak. STAR1 22.40 Ilginç konuklar TV Servisi - Orhan Bo- ran'ın sunduğu sohbet prog- ramı Orhan Boranlı Dakika- lar'da bu hafta Sevgi Gönül, Figen Çakmak, Garo Mafyan ve Ali Ûstündağ yer alacak. İşadamı Vehbi Koç'un kızı Sevgi Gönül, nümizmatik üze- rine konuşarak Sadberk Hanım Müzesı hakkmda da bilgi verecek. Sanat gruplannın sponsor- luğunu üstlenen Figen Çak- mak, sanatın dcsteklenmesi gerektiğini savunacak. Ünlü kompozitör Garo Mafyan, müzik hayatından ve *yeni bestelerinden söz ederek bundan böyle Eurovision'a katılmama kararı aldığını açık- layacak. Ali Ûstündağ ise mültiviz- yon gösterileri konusunda ko- nuşacak. STAR1 MİNİ DİZİ:WALLENBERG 21.30 Nazi zubnündenkaçış öyküsüWallenberg(\Vallenberg: A Hero's Story) / Yönet- men: Lamont Johnson / Senaryo: Gerald Green / Oyuncular: Richard Chamberlain, Alice Krige, Bibi Andersson, Melanie Mayron, Stuart Wilson, Kenneth Colley /1985 ya- pımı / Süresi: 4 bölüm, 60'ar dakika. TV Servisi — Starl'in mini dizi ku- şağında başlayan dört bölümlük "VV allenberg: Bir Kahramanın öykü- sn"nde, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi zulmüne karşı koyarak Macar Yahu- dilerini korumaya çalışan İ?veçli idea- list diplomat VVallenberg ile onu yok etmeye çalışan bir Nazi subayının sa- vaşımı anlatılıyor. Hitler terörünün tüm Avrupa'yı ve buradaki tüm Yahudileri kınp geçir- diği dönemde Yugoslavya'da bulunan gözüpek, yürekli Isveçli diplomat Ra- oul VVallenberg (Richard Chamberla- in), burada yaşayan 100 binden fazla Macar Yahudisini. Hitler"in sağ kolu Adolf Eichmann'm (Kenneth Colley) ölüm fermanından kurtarmak için bü- yük bir savaşıma girişir. "VValfenberg", gerçekçi bir kayna- ğa dayah, siyasal yapısıyla ilgi çeken, gerilimli, sürükleyici bir savaş serüve- ni fılmi. '"Wallenberg"in. daha çok TV için çalışan 1920 doğumlu Amerikah yö- netmeni Lamont Johnson, 1967'de başladığı sanat yaşamında "Benim Tath CharUe'm", "A Gunfight", "That Certain Summer", "Son Ameri- kan Kahramam", "Islak Dudaklar- Lipstick", "One On One", "Tilküer- Foxes", "tran'dan Kaçış", "Uza^ Avcısı-Spacehunter" gibi fıîmler imza ladı. Filmin başkahramanı İsveçli diplo- mat VVallenberg'i, TV'de 1961-1965 arasında oynadığı "Dr. Kildare" dizi- siyle adını duyunıp yurdumuzda bir zamanlar soluk soluğa izlenen "Sho- gun" dizisiyle büyük üne kavuşan 1935 doğumlu Amerikah oyuncu Ric- hard Chamberlain canlandınyor. Sinemada birçok önemsiz rolden sonra Ken Russell'ın "Yalnız Kalp- ler"inde olağanüstü bir Çaykovski kompozisyonu çizen Chamberlain, aynca "Lady Caroline Lamb", "Üç Si- lahşörler", "Gül ve Terlik", "Monte Cristo Kontu", "Centennial", "Swarm", "The Bourne Identity" film- lerinde ve "Fırtına Kuşian-Tbe Thorn Birds" dizisinde oynadı. Bu sanatçıya "VVallenberg" filmin- de Güney Afrika kökenli yıldız Alice Krige eşlik ediyor. 1954 doğumlu Krige, 1981'den bu yana "Ateş Arabalan-Chariots of Fıre", "Hayalet Öyküsü", "EUis Is- land", "Kin'g David", "Dream West", "Barfly" fılmleriyle ün yaptı. Filmde aynca Ingmar Bergman'ın yıldızı, ünlü İsveçli oyuncu Bibi Andersson (1935) da oynuyor. Dört bölümlük mini dizide Richard Chamberlain isveçli bir diplomat rolüode. RADYOLAR RADYO 1 04.55 Açılış, program. 05.00 Haberler. 05.05 TürküJer geçidr. 05-30 Şarkı- lar ve oyun havalan. 06.00 Yurttan haberler ve deniz, hava raporu. 06.15 Gunaydın. 07.00 Haberler. 07.05 Her şey buler için. 07J0 Ha- berler. 07.40 Günle gelen. 09.00 Haberler. 09.05 Istekleriniz, seçtiklerimiz. 09J5 Rek- lamlar. 09.40 Arkası yann. 10.00 Haberler. 10.05 Onuncu saat. 11.00 Haberler. 11.05 Reklamlar. 12.00 Haberler. 12.05 Reklamlar. 12.10 Günü yaşarken. 12^5 RekJamlar ve rad- yo programları. 13.00 Haberler. 13.15 Türk halk çalgılarından ezgiler. 13.30 Bölgesel ya- yın verekJamlar(1). 17.00 Haberler. 17.05 Din ve ahlak. 17J5 Saz eserleri. 17.40 Çocuk bah- çesi. 17^5 Haftanın çocuk şarkısı. 18.00 Ha- berler. 18.05 Hayatın içinden. 18^5 Bölgesel yayın ve reklamlar. 19.00 Haberler. 19.30 So- listlerden seçmeler. 20.00 İyi uykular çocuk- lar. 20.10 Türküler geçidi. 20.40 Amator top- luluklar. 21.00Haberler. 21.05 Hafıf raüzik. 2130 Beraber ve solo şarkılar. 22.00 Erkek- ler toplulugundan türküler. 22J0 Küçük kon- ser. ZSM Haberler. 23.15 Gecerrin içinden (2). 0035 Günün haberlerinden özetler. 01.00 Program ve kapanıs. 01.05 - 0455 Gece yayını. RADYO 2 07.00 Açılış, program ve ha- berler. 07.05 Solistlerden seçmeler. 0730 Ha- berler. 07.40 Türküler ve oyun havalan. 0M» Sabah konseri. 08JO tki solistten şarkılar. 09.00 Haberler. 09.05 Çocuk bahçesi. 09.20 Edebiyaıçılanmızdan gezi notlan. 0935 Çe- şitli müzik. 10.00 Musiki dünyamızdan seç- meler. 10.20 Bir bebek büyıiyor. 10.40 Türk- çe sözlü hafıf müzik. 11.00 Haberler. 11.05 Eğitim dünyamız. 11J5 Hafıf müzik. 12.00 Küçük koro. 12J0 Türküler geçidi. 134» Ha- berler. 13.15 Hafıf müzik. 13.30 İyi insan iyi vatandaş. 13.45 Şarkılar. 14.00 Yabancı dil dersi. 14.45 Gençlik korolan. 15.00 Haberler. 15.05 Turizm deyince. 1530 Türk halk çalgı- lanndan ezgiler. 15.40 Arkası yann. 16.00 Eği- tim Dünyamız. 16J0 Yurttan sesler. 17.00 Ha- berler. 17.05 Solistler geçidi. 1739 Minyatür müzik. 18.15 Bir yazar yetişiyor. 19.00 Haber- ler. 19J0 Hafıf müzik. 20.00 Yabancı dil dersi. 20.45 Turkçe sözlü hafif müzik. 21.00 Bera- ber ve solo şarkılar. 2130 Türküler ve oyun havalan. 22.00 Gece konseri. 22.30 Şarkılar. 22.45 Bir roman / bir hikâye. 23.00 Haber- ler. 23.15 Türküler geçidi. 23/» Hafıf müzik. 23.55 Muziğe övgü. 0035 Günün haberlerin- den özetler. 0038 Program ve kapanış. KADTO 3 07.00 Açılış, program ve ha- berler. 07.05 Güne başlarken. 0M0 Sabah için müak. 09.00 Haberler. 09.15 Sabah konseri. 10.00 Müzikli dakikalar. 11.00 öğleye dogru. 12.00 Haberler. 12.15 Latin dünyasından. 12.45 Günün konseri. 14.00 Haberler. 14.15 Atmosfer. 15.00 Konser saati. 1630 Caz dün- yası. 17.00 Haberler. 17.15 Disko dünyasın- dan. 18.00 Haftanın plaklan. 19.00 Haber- ler. 19.15 Arya. 20.00 Bir tutkudur müzik. 2030 Bir Konser. 22.00 Haberler. 22.15 Per- şembenin getirdikleri. 23.00 Genç solistler. 24.00 Gece ve müzik. 0035 Günün haberle- rinden özetler. 0038 Program ve kapanış. RADYO 4 07.00 Açılış, program ve ha- berler. 07.05 Türküler ve oyun havalan. 0730 Haberler. 07.40 Solistler geçidi. 08.00 Tür- küler. 08.15 Şarkılar. 08.30 Türkulerden bir demet. 09.00 Haberler. 09.05 Beraber ve so- lo şarkılar. 09.30 Türküler ve oyun havalan. 10.00 Haberler. 10.05 Sabahın getirdikleri. 11.00 Haberler. 11.05 TürküJer. 11.20 Şarkı- lar. 11.35 Beraber ve solo türküler. 12.00 Ha- berler. 12.05 Müzik bahçesi. 13.00 Haberler. 13.15 Sazlarla TSM. 13-30 Yurdun dört bu- cağından THM. 14.00 Haberler. 14.05 Bera- ber ve solo şarkılar. 1430 THM erkeklettop- luluğu. 15.00 Sizin için seçtiklerimiz. 16.00 Haberler. 16.05 Kadınlar toplulugundan türküler. 16.30 Istanbul Radyosu klasik Türk sanat müziği topluluğu. 17.00 Haberler. 17.05 Ezgi kervanı. 1730 Erkekler fash. 18.00 Yurt- tan sesler. 18.30 Solistler geçidi. 1838 Prog- ram ve kapanış. POLİS TÜRKİYE 0638 AçıUş ve Program. 07.00 Güne Başlarken. 07.45 Ens- trümantal Müzik. 08.06 Sabahın Konuklan. 08J0 Yol Durumu. 9*35 tşte Saz tşte Söz. Solist: Nuray Hafıftaş. 09.00 Solistler Geçi- di. 09.30 Yol Durumu. 09-J5 Cemile Uncu- dan Şarkılar. 0935 Hava Durumu. 10.00 Ha- yatın tçinden. 11.00 Bir Sanatcıyla Beraber. Solist: Orhan Şener. 11.25 Turan Engin'den Türküler. 11.45 Kayıp Haberleri. 1130 Sizin Seçtikleriniz. 1235 Türkçe sözlü Hafıf Mü- zik. Solist: Cumhur. 13.15 öğleden Sonra. 14.15 Türküler Geçidi. 14.45 Yol Durumu. 1430 Safıye Erdeğer-Tuğrul Mumcu'dan Şar- kılar. 15.10 Müzik Dünyası. 16.10 Kayıp Ha- berleri. 16.15 Müzik Dağarcığı. 16.45 Azize Gürses'den Türküler. 17.05 Türkçe Sozlü Ha- fif Miizik. 17.25 Gün Biterlcen. 18.00 Prog- ram ve Kapanış. OzeJTVveTRT paııeli • ANKARA (AA) - İletişim ve Magazin Gazetecileri Derneği (İMGD), "ÖzelTelevizyon ve TRT" konulu panel düzenledi. 26ocakta yapılacak panele, eski Telsiz Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Alev lErlevent, TRT Genel Müdür Yarduncısı Akad Çukurova, RTYK Araştırma Dairesi Başkanı TimurSayraç.PTT Vericiler Dairesi Başkanı tsmail Bayramoğlu, TRT Baş Hukuk Müşaviri Akın Beşiroğlu'nun katılacağı açıklandı. Panel saat 15.00'te Vakıfbank Genel Müdürlüğü konferans salonunda yapılacak. Amatör ses yan^ması • ANKARA (Mak Ajans) — TRT Müzik Dairesi tarafından dUzenlenen "TSM-THM Amatör Ses Yanşması"nın finali 24 ocakta Ankara'da bir TV programı şeklinde gerçekleştirileoek. TRT'nin 8 ildeki Bölge Müdürlüğünde (Ankara, İstanbul, Izmir, Antalya, Çukurova, Erzurum, Diyarbakır ve Trabzon) yapılan elemeler sonucu 16 kişi (8 TSM, 8 THM) belirlendi. UGUN • Sinema: Ailede Dehşet Staıi 11.50 Alışverişten dönen iki çocuk annesi bir ev kadını dönüşünde evinin polisler tarafından kuşatıldığını görür. Kadın şoku atlattık- tan sonra bir dizi cinayete karışan kocasırun olan bi- tenle ilgisini araştırmaya koyulur. lngiliz sinemasından gelen bu polisiye-maceranın ne oyunculan ne de yönetmeni tanıdık. • Y»nid«n Olacak O Kadar Stari 21.OO Levent Kırca ve arkadaşlannın rol aldıklan programın bu bölümünde komşulukta ve arkadaşlıkta ikiyüzlülük ilişkisini işleyen skeçlerden sonra haber bölümünde beslenme ve mahalle tarafından memurlann karşılanması ,^ konu ediliyor. Aynca öğretimle ilgili bir de açıkoturum yer alıyor. 'A i UYDULAR RTL PLUS 18.45 Video Şov. 18.55 Aktuel. 19.00 Dallas. 19.45 Aktüel. 20.15 21ıncı Cadde. 21.15 Maxı Playbacak. Şov.22.15 Büyük özgürlük.23.20 Lady Dracula 00.40 Benny Hill Şov. 00.50 Aktüel, Haberler. 01.00 Devnye Görevı. 02.00 Avustral- ya Açık Tenis Turnuvası. ET-1 18.00 Haberler. 18.05 Ti- yatro. 18J0 Tarihin Büyûkleri. 19.45 Dizi. 20.15 Tele Oyun. 21.00 Haberler. 21.30 Dizi. 22.00 Dızı. 22.30 Dızı. 23.00 Profıl. 24.00 Haberler. ET"2 17.40 Tanm Programı. 18.10 Dizi. 19.00 Tele Oyun. 19.30 Dizi. 20.00 Tokat Şovalye- si. 21.30 Haberler. 22.00 Belgesel. 22.30 Tuzak 00.20 Haberler. 00.35 Bugün Gıbı. 00.40 Dızı. SUPER CHANNEL ısso Mûzık Haberleri 19.00 Wyatt Earp. Dıa. 19.30 Casus, Dizi. 20.30 lç Baskı. 21.00 Spor. 22.00 Yannın ötesi. 22.30 Doğu Avru- pa Raporu. 23.00 Dünya Haber- leri. 23.45 ABD Piyasası. RAIUNO 19.05 ttalya Çağın- yor. 19.40 Quark'ın Dünyası. 20.40 Yannın Takvimi. 20.50 Hava Durumu. 21.00 Haberler. 21.40 Krem Karamel. 23.45 Ha- berler. 24.00 Avrupa. 01.00 Gece Haberleri-Hava Durumu. 01.30 Parlamentoda Bugün. 01.40 Ge- ce Yansı ve ötesi. 02.10 Film. 04.10 Film. 06.10 Film. RAIDUE 20.45 Haberler. 21.15 Spor Haberleri. 2130 Film. 23.15 Ava, Dizi. 00.25 Pegaso. Olaylar ve Düşünceler. 00.30 Basketbol. 01.10 Hava Durumu-Fal. 01.15 Rock Cafe. 01.20 Film 03-30 Film. 05.40 Film. SAT 1 20.20 ŞansÇarkı. 21.05 Hava Durumu. 21.15 Hunter, Dizi. 23.15 Spıegel. 23.50 Haber- ler. 24.00 Django-Kanh Tabut. 01.40 Romantik Tesadüfler. 02.40 Akut. 03.10 Program. PRO 7 20.00 Beşinci Kanal. 21.00 Haberler. 21.15 Concorde Inferno. 23.10 özel Ekıp, Dizi. 24.00 Kara Müze, 01.30 Haber- ler. 01.40 Yol Aramı, Dizi. 02.30 Haberler. 02.40 Gercekler Cad- desı. 04.10 Haberler, 04.30 tna- nılmaz Hikâyeler. 04.45 Vatan, Film. TV5 17.15 Zaman. 19.30Ha- berler. 19.50 Afişler. 20.00 Tu- rizm, 22.00Haberler. 22.30 Ma- gazin. 24.00 Haberler. 00.20Gece Kargosu. BBC TV EUROPE 2100 Pop Listelen. 21.30 Dizi. 22.00 BBC Dünya Haberlen. 22-30 ln- gılız Imparatorluğu. 23.00 Yaz Şarabımn Sonu. 23J0 Ingiltere Cinayeti Raporu. 24.00 Haber Dosyası. 00.25 TBA. 00.30 Ha- ber Dosyası. 01.15 Dünya Iş Ra- poru. 01.30 Dünya Haberlerin- den Seçmeler. 02.10 Kapanış.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle