26 Haziran 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
<5 HAZİRAN 1996 CARSAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER• • r~m m w m J • ^ • A* -ı • • Çiller ve Erbakan'ın servetleri bugün TBMM'de. Örtülü ödenek soruşturması sırada Kııskıüu servet Meclis'te l Galir Türk milletinden özür dilemeli' • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-MHPGenel Başkanı Alpaslan Türkeş, Birleşmiş.Milletler(BM) İnsan Yerleşimleri Konferansı'nın (HABITAT II) sunuş konuşmasında Türkiye için 'federal cumhuriyet' ifadesini kullanan BM Genel Sekreten ButrosGali'nin Türk ulusundan özür dilemesi gerektığini bildirdi. Yanlış sunuşa Dışişleri Bakanlığı'nın kayıtsız kalmasını da eleştiren Türkeş, bakanlıktan, BM Basın Sözcülüğü aracılığıyla düzeltme yaptıran Gali'yi uyarmasını istedi. İnsan Hakları Mahkemesi'nde dava • STRASBOIRG(AA)- Avrupa İnsan Hakları Komisyonu. eski Diyarbakır Belediye Başkanı Mehdi Zana'nın Türkiye aleyhine açtığı davanın. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde görüşülmesini kararlaştırdı. Avrupa İnsan Hakları Komisyonu'ndan dün yapılan yazılı acıklamada, Zana'mn. 1987 yılında Diyarbakır Askeri Cezaevi'nde yatarken. bazı gazetecilere verdıği demeç yüzünden hakkında dava açıldıöı kaydedildi. Açıklamada. Zana'nın. "adaletli bir biçimde yargılanmadıgı ve mahkeme süresinin uzun olduğu" iddiasıyla. 1991 yılında Türkiye aleyhine başvuruda bulunduğu ifade edildi. Dışarıdakiler Forumu' • İstanbul Haber Servisi - Avrupa Parlamentosu Yeşiller Grubu öncülüğünde. aralarında HADEPin de bulunduğu parti. dernek ve kurumlann gerçekleştirdigi "Dışandakiler Forumu"nun ardından dün HADEP İstanbul İl Başkanlığı bir basın toplantısı düzenledi. Burada konuşan HADEP PartrMeclisi Üyesi Ahmet "Cihan. partilerinin HABITAT-ll'ye çağrılmadığını hatırlatarak "Gerçekler gözlerden kaçınldığı. insan haklanna saygı gösterilmediği sürece Türkiye"de demokrasi sorunu çözülemez" dedi. lOPKK'li•••••• ••• ••• olduruldu • DİVARBAKIR (Cumhuriyet Bürosu) - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde böiücü örgüt PKK'ye karşı yapılan operasyoıılarda lOterörist öldürüldü. Olağanüstü Hal Bölge Valiliği'nden yapılan açıklamada. çıkan çatışmalarda Bitlis'in Hizan ilçesi kırsal kesiminde 3, Mardin'in Dargeçit ilçesi Ulaş Köyü yakınlannda 2. Bingöl'ün Genç ilçesi kırsal kesiminde de 1 olmak üzere toplam 10 teröristin öldürüldüğü bildirildi. Operasyonlarda 3 terörist yakalanırken 5'i de teslim oldu. Cumhuriyet kutlaması U Haber Merkezi- İtalya'da cumhuriyetin ilanının 50. yılı İstanbul'da kutlandı. Beyoğlu'ndaki Venedik Sarayı bahçesinde yapılan kutlamaya Italya Bayındırlık ,bakanı ve "temizeller -operasyonu'nun ünlü savcısı ..Antonio Di Pietro da katıldı. Pietro kutlama töreninde ryaptığı konuşmada. ttalya'da -cumhuriyet ilanına kadar -olan süreci anlattı. JCutlamalar için Sicilya'dan ,özel olarak 25 kişilik folklor -grubu getirildi. "Tarantella" ıdanslan ve Napoliten ezgileri eşliğinde yapılan kutlamalarda söz alan Roma Belediye Başkanı ise İstanbul'la Roma'nın kardeş -kent olduğunu anımsattı. Güneşli toprağa verildi * • ANKARA (AA)- ''Ankara'da yaşamını yitiren eski Kırşehir milletvekili , Doğan Güneşli. töıenle toprağa verildi. Güneşli için -TBMM'de yapılan törene, ailesi ve yakınlanyla TBMM Başkanı Mustafa kalemli. f.başkanvekilleri ve .jnilletvekillen katıldı. . Güneşli'nin cenazesi. cMaltepe Camii'nde öğleyin kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Meclis servet sınavında DYP ve RP'nin, Erbakan ve Çiller'in kuşkulu servetleri ile ilgili olarak karşıhklı verdikleri soruşturma önergeleri bugün TBMM Genel Kurulu'nda ele alınacak. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-DYP ile RP'nin karşıhklı olarak verdikleri ve liderlenne Yüce Divan yolu açabilecek olan. Tansu Çiller ve Necmettin Erbakan'ın kuşkulu mal varlıgı ile ilgili Meclis Soruşturma Komisyonu kurulması istemini içeren önergelerin TBMM Genel Kurulu'nda bugün görüşülmesi kabul edildi. ANAYOL'un yıkılması ve önergelerin 2 haziran ara yerel seçimlen sonrasına ertelenmesi için işbirliği yapan DYP ile RP. bugün yapılacak görüşmelerde karşı karşıya gelecek. DSP'nin örtülü ödenek kullanımı ile ilgili olarak DYP liden Çiller'i hedef alan soruşturma önergesi de dün genel kurulda okunarak gündeme alındı. TBMM Başkanı Mustafa Kalemli. DYP'nin öıtülü ödeneğin soruşturma konusu yapılamayacagına ilişkin itirazını yerinde görmeyerek "Hakem, genel kuruldur" dedi. Kalemli'nin başkanlığında dün sabah toplanan Danışma Kurulu'nda. Çiller hakkındaki maivarlıgı soruşturma önergesinin, anayasada öngörülen 1 aylık sürenin dolmak üzere olduğu dikkate alınarak, bugün görüşülmesi oybirliğiyle kararlaştınldı. DYP'lilerin. Erbakan hakkındaki Çiller'in akıllara durgunluk veren 5 trilyonluk maivarlıgı TBMM'de Liderlerin haksız ve vergisiz maivarlıgı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - RP'nin, TBMM Genel Kuruiu'nda bugün ele alınacak DYP Genel Başkanı Tansu Çfller'in kuşkulu serveti ile ilgili soruşturma önergesinde, Çiller ailesinin servetinin 5 trilyon lira olduğu belirtildi. Önergede, Çiller ailesinin maivarlıgı hakkındaki kuşkuların aydmlattlması gerektiği belirtilerek "Sayuı Çiller'in, hem de birkaç yıl içinde birdenbine akıllara durgunluk verecek bir servete sahip olduğu ortaya çıkmıştır" dendi. Önergede, Çiller'in maivarlıgı için "haksız ve vergisiz servet" nitelemesi kullanıldı. RP Erzurum Milletvekili Lütfii Esengün ve arkadaşlan tarafından verilen soruşturma önergesinde. başbakan olduktan sonra Çiller ve ailesinin malvarlığmın kamuoyunu sürekli meşgul ettiği vurgulandı. "Çiller ailesinin malvarüğı üzerindeki şüphe ve şaibeler aydınlatılamamıştır. Bu şüphe ve endişeler hâlâ devam etmektedir. Zira Sayın Çiller'in maivarlıgı hakkında yaptığı açıklamalar hiç kimse için inandıncı olmanııştır" görüşüne yer verilen önergede. ABD'den 1974 yılında kesin dönüş yapan Çiller'in Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim üyeliği, eşi Ozer Uçuran Çiller'in de özel sektörde yöneticilik yapmaya başladıklan kaydedildi. Önergede. Çiller ve eşinin bazı aile şirketlerinde hisse sahibi olmak dışında kazanç sağlayacak bir işle uğraşmadiklanna dikkat çekilerek '*Önce geçinebilecek bir gelire, daha sonra bir iiniversite öğretim üyesi maaşına. daha sonra da bir milletvekili ve nihavet bakanhk maaşına göre tasavvur edilebilecek servetine karşı, Sayın Çiller'in, hem de birkaç yıl içinde birdenbire akıllara durgunluk verecek bir servete sahip olduğu ortayaçıkmtştır" görüşü savunuldu. Önergede, Çiller ailesinin gayrimenkulleri tek tek sıralanarak, bilinen malvarhğının yaklaşık 5 trilyon lira olduğu belirtildi. Çiller ailesinin "bu muazzam astronomik malvartığını'" nasıl, nereden kazandığı ve paralan ne yolla edindiğinin açıklığa kavuşturulmasının istendiği önergede, bütün zorlamalara karşın, bu noktanın bir türlü açıklığa çıkmadığı, Çiller'in yaptığı açıklamalann da kamuoyunu tarrnin etmediği vurgulandı. 'Yalı çetesi organizasyonu' Önergede, şöyle dendi: "Kendi ifadesine ve o tarihte verdiği veraset ve intikal beyannamesine göre. bu astronomik maharuğı ve bütün bu zenginlikler, 1974 yılında vefat eden babasuiın miras bıraktığı 437 bin 940 Türk Lirası ile I miKon 155 bin Türk Lirası degerindeki 8 adet gayrimenkulden meydana gelmiştir. Kamuoyundaki genel kanaate göre akıllara durgunluk veren bu malvarüğı, Hazine'yi trilyonJarca lira zarara sokarak batıruan ve Özer Çiller'in genel müdür olduğu İstanbul Bankası'ndan başlamak suretiyle bugüne kadar uzanan ve yine kamuoyu tarafından 'yalı çetesi' diye adlandınian bir ekibin perde arkası organizasyonu ve Çiller'in bakanlık ve başbakanlık nüfu/unu kötüye kullanarak destek vermesi netkcsindc. haksız iktisap yoluvla elde etmiştir. Çiller ailesine ait 17 şirketin kârı ile veya zaman içinde alınıp satıldıgı söylenen gayrimenkullerin geliıieri 9e böyie bir servete sahip olmak aklın alacağı bir iş değüdir." Önergenin son bölümünde, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Yasası'nın 4. maddesindeki, "Kanuna veya genel ahlâka uygun olarak sağladığı ispat edilemeyen mallar haksız mal edinme sayılır" hükmü anımsatılarak, bu hüküm karşısında Çiller'in bütün malvarlığını yasalara ve genel ahlâka uygun şekilde sağladığını İcanıtlaması ve serveti üzerindeki kuşkulann ortadan kaldınlması gerektiği bildirildi. önergenin de aynı gün görüşülmesi istemine RP itiraz edince, toplantı uzlaşmaya vanlamadan dağıldı. TBMM Genel Kurulu'nda Danışma Kurulu kararı ile DYP'nin önensi oylandı. Yapılan ilk oylamada. Çiller'in kuşkulu senetine ilişkin RP'nin verdiği soruşturma önergesinin bugün görüşülmesi Danışma Kurulu kararı doörultusunda kabul edildi. DYP'liler. RP lideri Erbakan'ın servetiyle ilgili soruşturma önergesinin de aynı gün görüşülmesi yönünde bir önerge verdiler. RPlilerbu önergeye karşı çıkarken. DYP. CHPveDSP'liler kabul yönünde oy kullandılar. ANÂP'lılar ise bölündü. Az sayıda ANAP millenekilinin katıldığı oylamada. bir grup millenekili kabul oyu kullanırken bir bölümü de "DV P ile RP işbirliği yapmasın. ayn ayrı görüşülsün" diyerek ya salonu terk ettiİer ya da RP'lilerle birlikte' önenzenin alevhinde ov kullandılar. Milli Savunma Bakanı Oltan Sunguriu. Ankara Milletvekili Cemil Çiçek. istanbul milletvekilleri AliCoşkun. Halit Dumankaya. Izmir Milletvekili Metin Öney'in de aralannda bulunduğu RP ile koalisyona sıcak bakan bir grup muhatazakâr millet\ekilinin salonu terk etmesi dikkat çekti. DYP lideri Çiller'in kuşkulu servetiyle ilgili soruşturma önertresinin. RP. ANAP. DSP ve CHP ovlanvla kabul edilmesi bekleniyor. Erbakan hakkındaki önereenin de DYP. ANAP. DSP ve CHP ovlarıyla kabul edileceğine kesin gözüyle bakılıyor. Servetiyle ilgili bu önergenin de kabul edilmesi durumunda Çiller hakkında TEDAŞ ve TOFA$'tan sonra 3. Meclis soruşturması açılmış olacak. RP liden hakkında ise. önerge kabul edilirse ilk Meclis soruşturması açılacak. TBMM Genel Kurulu'nda. DYP'nin. Başbakan Mesut Vılmaz'ın maivarlıgı ile ilgili verdiği soruşturma önergesi ile DSP'nin Çiller hakkında verdiği örtülü ödenekle ilgili soruşturma önergeleri de okunarak sründeme alındı. TBMM Başkanı Mustafa Kalemli. DSP'nin önergesi ile ilgili DYP grubunun itirazını yerinde görmedi. Kalemli. Cumhuriyet'in konuya ilişkin sorusuna. "Bu konuda Meclis Başkanı'nın vorunı yetkisi yok. Karan genel kurul verecek. artık hakem genel kuruklur'" dedi. Koalisyonun tarafîarı güven tazelemezse hükümet 8 haziranda düşüyor Ortaldığın yazgısı gensoruda ANK\RA (Cumhuriyet Bürosu) - RP'nin Başbakan Mesut Yılmaz hakkında verdiği gensoru önerge- si üzerinde görüşmeler yann. oy- lama da 8 haziran cumartesi günü yapılacak. Koalisyon ortaklannın güven tazeleyip "ANAY'OL'a de- vam" konusunda anlaşamamalan durumunda. 8 haziranda RP. DYP ve CHP'nin verecekleri en az 276 güvensizlik oyuyla hükümetin dü- şürülmesi bekleniyor. TBMM Genel Kurulu'ndaönce- ki gün RP'nin önergesinin günde- me"alınması. RP. DYP ve CHP oy- lanyla kabul edildi. ANAP ve BBP milletvekilleri "hayır" oyu kulla- nırken DSP'liler oylamaya katıl- madılar. 8 hazirana dek siyasal dengele- rin değişmemesi ve DYP'nin RP önergesine destek tavnnı değiştir- memesi durumunda. ANAYOL azınlıkhükümetinindüşmesi bek- leniyor. RP'nin I58milletvekililiy- le birlikte. DYP'li 134 ve CHPÎi 49 milletvekilinin tam kadro oyla- maya katılması durumunda, hükü- meti düşürmek için gerekJi 276 oya rahatlıkla ulaşılıyor. Oylamada izlenecek tavır. parti gruplannda yeniden ele alınacak. Önergenin gündeme alınmasına oybirliği ile"a evet" diyen CHP'li- lerin. oylamayla ilgili tavırlannı aynca değerlendirecekleri ve bu grup toplantısında farklı seslerin or- taya çıkabileceği bildirildi. Öner- genin gündeme alınması oylama- sında 316 olumlu oy kullanıldığı dikkate alındığında. hükümetin kurtulması için gensoruya destek veren partilerden en az 40 fire ve- CÜvenSİZİİk oylari Başbakan Mesut Yılmaz hakkında RP'nin verdiği gensoru 8 haziranda oylanacak. ANAP ve DYP'nin uzlaşamaması durumunda RR DYP ve CHP'nin verecekleri en az 276 güvensizlik oyuyla hükümetin düşürülmesi bekleniyor. Cruplar t a v ı r b e l İ N e v e c e k RP'nin I58 milletvekihyle birlikte. DYP'li 134 ve CHP'Iİ 49 milletvekilinin tam kadrö ovlamaya katılması durumunda, hükümeti düşürmek için gerekli 276 oya rahatlıkla ulaşılıyor. Oylamada izlenecek tavır, parti gruplannda yeniden ele alınacak. rilmesi gerekiyor. DYP'li muha- liflerin sayılarının artması ve bun- ların oylamaya katılmaması ya da grubunun bağlayıcı karanna karşın ihracı da göze alarak 40 dolayında DYP'linin "havır*" ovu kullanma- sı durumunda, ANAYOL hüküme- ti kurtulmuş olacak. ANAP Genel Başkan Yardım- cısı Cengiz Altınkaya.dün düzen- lediği basın toplantısında. "Sorun, gensoru değil, D\T'nin iç sorunu- Arabulucu Türkeş, Çiller'le görüştü ANKAR.4 (Cumhuriyet Bürosu) - ANAYOL hükümetinin bir süre daha sürdürülmesini sağlamak amacıyla "arabuculuk turlan" yapan MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in, "demokratik rejimin işlemesi içuı"kendiliğinden devreye girdiğini açıklaması dikkat çekti. DYP Genel Başkanı Tansu Çiller ile Başbakan Mesut Yıbnaz'ın tutumlannda "yumuşama" olduğunu anlatan Türkeş, -ilişkik'rin ılımlı havada yürütülmesi" önensının, ıki lider tarafından da olumlu karşılandığını bildirdi. Hükümet ortaklan arasındaki sorunun giderilmesi amacıyla daha önce Cumhurbaşkam Süteyman Demirel. Çiller ve önceki gün de Başbakan Yılmaz'la görüşen MHP Genel Başkanı, dün yeniden DYP lideri ile biraraya geldi. Türkeş. dün düzenlediği basın toplantısında, Çiller'le görüşmesine ilişkin soruian da yanıtladı. MHP lideri, "Çiller'le görüştünüz. Bir gelişme var ım" sorusuna. Çiller'e, karşıhklı olarak sert tutumlardan uzak kahnması ve ilişkilerin ılımlı havada yürütülmesinin doğru olacağı önerisini yinelediğini söyledi. Türkeş, bu görüşünün Çiller tarafından kabul gördüğünü belirtti. Başbakan Yılmaz'la yaptığı görüşmede de ılımlı tutum önerisinin olumlu karşılandığını kaydeden Türkeş, "Ben her iki Ikierde de yumuşama hissedivorum" dedi. nu kendi içinde halledemevip hü- kümete \esiyasete taşımasıdır" de- di. Altınkaya, gensoruyb destekle- yenleri saygıyla karşıladıklannı. ancakogüne kadar özellikle DYP tarafından buna destek verecekle- rini belirtenlerin daha sağduyulu dav ranacaklanna inandığını söy- ledi. Altınkaya. ~276'yı zor bulur- lar. Bulsalar da bu hiçbir şe\üı so- nu değil, yeni şeylerin başlangıcı olur"dedi RP lideri Necmettin Erbakan. Başbakan Mesut Yılmaz'ın. DYP grubunun gensoru önergesinden desteğini çekmesi halinde. "Çil- ler'in ocak avında Başbakan olabi- leceği'' yolundaki sözlerini değer- lendirirken. "Mesut Bey bu sözle- riylekimseyietkile>emez''dedi Er- bakan, konuya ilişkin bir soruya karşıhk, "Mesut Bey bftmiştir. Mec- lis karannı vermiş. bu iş bitmiştir. Yeni hükümetin kurulması çalış- malan sırasında. ne söyleyecekse, gelsin bize söylesin" diye konuştu. DYP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Ekinci. 8 haziran günü ya- pılacak oylamada önergenin gün- deme alınması sırasında ortaya çı- kan tablonun tekrarlanacağı dü- şüncesinde olduğunu söyledi. Dün Ankara daki sağlık muha- birleriyle bir sohbet toplantısı dü- zenleyen Sağlık Bakanı Yıldırını Aktuna. gensoruya ilişkin bir so- ru üzerine, hükümetin düşmesin- den yana olduâunu sövledi. IRMIKIAYDIN ENGİN e-mail: [email protected] Bu yazı sosyal demokratlara yazılıyor. Ama sosyal demokrat olmayanların, daha solda ya da biraz daha sağda yer alanların okumasında da hiçbir sakınca yok. Ancak şu üç gün önceki se- çim sonuçları üstüne bir yazı okuyacağınızı düşünmeyin. Ka- muoyu yoklaması ya da alan araştırması gibi dallarda henüz çok acemi bir sosyoloji öğren- cisi bile son seçimin Türkiye seçmeninin siyasal eğilimlerini bilimsel olarak yansıtacak bir temsili değeri olmadığını bilir. Bu seçimde oy kullanan 500 bi- ne yakın seçmen yerine, Türki- ye'nin nüfus dağılımını yolu yor- damıyla, bilimiyle göz önünde tu- tan 2 bin kişi arasında yapılacak bir kamuoyu araştırması çok daha sağlıklı olurdu. Yani, seçim sonuçları üstüne sayılarla, oy oranlarıyla cam- bazlık yapıp sonuçlar çıkarma- nın anlamı yok. Bu "abesle iş- f/ga/"olur. Ama seçim kampanyası üs- Gözünüz Aydm Sosyal Demokratlar tüne konuşabiliriz. DSP ya da CHP'nin, bu partilerin liderleri- nin, öndegelenlerinin, belediye başkan adaylarının yürüttüğü seçim kampanyası üstüne örne- ğin. Ama tartışmayı bununla da sınırlamayalım. Son altı ayı, al- tı yılı, on altı yılı gözden geçire- lim dilerseniz. Ama mutlaka bugün vanlan noktayı deşelim. Kendinizi ister "demokratik sol" ister "sosyal demokrat" olarak tanımlayın. Bugün van- lan nokta sizce gerçekten sol mu? Hayırsözümüz lideriere değil. Size!.. Kentlerdeki, kasabalarda- ki, köylerdeki sosyal demokrat- lara. Kendini bu bağlamda sol- cu olarak tanımlayanlara. Liderler malum. Karaoğlan sonunda geldi geldi dürüst li- der Ecevit'e indirgendi. Olacak iş mi bu? Nezamandır "Ama bi- zim liderimiz hırsız değil, dü- rüsf demek bir solcu politika- cının "mümeyyiz vasfı" (=ayırde- dici özelliği) oldu. Şu yoksul ve acılı ülkenin kalkınması, refaha yönelmesi, esenlik bulması için gereksinim duyulan, salt "dü- rüstlük" olabilir mi? Alın Deniz Baykal'ı. Bazen adını koyarak. bazen koyma- dan "Yeni so/"dan söz ediyor. Söylediklerinin içi boş olsa "De- magoji yapıyor. Sosyal demok- ratlann eski hastalığı popüliz- me kapıldı yine" deriz. Ama içi boşfilan değil. Dolu. Kapitalizmden ödünç alınmış reçetelerle dolu. Hem de tıkabasa. Özelleştirmeye bir seçenek üretmektense, onu bir sihirli re- çete olarak kutsayan; serbest pazar ekonomisinin, daha on- beş-yirmi yıl öncesine kadar en azgın kapitalistlerce bile açıkça savunulamayan bir vahşi kapi- talizm anlamına geldiğini -bile- rek, bilmeyerek- göz ardı edip göklere çıkaran bir görüşe bel- ki "yeni" denebilir ama "sol" di- yebilmek için karşınızda birena- yiler yığını olması gerek. (Şimdi hiç kimse kalkıp da "Vay sen bize enayi mi diyor- sun?"! demesin. Eğerbu "ye- ni sol" denen yaveleri gerçek- ten de "so/"sayan varsa, onla- ra ne demeliyim? Siz olsanız ne derdiniz?) • • • Evet, sözümüz liderlere de- ğil. Kenteki, kırdaki sosyal de- mokratlara! Kendini bu bağlam- da solcu olarak tanımlayanla- ra! Sağdakilerin, merkez sağ- dakilerin seçimden seçime san- dık başına gitmelerini anlamak mümkün. Ama solcuolmak se- çimden seçime sandığa gitme- ye indirgenebilir mi? Solculuk bilinçli bir siyasal seçme değil mi- dir? Insanın kendi kendine top- lumsal görevler, ödevler yükle- mesi ve kendiyle tutarlı kaldığı sürece de bu ödev ve görevle- rin üstesinden gelmek için ça- ba harcaması demek değil mi- dir? Sosyal demokrat partilerin te- pesi çürüdüyse, sosyal demok- rat taban tribünde oturup yas tut- ma hakkına sahip olabilir mi? Tepeyi silkelemek kimin görevi? Bir lider kolay yetişmiyor. Ka- bul. Ama başansızhğı, yetersiz- liği kanıtlanmış liderler de tasfi- ye edilmiyorsa, sizce o sosyal demokrat harekette bir bozuk- luk yok mu? "Üstüne ölü toprağı serpil- miş" deyimi, Türkiye'nin sosyal demokrat hareketinin bugünü- nü tanımlamak için cuk oturu- yor. Peki bu toprağı kim serpti? Üstüne serpilmiş ölü toprağını silkelemeyenin hiç mi suçu yok? Sizce 1996 Türkiyesi'nde sos- yal demokratlık biraz ucuzla- mış gibi değil mi? Bugünlük bu kadar. Ama sa- dece bugünlük... POLİTİKA GLONLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA Beklenen Sonuç Başbakan Mesut Yılmaz açık konuşuyor... Diyor ki: "Gensoru kabul edildiği gün seçim süre- ci başlamış olur..." Yılmaz dün Brüksel'deydi. Başkentte ise DYP gru- bundaki çatlak tartışılıyordu. DYP'de siyasetten nasibini almayanlar korosu hep bir ağızdan tempo tutuyorlar... Birisi diyor ki: "Siyaset bugün başladı, görüşeceğiz..." Yalım Erez neden pek keyifli? O da 'kasım kasım' kasılıyor, çevresine caka satı- yor: "Biz birpuan düştük, ANAP dört puan.." Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az... Merkez sol eriyor, merkez sağ aşağıya iniyor... Neden, niçin? Belediyenin ekmek büfelerinin önünden bir geçin. işçi, memur, emekli, dul ve yetimle bir konuşun. So- runun yanıtını alacaksınız... RP neden erimiyor, niçin hâlâ dimdik ayakta duru- yor? Merkez solun silahını büyük kentlerde kullanıyor, kır- sal kesimde ANAYOL'un canına okuyor... Onun için! Türkiye vurgun ve soygun cenneti... İsmail Beşikçi, Işık Yurtçu hapisteyken. Engin Ci- van, Selim Edes ve Ahmet Özal yurtdışında günü- nü gün ediyor... Arkadaşımız Berat Günçıkan'ın 'Cumartesi Anne- leri' yazı dizisini okuyor musunuz? Bu kayıp insanlar nerede? Talat Türkoğlu, Düz- gün Tekin, Hayrettin Eren'i kimler kaybetti? Faili meçhuller, gözaltında kayıplar. geceyarısı kim- sesizler mezarlığına gömülen insanlar... Hasan Ocak ı öldürenler bulundu mu? Hayır!.. Me- tin Göktepe'yi döverek öldürenler polisler değil miy- di? Evet!.. O zaman katilleri nerede, devlet içinde ör- gütlenmiş 'cinayet şebekeleh'ru kim veya kimler ko- ruyup kolluyor? ANAP düşüyor.' merkez sol giderek eriyor, Refah ise iktidara doğru adım adım ilerliyor... 2 Haziran'da yapılan 'miniyerel seçimler' elbet bir genel seçimle karşılaştırılamaz. Ama Sıvas'ta RP ile BBP'nin, oyların yüzde 80'ini alması önemlidir; ANAP "O oylarbizim" dese bile. Türkiye'de ırkçı-şeriatçı par- tiler giderek güçleniyor... İnsanlar aç. insanlar işsiz... Istanbul'un varoşlarında bir teneke su için kadın- lar birbirlerini öldürüyor, Hakkâri'deki çöplükte çocuk- lar ekmek ve yiyecek topluyor... Ankara'da, İstanbul'da demokratik haklarını arayan üniversite öğrencileri gözaltında işkenceden geçip, ertesi gün tutuklanıyor... Tansu Hanım, Yalım Bey acaba bu olup bitenleri nasıl değerlendiriyor; Mesut Bey. Bülent Bey, Deniz Bey bu konuda neler söylüyor? Adana'nın varoşlarındaki sefaleti hiç gördünüz mü? Van'da, Elazığ'danaylonçadırlardayaşayanlara "Re- fah'ın neyi var" diye hiç sordunuz mu? • • • Bugün iktidarda olan parti ANAYOL mu? Başba- kan ANAP'lı, bakanlar DYP ve ANAP'lı olduğuna gö- re öyle. Ama içişleri'nden Milli Eğitim'e, Kültür'den Ma- liye'ye dek devletin kilit noktalarında şeriatçı-ırkçı ya- pı egemen değil mi? Ne yazık ki böyle. Işte bu örgütlenme, yani kuşatma. ANAP ve DYP'nin defterini dürecektir. Kırk yıldır devletin içinde küme- lenen 'şeriatçı-ırkçı' yapı ilk seçimde iki partiyi ikti- dara taşıyacaktır. Yani RP ile BBP ilk genel seçimde herkesi şaşırtacaktır. Üniversite, yüksekokullardan sonra, lise. ortaokul ve hatta ilkokullarda 'mescit açan' kafalann şimdi sağa sola caka satmalanna şaşırmamak elde değil. ANAP'lı Agâh Oktay Güner, Kültür Bakanlığf nı 'şe- riatçı-ırkçı' kadrolara açıp laiklik ve demokrasi yanlı- sı yöneticileri dışlarken Mesut Bey neredeydi? DYP'li Turhan Tayan Milü Eğitim'i tepeden tırnağa 'şeriat- çı-ırkçı' kadroların emrine verirken Tansu Hanım ile Yalım Erez Bey neredeydi? Hacılar, hocalar, şıhlar, şeyhler ANAP'ı ve DYP'yi tarikat kuşatmasına almışt/r... RP de bunları gördükçe bir hayli keyiflenmektedir. Ülkeyi kuşatan 'karayobaz çeteleri'nl ise bazı özel kanalların 'fe/(yefto//'kişilerince 'yorumcu'olarakçı- kartılan dönek liboşlar savunmaktadır. • • • RP şu anda kadrolarıyla iktidardadır... Valilerin, kaymakamların, emniyet müdürlerinin ço- ğunluğu onlardan yanadır, kolları da ANAYOL'dadır. RP tek başına ikîidara geldiğinde gerçek kimlikleriy- le ortaya çıkacaklardır... Ne diyor Mesut Yılmaz: "Gensoru kabul edildiği gün seçim süreci başla- mış olur..." Eh, bu da RP'nin işine yarar! Şimdiden sonucu kestirmek ise hiç zor değildir... Internet: http: // www.planet.com.tr/Xn E mail: Hikmet .Cetinkaya <<ı Planet.com. TR Ekrem Pakdemirli 4 Yılmaz istifa etmeli' ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - ANAYOL hükü- metinin dağılma noktasına gelmesi ve yerel seçimlerde- ki oy kaybı. ANAP'taki mu- halifleri hareketlendirdi ANAP Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli. Başba- kan Mesut Vılmaz'ın hem parti Genel Başkanlığf ndan hem de Başbakanlık'tan isti- fa etmesi gerektiğini söyle- di. Pakdemirli. "32. Gün" programında yaptığı konş- mada, ANAP'ın yerel seçim- lerde başarısız olduğunu söy- ledi. ANAP'ın oylannın 24 Aralık genel seçimlerinegö- re 41 merkezde yapılan ye- rel seçimlerde. yaklaşık 6 pu- an gerilediğine dikkat çeken Pakdemirli. şöyle konuştu: "Batılı herhangi bir iilke- de komünist parti genel baş- kanları dışında. art arda iki kez seçimi kaybettiği halde partisinin başında kalabilen lider yoknır. Eğer. Batılı dii- şünce tarzını yaşama geçir- mck istiyorsak, Vılmaz'ın da Çiller'in de aynı şeyi yapma- ları gerekir. Yoksa Gücünüz varsa kongrede düşürün. bu- lun 276'yı hükümeti düşü- rün' demekle olmaz. Mesut Vılmaz'ın hakkındaki genso- ru önergesinin gündeme alın- ması 316 oyla kabul edildiği an başbakanbktan tstifa etme- si gerekirdL" Pakdemirli. ANAYOL azınlık hükümetinin kurul- masının baştan yanlış oldu- ğunu savunarak. "İki lider ne kadar el sıkışsalar ve hasına gülerek poz \erseler de zan- nımca birbirlerini yok ctnıek istiyoriar. Dolayısıyla benim bu hükümetin başarılı olaca- ğına inanmam mümkün de- ğildi. Nitekim3 ayıdoldu.or- tatJa çıkarılan ne doğru dü- rüst yasa. ne de kararname var1 " diye konuştu. Pakdemirli ANAP. DYP ya da sol partilerden herhangi birinin RP ile koalisyon ku- rabileceğini savundu. Pakde- mirli. "Partide sizin gibi dü- şünen kaç kişi var" sorusuna karşıhk. "Hemen hemenbü- tün arkadaşlanm benim gi- bi düşünüyor. Bütün bu ko- nulan konuşuyoruz. Ama bu- gün eğer başına yansınıışsa bunun nedeni patlanıa nok- tasına ulaşnıasıdır"dedı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle