15 Ağustos 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Avrupara (ECU) Mevduat Hesabı I Cumhuriyet Türk Bankaakk Sistemî'ne Pamukbonk'ın ARMAĞANIDIR.. PAMUKBAN iyi ba nkadı 66. Yıl; Sayı: 23487 Kurucusu: Yunus Nadi 600 TL. (KDVnatui) 10 Ocak 1990 Çarşamba Özal veAkbulut'un çağrısına muhalefetten yanıt IMaşmasecimleolur CÖNEYT ARCAYÜREK JNÖNÜ: ALDATMACA DEMİREL: OYALAMA yazıyor Çankaya'da Çan Sesleri ANKARA — Toplumsal uzlaş- ma çağrıları meyvelerını verme- ye başladı Inönü ve Demırel, ıs- tedıklerı kadar karşı çıksınlar Toplumsal uzlaşmanın ancak er- ken seçtmle gerçekleşeceğmı dı- ledıklerı kadar söylesınler Uzlaşma eğılımı o kadar yol al- mış kı Hınstıyan dünyasının ge- leneklerını seslendıren şarkılar, Müslumanlığı kımseye kaptırma- yan Çankaya sakınının köşkün- de çınlıyor öeçen pazartesı günü bır ko- (Arkaa Sa. 19, Su. 2'de) 'Uzlaşalım' diyorlar. Halkımızı bu şekilde kandırmaya hakları yoktur. Uzlaşma yapılacak zaman cumhurbaşkanı seçimi öncesiydi. Uzlaşmanın yolu seçimdir.' "Oncehalka gitsinler. Azrailden korkar gibi seçimden, sandıktan korkuyorlar. 'Bizim iktidarımız kalmadı, bize iktidar aşısı yapın' diyorlar. Bu bizim işimiz değil" 10. Sayfada • BİLİM ADAMLARI: UZLAŞMA ÖNERİSİ POLİTİK MANEVRA ABDURRAHMM YiLDHumnn haheri Karadumanda bayrakaçtı ANAP milletvekili OzaVı taraflı davranmak, A Karaduman: özal, 'Sommsuz ve tarafsızhk ilkesine ne kadar uyuyor? Cumhurbaşkanının yetkilerini aşarak vereceği talimatlara uyanlar bu sorumluluğa iştirak etmiş, siyasi çalkantının sorumlusu olurlar. A k b l l l l l t : Cumhurbaşkanımızın şu ana kadar bize şunu yapın diye bir talimatı varit değildir. Kendi oylarımızla seçtiğimiz cumhurbaşkanına şimdi kenarda durun mu diyelim? ANKARA (Cumhurivet Buro- su) — Eskı TBMM Başkanı ve ANAP Trabzon Milletvekili Nec- mettia Karaduman'ın Cumhur- başkam Turgut Ozal'ın "tarafsız davranmaması ve hukumet ışlen- ne kanşması" konusunda ANAP Meclıs grup toplantısında yaptı- ğı konuşmaya ANAP mılletvekıl- lerı ve Başbakan Yıldınm Akbu- lut sert tepkı gösterdı Karadu- man'ın konuşması sırasında mıl- letvekıllerı, "Ayıp ayıp, muhale- fet gıbi konuşuyorsun. İn aşagı" dıye laf attılar Başbakan Yıldı- nm Akbulut da Cumhurbaşkanı'- nı savunarak, eleştırılerın (Arkası Sa. 19, Sü. 4te) mlufu da Özal'a uymakla suçladı KARADUMAN — ANAP grubunda yaptıgı konuşmaya milletvekilleri sert tepki gösterdi. Şeker komasından Kurtulamadı Cemal Süreya öldti Kultur Servisı — Şaır-çevır- men-eleştırmen Cemal Sureya, dun öğleden sonra gırdığı şe- ker komasından kurtulamayarak vefat ettı Ven- len bılgıye göre, dün öğleden sonra saat 15 00 su- larında komaya gıren Cemal Su- reya, hemen Haydarpaşa Numu- ne Hastanesı'ne kaldırıldı, fakat (Arkası Sa. 16, Su. Vde) ÜSTU KALSIN REFİK DURBAŞ'ınyaztsı16.Sayfada Ankara Gazeteciler Cemiyeti Arcayürek ve Berker'e ödül ANKARA (Cumhuriyel Buro- su) — Ankara Gazeteciler Cemı- yetı'nce son on yüın gazetecılen ve yayıncıları açıklandı Gazetemız- den Cuneyt Arcayürek, "Guncel yorum" dalında, Şinasi Nahıt Ber- ker ıse "Kuçnk fıkra" dalında on yılın gazetecılerı seçıldıler Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Beyhan Cenkçi'nın açıkladığı 10 yılın gazetecılerı şoyle sıralaruyor Genel yonetım. Guneri Cıvaog- lu, tlhan Çevik, Çetin Emec, Ke- mal Kınacı, Zafer Mullu. Enver Ortn, Rahmı Turan, Nuyan Yıgıl. Baş>azı Allan Oymen, Valçın Özer. Guncel yorum Taha Akyol, Cuneyt Arcayürek, Orhan Tokatlı, Metin Toker. (Arkası Sa. 16, Su. Tdt) Hakkâri Kayadibi'ndeyaşayanlar 'erzakyasağı'na dayanamadı KöylülerIrak'a sıgındı HAKKARİ* Vuteekova SemdınİL f Kayad/b/ Mezra» BİZ DE GÖÇECEĞİZ - Kay^dibinin bağlı olduğu Taşdelen Koyn'ne giden milletvekillerini 'bugun gelmeseydiniz biz de yann Irak'a göçu- yordnk' diye karşılayan koylnler, gorduklen baskıyı anlattılar. Hakkâri'nin Uludere ılçesi Taşdelen Köyu Kayadıbı mezrasmda yaşayan 120 köylu Irak'a sığındı. Irak'ın ev ve aıle başına bin dınar verdığı öne suruldu. CELAL BAŞLANGIÇ ULLDERE — Guvenbk güç- lennce yaklaşık uç aydır uygu- lanan "erzak sokma" yasağı kalkmayınca, "açlık sınınna dayanan" Hakkân'nın Uludere ılçesi Taşdelen Kö>u Kayadıbı mezrasmda vaşayan köylüler Irak'a sığındılar Bağlı oldukları Taşdelen Kö- (Arkası Sa. 19, Su. 3'te) Kamuda sendikalaşma talebiBir yıldır, çeşitli meslek birliği, odası ve derneklerinde çok sıcak bir biçimde tartışmaya açılan 'memurların sendikalaşması' istemleri geçen yılın son aylarında gözle görülür bir olgunluğaerişti. Daha geniş tabana yayılmak ve birlikteliğin sağlanması için çeşitli meslek kuruluşları ortak toplantılar gerçekleştirdiler. Toplantılarda, memurların ve kamu görevlilerinin sendika hakkı önünde anayasal bir engel olmadığı dile getirilerek kamuoyu yaratmaya yönelik çahşmalara hız verilmesi kararlaştırıldı. Söz konusu hareket 20 ocakta düzenlenecek geniş bir toplantıyla kamuoyuna sunulacak. IŞIK KANSU'mıı haberi Ekonomide Resepsiyona dün de bazı ANAP'lılar katılmadı Çankaya boykotuCumhurbaşkam Turgut Özal, yeni yıl resepsiyonlarının ikincisini dün gece verdi. Önceki gün olduğu gibi dün de birçok ANAP'lı milletvekili davete gelmedi.Hasan Celal Güzel, Necmettin Karaduman, Alparslan Pehlivanlı ve Barlas Doğu da katılmayanlar arasındaydı. ANKARA (Cumhuriyel Buro- su) — Cumhurbaşkam Turgut Özal yenı vıl resepsıyonlannı ıkıncısını de dun Çankaya Köş- ku'nde verdı Davete dun de ANAP'tan bazı milletvekilleri katılmadılar Bunlar arasında Hasan Celal Guzel, Alparslan Pehlivanlı ve Barlas Doğn yer al- dı Partı ıçınde getırdığı yoğun eleştırılerle tanınan Necmettin Karaduman da davete katılma- yanlar arasında>dı llk gun Vey- sel Atasov, Eyup Aşık ve Bedret- tın Doğancan Akyurek gelme- mışlerdı Çankaya'da 15 ocak tanhıne kadar devam edecek olan resep- (Arkası Sa. 10, Su. 3'te) Özal-Bush görüşmesi 18 ocakta ANKARA (Cumhuriyet Burosu) — Cumhurbaşkam Turgut Ozal'ın ABD Başkanı George Bush ıle VVashıngton- da yapacağı göruşmenın tarı- hı bellı oldu Cumhurbaşkanlıgı Sözcüsu Buyukelçı Kaya Toperi dün yaptıgı açıklamada, özal ıle Bush arasındakı göruşmemn (Arkaa Sa. 19, Sü. Vde) Ankara Üniversitesi'ndedilekçe KTÜ'de yasağa devam kararı* Türbana karşıtavırDıl Tarıh ve Coğrafya FakuUesı'nde görevli 80 oğretım uyesi dekanhğa verdıklen dılekçede "turbanm yasak olduğunu ve derse turbanla gelen öğrencılerin uyarılarak sınıflara alınmaması gerektığııu" bıldırdi. ODTU'den sonra Karadenız Tekruk Universıtesı de 'turban yasağının surmesıni' kararlaştırdı MSÜ Rektöru 'Uygulamarun, Anayasa Mahkemesı kararı dışmda olamayacağını' soyledı. 14. Sayfada IZMIR'den HİKMET ÇETlNKÂYÎr Düşle Gerçek Turban yasağının kalkması, ardından Ayasofya'nın camıye dönüşturulmesı ıstemiyle başlayan hareket, salt ünıversitelerde değil ANAP ıçındekı liberal kanadı da rahatsız edıyor. Dığer yandan beledıyeler ekonomik kıskaca alınıyor. 14 Sayfada Soydaş krizi Kuveyt zirvesinde Bulgaristan Devlet Başkanı Petar Mladenov Todor Jivkov yoneüminin Türk politikasını "ciddi bir siyasi hata" olarak niteledi. Bulgaristan Dışişleri Bakanı Dimitrov, Türklere hakların iadesi' kararından geri donulmeyeceğine ilişkin guvence verdi. 1i Sayfada OLAYLAREN ARDENDAKI GERÇEK Kitttlenme!.. Tûrkıye'nın sıyasalyaşamı kı- tiılenmıştır Parlamento kılıtlenmıştır Çunku halk tabanı enmış, oy c»ram yuzde 20'nın altına kaymış trır ıktıdar çoğunluğu Meclısın yuzde 65'ını kapsamaktadır llk seçımle sıyasal yaşamdan tasfıye edıleceklennı bılenlenn çoğunluğu, bırbırlenne keneı- lenmış ANAP'lı mılletvektllerın- den oluşmaktadır Takvım yap- raklanna bakarak gun sayanla- rın 1992'ye kadar durumtarını koruma gudulen her şeym ustu- ne çıkmaktadır ANAP grubu kılıtlenmıştır Arada sırada bu grubun ıçın- den vukselen eleştırılere "biriık ve beraberlığı bozan" olumsuz sesler dıye bakılmaktadır ANAPgrubunun "doğallıılen" Çankaya'ya tırmandığından, or- tada çelışkılı bır durum bulun- maktadır Grup da "Godot'yu Bekleyenler"m sabırlı bılmçsız- iığıyle gun saymaktadır. Bakanlar Kurulu kılıtlenmış- tır Vaktıyle ozal'ın başbakanh- ğmda oluşan Bakanlar Kurulu, halk tabamnı yıttrmış parlamen- to çoğunluğunun oylanyla ayakta durmaktadır Başbakan Yıldınm Akbulut'un yapay ko- numu, her an derınden duyum- sanan bır eksıklığın altını çız- (Arkası Sa. 19, Su. Vde) • GAP dönemi başlıyor Ataturk Barajı'nda su tutulmastyla ılgılı olarak bazı Arap ulkelen basınmda çıkan yazılar Ankara'da hoşnutsuzluk yarattı 3. Sayfada m Ermeni tasansı tehdidi kalkabilir Ermenı soykırımını anrna gunu ılan etme yetkısımn Kongre'den alınıp ABD Başkanı'na devredılmesı ıstendı 3. Sayfada • ABD durmak bilmiyor Amenkan bırlıklerı şımdı de Panama'dakı Peru Buyukelçılığı'nı kuşattı 3. Sayfada m Uykudan önce Lady ' Chatteriey Lady Chatterley'ın Âşığı romanı daha bnce beyazperdeye uyarlanmış, Sylvıa Krıstel, ^^ Lady'yı canlandırmıştı 4. Sayfada • Evdeki hesap değiştl Devlet Istatıstık Enstıtusu 1978'den berı kullandığı enflasyon hesaplama sıstemını rafa kaldırdı Ekonomide • Profesörler maliyecileri terlettı Mahye şov haltne donuşturmeyı tasarladığı sempozyumda ter döktu Ekonomide • Galatasaray zenginler kulubu San- Kırmızılı takım mal vorlığıyla Avrupa'nm birçok unlu kulubunu gerıde bıraktı Sporda • Sansür yorganın altında Fılm Denetleme Kurulu 5 yıl ıçınde 216 fîlme 'oynatılmaz', 205 fllme de 'değıştırılmesı koşuluyla oynatılabılır' dedı Arka Sayfada • Glasnost blucini, Batıda Batı utkelerınde Sovyetler Bırlığı 'nden tthal edılen saat ve blucınlen kullanmak gençler arasında moda halıne gelıyor Arka Sayfada GOZLEM UGURMUMCU Geçersiz... Turkıye Cumhurıyetı bır "hukuk devletı" mıdır? Oyle diyorlar Oyleyse, bazı kurallara ve ılkelere uymak zorundayız Bu kural ve ılkeler gözardı edılırse hukuk devletı de o unlu de- yışle "tagyır, tebdıl ve ılga" edılmış olur Hukuk devletınde en ust duzeydekı kurallar anayasa ıle be- (Arkost So. 19, Su. 7'de)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle