15 Ağustos 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET/18 SPOR 10 OCAK 1990 Sarı-Kırmızılı takım milyarlık mal varlığı ile Avrupa'nın birçok ünlü kulübünü geride bıraktı G.Saray zenginler kulübüGalatasaray'ın da yer aldığı listede AC Milan, Avrupa'nın en iyi takımı olarak göze çarpıyor. Milan'ın 88-89 bütçesi 111.5 milyar lira. Sıralamada daha sonra Barcelona yer alıyor. Sıralamada İngiliz ve Federal Alman takımlarının fazlaca adının geçmeyişi dikkat çekiyor. tlk 10'da 5 İtalyan, 3 İspanyol takımının bulunduğu 'Avrupa'nın en iyi 40 futbol kulübü' sıralamasında Galatasaray son sırada yer aldı. Sarı-Kırmızılı ekip aldığı sonuçlar göz önüne almdığında 35., maddi gücü göz önüne almdığında ise 31. sırada bulunuyor. Stat kullanışlılığı sıralamasında ise sıralamaya girememiş. Spor Servisi — En büyük olmak, her canhrun do- ğasındaki en güçlü istek hiç kuşkusuz. Bu istek, spor karşılaşmalannın da ortak amacı. Her spor- cu, her takım 'en büyük, en başanlTolabilmek için yarışmalara katılır, bu nedenle mücadele verir, bu amaca hızmet için bütün gücünü ortaya koyar. Futbolda en büyük kim' sorusuna ise, herkesten degişik bir yanıt gelir. Pek çok kişi, öncelikle ta- raftarı olduğu takımın 'en büyük' olduğunu savu- nur. Daha sonra ise, son yıllarda aldıkları sonuç- ları göz önünde bulundurarak, kendi listesine bir iki isim daha ekler. Daily Telegraph Gazetesi muhabiri Lynton Gu- est, bu sorunun cevabını, bu yılın başında yaptığı bir anket sonrasında cevaplandırmış. Avrupa ku- lüpleri arasında en iyi 40 takımı belirleyen Guest, sıralamasında 3 faktörü, (son yıilarda alınan so- nuçlar, kulübün maddi gücü ve stat kullanırlılıgı faktörlerini) göz önünde bulundurmuş. Son yıllar içinde kulübün aldığ sonuçları yüzde 40, stat kul- lanılırbğını yüzde 30, kulübün maddi gucünü ise yüzde 30 etki edecek biçimde hesaplamış. Araştır- masını yaparken kulüpleri sadece Batı Bloku ülke- leri arasından seçmesini ise, "Dogu Bloku takım- lan, Batı Bloku'ndakilere oranla madden çok yetersU" cumlesiyle açıklamış. Guest sıralamasında, genel sıralamanın yam sı- ra, saydığımız 3 faktörü göz önünde bulundurara- rak, 3 sıralama daha yapmış. Guest'in araştırması sonucu Avrupa'nın, mad- di olarak en güçlü takımı Italya'nın AC Milan ta- kımı. AC Milan'ın 88-89 yüı bütçesi 111.5 milyar lira. Sıralamada daha sonra 79 milyar lirayla Bar- celona (Ispanya), 78 milyar lirayla Napoli (Italya) ve 71,5 milyar lirayla Inter Milan (ttalya) yer alı- Denvall Riva'ya haytnn kcudı Spor Servisi — Futbol Fede- rasyonu'nun, Riva'da yapımı tasarlanan kamp ve eğitim tesis- leri için oluşturduğu ve Der- wall'in de yer aldığı kurul çalış- malarına başladı. Beykoz'a bağlı Riva'da 152 donümlük arazi üzerine yapıla- cak tesisler için federasyon bün- yesinde oluşturulan ve koordi- natörlüğüne yönetim kurulu üyesi özkan Olcay'ın getirildi- ği komite, baş danışman Jupp Denvall ile birlikte dün Riva'da incelemelerde bulundu. 1990 yılı bütçesinden ayrılan 3.5 milyar liralık yatınm ile yıl içinde inşaasına başlanacak olantesisler için görüşlerini açık- layan baş danışman Jupp Der- wall, bu projenin her yönüyle mükeramel olduğunu belirtti. Riva'run tesis yapımı için son derece uygun olduğunu vurgu- layan Denvall, en iyi plan ve projenin buraya uygulanması için çalışacağını kaydetti. Futbol Federasyonu yönetim kurulu üyesi özkan Oicay da, Türk futbolunun kalkınmasın- da son derece yarar sağlayacak Riva tesisleri için her türlü işle- min geciktirilmeden gerçekleşti- rilecegini söyledi. Gürsel görevden alındı ANKARA (Cumhuriyet Bii- rosu) — Gençlik ve Spor'dan sorumlu Devlet Bakanı îsmet Özarslan, Sualtı Federasyonu Başkanı Tunay Gürsel'i göre- vinden aldı. önceki gün 'tşleıi- nin yoğunluğu nedeni ile' göre- vinden istifa ettiğini açıklayan Gürsel'in Bakan Özarslan taıa- fından alındığı belirlendi. Genç- lik ve Spor Genel Müdürlüğü müfettişleri Gürsel hakkında bir süredir yolsuzluk sonışturmalan yapıyorlardı. Müfettişlerin so- ruşturmalannı tamamlayıp Gür- sel'in görevinden alınmasını ta- lep ettiler. Buna karşın Bakan özarslan da Gürsel'in görevden alınmasını onayladı. Personel Daire Başkanlığından Sualtı Fe- derasyonu'na gönderilen yazıda 'Federasyonunuz Başkanı Tu- nay Gürsel, bakanlık makamın- dan alınan 8.1.1990 gün ve 181 sayılı onayla görevinden alınmıştır" dendi. Loto'da 8'i 2 kişi büdi ANKARA (AA) — Spor Lo- to'nun 18. hafta kesin değerlen- dirme sonuçları açıklandı. 8 bi- len 2 kişi 389 milyon 916 bin 177'şer lira ikramiye kazandı. Spor Toto Teşkilat Müdürlü- fü'nden yapüan açıklamaya gö- re, 7 bilen 28 iştirakçi de, 9 mil- yon 71 bin 143'er lira ikramiye alacak. Spor Toto'da da 18. hafta kesin değerlendtr- me sonuçları belli oldu. 13 artı 1 bilen 6 kişi, 40 milyon 931 bin 465'er lira kazandı. 13 bilen 6 kişi 28 milyon 337 bin'er, 12 bi- len 464 kişi ise 732 bin 857'şer lira ikramiye kazandılar. S.Filament D.Moskova BURSA (Curahuriyel Büro- m) — Kupa galipleri kupası önemli maçında bugün Sönmez Filament, Sovyetler Birliği'nin güçlü ekibi Dinamo Moskova ile Bursa Atatürk Spor Salonu'nda saat 17.00'de karşılaşacak. Kar- şılaşmanın geniş bir özeti TV2'den saat 20.00'den itibaren yayımlanacak. Gıinun programı tsUnbnl (Burkan Felek) 16.00 Paşabahçe-Eczacıbaşı (1. Erk. L.) Ankara (SeUm Sırn) 16.00 Emlak Bankası-G.Sigorta (bayan) Bursa (Atttürk) 14.30 Bursa DSİ-THY (bayan) 17.30 Sönmez Fılament- Dinamo Moskova (Av.K.) ClM-BOM'UN MAL VARLÎÖÎ Ada hariç 70milyar Spor Servisi — Galatasaray geçen sezon içinde Avrupa'da elde ettiği başarıların yanı sıra mal varlığı ile de dünyanın sa- yılı kulüpleri arasında bulunu- yor. Galatasaray'ın Istanbul'un çeşitli yerlerindeki 2000 dönüm arazi ve Kuruçeşme'deki paha biçilmez adasının bugünkü de- ğeri 67,5 milyar lira. Kendileriyle görüştüğümuz San-Kırmızılı yöneticiler tstan- bul'un en güzel yerinde bulunan Galatasaray adasına bir değer biçemezken arazilerin toplam değerinin 70 milyar lira olduğu- nu söylüyorlar. Kalamış tesisleri Galatasaray'lı yöneticiler Ka- dıköy Belediyesi'nden kiralanan Kalamış Tesisleri'nin kendileri- ne verilmesinden sonra mal var- lıklarının daha da artacagı gö- rüşündeler. San-Kırmızıulann mal varlık- ları şöyle: Riva arazisi 1717 dö- nüm. Yaklaşık değer 25 milyar 562 milyon lira. Florya tesisleri 110 dönüm, yaklaşık değeri 42,5 milyar lira. Beyoğlu'ndaki ku- lüp, tesisleri 12 dönüm, yakla- şık değeri 2 milyar. Bunlann ya- nında benzeri bulunmadığı için paha biçilemeyen Kuruçeşme'- deki Galatasaray adası da var. . Bütçe 18 milyar Mart ayında yapılacak olan kongrede tekrar göreve gelmek isteyen Başkan Ali Tannyar, "Jki senelik yeni görev süremiz- de Galatasaray'a yeni tesisler kazandırmayı planlıyoruz. En büyük hayalimiz ise Riva'daki arazi üzerine tesisler yapmak" şeklinde konuşuyor. G.Saray'- ın 1989 bütçesi ise 18 milyar. Avrupa'nın en iyileri 1. «Cttitti 2 FCBaraöe 4 MerUto 5 A8 IMnt t JtKMS S. K»X* HL ASÜBU 11. GHöo» ftmoers 12 V^nda ^3 İKffinol M. norenBe 16 «JHO 1? PSV SB»Wt» 1t Sannteıa Genes 14 Spo*5LSKr- » JMetaM 24 SDrttan 25- *rtöwyj v'«r, 26 £ve<Sn 2? U l t a r a 2» OftcsGiajo* 29 Tonânm 30 /v^erot 33 AÜMCOBIMD 34 Goeubas 35 FeycnSRt 37 Öttfip&rc 3t S « J O « « 39 f C M f t 2 1? 7 23 " 6 •1 ^ 13 t« 14 25 28 15 İP lî 3 10 34 28 19 26 V 22 _ 2? 18 — 24 29 ~ J1 2 5 î ;ı n 6 25 ^9 18 9 T 26 3 '6 51 34 24 8 * 31 — 23 14 27 19 — 39 Î2 33 J8 30 a 3 ıf î 4 g 16 - 5 v: 13 "X 24 !1 21 3 2J • û 26 29 •t? 26 _ X 25 77 Ğî &£ n 64 56 50 5SJ0 49 19 46J1 38 36 39 tt 34 02 3334 33 '9 2?76 2"S' 2C98 1-3 90 l'î 52 1Î36 an 1 3 X 1292 1î K H3Û n ?5 i! ti' 926 827 820 817 SS '4C 4 73 4 3Ü 1.R yor. Sıralamada ilk 7'de 5, ilk 10'da 6 İtalyan ta- kımı var. Son yıllarda en basarıh sonuçlan ise, İspana'nın keal Madrid takımı almış. Real Madrid'i AC Mi- lan, Ajax (Hollanda), Juventus (ttalya), FC Bar- celona (Ispana) ve Bayern Münih (F.Almanya) iz- liyor. İngiltere'nin Iiverpoo* takımı ise, 4 yıldır Av- rupa'da uluslararası karşılaşma yapmadığı halde, son yılların en başarıh 7. takımı olarak listede ye- rini almış. Guest'in araştırmasmda Avrupa'nın en kullanışlı stadı AC ve tnter Milan takımlarının ortak kullandıkları San Siro Stadı seçilrniş. Guest kullanışlı sıfatıyla seyirciye stat içinde verilen hiz- met, konfor, ulaşım kolaylıgı, stadın boşalmasın- daki rahathk ve en önemlisi güvenlik unsurlarım anlatmak istemiş. San Siro'yu FC Barcelona'nın stadı Nou Camp, Atletico Madrid'in stadı ve Ba- yern Münih'in stadı Olimpik izliyor. Kullanışhlık bir kenara buakılıp, sadece seyirciye sağlanan kon- for göz önüne almdığında ise, Monaco'nun Louis II Stadı, Avnıpa'mn en iyi stadı olarak listenin ba- şına kurulmuş. Daha sonra Barcelona'nın Non Camp, AC ve tnter Milan'ın San Siro ve Bayern Münih'in Olimpik Stadı geliyor. Butün bu unsurlar göz önune ahnarak yapılan genel sıralamada ise AC Milan ilk sırada yer alı- yor. FC Barcelona ikinci, Real Madrid üçüncü, tn- ter Milan dördüncü ve Atietico Madrid beşinci sı- rada bulunuyor. tlk 10'da 5 italyan, 3 İspanyol ta- kımının bulunduğu 'Avnıpa'mn en iyi 40 futbol kulübü' sıralamasının en sonunda, 40. sırada ise Galatasaray yer almış. Galatasaray, maddi güç ola- rak 31. sonuç olarak 35. sırada bulunuyor. Stat kul- lanışlılığı sıralamasında ise sıralamaya girememiş. F.Alman ve İngiliz takımlan Sıralamada İtalyan ve İspanyol takımlarırun bü- yük üstünlüklerinin yanı sıra, İngiliz ve F.AIman takımlanmn fazlaca adının geçmeyişi hemen dik- kat çeken noktalardan. Gerçekten de futbol kapa- sitesi olarak belb bir standardın üstünde olan F.Al- manya ve Ingiltere, ilk 40' a sadece 7 takımla gire- bilmişler. Bunda en büyük etken Ingilizlerin son 4 yıldır Avrupa kupalanna kaülmayışlan ve stat kul- larurlıhğı açısından çok yetersiz olmalan, F.Alman- lann ise Avrupa kulüplerine oranla ekonomik güç- lerinin çok az olması (F.AIman takımlarının stat- larmı da çok iyi olduğu söylenemez). Sıralamada adı geçen tngiliz takımJarının hiçbiri stat kullanır- lılıgı açısından yeterli bulunmamış. F.AIman takım- lan arasında ise Bayern Münih genel sıralamada 8. durumda olduğu halde, maddi güç olarak an- cak 23. sırada yer alıyor. Fenerbahçe'de teknik direktör Veselinoviç rest çekti: îstemniyorsam çeker giderimKeridisinin yıpratılmak istendiğini belirten Veselinoviç, 'Dünkü gazetelerde Adanaspor maçım kazanamazsak kovulacağım yazılıyor. Beni kovmaya gerek yok. Söylesinler hemen gideyim' dedi. AYKUT OMUZLARDA — Önceki gün Teknik Direklör Veselinoviç'i omuzlara alan taraftariar dün de futbolculara sevgi gösterisinde bulundular. Geçen yılın gol kralı Aykut'u omuzlara alan taraftariar moral verdiler. (Fotograf: Necmi Gülümser) TENIS NECMİ GÜLÜMSER Fenerbahçe Teknik Direktö- rü Veselinoviç, "tstenmiyorsam çeker giderim" dedi. Dünkü ga- zetelerde yer alan haber üze- rine Başkan Metin Aşık ile bir görüşme yapan Yugoslav Tek- nik Direktör, "Beni kovmaya ge- rek yok. Eger istenmiyorsam, soy- leyin bemen giderim" dedi. Kendisini Fenerbahçe*den ko- parmak istediklerini belirten Ve- selinoviç, "Önceki gün yapılan toplantıda Başkan Metin Aşık ile Beşiktaş >enitgisinin nedenlerini oturup konuştuk. Yenilginin ne- denierini açıkladım. Kimse bana Adanaspor maçının kazanamaz- san kovulacaksın demedi. Gaze- telerde Adanaspor maçını kazana- mazsam kovulacağım yazılıyor. Beni kovmaya gerek yok. Islenmi- >orsam çeker giderim. Beni açık- ça yıpratmak isrivoriar. Benim bu takımda çok emegim var. Hangi takımlar yenilmiyor" diye konuştu. Sağlıklı yaşamın 1 numarah sporu Prof. Dr. Kaya Çilingiroğlu 53'ünden sonra tenise başladı. ZtYA 1ŞIKÜSTÜN Sağlıklı yaşam için sporun ya- rarı artık tartışmasız kabul edili- yor. Ama ortada cevap aranan bazı sorular var. Örneğin "ileri yaşlarda hangi sporu yapmalı" bu soruların en başında geliyor. Bir ara dünyada salgın haline gelen "joging" sağlıklı yaşam için ko- şu ve Jane Fonda'nın ünlü "ae- robik"i bir bakıma anlamını yi- tirmiş durumda. Sözü fazla uzat- madan diyoruz ki: "Bedensel ve rnhsal sağlıklı bir yaşam için özel- likle ileri yaşlann en ideal sporu tenistir." Bu, bugun dünyanm be- nimsediği bir gerçek. Şu anda yükselecek itirazları duyar gibi oluyoruz. "Tenis zengin sporu, ancak mutlu bir azmlık yapabilir" diyenler çoğunlukta olacaktu". Ama tenisin bir zengin sporu ol- madığını, çok geniş bir halk kit- lesinin nasıl rahatça tenis oynaya- bileceğini daha başka bir yazıda net rakamlarla açıklayacağız. Esas konumuza dönersek... Tenisin yaşı yoktur. Çok ileri yaşlarda bile tenise başlamak mümkündür. Çünkü tenis çok de- ğişik tempolarda oynanabilen ve her vücuda, her sağlık yapısına ayarlanan eşsiz bir özeüiğe sahip- tir. Bugün, kalp rahatsızhğı geçir- miş birçok insan tenis oynamak- tadır. Bünyesi uygun olanlar, özellikle daha evvel başka spor- ları yapmış olanlar kırkından, hatta ellisinden sonra tenise baş- lamakta ve birkaç yıl içinde, "veteran" dediğimiz ileri yaş gruplan için düzenlenen turnuva- lara katılıp müsabaka oynamak- tadırlar. Ülkemizde bunun bir çok temsilcisi vardır. 53 yaşında tenise başlayan Prof. Dr. Kaya Çilingiroğlu, 47 yaşında eline ra- keti alan eski Istanbulspor kapta- nı, döneminin büyük futbolcusu Aydemir Nemli, 42 yaşında baş- ladığı teniste bugün 48 yaşında. Turnuva şampiyonu olan milli kaleci Sabri Dino.. hemen akla gelenler. Bu isim listesini bir hayli uzatmak mümkun. Hanımlarda da böyle çok tenisçi var. Ama on- ların yaş konusu bir hayli nazik ADANA'DAN AHMET ÖZARSLAN 1. KOŞU: F: Im Ehter (2), P: >ongüz (3), S: Eserim (1). 2. KOŞU: F: Selbatur (3), P: tnalbey (1), S: Kırefe (2). 3. KOŞU: F: Altulşah (2), P: Türkay (4), S: Aktolgalı (1). 4. KOŞU: F: Altuğ (6), P: Alaaddin (1), P: Doğanbatur (5), S: Alsoylu (4). 5. KOŞU:F:Tormenta(l), P: Queen (2), P. Moğolhan (5) S, Zeytin (3). 6. KOŞU: F: Esentayfun (3), P: Ben (10), P: Tanbatur (9), S: 1 Eray (7). 7. KOŞU: F: Altınay (4), P: Rüstemızal (1), P: Arslankız (2), S: Damat (8). 1_ 4 1 r • 1 a »3 4 S • e 1 | I $ 4 ( \ ı\K ĞÂ 1 1 1 7 t »10 1 1 A ( « * V \4 ( • ş Tüzün, Genç Milli lakım'da Spor Servisi — Genç Milli Ta- kımlar Teknik Direktörluğü göre- vi Serpil Hamdi Tüzün'e verildi. Futbol Federasyonu Basın ve Halkla tlişkiler Danışmaru Turgut Koloğlugil, Beşiktaş'ta altyapının mimarı olarak tanınan Serpil Hamdi Tüzün için kulübünden gerekli iznin alındığım ve milli ta- kımdaki görevinin bugünden iti- baren başlayacağını bildirdi. olduğu için rakamları bir yana bı- rakalım, "Otuzundan sonra baş- layan yüzlerce harum var" diye- lim. Bunlann arasında, kulüp ta- kımlanndaki kızlaruu yenen an- neleri belirtelim. Genç milli ta- kımdaki torunu ile başabaş oyna- yan TED'li Firuzan Harum'ın te- nis ve spor sevgisini, enerjisini bir görseniz derim. Siz de ne yapar eder tenise başlardınız... 53 yaşında tenise başlayan Prof. Dr. Kaya Çilingiroğlu'na kulak verelim. Onun önerileri biz- ce büyük anlam taşıyor. Çünkü bu hem bir sporcunun hem de yet- kili bir doktorun sözleri: "Şu anda 59 yaşındayım. 1983 yılında raketi ilk defa elime aldım ve bir daha da bırakmak niyetin- de degilim. 28 yaşındayken, eski Türkiye şampiyonu Prof. Dr. Behbut Çevanşir'in butün ısrarla- nna rağmen tenise başlama\arak, 'sosyete sporu' deyip geçmenin ne kadar büyük yanılgı olduğunu şimdi çok iyi anlıyonım. Ama 53 yaşında da olsa tenise başladığım ve oynadığım için çok mutluyum. Çocuğum yaşındaki oğrencUerint- le maç yapabiliyor, hatta onları yenebiliyorum. Tenisin insan vü- cuduna olan faydasının yanında, günün sıkıntılannı unutluran, stresleri çözen özelliğini bilhassa betirtmek isterim. Her yaşta tenise rahatlıkla başlayabilir ve yetene- ğinizin elverdiği ölçiıde de başa- nh olabüirsiniz..." Başkan Metin Aşık ise "Fener- bahçe'nin Adanaspor karşısında alacağı bir yenilgi sonrası Veseli- noviç hakkında verilecek karan için ben de bir şey soyleyemem, her şey olabilir" dedi. Ligin son maçında pazar günü Adanaspor ile daplasmanda kar- şılaşacak olan Fenerbahçe'de Ve- dat ve Cevdet'in ilk on birde yer alacağı bildirildi. Dün yapılan çift kale maçında Müjdat libero, Ve- dat solbek ve Cevdet de santrafor oynarken Veselinoviç'in oyun dü- zeni 4-3-3 olarak göze çarptı. Bu arada sakatlığı nedeniyle uzun sü- re top çalışmasına katılmayan K.Şenol dün yapılan çift kale maçta topla buluşurken oldukça başanlı göründü. Yapılan çift kale maçta san takım, mavi takımı 8-1 yendi. Hasta olan lsmail dünkü çalışmaya katılmadı. Taraftarlardan moral Fenerbahçe'de, taraftarlardan futbolculara moral takviyesi sürüyor. önceki gün antrenmanda tek- nik direktör Veselinoviç'i omuzla- ra alan taraftariar, dün de futbol- culara sevgi gösterisinde bulundu- lar ve omuzlarında taşıdılar. Beşiktaş'ta tatsız olay A S E N A ÖZKAN İlk yannın son maçı öncesi Fe- nerbahçe*yi 5-1 gibi ezici bir skorla yenerek liderliğini garantileyen Be- şiktaş'ta futbolculara baklava ik- ram etmek isteyen taraftariar çiın saha görevlisini dövdüler. Dün Fulya Tesisleri'nde yapılan antrenman sonrası futbolculara baklava ikram etmek isteyen taraf- tariar çim saha görevlisinin "Sa- haya giremezsiniz, çimler bozulur" demesi üzerine görevli- nin üzerine yürüyerek tartakladı- lar. Taraftarlarla, görevlinin ara- sındaki gerginliği binadan çıkan yönetici ve antrenör Bahattin Bay- dar'la tsmail önledi. Taraftariar is- teklerini yerine getirerek futbolcu- lara baklava yedirdiler. Daha son- ra olay yerine gelen emniyet görev- lileri tarafları dağıttı. Beşiktaş 2. kez en centilmen takım Spor-Toto Teşkilatı aralık ayın- da da en centilmen takım olarak Beşiktaş'ı seçti. Geçen ayda 30 milyon liralık bu ödülü alan ku- lüpte bu habere en çok başkan Sü- leyman Seba sevindi. Süleyman Seba, "2. kez ligin en centilmen takımı secilmemiz beni ve yoneü'm kurulu arkadaşlanmı çok sevin- dirdi. Futbolcularımıza ve taraf- tarlanmıza teşekkür ederim" de- di H A F T 4 U K ABDÜLKADtR YÜCELMAN 'Beş' gol ve Veysel'in yanlışı Fenerbahçe'nin 5 golle so- nuçlanan dramı hâlâ gündem- de. Beşiktaşlılar nerede görse- ler Fenerli arkadaşlarma avuç içini ve de 5 parmağını göste- riyorlar "Beş, beş, beş..." Bir takım 5 gol yemez mi? Yer. Bayern Münih de yedi ge- çenlerde. Sahaya çıkan her ta- kımın başına gelen olağan bir durum. Ama arada bir fark var. Bir takım sahaya futbol oyna- mak için çıkar ve de 5 gol yer- se kimse bu 5'in hesabını sor- maz. Çünkü futbolun güzelliği ve sürprizi zaten buradadır. Ne var ki Fenerbahçe, Beşiktaş maçına çıkarken hiç de kendi- ni zorlu bir maça hazırlamış gö- rünmedi. Herkes kafasına Is- mail'i takmış "Bu adam bura- da oynatılır mı?" Oynatılmaz gerçi, üstelik Beşiktaş'ın sürek- li sağ kanattan çalıştığını bilen bir teknik direktörün ilk işi sol tarafında önlem almaktır. Ama Veselinoviç'e göre ismail Türk- iye'nin en iyi savunma oyuncu- sudur. Hatta Veselinoviç'e gö- re İsmail bir joker gibi her ko- nulan yerde mükemmel oynar. Koy sol beke oynasın, koy or- ta sahaya oynasın. Hatta Vese- linoviç basındaki eleştırilerden çekınmese belki Ismaıl'i sant- rforda da oynatacak. Bizce Ve- selinoviç'in en büyük hatası burada olmuş yani Beşiktaş'ın Rıza ve Metin ile yükleneceği sağ tarafta önlem almamıştır. Ama eğri oturup doğru konu- şalım, İsmail aksamış da öte- kiler doğru dürüst futbol mu oy- namışlardır. Hayır. Kaleciden sol açığa dek takım tümü ile dökülmüş ve maçın hiçbir da- kikasında etkin olamamıştır. O halde Veselinoviç'in bir genel hatası daha meydana çıkmak- tadır. Bu takım Beşiktaş gibi zorlu bir rakibe karşı iyi hazır- lanmamıştır; gerek fizik gerek moral açısından. Hafta içinde futboicuların tansiyonu belli olmuştur. Vese- linoviç'in amacı beraberliktir. O halde Fenerbahçe bu maçı be- rabere bitirirse puan farkı açıl- mayacak ve Fenerbahçe Be- şiktaş'ın ensesinde lıgi kovala- yacaktır. İşte bu düşünce fut- bolculan daha maçın başından itibaren gevşetmiştir. Veselino- viç şunu bilmeliydi sanırız. "Fenerbahçe tarihi değeri iU- banyla hiçbir zaman beraber- liğe oynamaz. Kazanmak için sahaya çıkar." Ama yenilir, yener, o ayrı hikâye. İşte Vey- sel'in futbolculara aşıladığı kor- kak futbol ile Fenerbahçe, ta- rihi yenilgiden kurtulamamıştır. Bizce Fener'in yediği 5 golün hikâyesi ve yorumu budur. F.Bahçe'nin ayıbı Niyazi Sel öldü. Fenerbahçe'- den ses yok. Ne bir bildiri ne bir duyuru ne de bir çelenk. "Bir garip ölmüş diyeler. Soğuk suyla yuğalar" diyen Yunus Emre'nin dizeleri de rahmetli Niyazi ağabeye uymuyor pek. Çünkü Niyazi ağabey garip de- ğil bomba gibi bir sağ açıktı. 4 kez milli formayı giyrniş, 10 yıl Fenerbahçe forması ile tozu dumana katmıştı. İyi bir Qaze- teciydi, hatta ilk spor spikeriy- di Niyazi ağabey. Halit Kıvanç'a ilk kez mikrofonu veren bir ustaydı. Niyazi ağabeyi son kuşaklar tanımazdı. Çünkü Niyazi ağa- bey futbolu ve gazetecilik mes- leğini bıraktıktan sonra kösesi- ne çekilmiş bir beyefendiydi. Ne kongre kulislerine katılır ne aidatını başkalarına ödetir ne de seçim yemeklerine itibar ederdi. Bir beyefendi ve Fener- bahçe'nin asil bir üyesiydi. Ce- nazesinde tek bir yönetici yok- tu. Tek bir futbolcu da yoktu. Hadi diyelim idmandı, kamptı herkesin işi vardı. Peki ama, koskoca Fenerbahçe'de hiç kimse çıkıp da Beşiktaş maçı öncesi bir saygı duruşu düşün- medi mi? Düşünmedi. Bu ayıp da 80 küsur yıllık Fenerbahçe 1 ye yeter de artar bile. Hem Fe- nerbahçe'ye hem de milli for- mayı teslim eden Futbol Fede- rasyonu'na. Atletizm mi dediniz? Dünyada atletizm diye bir olay var. Yılın sporcuları seçi- lirken de insanüstü atletler anımsryoruz. Zaman zaman da TV'de kınlan rekorlan izliyoruz. Peki ama, bizde atletizmin du- rumu ne? Atletizm sporunda dünyanın neresindeyiz. Hoca- nın dediği gibi "Tabutun için- de olma da neresinde olur- san ol." Ama bızim atletizm ta- butun içinde. Hem de yıllardan beri. Atletizmde tek etkinliğimiz Avrasya maratonu. Hani şu yıl- da bir yapılan ve atletizm adı- na konuşuyormuş gibi gözü- küp maraton adına anti propa- ganda yapanların beğenmedi- ği koşu. Atletizmde acaba bizde son rekor kaç yılında kırıldı? Bir dü- şünün hele. Hiç kulağınıza ge- len bir rekor var mı bu son yıl- larda. 1981 'de 200,400 metre kınlmış. 1982'de 100 metre. 3 adım rekoru 23 yıldır tozlanmış durumda. Ha unutuyorduk, iki yıl önce rekor kırmış bir atleti- miz. O da yürüyüşte. Yürûme- nin rekorunu kırmışız ya işte o yetiyor bize. Dünya çağ atlar- ken biz yürüyoruz. Ne gülünç değil mi? Şimdi atletizmin ba- şına genç birisi geldi; Ali Er- genç. Bakalım o atletizmimizi koşturacak mı? Her ne kadar ölüyü canlandırmak kul işi ol- masa da Ali Ergenç'den yine de biz bu çabayı bekliyoruz. Er- genç üzerine ölü toprağı atılmış atletizmimizi, atletizm düşman- larından kurtarsa bile yeter. Ata sporumuz tatilde "Ata sporumuz" diye man- galda kül bırakmadan salladı- ğımız bir palavradır güreş. Hani nerde şimdi o ata sporumuz? Nerede, kimlerin elinde? 3 ay- dır ata sporumuza başkan arı- yoruz. Sonra da bulunan baş- kan bir hafta dayanıyor, sonun- da istifa ediyor, "Ben bu işi beceremeyeceğim" diye. Bir gazetede gördük, yanlış değil- se şöyle demiş istifa eden baş- kan: "Başkan olduğumu tele- vizyondan öğrendim." Ne bi- çim atama bu? Sayın Spor Ba- kanı'nın başkan yapacağı kişi ile konuşmadan böyle bir ata- ma yapması mümkün mû? Umarız gazetedeki haber yan- lıştır. Ama gerçek şu ki şu an- da ata sporumuz sahipsizdir. Başına getirilecek şu 55 mil- yondan bir kişi bulunup çıkarı- lamıyorsa ortada ne ata sporu- muz kalmıştır ne federasyon. Oysa bir olimpiyat öncesi olsa bakanlığın kapısını aşındıran nice meraklılar çıkardı. Şimdi ise ya bu işin meraklısına Ba- kan Bey izin vermiyor ya da Bakan Bey'in kafasındakiler bu işin acemileri. Olan ata sporu- muza oluyormuş. Varsın olsun, vatan, pardon bakan sağolsun. KARMA TOTO 1 Sanytr-Gjiausa/ay 2 Samsunspor-Konyaspor 3 G Bır^Ztytnbunu 4 Tratam-Aaana O.Spof 5 Atüy-Siafysspor 6 Busaspof-t(ır>ıy*a 7 Adsuspor-Fcmlutics 8 Bckı-MKE Antaragûcu 9 Be^Uaj-Malatyasgor •OKidı-j v.Adirj GBu 11 B«snı-Aks«y 12 S*ıscw-Ni7ipspM 13 Vucespo'-Kıfidadl 1< Femoy-S 0 Pa» 15üJİet»rga2-üainUpru 16AnadoluHIV-BB<yı 1-0-2 0-1-2 0-1 1 1-0 1-0 2-0-1 1-0 1-0 0-1-2 2-0 1-9 1 2-1-0 1 tt-1-2 2-0 0-1-2 1-fl 0--2 2-0 2 1-0 1 1-0 1 0-2 2-0-1 1-0-2 1-0 2--0 2-0 2-0 0 1 0-2 1 0-2-1 0-2 1-0 1-0 1 1 1 2-0-1 1 1 0-2 0-2 0-2 1 0-1-2 1 0-1-2 2-0-1 0-1-2 0-1-2 1 1-0 1-0 0-2-1 1-0 1 0-2 0-2 0-1-2 1 0-1-2 1-0 0-1-2 2-1-0 1-0 0-1 1 1 1 2-0 1 1 2 2 1-0 1-0 1-0 1 1-0 2-0 0 0-1-2 1 1 1 2-0 1-0 1 2-0 2-0 1-2-0 1 0 1 1
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle