15 Ağustos 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET/4 TELEVİZYON-RADYO 10 OCAK 1990 TV1 05.29 Açılış 0530 Açıköğretim Birineı stnıf dersleri Genel Matematik (Rasyonel Cebırsel ve Parçalı Fonksıyonlar), Davranış Bılımlenne Gınş (Ekonomı ve Sosyolojıl, lngilızce (What Are They Doıng?) tkına sınıf dersleri: Tıcarel Hukuku (Can HesaplarJ; Dorduncu sınıf dersleri înkılâp Tanhı (Ataturk ve Çağdaslasma). 07.00 Gün Başlıyor Progmmda, ekonomıden haberler, çızgı fılmler. jımnastık, sanat haberlerı, trafik ve yol durumu, Türk sanat müzığı. Turk halk müzıği, hafif batı muzigX Türkçe sûzlû hafif muzık, giınün mûnusü, konuklar ve canlı müzık bölümleri yer alıyor. 09.00 Haberler 09.10 Hanımlar İçin 09.40 Susam Sokağı -72- Programm hedeflen, bılış sesien,(û) , dinleme, kafiyeli sOzcükler, II sayısı, Vden 12'ye sayma, "G" ve "Ğ" harfi, ısıtsel aynmlar, korku, hayal gtieü, ilışki tenmlen, asagı - yukan kavramı, benzerlıkler, meslekler. sağlık ve doğal çevre. 10.10 Arkası Yann: Sevme Hakkı Paula, Catarma ıle bırlikte RosaJia'mn üzerine gıderter Adnano babası ıle konusmaya karar verir ve konufur. Peder tnacio Monserral'ı Ramos'un yanına getınr, aracı olmaya çalışır, ama konuşma daha da gergınlığe yol açar. 10.40 Okul Televizyonu 15.00 Haberler 15.15 Öğleden Sonra Progmmda, Eroi Eldem'ın hazırladıgı "Yurt Köşeleri" ve Güler San'm haztrladığı "Ev ve Kadm" bölumleri yer alıyor. Aynca Şükru Avşaroğlu'nun hazırladıgı muzık böiumû de ekrana geiıyor 1630 Çocuklar tçin Çizgi Film 'Varyemez Amca Gülücük Okul çağı çocuklanna yönelik eğitim, Oğretim ve eğlence amaçlı progmmda, ftzgi dızı Calımero, şıır deften, kitap lamlımı köşesı ve muzik yer alıyor. Progrum "DUsün, Konus, Dmle" adlı kûşe ıle sona enyor. Susam Sokağı -73- Programm hedeflen, yaztlı materyalı tanıma, benzerlıkler, tem'ız gıysı giyme, kahvaltı, "H" harfi, 2 sayısı, Vden JO'a sayma, Uifkı tenmkn. ağır, hafif kavramı, pmblem çOzme, gızknmis sekiller, hoşgörü, doğal çevre, mevsunler, arkadaflık ılisküeri ve vticul organlan. 18.00 Haberler 18.15 Köyümüzden Mektup Var 18.40 Akşama Doğru 19.25 Dizi: Cosby Ailesi 20.00 Haberler ve Hava Durumu 20.45 1. İnönii Zaferi (Ayrmtılı bılgı Bugun kûsesinde) 21.20 Belgesel; Ticaret Yollan 22.00 Muzik Konuklan _ _ 23.10 Dizi: Tannlann Yeldeğirmenleri Kocası Olunce Mary Ashley, Romanya Bûyükelçvi olmast ıçin yapılan teklıfi kabul eder.Bu arada Washıngton Post'tan bır gazelecı.kocasmm ölüm nedenmı araştırmaya başiar, ama evinde Oldürülur Mary Ashley, büyükelçı olarak atantp Romanya'ya guler. Elçitıkte tek hoşlanmadığı kışı yardımcısı Mike'dir. (Orijmal sesı Radyo-4'den yayımlanacaktır). 23.55 Gtinün Sonu 00.10 Kapanış TV 2 09.58 Açılış 10.00 Turizm Egitimi 11.00 Açık Oğretim 12.30 Kapanış 17.58 Açılış 18.09 Dizi: Yalan Rüzgân John Abbot kızı Tmcey'nm derüenyie ılgilenmek ister. Şırketmde çalışan kızının sevgtlısı Brad'ın çalışmalarmdan memnundur, ama oğlu John bu gençten hiç hoşlanmaz ve ona gunluk çıkışmaya devam eder. 19.00 Akşam Bülteni 19.15 Haftanın İçinden Namık Kasapbasoğlu'nun hazırladıgı progmmda haftanın sanat etkınliklen, değısık olaylar ele almıyor. 20.00 Voleybot Konfederasyon Kupası Çeyrek Final Maçlan 20.55 Dizi: "Sıra Sende" 2.BI.: Burton Aılesi'nın sevımlı delıkanlısı Matthev bır yandan annesmı yeni komsulan Norman'dan uzaklaşıırmaya çalışırken, bır yandan da okulda, çok beğendıği Stacey ıle arkadaslık kurma gırışımlen ıçındedir. Ancak Stacey sadece evî ve arabası olan genç erkeklerle dolaşabıleceğım söyleyınce Matthew bir amba kımtamaya karar venr. Norman'm evıni de evı olarak gOstenr. 21.20 Stüdyo C: Bizün Insanlannuz (Ayrmtılı bılgı yandakı sutunlarda) 22.10 Enstriimantal Müzik 2230 Gece Bülteni ve İngilizce Haberler 23.05 Gece Konseri TUrgut Masalçı'nm hazırlayıp Prof. Ozer Sezgın'in damşmanlığını yaptığı progmmda viyolonselıst Alexander Rudm piyanist Vladimir Skanavi esliğinde keman edebıyatından C Saınt - Seans'ın Rondo Kapmsıososu'nu seslendınyor. Aynca progmmda gıtarıst Casta Coısıolıs'm resıtali yer alıyor. 24.00 Kapanış TV3 19.59 Açdış 20.00 Spor Belgeseli: Kayak 2030 Musicalmente 2130 Dizi: Mansfield Park 10 yaşında Mansfield Park 'a gelen Fanny, kuzenlen tamfindan sürekli dıslanır. Çok temız kalplı ve duygutu bir kız olan Fanny teyzesiyle birlikie oturup yemek yemekten çok hoşlamr. 2233 TV'de Sinema: Çiftlikte Aşk (Aynntılı bılgı yandakı sutunlarda) 00.03 Kapanış AÇIKÖĞRETİMDE YARIN (TV1 06.00) "" Dördüncü sınıf dersleri: İktisadi Kalkınma (Az Gelişmişlik Teorileri), Maliye Politikası (Maliye Politikasmm Statik Kuramı): İkinci sınıf dersleri: İktisadi Analiz (Maliyet Kuramı). İZLEYİCİ GÖZÜYLE Kenya'daki deney Barış Manço tarafından sunulan "7'den 77'ye" programı, izleyicilerin çoğunun ilgisini çekmeyi oldukça başarmaktadır. Ancak 10 aralık pazar günu sunulan program sonunda, Kenya'da Ekvator çizgisinin geçtiği varsayılan sınırda yapılan ve herkesi hayretler içinde bırakan, suyun girdabının dönüş yönünün birer adım aralıklarla değişmesi, beni konunun uzmanı olmadığım halde bir başka şekilde etkiledi. Deneyler oldukça objektif koşullarda yapılmalı ve değerlendirilmelidir. Eğer bu milyonlara sesleniyorsa, konunun uzmanlarına danışarak yapılmalıdır. Program tekrar izlenirse açıkça görulecektir. Kenyalı çok kurnaz, bir adım ötedeki suyu bir yandan, beride bir başka yandan boşaltıyor, ortada (güya ekvator çizgisinde) durgun su ile deneme yapıyor. Aynı deneyi bulunduğunuz yerde Kenyalı gibi yaparsanız, ekvator çizgisini kendi üzerinizden geçirmeyi başarabilirsiniz. Farklı yarım kürelerde gırdap yönlerinin farklı olması olgusu gerçek olabilir, ancak denge çizgisinden bir adım ötede, beride çok açık şekilde görülmesi, çok ideal deney ortamında gözlenir. CAHİT CANBAV Istanbul Çiğlivericisi Yunan TV'siniengelledi ET'nin yayını 'baltalanıyor' Ege Bölgesi'nde Yunanistan'ın ET 1 ve ET 2 yayınlarını izleyenler, Çiğli PTT'si üzerine verici yerleştirildiğinden bu yana yalnızca TRT yayınlarını izleyebiliyorlar. tZMİR (Cumhuriyet Ege Biıro- su) — Ege'de bazı bölgelerde Yu- nan Televizyonu ET'nin yayınla- n yalkaşık 2 haftadır izlenemiyor. TRT televizyon yayınlarının da- ha iyi izlenebilmesi gerekçesiyle ÇiğH PTT'si üstüne konan verici- nin, aslında Yunanistan Televiz- yonu yayınlarını "baltalamak" amacıyla kurulduğu belirtıliyor. Bazı yetkililer de baltalama giri- şimini doğrularken talimatın PTT Genel Müdurlüğü'nden geldiğini söylüyorlar. îzmir ve Ege kıyılarında önce- den rahaüıkla izlenebilen Yunan Televizyonu'nun iki kanalı, yak- laşık iki haftadır seyredilemeye- cek ölçüde parazitli çıkıyor. Baş- ta kent merkezinde yasayanlar ol- mak üzere birçok yurttaş, TRT'nin yayın yaptığı saatler içinde hiç izlenemeyen, ancak TV l'in yayınından sonra netleşen Yunan Televizyonu'nun "kasıtlı bozulduğunu" öne sürerek gaze- telerden bilgi almak istiyorlar. Bu arada tzmir PTT Mudürlüğü yö- neticileri, bövle bir savı yalanlar- ken Çiğli PTT'si üstüne kurulan vericinin TV-1-2 ve 3 yayınlarını daha net almak amacını güttüğu- nü, özellikle yayınların izleneme- diği Çiğli bölgesinin hedeflendiği- ni savunuyorlar. Bu arada bazı yetkili uzmanlar, PTT binası üstüne konan verici- nin yayınlarm bozuk olduğu öne sürülen Ciğli'ye degil de ters yöıı- deki tzmir'e çevrildiğıni vurgula- yarak şunlan söylediler: "Ba veridnin bir tek amaa var; Yansn Tdevutyonu'nun yayınla- nnı bozmak. Nitekim niyetin bu olduğu, birim televizyonun yayın- fauının bittigi anda Yunanistan te- levizyonunun tekrar duzelmesiu- den anlaşılabilir. Aynca verici Çigliye dönttk degil. Bundan da öte aslında gizlenen bir lalimat var, bu taiimat genel mudurliik- ten geldi, Yunan Televizyonu iz- lenmesin diye. Tabii buradaki müdürlük açıklayamıyor..." TV 3 StVEMA 22.28 'Sevimlf müzikalÇiftlikte Aşk (Summer Stock) / Yönetmen: Charles Walters / Oyuncular; Judy Garland, Gene Kelly, Gloria de Haven, Carleton Carpente Endie Bracken, Phil Silvers / 1950 yapımı / 104 dakika. Külrür Servisi — Bir tiyatro grubu, prova için bir çiftliğe ge- lir ve çiftlik sahibi kadının aklı- nı başından alır... Şirin bir muzikal. Bu türün en önemli örneklerinden değil bel- ki, ama en sıcak ve sevimlilerin- den... MGM'nin "kontratlı yö- netmenleri"nden biri olan, "LilU" ve "Yüksek Sosyete"nin yaratıcısı Charles Walters"ın bu fılmi, sinemanın efsanevi 2 oyun- cusunu, Judy Garland ve Gene Kelly'yi bir araya getiriyor. Yıl- lar önce TV'de "Herşey tkimiz tçin - For Me and my Gal" adlı siyah-beyaz müzikallerini iziedi- ğimiz bu 2 oyuncudan Judy Gar- land, o yıllarda inişe geçmişti. 1930 sonlarında bir "çocuk yıldız" olarak sinemaya başlayan sanatçı, 1950'lerde kilo ve sağlık sorunlanyla boğuşmaya başlamış ve bir süre sonra MGM'den ay- nlarak, ancak zaman zaman film JUDY GARLAND İNİŞTE' — "Çifthkte Aşk", müzikal türün 'sevimli' bir örnegi. Film, Judy Garlandın 'inişe geçtiği' 501i yıllar- dan bir MGM yapımı. çevirmeyi sürdürmüştü. Gene Kelly ise, o yıllarda par- lak bir meslek yaşamının başın- da görunüyordu. Daha sonrala- rı "Parisle Bir Amerikalı", "Yagmur Altında" gibi filmler- le sanatının doruklanna çıkacak oyuncu/dansör/koregraf, bu fil- me de parlak, neşeli anlar kazan- dırmıştı. Biri inişte, öbürû çıkışta 3 Hollywood efsanesinden ve MGM'nin bu türdeki bilinen ve erişilemez ustalığından destek alan bir film günümüzde özellik- le noslaljık bir değer tasıyor. Bu açıdan keyifle özlemle izlenebi- lir, izlenmeli. "Lady Chatterley'in Âşığı" romanı hergün BBC'den okunuyor Uykudan önce Lady Chatterley SYLVIA KRISTEL CANLANDIRMIŞTI — BBC'nin 4'üncu kanal radyo yayınında, her gece "Uykudan Önce Bir Kitap" programın- da 15 dakika okunuyor. D. H. Lawrence'in ki- tabı 1955te ve 1981'de iki kez beyvzperdeye uyarlanmış, bunlann sonuncusunda Lady Chatterley'i Sylvia Kristel canlandınnıştı. EDİP EMİL ÖYMEN LONDRA — Bir zamanların yasaklı kita- bı, artık 15 gün süreyle her gece 15'er dakika radyoda... Bir zamanlar müstehcen diye dava edilen roman aklanalı 30 yıl olduğu halde rad- yoda temsiline hâlâ karşı çıkanlar var. Yaza- rının 1929'da yaptığı ve açık saçık addedilen tabloların sergilenmesine bile ancak geçen yıl izin verildi. Neresi bu yasakçı ülke? Kim bu yasaklı sa- natçı? Bu ülke, demokrasinin beşiği İngilte- re. Yazar bu yüzyılın en başta gelen Ingiliz ro- mancılanndan D.H. Lawrence. Eser son ka- leme aldığı "Lady Chatterley'in Aşığı". Söz konusu radyo BBC 15'er dakikalık program ise 40 yıldır her gece saat 23'e doğru yayımla- nan "Uykudan Once Bir Kitap" programı... Cinselliği romanlanna çekinmeden sokan ve 1900-30 dönemi için müstehcen sayılan D.H.Lawrence, 44 yaşında olmeden once yaz- mıştı Lady Chatterley ile av usağı Mellora ara- sındaki yasak askın öyküsunu. Ama romanı kendi ulkesinde yayımlanamadı. 1928'de Ital- ya'da basıldı. Lavvrence 193O"da öldûkten son- ra dahi, kitabı îngiltere'de basabilmek icin30 yıl sureyle yürekli bir yayıncı çıkana kadar beklemek gerekti. 1960'da yayımlanma- sıyla birlikte hakkında hemen amme davası açıldı. 1960'ın ekim ayında iki hafta suren dava hem hukuk hem de edebiyat tarihine geçer cinsten. Savcı jüriye soruyor: "Bu kitabı ka- rınızın ya da uşagınızın okumasını ister miy- diniz?" Cevap iki hafta sonra veriliyor: Evet! Savunma avukatlannın salona bilirkişi olarak tanınmış yazar, siyaset adamı, din adamı, hat- ta bir Katolik din okulunda okuyan bir kız öğ- renciyi tanıklık için çağırdığı bir dava, E.M.Forsler, Rebecca VVest, Helen Gardner, Dilys Powell gelip görüş belirtmişler. Kız öğ- rencinin ne işi var? Katolik din okulunda oku- yor, el değmemiş, her halde bakire de, iffetli ve mazbut ya, kitabı okuyunca acaba ne ol- muş? Ruhu saranp solmuş mu? Savunma avu- katı kıza soruyor. Cevap, "Kitabı okudum, be- ğendim, samimi idi." Mahkemede aklansa da- hi kitap, Edinburg'da aienen meydanda yakıl- maktan kurtulamamış. Mahkeme sırasında jürinin kitabı nerede na- sıl okuyacağı da sorun olmuştu. Davanın gö- rüldüğu mahkeme binasına mı kapansınlar- dı? Savunma avukatı, "hayır" diyordu, "Ki- tap uzundur, sandalyeler de rahat değil." Mü- başir itiraz ediyordu. Savcı ise, "Kitabı okur- larken jüri üyeleri ya göz göze gelip birbirle- rine gülumserlerse ne olacak? Karşı cinsten üyeler özellikle" derdindeydi. BBC'nin haber-guncel olaylar programlan- nın yayımlandığ] 4. Radyosu'nda sadece ro- man değil, bu meşhur dava da 2.5 saatlik bir oyun şeklinde yer aldı. Mahkeme tutanakla- nndan, bir tanınmış ceza avukatı tarafından oyunlaştınlan dava bugün için bir ibret vesi- lesi. Cinselliği daha 1920'lerde 1990'lann dü- zeyinde yaşayabilen bir yazar karşısında du- yulan utanç hissine basın da yer verdi. "Sun- day Tiraes", "Kadınla erkek arasında eşitlik olduğu bep söylenir durur. Ama iki cins ara- sındaki en büyük fark, yatak odasında çıkar. Yazar bu farkı gidermeye bakmalıdır" dedi ve Lawrence'in sanatçı olarak dehasının tartışı- lamayacağını, gerçek sanatta müstehcenlik olamayacağını vurguladı. "Daily Telegraph" muzip bir ifadeyle, "Romanın radyoya uyar- lanması için 30 yıl geç kalındı. Ama olsun. Geç saatlerde radyoyu dinleyenlerin uykulan kaçacak" dedi. "Times" daha da muzip bir tavırla, "Lady Chatteriey ile bir gece, her gece" diye başlık attı. 30 yıl önce aklanan romanı, her gece çoğun- luğu orta sımftan ortalama 50 yaşında yakla- şık 300 bin kişinin dinlemesine hâlâ taham- mül edemeyenler de vardı. Radyo ve TVde ah- lakhhğı, 19. yüzyıldan kalrna küflü bir anla- yışla savunanlar, BBC Genel Müdüru'ne baş- vurdular. Ama nafıle Aldıklan cevap, "Eğer mahkeme eserin müstehcen olraadığına karar verdiyse yayımlamamamız için bir neden yoktar" oldu. TV2 BİZİM INSANLARIMIZ 21.20 Romanya olayında Türk basını Kültür Servisi — "Bizim tn- sanlanmız", yeni yayın döne- minde başlayan ilk programın- da, Romanya'da gerçekleşen olaylar nedeniyle "savas muha- birleri"ni ekrana getirecek. Sa- vaş muhabirlerinin çalışma ko- şullarının gündeme getirileceği bu bölümde Romanya'ya giden Türk gazetecilerle, karı;ık iç sa- vaş ve ayaklaıuna ortamında ça- lışma koşullan ve izlenimleri üzerine bir söyleşi yapılacak. Söyleşiye gazetemizden Kerem Çalışkan, Hurriyet'ten Engin Bilginer, Sabah'tan Korcan Ko- şar, Milliyet'ten Tunca Bengin ve Günaydın'dan Aliyar Dengiz ka- tılıyorlar. Programın bir başka konuğu, Çankaya Köşku'nde yapılan çe- kimleriyle Cumhurbaşkanı Tur- gut Özal olacak. Özal ile "karikatür" ve "bilgisayarlar" konusunda yapılacak söyleşiyi, anlatacağı bir Karadenız fıkrası ve programın hepsi de "Temel" adlı Karadenizli konuklarıyla konuşma izleyecek. Şahin Kay- gun'un fotoğraflanyla surecek programda aynca "İki Alman- ya birleşebilir mi?" konulu bir "mini-forum" da yer alacak. TKT, kamera ve kameraman konusundayardım yapmayınca GAP TV'nin eksiğini valilik karşılıyorSttRT (Cumhuriyet) — 1989'un tüm kentlerden izlenmeye başla- ekim ayında GAP kapsamındaki kentlere yönelik olarak başlatılan, sonradan da yayın alanı genişle- tilen "GAP Tetevizyonu" yayınlan için bölgesel programlann yapı- mmda "valilikler devrede". TRT Ankara Televizyonu'nca hazırla- nan programlarla yayına başlayan ve Diyarbakır Prodüksiyon Mer- kezi kurulana dek Ankara Televiz- yonu yapımiarı ile sürdürülecek "GAP TV" yayınlanmn "haber ve bölgeye dayalı sosyal içerikli programlannın" gerçekleştirilme- sinde, valiliklerce "temin edilen" kamera ve kameramanların "gö- rev yaptıklan" bildirildi. Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamı içinde bulunan Şanlıur- fa, Diyarbakır, Gaziantep, Bitlis, Siirt, Adıyaman. Mardin. Kahra- manmaraş ve FJazığ'da izlenilme- sine yönelik olarak geçen sonba- har aylarında faaliyete geçen "GAP TV"si, yayın alanını kısa sürede genişleterek Doğu ve Gu- neydoğu Anadolu Bölgesi'ndekı mıştı. "Milli duygulan sağlamlaş- tırmak, yöre halkını Türkçe ko- nuşmaya özendirmek, bölgedeki çalışmalan duyurmak ve eğitimi düzenli duruma getirmeyi" hedef- leyen ve sosyal yaşam ile eğlence konulanru yöresel boyutta ele alan C3AP TV'si yayınları için TRT'nin kamera ve kameramanlan "ye- lersiz'' kalınca, valilikler bunyesin- de "GAP TV Birimleri" oluştu- rulduğu öğrenildi. GAP TV'sinin yöresel çekimleri, valilerin emirle- riyle emniyet ve milli eğitim mü- dürlüklerinden sağlanan kamera- larla, memurlar tarafından ger- çekleştiriliyor. Uygulamanın "TRT'nin kamera isteğine yanıt vermemesi nedeniyle çöziim yolu olarak bulunduğu" belirtildi. Yörede, valilerin emirieriyle em- niyet ve diğer kamu kurumlannın kamera ve memurlarımn gerçek- leştirdiği çekimler öncelikle "resmi" araçlarla Diyarbakır TBT Bölge Miidürlüğü'ne ulaştırılır- ken, haberler de yine "resmi" ağızlardan, telefonla geçiliyor. TRT YETERSİZ KALINCA — GAP TV'nin bölge yayınları için yine bolgede çekimi gercekleştirUen programlarda, TRT'nin kamera ve kameramanlan yetersiz kalınca valilikler devreye girdi. RADYOLAR RADYO 1 04.55 Açüış, program. 05.00 Haberler. 05.05 Günaydın. 07.00 Bugun (Ku- şak 2). 09.40 Arkası yann. 10.00 Haberler. 10.05 Biz bir aileyiz. 11.00 Haberler. 11.05 Reklam- lar. 12.00 Haberler 12.05 Gunuyaşarken. 12.55 Reklamlar ve radyo programları. 13.00 Haber- ler. 13.15 Halk çalgılanndan. 13.30 Bölgesel ya- yın ve reklamlar. 17.00 Haberler. 17.05 Solistler 17.35 Hafif muak. 17.40 Çocuk bahçesı. 17.55 Haftanın çocuk şarkısı. 18.00 Haberler. 18.05 Günden gune. 19.00 Haberler. 19.30 Sûz-dıl fas- lı. 20.00 Tunzm ülkesi Turkiye. 20.20 Türkçe sözlü hafif muzik. 20.40 Müzık ve sohbet. 21.00 Haberier. 21.02 Radyo tiyatrosu. 22.00 Turküler geçidi. 22.30 Solistler geçidi (TSM). 23.00 Ha- berler. 23.15 Gecenin içinden (3). 00.55 Gunun haberlennden özetler. 01.00 Program ve kapa- nış. 01.05 - 04.55 Gece yayını. R A D Y O 2 07.00 Açıhş, program ve ha- berler. 07.05 Solıstlerden seçmeler (TSM). 07.30 Haberler. 07.40 Turküler ve oyun havalan. 08.00 Sabah konseri. 08.30 Beraber ve solo şarkılar. 09.00 Haberler. 09.05 Tarihten sayfalar. 09.15 Çocuk bahçesi. 09.30 Ninı Rosso çalıyor. 10.00 Sazdan söze Türk musikisı. 10.20 Mısralarda ge- zinti. 10.40 Türkçe sozlu hafif muak. 11.00 Ha- berler. 11.05 Okul radyosu. 12.00 Saz eserleri. 12.15 Birinci Inönu Zaferi özel programı. 12.30Halk çalgılarımız. 12.45 Sezen Aksu söy- lüyor. 13.00 Haberler. 13.15 Hafif muzik. 13.30 Küçük koro (TSM). 14.00 Yabancı dü dersi. 15.00 Haberler. 15.05 Turküler ve oyun hava- lan. 15.30 Arkası yarm. 15.50 Şarkılar. 16.05 Okul radyosu. 17.00 Haberler. 17.05 Türkçe söz- lü hafif mıızik. 17.30 Yurttan Sesler Erkekler Topluluğu. 18.00 Şarkılar. 18.20 Bir fikir ada- mı / Falih Rıfkı Atay. 18.40Turkuler geçidi. 19.00Haberler. 19.30 Armonı. 20.00 Ferahnâk fash. 20.30 Yabancı dü dersi. 21.30 Hafif mu- zik. 22.00 Solistler geçidi (TSM). 22.30 Bir ro- man / bır hikâye. 22.45 Halk çalgılanndan ezgiler. 23.00 Haberler. 23.15 Beraber ve solo şarküar. 23.40 Hafif müzik. 23.55 Çarşamba konseri. 00.55 Gunün haberlennden özetler. 00.58 Program ve kapanış. H A U T U 3 07.00 Açılış, program ve ha- berler (Türkçe). 07.05 Gune baslarken. 08.00 Sa- bah için müzik. 09.00 Haberler. 09.15 Sabah konseri. 10.00 Müzikli dakikalar. 11.00 Öğleye doğru. 12.00 Haberler. 12.15 Hafif muak. 12.30 Gunun konseri. 14.00 Haberler. 14.15 Meıro- nom. 15.00 Konser saati. 16.30 Caz duygusu. 17.00 Haberler. 17.15 Müzik yelpazesi. 18.00 Studyo FM. 19.00 Haberler. 19.15 Muzık dun- yasından. 20.00 Her hafta sizierle. 20.30 Bir kon- ser (İDSO). 22.00 Haberler. 22.15 Gecenin getirdikleri. 23.00 Unutamadığımız eserler. 24.00 Çarşambadan perşembeye. 00.55 Günün haber- lerinden özetler (Türkçe). 00.58 Program ve ka- panış. R A D Y O 4 07.00 Açüış, program ve ha- berler. 07.05 Turküler ve oyun havalan. 0730 Solistler geçidi. 08.00 Turkuler. 08.15 Şarkılar. 08.30 Turkulerden bır demet. 09.00 Haberler. 09.05 Şarkılar ve oyun havalan. 09.30 Turkü- ler geçidi. 10.00 Haberler. 10.05 Sabahın getir- dikleri. 11.00 Haberler. 11.05 Turküler. 11.20 Şarkılar. 11.35 Beraber ve solo türküler. 12.00 Haberler. 12.05 Müzik bahçesi. 13.00 Solistler geçidi (TSM). 13.30 Yurdun dört bucağından (THM). 14.00 Haberler. 14.05 Beraber ve solo şarkılar. 14.30 Turkuler. 14.45 Hafif Türk mü- ziği. 15.00 Sızin ıçin seçtıklerimız. 16.00 Haber- ler. 16.05 Türküler ve oyun havalan. 16.30 Kimler geldı kımler geçti. 17.00 Haberler. 17.05 Turkuler ve oyun havaiarı. 17.30 Fasıl. 18.00 Turk halk müziği loplu programı. 18.30 Solist- ler geçidi. 18.58 Program ve kapanış. POLİS İSTANBUL 075» .v,: ,,,, program. 08.00 Gune baslarken. 08.45 Sabahın konuklan. 09.15 Se\ilen melodiler. 10.00 Mü- zik dunyası. 11.00 Kayıp haberieri. 11.05 Işte saz işte söz. solıst: Selahattin Alpay. 11.30 Bır solist: Nik Kershan. 12.00 Istekler. 13.00 Türkçe sözlü hafif müzik. Solist: Seyyal Taner. 13.15 Ögleden sonra. 14.45 Bir sanatçıyla beraber. So- list: Samime Sanay. 15.10 Karayollan Trafik Ka- nunu. 15.15 Zekai Tunca'dan şarkılar. 15.30 Kayıp haberlerı. 15.35 Türkçe sözlü hafif mü- zik. 16.00 Beat Dunyasından Programı. 17.00 Muzik pınan. 17.30 Gun biterken. 18.15 Mü- zik denınce. 19.00 Program ve kapanış. POLİS TÜRKİYE «58 ,,, . program. 07.00 Gune baslarken. 07.45 Enstrii- mantai müzik. 08.00 Sabahın konuklan. 08.30 Yol Durumu. 08.35 İşte saz işte söz, Solist: Se- lahattin Alpay. 09.00 Sabahın getirdikleri. 09.30 Yol durumu. 09.35 Ahmet Melık'ten şarkılar. 09.55 Müzik dünyası. 10.55 Karayollan Trafik Kanunu. 11.00 Bir sanatçı ile beraber: Samime Sanay. 11.25 Canan Baskaya'dan turküler. 11.45 Kayıp haberieri. 11.50 Sizin seçtıklerıniz. 12.55 Türkçe sözlü hafif muzik. Solist: Fusun Önai. 13.15 Ögleden sonra. 14.40 Yol durumu. 14.45 Turküler geçidi. 15.15 Ela Altın'dan şarkılar. 15J5 Muzık pınan. 16.05 Kayıp haberieri. 16.10 Solistler geçidi. 16.40 Melek Tan'dan turküler. 17.00 Türkçe sozlu hafif muzık 17.20 Gun bi- terken. 18.00 Program ve kapanış. TV'de vakıf medeniyeti • ANKARA (AA) — Varlığını sürduren vakıf eserlerinin Türkiye ve dünya ülkelerine çok yönlü tanıtımı amacıyla "Dunya'da Türk Vakıf Medeniyeti" adıyla belgesel dizi film hazjrlandı. Devlet Bakanı Cemil Çiçek, dizi filmin gerçekleştirilmesiyle Turk kultürünun dışarıya tanıtılabiltnesi bakımından çok önemli bir görevin yerine getirildiğini söyledi. Konuyla ilgili Asya, Avrupa ve Afrika'daki vakıf eserlerinin çok yönlü tanıtımını amaçlayan ve ilk asaması Kuzey Afrika ve Ortadoğu'da gercekleştirUen belgesel 30'ar dakikalık 6 bölüm olarak hazırlandı. 1990 yayın döneminde TV'de yayımlanacak dizi filmin çekimleri Irak, Suriye, Ürdun, İsrail, Mısır, Suudi Arabistan, Somali, Yemen, Cezayir, Tunus ve Libya'da gerçekleştirildi. Belgesel filmde, Türk vakıf eserleri tarihsel dönemi içindeki sosyo-ekonomik yönleriyle ele alınarak, geçmişteki ve bugünku durumları hakkında bilgi de veriliyor. Sunuculuğunu sanatçı Çetin Tekindor'un yaptığı belgesel, 5 dilde seslendirilerek, Türkiye'nin diplomatik temsilcilerine, Turkoloji enstitülerine ve video kütüphanelerine dağıtılacak. Radyo-3 suskıın • ADANA (Curnhuriyet Giiney tlleri Biirosu) — Verici istasyonunda meydana gelen anza nedeniyle Radyo-3 tüm Güney ve Güneydoğu kentlerinde dört gündür dinlenemiyor. Daha önce de sık sık yayını kesilen Radyo-3'ün Mersin'deki verici istasyonunun yeterli donanıma sahip olmadığı bildirildi. TRT Mersin Bölge Mudürlüğü yetkilileri, arızalan önlemek için verici istasyonundaki tüm aksamların yenilenmesi gerektiğini söylediler. Yetkililer, tüm Güney ve Güneydoğu'da dört gundür dinlenemeyen Radyo-3'ün anzasını gidermek için yoğun çaba harcandığını, ancak sorunun ne zaman çözümleneceği konusunda zaman belirtemeyeceklerini kaydettiler. Reklamlarda denetim • ANKARA (Mak Ajans) — Geçen günlerde gerçekleşen "Reklam ve Yaratıcılık" konulu seminerde, TRT Reklam Dairesi Başkanı Ali Kalıpçı, denetimden söz ederek, "amacımız bizim insanımıza ve mesleğimize saygının gereğini yerine getirmektir" dedi. 1989 yılı içinde 6970 filmin denetlendiğini ve bunlardan 103'ünün yayınlanmaz bulunduğunu belirten Kalıpçı, bu kararın reklam yönetmeliğinin 10. maddesinden dolayı kabul edilmediğini söyledi. Yonetmeliğin 10. maddesi, haksız rekabet ve cevap hakkı konularını içeriyor. Semineri yöneten Eğitim Dairesi Başkanı Mesut Özgen ise, reklam olayının her toplumun kendi kültür yapısı ve değişimine bağlı olarak geliştiğini ve gercekleştirUen seminer sonucu reklamcılann kendi meslekleri acısından konuya yaklasabildiklerini belirtti. Hafif müzige destek • ANKARA (Mak Ajans) — Eurovision Şarkt Yanşması için Turkiye elemelerine 12 kez katıldığını belirten besteci Selmi Andak, Eurovision'nn evrensel bir hafif müzik yanşması olduğunu belirterek Turkiye'de artık bir müzik endüstrisinin kurulması ve bunun için de devlet desteği gerektiğini söyledi. Bu yıl 35'incisi yapılacak yanşmaya da katılacağını belirten Andak Turkiye'de hafif müziğin krizde olduğunu söyledi. Andak bu krizin nedenlerinin "ekonomik" ve "sosyal" olduğunu ifade etti. BUGÜN • 1. İnönü Zaferi TV1 20.45 Ankara Televizyonu'ndan Refık Tokgoz'un yapımını ve yönetmenliğini üstlendiği programda, Kurtuluş Savaşı'nın ilk başarısı olan 1. tnönü Zaferi çeşitli yönleriyle ele alınıyor. Emekli General Osman Güngör Feyzioğlu tarafından anlatılacak programda, Atatürk'ün çektiği telgraflardan ve çeşitli belgelerden de yaratlanılıyor.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle