15 Ağustos 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
10 OCAK 1990 CUMHURÎYET/7 ÖN HAZIRLIK ANKARA HAVASICumhuriyet Ankara Bûrosu Erken seçim bürosu Yılmaz Alpaslan, CHP'nin üç dönem milletvekilliğinde bulunmuş eski bir politikacı. SHP'ye girmesi uzun yıtlar almış, soruna genel merkez el atmak zorunda kalmıştı. Çorlu'da "Devrim" Gazetesi'ni çıkaran ve avukatlık yapan Alpaslan'ın, SHP Çorlu örgütüyle yıldızları hiçbir zaman barışmadı. Alpaslan, bu ytl seçim olacağı kanısında. Hazıriıklara şimdiden başfamtş. Nitekım "Yılmaz Alpaslan Seçim Bürosu" adı altında bir büro oluşturmuş Alpaslan, puslu havayı sever. Çünkü önümüzdeki aylarda delege seçimlerı var. Alpaslan, "Partililerle kaynaşmak lazım" diyor. BENİM PARTİMNEREDEYDİ7 c Yenilikçi sosyal demokratlar yurt gezisinde "Venilikçi sosyaldemokratlar" İzmırde bûyük ılgı gördüıer. Öylesine büyük ilgı gördûler ki kendilerinı Konak, Karşıyaka, Buca, Aliağa, Eskı Foça, Sefenhısar belediye başkanları ıle yandaşlarının yanı sıra Baykalcı PM üyesı Mahmut Türkmenoğlu da adım adım ızledı, tum konuşmalarını dikkatle dinledi, not aldı, gece de yemeklerıne katıldı. Bayraklı Düğün Salonu'nda yapılan toplantıda Ankara Milletvekili ömer Çlftçi'nin konuşması büyük ilgi gördü. Çiftçı, partı yönetimini sert bir dille eleştirerek, "Aliağa'da işçiler eytem yaptı, benim partim neredeydi? Koyluler mahvolmuşken benim partim neredeydi? Ben sendika kökenli bir milletvekiliyim. Bana bir gün genel merkez, 'git Aliağa'ya, o işçilere sahip çık' diye görev vermedi" dedi Çıftçt, daha sonra da "Televizyona sadece onlardan yana olan PM üyeleri çıkabiliyor" eleştırisinı getırdi Çiflçi'nin konuşması alkışlarla karşılanırken, PM üyesi Mahmut Türkmenoğlu da söz ıstedı ve "İşçi sendikalarından gelen bir milletvekili, kjinde bulunduğu partinin işçi haklarını savunmadığını ilen ediyor ve alkış alıyor" diye konuşmaya başladı. Ancak salonda "yuh'Ma karışık "Doğru söylüyor, sen ne diyorsun? Onlar TÜSİAD'çılarla görüşmeye gidiyorlar. sendikalarla değil" seslerı yükseldi Hava bir anda gergınleşirken toplantıyı yöneten Karşıyaka Belediye Başkanı Cihan Türsen protestocuları uyardı. PM üyesi Ertuğrul Günay ve arkadaşlarını da alkışlayarak, Tûrkmenoğlu'nun konuşmasını istediler. Bu hava içinde Türkmenoğlu konuşmasını tamamladı, Genel Sekreter Deniz Baykal ve arkadaşlarını savundu. Tûrkmenoğlu'nun konuşmasından sonra da yönetime yönetık eleştiriler sürdü. Son konuşmacı olan Istanbul Milletvekili İsmail Cem sözlerıne başladıktan bir süre sonra mikrofonun azizliğıne uğradı. Mıkrofon çalışmadığından konuşmasını mikrofonsuz sürdürmeye çalıştı ve Türkmenoğlu'na da "laf" attı: — Partı içi muhalefet yaptı herhalde... PEKI YA SHP NE OLACAK? O da artık 5'i seviyor. (Fotoğraf: Ufcur Saner) İktidar Yürüyüşü'ne sigorta SHP'nin geçen hafta sonu LOIeburgaz'da yaptığı katıltmı yüksek "İktldara Yürüyüş" mitıngınin, çoğu kimsenin fark etmediği dikkat çekıci bir yönü de Genel Başkan Erdal inönü'nün "istemeye istemeye" hayat sigortası yaptırmasıydı. Binlerce kişinin tıklım tıklım doldurduğu mitıng alanının orta yerinde Erdal Bey'e hayat sigortası yapmak kimin aklına gelirdi. İnönü'nün "hayatını garantl altına almasına" neden olan Gülizar Fuml Hanım becermişti bu işi. Kendi konuşmasından sonra Gene) Sekreter Deniz Baykal'ın konuşmasını "Güneş-2" otobüsunün koltuğunda dinleyen Inönü, bu arada da hanımları kabul ediyordu. Kimi çiçek veriyor, kimi de fotoğraf imzalatıyordu. Halk Sigorta Büro Müdürü Gülizar Furni Hanım da bunu fırsat bildi ve bir yolunu bularak otobüse girip doğruca İnönü'nün yanına gitti. SHP liderinin önce elini sıktı ve "Hoşgeldinlz" dedikten sonra, "Efenditn, yollara düştünüz, meydanlara çıkıyorsunuz. Ne olur ne olmaz, ben size hayat sigortası yapmak istiyorum. Üstelik pahalı bir olay da değil" dıyordu. Inönü, önce gülüyor, ardından da kabul etmek istemediğini söylüyordu. Ancak Gülizar Hanım inatcıydı. Israr ediyordu. Sonunda Erdal Bey dayanamadı ve "Peki" dedi. Üç ayda bir 45 bın lira ödemeyı kabul edip hayatını garanti altına alan İnönü'nün 10 yıl sûreyle bu parayı ödeyeceğıni duyan MYK üyesi Halll Akyüz de "Sayın Genel Başkan 10 yıllığına kendini garantl altına aldı. Dansı geıi kalanlann basına" diye espri yapıyordu. Gerçekten İnönü kendini kurtarmıştı, ama SHP'nin geleceğıni ne derece garanti edebilecekti. DIYANET 132 bin görevli Diyanet işleri Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Mert, Türk Ocaklan Tokat Şubesı'nin düzenlediğı bir konferansta Kenan Evren'in cumhurbaşkanlığı sırasında açılan ımam hatıp liselenyle ilgıli şöyle konuştu: "Diyanet işleri Baskanlığı'na Evren Paşa'nın cumhurbaşkanlığı zamanında fevkalade iyi niyetli bir yazı geldi. Yazıda 'Basında ve bazı çevrelerde imam hatıp liseterınin ihtiyaçtan fazla olduğu, mezunlarının bilinçli olarak başka alanlara kaydınlarak sosyal dengenin bozulduğu' bildirilerek rapor isteniyordu. 3 ay çalıştık bir rapor haztriadık. Basına stzdırmadık. Kenan Paşa'ya yetiştirdik, çok memnun oldu ve o yıl tam 25 imam hatip lisesiaçıldı. Kimin zamanında biliyor musunuz? Kenan Paşa'nın zamanında açıldı. Niçin açılmasm? Diyanet İşleri Başkanltğı'mn bugün tam 132 bin din gorevUsine ihtiyacı var." GULGEC Cnmharbaşkanı Özal 15 gttndür Bash'tan randevu alamıyor.. İYİLİK SAGLIK Müsteşar bey yerinde Sağlık Bakanlığı son günlerde hareketlı taşınmalara sahne oluyor. Son olarak, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Ender Aydıner görevden alındı, İstanbul'da bir hastaneye başhekim olarak atandı. Aydıner için bakanlıktan yapılan "gayri resmi" açjklama şöyle: "Uç yıldan beri İstanbul'daki ailesinden ayrı yaşıyordu, dayanamadı, tayinini istedi." Aile Planlaması ve Ana Çocuk Sağlığı Genel Müdürü Güler Bezirci görevden ayrıldı. Bezirci için yapılan "gayri resml" açıklama ise şöyle: "Kendisinin uzun süredlr canı sıkjlıyordu. işi kandl bırakmak istedi." Her nedense Sağlık Bakanlığı yöneticilerinde "bir isteksizlik " hasıl olmuştu. Son olarak gazete telefonları çınladı: "Müsteşar Ergun Özdemir de ödasını boşaltıyor. Herhalde o da rahatsızlandı." Bunun üzerine Sağiık Bakanlığı'nı aradık Basın Müşaviri Leyla Karahan Hız'ın yaptığı "resmi" açıklama şöyle: "Kendileri hiçbir yere gitmiyoriar. Sadece teleks ve telefonlannın yer aldığı oda boşaltıldı. Nedeni, yeni atanan müsteşar yardımcısına makam katında başka oda bulunamaması." INONU HIKAYELERI Sporcu Erdal Bey fizikçidir, siyasetçidır ama sporcudur da... Bu yönünü çok kışı bilmez. Örneğin, bir ara küçük uçaklan kullandığını, yani "uçucu brövesi" olduğunu. Geçenlerde, gazetecilerie konuşurken Erdal Bey'in "sportif" bir yanı daha meydanaçıktı. Erdal Bey dağcıydı. ODTÜ'de ıken arkadaşlannın ısran üzerine dağcılık sporu da yapmış. Hem de eteğınden kıyısından değil. Tırmandığı dağlar şunlar. Erciyes: 3 bin 912 metre, Hasandağı: 3 bin 200 metre, Demirkazık: 3 bin 756 metre... Arkadaşlannın ısrarına rağmen Erdal Bey şimdi dağcılık yapmıyor... KABİNE Doğan ile Pakdemirli Devlet Bakanlan Mustafa Tasar ve Güneş Taner Milliyet Gazetesı'nın Ankara Bürosu'nun yenı binasının açılış töreninde yanyana gelince gazetecıler sürekli fotoğraflarını cektiler. Her iki bakanın aralannın açık olduğu yolunda gazetelerde haberter çıktığının anımsatılması üzerine Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Ertuğrul Özkök, Tanerin hazıriadığı yaş meyve-sebze ıthalatı konusundakı kararnameye sözügetirdi. Taner, kararnamede sorun kalmadığını belirtip "Sadece Hüsnü Doğan ve Ekrem Pakdemirli dışında tüm bakanlann kararnameyi imzatadığım" söyleyince Özkök. dayanamayarak "Ekonomiyle ilgili bakanlar bunlartabii" dedi. Bunun üzerine sohbet şoyle gelışti: Taner- Demecı Ertuğrul Bey veriyor. Ertuğrul Bey ne .zamandan ben bizim kabtnede bilemıyorum tabii. Tasar - Kabine kurulduğundan beri. Özkök - Çekomastik miydi neydi. Kabine zaten başından beri çekomastik iie tutuyor, Gûneş Bey yapışkan gibi. HAYVANLAR ISMAIL GÜLGEÇ KİM KÎME DUM DUMA BEHtç AK HALLEDECEKTI Mastika Yüksel İzmir Anakent Belediye Başkanı Yüksel Çakmur ile çevre belediyeler başkanlannın arası son günlerde limonı. Son çareyı, Genel Başkan Erdal InönüVe aktarmakta bulan Buca, Karşıyaka, Konak ve Bomova belediye başkanlan şimdi dert yanıyoriar: —Yüksel Çakmur bızi harcıyor. "Harcama" olayı anakent belediyesinin gayrımenkullerinden kaynaklanıyor. "Mülk nerede ise pay oranındır" görüşünde olan çevre belediye başkanlan Ankara'dan el; boş döndüler. Çakmur hem inonü'ye hem Baykal'a "Halledeceğim" demişti. Çakmur dönüşte kararını verdi: —Ben kanşmryorum, belediye meclisi karar versin. Çevre belediye başkanlan şaşırdılar bu ise. Sonunda bir restorana gıdip kafayı cektiler bırgüzel. Sonra da "Mastika" oynadılar. Ve dedıler ki: —Mastika Yüksel, mastika... öabamda 6,nneA zoronda.. defaSmda ödu patlay<\ Patl ^ /KMJ a/anma Geç&nlerck, Oçak korAvsvndan M ıçın., t>ır OoKree.'^ Zorunda kaldı. Oc/c, geçen gı)n M ve bttıcfo PÎKNİK PtYALE MADRA lCIMDE FIRTINALAR. ESİYOR. H1ZLI GAZETECt NECDET ŞEN & DA 60NLU/MPEM SÖİLİİYM A&İIM- ÖZLECnK Ş p SNfM &&İ PAeûYI&İIJ -U V LipERl .TeK LAFısllA TuRKıYE AĞAÇ YA$KEN EĞİLİR KEMAL GÖKHAN GÜRSES GARFIELD' JIM DAVIS & 1 :? > | lî l«ınc j1 JMI ^A ^ PAVVĞ / REJ|"/M NİÛ9L l GIPİYOR? r ( söPOÜGüt (. GlBl'i \ J î TARİHTE BUGÜN MÜMTAZ ARIKAN lOOcak KÖPEKLSRDE KALP NAKU.. 1968'DE 8U6İMI, AfJKARA yÛKSEK iffTiSAS HAS- TANESI 'NOE YAPILAN BlR AMELIYATLA, KÖ- PEKTSN KÖPEĞS KALPfiJAKLIVAPILMtÇn Bİ/2KAÇ SAArSÜ8£M AMEUyATT, KARPİrOG- KAPl KU.INIĞI ŞEFf Dr. KEMAL 8EY/*ZfO VE EKI8/ GEeÇEKLEfniSMİÇTİ. Dr- BA& - A/A£P'W İNSAtJLARPA fCALP NAICLİ YAPr/- 61 SlRAtAR, BU Ttl/S AMEÜYAT-LAI?(N TÜR- HIYE'DE DE SAŞAGtLA&LMESl tÇtN HAyifAM- LAG. ÜZEGtNOEKt &ENEAAELEGE BAŞLAfi/MtÇ- Tt. KALSl DEĞrŞTlGILEN KÖP£K YA&M SAAT YAŞArtLMtŞ; BÜ OLAYDAN gtetZAÇ GÜN SOU- fSA PA, YfNE ANKARA'DA,(HACETT£PE rfP FAIOJLT-ESI 'NDE) BAÇKA SİR KOPEĞE KALP TAICILMIÇTI..
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle