15 Ağustos 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
10 OCAK 1990 HABERLER CUMHURİYET/U Açlık grevi • tstanbul Haber Servisi — Sanatçı Ferhat Tunç'la birlikte 6 ocak günü gözaltına alınan ve çıkartıldığı mahkemece tutuklanan Yeni Demokrasi Dergisi Kayseri 'temsilcisi Hasan Özaşlamacı, Kayseri Ceraevi'nde 5 günlük açhk grevine başladı. Derginin tstanbul merkez ve temsilcilik bürosunda da Yan Işleri Müdürü Tuncay Diraderoğlu, Idare Müdürü Mehmet Ali Eser ve Hüseyin Yıldırun Haydar Uğur, îsa tşkaya ve Pamuk Çelik adh dergi çalışanları özaşlamacı'nın serbest bırakılması için açhk grevine başladılar. Dergiden dün yapılan yazılı açıklamada, özaşlamacı'nın derginin yayımlandığı 1990 yıhna ait takvimde yer alan Fransız düşünür Robespierre'in, "Zulmün ve vahşetin olduğu yerde halka ayaklanmasını söylemeyen alçağın biridir" sözü ve takvimin bütününün toplumu ayaklanmaya sevk edeceği savıyla tutuklandığı belirtildi. (Fotoğraf: Uğur Günyüz) KlSA KISA • Dergi bürosu soyuldu Guneşe Çağn Dergisi'nin Baktrköy'deki bürosu, önceki gece soyuldu. Soygunda tüm evrak, klişe ve benzeri matbaa malzemelerinin çalındığı bildirildi. • Bakana dilekçe Aydın E Tipi Cezaevi tutuklu yakınlarından bir grup, cezaevi koşullannın düzeltilmesi amacıyla Adalet Bakanlığı'na dilekçe verdiler. Adalet Bakanı Oltan Sungurlu, grubun görüşme isteğini ise kabul etmedi. • Bir er şehit İzmir'de Mithatpaşa eski Askerlik Dairesi'nde, garaja girmek isteyen askeri bir araç bahçeye uçtu. Yanmaya başlayan aracın içinde bulunan erin ağır yaralandığı ancak kurtanlamadığı bildirildi. Milli Piyango çekildi Bd mîlyar çeyrek bilete Milli Piyango'nun dün An- kara'da yapılan 9 Ocak 1990 tarihli çekilişinde ikramiye ka- zanan numaraların listesi: 2 MİLYAR 533014 (Babaeski - Elazığ - Ceyhan - Adana - Denizli - ls- tanbul - lzmir - Ankara) 500 MtLYON 479943 (Eskişehir - Sakarya - Istanbul - Aydın - tstanbul - ts- tanbul - Ankara - tstanbul) 759961 (Nevşehir - Eskişehir - tstanbul - Balıkesir - tstanbul - tstanbul - lzmir - Ankara) 100 MİLYON 039395 (Eskişehir - tstanbul - Reyhanlı - Bursa - tskenderun - tstanbul - tzmir - Ankara) 185575 (Gaziantep - Istanbul - Ankara - Antalya - tstanbul - tstanbul - tzmir - tzmir) 723065 (Balıkesir - tzmir - tz- mir - Bursa) 50 MİLYON 222692 331004 2U463 910967 2 MİLYON TESELLl 033014 133014 233014 333014 433014 503014 513014 523014 530014 531014 532014 533004 533010 533011 533012 533013 533015 533016 533017 533018 533019 533024 533034 533044 533054 533064 533074 533084 533094 533114 533214 533314 533414 533514 533614 533714 533814 533914 534014 535014 536014 537014 538014 539014 543044 553014 563014 573014 583014 593OJ4 633014 733014 833014 933014 10 MİLYON 030495 239669 285338 359737 445717 447405 508179 527367 722391 880743 5 MİLYON 001834 032583 129401 158933 174597 215707 293754 301481 319719 322111 343098 387976 431377 434340 441335 451136 544348 548705 620030 667924 713139 741605 744852 794783 817646 845496 900130 924042 929984 971583 2 MİLYON 049892 067658 091103 112102 158640 160702 164324 187261 195105 199310 215473 217832 234817 242543 265075 274074 289254 299550 301266 362631 366521 396762 398461 411428 414461 419444 477344 486446 563165 595290 603664 604180 606786 624932 640538 654523 654808 695095 724442 738195 " 741426 754079 769186 782667 798586 809096 811591 827501 830009 843454 869583 889941 897360 916305 924230 927095 957898 961362 962054 982496 1 MtLYON 000236 914938 783843 665781 567531 462632 348597 274694 212528 116024 018121 948518 796184 697251 603520 494393 378646 302718 226203 155797 039174 971241 855839 745354 626459 531346 412523 317029 254496 175336 076176 991583 910430 773192 081623 001380 9H953 784164 666517 571001 463645 348913 278721 212866 123799 018340 951793 805214 698312 605183 494498 382422 304319 229905 159680 042551 971390 856574 748107 627476 533131 419031 318951 254950 180387 077303 996890 911346 189154 084797 004533 915184 785335 679108 575264 464561 351930 279856 214920 134992 019100 955516 806486 700352 605812 494757 382967 305520 239850 164118 042669 980074 859867 749595 629501 537533 419565 321506 255188 187811 079444 998833 259692 190422 086865 005233 915301 786015 681182 581972 467920 353780 282365 215116 142246 023877 957876 807899 702134 614919 502024 387919 306435 246527 164967 045788 980463 867614 750201 633656 544234 423743 321703 255443 188614 329016 261108 191333 100431 009004 926183 786045 683275 583107 468647 353867 288787 219458 146071 024664 957905 813199 712692 616771 520006 389704 308341 249963 165488 050280 983100 869103 752864 636037 545710 424137 323025 257920 444837 335743 262937 192503 112073 010877 933836 786479 689857 583697 473416 354996 291708 219629 146376 024926 964054 817484 715281 616896 522051 399183 311309 250166 171514 061342 984360 880403 759494 647459 546645 424517 324736 559926 456407 337061 263908 199036 113578 011634 936320 787101 694733 585003 476468 355464 299319 222163 146797 029536 964100 835434 721137 617157 524561 402685 312291 250332 171537 061873 990306 882861 762334 649243 552585 442943 662073 562802 458233 339612 267789 209283 114103 014334 940373 788513 695638 594552 484186 366572 299766 223001 150555 030786 968317 842862 725792 618782 525481 405898 314552 250657 173631 066208 990831 897074 765327 650851 558780 775643 665732 566017 460549 340815 271131 211336 115520 015544 944781 794108 696156 600764 492078 371722 300754 223182 154609 037480 969791 843330 739931 625154 527443 406850 316744 254061 173740 073459 991446 902324 771590 655794 400 BİN 00442 04585 04772 09070 09271 13826 20566 22504 29440 31225 33858 35042 37658 40277 45144 46037 47414 50722 55321 56426 61433 65704 68726 69002 69089 71842 7586091199 94830 97848 200 BİN 1166 1992 2658 2837 4431 4604 4833 4884 5164 5666 6339 7655 8167 8286 8563 8897 9152 9276 9296 9586 100 BtN 031 101 245 362 388 516 40 BİN 30 43 70 83 87 97 AMORTt 05 INŞAAT ILANI Kooperatifimizin Halkalı Nakkaş Çiftli mevkiindeki 10 Pafta, 375 Ada 1 Parsel'deki toplam 245 konutun inşaat işi kapalı zarf usulü teklif alınmak suretiyie ihale edilecektır. isteklilerin teklıflerini 18.01.1990 günü saat 18.00'e kadar koope- ratif merkezinde bulundurmaları gerekmektedir. İhale ile ilgili bilgi ve dokümanlar aşağıdaki adresten sağlana- bilir. Kooperatifimiz 2886 sayılı yasaya tabi olmadığından ihaleyi ya- pıp yapmamakta serbesttir. Postadaki gecıkmeler dikkate alınmayacaktır. S.S. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. MENSUPLARI YAPI KOOPERATİFİ BAŞVURU ADRESİ incirli Cad. Alim Apt. No: 113/12 Bakırköy/İSTANBUL Tel: 583 17 45 / 5 Hat 7 TİP'linin öldürüldüğü 'Bahçelievler katliamı' veHorzum davalarında karar verilecek \ar«ıda 24 ocak kararlarıü „ . ...„Türkiye'nin en büyük bankacıhk skandah olarak nitelenen Horzum-Emlakbank ile 7 TİP'linin öldürüldüğü "Bahçelievler katliamı" davalarında 24 ocakta karar veriliyor. Emlakbank'ı 200 milyar dolandırmaktan sanık işadamı KemalHorzum, ayrıca kabuledilenbir araştırma önergesi nedeniyle TBMM'nin de gündeminde yer alacak. ANKARA (Cumhuriyet Büro- su) — "Özal modeli ekonominin miladı" olarak nitelenen 24 Ocak Kararları'nın 10. yıldönümü, yar- gıda iki önemli davanın da karar günü olacak. Türkiye'nin en bü- yük bankacıhk skandalı olarak ni- telenen Horzum-Emlakbank ile 7 TtP'linin öldürüldüğü "Bahçeliev- ler katliamı" davalannda 24 ocak- ta karar veriliyor. Emlakbank'ı 200 milyar dolandırmaktan sanık işadamı Kemal Horzum ayrıca, kabul edilen bir araştırma öner- gesi nedeniyle TBMM'nin de gün- deminde yer alacak. Ankara 3. Ağır Ceza Mahke- mesi'nde artık karar aşamasına gelen Horzum-Emlakbank dava- sı, 26 Kasım 1985'te, Savcı Yardım- cısı Abdülkadir Abacı'nın hazır- ladığı iddianame ile başladı. "lb- tilasen ziramele iştirak, görevi ih- mal ve sahtecilik" savlarıyla açı- lan ve Horzum'un 1982-85 yıllan arasındaki eylemlerini kapsayan davada, Horzum'un muhasebeci- si tsmail Özkan'ın yanı sıra 9 da bankacı yargılanıyor. Yargılanan bankacılar şunlar: "Bankanın eski Genel Müdürü Cemal Kulu, Gend Miidür Yar- dımcısı Ergin Okur, Dış Mname- leler Müduru Huseyin San, eski Dış Muameleler Müdürü Ali İh- san Çelikgöğuşi eski Teftiş Kuru- lu Başkanvekili Ergıin Arpacıoğ- ID, Müfettiş Ertan Süslü, Kızılay Şubesi eski Müdürü Fikret Öngen, eski Kambiyo Şefi Mlgun Dam- gacı, eski Şube Miidür Yardımcı- sı Tülin Gıirel." Halen Ankara Merkez Kapalı Cezaevfnde tutuklu bulunan Hor- zum'un yanı sıra, Ozkan, Damga- cı ve Öngen de gıyabi tutuklu ola- rak aranıyorlar. Davanın soruşturması başladı- ğında, 1985 yılında yurtdışına çı- kan ve üç yıl tsviçre'de kaldıktan sonra Adalet BakanlığYnın başvu- rusu üzerine 13 Eylül 1988'de Türkiye"ye iade edilen Horzum, o tarihte 2 ay 24 gün tutuklu kaldı. Ardından serbest bırakılan Hor- zum, 18 Temmuz 1989'da yeniden tutuklandı ve 6 aya yakın bir sü- redir Ankara Merkez Kapalı Ce- zaevi'nde bulunuyor. Horzum'un tahliyesine karar veren yargıçlar Hatay Kıbns ve Ülkü Güngör hakkında Adale' Bakanlığı'nca soruşturma açılmış, bu yargıçlar- dan Kıbrıs, bu soruşturmanın "yargıç güvencesi ve yargı bağım- sızlığı ilkeleriyle bağdaşmadığını" belirterek davadan çekilmişti. Horzum'a 10 yıl istendi Davaya ilişkin esas hakkındaki görüşünü 23 kasımda açıklayan Ankara Cumhuriyet Savcılığı, Horzum, Özkan, Öngen ve Dam- gacı'nın 10'ar yıl ağır hapis ceza- sına çarptırılmalarını istedi. Son büirkişi raporu doğrultusunda ha- zırlandığı göze çarpan esas hak- kında görüşte, diğer bankacı sa- nıklardan beşi için 1 yıla kadar hapis, ikisi için ise beraat istendi. Esas hakkındaki görüşte, bilirki- şi raporu doğrultusunda, Hor- zum'un şirketi Hortaş'ın eski yö- neticileri MİT eski Müsteşar Yar- dımcısı Mustafa Arda, emekli Ge- neral Ahmet Orhan Süerdem ve DYP'li Cavit Erdemir için de suç duyurusunda bulunulması isten- di." Esas hakkındaki görüşte, ra- porda belirtilen bankanın eski yö- neticileri hakkında da suç duyu- rusunda bulunulması görüşüne ise yer verilmedi. Katliam dosyası 24 ocakta ikinci olarak yine An- kara 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 1978'de gerçekleştirilen ve kamu- oyunda "Bahçelievler kaUiamı" olarak büinen 7 TtP'Unin öldürül- mesi davası sanıklanndan Mah- mut Korkmaz için de karar veri- lecek. Ankara Sıkıyönetım Komu- tanlığı (1) No'lu Askeri Mahkeme- si'nde, bu katliamın sanıklanndan Haluk Kırcı ve Ahmet Ercüment Gedikli idam, Öraer Özcan ve Du- ran Demirkıran ise 12.5'ar yıl ağır hapis cezasına çarptırılmışlardı. Katliamın bulunamayan sanıkla- rı hakkındaki dava dosyası ise ay- nlmış ve sıkıyönetimin kalkmasın- dan sonra 3. Ağır Ceza Mahkeme- si'ne gönderilmişti. Ayrılan dosya Ülkü Ocakları 2. Başkanı Abdul- lah Çatlı, Ünal Osman Ağaoğlu, Bünyamin Adalı, Kadri Kürşat Poyraz ve Mahmut Korkmaz'ı kapsıyordu. Bu sanıklardan Kork- maz, 10 yıl sonra, 27 Mayıs 1988'de tstanbul Atatürk Havaa- lanı'nda yakalanınca, bu katliam dosyası yeniden açıldı ve Kork- maz'ın yargılanmasına başlandı. önce, Pişmanlık Yasası'ndan ya- rarlanmak için dilekçe veren, an- cak ardından bu dilekçesini "etki altında kaldığı" gerekçesiyle geri alan Korkmaz için savcılık "hal- kı mukateleye teşvik ettigi, toplu kıyım suçu iştedigi" gerekçesiyie TCK'nın 149/2. maddesi uyann- ca idam istedi. Korkmaz, yakalan- dığı tarihten bu yana Ankara Mer- kez Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor. Kukul'un kaçışından sonra ana dava duruşmalan haftada ikigüne çıkarıldı Dev-Sol davası hızlaııdınldıtsUnbul Haber Servisi — Yıl- başı nedeniyle düzenlenen açık göruş sırasında cezaevinden kacan Devrimci Sol Örgütü liderlerinden Sinan Kukul'un yakalanamamı- şolması, Devrimci Sol ana dava- sında gerginliğe yol açtı. Kaçıştan önce haftada bir kez görulen du- ruşmalar dünden itibaren hafta- da iki kez yapılmaya başlandı. Böylelikle 5 ay içinde bitmesi bek- lenen avukat savunmalannın 1-2 ay içinde tamamlanacağı ve 12 Eylul sonrası açılan en uzun sü- reli toplu davalardan Devrimci Sol ana davasında karar aşama- sına varılacağı belirtildi. Metris Baştabya 2 No'lu Askeri Mahkeme'de dün görülen duruş- mada gerginlik üst boyutlarday- dı. Duruşmada verilen arada tu- tukluların yakınları, "tabur ko- mutanlığından emir geldigi" ge- rekçesiyie salondan çıkartılmaya çahşıldı. Avukatlar da Binbaşı Halit Kayır ve Üsteğmen Togay Karataş'ın emrindeki askerler ara- cılığıyla Devrimci Sol tutuklula- rının yakınından uzaklaştuılma- ya çalışıldı. GERGtN DURUŞMA — Bayrampaşa Cezaevi'nden firar eden Sinan Kukul'un yakalantnamış olması, Devrimci-Sol ana davasında gerginliğe yol açtı. Tutuklulardan Alişan Yalçın mahkeme başkanı ile tartı- şryor. (Fotoğraf: Nihat Halıcı) Izmir'de gözaltına alınan 29yöneticinin sorguları tamamlandı Savcı TBKP tüzüğünü inceliyor ve son zamanlarda kamuoyu önünde yapılan açık tartışmalar ile iktidar ve siyasal parti temsil- cilerinin açıklamalanaa göre TCK'nın 141 ve 142. maddeleri- nin kaldınlacagı aşikârdır. 3- TBKP'nin merkez yöneticileriyle tstanbul, Koeaeli, Zonguldak, Es- kişehir, Bursa yönetimleri de da- ha önce kamuoyu önune çıkmış- lar ve takibata gerek göriilmemiş- tir. Kaldı ki siyasi parti kurma ça- lışması bugünkü yasa ve anayasa TBKP üyelerinin gözaltına alınmasına tepkiler sürerken dün yapılan 32 imzab bir açıklamada, İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün tutumu kınandı ve gözaltındakilerin serbest bırakılması istendi. İZMtR (Cumhuriyet Ege Büro- su) — Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP) Ege Bölgesi yerel yöneticilerinin önceki gün düzen- ledikleri basın toplantısında göz- altına alınan 29 partilinin Emni- yet Müdürlüğü'ndeki sorgulama- ları tamamlandı. Gözaltına alı- nanların durumu, TBKP tüzüğü ve basına dağıtılan bildiriyi ince- leyen DGM Savcısı'nın karanna göre açıklığa kavuşacak. TBKP üyelerinin gözaltına alınmasına tepkiler sürüyor. TBKP Ege Böl- gesi adına dün yapılan 32 imzalı bir açıklamada, diğer ülerin ter- sine tzmir Emniyet Müdürlüğü'- nün tutumu kınandı ve gözaltın- dakilerin serbest bırakılmalan is- tendi. Türkiye Birleşik Komünist Par- tisi (TBKP) Ege Bölgesi yerel yö- neticilerinin önceki gün düzenle- diği basın toplantısında gözaltına alınan 29 partilinin sorgulaması tamamlandı. Bu arada gözaltın- daki 29 TBKP'liyle ilgili DGM Savcıhğı'nın yaptığı inceleme de dün sonuçlanmadı. DGM Savcı- hğı yetkilileri TBKP tüzüğü ve ba- sın bildirisinin inceiendiğini belir- terek gözaltındaki 29 TBKP'liyle ilgili kararın bugün verileceğini söylediler. Gözaltına alınanların önceden vekâlet verdiği avukatlardan Kut- lukan Kaynakçıoğlu ve Sami Alp- tekin DGM Savcılığı'na yaptıklan yazılı başvuruda, gözaltınm kal- dınlmasını ve müvekkillerinin ser- best bırakılmasını isteyerek, şu görüşlere yer verdiler: 1- MüvekkOlerin sevkine neden olan yasa maddesindeki sınıf ta- hakkiimıi. TBKP'nin programın- da öngörulmektedir. 2- Sundngu- muz bazı gazete kupttr örnekleri açısından da yasal giivence altın- dadır. 4- Anayasa Mahkemesi'nin Sosyalist Parti'ye ilişkin gerekçeli karan bu iddiamızı doğrulamak- tadır. 5- Soruşturması sürdunilen müvekkUlerin açıklamalannda da yasal yöaden bir SBÇ unsuna yok- hır." Bu arada 29 TBKP'linin gözal- tına alınmalarına tepkiler geliyor. TBKP Ege Bölgesi adına dün ya- pılan 32 isimli açıklamada gözal- tı uygulaması kınandı. Açıklama- da şu görüşlere yer verildi: "TBKP Ege Bölgesi yerel yö- neticileri gözaltına alınmışür. Ya- sal calışma islegine yapılan bu uy- gulamaaın mantığı nedir? 'tzmir başka yasalarla yönetilen bir eya- let midir?' sorusunu akla aetir- mektedir. Dünyada demokrasi riizgârla- nnın estiği, ülkemizde 141, 142. maddelerin kaldınlması için bir raütabakat oluştugu halde yasal çalışma istegine yapılan bu saldı- nyı kınıyor, haksız gözaltı uygu- lamasına derhal son verilmesini talep ediyonıı." Basın açıklamasında TBKP Ege Bölgesi adına yer verilen isim- ler şunlar: Mustafa Karakuş, Haluk Dö- kneken, tsmail Doganer, Hasan Keskin, Alev Çarakıran, Zeliha Şehirlioglu, Ibrahim Mede, Meh- met Övendereli, Muhitlin Çiçek- liyer, Ahmet Başkışla, Ramazan Tütüncü, Ali Takan, Saadettin Çakır, Ekrem Bilir, Erkem Tü- DGM BAŞSAVCISrNA HUKUKÇULARDAN TEPKt 'DemiraPın yaptığı kabadayılık' MUSTAFA BALBAY ANKARA — tnsan Hakları Komisyonu yar- gıçlanrun Türkiye'den eli boş dönmelerinin ardın- dan yargıçlarla göriişmeyi reddeden DGM Baş- savcısı Nusret Demiral ve diğer polislere hukuk- çulardan tepki yağıyor. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Önder Sav, Türkiye'nin önemli bir şan- sı kaybetmek üzere olduğunu söyledi. Avnıpa tn- san Hakları Mahkemesi'nin tek Türk yargıcı Prof. Dr. Feyyaz Gölcüklü de, "Yaptıklan olacak şey değil, kabadayılık. Aynı zamanda da görevi sav- saklama suçu işlemişlerdir" dedi. tstanbul Baro- su Başkam Av. Turgut Kazan da Demiral hak- kında derhal soruşturma açılarak görevinden alın- ması gerektiğini bildirdi. Nusret Demiral ile ilgili olarak Adalet Bakan- lığı'nın başlattığı soruşturma sürüyor. Komisyon yargıçları Demiral ve üç polisle görüşeraeseler de Kuüu-Sargın'ın ifadeleri, eldeki delillere dayana- rak görüş belirtecekler. Ancak yaşanan son olum- suzlukların Türk hükümeti lehine bir karar alın- ması olasılığını azaltacağı belirtiliyor. Prof. Gölcüklü, 1954'ten bu yana Konsey'e üye diğer ülkelerde işlemekte olan bireysel başvuru hakkının ilk kez böyle bir engelle karşılaştığını söyledi. Prof. Gölcüklü, "Demek ki toplum ola- rak Avnıpa'ya tam hazır degiliz. Bunu içine sin- diremeyen kişiler var" diye konuştu. Türkiye'nin bireysel başvuruyu kabul ederken Avnıpa yargıçlanna her türlü kolayhgı göstermeyi de taahhüt ettiğini anımsatan Gölcüklü, şöyle de- vam etti: "Bu konuda devlete suçsuz demek dogru de- ğil. Bu kişiler Türk hükiimetinin taahhut ettigi bir görevi yerine getirmemişlenlir. Yani görevi sav- saklamışlardır. Kendilerine yüklenen bir görev ye- rine getirilmiyor. Vazifeyi ihmal durumu var. Akd alacak şey degil, kabadayılık." Türkiye Barolar Birliği Başkam Önder Sav da, hukukun üstünlüğünden uzaklaşmarun ülkemize hiçbir şey kazandırmayacağım belirterek "Ben- ce önemli bir fırsat kaçınlmtştır. Bu, insanlann kendi özgür iradeleriyle ifade vermekten kaçın- dıgını sanmak bence yanlış olur. Bugün sorgula- yan insanlar günün birinde kendileri de sorgula- nabilir. Hukukta, yargıda bunu herkesin içine sin- dirmesi gerekir. Bunda ayıplanacak, kaçımlacak bir dnrura yoktur" dedi. Ankara Barosu Yönetim Kurulu, Ankara DGM'nin "savunma hakkını engelledigini" be- lirterek avukatlara DGM'de yapüacak duruşma- lara 12 ocaktan itibaren bir hafta süreyle katıl- mamalan çağnsında bulundu. kenmez, Bayram Kurtuldu. Saf- ter Karabağlı, Orhan Med, Bina- U Gül, Orhan Bilikvar, Savaş Sel- çuk,%lehmet Oncel, Harun Cici, Haluk Poturlar, Atilkan Çınar, Mustafa Alpdogan, Fehrai Sütçii, Mustafa Emek, Abbas Keskin, Ahmet Tümer, Mehmet Eken, Cavit Koçyigit. Bağımsız Milletvekili Kemal Anadol da yaptığı açıklamada gözaltına alma olayını "Türkiye'- nin içinde bulunduğu hukuk çe- lişkilerinin ve insan haklan ihlal- lerinin en soroul göstergesi" diye nitelendirdi. tnsan Hakları Derneği tzmir Şubesi Başkanı Alpaslan Berktay da diğer illerin tersine tzmir Em- niyet Müdürlüğü'nün farklı uygu- lamasına dikkati çekerken, "Bu gözaltılar keyfi ve anti - demok- ratiklir. Özal ve Evren komünist partilerin kurulacağını söylemiş- lerdi. Böyle mi olacak? Emegin örgütienemeyecegi düzenin adı demokrasi olamaz. Gözaltındaki- lerin derhal serbest bırakılmalan gerekir" dedi. öte yandan Sosyalist Parti tz- mir tl Başkanı Ayhan Yeniyurt yaptığı bir acıklamayla TBKP'li- lerin gözaltına alınmasım kınadı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nde iki gündür gözaltında tutulan ve bugün DGM Savcılığı'nca hakla- rında karar verilecek olan 29 TBKP'lin isimleri şöyle: "Vedal Pekel, Selim Uyurku- lak, Nihat Okal, Savaş Al, Gür Hazar, Nevzat Çakmak, Remzi Hızlı, Fikret Saka, Nevciyan Er- dine, Sait Aksu, Yücel Tütüncü- oğlu, İbrahim Tanay, Nuri Ay- dın, Şengül Toprak, Kemal Alın, Gürkan Kavasoğlu, Hüyle Kes- kin, Nesrin Hazar, Sami Akalın, tsa Kaya, Tamer Selçuk, Göksel Pekdüz, Bircan Kaya, Fatma Ka- ya, Seyithan tnceoren, Süleyman Duman, Ahmet Kuzlak, Şemset- tin Filiz, Fethi Eken." Radikal Yeşiller gnıbu öacukrindea Eren'in yargılanmasına başlandı. (Fotoğraf: Ali Tevfık Berber) Eren'în tahliye îsteğine ret Ankara'da operasyon 26 kişi gözaltında Güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alınan sanıkların yasadışı sol örgütler adına çeşitli eylemler gerçekleştirdikleri iddia ediliyor. Operasyon sırasında 8 tabanca ele geçirildi. Yenimahalle Kültür Araştırma Derneği Başkam Sermet Solmaz tutuklandı. Birçok dernek üyesinin gözaltına alındığı bildirildi. tstanbul Haber Servisi — lzinsiz toplantı duzen- lediği ve bildiri dağıttığı savıyla yaklaşık bir aydır tutuklu bulunan Radikal Yeşiller grubu öncülerin- den ibrahim Eren'in yargılanmasına başlandı. Beyoğlu 4. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dün- kü duruşmada tutuklu sanık tbrahim Eren ile tu- tuksuz samklar, Aydın Menteş ve Ahmet Oguz 7.12.1989 günü Bizans Kültür ve Sanat Evi'nde tra- vesti ve transseksüeller üzerindeki baskılar konu- sunda toplantı düzenlemek ve bildiri dağıtmakla suçlandı. Sanıkların Toplantı ve Gösteri Yürüyüş- leri Yasası'na aykın davranmaktan 1-3 yıl arasın- da hapislerinin istendiği duruşmaya tutuksuz sanık Ahmet Oguz katılmadı. Sorgusunda kendisine ait olan Kültür ve Sanatevi'nde düzenlenen dava ko- nusu basın toplantısıyla ve dağıtılan bildirilerle iliş- kisi olmadığım belirten tbrahim Eren, emniyette ve cezaevinde gördüğü baskı ve işkenceleri protesto et- ti. Avukatlar lnci Işbulur ve Tangül Özer, tbrahim Eren'in bir ayı aşkın bir süredir cezaevinde tutula- rak mağdur edildiğini belirterek tahliye edilmesini istediler. Fakat avukatlann bu istemi mahkeme sav- cısı Atıf Perçin'in de istemine uygun olarak Mah- kerae Başkanı Korkmaz Açıkgöz tarafından kabul edilmedi ve Eren'in tutukluluk halinin devamına karar verildi. Olayla ilgili olan polislerin tanık ola- rak dinlenmesini de kararlaştıran mahkeme duruş- mayı ileri bir tarihe bıraktı. ANKARA (Cumhuriyet Büro- su) — Yasadışı sol örgütler adı- na çeşitli eylemler gerçekleştirdik- leri iddia edilen 26 kişi Ankara'- da gözaltına alındı. Ankara Em- niyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada sanıklarla birlikte 8 tabanca ele geçirildiği ve gözaltı- na alınanların birçok soygun ve gasp olayına karışıtakları bildiril- di. Aralannda Keçiören Belediye- si SHP Meclis Üyesi Celalettin Koç'un da bulunduğu 26 kişinin adlan şöyle: Tuncay Gülbağ, Ha- nifi Bülbül, Kemal Elhan, Nurcan Nı>.ııy, odzanter Arpacıoğlu, Ab- dullah Alagöz, tsmail Başkaraa- ğaç, Ali Başkaraağaç, Ali Osman Kışla, Avni Doğan, Temur Kork- maz, Salih Ökten, Fethi Yurtlak, Şadi Aslan, Ayhan Sertkaya, Köksal Ekinci, Ali tmdat, Hayri Yeşilyurt, Erkan Özner, Hakan Temurlenk, Fevzi Yurtlak, Haya- ti Mızrak, Ertan Altınışık, Hüse- yin Yaylacı, Yusuf Hoş. öte yan- dan valilikçe kapatılan Yenima- halle Kültür Araştırma Derneği'- nin Başkanı Sermet Solmaz'ın tu- tuklandığı ve birçok dernek üye- sinin gözaltına alındığı öğrenildi. Istanbul DGM 'Berber Ikşar' serbest bırakıldı Yaşar Aktürk, gazetecilerin, 'îsviçre'de Cumhurbaşkanı özal ile görüştünüz mü?" sorusunu yanıtlamada. tstanbul Ha-ı ber Servisi — j Uyuşt urucu madde ticareti ve altın kaçakçı- lığı yaptığı iddi- asıyla tstanbul Narkotik ve 1 Mali Şube Müdürlükleri'nde sorgulanan Yaşar Aktürk (Ber- ber Yaşar), dun sevk edildiği Is- tanbul DGM'de ifadesi alındık- tan sonra serbest bırakıldı. Ak- türk, gazetecilerin, "Îsviçre'de Cumhurbaşkanı Özal ile görüş- tünüz mü?" sorusunu yanıtla- madı. Marmaris hayali ihracat da- vası ile ilgili olarak hakkında gı- yabi tutuklama karan veren lz- mir DGM'sinde, savcı tarafın- dan sorgulandıktan sonra salı- verilen Yaşar Aktürk, Istanbul Emniyeti'ndeki sorgulamasında tüm suçlamaları reddetti. Döviz ve altın kaçakçılığına isimleri kanşan "Mogaryan Kardeşler"i tanıdığım, ancak bunlarla iş iüş- kisi bulunmadığını söylediği öğ- renilen Aktürk'ün, yine döviz kaçakçılığı yaptıklan bildirilen Mahmut Şekerci ve oğlu Meh- met Şekerci ile tsviçre'de "Guardagag" fırmasını kurdu- ğu kaydedildi. Mali Şube yetki- lileri, "Berber Yaşar"tn 1985 yı- lında yurda döndüğünü, 1988'in ağustos ayında yasal olmayan yollarla yurtdışına çıkarak aynı yollarla geri döndüğünü açıkla- dılar. Aktürk'ün, 30 Ocak 1988'de lsviçre'nin Zürih ken- tinde, üzerinde 5 kilogram ero- inle yakalanan Ahmet Özgeaç'- in defterinde ismi ve telefonu- nun bulunması ile ilgili olarak, "Ahmet Özgenç'i Okumuş Hol- ding'in sahibinin şoförii olarak bildigini. bu kişiyle uyuşturucu işi yapmadığım" ileri sürdüğü öğrenildi. Yaşar Aktürk'ün Is- tanbul'da kokainle yakalanarak tutuklanan Hasan Basri Akpak'ın, "Akriirk'e 200 gram kokain sattığı" yolundaki açık- lamasım da reddettiği bildirildi. Mali Şube Müdürlüğü'nde gazetecilerle görüşturülen Yaşar Aktürk, hakkındaki suçlamalar- la ilgili olarak mahkemelerde aklandığını ve hayali ihracatla ilgisi olmadığıru ileri sürdü. Horzum için komisyon Komisyon ilk toplantısıru bugün yapacak, başkanlığa ANAP'h Faik Tanmcıoğlu'nun aday gösterilmesi bekleniyor. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — Kemal Horzum ile il- gili iddialar ile Emlak Bankası eski Genel Müdürü halen Baş- bakanlık Danışmanı Bülent Şe- miler ile ilgili usulsüzlük iddia- lannı incelemek üzere oluşturu- lan Horzum komisyonu ilk top- lantısıru bugün yapacak. Komisyonun bugünkü top- lantısında üyeler kendi aralann- dan başkan, başkanvekili ve sözcü seçilecek. Komisyon baş- kanlığına ANAP'lı üye eski As- keri Hâkim Faik Tanmcıoglu'- nun aday gösterileceği öğrenildi. Horzum komisyonu şu üye- lerden oluşuyor: "Ledin Barlas (ANAP- Adana), Hasan Çakır (ANAP- Antalya), Faik Tanrncıoğla (ANAP-Bitlis), Şakir Şeker (ANAP-Sıvas), Aydın Arvasi (ANAP-Van), Temel Gündoğdu (ANAP-tstanbul), Fikri Sağlar (SHP-lçel). Mehmet Mogoltay (SHP-İstanbul), Mehmet Gazi- oğlu (DYP-Bursa)."
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle