15 Ağustos 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURÎYET/10 HABERLER 10 OCAK 1990 p G A U R L N A M D E E N T M 0 1 TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta da denetim çalışmaları devam edecek. — Genel Kurul'da bugün SHP Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve arkadaşlarının "sosyal güvenlik programlanndaki çöküşün önlenmesi ve ulusal sosyal güvenlik sisteminin kurulması için alınacak tedbirleri tespit amacıyla" Meclis araştırması açılması önergesi ile gündemdeki sözlü soru önergeleri görüşülecek. — Adalet Komisyonu bugün toplanarak tdari Yargı Usulü Kanunu'nun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve Danıştay Yasası'nda değışiklik yapan tasanları görüşecek. — KİT Komisyonu'nda, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. ile Yem Sanayii TAŞ. hesapları denetlenecek. Dışişleri Komisyonu da dört ayrı uluslararası anlaşmayı görüşerek karara bağlayacak. (Ankara / Cumhuriyet Bürosu) P A R T İ L E R D E N Ç T J " P \ A V \ r SHP Merkez Yürütme Kurulu, 27- O n . J^ 1V1 I I V 28 ocak tarihlerinde Ankara'da toplanacak seçimli tüzük kurultayının gündemini belirledi. Dün akşam Genel Başkan Erdal Inönü'nun başkanlığmda yapılan toplantıdan sonra açıklama yapan SHP Genel Sekreter Yardımcısı Tufan Doğu, kurultayda SHP olağan kurultayının ileri bir tarihe bırakılması için Parti Meclisi'ne yetki verilmesi konusunun da görüşüleceğini söyledi. Doğu, parti tüzuğünün 55. maddesine göre, il ve ilçe kongreleri ile olağan kurultayın üç yılı aşmamak Uzere ileri bir tarihte yapılması için PM'ye yetki verilmesi konusunun da kurultay gündeminde yer aldığını kaydetti. (Cumhuriyet Bürosu/Ankara) S H P ' s t a n b u l u örgütü parti içi eğitim seminerleri şubat ayında başlıyor. İlçe merkezlerinde yapılacak seminerlere, öncelikle partinin yöneticileri ve delegelerin katılacağı bildirildi. Ancak seminerler ilgi duyan üyelere de açık olacak. lstanbul il örgütünün hazırladığı program uyannca, seminerlerde, "ideoloji olarak sosyal demokrasi", "sosyal demokrasinin örgütlenme anlayışı", "SHP programı ile sosyal demokrasi ve yerel yönetimler" konulan ele alınacak. SHP tstanbul İl Başkaru Ercan Karakaş konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bu yolla sosyal demokrasinin, ideolojisiyle, temel değer ve ilkeleri ile daha iyi kavranmasının ve SHP programının anlaşılmasımn sağlanacağını söyledi. ' o r\fX\î(*+ Bayındıruk ve Iskân Bakanı d U a V C L Cengiz Altınkaya, ana muhalefet partisi lideri Erdal İnönü ile Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Süleyman Demirel'i cumartesi günü Atatürk Barajt'nda yapılacak olan su tutma törenine davet etti. Bayındırlık ve Iskân Bakanı Cengiz Altınkaya'nın bu konudaki daveti, bugün iki lidere resmen iletıldi. Atatürk Barajı'na su tutulması dolayısıyla cumartesi günü Cumhurbaşkanı Turgut özal ve Başbakan Yıldınm Akbulut'un da katılacaklan bir tören düzenlenecek. T T l ı ı c " P o r f i c ı Sol'da "Ulus Partisi" adı U l U ö r a l 11M altmda yeni bir parti kuruluyor. Kuruluş çalışmalannı tamamladığı bildirilen ve kısa bir süre içinde resmi başvurusu yapılacak yeni partinin ambleminin "köprü" olacağı belirtildi. Atatürçü ilkelere bağlı ve "demokratik sosyalist" nitelikte bir parti olacağı bildirilen Ulus Partisi'nin kurucular kurulunda, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğretim üyderinden Prof. Dr. Nejat Çıplak, ressam Bedri Baykam ve Edirne'nin Uzunköprü iiçesinde bağımsız belediye başkan adayı olan Celal Egemen'in yer aldığı öğrenüdi. Yeni parti kurulmasıyla ilgili olarak konuşan Cerrahpasa Tıp Fakültesi öğretim üyesi, Dr. Nejat Çıplak, partinin Uzunköprü'de kurulacağını ardından, batıdan-doğuya tûm Anadolu'da örgütleneceğini söyledi. Nejat Çıplak, kendisinin devlet merauru olduğu ve halen 7 ameliyat yapması gerektiği için, partinin resmi kuruluş tarihinin "biraz" erteleneceğini söyledi. Uzunköprü'den kunıcu olan Celal Egemen de yaptığı yazılı açıklamada, "Güneş hep batıdan doğduğu için biz de partimizi batıdan kuruyoruz" dedi. Çıplak ve Egemen, kurucular arasında, çok sayıda tanınmış bilim adamı ve sanatçının yer alacağım ancak adlarıru şimdilik açıklamayacaklannı bildirdiler. (lç Politika Servisi) f i SHP Genel Başkanı Erdal İnönü, Yugoslavya 14. resmi makamlannın çağnhsı olarak 3 günlük bir gezi için bugün Belgrad'a gidecek. İnönü, Belgrad'da, Yugoslavya Sosyalist lttifakı Başkanlar Kurulu Başkam Jelena Milojeviç'le görüşecek ve Uluslararası Siyaset ve Ekonomi Enstitüsü'nde "Uluslararası Ilişkiler, Dünya ve Türkiye'deki Son Gelişraeler" konusunda bir konferans verecek. İnönü,Türk-lş Başkanı Şevket Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerinı parlamentodaki makamında kabul etti. İnönü kabulde, hükümetin işçi hakları konusunda, "Ne zaman gerçekleşeceği belli olmayan güzel sözler" söylediğıni iddia ederek, "Demokrasiye inanıyoruz, anayasa değişikliği isteriz diyorlar." diye konuştu. Keçeciler vekâlet edecek • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) — TBMM Genel Kurulu'nun dünkü oturumunda konuşan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Bozer, AT Komisyonu raporunun "tümüyle menfıdir, hiçbir işe yaramaz" diye ele almmasının "toplulukla ilişkileri burada keselim" anlamına geleceğini, ancak raporda olumlu noktalar da bulunduğunu ifade etti. Bozer, Türkiye'nin tam üyeliği için muhalefetin de destek olmasını istedi. SHP Sıvas Milletvekili Ekrem Kangal da gündem dışı söz alarak rapora olumlu gözle bakmanın mümkün olmadığını kaydetti. Kangal, "Rapor Türkiye'nin başvurusunu bUinçli ve usta bir diplomatik lisanla savuşturmuştur" dedi. Öte yandan 11 ocakta F.Almanya, Fransa ve Isviçre'ye gidecek olan Ali Bozer'e Mehmet Keçeciler'in vekâlet edeceği öğrenildi. Mehmet Keçeciler boylece Başbakan Yardımcılığı'na ikinci kez vekâlet etmiş olacak. Gazetecilere huzurevi • tSTANBUL (AA) — Gazeteciler Cemiyeti'nce Gebze'nin Danca sahilinde yaptmlacak huzurevinin temeli, bugün Başbakan Yıldırım Akbulut tarafından törenle atılacak. Gazeteciler Cemiyeti'nden verilen bilgiye göre, Gazeteci Beria Kızılağaç ve işadamı Şükrü Taşdelen'in bağışladığı bin 605 metre karelik arsa üzerine inşa edilecek huzurevi, 6 katlı olacak. Bir doktor, 7 hastabakıcı ile 10 hemşirenin görev yapacağı 23 odalı huzurevinde dinlenme, yemek, oyun, televizyon-video, hobi salonlan ile teras ve bahçe de yer alacak. 100 gazetecinin yararlanabileceği huzurevi, yaklaşık 1 milyar 354 milyon liralık harcamayla bir yıl sonra hizmete açılacak. Sabancı'nın kitaplan • Eğitim Servisi — Sakıp Sabancı'nın 5 kitabı, Milli Eğitim BakanhğYnca öğretmen ve öğrencilere tavsiye edilmeye değer bulundu. Sabancı Holding Basın ve Halkla llişkiler Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Milli Eğitim Bakanlığı Yayınlar Dairesi Başkanlıgı'nın 25.12.1989 tarihli, 8710 sayıh tebliği ile Sakıp Sabancı'nın kitaplannın, eğitim ve öğrenim açısından uygun bulunduğu belirtildi. Sabancı'nın Talim ve Terbiye Kurulu'nca incelenen, "Işte Hayatım", "Para Başarının Mükâfatıdır", "Gönül Galerimden", "Rusya'dan Amerika'ya", "Gezdiklerim, Gördüklerim" ve "This is My Life" kitapları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yararlı birer referans kaynağı olarak nitelendirildi ve tavsiye edildi. AÇIKLAMA Anavatan Partisi Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli gazetemizde 4 ocak günü yayımlanan "Tarikatlar devlete sjzdı" başlıkh habere ilişkin olarak gönderdiği açıklamada, "tarikatlarla hiçbir ilgim yoktur. Nakşibendi tarikatı mensubu olduğuma ilişkin değerlendirmeler tamamen yanlıştır" dedi. Aybar ve Baştürkyann Ankara'da buluşuyorlar Solda yeni parti görüşmesi Abdullah Baştürk ve SHP'den istifa eden milletvekilleri ile Aydın Güven Gürkan dün sabah durum değerlendirmesi yaptılar. DSP Genel Başkanı Bülent Eçevit, "Yeni parti DSP oylarını etkilemez" dedi. Parti kurma işinin kolay olmadığını vurgulayan Abdullah Baştürk, "Hareketi Aybar ile sınırlandırmak olayı saptırmak olur" şeklinde konuştu. ANKARA (Comhuriyet Büro- su) — Solda yeni bir parti kurul- ması yönündeki temaslar sıklaşı- yor. Eski TİP ve SDP genel baş- kanlanndan Mehmet Ali Aybar ve arkadaşlarıyla SHP'den istifa eden İstanbul Bağımsız Milletve- kili Abdullah Başlürk ve arkadaş- ları yann Ankara'da bir araya ge- lecekler. Bu toplantı öncesinde Baştürk ve arkadaşlarıyla Aydın Güven Gürkan, dün sabah bir du- rum değerlendirmesi yaptılar. tstanbul Bağımsız Milletvekili Abdullah Baştürk ile SHP'den is- tifa eden milletvekillerinin büyük çogunluğu Aydın Güven Gürkan- ın da katılımıyla dün sabah Mec- lis dışında bir araya geldiler. Top- lantıda Baştürk ile Gürkan'ın ar- kadaşlarma Mehmet Ali Aybar ile İstanbul'da yapttklan konuşmala- rı aktardıkları öğrenildi. Toplan- tıda söz alan bazı milletvekilleri- nin "Solda niçin yalnızca Mehmet Ali Aybar ile tenıas kurulduğu" yolunda eleştiri getirdikleri öğre- nildi. Bazı milletvekilleri ise Ay- bar ile yapılan teması olumlu kar- şıladılar. Toplantıya katılan İzmir Ba- ğımsız Milletvekili Kemal Anadol, "Ben sadece Aybar ile değil, Türk- iye'de bir Marksist parti boşluğu olduguna inanan tüm parti grup ve kişilerin bir araya gelmesinden, onlann tümüyle konuşulmasın- dan yanayım" dedi. Anadol, ku- rulacak böyle bir partinin hiçbir hareketin ve grubun patentini ta- şımaması ve yalnızca onun kadro- larından oluşmaması gerektiğini belirterek "Herhangi bir grup ve- ya kişinin dışlanmasına, bazı ha- reket ve kisilere ambargo konma- sına da karşıyım" dedi. Anadol, kendi parti modelini şöyle açıkladı: "Solun bir araya geldiği hiçbir siyasetin ön plana çıkmadığı, hiç- bir siyasetin damgasını taşımayan, tek başına onun kadrolanndan oluşmayan, parlamenter sislerae inanan, her türlü diktatörlüğü reddeden çoğulcu bir anlayışa sa- bip sosyal demokratlan da kapsa- yan bir hareket." Anadol, böyle bir oluşum için- de bulunabileceğini, başka türlü bir oluşuma girmeyeceğini belirtti. Mehmet Ali Aybar, yann sabah lstanbul'dan Ankara'ya gelecek olan Aybar ile birlikte Cenan Bı- çakçı, Kemal Nebioğlu, Güleren Gemicioğlu ile Ayata Begensel de Baştürk ve arkadaşlarıyla toplan- tıya katılacaklar. Baştürk ile birlikte hareket eden milletvekillerinden Bursa Bağım- sız Milletvekili Fehmi Işıklar ise yeni partinin kurulmasının Türk- iye'deki iklime bağlı olduğunu" söyledi. Baştürk ile her zaman bir ara- da bulunduklarını belirten Işıklar, yeni partinin kurulmasının emekçi halkın istemlerine bağlı olduğunu belirtti. öte yandan DSP Genel Başka- nı Bülent Ecevit, Cumhuriyet'in "solda yeni bir partinin siyasi ya- şama katılmasının sol oylan ne öl- çüde etkileyecegi" sorusunu şöy- le yanıtladı: "OSP oylarını hiç etkilemez. Fakat SHP oylarını şu veva bu öl- çüde etkilemesi dogaldır. Çünkü SHP, başından beri izledigi açık kapı politikası nedeniyle sosyal demokrat çizgi dışındaki sol ke- simlerden de bir hayli oy almıştı. Fakat şirndi daha solda bir parti kurulsa da, kurulmasa da, o oy- lan almaya devam edebilmesi her- halde olanaksızdır. Sosyal demokrat veya demokra- tik sol çevre dışında partilesme ba- kımından bir boşluk bulunduğu kesindir. Fakat solda kurulacak taerhangi bir yeni partinin o boş- luğun nasıl doldurabileceği belli değikür. Çünkü dünyadaki son ge- lişmeler, bu çizgi dışındaki sol akımlan, düşünceleri ve kavram- lan büyük bir kargaşa ve belirsiz- lik içine süriiklemiştir." Baştürk ne diyor? tstanbul Bağımsız Milletvekili Abdullah Baştürk, dün öğleden sonra Meclis kulisinde gazetecile- rin sorularıru yanıtlarken, kendi aralannda yaptıklan toplantıları "arkadaşlannın bilgüendirilmesi" olarak niteledi. Abdullah Baştürk, hareketi Ay- bar'ın liderliği ile kısıtlamamak gerektiğine işaret ederek, soldaki aydınlarla, sosyalistlerle ve de- mokratlarla konuşacaklannı söy- lîdi. "Hareketi Aybar ile sınırlan- dırmak olayı saptırmak olur" di- yen Baştürk, bu hareketin hiç kimsenin şemsiyesi altmda olma- yacağını sözlerine ekledi. YENt YIL DAVETİ — Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve eşi, yeni yıl dolayısıyla Çankaya Köşkü'nde verdikkri ikinci resepsiyonda ko- nuklannı merdivende karşıladdar. Resepsiyonda bazı davetlilerin Özal'ın elini öptüğü görüldü. (Fotoğraflar Rıza Ezer/AA) Köşk resepsiyonuna birçok ANAP'lı yine katılmadı Çankayadün deboykotlu(Baparafi 1. Sayfada) sıyonlann dün yapılan iküıcisine 513 kişinin çağrıldığı 67 davetli- nin gelemeyecekleri yolunda ma- zeret bildirdikleri öğrenildi. Dünkü resepsiyona Adana'- dan tstanbul'a kadar olan illerin milletvekilleri ile önceki günkü resepsiyona çağnlmayan askeri ve mülki erkân davet edildiler. Dışişleri Bakanlığı Protokol Dairesi yetkilileri, SHP Genel Sekreteri Deniz Baykal'ın da ara- larında bulunduğu çok sayıda muhalefet milletvekilinin maze- ret bildirdiklerini açıkladılar. Bu sırada Cumhuriyet muhabirinin sorusunu yanıtlayan bir protokol yetkilisi, eski Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in resepsiyonuna katılmayan yazar, sanatçı ve di- ğer kişilerin yeni yıl resepsiyonu- na çağnldıklannı söyledi. Yetki- li, "Köşk'ün gelenekleri arasın- da gelmeyenleri çağırmamak yok. Herkesin kendine göre bir mazereti bulunur. Bu şahsı ilgilendirir" dedi. Cumhurbaşka- nı Turgut Özal ile Semra özal, ANAP Milletvekili Ercan Vural- han ve eşi tebrikleri kabul eder- ken bir süre konuştular. Bazı ANAP milletvekillerinin, Cum- hurbaşkanı Turgut Özal'ın elini öptüğü gözlendi. Gazeteciler ilk resepsiyonda olduğu gibi Köşk yetkililerince gene salonlara alın- madılar ve tebriklerin kabul edil- mesinden sonra dışanya çıkarıl- dılar. tmzatöreni 'kontrat düi'nedeniyle ertelendi TSK telsiz ihalesinde 'pürüz' çıktı İngilizlerle dün sabahtan akşama kadar yürütülen görüşmelerde bir anlaşma sağlanamadı. ANKARA (Cumhuriyet Büro- su) — Türk Silahlı Kuvvetleri içiu, Türkiye ile lngiliz Marconi firma- sı arasında ortak üretimi öngörü- len HF/SSB telsizlerinin ihalesi kontratı "teminatta çıkan piiriizler" nedeniyle imzalanama- dı. Görüşmeler bugün de devam edecek. HF/SSB telsiz projesi ile ilgili ihalenin kontrat_ irnza töreninde hazır bulunmak üzere Ankara'ya gelen tngiltere Milli Savunma Ba- kanlığı Savunma Urünleri thracat Dairesi Başkanı Alan Thomas dün sabah Milli Savunma Baka- nı Safa Giray'ı ziyaret etti. Milli Savunma Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre, ziyaretin hemen sonrasında i.ontratın imza töreni yapılacaktı. Ancak, Thomas ve Bakan Giray'm görüşmelerinde kontrat ile ilgili bazı pürüzler or- taya çıktı. Toplantıya yakın kay- naklardan edinilen bilgilere göre, pürüz "Kontratın metnindeki ba- zı hukuki ve teknik lisanda" çık- tı. Konu ile ilgili olarak dün Sa- vunma Sanayi Müsteşarlığı yetki- lileri, lngiliz yetkililer ile sabah- tan akşama kadar görüşmeler yaptılar. Ancak bu görüşmelerde de bir sonuca ulaşılmadı. Cumhu- riyet'e konu ile ilgili bilgj veren bir yetkili, pürüz konusunda şöyle konuştu: "Savunma Sanayi Fonu'nan kuruluşuna ilişkin yasayı biz tn- gilizceye çevirtip, ihale ile ilgile- nen finnalara göndermişük. Bu yasada Savunma Sanayi Idaresi'- nin ya da müsteşariıgının Türk hükümetinin bir kunıluşu olduğu yazılıdır. Ancak Ingilizler bu ko- nuda daha başka teminatlar da is- tiyorlar. Pürüzler, bu konuda or- taya çıkmıştır." öte yandan tngiliz Marconi fır- ması ile pürüzlerin çözümlenme- si yolunda çalışmalar da yapılı- yor. Ancak, bunların giderilme- mesi halinde, Savunma Sanayii lcra Komitesi'nden alınacak yet- ki ile proje için ihale sıralamasın- da ikinci sırada yer alan Siemens- Plessey ortakhğı ile görüşmelere başlanacak. GALERİ • ATÖLYE PERA 146 97 38-132 64 26 G A L E R İ BEYTEM İLANIMIZDAVETTİR 12 Ocak-2 Şubat BEYTEM RESİM KOLEKSİYONUNDAN SERGİLER I Prof. Dr. ISMAİL TUNALI "Sanatta Çağdaş SOYUTun Anlamı" Uzerıne Söyleşi Söyleşi ve Açtlış 12 Ocak Cuma Sa: 17.00 6Htri ttfm \K ieflm » i tamılujudor BüyütaJete Cod Bertscn Hacı Şi»lı 131 23 00 SANAT GALEIÎİSİ R E A S Ü R A N S AM, Ipekçı Cad 75 Maçka Iş günlen: 11JX)-ia30 GÜNGÖR VURAL İBLİKÇİ SÖZER Gravür sergisi Suluboya sergisi 26 Arahk 1989 - 19 Ocak 1990 SANAT MERKEZIRAMKO ALP SUZAN BARTU GÖKÇEK (Yağlı boya) (Pastel) 5 Ocak 199O-23 Ocak 199O Atiye Sok. Yuva Apt. 8/2 Teşvikiye 136 15 38 çiğdem Erbil Sağın Resim Seıgisi S 29Ocakl990.90O-18M (Cımanea ve pazargünlen âşmda) \fonca Modem Sanat [ KIŞ ^NT AŞi GARANTİBANKASlNişanıaşıŞubesı.TtşviİQyeCa(i(iesıl41 TH: 13501 20 Cİ MACKA SANAT GALERİSİ SOYUT DIŞAVURUMCU DÖNEMDEN CRAFİKLER ADNAN ÇOKER 1959 - 1965 Pazar. P lesı diM«iı htTgiis II.M-IV.M jraa 5 ARALIK 1989 - 14 OCVK 1990 Eytom Cod No 31 Maçka 90220 İSI \*O 80 23 MÜRECCEL KÜÇÜKAKSOY Resim Sergisi 20 Ocağa Kadar ErenKty If Sanat Salrrisinde Pızv tatıç lw|«i 12.1» 19.00 arııı 356 01 68 SANAT MERKEZİ • Gitar • Piano • Org • Davut • Armoni • Salfsj li&dk dersl kayıtl&nmız dfivam etmektedır 148 63 16 TEH SANAT GALERİSİ NEYKEL VE DESEN 20cak-270cdım0 RAHMİ AKSUNGUR TMMERMSOöLU SALİH COŞKUN SELMA GÛRBÜZ MTAÇKAT1 ZÜHTÜ MURİDOĞİ.U KuyuluDosan Sokafc No « ' 2 Nmel Aoi Nışan'aş T« r M7 38 99 U7 97 56 AEDPA ^MTekstilbank SanatGalerisi AÜ DEMİR 3 Ocak-22 Ocak Hüsrev Gerede Cad 126 Tesvıkıye Meydanı 136 12 79 SOYAh SANAT GALERİSİ NURULLAH BERK 1904-9 Ocak 1982 Sanatçılar ve Sanateeveric-rln Kcrtıiımı İle ANMA GÜNÜ 9 Ocak 1990 Salı 17.30 BOyOka«re Cad No- 3» Meddlyekoy 175 09 10 VİNCİ OKTAYANIIANMERT Resim Sergisi 4 Ocak-20 Ocak Jeşviöye (Comı aıKası) Ihlomut Yolu GOnol Apt = ^ Z lel 133 06 19-160 30 77 -=— Sergi Duyurularmız İçin 146 97 38-132 64 26 Akbulut'un çağnsına muhalefettenyanıt Uzlaşma seçimle olurANKARA (Cumhuriyet Buro- su) — SHP Genel Başkanı Erdal tnönii ile DYP Genel Başkanı Sıi- lejrnan Demirel, Başbakan Yıldı- rım Akbulut'un "uzlaşma" çağn- sına, "Udaşma seçimk olnr" kar- şıtığını verdiler. SHP lideri tnönü ve DYP lide- ri Demirel, 9 günlük bir aradan sonra dün toplanan TBMM'de kendi gruplarında konuştular. SHP Genel Başkanı inönü grup- taki konuşmasında, gazetemizin dünkü sayısında yayımlanan Baş- bakan Akbulut'un "uzlaşm»" çağnsını, "Bunun bir kandırma- ca olduğu, uzlaşmanın, halk ile ik- tidar arasında gerçekleştirilmesi gerektiği" şeklinde değerlendirdi. DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel de anayasa değişikliği için uzlaşma isteyen Akbulut'a, "Önce halka gjtsinler. Mhleün n- zası yok, 'Geün bunu kapatın' di- yorlar. tstedikleri figüranlıktır. Diyorsunuz ki, 'Bizim iktidanmız kalmâdı, bize iktidar aşısı yapıve- rin'. Bu bizim işimiz değil" dedi. Demirel, Akbulut'un "ille de se- çim yapalım denildiğinde, konn- nun kilitlendiğini" söylemesınin anımsatılması üzerine, "Eh zaten korktuklan o ya. Azrail'den kor- kar gibi seçimden ve sandıktan korkuyorlar" diye konuştu. İnönü gruptaki konuşmasında, 26 Mart yerel seçinüerinin gerek- lerinin yerine getirilmemiş ve hal- kın iradesine başvurulmadan cumhurbaşkanı seçilmiş olması- nın siyasal hayatı çıkmaza soktu- ğuna değindi. SHP lideri şöyle de- vam etti: "Son günlerde Sayın Özal'dan Sayın Akbulut'tan 'Uzlaşma ya- palım, halk bizden uzlaşma istiyor' şeklinde çagnlar geliyor. Sevgi islediklerini, zaten her za- man uzlaşmadan olduklannı söy- lemeye çalışıyorlar. Her zaman derken daha çok yakın zamanda camhurbaşkanı seçiminden önce yiice Meclis'in kürsüsiınde bizim kendilerine Cumhurbaşkanı seçi- minin ana>-asanın istediği şekilde, ancak partiler arasında uzlaşmay- la yapüabileceğini soyledigimiz za- man, 'Uzlaşma teklif etmek ana- yasaya aykırıdır, demokrasi için şantaj yapılamaz' gibi söyler söy- liiyoriardı. O zaman göz göre gö- re siyasi hayatımızı bir çıkmaza götürdnkleriııi hep söyledik. Sa- yın Özal ve Akbulul o zaman se- sini çıkarmadı. Akbulut, Meclis Başkanı olarak Meclis'te bir uzlaş- ma için hiçbir gayret sarfetmedi. Ama şimdi biitiin bunlan bırakı- yorlar, 'Uzlaşalım' diyorlar. Hal- kımızı bu şekilde kandırmaya haklan yoktur. Şimdi bunlan unutturarak bngünkii çıkmazın sorumlusu kendileri değilmiş gibi bizi uzlaşmaya çağırmak âdela zor durumda bırakmak istekleri hiç- bir şekilde gercekçi degildir, kim- seyi inandıramazlar. Halkın iste- diği bu degildir. Herkesi kızdıra- rak, kırarak bir hareket yapacak- sınız, ondan sonra bunu halka ka- bul ettirebilmek için muhalefeti göriişmeye çagıracaksınu. Muha- lefetten milletin istegine aykın bir hareket beklenemez. Böyle şey önermek de halka karşı saygısız- lıktır. Bugünkü uzlaşma gereki- yorsa halk ile iktidar arasında, halk ile devlet arasında gerçekleş- tirilmelidir. Bunun yolu da halka gitmektir. Halka sormaktır. Seçim yapmaklır. Bir seçim yapılmadık- tan sonra geçen defa yapılan yan- lıs seçimi halka muhalefetin yar- dımıyla kabul ettirmek olmayacak şeydir, hiçbir şekilde gercekleşe- mez. Hiçbir giiç bizi, halka rağ- men halkın istemediği durumu kabul ettirmeve zorlayamaz. Onun için bıitün bu uzlaşma çağrılan kandırmacadır, hiçbirini halkımız ciddiye almıyor. Bunlan söyle- mekle sadece zaman kazanmaya çalıştıklannı da göriiyoruz. Uzlaşma içinde anayasanın adı- nın geçtiğini göniyoruz. Hele bu ne kadar büyük bir kandırmaca, anayasanın değişmesini istiyorlar- mış, anayasa demokrasi gelenek- lerine aykınymış, hukuka aykırı- lıklar varmış, peki 6 yıldır niye bu- nun farkında degildiler? 6 yıldır niçin bu anayasadaki demokrasi- ye, hukuka aykın hükümleri or- ladan kaldırmak için hiçbir şey yapmadılar. Ama biliyorsunuz ki tam tersini yaptılar. tnönü, "uzlaşma" çağnlarımn altmda "kendilerini kurtarma çırpınmalanmn" yattığım anlata- rak, halkın kızgınlığını unuttur- mak için yol aradıklanru, seçinıi akla getirmeden iktidarda kalmak istediklerini söyledi. DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel de parti grubunda yaptığı konuşmada, Başbakan Yıldırım Akbulut'un "uzlaşma" teklifî için "Konuşmaya değmez" dedi. De- mirel, "Hem iktidan hem maha- lefeti beraber, bir rejim düşiinü- lemez. Kafalannda olanın da ba oldugnnu sanmıyorum." diye ko- nuştu. Çok partili rejimlerde, iktidar ve muhalefetin bulunduğunu, ik- tidarın sorunlara çözüm bulmaya mecbur olduğunu kaydeden De- mirel, "Buyursun, bulsun. Muha- lefet neci? Muhalefet, iktidann al- ternatin. Muhalefetle iktidan bir sonınnn çaresini beraber buldur- maya çalışıyorsanız, o zaman bn, tek partidir. Bugünkü kafa, tek parti kafasıdır" diye devam etti. DYP lideri, ANAP'ın 1983'te, "Dört cereyanı birleştirdik" diye ortaya çıktığını belirterek şöyle konuştu: "Şimdi, için alnndan kalkama- mışlardır 'Gelin siz de bu işin ucundan tutun, Türkiye, bu yü- kün altından kalksın' gibi gayet masum, halka hoş gelecek bir slo- gana tutunmaktadıriar. Neresin- den tutalım, soyleyin? Bizim söy- lediklerimizi yapacak mısınız? O zaman iktidar olmaktan çıkarsı- nız. Bizim dttmen suyumuza gi- rersiniz. Farz ediniz ki, bizim söy- lediklerimizi yaptınız. Eğri yaptı- nız, dogru yaptımz, bunu kim eleşrirecek? Eleştiriyi ortadan luü- dınrsınız. tktidar her rejbnde var- dır. Eleştiriyi ortadan kaldırma- yın, devam ettirin. Siz yapın, ya- pamıyorsamz, bırakın yapabüen gelsin. Millet sizi reddetmiştir. Nedir yapmak istedikleri şey? İşte bu- nun üzerine örtmek. Milletin n- zası yok. 'Gelin, bunu kapatıverin' diyorlar. tstedikleri figüranlıktır. Siz milli meselelere bir çözüm getirdiniz de muhale- fet itiraz mı etti? Getirin çözüm- leri. Çözüm yeri iktidardır. Ama diyorsunuz ki, 'Bizim iktidanmız kalmadı, bize iktidar aşısı yapıve- rin'. Bu, bizim işimiz degil. Mecliste 'şerefsiz' tartışması ANKARA (Cnmhuriyet Büro- su) — TBMM Genel Kurulu, 12 günlük yılbaşı tatilinden sonra ça- lışmalanna "şerefsizlik" tartışma- sıyla başladı. Meclisin yeni yıldaki ilk toplan- tısında 27 Arahk 1989 günü yapı- lan bütçenin tümü üzerindeki gö- rüşmelerde kendisine sataşıldığı- nı öne sürerek gündem dışı söz alan ANAP'lı Üğdfil, "SHP Ge- nel Sekreteri Baykal, Ziraat Ban- kası'nın batık kredilerini anlatır- ken.ben itiraz edince Sayın Kırlı 'Sen ne kadar aldm?' diye bağır- dı. Biz şerefli insanlanz" dedi. Üğdül, SHP milletvekillerinin iti- razları arasında kürsü önüne ge- len Önder Kırlı'ya, "Serefsiı otnr yerine" diye bağırdı. Bunun üze- rine Kırlı da "Şerefsiz, adi adam.. Şerefsiz sensin ulan" şeklinde kar- şılık verdi. Bu sözler üzerine ka- nşan toplantı, birleşimi yöneten ANAP'lı Yılmaz Hocaoglu'nun sataşma gerekçesiyle SHP'lilere söz vermemesi nedeniyle daha da gerginleşti. Hocaoğlu, "Üğdül"ün böyle bir söz söylediğini sanmıyorum" görüşünü ısrarla sa- vunurken tutanaklar gelmeden kimse>'e söz vermeyeceğini belirt- ti. Tartışma sonunda iki milletve- kili birbirinden özür diledi.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle