09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
.23 OCAK 1992 ISTANBULDA BUGÜN • Türkiye Çevre Koruma \e Yeşillendirme Kurumu'nun duzenlediği "Komur ve Çevre" konulu toplantı, saat I9.O0'da ITU Maçka Sosyal Tesisi'nde. • Justos-Liebig Üniversitesi, Gıessen profesorlerinden Ord. Prof. Dr. Med. Konrad Federlin'e, Istanbul tJni-versitesi merkez bina doktora salonunda, saat 10.30'da fahri tıp doktorluğu unvanı verilecek. • Yapı Endusrti Merkezi Eğitim Bölumu'nun duzenlediği "Şehirlerin Aydınlatılması" konulu sempozyum, saat 10.00-18.00'de merkezin Harbiye'deki binasında. • Karton Ambalaj Sanayicilen Derneği (KASAD) genel kurul toplantısı Hilton Oteli Fatih Salonu'nda. JîEKTUP • Aksaray-Ordu Caddesi'ndeoturuyorum. Songunlerde caddedeki lambaların gunduzleri de yanması dikkatimi çekti. Birkaç kez TEK'i uyarmama karşın aynı uygulama siırdürüldü. Konutlarda kullanılan elektriğe her ay zam yapmayı alışkanlık haline getiren TEK galiba bu giderlerı de bizim faturalarımızaekliyor. RAVZA ERBİLEK IstanbuTda 2 yeni fııar • İSTANBUL (AA) — TÜYAP tarafından duzenlenen "Burodata 92" 8. Telekomunikasyon, bilgisayar, buro makine, mobilya malzemeleri ile Interteks tarafından organize edilen "Makine-Mekanik '92" fuarları dun açıldı. TÜYAP İstanbul Sergi Sarayı'nda duzenlenen, 61 yerli ve 30 yabancı firmanın katıldığı "Burodata 92"de, haberleşme cihazlan, görüntulu telefon, sayısal elektronik telefon santralları, TV ve uydu sistemleri, sayısal link sistemleri, bilgisayar sistemleri ve yan ürunleri, bilgisayar yazıcıları, fotokopi, Telefax, büro mobilyaları, disket, şerit, manyetik bant gibi bilgisayar aksesuarları tanıtılıyor. Interteks tarafından duzenlenen "Makina-Mekanik '92" fuarı da, Hilton Gosteri Merkezi'nde açıldı. \az günleri için sıcak defile • İslanbuh Haber Servisi — 1992 llkbahar-yaz modasında "ekolojik" renkler on planda. Hatemoğlu'nun sunduğu 1992 ilkbahar-yaz koleksiyonunda, çevre faktorune uygun, eanlı, doğal renklerde sunulan kıyafetlerin etek boyalarında oldukça kısa. Hatemoğlu firmasının, 1992 ilkbahar-yaz kreasyonunun tanıtımını yapmak için duzenlediği defileye tanınmış mankenlerden Denız Pulaş, Sibel Tan, Gulay Ertok, Can Guler ve Erkan Elifoğlu katıldı. Soğuk kı> gunlerinde sıcak moda ruzgârları estiren defilede, serın- sıcak renklerin emprımelere dokunuşundaki "gizemli ritmi", "Doğanın Konuklan" koleksiyonunda yaşanırken, "Fast Food" çizgileriyle de kuzey ruzgârlannın elkisinde genç giyim biçemi sunuldu. (Foıoğraf: Tamaşa F.Dural) Adliyeye kütüphane bağışı • İSTANBUL (AA) — Istanbul Barosu avukatlarından Korhan Engindeniz, Kadıköy Adliyesi'ne, hukuk kitaplarının yer aldığı bir kütüphane bağışladı. Kadıköy Adliyesi B Blok binasına yaptırılan ve iç donanımı ile birlikte 50 milyon liraya mal olan kütüphane, duzenlenen bir torenle, Kadıköy Cumhuriyet Savcısı Necmettin Besni tarafından açıldı. Hâkim, savcı, avukat ve stajyer avukatların yararlanacağı hukuk kitaplarından oluşan kutuphanenin açılışında konuşan Avukat Korhan Engindeniz, adalet sektöründeki eksikliklerin bir an once tamamlanmasını istedi. Kadıköy Cumhuriyet Savcısı Necmettin Besni de Engindeniz'in yaptığı bağışın saygı duyulacak bir davranış olduğunu söyledi. Ümraniye cinayeti • İSTANBUL (AA) — Ümraniye'de evine zorla girerek kendisine saldırdığını iddia ettiği bir kişiyi tabancayla olduren Ayşe Kasap (27) tutuklandı. Ümraniye Kâzım Karabekir Mahallesi Hisar Caddesi Nilüfer Sokak 4 numaralı evde, önceki gece Yaşar Cıbık (23) adlı kişiyi, kendisine tecavüz etmek istediği iddiasıyla olduren Ayşe Kasap, dün Üskudar Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklanarak cezaevine gönderıldi. Eşi gemilerde çalışan 4 çocuk annesi Ayşe Kasap, cinayetten sonra polise verdiği ifadede, evine 3 kişinin zorla girerek kendisine tecavüz etmek istediğini one surmuş, kurtulmak amacıyla tabancasını ateşlediğini söylemişti. Reklamcılardan kınama • İstanbul Haber Servisi — TR Reklam ve Tanıtım Hizmetleri, sponsorluğunu Pars McCann Erickson'un yaptığı Tanzimattan günümuze Turk reklamcılığını konu alan belgesel filminin hazırlanmasında katkıda bulunanların listesinin çoğaltım kopyalannda kesildiğini açıkladı. Söz konusu davranışlan yönetmen telif haklarına ve belgesel sinemanın ilkelerine müdahale olarak görduklerini açıklayan yönetmen Enis Rıza ve Yapım Yonetmeni Nalan Sakızlı, VTR ekibi adına bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Sponsorluğunu Pars McCann Erickson Reklam Ajansı'nın yaptığı basında "Gerçeğin Ta Kendisi" adı ile geçen belgesel filmin özgün adı, "...Ve Reklam"dır. Filmin araştırma, projelendirme, senaryolaştırma ve yapım aşamaiarını VTR şirketî üstlenmiştir. Yonetmeni Enis Rıza'dır. Bu belgeselin gerçekleşmesinde çeşitli kişi, kurum, kuruluş ve reklam ajanslarının bilgi ve arşiv katkısı önemlidir. Katkıda bulunanlar listesi filmin orijinal kopyasında jenerikte yer almaktadır. Bu jenerik Pars McCann tarafından çoğaltım kopyalannda kesilmiş ve basına verilen bilgilerde de yer almamıştır" deniliyor. Şimdi doğalgazlı oldukTarihi çay Doğalgaz V İGDAS kullanımını İstanbul için en köklü tarihsel dönüşümlerden biri olarak niteleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Sözen, doğalgaz ateşinde demlenen çaydan içti. İstanbul Haber Servisi - ts- tanbul'da doğalgazın evlere dağıtımına Suadiye'den baş- landı. Doğalgazı Sahrayı Ce- did'de ateşleyen tstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen, Suadiye'de bağlantısı tamamlanan bir ev- de doğalgazla demlenen çay- dan içti. Sözen, doğalgazın kullanımını "İstanbul için en köklü tarihsel dönüşümlerden biri" olarak nitelendirdi. Doğalgazın evlerde kulla- nılması nedeniyle Sahrayı Cedid kavşağında duzenlenen "ilk ateş" törenine ilçe beledi- ye başkanlan ve üst düzey be- lediye yöneticileri, bazı kon- soloslar da katıldı. Törende bir konuşma yapan Nurettin Sözen projenin dünyanın en büyûk doğalgaz projesi ola- rak kabul edildiğini belirterek "Bu sadece projenin kapsamın- dan kaynaklanmiYor. Sistemin sıfırdan kurulması çahşma ko- şullarını zorlaştırmıştır. Tüm bunlara karşın proje rekor bir hızla gerçekleştiriuniştir" de- di. Doğalgaz kulanımının en büyük ışlevinin kente nefes al- dırması olacağını, özellikle kış aylannda görülen kapkara ts- tanbul ufkunun temizlenece- ğini anlatan Sözen, şunlan dedi: "Doğalgaz çevre dostudur. Külü, dumanı, isi, zehiri yok- tur. Doğalgaz insanımıza eko- Domik yönden de nefes aldıra- caktır. Halkunız doğalgazı önce kulanacak, ısınma ısıtma ihtiyacını karşılayacak, bedeli- ni sonra ödeyecektir. Şu anda doğalgaz, şebekesiz İstanbuT- un üçte birine cevap verecektir. Bugün Sahrayı Cedid'ten Sua- diye, Bostancı'ya kadar ııza- nan alanda kullanıma giren doğalgaz hemen ardından Pen- dik, Kartal, Küçükyalı, Top- selvi'ye uzanacaktır." 1000 kilo kaloriyi ödemek için halkımızın tüpgaza ödedi- ğı para 263 liradır. Oysa do- ğalgazda bu rakam 172 liraya düşmektedir. Yine kilokalori başına doğalgaz kömürden 42, foel-oilden 11 lira daha ucuzdur. Motorinde bu fark 2501iradır. Törende konuşan İGDAŞ Genel Müdürü Turgay Baylav da doğalgazın birçok ülkede uygarbk gösterisi olarak ka- bul edilidğini belirterek "Do- ğalgazlı yaşama geçtikten sonra kazı çalışmaları süresin- ce verdiğimiz rahatsızlıkların unutulacağına inanmaktayız" dedi. Konuşmalardan sonra Nu- rettin Sözen, doğalgazı ateşle- di. Daha sonra Suadiye'de Çamh Sokak 25 numarada bağlantısı tamamlanan bir ev- de Sözen, mutfak ocağını ateş- ledi. Ev sahibi Ayşen Duru- türk de Sözen'e doğalgazda demlenen çaydan sundu. İLK ATEŞ — Doğalgaz gelen bir evde Sözen ilk ateşi yaktı. <Foıoğraf:Sual ko/luklu) Doğalgazın işletmeye alma programı AVLAR AMADOLU BÖL6ESİ İSTANBUL BÖL6ESİ BEYOĞLU BdLGESİ '92 Ocak Suadıye-Bostancı-Sahrayıcedıt • Şubat Pendik-Kartal-Cevızlı-Rahmanlar Mart Yalı-Küçükyalı-Yayalar-Çavuşoğlu- Ataköy-Yeşityurt-Yeştlköy-Fıruzköy Topselvı Nisan Kozyatağı-Erenköy-Otosan Avcılar-lst Ûnıversıtesı Kampus- Florya-Şenlık Mayıs Merdıvenköy-Acıbadem-içerenköy- Kadıköy Küçükcekmece-Sefaköy-Halkah-1 Haikaiı-2 Hazıran Selımıye-ÜskürJar-Altunızade- Icadıye-Kandıllı Temmm Ömektepe-Bulgurlu-Ümraniye Mahmutbey-lkıtelli-Alemdar- Yenıbosna-Kocasınan Bartcelıevier-Ayvalı-Davutpaşa- Tozkoparan Ağustos Kerestecıler Sıtesı-Gûngören- Incırlı-Merter-Ataköy (3) Ramı-Kücükköy-Taşlıtarla-Topçular Defterdar Eylul Ataköy (5)-Kartaltepe-0smanıye Hıpodrom Alıbeyköy-Mecidıyeköy-Fulya- Esentepe Ekım Ataköy (D-Bakırköy-Yedıkule- Samatya Yıldız-Kabataş-Harbıye-Taksım Kasım Sehremını-Kumkapı-Aksaray- Sehzadebaşı-Unkapanı Ortaköy-Etıler-Levent (I)-Kâğıthane Okmeydanı Öğrencilerin eylemine hastalar da katıldı Tip öğrencileri işkenceyi kınadı Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Polikliniği'nde pankart açan öğrenciler, "işkenceyi, infazları ve meçhul kayıpları" kınadıklarını söylediler. Hükümetin YÖK'ü kaldırmamasını ve Yeşil Kart vaatlerini de gündeme getiren göstericilere hastalar da katıldı. Dr. Ali Görfe'ninuyarısısonucueylemsonbuldu. İstanbul Haber Servisi — İs- tanbul Tıp Fakultesi'nde, polis- lerin universitede bulunmasını ve işkencede öiumleri protesto etmek için toplanan öğrenciler, vatandaşların hastane ile ilgili sorunlanna değinince, sıra bek- leyen hastalardan da destek gör- düler. Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Polikliniği'nde dün\saat 10.30 sıralannda tYÖDER'li üniver- site öğrencileri tarafından basın açıklaması yapıldı. "İskenceye, infazlara son! Kayıplar bulun- sun!" yazılı bir pankart açıp sloganlar atarak toplanan öğ- renciler, SHP-DYP koalisyon hükümetinin iktidara gelmeden önce, YÖK'ün kaldırılması, üniversitelerden polisin çıkarıl- ması yolunda birçok vaatlerde bulunduğunu belirterek, bu par- tilerin ıktıdar oiduktan sonra vaatlerini yerine getirmediğini, tam aksine polis baskısınm ve sokaklardaki infazın çoğaldığı- nı söylediler. Daha sonra, bu partilerin vaat ettiği ücretsiz te- davi olanaklarırun da yerine ge- lirilmediğini söyleyen öğrenci- ler, "Yeşil Kari nerede? Halk burada", "Sağlık parayla satı- lamaz" şeklinde slogan atınca, Biran Empek (36) adlı bir kadın hasta ortaya çıkarak, "Ben kalp hastasıyım, tedavi edilmiyorum. Hani yeşil kart, hani ücretsiz saglık hizmeti" diye konuşma- ya başladı. Daha sonra grup adına konuşan bir öğrenciye sa- rılarak ağlayan Biran Empek, "Sizlerin yanındayız, çiinkü bunlar bizi ölüme terk ediyor" şeklinde konuştu. Bu arada ba- zı kişilerin de öğrencilerin elin- deki dövizleri alarak boyunlan- na astığı ve alkışladıklan görül- dü. Daha sonra Doktor Ali Gör- fe'nin, öğrencilere içeride bulu- nan bazı hastaların rahatsız ol- duğunu söylemesi üzerine öğ- renciler sessizce dağılırken, tıp fakültesinde öğrenim gören bazı öğrencilerin hastalara yardım etmek için girişimde bulunduk- lan gözlendi. HASTALARD \ — Öğrencilerin e>lemine katılan hastalar, işkenceyi protesto ettiler. (Fotoğraf: AHMET ŞIK) SÖZEN, YEREL YÖNETİMLER YASA TASLAĞI HAZIRLATTI 'Belediyeleri, yargı denetlesin'İSTANBUL (AA) — ,Hükü- metin, Yerel Yönetimler Yasası- nda değişiklik yapılacağjnı açık- lamasmın ardından, Istanbul Büyükşehir Belediye Başkanlı- ğı'nca başlatılan yasa değişiklik taslağı çalışmalan son şeklini al- dı.Konuyla ilgili soruları yamt- layan İstanbul Büyükşehir Bele- diye Başkanı Nurettin Sözen, "Yerel Yönetim Yasası'nda y^pı- lacak değişikliklerle ilgili olarak bizim goriışümuzü içeren taslak son şeklini aldı" dedi. Sözen, yasada yapılmasını is- tedikleri değişikliklerle ilgili bilgi suyıcuı. "Belediyelerin öz kaynaklan- nın arttınlmasını istiyonız. Be- lediye Gelirler Yasası'nın, Emlak Gelir Yasası'nın gözden geçiril- mesi gerekiyor. Belediyelere ye- ni yetkiler istiyonız. Trafık, sağ- lık, eğitim gibi hizmetlerin be- lediyeler tarafından yürütülme- sini istiyonız. Özellikle sağlık ve eğitimde yetkilerin belediyeye devredilmesi işleminin kademeli yapılması lazım. Örnefin, eği- tim, ilkokullann >apılması yön- temiyle başlatılabilir. Zam an icinde kent içindeki biitün orta- öğretim kurumlan (amamen be- lediyelere devredilmelidir. Kentteki sağlık hizmetlerinin de belediyeye devredilmesi gere- kiyor. Semtlerde, mahallelerde açılacak sağlık ocaklannın bele- diyeler tarafından yönetilrnesi- nin uygun olacağını düşünuyo- ruz. İdari vesayetin kalkması ge- rekiyor. Ancak denetimin kalk- masını, amaçlamıyoruz. Deneti- min valnızca vargı yolu\la yapü- ması gerektiğini düşunuyonız. İller Bankası \onetimi tama- men belediyelere devredilmeli- dir. Boylece İller Bankası'nın be- lediyelere vermesi gereken pay- ların daha adaletli dağılacağını umuyoruz." Hazırlanan taslakta, 3030 sa- yılı yasanın korunduğunu ifade eden Sözen, "Bu yasada yaptı- rımlar yok. Yaptırun giicünün olmasını istiyonız. Yasanın var- lığı taslakta korunuyor" de,di. Sözen, Turizm ve Kıyı Yasası ile küçük bölgekrde belediye kurulması önerilerinin de tas- lakta yer aldığını kaydetti. İstan- bul Büyükşehir Belediye Başka- nı Sözen, 30 ocak perşembe gü- nü tüm belediye başkanlannı îs- tanbul'da toplantıya çağıracak- larını bildirdi ve hazırlanan tas- lağın burada tartışılarak son bi- çimini alacağını belirtti. DOÇENT Dr. flrif Vcrimli •Kıh (Sınif) Hastolıklan Uzmanı Psiklyatrlst- PjlkolerapUt Haftaıçı 16 00-19 30 Ctes 1000-1500 ,el:529 00 82 MiletCd CınerAp. No: 119/4 ÇAPA-IST (Kan Merkezi Karşısı) Ameliyatsız P R O S T A T ve T A Ş tedavisinde Aynca. * Röntgen, Laboratuor. Ultrasonografi • CHECK UP ABİOSANsaghkMerkez, ^ BuyOkdere Cd 15-A Hur Han Şışlı İSTANBUL (1) 132 94 69-140 65 27 Fax (1) 132 78 16 ACANTIP ^ ^ (Bosan Izrrv) Merkezi Polaı Cö 97 Yeşılyurt fzmr (Devia Hast Yanı) TeKFax (9-51) 32 13 46 • 32 64 61 Gazinocıılar, kokainden yargılandı İSTANBUL (AA) — Aksaray'da, sahipleri ol- duklan gazinoda, polise kokain satmak isterken suçüstü yakalanan 2'si tutuklu, 3 sanığın yargı- landığı davada savcı, sanıklardan ikisinin 8 yıl hapisle cezaJandınlmasını istedi. Istanbul 2 Numaralı Devlet Güvenlik Mahke- mesi'ndeki duruşmada, savunmalarını yapan sa- nıklardan, "Okyanus Müzikholü"nün sahibi ve şarkıcısı Cavit Can, kokain olayından haberi ol- madığını öne sürerek, "Kardeşim Hacı Can, ko- kain obyuun içindeymiş, ama benim haberim yok" dedi. Tutuklu sanık Hacı Can ıse, kokaini kendisi- ne, adıru Behnız olarak bildiği bir İranhmn ver- diğini ve bir süre sonra gelip alacağını söylediğini öne sürdü. Hacı Can, "Polisler gelip beni koka- inle birlikte gazinoda yakaladılar" diye konuş- tu. Öteki tutuklu sanık Sevket Bozkuş da, gazi- nonun sahipleri Hacı ve Cavit Can'ın hemşerile- ri olduğunu belirterek, onları görmek ve eğlenmek için gittiği gazinoda, polislerin kendi- sini gözaltına aldığını söyledi. Bozkuş, kokain olayının üzerine atılmış bir iftira olduğunu da öne sürerek, tahliyesini talep etti. Basın Konseyi 'Suçlama sonıut bilgi içermelT tSTANBUL (AA) — Basın Konseyi Yüksek Kurulu, "Baa gazetecilerin yakın bir geçmişte ihalelere aracdık y-apüklan ve bu gibi işlerden kendilerine çıkar sagladıklan" yolunda Emin Ço- laşan tarafından Hürriyet Gaze- tesi'nde ortaya atılan iddia ile il- gili bir açıklama yaptı. Basın Konseyi Yüksek Kuru- lu'nun 17 ocakta yapılan toplan- tısında söz konusu iddialann tartışıldığı belirtilerek açukla- mada şöyle dendi: "Basın Konseyi Genel Sekre- teri'nin iddialarla Ugili ek bUgi isteyen mektubnna, iddia sahi- bi Emin Çölaşan'la, iddiayı Ba- sın Konseyi'nin dikkatine geti- ren Metin Toker'in 'verileck ek bilgi yok' cevabuu verdikieri an- laşılmıştır. Basın Konseyi Yük- sek Kurulu, Sayın Çölaşan ile Toker'in bu konuya gösterdikleri duyarhlığı memnunlulukla not etmekle beraber, soçlamalann somut bitgilerle desteklenmeme- si halinde, tüm basın camtasının töhmet altında kalabiieceginden kaygı dnymaktadır. Mesleki sapmalann, camiamızın duyar- hlığı sayesinde en aza ineceğini ve Basın Konseyi'nin bu konu- da üstüne duseni eksiksiz yapa- caguu kamuoyuna duyurmak îs- teriz." Basın meslek ilkelerinin 3. maddesinde yer alan "Bir kamu müessesesi olan gazetecüık mes- leği, ahlaka aykın özel amaç ve çıkarlara alet edilemez" ilkesi- nin titizlikle savunulacafı kay- dedilen açıklamada, basın mes- leğinin saygınlığının konınması için her türlü çabanın gösterile- ceği de bildirüdi. CJJ^fHURÎYET/7 ÇjEREKLÎ TELEFONLAR 055 C000 066 527 57 00 172 13 73 -74-75 ve 088 • İKİ mtK 068 077 511 89 18 T»: 588 48 00 Ç^a T«: 534 00 00 (100 hat) MiMHiTwK340(rt 00 9 0 Hfah 131 22 09 TaloiafekyartK152 43 00 *M twH|l 588 44 00 SH «OMydMC 121 77 77 HK MztapK 358 67 60 : 573 13 31. r 574 73 00 (25 hat), 574 73 00, 574 82 00 (45haU • VAPMb U* Mtan: 526 40 20, 144 42 33, DMb Trtan |«cwto): 145 53 66, 144 25 02, 149 18 96 149 15 58 (Hava tahmnı ö0renme) 573 89 80 • B B m k M B J k »•TakMHİi 526 62 24 150 83 50. 347 77 83 •akaUp547 12 81 567 98 10 177 56 31 132 22 10 • TH: 069 • PTT: •11 (Bılınmeyen numaralar ve nöbetçi eczane sorma). •21 (anza), «2t (danışma), •31 (şetıırterarası). M 1 (sıra sorma), •32 (mtlteOerarası) 062 (sıra sorma). • M (masal anlatma), 072 (uyandırma). 010 (posta kodu danışma), 041 (fonoteD BOJ AJo Post Servısi 'Dayağa hayifda 15 gözaltı İSTANBUL (UBA) — İs- tanbul'da son günlerde artış gösteren öğretmen dayağını protesto için "dayaga bayır" sloganları ile İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü önünde gösteri yapan 50 lise öğrenci- sini döven polis 15'ini gözal- tına aldı. Dün saat 13.30'da tstanbul CağaloğJu'ndaki Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanan 50 lise öğrencisi "Okullarda- ki dayak" olayını protesto et- tiklerini söyledi. İstanbul'da- ki tüm lise öğrencilerini tem- sil ettiklerini belirten gruptan bir öğrenci yaptığı kısa konuş- mada ''okullarda öğretmenle- rin öğrencileri kıyasıya dövdü- ğünü, tu'm başvunı ve şikâyet- lere karşın dayak olayının ba- zı listelerde devam ettiğini" vurguladı. Okullarda öğrenci- lerin de söz ve karar hakkı ol- masını istediklerini belirten öğrenci temsilcisi "Dayak ye- rine okullara bilimsel eğitimin yerleştirilmesini istiyonız" de- di. Grip salgını Kreşlerde tatilİstanbul Haber Servisi — Grip salgını nedeniyle Milli Eğitim BakanhğYna bağlı ana- okullannın, ilk ve orta dereceli okullarla birlikte pazartesi gü- nü tatil edilmesinden sonra, İstanbul'daki kreş, gündüz ba- kımevi ve çocuk kulüpleri de pazartesi gününe kadar tatil edildi. İstanbul ll Hıfzıssıhha Ku- rulu, dün olağanüstü toplana- rak Sağlık Bakanlığı'na bağlı kreş, gündüz bakımevi ve ço- cuk kulüplcrinin durumunu görüştü. Pazartesi günkü ge- nel tatil karannın kapsamı dı- şında olmalarına karşın iki gündür "fıili" olarak tatil ya- pan söz konusu eğitim ve ba- kım kuruluşlan da 27 ocak pa- zartesi gününe kadar tatil edil- di. Tatil karan, özellikle resmi kurumlarda çalışan annelerin yoğun tepkisine neden oldu. Gazetemizi telefonla arayan veliler, "Anaoknllan ve yuva- lar tatil edilirken çalışan anne- lerin çocuklanna nasd bakaM- leceklerini kimse düşünmüyor. Çocuğumuzu işyerine götüre- cek balimiz yok. Çocuklann sağbğı göz önnne alınarak ta- til karan aundıysa, işyerleri de tatil olsun" görüşünü dile ge- tirdiler. Kemerburgazlda yangın İstanbul Haber Servisi — Kemerburgaz'daki bir iplik fabrikasına molotof kokteyli atılması sonucu yangın çıktı. 2!ararın 1 milyar lira civann- da olduğu belirtildi. Edinilen bilgiye göre, Ke- merburgaz Göktürk Köyü'n- de kurulu, Nunıllah Tatar'a ait ENTA İpHk Fabrikası'na, dün saat 17.00 sıralannda kimliği belirlenemeyen dört kişi tarafından molotof kok- teyli atıldı. Saldın sonucu, fabrikada yangın çıkarken saldırganlar kactı. Kaçan sal- dırganlann arkasından işyeri sahibi Nunıllah Tatar ve fab- rikada görevli bir bekçi tara- fından ateş açılmasına karşın, yakalanan olmadı. Yaklaşık bir saat sonra olay yerine ge- len itfaiye ekiplerinin yoğun çahşmasıyla söndüruldıi.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle