13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET/4 OZGURCE İTJRKER ALKAIN Mer Mihnet Kabulüm, ITeter ki... Arada bir delikanlılar görürüz. Hayata boşvermenin teydan okuyan bıçkınlığıyla elleriyle bıyıklarını okşarken, Bak abi," derler, "yaş kemale erdi mi, fazla cyalanmaya- sksın. Yanında şöyle keskin cinsinden hapların olmalı. laktın ki elden ayaktan düştün, insanlara yük oluyorsun... •Jiah göstermesin yani, baktın ki felç filan oldun... Tık, bir ine alacaksın gizli hapından. Tamam işte, Allah selamet ersin. Sen de kurtulursun, sana bakmak zorunda kalan- v da." Bunları söyledikten sonra, gözlerini hafifçe kısarak çak- mnadan yüzünüze bakar, nasıl bir etki bıraktıklarını an- unaya çalışır. Ama, yaşı altmışı, yetmişi geçmiş kişilerden pek işit- lezsiniz bu tür lafları. Belki bütün bunları düşünürler ma, pek konuşmazlar. Hele ağır bir hastalığa yakalanan, gününü saymakta can kişiler hiç mi hiç böyle konuşmaz. Onlar için, ateşli tr gecenin serin sabahına ulaşmaktan daha büyük mut- Lluk var mıdır? Güneşin doğuşunu bir kez daha görebil- rek. Çocuklarının sesini bir kez daha duyabilmek. Torun- l<rının bütün kaygılar- an azade gülüşme- Irini bir kez daha işi- t-toilmek. Hani ne demişti şa- ir "Her mihnet kabu- lım, yeter ki gün ek- smesin pencerem- cfen!" Genç ve yetenekli plitikacılar tanırsınız. Callarında ün yapmış Lcman kişilerdir. Na- sı olmuşsa politikaya Bir seçim daha, bir kurultay daha, bir unvan daha, bir alkış daha, bir övgü daha, bir hayran daha... 0nun yaşamıdır politika artık. "Her mihnet kabulüm, yeter ki" diye düşünür, "politika eksilmesin yaşamımdan." grmişlerdir. Zekidirler, alımlıdırlar, çalımlıdırlar, çok şey orv la-a bağlıdır. Onlar olmasa büyük felaketlerin olabilece- ğni sezerler. Bunu hiçbir zaman açıkça söylemezler ama, çok önemli olduklarının bilıncindedirler. Bıçkın deiikanlımız gibi, onlar da politikayı hafife alma- nn ince zevkini tatmaya bayılırlar. "Ahhh azizim," derler oıamını yakalar yakalamaz, "ah, sorma gitsin. Nasılsa gir- dk şu işe. İnan olsun, şimdiki aklım olsa, politikanın kapı- sndan bile bakmazdım. Ama, oldu bir kere. Kaç kere isti- faedecek oldum, bırakmıyorlar ki. Seçmenler bir taraftan, pirtililer bir taraftan. Verilmiş o kadar sözümüz var. Bıra- kıp gidemezsin işte. Oysa şu anda bırakabilsem, evcte ço- luc çocuk nasıl sevinecek bilemezsin. Kendi işime gücü- me dönerim. Gecemi, gündüzümü bilirim. İnan olsun, şu pditikaya bulaştığımdan beri karımla şöyle başbaşa bir ye- meğe çıkmak nasip olmadı." Jzülürsünüz bahtsız politikacı için, "Vah vah, yazık ol- muş garibana," dersiniz. Vıllar geçtikçe bu yakınmaları azalır politikacının. Kol- tuğuna gittikçe daha sıkı sarılmaya başlar. Gençliğinde ikbe bir politikayı bırakma lafı ederdi ve çevresi, "Aman efendim, nasılolur, sizsiz nasılyaparız," derdi. Şimdi işler tersine döner, insanlar "Yahu, bu da işi amma uzattı haa... Ayılsa da hepimiz rahat etsek," demeye başlar, ama o artık politikanın yaşamsal zevkine varmıştır. Ayrılmaya hiç mi hiç niyeti yoktur. Bir seçim daha, bir kurultay daha, bir unvan daha, bir alkış daha, bir övgü daha, bir hayran daha... Onun yaşa- mıdır politika artık. Sıcacık sarıp sarmalamıştır onu. "Her mihnet kabulüm, yeter ki" diye düşünür, "politika eksilme- sin yaşamımdan." 'Küreselleşen dünya' • İSTANBUL (AA) — İçişleri Bakanı Ismet Sezgin, "Bütün kurum ve kuruluşlarımızı küreselleşen dünyaya uydurmak için çoğulcu, demokratik ve katılımcı bir yapıya uydurmak gibi bir işlevimiz var" dedi. İçişleri Bakanı Ismet Sezgin, devletin laik-hukuksal ve sosyal dengelerinin yıkılmakla karşı karşıya kaldığını, bunun da "kendi başının çaresine bak" anlamına geldiğini kaydederek şunları söyledi: "Bıitün bu gelişmeler ülkenin sosyal ve ekonomik yapısıyla birlikte dengesini de bozmuştur. Bütün kurum ve kuruluşlarımızı küreselleşen dünyaya uydurmak için çoğulcu, demokratik ve katılımcı bir yapıya uydurmak gibi bir işlevimiz var. Bu bağlamda, sanayicisinden işadamına, gazetecisinden sanatçısına, yani her kesimden insana büyük görevler düşmektedir." Belediye için referandum • GÖNEN (AA) — Isparta'nın Gönen ilçesine bağlı Senirce köyünün belediye olması için önceki gün referandum yapıldı. Referandum sonucu, 265 seçmeni bulunan Senirce köyünde, 193 seçmenin evet oyu kullandığı, 2 kışinin ise hayır oyu verdiği belirlendi. 70 seçmen ise oy kullanmadı. Öte yandan, yeni ilçe olan Gönen'in köyleri arasında Isparta merkeze veya ilçeye bağlanma konusunda referandum yapılacak. Buna göre 4-21 şubat tarihleri arasında Gölbaşı, Koçtepe, Iğdecik, Kızılcık, Gıimüşgün köyleri ile Güneykent kasabasında halkoylaması yapılacak. Türkiye'de çocuklara işkence' • İSTANBUL (AA) — Helsinki Watch'un (Helsinki İzleme Komitesi) hazırladığı "Türkiye'de Çocuklara İşkence" konulu raporun 27 ocak pazartesi günü açıklanacağı bildirildi. Helsinki Watch tarafından yapılan açıklamada, Pera Palas Oteli'nde dıizenlenecek toplantıda, 20 Ekim genel seçimlerinden önce işkence gördükleri ileri sürulen 9 çocukla, 18 yaşında işkence gördüğü belirtilen öteki kişilerin durumunun anlatıiacağı bildirildi. I ANKARA (ANKA) — "Kripto" davası olarak bilinen olaydan devlete ait bilgileri basına sızdırdığı gerekçesiyle yargılanan Dışişleri Bakanlığı'nın eski memurlarından Hande Mumcu ile ilgili konu, SHP'li Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin ile aynı partinin Ankara Milletvekili Uluç Gürkan'ı karşı karşıya getirdi. Uluç Gürkan'ın, Hande olayı ile ilgili soru Önergesini TBMM Genel Kurulu'nda yanıtlayan Dışişleri Bakanı Çetin, "Eski Müsteşar Tugay Özçeri hakkında soruşturma açılacak mı?" sorusuna "Hayır, bir soruşturma açılması düşünülmüyor" karşıhğını verdi. Dışişleri Bakanı Çetin, olayın eski hükümet döneminde meydana geldiğini, Özçeri'nin Önaraştırma Komisyonu Başkanı olarak Hande Mumcu'nun ifadesini aldığını hatırlattı. Çetin, Özçeri'nin Türkiye'yi içeride ve dışarıda "başanyla temsil ettiğini", halen NATO daimi delegesi olarak görev yaptığını da sözlerine ekledi. Operasyonda 49 gözaltı • DİYARBAKIR (Cumhuriyet) — Diyarbakır'da güvenlik güçlerinin gerçekleştirdikleri operasyonda, silahlı eylem yapmak üzere Mersin'e gitmekte oldukları one surülen yasadışı bir örgüt üyesi iki kişinin yakalandığı açıklandı. Olağanüstü Hal Bölge Valiliği'nden yapılan açıklamada 25 aralık günu yakalanan iki kişinin üzerinde 5 uzun namlulu silah, 16 şarjör ve çok sayıda merminin de ele geçirildiği, silahların Diyarbakır'da iki polisin, Şırnak ilçe ve köylerinde 33 vatandaşın öldürulmesinin de dahil olduğu, çoic sayıda eylemde kullanıldığı bildirildi. Operasyonda ayrıca PKK'ya yardım, yataklık ve kuryelik yaptıkları belirlenen 34 kişinin daha yakalandığı kaydedildi. Mardin'de de aynı gerekçelerle gözaltına alınan 13 kişiden 9'u tutuklandı. _ HABERLER 7. SHP KURULTAYI'NA 2 GÜNKALDI 23 OCAK 1992 Ozçeri için soreışturma yok —- Günay: Hatır için desteklememANKARA (Cumhuriyet Bii- rosu) — SHP kurultayına iki gün kala, MYK üyeleri Ertug- rul Günay iie Ercan Ksrakaş'ın başını çektiği "Yenilikçiler" grubu ikiye aynldı. Karakaş'ın, genel başkanlık mücadelesinde ErdaJ İnönü'den yana tavır koy- masına karşın, Günay, Inönü'- yü desteklemeyeceğini açıkladı. Günay, "Partinin içinde bulun- duğu koşullar artık, genel baş- kanı 'hatır' destegini sürdünne laksünü bize vennemektedir" dedi. Deniz Baykal'a, "açık bir destek" vermeyen Günay, parti içinde bir konsensüs sağlanma- sını istediklerini, gerektiğinde de liste çıkarabileceklerini söyledi. "Yenilikçiler"in önde gelen isimlerinden Ertuğrul Günay dün SHP genel merkezinde dü- zenlediği basın toplantısında, parti sorunlannın, hükümet or- takhğının arkasına sığınılarak geçiştirilmek istendiğini söyledi. SHP'nin en önemli sorununun geleceği olduğunu belirten Gü- nay, geniş bir yelpazeyi kapsa- yan "bir büyük" parti meclisi- nin yaşama geçirilmesi gerekti- ğini söyledi. Ertuğrul Günay dünkü basın toplantısında parti sorununun, koalisyonun arkasına sığınılarak geçiştirilmeye çalışıldığını söyledi. Izmir Milletvekili Veli Aksoy, eski Genel Başkan Yardımcıla- rından Tevfik Çavdar ve eski PM üyesi Prof. Erzan Erzurum- luoglu'nun da bulunduğu top- lantıda, gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ertuğrul Günay, ki- şisel düzeydeki mücadelelerin SHP'ye olumlu bir katkıda bu- lunmadığını belirtti. Parti so- runlarına "kişisel kamplaşma- lar" açısından bakmaya son verme gününün geldiğini ifade eden Günay, şunları söyledi: "SHP'nin oluşumundan bu yana Sayın Genel Başkanı deği- şik zaman ve koşullarda yaay- la, sözle ve oyla desteklcdik. Kendisinin ana haüanyla çizdi- ği ve hiç ödunsüz uyguladıgı bir dizi siyasal karann sonuçlannı tabammüile yüklendik. Ama partimizin içinde bulunduğu ko- şullar artık böyle bir hatır des- tegini sürdürme lüisünâ bize vennemektedir." Çoksesliliğin dinamik ve ya- ratıcı bir partinin "olmazsa olmaz" koşulu olduğunu belir- ten Günay, "Böyle bir olguyu, 'partinin aleyhine oluyor' diye ber gün kamuoyuna ısraıia ser- gilerseniz, istediğimiz yönde ama gerçei dışı bir yargıyı zor- la nyetere ve topluma kabul et- tirmiş olursunuz. Kendinize ko- şulgaz bagiı oiaalan* dışında kimseye söz ve yaşama hakla vennezseniz, bunnn demokrasi ile hiçbir ilgisi olmaz" dedi, Günay, gazetecilerin, "İne- nü'yü desteklemeyeceksiniz, bn Baykal'dan yana olacaguuz an- lamına geiir mi" sorusu üzeri- ne, yorum yapmayacağını belir- terek önerilerinin parti için ko- alisyon ve geniş bir konsensüs olduğunu belirtti. Günay, "UnBtmayalım ki gÜBiimüzde, siyasal hareketieri bireyleru sa- •ip oldağn 'sihirli değnekler' amaçlanna ulaştınnıyor. Özel- Ukle, Tıldişi kuleleri'nde gerçek- leri deriaden ve içinden yaşama- yaa Uderierie söz koausu amaç- lano yanında bile geçilmiyor" dedi. Günay, açıklamasının "Yeninkçiler"in bolünmesi an- lamına mı geldiğinin sorulması üzerine de "Yenilkçilik anlayı- şımda bir degişildik söz kona- sn degiJdir. Bizim açtmndan öz- gün nokta berhangi bir degişik- Gk olmadı" yanıtını verdi. Bu arada, Günay'ın inönü'- den destegini çektiği açıklama- sı, bazı Yenilikçi il başkanlan tarafından tepkiyle karşılandı. Ünsalan Baykal sonunda pesedecek SHPAdanaİl Başkanı Behçet Ünsalan "Bu kurultay Baykal'a ya 'git' diyecek ya da 'Kal, ama artık yerinde otur' diyecek" dedi. UFUKTEKİN ADANA — "SHP'nin yaşa- dığı iç kavga bitecek mi", "kro- nik kurultay hastalığı tedavi edüebüecek mi", "Çift baş, hatta çift gövde büieşerek ya da aynşarak tekleşebilecek mi"... Partili hatta partisiz kamu- oyunun da yanıtını aradığı bu sorulara, Baykalcı ekibi Ada- na'da beklenmedik biçimde mağlup eden SHP İl Başkanı Behçet Ünsalan "evet" diyor. "Peki nasıl?" 25-26 ocak ku- rultayını dönüm noktası ola- rak gören Ünsalan, kurultayın bu kez Baykal'a ya "git artık" ya da "kal, ama otur oturdu- ğun yerde" mesajını açık bi- çünde vereceğini söylüyor. Ün- salan'a "hastalığı", "tedavi yöntemlerini" ve "kurultayın olası sonuçlanna göre neler olabileceğini" sorduk. — SHP gerçekten de çok ciddi bir dönemeçte, bu virajı alabilecek misiniz? ÜNSALAN — Ben bu virajı da alacağımız kanısındayım. Kurultay bu hastalığını tedavi edecektir, etmek zorundadır. — Diyelim İnönü kazandı... ÜNSALAN — Zaten öbür tarafın kazanması çok zayıf bir ihtünal. Şimdi bu kurulta- yın iradesi özel biçimde Bay- kal'a 'ya git' diyecek ya 'kal, ama artık otur' diyecektir. Şu ana kadar sayıyla mağlup ol- du, tuşla yenilirse Baykal gi- der, kendisi gider. — Tuşla \enme olasılığı da var yani... ÜNSALAN — Ikbii kurul- tayın iradesi ne gösterir bile- mem, ama bu kez tuş olur.. — Liderlik ve karizması önemli bir tartışma. Sizce ka- rizma önemsiz mi? ÜNSALAN — Şimdi böyle bir ülkede bana göre lider çok önemli değil. Lider daha doğ- rusu çok önemli de karizma- tik yönüyle değil. Karizmatik yönüyle lider önemli olsaydı DSP'nin Ecevit'i kazauçh çı- kardı. Ecevit'in karizması Bay- kal'dan çok daha ön planda. Bu parti büyük bir parti. Salt lidere bağh bir parti oLmama- lıyız. Karakaş: Iç çekişme bitsinMEHMETTEZKAN SHP İstanbul Milletvekili ve Yenilikçi grubun önde ge- len adlanndan Ercan Kara- kaş, kunıltayda İnönü'yû desteklediğıni açıkladı. Kara- kaş, maç havasında yapılan kuruitaylann partiye hiçbir yararsağlamadığını belirterek "Bu seçim maddeli son kurul- tay otsun" dedi. — Kıırultaydan bekkntiniz oedir? KARAKAŞ - Kurultayın iki gündem maddesi var, birisi 20 Ekim yenilgisinin tartışıl- ması, ikincisi seçimler. Seçim- lerden 10 gün, 15 gün sonra kurultayın toplanması istenıl- mişti. Biz de bu kadar kısa bir sürede kurultayın toplanması olmaz, seçim yenilgisini önce örgütlerde tartışalım, kamuo- yu araştırmalan ile seçmenle- re niçin bize oy vermediklerini sorahm, elde ediiecek bilgile- rin ışığında bir kurultay yapıl- sın ve seçim yenilgisinin ne- denlerini ortadan kaldıracak politikalar oLuşturulsun de- miştik. Bu nedenle bize göre kurultayın asıl önemi, seçim yenilgisinin nedenlerinin tartı- şılması ve yeni açılımlann sağ- lanmasıdır. Parti programın- da, örgüt yapısında aksayan yanlar nelerdir, tüzükte ne gi- bi değişiklikler yapılmaüdır? Bu gibi konular ele alınmalı- dır. Parti söyleminde yeni yaklaşımlar tartışılmalıdır. Gerçi bu kunıltayda gündem gereği tüzük değışikliği yapı- lamaz, ama bu ihtiyaçlar dile getirilirse, kurultay önemli bir görev yapmış olur. - Kurultayda bunların tartı- şılmasını bekliyor musunuz? Seçim gündeme hâkim olma- yacak mı? KARAKAŞ - Tartışılması- nı bekliyorum. Yenilikçiler olarak yenileşmeye ilişkin dü- şüncelenmizi sunduk. En azından kurultayın birinci gü- nü tartışılacaktır. Ancak maa- lesef sosyal demokrat hareke- tin Türkîye geleneginde seçim maddeli İcurultaylarında, ulke sorunlan, dünya sorunlan, parti sorunlan serinkanlı bi- çimde, kapsamlı olarak tartı- şılmıyor. Seçim heyecanı öne geçiyor. Bu kurultayın farklı olmasını diliyoruz. 20 Ekim seçimlerinde alınan yenilgi büyük bir yenilgidir. SHP ana muhalefet konumunu bile kaybetmiştir. Bunu ciddiye al- mamız gerekir. Tüm partilile- re, gruplara büyük sorumlu- luk düşüyor. Partinin yenileş- me ihtiyacı kurultayda dile getirilecektir. önemli adımla- nn atılacağına ınanıyorum. — "SHP'nin her geçen gun "eridiği" yolunda görüşler var. Siz SHP'nin eridiğine katıüyor musunuz? KARAKAŞ - Bu şuradan çıkıyor: 20 Ekim seçimlerinde bir yenilgi aldık. Daha sonra yapılan yerel seçimlerde de partinin oylannda bir düşüş var. Bu nedenle erime, zayıfla- ma söz konusu. Bizce parti kendisini yenileyebiiirse, daha modem, daha çağdaş hale ge- lebilirse, erime durur, yüksel- me başlar. Bir kararsarlığa düşülmemeli. Sosyal demok- rasi bütün dünyada rağbet görmektedir. özellikle reel sosyalizmin çöküşünden son- ra sosyal demokrasinin tezle- rinin geçerliliği bir kez daha görülmüştür. Bûtun mesele adımdır. HEP kökenli arka- daşlanmızın büyük bölümü eskiden SHP'liydiler. Bu ar- kadaşlanmızın partiye tam entegre edilmesi gerekir. Bu yola da girilmiştir. Bu bakım- dan HEP gölgesi diye bir şey söz konusu değıldir. DYP'nin etkisine gelince. Seçimlerden önce başlattığı kampanyada Türkiye'de in- san haklanna dayanan bir demokrasiyi kabul etmiştir. Bu demokrasiyi uluslararası ölçütlerde kurmak istedığinı belirtmiştir. Bu, Türkiye için iyi bir gelişme. Merkez sağ bir partinin, bizim öteden beri sa- vunduğumuz insan hak ve özgürlükierini savunması olumlu gelişmedir. Hükümet- te sorumluluk ortaktır. İki rti bir protokol yapmışlar- toplumsal tabanı başta işçiler olmak üzere çalışan sınıflar- dan oluşmaktadır. Burada bir aksamavar. 12Eylül'üngetir- diği yasaklar söz konusu. Kamu çabşanlan, üniversite öğretim üyeleri, öğrenciler, sendikacılar parti üyesi olamı- yorlar. Bu, sol partiler için büyük kayıptır. Bundan ötürü toplumsal tabanda bir eksiklik yaratıyor. Ama şimdi yasalan da değiştireceğiz. Si- yasi partilerde çalışma hakkı- nı tüm kesimlere tanıyacağız. SHP'yi dünyadaki, Türkiye"- deki değişimlere uyan bir programa oturtmak istiyoruz. örgüt yapımız çalışan kesım- lerle, halkla daha da bütünle- şen bir durumda olmalıdır. Bunlar yapıldığı zaman kimli- ğimiz daha da netleşecektir. Yenilikçi sosyal demokratlar olarak bü kurultayda Genel Başkanımız Erdal İnönü'yû destekleyeceğiz. Eşitlik, insan hakları, özgürlük, demokrasi gibi sosyal demokrasinin hedefleri jdaha da öne çıkarılmahdır. Bunları yaptığımız zaman kimliğimize kavuşuruz. Parti içinde sen-ben kavgalarımn, iç çekişmelerin son bulması lazımdır. Bundan sonraki olağanüstü kurultaylarda yenileşme, halkın istekleri tartışılsın. Bu kurultayın seçim maddeli son kurultay olması için elimizden gelen her şeyi yapmaya kararlıyız. Maç havasının partiye hiçbir yaran yok. sosyal demokrasinin evrenseT ilkeleri doğrultusunda parti- mizin kendini yenilemesidir. Bunu başarmak zorundayız. SHP gerçekten modern, çağ- daş bir sosyal demokrat parti haline dönüşebilir. Yeter ki biz kurultaylarda bu ihtiyacı kapsamlı olarak tartışalım. Birlikte kararlaştıralım. -SHP'nin hükümette DYP'nin, hükümet dışında HEP'in gölgesinde kaldığı yo- lunda eleştiriler var. KARAKAŞ-HEP'in se- çimlere katılamaması üzerine ortaya çıkabilecek mahzurlan önlemek için Güneydoğu'da HEP ile işbirliği yapılmıştır. Doğru bir şey yapılmıştır. Kürt sorununu demokratik yoldan çözmek için önemli dır. Başan iki partiye de aittir. Bu nedenle mesele yok. Mese- le şuJar: SHP koalisyon or- taklığım sürdürürken kendi sorunlannı, seçim yenilgisinin nedenlerini unutmamalıdır. Yenileşmeyi unutmamalıdır. Bir yandan koalisyon hükü- metinin başanlan partiye pu- an getirecektir; öte yandan partinin tüzüğünü, programı- nı yenileyerek halkla tekrar kucaklaşması partinin tek ba- şına iktidar iddiasını sürdür- mesini yeniden gündeme geti- recektir. - S H P kimliğini kaybetti mi? KARAKAŞ-SHP'nin sos- yal demokrat kimliğinin bize göre de daha belirgin hale gel- mesi gerekir. Bir kere SHP'nin Eşitlik, özgürlük, insan hakla- n, demokrasi gibi sosyal de- mokrasinın hedefleri daha da öne çıkanlmalıdır. Bunlan yaptığımız zaman kimliğimize kavuşuruz. Parti içinde sen- ben kavgalannın, iç çekişme- lerin son bulması lazımdır. -Siz İstanbul il başkanlığı yaptınız. İstanbul milletvekili- siniz. SHP 1989'dan sonra ni- çin tstanbul'da hızla oy kaybe- diyor? KARAKAŞ - Partinin, geli- şen, değişen Türkiye toplumu- na denk düşecek şekılde ken- dini yenileyememesi Istan- bul'daki seçim sonuçlanna genel bir etki yapıyor. İkincisi, Istanbul'da yerel yönetimlerin olumsuz imajının 20 Ekim se- çimlerine büyük etkisi var. Nitekim kamuoyu araştırma- sında lstanbullu seçmen SHP'ye oy vermemesinin bi- rinci nedeni olarak belediyele- rin uygulamalanndan mem- nun olmadığını söylemiştir. Partinin kendini yenilemesini savunurken biz şunu da söylü- yoruz: Yerel yönetim politika- İannın esasları parti tarafın- dan beiirlenmelidir. Partide yapılacak tartışmalar beledi- yelerin yapacağı işlerin esasını ortaya çıkarmalıdır. Bu, geç- mişte yapılmadı. Belediyeler ve belediye meclisleri partiden ve parti programmdan adeta bağımsız çahştılar. Bu kopuk- luğa son verilmesi gerekir. Seçim yenilgisinin bir başka nedeni, parti içi çekişmejeri- dir. Sosyal demokrat partiler- de, parti içi tartışmalar, parti içi kanatlar olur. Bunlar ya- rarlıdır. Parti programlanmn geliştirilmesinde önemli kat- kılan vardır. Bizde ise kişi isimleriyle anılan hizipler var- dır. Bunları fıkir ve düşünce kânatlanndan ayırmak gere- kir. Baykalcılar deniyor, To- puzcular deniyor. Şimdi bu yanlışı görmüş olmalılar ki kendilerini Yeni Sol kavramı ile tanımlıyorlar. Bu hiziplerin partiye bir katkısı yoktur. Bir başka neden de partinin bir yıl içinde üç kez genel başkanlık yanşına sürüklenmesidır. Bu, partiye zarar vermiştir. Seç- men bu parti kendi içinde uz- laşamıyor, kendi içinde daya- nışması yok demiştir ve parti- ye olan güvenini yitirmiştir. Hiçbir parti bu kadar sık genel başkanlık yanşı yapamaz. Bir yıl içinde üç genel başkanlık yanşının dünyada örneği yok- tur. Bu, partiyi yıpratmıştır. Partililer arasındaki dayanış- mayı, diyaloğu ortadan kal- dırmıştır. Bu kurultay seçim maddeli son kurultay olsun diyoruz. Bundan sonraki ola- ğanüstü kurultaylarda yeni- leşme tartışılmasın, halkın istekleri tartışılsın. Bu kurul- tayın seçim maddeli son ku- rultay olması için elimizden gelen her şeyi yapmaya karar- lıyız. Maç havasında yapılan kuruitaylann partiye hiçbir yaran yoktur. - Kurultayda tavrınız ne olacak? KARAKAŞ - Yenilikçi sos- yal demokratlar olarak kıirul- tay değerlendirmesi yapmak üzere birkaç kez bir araya gel- dik. Yaptığımız görüşmelerde Yenilikçi arkadaşlanmızm büyük çoğunluğu bu kurul- tayda da Genel Başkan İnönü'nün desteklenmesine karar verdiler. Ozal, 67 kararnameyi imzaladı;47'si bekliyorANKARA (Camhuriyet Bürosu) — Cumhur başkanı özal, hükümetin gönderdiği 67 atama kararnamesini imzaladı, 47 atama kararnamesi ise Köşk'te bekliyor. özal'ın beklettiği kararna- meler arasında TÜRKSAT yolsuzluğuna karış- tığı gerekçesiyle PTT Genel Müdür Yardımcısı Osman Gözüm'ün görevinden alınmasına ilişkin kararname de yer alıyor. Özal'ın imzaladığı ka- rarname ile Prof. Dr. İlhan Özdemir Sağlık Ba- kanlığı Müsteşarı oldu. Teftiş Kurulu Başkanlı- ğına ise Turhan Güven getirildi. Ozal tarafından onaylanan atama kararname- leri ile Başbakan Yardıîncısı Erdal İnönü'nün dış pohtika damşmaru Mithat Sirmen, SHP Basın Müşaviri Hasan Sahan, Necati öztürk, Ethem Ertan Taneri, Murat Deniz, Ahmet Irfan Söy- lemezoğlu, Ibrahim Aybar, Başbakanhk müşa- virliklerine getirildi. Idari ve Mali İşler Daire Başkanlığına Enan Ergün, Başbakanhk Müste- şar Yardımcıhğına Arman Süar atandı. Başba-t kan Başmüsaviri Namık Kemal Zeybek'e büyük- elcilik unvanı verilmesi de Özal tarafından onay- landı. özal'ın onayladığı diğer atama kararna- meleri ise şöyle sıralamyor: Devlet Bakanlığı: Sigorta Murakebe Kurulu Başkanlıgına Erol Okuyan, kurul üyeliklerine Hamdi Başar, Hulusi Dinçer, Melih S.Algüney, Muhittin Anksoysal ve I.Ergün Soytürk atan- dı.. Orman Bakaniığı: Bakanük Müşavirfîğine Se- lahattin Turhal, müsteşar yardımcüığma Dr. Os- man Taskan atandı. Ulaştırma Bakanlığı: Havaalanlan Yer Hiz- metleri A.Ş. Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erel görevinden aunarak yerine Ahmet Kutlu atandı. Telsiz Genel Müdürlüğü İs- tanbul Bölge Müdürlüğüne aynı yer Şube Mü- dürü Rüştü Kemal Yatmaz getirildi. Bakanlık Müşaviri Ünal Yener görevinden alındı. Tanm ve Köyişleri Bakanlığı: Köy Hizmetle- ri Genel Müdürlüğü'nün aitı bölge müdürü gö- revinden alındı. Bakanlık Başmüfettişllğine M.Ali Olgun, Gaziantep tl Müdürlüğüne ömer özarslan tayin edildi. Milli Egitim Bakanlığı; Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne Asım Enhoş atandı. Çorum Milli Eğitim Müdürü Ce- lal Eğilmcz görevinden alındı. Bartin Milli Eği- tim Müdürlüğüne Reşat Kumbasar atandı. Saflık Bakanlığı: Müsteşarlığa Prof. Alhan özdemir, müsteşar yardımcıhğına Dr Ahmet Dündar Miski atandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Müste- şar yardımcılıklarına Ertuğrul Önen ve Bumin Gürses getirildi. Maliye ve Gümrük BakanJığı: Prof. Dr. Or- han Morgil Bakanlık Muşavirliğine, müsteşar yardımcıhğına Şükrü Yurdakan atandı. Bakan- lık Müşavirleri Hüseyin Kaplan, İrfan Murat ve Ali Ercan görevlerinden alındı. Bayındıriık ve tskân Bakanlığı: Prof. Dr. Al- tay Birand müsteşar, Yüksel önen İdari ve Ma- li İşler Dairesi Başkanı oldu. İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı Aktan Kaplama, Teknik Araş- tırma ve Uygulama Genel Müdürü Cahit Ulu- taş, Personel Dairesi Başkanı Yusuf Bahadır, Ba- kanlık Müşaviri Cevat Şatana, Alaattin Demi- rel ve Ender Vardar görevlerinden alındılar. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı: Kars İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğüne Hasan Balkan, Muş tl Sa- nayi ve Ticaret Müdürlüğüne Bakanlık Müşavi- ri M.Şükrü Tanır, Ağn tl Sanayi ve Ticaret Mü- dürlüğüne Bakanlık Müşaviri Ahmet Didin ta- yin edildi. Ayla Kutlu Müşavir Kiiirör Bakanlığı: Bakanlık Muşavirliğine Nec- mettin Karaerkek, Telif Hakları ve Sinema Ge- nel Müdür Yarduncılığına aynı yer Şube Müdü- rü özcan Çetin, müsteşar yarduncılığına Tevfik R.Gökalp, Bakanlık Muşavirliğine Ayla Kutlu ve Cevdet Kocaman, Personel Dairesi Başkan- lıgına Özdemir Basmacıoğlu atandı. Telif Hak- lan ve Sinema Genel Müdürü Turgut Aslan gö- revinden alındı. Turizm Bakanlığı: Tanıtma Genel Müdürü Cem Alp Tarhan Bakanlık Müşaviri oldu. Ta- nıtma Genel Müdürlüğüne Münir Aksoy getirfl- di. Onay bekleyenler Halen Cumhurbaşkanı Turgut özal'm onayını bekleyen atama ve görevden alma kararlannın bazıları şunlar: Başbakankk: MüşavirUğe Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı A.Hamit Cemiloğlu ve Mümtaz Peh- livanlı'nın atanmalan. Emlak Bankası genel mü- dür yardımcılan ve Yönetim Kurulu üyeleri Re- şat Bedirhanonlu, H.Avni Kömürcüoğlu, Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Paşaoğhı ile Yönetim Kurulu üyeleri Veli öztürk ve Prof. Dr. Osman Okyar'm bu görevlerinden alınmalan. Genel mü- dür yardımcılığı ve yönetim kurulu üyeliklerine Dr. Sudi Apak ve Engin özhan'ın genel müdür yardımcüıklanna Ibrahim Kısacık, Muzaffer Sa- yım ve Aii Kuşçu'nun, yönetim kurulu üyelik- lerine de Dr. Yücel Edil Ue Prof. Dr. Erol Eren'- in atanmalan. Emlak Konut AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Karadoğan'ın görevinden aünması, yerine Murat Yüksel'in atanması, Halk Bankası Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kumlu Başkanlıgına Sezgin Taşkıran'ın, Kalkın- ma Bankası Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlıgına da Arsa Ofisi Genel Müdürü özal Baysal'ın atanması,
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle