03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
8 HAZİRAN 1996 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA 13 ANKARA kulisi IŞIK KANSU Devletin Yılmaz'daki uçağı S abah kahve ve çaylarımızı yudumlarken, buroda duyulan yalnızca gazete hışırtılarıydı Ankara Haber Mudurumuz Doğan Akın. dolmuştu Sessızlığı bozdu. DYP Genel Başkanı Tansu Çiller, başbakanhğı donemınde duymak ıstemedıklerını yazan, kapalı kalmasını ıstedığı dosyaları açan gazetecılerı yanına yaklaştırmadı Oyle ya Turgut Özal'ın devamıydı' Ozal aılesının ıktıdar oykusunun buyuk medyada haber değerı taşıması ıçın ANAP'ın muhalefete duşmesını beklemek cjerektı Turgut Özal olunce. "Bab-ı Ali'nin Pravdası" dıye tanımladığı, adını Atatürk'un koyduğu gazetenın 8 yıl boyunca yazdıkları tek tek ısıtılıp medyada yayımlanmaya başladı Oyun ıkıncı perdede yınelenıyor. Çiller, ıktıdardayken 2.5 yıl boyunca ağzına fermuar çektığı basından yakınıyor işte Turkıye Odalar ve Borsalar Bırlığı Genel Kurulu'ndakı sozlerı "Benim yaptıklanmın anlaşılması, doğruların görülmesi için doğru bılgi verilmesi gerekiyor. Gerçekler anlatılmıyor, halka doğru biîgi verilmiyor. Yanlış-yalan haberlerle halk kandırılıyor. Halkımın doğruyu Midas'ın kemikleri sızlıyor Eşek kulaklarıyla unlu elını dokundurduğunu altın yaptığı anlatılan koskoca Midas'ın başına yuzyıllar sonra bunlann geleceğını kım bılebılırdı kı? Unlu Frıg Kralı Mıdas'a aıt olduğu sanılan bır baş ve govde, 39 yıl once Polatlı yakınlarmdakı tumulusten çıkarıldı Iskelet, korunması ve saklanması amacıyla Ankara Unıversıtesı Dıl ve Tarıh Coğrafya Fakultesı Paleoantropolojı Ana Bılım Dalı Başkanlığı'na verıldı Midas'ın olduğu ılerı surulen baş bırkaç kez yabancı araştırmacılann ellerıne teslım edıldı Teslım edıldı de, dışlerı yıttı, kafatasının yuzunde çatlamalar oldu, zedelendı Paleoantropolojı ABD Başkanı Prof Dr Erksin Güleç ın ıçı yanıyor Sayın Guleç, kafatasının değıştırıldığı kaygısıyla Midas'ın başına yenıden test yaptırmış ve onu ozenle saklıyor işın en acı yanı Midas'ın govde ıskeletının yerı bılınmıyor Guleç, govdenın bır an once bulunması ıçın herkese çağrı yapıyor Büyük İskender, Gordıon'un onundekı duğumu bır kılıç darbesıyle kesmıştı Ya bız ? Bız. tarıhe balta vuruyoruz Yuh olsun 1 Sendika dergisi Kamu çalışanlarının demokratık savaşımı ıçın yenı bır dergı doğdu "Sendika". Sendika dergısının oluşumunun gerekçelerı şoyle açıklanmış - Sendikalarda geniş üye kesiminin katılabıldiği demokratik tartışma, karar alma gelenekleri, kurumsal yapı ve ışleyiş henüz oluşmamış ve yerleşmemıştir. - Geçen yaklaşık altı yılhk surede orgutsel buyume ve gelışme yetennce başarılabılmış, uyeler ve organlar arasında ıletışım ve etkıleşım sağlanabılmış, bunun ıçın gereklı maddı ve teknolojık gereksınımler karşılanabılmış değıldır - Sendikal örgütlenme hakkı kullanılıyor olmakla birlikte, işveren devletle ilişkiler henüz yasal bir zemine oturmamış, gelenekleri de oluşmamıştır. Sendika dergısının Sorumlu Yazı Işlerı Muduru Niyazi Altunya, Genel Yayın Yonetmenı Erdal Çalı Yayın Kurulu'nda da Feyzı Coşkun, izzet Polat Ararat, Kazım Yıldınm, Medar Kalkan, Sadık Ottan, Salih Zeki Toker, Selami Çiçek yer aiıyor Dergı şu amaçlar ıçın katkı bekledığını vurguluyor "Sendika, kamu çalışanlan KATKIDA BULUNAN: AYŞE SAYIN öğrenmesi, gerçeği görmesi, doğruyu anlaması için önce özgür, doğru habercilık yapan basın gerekiyor. Bir kişi 2 yıl içinde 2-3 gazete kuruyor, televizyon sahibi olup tekel oluşturuyorsa bunun arkasına bakmak gerekir. Son 2 yılda gazeteler, televizyonlar niye birkaç kişinin elinde yoğunlaşt, bunlan öğrenmenin gereği var. Hedefleri ne?" Çıller'ın "hedefleri ne" sorusunjn yanıtı, gerçeği arayan ıçın tek sözcük. Çıkar 1 Ve uçüncu perde Şımdı Başbakan, Çiller iktıdan sırasında medyaya ateş puskuren ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz Yılmaz. Başbakan olduktan sonra Fransa, Almanya, Avusturya ve son olarak Belçıka'ya gittı Başbakanlığın uçağıyla Kamusal bır gorev ıçın Başbakanlığa ayrılan uçağa, gorevlennde kamusal nıtelık ağır basan gazetecıler de çağnlıyor. Tek tek seçılerek Ancak Çiller donemındekı gıbı yıne "sözlerim çarpıtıldı" açıklamalarına sahne oluyor Başbakan'ın uçakları ve kahvaltı soyleşılerı Uçaklara çağrılmayan. doğrusu, bır kamu olanağını haksız dağıtma tavrını küçumsemekle birlikte, çağrılmaktan da medet ummayanların durdukları yer ıse yıne aynı, haberın. gerçeğın, yurttaşlara haber ıletme gorevının yanıbaşı 1 Çunku, haberın olduğu yere, uçaktakıler de gelıyor Gecıkerek de olsa 1 sendıkacılığının örgütlenme, programlama, etkinlik ve eylem düzenleme, birieşme, karar alma ve kurumsallaşma, işverenle ilişkilerin düzenlenmesi gibi temel sorunlarıyla, bunlara ilişkin ortak istem ve çözüm önerilerinin oluşturulmasıyla ılgıli yaklaşım ve ölçüt arayışlarına katkıda bulunacak konulara yer vermeyi tasarlamaktadır." Sendika dergısı ıle ıletışım kurmak ısteyenler ıçın adres ve telefonlar şoyle "Meşrutiyet Caddesi No: 17/22 06650 Kızılay/Ankara. Tel: (312)417 84 50-419 37 80" GAYRİMENKUL AÇIK ARTTIRMA İLANI LÜLEBURGAZ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN DosvaNo 1996 70 Tal Hacızlı olup bu kere satılarak para\a çevrılmesıne karar venlen Lulehurgaz Yıldınm Mah Pınarhısar \olu mev kıınde ve tapunun 543 ada 10 parsel nunıarasında kavıtlı I9269 m2 mıktarındakı gayrımenkul. açık arttırma suretıyle satısa çıkarılmistır Gayrimenkulün \aziyeti:Gavrımenkul uzerınde l adet vıgka kargırsut ışletmetesısı vemoduler olarak montajı yapılınısvazıyetteB A pretabrıke karkas vapılann bulunduğu gorulmustur 11 a- 2^ lü\ 12 05 m olçumlerınde zemın katı \ e verden 1 00 m yukseklıkte 3 10mx25 10 m olçulerınde etemıt kaplı sundurması olan ayrıca 15 40x12 05 m =( 185 5 7 m2l ust katı bulunan kagırsut ısletme tesiM kapalı alanı 488 m2, sundurma ıse 78 m2'dır b) Tabanı 8 50m\6 00 m olçulennde kalorıfer kazan daıresı. c | 6 00\ 15 60 m olçulennde ek bına Sut ısletme tesisi ve eklentılennın toplam değerı 3 2 7 0 000 000 - lıradır 2) a- Her ıkı vonde 6 20 m lık akslarla soket lemeller uzenne kurulmuşolan ve(12 40mx49 60m-12 40mx2l.70m)=884 m2'lık saha- %ı kapsa\an saçak vuksekhğı -6 00 m \e mah\a vukseklısı -" >0m-S 00 m olan pretabrıke B \ kolon-kınş-aşık \e asma kat tablıvelerm- den olusan prefabrıke B 4 karkas vapı 884m2x!2 000 000 -TL= 10 608 000 000 -TL. b-Bır\onde 12 20m"lık vedığer>onde6 20 m'lık akslarla soket temelleruzerınekurulmuş olan (ix 12 20)x(l3x6 2O)+(^\12 20)x(9x6 201=6354 m2'lık sahayı kapsavan \e bu bunve ıçensınde (6x6 201x6 20 m'lık kısmında asma katı bulunan çatıdan Pımas vağmur ınıs bo- ruları monte edılmis halde bına ıt,ı B \ rogarlan vapılmıs halde olan saçak yukseklığı-6 00 m olan pretabrıke B \ kolon-kıns-asık (\e asma kat kısmında bulunan tablıyelerden) olusan pretabrıke B A karkas vapı 6354 m2\6 000 000 -TL m2= ^ 124 000 000 -TL 231 m2x4 000 000 -TL m2= 924 000 000 -TL Prefabrıke \apılann toplam değen 49 656 000 000 -TL 3- -\razinin deâerı 19 269 m2x5OÖ 000 -TL m2= 9 6^4 500 000 -TL Gavrımenkul Luleburgaz dan Pınarhisar ıstıkametıne doğru astalt yolun sokında \e vola cephelıdır Ga\rimenkulün kı>meti: Bılırkışı taratından ıçındekı bınalan ıle birlikte gayrımenkulun tamamına 62 ^60 500 000 - lıra kı\met tak- dır edılmistır İhale bedelı uzerınden vuzde 15 katma değer vergısı alıcıya aıttır Satış şartları: 1- Sati}. 16 " 1996gunusaat 14 00 ten 14 ı0'a kadar Luleburgaz lera Daıresı'nde açık arttırma >.uretıvleyapılacaktır Bu arttırmada tah- mınedılenkı>metın vuzde ~5'ını veruçhanlıalacaklılarvarsaalacaklan mecmuunu vesatismasraflarını geçmeksartı ıleıhaleolunur Böy- lebırbedelle alıcı çıkmazsa en çok arrtıranın taahhudu bakı kalmak }anıvla26 7 1996 gun yıneavnı verveavnı saatte ıkıncı arttırmavaçı- karılacaktır Bu arrtırmada da bu mıktar elde edılememışse gavrımenkul en çok arttıranın taahhudu saklı kalmak uzere arttırma ılanında gostenlen muddet sonunda en çok arttırana ıhale edılecektır Şu kadar kı arttırma bedelının malın tahmın edılen kıymetının vuzde 40'ını bulması \e satış ıstevenın alaçağınaruçhanı olanalacaklanntoplamından tazla olması vebundan başka paraya çevırme vepay lastırma ınas- raflannı geçmesı lazımdır Boyle tazla bedelle alıcı çıkmazsa satıs talebı duşecektır 2- Arttırmava ıstırak edeceklerın. tahmın edılen kıvmetın vuzde 20"sı nispetınde pey akçesı veya bu mıktar kadar mıllı bır bankanın te- mınat mektubunu vennelerı lazımdır Satı^. pe^ın para ıledır alıcı ıstedığınden 20 günü geçmemek uzere mehıl verılebılır Tellalıve resmı ıhale pulu tapu harç ve masraflan alıcıva aıttır Bırıkmış vergıter satıs bedelınden odenır i- İpotek sahıbı alacakhlarla dığer ılgılılenn (*) bu gavrımenkul uzerındekı haklannı hususıvle faız ve masrafa daır olan ıddıalannı da- yanağı belgelerı ıle on beşgun ıçındedaıremıze bıldırmelen lazımdır Aksı takdırde hakları tapu sicılı ıle sabıt olmadıkça pav laşmadan ha- nç bırakılacaklardır 4- Ihaleve katılıp daha sonra ıhale bedelını vatımıamjk -uretıvle ıhalenın teshıne sebep olan tum alıcılar ve kefıllen teklıt ettıklerı be- del ıle son ıhale bedelı arasındakı tarktan ve dığer /ararlardan ve avrıca temerrut faızınden muteselsılen mesul olacaklardır Ihale farkı ve temerrut taızı avrıca hukme hacet kalmaksizın daıremızce tahsıl olunai_ak bu fark varsa oncelıkle temınat bedelınden alınacaktır 5- Şartname ılan larıhınden ıtıbaren herkesın gorebılmesı ıçın daırede açık olupmasrafı verıldığı takdırde ısteyen alıcıv a bır omeğı gon- derılebılır 6- Satışa ıstırak edenlerın >artnamevı gornıus venıunderecatını kabul etmıs>ayılacakları. baskaca bılgı almak ısteyenlenn 1996 70 Tal say ılı dosya numarasi\ la mudurluğumuze ba^v unnaları ılan olunur 30 05 1996 (*) llsıİıler tabınne ınıfak hakkı sahıplerı de dahıldır Basın 90318 ANKARA LN]\ ERS1TESI REKTORLUĞU'NDEN DIL \ E T\RIH-COĞRAF'i A FAKULTESI TIYATRO BOLUML"NE OĞRENCT ALINACAKTIR Dıl veTarıh-Coğratva Fakultesı TıvatroBoluımı nde Oyunculuk"" Uramatık'Vazarlık" ve "TıyalroTarıhı veTeonsı"dallannayetenek sınav ıvla toplam 30oğrencı alınacaktır 'Oyuneuluk " dalına basvuracak adavların I9s)4veya 1996 OSS sınav ını başararak O^ı S ye katılmış olmalan "Dramatık ^ azarlık" dalına başvuranlann 1994 veva 1996 OSS sina\lannda en az 110 puan almış olmalan ' Tıyatro Tarıhı ve Teorısı' dalına basvuranlann 1994 \eya 1996 OSS binav lannda en az 11 ^ puan almıs olnıaları aerekmektedır Yeterlı puana sahıp olmak ko^uluyla bırden çok dala ada\. kayıt yaptıra- bıhr Aday kayıtları Z1 Mavıs-21 Hazıran 1996 tanhlen arasında mesaı saatlerı ıçınde Fakulte Oğrencı Işlerı Bırımı'nde (Dıl ve Tarıh-Coğrafya Fakultesı Sıhhıye-ANkARA) vapılacaktır lsteklılerın adav kavdı ıçın ıkı totoğTaf OSS smav sonuç belgesı ıle sahsen başvurmalan ve avrıca Fakulte taraftndan ıstenen dığer ışlemle- rı yerıne getmnelerı gerekmektedır 't etenek binavlan 29 Hazıran-10 Temınuz 1996 tanhlerınde vapılacaktır Basın KİM KİME DUM DOIA BEHÎÇ \K SI\AS ASLİVE 3. HUKUK MAHKEMESİ'NDEN DosvaNo 1992 16S-1996 88 Davacı Bavram Aydın vekılı Av TevfıkOzrurk taratından davalılar \lustata Kuzucular vc Sulevman oğlu Husevın alcyhlerıneaçılan tapu ıptalı tes- cıl davasının vapılan duruîmasında davanın reddıne karar \enlmiî olup tum aramalara rağnıen adrosı tc-spıt edılemeven davalı Sulevman oğlu Husc- yın c karar teblıgı yerıne eeçerlı olmak uzere ılanen teblıû olunur Basın 87691 X-Op S ÇİZGİLİK K.ÎMİL MASARACI GADDAR DA\XT MRİKVRTCEBE BULUT BEBEK \ı m\ çlFrçl ...kırmızi kaJdınmlaria befcon ev/er ? Şu ı z ı y âtyif Surduklzrı MIRMIRLAR IĞIRDURAK TARİHTE BUGÜN m MTAZ ARIKAN (t Hazirıın ESKl B/R /STANBUL GEZ/SL. 1833'TB BUGUfJ, FRAMSI2 MıMAR VE GSZGINİ MARCHE&EUS (MASŞEBOS), SuHAHLI BrfZ GE- MiYLE l£T»N8UL'A ULAŞMtşm PAHA &OH/ÇA- LE YOLCULUtC " AOLI 1839 BAS/M/ 8l£ OUVJ MAGCHEB£US,G0R- Ş AMLArMf$77/Ç .fcefjnN YEMYEŞlL. POGA 'LE KUCAfC KUG4GA gü- LUNOUĞÜNU AKmMN GEZĞIH, GUZEL LERN KBBE£RN £" YA ÇOK ETKıSlNDE KAJA($TI LIMANI POLU OLAfJ iSmNBUL'UN A2AMETIYLS HtÇBlR 8AŞKSNT1IJ YA&JŞAMfYACAĞtNI ANLAnMtTAYOt. EN BEĞENPtĞl XAPf 'SB, SULEYM4NIYE CAMıt VOİ • MALATYA ASLİYE 2. HUKUK MAHKEMESİ HÂKEMLİĞİ'NDEN EsasNo: 1991/760 Karar No- 1992/46 Da\acı Mehmet Gezginer tarafindan da\ah Fatma Gezgıner aleyhıne açılan boijanma da\asının vapılan açık vargılaması sonunda mahkememızce ıttıhaz olunan Malatya Vterkez Nı> azı Mah C 043 04. S 68. K 251 "de nüfusa ka> ıtlı Ha> dar ıle Sul- tan'danolma 1958 doğumlu Mehmet Gezgıner ıle a\nı verdekayıtlı Alı \e Hagı'den olma 1971 doğumlu Fatma Cjezgıner"ın boşanmalarına. Muşterek çocuklan 1988 doğumlu Hakan Gezgıner'm \ela\etınm davacı baba\a verılmesıne. çocuk ıle dj\alı anne ara- sındakı sosyal ılışkılenn de\amına, bakıve ılam harcı ıle masraflann davalıdan alınmasına. daır venlen 5 2 1992 tarıh \e 1991 7(>o esas, 1992 46 savılı karar da\alı Fatma Gezgıner'e teblığ olunamadığı. adresı de tespıt edılemedtğınden so/ ko- nusu kararın adı geçen da\alıya ılanen teblıgı. neşır tanhınden ıtıbaren 15 gun sonra temvız suresının ba>lanacağı hıısusu ılan olunur 88423
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle