26 Haziran 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 5 HAZİRAN 1996 ÇARŞAMBA HABERLERIN DEVAMI Istanbul Edıme Çanakkale Kocaelı \zm\r Manısa Aydın Denızlı B B B B A A A A 23 30 27 28 30 29 33 30 Zonguldak B 22 Antalya Sınop Samsun Trabzon Gıresun Ankara Konya Eskışehır Sıvas B B Y Y B B B B 21 20 19 19 22 25 25 16 A 30 Kars Adana Mersın Dıyarbakır Şanlıurfa Mardın Sıırt Hakkan Van A A B B B B B B 2y 26 26 30 25 25 14 18 Y 15 Yurdun kuzeydoğu ke- Sımlerı parçalı bulutlu Doğu Karadenız ıle Do- ğu Anadolu nun kuzey doğusu saganak ve gokgurultulu saganak yagış'ı otekı yerter az bulutlu ve açık geçe- cek Hava sıcaklığı yur- dun batı kesım'erınde bırazartacak dıgeryer ierde degışmeyecek Ruzgar kuzey ve batı yonlerden hafrf ara sıra orta kuvvette esecek Londra Parıs Roma Berlın Amsterdam Madnd Sofya Bruksel ti B B B B B Y B 24 27 25 24 24 25 24 25 Budapeşte B 28 Munıh Atına Mılano Oslo Helsınkı Stockholm Belgrad Vıyana Bonn A B Y B B Y B B 30 26 18 15 19 29 26 25 B 22 34 f*% Parçalı bulutlu Sıslı Bulutlu t Çok bulutlu • Yağmurlu G U N D E M MLSTAFA B4LBAY I Baştarafı 1. Sayfada ka Neredeyse çagdaş bır ınsanın ruh ve beden ge- reksınımının tum temel halkaları Kısa surede genışletılerek 102 bın dekarlık bır ala- nı kapiayan Ataturk Orman Çıftlığı nın yonetımıyle, olumune dek doğrudan Mustafa Kemal ılgılendı Bu çıftlığı Dortyol Portakal Çıftlığı, Yalova Baltacı Çıftlığı, Sılıfke Tekır Çıftlığı ve Tarsus Puloğlu Çıftlığı ızledı Ataturk, 11 Mayıs 1937'de tum bu çıftlıklen Hazı- ne'ye, yanı ulusa armagan ettı Bugunku sıyasılerın mantığıyla bakınca hıç de akıl- lı bır ış değıl Ankara'nın nefes borularından başlıcası olan çıft- lık, Ataturk un olumunun ardından, "ufak ufak" ku- çultuldu 1938-48 yılları arasında 5 bın 250 dekarı, 1950-60 arasında 11 bın 153 dekarı 1960-76 yılları arasında 1145 dekarı çeşıtlı nedenlerle elden çıktı Inekler... Gelelım 12 Eylul sonrasına 1981'den bu yana tam 50 bın 561 dekarlık alan, çeşıtlı kışı ve kurumlara verıldı Çıftlık alanı son yıllar- dakı talanla yarı yarıya azaltıldı Bugun cumhurıyetın ılk unıversıte-çıftçı ışbırlığının urunu olan alanlarda komur depoları, blok bınalar, otobus fırmalan var Gıden gıttı Bundan sonrası da onemlı Bu kadannın korunma- sı bıle yaşamsal KİT'lerle ılgılı bır TBMM uyesı geçen gunlerde te- levızyonda homurdanıyor "Kentın ortasında ınek mı olur?" Insanın ıçınden "Meclıs 'te varya Ustelık her tur- lûsunden " demek geçıyor, ama demeyelım Sozu- muzu gerı alalım Bugun Ataturk Orman Çıftlığı'nın (AOÇ) pek çok parselı boş bırakılıyor Bu alan boylesıne talan edılır- ken ıster ıstemez şu soru akla gelıyor "Acaba, yarın 'Buralan zaten bomboş uzerınde de bır şey yetışmıyor' deyıp bınlenne peşkeş mı çe- kecekler?" AOÇ ıçındekı hayvanat bahçesının sakınlerıne ol- madık şeyler ver ıdığını, pek çok unıtenın de ışlemez halde olduğunu duyuyoruz AOÇ orneğı de gosterıyor kı, cumhurıyetın ılk yıl- lannda oluşturulan kurumlara değıl yenılerını ekle- mek, bunları korumak bıle yuzumuzu ağartacak ka- dar guzel sonuçlar verecek Başta TBMM uyelen olmak uzere, devletın ust yo- netımlerınde çalışan kışılerın çoğu, dunya kentlerını gormuş ınsanlar Gelışmış ulkelerın buyuk yerleşım yerierınde, "kent ormanı" dıye bır olgu var. AOÇ, bunun çok guzel bır orneğı Ankara'nın or- tadıreğı hâlâ "hafta sonu" gezıntısı ıçın buyuk olçu- de AOÇ yı yeğlıyor Başkentlıler arasında yapılan bır ankete yanıt ve- renlerın yuzde 59'unun hıç kır gezısıne çıkmadığı or- taya çıkmış Bu tur gezılere çıkanların tercıhlerı de şoyle AOÇ yuzde 36, Çubuk Barajı yuzde 18, Kızılcaha- mam çevresı yuzde 18, Kayaş çevresı yuzde 6, Mo- gan Golu yuzde 5 Turhan Seiçuk gençlığe adımını attığı yıllarda AOÇ'ye gıdermış Bırınde Ataturk'le karşılaşmış, se- lamlaşmış Bır konuşmasında bu anı, yenıden ya- şarcasına anlatmıştı Yaş kesen hoş keser... Dunya Sağlık Orgutu, yerleşım yerferınde kışı ba- şına yedı metrekare yeşıl alanın bulunmasını ongo- ruyor Bu rakam Ankara'da ıkı metrekare Bunun buyuk bır dılımı AOÇ, askerı kurumlar buyukelçılık bahçe- len Özel bır çabayla uretılmış yeşıl alanlar, ne yazık kı çok yetersız Ustelık de her geçen gun azaltılıyor Orneğın Batıkent'te, Gökçek yonetımı yeşıl alan- lan "Camı yapacağız" gerekçesıyle ımara açıyor Semt sakınferı karşı çıkarsa gerekçe hazır - Vay sen dın duşmanı mısın? Bu alanların kımınde camı yapılıyor, ama dukkân ve benzen bınalar camının beş katını geçıyor Atasozumuz ne dıyor "Yaş kesen baş keser " Kent yonetıcılerımız ne dıyor "Yaş kesen hoş keser " Neslı tukenen canhların doğaya yenık duşme ne- denlerının başında fızıkı buyukluk'erı gehyordu Şım- dı memelı canlılar dıkkate alındığında, ınsandan bır buyuğu, foklar Önlar da can çekışıyor Turlerı tukenmek uzere Sonra sıra ınsana gelıyor Kızılderılı reısının dedığı gıbı, ınsanoğlu, sıranın kendısıne geldığını belkı de doğanın yok olup her tarafın ınsan kokusuyla dolduğu gun anlayacak > Gflk gurultulu Bakanlık, öğrencilerin sınav yükünü hafifletmek için değişiklik yaptı Meslek lisesi sınavları kaldırıldıEMİ\EKAPL\N ANKARA - Mılh Eğıtım Ba- kanlığı oğrencılenn uzerındekı sı- na\ >ukunu hafifletmek ıçın her > ıl J00 bının ıızenrtde oğrencının gırdığı meslek lisesı sınavını kal- dırdı \enı duzenleme uyannca oğrencıler ıstedıklerı meslek lıse- sıne sınav sız gırebılırkcn Anado- lu meslek lıselerıne başvurunun fazla olması durumunda not orta- lamasına gore oğrencı alınacak Çagdaş Yaşamı Destekleme Der- neğı üenel Başkanı Prof Dr Tur- kan Sa>lan. öğrencilerin her >ıl "*yanş atı" gıbı bır dızı sınava gı- rerek, ruhsal \e bedensel yonden ağır jaralar aldığına dıkkat çeke- rek "İlkokulduzevindekibütdnsı- na\ lar kaldırılmalıdır. Bırakın ço- cuklarçocukiuklarını >aşasın*1 de- dı Mıllı Eğıtım Bakanlığı tlkokul- dan unı\ersıte sınavına kadar 10 farklı sına\ yapılmasıyla oluşan • Mıllı Eğıtım Bakanlığı, heryıl 300 bının uzerınde oğrencının gırdığı meslek lısesı sına\lannı kaldırdı Yenı düzenlemeye göre oğrencıler, ıstedıklerı meslek lısesıne sınavsız gırebılecekler Anadolu meslek lıselenne de baş\urunun fazla olması durumunda not ortalamasına gore öğrencı alınacak. • Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğı Genel Başkanı Prof. Dr Turkan Saylan, oğrencılenn her yıl 'yarış atf gıbı bır dızı sınava gırerek ruhsal \e bedensel >onden ağır yaralar aldığına dıkkat çekerek "İlkokul düzeyındekı butün sınav lar kaldırılmalıdır Bırakın çocuklar çocukluklarını yaşasın" dedı "sına\ enflas>onu"nu gıdermek ıçın venı bırduzenlemevaptı Ba- kanlık, her vıl 300 bının uzennde oğrencının gırdığı meslek lısesı sı- nav larını kaldırdı Yenı duzenle- meyegore 1996-1997 oğretım vı- lında meslek lısesı sınavlanvapıl- ma>acak Meslek lıselerıne gır- mek ıste>en oğrencıler herturde- kı meslek lısesıne doğrudan baş- \uruda bulunabılecek Anadolu meslek lıselerıne de kontenıandan tazla başvurunun olması duru- munda super liselerde olduğu gı- bı not ortalamasına gore oğrencı alınacak Bakanlık yetkılılen. meslek lı- selenne her \ıl yaklaşık 160 bın oğrencı alındığını. ancak oğrencı- lenn dığer sınavlannahazırlık va- pabılmek ve ~sına> stresi"nı atmak ıçın meslek lısesı sınav larına gır- dığını belırterek $u goru^lerı dıle getırdıler "Öşjrvnci sına\ı kazanamadığı zamanbüvükbirçdkuntuveuğru- >or. Başaramavacağı korkusıına kapılıvor. Ba/ı oğrencih'r sma\ a gi- rip ka/anmasına karşın ka\ıt \ap- tırmıvor >e bu okulu iste\en oğren- cilere kapılar kapanıvor. Alınan kararia meslek liselerindeki kon- tenjanı tam olarak dolduracağız.** Her >ıl yaklaşık 2 5 mılyonun uzennde oğrencı. ılkokuldan ıtı- baren ılkokul sonu parasız yatılı sınavı. Anadolu lısesı sınav ı orta- okul ara ve sonu parasız yatılı sı- nav ı ozelokullaragınş sınav ı.fen ve Anadolu oğretmen lısesı sına- vı oğrencı seçme sınav ı ve oğren- cı verlcjtırme sınavına gırıvor Çağdas Vasdmı Destekleme Derneğı Genel Başkanı Prot Dr Turkan Savlan, oğrencılenn **>a- nşatı" gıbı bır dızı sınava gırerek ruhsal \e bedensel vonden ağır>a- ralaraldıklarına dıkkat çekerek ıl- kokul duzevındekı butıın sınav la- rın kaldınlmasını ıstedı Sjvlan sına\ ların oğrencılerde saç dokul- mesı ve sedet hastalığı gıbı beden- sel rahatsızlık varattığjnı korkak- lık.ofke kendıneguvensizlık tır- nakvemevesaçını volmagıbı ruh- sal bozukluklara neden olduğunu kaydettı Savlan oğrencılenn sı- nav lar sonucunda aldığı jaraları vaşamı bovunca taşidığını anlata- rak şovle dedı "Ogrenciler, I4-I5\asına kadar normal bir eğitim pn»gramına go- re yetiştirilmelidir. Sınavlar da ii- kogrerimin sununda başlanıahdır. Ogrenciler. \eteneklerine gore ka- rar »erebilecek *a^a gelmelıdir. Sı- na\ lar, hem aileleri. hem de oğren- cileri etkilivor. İlkokul du/runde- ki butun sınav lar kaldırılmalıdır. Bırakın çocuklar çocukluklarını vasasınlar." Askerler Kültür Bakanlığı'ndan yayın ve yazın yaşamına darbe gemileri alaınadan döndü 93 yayının alunı dıırdııruluyor HLLVAKAR.ABAGLI ANkARA (Cumhuriyet Burosu) - A.BD nın Turkı- ve ve tırkateynler ve Cobra lıelıkopterler konusunda uv- gııladıgı "ortulu silah am- bargosu" tartışmaları surer- ken Ankara fırkatevnlerı teslım dimak ıçın gonderdığı 480 abkerden 429 unu gerı çağırdı Fırkatevnlerın Tur- kıve alevhıne çalı^malar va- pan Rum lobısının engelle mesı nedenıvle gonderılme- dığı ogrenıldı Dı^ı^len Bakanlığı ndan duıı yapılan vazılfacıklama- da ÂBD nın bın kırafama dığer ıkısi hıbe yoluvla Per- rv sinıfı uç tırkatevnı Turkı- \e vegondermesınıngunde- me geldığı belırtılerek >u go- ruşler ıletıldı ".^ adet Perrv sınıfi fîrka- tev n uzennde eğirim gormek ve bilahara bunlan teslim alarak ülkemize getirmek uzere bu ulkeye 480 Deniz KuvAerlen personelı gonde- nlnıişfı. Anılan personelden firkatev nlerin teslımıne ka- dar geçecek sure içınde bun- ların normal bakımıvla go- reNİeııdırilmışbuiunan51 kı- şi hancındekiler, eğıtimlennı tamamlamış olduklan cihet- le Turkıye'ye geri donecek- lerdir. Firkâtey nlerin Turki- ye'y e teslıminin gerçekleşme- sinden sonra, bunlann Tur- Uye'ye getirilnıesı amacıyla bir kısını personelin bilahara yeniden \BD'yegonderilme- si planlanmaktadır." Turk Denız Kuvvetlerı ne bağlıaskerlenn fırkatevnle- rın teslımını bekledıklen su- re ıçensınde Turkıve'ye v ak- laşık 45-50 mılvon dolarlık bır malıvetlen olduğu kayde- dılmıştı \BD nın 3 fırkateynı Turkıv e alev htan çalışmalar- da bulunan Rum lobısının engellemeM vuzunden gon- denlmedı Sozkonusufirka- tev nler ıle ılgılı başvurunun ABDKongresı nevapıldığı- nı belırten Ankara fırka- teynlenn bır an once Turkı- ye ve gondenlmesı gerektı- Sını belırtıvor ^BD Turkı- ve nın ıstedığı 10 adet Cob- ra helıkopter ıçın de henuz bır gın^ımde bulunmadı ANK.ARA - Turk-lslam sentezının ıdeologlarından \gâh Oktay Guner ın yone- tımındekı kultur Bakanlığı tasarruf gerekçesını oııe su- rerek yurt genelındekı 1214 kutuphane ıle merke/ ve taş- ra orgutlerıne gunluk gazete kultur sanat. edebıyat ve kankatur ıçenklı çağ- daş y ay ınların alımlarını durdurma hazırlığı baş- lattı Adı geçen yayınlann abonelıklerının yenı- lenmeyeceğı bıldınldı Bakanlığın yenı abone- lık yaklaşımında dını ağırlıklı vapıtlara ağırlık verdığı bugoruşun kuruluşlaradahaonce kon- yada bır tamıde "müezzinlik'" yapan kutupha nelerGenel Mudürluğu Kutuphanecılık Hı?met- len Daıre Başkanı VJehmet Vehbi Tekin aracılı- Ğıy la gızlıce duyurulduüu bıldınldı *" SHP ve CHP'nın D\> ıle hukumet ortaklığı donemınde gorev yapan 50'nın uzerınde ust du- zey yonetıcısı gorevden alınan ve 300"e yakın • Turk-İslam s>entezının ıdeologlarından Agâh Oktay Guner'ın yonetımındekı Kultur Bakanlığı'nın. "tasarruf onlemlen'nı gerekçe gostererek 93 gazete ve dergının alımını durdurniaya hazırlanırken "dını yayınlara abone olunmasf mesaıını verdığı bıldınldı • SHP \c CHP'nın DYP ıle hukumet ortaklığı donemınde gorev yapan 50'nın uzennde ust duzey yonetıcısı gorevden alınan ve 30()'e yakın personelın yerlerıne MHP ve ımam-hatıp kokenlı atama yapılan Kultur Bakanlığf nda yazın, kultur ve sanat yaşamına darbe ındırıldı personelın yerlerıne MHP ve ımam-hatıp koken- lı atama yapılan KulturBakanlığı'ndayazın kul- tur ve sanat yaşamına darbe ındınldı Eskı Kul- tur Bakanı Fikri Sağlar'ın gorevden ayrılmadan once I996yılındaalımlarınaonay verdığı 93 çe- şıt vay ının abonelıklerının durdumlmaM ılkeola- rak benımsendı Durdurmaya ılışkın komısyon karannın bu- gunlerde çıkması beklenıyor Cumhuriyefe bıl- gı veren kuruluşlar, Kultur Bakanlığı yenı yone- tımının abonelıkler konusunda çehşkıh tutum sergıledığını ve 5 aydır abonelıklerın devam et- medığını bıldırdıler Bakanlığın, once butçevı. daha sonra da komısyon kara- rı çıkmamasını gerekçe goste- rerek ocak avından bu vaııa vavıncı kuruluşlannabonelık- lerını durdurdugu ogrenıldı Kararnamesınde nıesleğı konusunda "muezzin ka\Mm- lığı" ıtadesi kullanılan venı Kutuphaneler Genel Mudür- luğu Kutuphanecılık Hızmet- len Daıre Başkanı Mehmet \ehbı lekın ın dını ağırlıklı vavın kuruluşlanna "Bakanlığa abone- lik başvurusunda bulunmalan" konusundd çağ- n yaptığı bıldınldı Bu kapsamda. "Sızıntı. Divanet Çocuk. Turk \urdu, \ksi\on, Çağrı" gıbı yayınları hazırla- yanlann tek tek arandığı belırtıldı Jiültur Baka- nı Agâh Oktay Guner ın, 93 yapıtınabonelıkle- nnın durdurulmasınaOnay vermesı durumunda bakanlık. çağdaş yazın yaşamına sağladığı mad- dı vemanev ıdestek ıle buyay mljrın kutuphane- ler aracılığıyla vurt genelıne dağılnıası ışlevını onemlı olçude zayıflatmış olacak Ydmaz: AB, Yııııaııistan engelini aşmalı BRL'KSEL(\A)-Başbakan Me- sut ^ ılmaz. Turkıye-Av rupa Bırlığı (A.B) ılı^kılerınde. sıyasıdıyalogve kurumsal ışbırlığının guçlendırıl- mesı gerektığını belırttı Yılmaz. \B vı "\ unanistan engelini aşarak topluluğun TurkneŞe vonelik \ıi- kumlulukierini \erine getirmeye" çağırdı Resmı temaslarda bulunmak uze- re oncekı akşam Bruksel'e gelen N ılmaz. çalışmalanna başladı Yıl- maz dun sabah \\ rupa Parlamen- tosu bınasında Parlamento Başkanı Klaus Haensch ıle bır araya geldı Yaklaşık 50 dakıka suren goruşnıe- den sonra bır açıklama yapan Yıl- maz Haensch ıle çok yararlı açıkve samımıbırgoruşmeyaptıklannı ıfa- de ettı Goruşmeye Devlet Bakanı Rüşdiı Saracoğlu ANAP Istanbul Mılletvekıh Bulent Akarcalı. ABıle ılışkılerden sorumlu BuyukelçıAli Tigrel ve bazı yetkılıler de katıldı •*» ılmaz -\B Komısyonu Başkanı Jaques Santer ıle de bır araya geldı Turkıye ve \B kanadından heyetle- nn de katıldığı yanm saatlık goruş- menın ardından Yılmaz ıle Santer basına bılgı verdıler Yılmaz. goruş- mede Turkıye-\B ılışkılennın bu- tun detaylannıele aldıklarınıbıldır- dı Gumruk bırlığının, (GB) Turkı- ye-AB ılışkılerınde çok onemlı ve nıtelıksel bır adım teşkıl ettığını kavdeden V ılmaz şunları soyledı "SayınSanter'e.Turkiye'nin, \B ile GB'nin gerektirdiği burunleşme du/e\inc denk duşecek anlamlı bir kurumsal işbırliği \e sivasi diyalog tesis etme ar/usunda olduğunu be- lirttim. Başkan Santer'e avnca. AB'nin. mali işbirliği konusundaki yukumlulüklerini ycrinc getirmesi- ni beklediğimizi de belirttim. Vuna- nisfan'ın şu sıralarda çıkarmakta ol- duğu guçlukleri, AB'nin çozmesi ge- reken bir sorun olarak gormekte- >iz." AB'de veni gelişme AB'nın. gelecek y uzyılın başında uyesayısını ıkı katınaçıkarabılecek yenı bırgenışlemeyı elealdığını ve bununla ılgılı çalışmalar yaptığını anımsatan \ ılmaz "Böyle bir or- tanıda. I urkiye-AB ilişkjlerinin de doğal olarak tartişma konusu dahi edilemeyecek nihai hedefimi/ doğ- rultusunda gelişmesini beklemekte- viz. Bu çerçe\ede. Turki\e"nin AB ile adım adım butunleşmesi, bu yonde gerekli siyasi iradenin açıkça ortava konulduğu bir psikolııjik ortamın yarahlmasınada bağlı olacaktır" de- dı Santer: Çaba harcnoruz Komisvon Başkanı Santer ıse ılış- kıler konusunda Yunanıstandan kaynaklanan sorunlar olduğunu kaydettı ve "Busorunlannçozumu için yogun çaba harcıvoruz" dedı Santer Turkıye ıle AB arasında- kı ıhşkılenn 6 Mart 1995 tebelırle- nen bır paket kapsamında yurutul- duğunu. taraflararasındasıyası ılış- kılenn gelışmesınde de buy uk y arar gorduklennı soyledı AB Komısyonu tarafı. goruşme- lerde. hazıran ayı sonunda \una- nıstan'da gerçekleştınlecek PASOK Kongresı'nın çok onemlı olduğunu bu kongre nedenıy le Yunan ıç polı- tıkasının bazı engelleroluşturduğu- nu, Atına"da bazı sıyası manev ralar yapıldığını belırttı ve kongre sonra- sı donemın beklenmesı gereğını v urguladı Komısyon yetkılılen Turktarafı- nın Yunanıstan ıle sorunlann çozu- mu ıçın goruşmelere hazır olduğu- nu bu sorunlann bır paket halınde ele alınma» gerektığını \urguladı- ğını belırttıler Edınılen bılgılere gore. Turk tara- tı goruşnıelerde Vunanıstan ıleso runlara çozum aranırken sadece bır kaya parçasımn değıl dığer sorun- lann da ele alınması gereğı uzerın- de durduvehakemlıksıstemı ıle ço- zum dranmasını başansız olunursa Lahey Adalet Dıvanı na gıdılmesı- nı onerdı Yılmaz, açılışa katıidı \B Komısyonu buonerıve yanıt olarak Turk-\unaıisorunlarının bır paket halınde ele alınmasinın çozu- mu ve uzlaşmavı çok gecıktırebıle- ceğı uzennde durdu \e Kardak krı- zının sonuçlanması halınde malı iş- bırlığı ıle ılgılı engellenn kalkacağı goruşunu sav undu V ılmaz ın Turk-Vunan ılışkılen- nınduzenegırmesıyle Kıbrıssoru- nunun da kolaylıkla çozum bulabı- leceüıne dıkkatı çektıüı de belırtıl dı \ ılmaz. akşam da eşı Berna V ıl- maz ıle bırlıkte Turkıye Sanay n.ı ve Işadamları Derneğî (TUSUD) Bruksel Temsılcılığı nın açılışını vaptı Cezaevlerinde açbk grevleri başladı GOKTEPE KOMISYONU İfadeler tamamlandı A-NKARA (Cumhuriyet Burosu) - TB- MM Metın Goktepe Cınayetını Ara^tırma Komısyonu çalışmalarının "bilgitoplama"' aşamasını tamamladı Komısyonda. 4'u po- lıs. 1 'ı polıs mufettışı olmak uzere 5 kışının daha ıfadesıne başvurulurken rapor yazımı ıçın 4 kışılık bır alt komısyon oluşturuldu Gazetecı MetinGoktepe'nın gozaltında ol- durulmesıyle ılgılı komısyona ıfade veren İstanbul Emnıyet Mudur Yardımcısı Deniz Gökçerin, "Ben spor salonunda kötiı mu- amele yapıldıgı kanaarine vardım" dedı TBMM Metın Goktepe Cınayetını Araş- tınna Komısyonu, dun DYP'lı Başkanvekı- lı Mahmut V ılbaş'ın başkanlığında toplana- rak olaya kanştıklan ılen surulen bazı po- lıslerle. bu polıslenn ıfadelennı alan dığer gorevlılen dınledıler Gokçetın. komısyon- da Goktepe'nın gozaltına alındığı olayda yaralanmalann olduğunu. gozaltı sırasında da bazı olumsuzlukların yaşandığını anlat- tı Gokçetın Goktepe'nın oldurulmesıyle ılgılı olarak soruşturmaya uğrayan polıs me- murlanndan bazılarının "suçlanacaklannı bildikleri için" kendılenne baskı yapıldığı- nı ıddıa ettıklerını ılen surdu Gokçetın "Ben sporsalonunda fena muameleyapıldı- ğı kanaarine vardım" ^eklınde konuştu Polıs Başmufettışı 'NaşarGokışıkda İçış- lerı Bakanlığı ve Emnıyet Genel Mudurlu- ğu mufettışlen soruşturma yaparken Istan- bul Emnıyet Mudürluğu nun ayrı bırsoruş- turma yapmasının doğru olmadığını soyle- dı Goktepe'nın gozaltında tutulduğu spor salonunda gorev lı polıs memurlanndan Lutfullah Uzun ve Turan ^ ılmaz ıse gerek emnıyet mudurluğunde gerekseozel ıdare- de ıfadeferı alınırken herhangı bır baskıya maruz kalmadıklarını soyledıler Daha on- cekı boruşturnıasırasında Goktepe'ye^Bir tekme de ben \urdum~ şeklınde ıfade ve- ren polıs memuru Valçın Aydeniz ıse komıs- yon toplantısına, askerlığını vaptığı ıçın as- ker eşlığınde getırıldı Aydeniz, emnıyette ve ozel ıdarede \apilan soruşturma sırasın- da kendısıne karşı "olumsuz davranışlar" sergılendığını ılen surdu Toplantıda. alt komısyonun, raporunu 18 hazırana kadar tamamlayarak komısyona sunması kararlaştınidı • Baştarafı 1. Sayfada Turuklu çocukları. ceza- evlenndekı uygulamaları Konak Alanı ndakı Saat Kulesı onunde toplanarak protesto ettıler Tutuklu ço- cukları attıklan sloganlarla "babalarının, annelerinin. ağabeylerinin" serbest bıra- kılmasını ıstedıler Izmir Buromuz'un habe- rıne gore evlemcı çocuklar cezaevlenndekı tutuklulara yonelık baskıların ve başka cezaev lenne dağıtımın dur- durulmasını ıstedıler Ço- cuklar. cezaev lerındekı bas- kıların 6 mayıs genelgesıy- le daha da yoğunlaştığını vurgulayarak yaptıkları ba- sın açıklamasında. "Biz bi- liyoruz ki bizim vakınları- mız hırsızlara, namussuzla- ra \e haksızlıklara karşı ol- dukları için hapıshanelere atıldılar. Babalanmıza yapı- lan baskıların bitmesini isti- yoruz"dedıler Çocuklar "Barış istiyo- ruz" "\aşasın halkların kardeşliği" "Mehmet Ağar istifa". "Zindanlarboşalsın. tutsaklara ozgurluk" "*Ba- balarımızı. annelerimi/i, ağabeylerimizi istivoruz" sloganlan atarak tepkılennı dıle getırdıler Çok sayıda sıv ıl ve resmı polısın ızledı- ğı eylem olaysız sona erdı Tutuklu yakını Abdullah Soner cezaevlenndekı aç- lık grevlenne duyarsız ka- lan basını ve demokratık kıt- le orgutlennı protesto etmek amacıyla suresız açlık gre- vıne başladı Ankara Bıiromuz'un lıa- berıne gore Ozgurluk ve Dayanışma Partısfnın (ODP) Genel Merkezı'nde dun açlık grevıne başlayan Abdullan Soner cezaev le- nnde açlık grev lennın vak- laşık 40 gun once başladığı- nı anımsattı Soner. "Ceza- ev lerinin durumu biliniyor. Diyarbakır'da açlık grevi olum noktasına geldi. 2 kişi kendini >aktı. Gaziantep Ce- zaevi'ne nakledilen 19 kişi- nin herhangı bir rahatsızlığı- nın olmadığı yolunda rapor- lar verihyor. Demokratik kitle orgutleri \e basın bu olavlan gormezden geliy or" dıye konuştu Kıtle orgutle- ri ıle basının bu tav nnın sur- mesı durumunda açlık gre- vını sona erdırmeyeceğını bıldıren Soner açlık grevı- nın ne kadar sureceğı konu- sundaki bır soruya "Gittiği yete kadar" dedı Ağar: Cezaevlerinde sorun vok Ağar dun adlıyede du- zenlenen 24 donem hakım ve savcı adavlarının kııra çekme torenıne katıldı Ağar gazetecılenn cezaev- lerinde açlık grev len ve ya- şanan gergınlığe ılışkın so- ruları uzenne şunlan soyle- dı "Gerginük yok cezaev le- ri içerisinde. Gerginlik vara- tılmaya çalışılıyor. Bizim sov- lediğimiz şudur. Kural \e ka- ideler hâkim olacak. Bun- dan ta\iz vermemiz mum- kun değil. ama kurallar \e kaideler kalksın diye açlık gre\i yapılıvorsa. bundan so- nuç elde edilebilmesi mum- kun değil. Biz. hiçbır yerde açlık grev i olsun istemev iz. Kimse bir uzuntu, sıkıntı çeksin istemeviz: ama kural- ları da uygularız. Kimseye taviz verme\iz. Mesele bu kadar basit." Ağar "Gre\lerinsonaer- mesi için birgirişimde bulu- nacak mısını/" sorusuna ıse ~Gre>lerin olması için bir se- bepgormuyorumkiben.Ne gereği\ar\anigre\ yapılma- sının. Cezaev lennde olan da bizim insanımız. Sokaktaki ınsan nasılsa. cezaev inin içindeki de bizim insanımız, ama cezaevleri adı ustunde. ^ ani, kendine mahsus birta- kım kurallan var, bunlar uy - gulanacak" vanıtını \erdı "TEKERLEKLI SANDALYE KAMPANYASINA KATKIDA BULUNMAK BIR ÎNSANLIK GOREVİDIR" Ziraat Bankası Sirkeci Şb. 304420/718-5 Bedensel Eng. Davanışma Der. . Tel:(0216) 37081 66-441 0834 Tatile Çıkmadan Kalbmızı Kontrol Ettirin... Pazardahıl her gun gece. gunduz hızmetınızdeyız TÜRK KALP VAKFI Tel.: (0.212) 212 07 07 (PBX) Faks: (0212) 212 68 X OLAYLARIN ÂRDEVDAKİ • Buştarujı I. Sayfada aı ıddialarını n eren m ay- rı \orıı$tıırnta onergesi ver- di. DiP'nın tııtumu go\teri- ı or ki TB M M 'nın denettm IJ/HI, onumuzdekı donem- de sııhıiHİıı ılıııa tehlike- siy le karşı karşıya. Si\asi partiler birbirini \ ıpratmak n m <, eytlı yon- temler kııllanıyorlar. Aarjı- lıklı \ıi(,lamalaru gırişiyor- lar. Bunlara ilıskin doğru- vanlii değerlendirmesıni l apmak bizitıı i^imiz değil. -t/uak, partiler birbirini \ ıpratırken TB M M de bun- dan yara alıyor. Bu tutum a\- nı zamanda \ıvasetı de top- lıımdan so\utlııyor. Milletve- kıllerını bu konuda daha du\arlı olma\a çağırıyoruz. • •• Deıııirel davayı kazaııdı AN kARA (C umhuriyet Burosu) - \argıtay ANAP Manısa Mılletvekıh Ekrem Pakdemirli nın Cumhur- başkanı Sulevman Demi- rel e hak.ıret ettığı gerekçe- sivle •> mılvar lıra manevı U7mınata ıruhkum edılme- sıne ılışkın kararı onadı 'targıtav 4 Hukuk Daıresı davava ılışkın temv ız ıncele- mesinı tamamladı Pakde- mirli vasal faızıyle bırlıkte vaklaşık 7 nıılvarlıraodeye- cek Donemın ANAP Genel Başkan ^ardımcisi Manısa Mılletvekıh Ekrem Pakde- mirli ANAP Iı ıkı eskı ba- kanın Yuce Dıvan'dakı bçra^ atı ndan sbnra Ankara^îstari; bul otovoluııda duzenledıği basın toplantismda Cum- hurbaşkanı Demırel'eyone- lıksozlerındendolayı Anka- ra 11 AshyeHukukMahke- mesı'nce > mılvar lıra taz- mınat odemeve mahkûm edılmıştı \argıtav 4 Hukuk Daıresı davanın ılk temyız ıncelemesinde karan usul vonunden bozmuştu Yerel mahkeme ıkıncı vargılama- dada Pakdemirli yı5 mılvar lıra manev ı tazmınat cezası- na çdrptırmıştı Ingiliz • Baştarafı 1. Sayfada voruz"dıveduyuru yaptı ve okuvutularına "bedava Ti- meskuponu" vayımladı In- dependent ın konuya ılışkın ba^yazısında dd Murdoch grubunun kampanvası ağır bır dılle eleştırılırken şu ıfa- deler kullanıldı "Rupert Murdoch. tekel- ci bır kabadayıdır. Gazeteci- likle boy olçuşemedi0 rakip- lerini. bu sekilde. kabadayı- lıkla sindirmeye çalışıvor. lOOpenny karşılığında gaze- te satnıak. bile bile zarar et- mek anlamına gelse de Mur- doch buna katlanıvor. Çun- kıi asıl amacı, bu\ uk parala- ra mal olsa da Ingili/ halkı- na kendigoruşlerini pompa- lanıak ve flkirsel çeşitliliği engellemek." Times. Independent, Da- ily Telegraph \e Guardian gıbı gunluk uddı gazetelenn ortalama satış t ıvatlan 40 ıle 50 pennv (ortalama 50 bın Turk Lırası) arasinda degışı- yor Tabloıdgazetelerıse20- i0pennv gıbı tıyatlarasatıl- makta Avustralya asıllı Amerıkan vatandaşı medya ımparatoru Rupert Mur- doch, 5 kıtadakı dev vatınm- ları arasında Ingıltere de de yazılı basının vaklaşık vuz- de '5 mı elınde tutuvor Murdoch avrıca BSkvBad- lı u\du telev ızyon kanalının c,oğunluk hısbderıne sahıp \aşam kalbın ıkı vuruşiı aıasindakı zamandır Kalbinizi koruyun. TÜRK KALP VAKFI Tel.: (0.212) 212 07 07 (PBX) 10 Hat Faks:(0212)212 68 35
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle