25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Sizin Kıralık Kasanız Sigortalı mı! EMLAK BANKAS1 OYAK SIGORTA Cumhuri73. Yl SAYI25812 / 40000 TL (KDVıçınde) KURUCUSU YUNUSNADİ(1924- 1945JBAŞYAZARI HNtoHNBk (1945-1991) Eğer Bankanıı Emlak Bankası İse Kiralık Kasanız Mutlaka Sigortalıdır. Güvenliğiniz İçin de Emlak Bankası! EMLAK BANKi 8HA2İR«V1996CUMARTESt BUGUN CUMHURİYET'LE YAZ KAMPI Yeşillikler içinde sanat eğitimi Arka Sayfada EURO 96 Ada'da 'Kupa' günleri • 19. Sayfada MÜZİK Azeri ezgileri caza yakışıyor • 14. Sayfada ITAPU ŞARTI SORUN YARATIYOR BORSA Dun 6556664 Öncekı 63.848.41 DOLAR V 78.550 Ûncekı 78350 MARK ALT1N VDun Dun 51.300 I 978.000 Öncekı Oncew 51600 978500 Ziraat'ın tarım kredileri ağaya • 9. Sayfada Merkez sağ ve sol, Çankaya'ya hükümet anlaşması ile çıkamadı Görev Erbakan'ın• Lıcerlerle temaslannda güveno>oı alabılecek bır anlaşma bulamayan Cumhurbaşkanı Demırel, parlamentoda en fazla sandalyeye sahıp olan RP'nın Gene] Başkanı Necmettın Erbakan'a. 24 aralık seçımlennın ardından ıkıncı kez hükümetı kurma görev ı \erdı. Güvenoyu alamayacak bır hükümetı onaylamavacağına dıkkat çeken Demırel, "Sayın lıderlerden herhangı bırısı 'aramızda uzlaştık' deseydı, gorevlendırme başka türlu olurdu" dedı ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Çankaya Koşku'nde lı- derlerle yaptığı goruşmede gu- venovu alabılecek bır anlaşma bulamay an C umhurbaşkanı Su- leyman Demirel, parlamentoda en fazla sandalyeye sahıp olan RP"nın Genel Başkanı Necmet- tin Erbakan'a. 24 aralık seçım- lerının ardından ıkıncı kez hu- kumetı kurma gorevı verdi Gü- venoyu alamavacak bır huku- metı onaylamayacağına dıkkat çeken Demırel, "Sayın üderler- den herhangi birısi "aramızda uzlaştık deseydûgorevlendirme başka türiii olurdu" dedı Erbakan Başbakan Mesut Yılmaz'ın 'bk>k arayışı'nın De- mırel "ın onay lyla gerçekleştınl- dığını ıma ederek "Hukumeti kurma çauşmalannı gorev lendi- M Arkası Sa. 6, Sü. 3'te Anadolu Liseleri Sınavı'nın soru ve yanıtlan yann Cumhuriyet'te 22 DYP'li, Erbakan ile koalisyona karşı Çfller'e RP mıılıtırası • Kendı başbakanlığında DYP-ANAP-DSP ve CHP'den olıışan 4"lu koalısyonu zorlayan DYP lıden Çıller, RP'lı bır koalısyona yeşıl ışık yaktı DYP Genel Başkan Yardımcısı lsmaıl Köse de. torpulendığını one surduğu RP'nın mutlaka bır koalısyon ıçınde denenmesı gerektığını one surerken DYP grubunda genışleyen muhalıf kanat. RP'lı koalisyona hıçbır koşulda guvenoyu \ermeme kararı aldı • Aralannda Cav ıt Çağlar, Yaşar Dedelek, Rıfat Serdaroğlu, Necdet Menzır, Mehmet Batallı. Te\fık Dıker, Şınası Altıner ve Demır Berberoğlu'nun da bulunduğu 22 DYP mılletvekılı, RP'lı bır koalısyona destek vermeme konusunda bırbırlenne "şeref sozu" verdıler Çaglar. "Turkıye'nın laık ve demokratık yapısı ıçın tehlıke gorduğumuz RP'nın DYP ile koalısyon yapmasını ıstemıyoruz 22 arkadaş yemın ettık Sayımız RP ye karşı 50'yı bulur" dedı • 5. Sayfada ERBAKAN, ÇtLLER'LE GORUŞECEK • 4. Sayfada ÇHD ve İHD vönerimi ile rutukhı aileierinin İstanrHil'dakı •tel«rat e\ lenıı pobsın zor kiıııanması ile son buldu. Sirkecı Postanesı önünde. cezaevinde- kibaskılankınamakıçınbildinokumakisteven IHD IstanbulŞubesi Başkanı Ercan Kanartartaklanarakgozaltinaalındı.(Fotograf FİLİZ GLMC^) Cezaevî eylemi sokağa taşü • Turkıye genelınde baskı \e nakıllen protesto amacıyla 33 cezae\ ınde başlatılan açlık grevıne katılan sıyası tutuklu \e hukumlulenn sayısı artarken, Dıyarbakır'dan Gazıantep'e sevk edılen eylemcılerden bazılarının durumunun ağır olduğu bıidınldı Eylemlere. aılelenn yanı sıra IHD. ÇHD ve KESK başta olmak uzere bırçok demokratık kıtle orgutu de destek venyor • Ktanbul'da Sirkecı Postanesı onundekı telgraf çekme evlemıne mudahale eden polıs bırçok kışıyı gozaltına aldı Emekçı Kadınlar Bırlığı'nın Taksım'dekı basın açıklaması sırasında 25 kışı gozaltına alındı Yapılan açıklamada. olaylara Adalet Bakanı Mehmet Ağar'ın tutumunun neden olduğu vurgulanarak. "Halkına zulum edenler, ınsanlan oldurenler. HAB1TAT larla ınsanlann ıyılığı \e geleceğı ıçın çalışamaz" denıldı Bayrampaşa Cezaevı onunde açıklama yapmak ısteyen 60 kışı gozaltına alındı • Ankara'da is>e Çağdaş Hukukçular Derneğı, hukuka aykın olduğu, tnfaz Yasası ile çelıştığı, adıl yargılama hakkını ortadan kaldırdığı gerekçesıyle Adalet Bakanhğı'nın tutuklu \e hukumlulenn naklını duzenleyen genelgesının ıptalı ıstemıyle Danıştay'a da\a açtı • 7. Sayfada Taksim'de insan haklannın en kutsalı için seslerini duyurmak isteyenlere aman ver- medi polis. \a sank, ya hilafet bayrağı ya da ilkokul musameresi duzeyinı bile tuttu- ramayan gemi aşırtma oy unlan yapmak gerekiyor buralarda... (KEREM 1LGAZ) 322 bin öğrenci ter dökecek • Bugun yapılacak Anadolu Lıselen sınavına gıren 322 bın oğrencıden sadece 41 bını okula gırmeye hak kazanacak Sınav lar, Turkıye genelınde 79 ıl merkezı ile yurtdışında Lefkoşa, Cıdde. Rıyad, Medıne ve Trablus'ta gerçekleştınlecek SaatlOüO'da başlayıp 12 OO'ye kadar surecek olan sınavın sonuçları temmuz ayında açıklanacak • 6. Sayfada Diyanet Başbakanlığa bağlandı • Başbakan Yılmaz'ın, tarıkatlara yakınlığıyla bılınen Devlet Bakanı Çıçek'ın, bakanlıgma bağlı olan Diyanet İşlen Başkanhgfnda tankatçı kadrolaşmava gıtmeM ve Diyanet Işlen Başkanı Mehmet Nurı Yıİmaz'ı gorevden almak ıstemesınden duyduğu rahaKızlık nedenıyle kurumu kendısıne bagladıgı oğrenıldı • 4. Sayfada Mafya silahı üniversitede patlıyor • tstanbul Unıversıtesı Cerrahpa^a Tıp Fakultesı'ne yaptıklan fızyoterapı havuzunun parasını alamayan Ensarıler, gırdıklerı meyve-sebze ıhalesını de kaybedınce rakıp fırma temsılcısını. bır profesor başkanlığındakı ıhale komısyonunun onunde kurşunladılar • 6. Sayfada TAS\RRUFU TEŞVİK. FONL K.ALK.IYOR • 5. Sayfada TUNCELI'YE CEP TELEFONU YASAĞI • 6. Sayfada DSP VE CHP ANLAŞAMIYOR Ecevit, Baykal'ın önerisini reddetti • DSP lıden Bulent Ece\ıt. CHP Genel Başkanı Denız Baykal'ın. "124 so>-val demokrat mıllervekılı beraber hareket etsın" onensını reddettı DSP \e CHP'nın ıçınde yer alacağı 4'lu bır koalısyonda "meydanın RP'ye kalacağım" soyleyen Ecevıt, "Beraber olup ne yapacağız0 Ikı ortak zaten kıran kırana ka\galı" dedı Eceut ve Baykal, DYP'den aynlacak mılletvekıllerının katılımıylaoluşacak "ANA-SOL" formulune soğuk baktıklannı bıldırdıler • 4. Sayfada Ozel üniversiteye devlet desteği Ankara, Istanbul ve İzmir dışındaki vakıf üniversitelerine devletin katkısı iki kat olacak EMİNE K.APLAN ANKARA-TBMM'deSabancı Fa- tıh I^ık Bılgı ve Yedıtepe vakıf unı- versıtelerı kurulmasına ılışkın yasa onensının goruşulmesı sırasındavakıf unıversıtelenne yapılacak devlet yar- dımının arttınlmai)i da kabul edıldı Buna gore. unıversıtelere aynlan top- lam butçeden oğrencı başına duşen mıktann tamamı vakıf unıversıtelen- ne devlet vardımıolarak venlecek Bu mıktar Ankara Istanbul ve Izmırdışın- dakı ıllerde açılan vakıf unıversıtelerı ile fen muhendıslık. mımarlık ve tıp dalları ıçın 2 katına kadaruygulanabı- lecek TBMM Mıllı Eğıtım Komısyo- nu Başkanı Mehmet Sağiam değışık- lık onensının Plan veButçe Komısyo- nu'ndaeklendığını soyledı Mıllı Eğı- tım Komısyonu'nun goruşunun alın- madığını belırten Sağiam "Eğer oğ- rencinin parasını devlet verecekse va- kıf unhersitelerinın ozeüiğı ne olacak? O zaman adının ozel olmasının bir an- lamı yok" dedı tstanbul'da Sabancı. Fatıh, Işık, Bıl- gı ve Yedıtepe vakıf ünıversıtelen ku- vakıf unıversıtelenne yapılacak de\- let yardımını duzenleven ek 18 mad- desınde değışıklık yapılmasını ongo- ren yasa. Resmı Gazete nın dunku sa- • Arkası Sa. 6, Su. 4'te OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK Cezaevleri EylemlerL. Başkentte hükümet arayış- ları surerken, ulkeyonetimin- deki boşluk her alanı etkilı- yor. Siyasetin tozu dıımuıu için- de, başta insan haklan olmak uzerepek çok alandaki oluın- suz gidiş ikiıui planda kalı- yor. Yüzyılın son zirvesine ev sa- hıpliğiyapan Türkiye'ninbu- gün içinde bulunduğu duru- mu örtmenin, değisikyöntem- lerle gerçeği gizlemeye giriş- menin kimseye yararı olmaz, Olumsuz gidişe dur demek için, öncelikle durumun ayır- dında olmamız gereklidir. Karşı karşıya bulunduğu- muz olumsuzluklann başında cezaevleri geliyor. Hükümet- ler, 12 Eylül'den sonra sürek- li kana\ an cezaevlerine, sa- dece teıoııst \masi go'zlü- ğüyle bukıyorlar. Cezaevindeki tutuklu ve hu- kumlûlerin her şeyden önce insan olduğu ne yaztk ki gö- zardı ediliyor. Bu yaklaşım, beraberinde sadece ı ezaevinde bulunanla- nn değil, onlanıı dısardaki ar- kadaşlarının ve yakınlarının da leıoıısl muamelesiyle karşı karşıya kalmasına ne- den oluyor. Son olarak 27 martta Di~ yarbakır E Tipi Cezaevi'nde başlayan açlık grevi, Adalet,' Bakanlığı'nın yayımladığı, pek çok tutuklu ve hukumlü- , nün değişik cezaevlerine nak- ı lini öngören genelgeyleyayıl- dı ve tırmandı. Bugün 33 cezaevinde açlık grevi var. Bu kişilerin suçlıı olup ol- madıklarının saptanması, yargılanması bağımstz mah- kemelerin işidir. Konunun bu • • • \ArkasıSa. 6,Sü. 9'da /UI u s I a r a r a s ı \ Sermays VakıfBank Vısa, MasterCard EoroCard va da Bosıness Card uluslararası kredı kartıdır VakıfBank Kredı Kartları, dunvanın her yerinde para yerinc geçer 1 VOUllMIIIK Boğazlar ve Hazar petrolleri • "Istanbul ve Çanakkale boğazlanndan geçen gemıler ve çevre güvenlığı ıçın önlemler alınması düşüncesi ve bu düşünceyı uygulama gınşımı; Türkıye'de, daha Hazar bölgesı petrolünün Batı'ya taşınması hıç kımsenın aklının köşesınden bıle geçmedığı bır zamanda ortaya çıkmıştır" GÜNDÜZ AYBAY'm yazm • 7. Sayfada GUNDEM MLSTAFA BALBAY Ha Bi Tat... Off Acı Bernard Shavv şoyle dıyor "Cezaevleri var oldukça hangımızın ıçınde olduğu hıç onemlı değıldır " Bızde ıse cezaevlerındekılerın ne olduğu hıç onemlı değıl- dır Bır hukumet ıstıfa ederse ne yapar"? Yenısı gelınceye kadar durumundan ıstıfade eder Mesut Yılmaz da bunu yapıyor Gundemımız, ulkemızın genel gorunumu istanbul'da yüzyılın son buyuk zırvesı yapılıyor Boyle bır "zırveye" ev sahıplığı yapan Turkıye bır dızı "zırvayla" ugra- şıyor HABITAT-2 İnsan Yerieşımlen Konferansı, adı uzerınde, ın- sanın sağlıklı yaşayabılmesı ıçın gereklı her şeyın konuşuldu- • Arkası Sa. 6, Sü. 1 'de
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle