25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
5 HAZİRAN 1996 ÇARŞAMBA • • • • CUMHURİYET SAYFA fittT096 Hırvatistaırın 'anahtarı' AİMİııllah HELSİNKİ / NOTTIISGHAM (Cumhu- ri>et) - (\) Mıllı Takım Teknık Dırektoru Fatih Terim,Turkıyenın artık 'şark'zıhnı- yetını aştığını soyledı Tarıhınde ılk kez Avrupa Futbol Şampı- yonaM fınallenne katılma hakkı elde edıp adını 'en iyi 16'takım arasına yazdıran (\) Mıllı Futbol Takımı'nın 'duşuncedevrinıi' yaptığını savunan FatıhTenm, İngıltere ye buyuk ışler başarmak ıçın geldıklennı soy - ledı Tenm "Bizi, finallere çıkacağız dedi- ğimizde eleştirdiler. Anıa Turk futbolcusu, tekniğiv le, taktiğiyle, anlay ışı ile bu> uk du- şiinmeve alıştı. Şimdi grupta sonunculuk için ada> gosterilivoruz.Ama gnıp maçlan başla>mca herkes gercekTürkive'yi gore- cek. Çeyrek fınale çıkarak bir ilki daha ger- çekleştirmek istıvoruz. Hırvatistanı çoz- dük. Guçlu bir takım. ama Turkiye de guç- • Hırvatistan maçını izleyen Rasim Kara, teknik direktör Fatih Terim'e geniş bir rapor verirken " Yaşlı Hırvatistan defansmı iyi bir Abdullah rahatlıkla geçer. Hakan hava toplanndan gol bulabilir" dedi. lri"dedı Tenm, Hırvatıstan'ı kanatakınla- direntekme\ki,for\et.Eğerbuuyumusağ- n ıle yıpratmaya çahşacaklannı soyledı larsak başanlı oluruz"dedı Gol aüvoruz Turk mıllı takımının artık gol yedıkten bonra dağılmadığını \ e toparlanıp beraber- lığı sağlayabıldığını belırtenTerım "Eski- den gol >edik mi krize giri\orduk. Şimdi ra- kip kim olursa olsun uzerine uzerine gidi- yoruz. \ncak şu sıralargol yoilannda sorun- lanmız \ar. Beni finaller oncesi endişelen- Kara'nın raporu S lrlanda - Hırvatıstan maçını izleyen ve notlartutan antrenor Rasim Kara,teknık dı- rektor FatıhTenm ve futbolculara 11 hazı- randakı rakıbımızın zavıf yonlennı anlattı Kara"nın raporuna gore Hırvatıstan"ın en aksayan tarafı. sa\unması Genelde yaşlı oyunculardan kurulu olan defans. ozellık- le >an ortalarda \e kafa toplannda buyuk hatalar yapıyor Formda bir Abdullah'ın Hınatıstan'ın sağ kanadını Telç'edeceğı- nı soyleyen Kara. Hakan'ın da ha\a hâkı- mıyetıyle gol atabıleceğını bıldırdı Hırva- tıstan'ıngol ayaklan Boban,Suker\e Bok- siç'e Bülent, İolunav ve Alpay'la markaj yapılması gerektığını de soyleyen Kara, Jarni ıçın de onlem alınmasını ıstedı İngiltere'ye geldiler Helsınkı kampını tamamlayan (A) Mıl- lı Futbol Takımımız, dun ingıltere'ye gel- dı Nottıngham'da ılk çalışmayı dun akşam Grantham Stadı'ndagerçekleştıren futbol- culanmız antrenmanlara bugun de devam edecek Mıllı takımda Tugav'ın hafıf sa- katlığı var Ancak bu futbolcu Hırvatistan maçına kadar yetışecek K İ M N E R E D E 8 - 3 0 Haziran 1996 LONDRA'D AN / ZAFER \RAPK1RLİ Futbolun beşiğinde, futbol ayıbıLONDRA - Sponsor fırmanın kullandıgı deyımle "futbol yi- yip. futbol içilecek, futbolla vatılacak" gunlere hızla y akiaşıvoruz Bugunu say mazsak 48 saat sonra buv uk he- vecan ba^layacak Beşıgıne donen İngıltere. Avrupa futbolunun en ıyı 15 takımını agırlayacak uç hafta bö- yunca Ev sahıbı İngıltere. futbolu dun- yayayaymnveyıllarboyu. heryo- nuyle futbolseverlerın gıpta ettıgı bırulke Ancak bunun ağırlıgını ge- rektıgı kadar taşıyıp taşıyamadıgı son 10 yıldır hep tartı^ma konusu oluyor 1985 yılında yaşanan Hey- sel facıası ıle ıy ıce dunyanın gunde- mıne gelen hoolıganlar. ingılte- re nın dunvava yavdığı ve Turkçe de dahıl pek çok dılde avnen verleş- mı» bulunan korner. taç ^antra for- vet. defans gıbı bır yıgın bozcugun ' yanı sira. dunya sozluklerıne eeçtı . bıle Hoolıganlık. sadece futbol saha- lanndadegıl cadde ve sokaklarda. barlarda parklarda hemen her ver- de bır ya^am bıçımı olarak da ta- , nımlanabılır Hoolıganınyaşamfel- sefesı guzel olan, dostluk ıçeren ınsanlık ıçeren her şeye karşı çık- mak ve tahnp etmektır Sporun en guzel yanlannı.ençırkınolaylarha- lıne getırmektır Hoolıganlık, sadece üzennde y ır- tık pırtık elbıseler taşıyan, kollan dogmelı ve kafasını kazıtmış. pos- tallı genç mılıtanlann değıl. başka- lannın da ruhlannda vardır Bunlar maalesef, kımı zaman futbol kulup- lennde para babası yonetıcı. kımı zaman da mılvarlarla ovnavan ve mılyonlann taptıgı bır şımank fut- bolcudur Bu"i\igi\iınli''hoolıgan- lar ıstedıklerını soylemek, ıstedık- lerını yapmak. ıstedıklen yen pıs- letmek ozgürlugune sahıptır Çun- ku zengındır Çünku unludur İNGİLİZ POLİSÎ HOOLİG \ \ L \RA GÖZ 4ÇTIRMIYOR - AMTipa Futbol Şampivonası için alar- ma geçen İngiliz Polis Teşkilatı turuklamalannı dün de sürdürdü. Ingiliz Polisi daha önce olavlara kanştıklan belirienen hooliganlann ev lerine ve işverierine baskınlar duzenleyerek potansiyel suçlulan gozaltına alırken bu tip kontrollere devam edeceklerini sovlediler. (Fotoğraf REUTERS) Çünku herkes onlara mecburdur Mıllı takım kamplannda bıle bu- lunur bunlardan Içkı ıçer, sersen- lık ederler Bındıklen uçagı tahnp ederler Ulkelennı temsıl ettıklennın ve mılyonlarca gencın kendılennı or- nek aldıgının bılıncınde degıldır- ler Formalannıparçalarcasınaçıl- gın partıler de gorgüsuz serserıler gıbı davranırlar Sporun felsefesın- dekı efendılığın ve guzel goruntu- lerın onlarla bır ılgısı yoktur Yaptıkları ettıkîerı ortava çıktı- gında. ".Neolmuşvani"pişkinliginc başvururlar. Aynı, politikacılann vaprığı gibı "Bastn bunlan abarrı- yor» Hep basının yuzunden" gıbı- İerden ahmakça açıklamalara baş- vururlar L'btune ustlük. kendı baş- larındakı yonetıcıler de onlara "ta- kımın \e ülkenin bekası^uğruna sa- hıpçıkınca ıyıceaklanmışlardır Ya da oyle zannedıyorlardır Aynen. İngıltere takımının ve yö- netıcılennın bu hafta yaptıklan gı- bı Futbolun beşıgı v e anav atanı. bu- yuk bır futbol şolenıne hazırlanır- İcen son 10 y ılda bırkaç kez yaptığı gıbı dünya futboluna bır kez daha kotu ornek olmuştur A GRUBU I B GRUBU Wembley Bırmıngham Ingıttere Isvıçre Hollanda Iskoçya Leeds Nevvcastle Ispanya Bulgarıstan Romanya Fransa Gruplarda ılk ıkı sırayı alacak takımlar çeyrek fınale çıkacak CGRUBU I DGRUBU üverpool Manchester Almanya Çek Cum Italya Rusya Sheffıeld Nottırtgham Danımarka Portekız Turkıye Hırvatistan Çeyrek final 22 Haziran: B grubu 1 .'sı ıle A grubu 2 'sı B grubu 2 'sı ıle A grubu 1 .'sı 23 Haziran: C grubu 1 'sı ıle D grubu 2 'sı C grubu 2.'sı ıle D grubu 1 'sı Yarı final: 26 Haziran Final: 30 Haziran - VVembley Londra FİNALE KOLAY GELMEDİK Zorgrupta ~ zoru başardıkSpor Serv isi - Sepp Piontek'ten gorev ı de\ - ralan FatihTerim."Türk halkının bekleme- v e. sabretmeve tahammülü kalmadı. Hede- fimiz Ingiltere" dedığınde bırçok kışı genç antrenoru 'haval tacirliği'y le suçlamıştı Ger- çekten de mıllı takımımızın ışı çok zordu Av rupa'nın goz- delerı Isveç. tsvıçre, Macanstan ve 'belaümız'Izlanda ıle aynı gruba duşmuştuk Maraton başlıvor Fıkstur çekımıne gore elemelere Macanstan deplasma- nı ılebaşlıvorduk Herkeste bır telaş vardı. "Yenilgjvlebaş- larsak sonumuz olur." Gerçekten Fatih ın 11 ı bu endışeyı hıssedıyordu Budapeştede maç başladığında 1-0 derken 2-0 yenık duruma duşmuştuk "Yine husran" mı olacaktı sonumuz" 1 Boyle duşunurken Tenm ın 'aslanlan'ndan Ha- kan çıktı sahneye Şımdı 2-1'dı Derken savunmadan ko- pup gelen Bulent. skora dengey ı getırdı 2-2 Ardından sahamızda Izlanda ıle karşı karşıya geldık Bu kez 'şeytanın bacağı' kınlmalıydı Bızı bır kez Duny a Ku- pası ndan eden "balıkçı' ulkesı. Alı Samı \en"dekı maçta bozguna uğrarken mıllı takımımız da İngıltere sınyallen vermeye başla- dı Bu maçın golculen Saffet (2) Hakan (2) ve Sergen'dı Hızımızı al- mıştık Bu kez rakıp Is- vıçre'ydı \\m \\\ Samı \en"de oynuyorduk Tn- bunlerfull'du <\masakat sakat oynayan Rüştü'nun ıkı hatası ıle yenılen gol- ler. •moralleri" sıfıra ın- dırdı Recep'ın uzaklar- dan attığı gol ıse sadece averaj duzeltmeye yettı Umuda doğru Hakan,goüeriv le alkış topladı. Kvıçre bozgunu sonrası •felaket ttUallan". "Ta- manı burava kadar'" de- meye hazırlanıvordu kı Isveç maçı ımdada yetış- tı O zamanın 'Torinolu'su Hakan ve Sergen'ın gollen ıle kuzeyın devını 2-1 le devıren mıllı takım yenıden 'umu- da'tutundu Şımdı sirada Uvıçre deplasmanı vardı Mıllı- ler bınlerce gurbetçının desteğı ıle îsvıçre karşısında ade- ta coştu Hakan'ın spor programlannajenenk olan golu ve Ogun'un altın vuruşu skor tabelasına 2-1 olarak yansıyın- caTurkıve. cıddı cıddı 'fınal'hesabı yapmaya başladı Ar- tık kaybetmek voktu Inonu"dekı 2-0 İık ıkıncı Macarzafe- nnde Hakan'ın şollennı alkışlayan bızler Tenm'e ılk kez hak venyor ve "lngiltere"ve gideriz"dıyorduk Kart cezaları Dev len aşan mıllı takımımız. elemelerde bu kez 'kart'a takılmıştı Attığı gole sevınıp formasını çıkardığı ıçın san kart goren Hakan ve Recep Izlanda ıle oynanacak kntık maçta forma gıyemeyecektı Ozellıkle Hakan'sızlık. mıllı takımın gol yollarını tıkadı ve soğuk bır gecede mıllılen- mız 0-0"a razı oldu Son maç ıse lsveç'le deplasmandaydı -\rtik "Va puan \apuan"dıyor\egruptakıdığermaçlarabakıyorduk Ger- çı rakıbın final umudu çoktan bıtmıştı. ama onlar da ele- melen yenılgıyle kapamak ıstemıyorlardı Kulağımız rad- yoda gozumuz sahadaydı Yenık duruma duştuk 25 dakı- kada Hakan vetıştı ımdada Ardından Petersson. skoru ve- nıden Izlanda lehıneçevırdı Amamıllılerpesetmeyecek- tı Anderson 7 2 dakıkada ceza alanına yapılan sert ortayı kendı ağlarına gonderdı A.rtık ış bıtmıştı beraberlık bızı 'En iyi ikinciler" sıra^ında İngıltere ye taşımıştı Polis, futbol teröristleri için finaller öncesi halktan yardım istedi Ingiltere'de hooliganltörkusuLO^DR.A (Cumhurivct) - İngıltere futbolunun başbelası olan hooliganla- nn şampıyona oncesi Turk ve Hollan- dalı taraftarlara kın kusan mesajlargon- dermesı Euro % organızatorlerını ve polibi harekete geçırdı Polis oncelıkle sekız y ıldır surdurdu- gu Crimestoppers adını verdıgı proje çerçev esınde halktan vardımlannı arttır- masını ıstedı Crımestoppers'ın telefon numarası 0800555111, halk iMmlen sak- lı tutulmak uzere hoolıganlarla ılgılı tumbılgılerı olavlan ıhbarlan bu tele fona aktanyor Polis aynı ışbırlığını şampıyona sırasında mısafır taraftarlar- dandabeklıyor Crimestoppers operas- yonuyla Ingılız polısının sekız yılda 15 bın hoolıganı tı^ledıgını de eklevelım Demir parmaklıklar arkası Hoolıganlara karşı onlemler burada bıtmıyor. her btatvumda kurulan hapıs- hanelerde "sakıncaü sevırciler' maç so- nuna dek demır parmaklıklar arkasında tutulacaklar. doksan dakıkanın sonunda salıverılecekler Statlara herturlu fırlatılabılecek mad- de sokmak yasak Buna elma. portakal gıbı tum mey veler de dahıl LEFA'nın tnbun anarşısıne karşı ıl- gınç onlemlen var, 16 takım arasında bır Faır-play odulu duzenlenıyor bu odülun sahıbı futbol seyırcısının oyla- ny la belırlenecek, aynca oyuncular her maç oncesi rakıp takım oyunculannın ellennı teker teker bikmakla yukumlu 16 takımın kaptanlan da cuma günu bı- raraya gelıp şıddete karşı oluşturulan bırbıldmnınaltınaımzalannıatacaklar Boby Charltonun yorumu 'Almanlar formsuz' LONDRA(Cumhurivet)-1966 Dunva Kupası nın unutul- maz ovuncubu Sir Bobbv Chaıiton. muşterek bahısçılerın bu- vuk şans tanıdığı Alman mıllı takımına Euro 96'da şans ver- medı Sır Bobbv Charlton Londra davaptığıaçıklamada "Al- manlan birikre venecek. Onlan izledim \e munlannı hk; be- ğenmedım.formsuzlar. \lmanva guçlu bırekıp, ancak kadro- lannda oyunun kaderim değiştirecek futbolcular \ok~ dedı Son şampiyon Danimarka, yine 'sürpriz' peşinde Kuzey'in dinamitleri Danimarka'nın en biiyük kozu Laudrup. Spor Senisi - Danımarka vanı s>on şampiyon 4 yıl on- ce <\vrupa Şampıyonası fı- nallenne Yugoslav ya'ya am- bargo konulmasıvla son anda katılan Vıkıngler surpnzbır şekılde fınale kadar gelmış. Almanva'v 12-0 yenerek Go- teborg'da şampıvonluğu tat- mıştı Mıllı takımımızın da eskı patronu Sepp Pıontek ın dunva futboluna kazandırdı- gı 3-5-2 sistemıyle başandan başarıva koşan Danımarka Ingıltere'vegenç bırtakımla gelecek 1996 elemelenne ts- panva'nın ardından ıkıncı sı- rada tngıltere yı garantıleven takım ola- rak gıdecek olan Danımarka bu karşılaş- malarda 19 gol atıp 9 gol yedı Makedon- va'vı 1-0 \e 1-1 ıle geçen Vıkıngler Bel- çıka ıle deplasmanda berabere kalıp kendı sahasında3-l kazanmasınıbıldı Ermenıs- Nielsen takımından memnun değil 'Hazır değiliz' KOPENR4G (Cumhuriy«)-Danımarka MılhTakımı"nın teknık dırektoru Rıchard Moeller Nielsen. takımının şu ankı performansından memnun olmadığını açikladı Ozel maçta Gana'yı 1 - 0 yenebılen Danımarka Mıllt Takımı deneyımh çalıştıncısı Nielsen. finaîier öncesı çok Mkı çalışmalan gerek- tığını behrtırken. "9 haziranda Pürtekiz Ue oynayacağınuz maca hazır değiliz. tstediğınuz performansa ulaşmamız için çok çaba sarf etmenuz gerekjvor" şeklınde konuştu tan'ı 2-0 ve 3-1 yendı Ispanva ıle 1-1 be- rabere kaldı İspanvada 3-0 venıldı Kıb- ns> Rum Kesımı nı 4-0 yendı. deplasman- da berabere kaldı ve finallere katılmaya hak kazandı Teknık Dırektor Rıchard Mol- ler Nıelsen 6 yıldır takımın başında bulu- nuyor 22 kışılık kadrodan 9'unu ıse ulke dışında top ov- navan futbolculardan seçtı \ ıkınglenn İngıltere'dekı he- defı 2 surpnzı gerçekleştır- mek Fenerbahçe'nın eskı futbol- cusu Brian Nielsen, ve San- Lacıvertlılenn başanlı lıbe- rosuJessHogh undebulun- dugu mıllı takımın en yaşlı futbolcusu Trabzonspor da da 4 sezon once top o> nayan LarsOlsen Danimarka'nın kalesını Manchester Unı- ted'ın fıle bekçısı Peter Schmeichel koruyor De- fanstaVvest Ham'da top ovnavan Rieper. orta sahada Real Madnd"de top ov navan Micheal Laudrup ve tpsvvıch Tovvn'un futbolcusu ClausThorasen ılendeGlas- kovv Rangers'te top koşturan Brian La- udrup takımın kozlan POVLSEN ŞAMPİYONA ONCESİ TAKIMINI ANLATTI* 'Danimarka'ya güvenmiyorum' %Bu çok ko- mıkbırduv- SU Danı- marka nın ılk maçlann- da ben de vardım Şımdı sakat olduğum ıçın gıde- mıyorum, bıraz kıskanıyo- rum doğrusu Bız Danımarkalılar do- ğuştan bıraz optımıstız Ancak ben fazla ılen gı- debıleceğımızı sanmıyo- rum Çunku takımlar çok guçlu Ancak çeyrek fına- le kadar yukseleceğımıze ınanıyorum Bunun dışındakı butun başanlar, bızım ıçın buyuk surprız olur Grubumuzda Turkıye Portekız ve Hırvatistan var Hepsı bıze bıraz ters gelen teknıklerı ve oyun tarzlan ıle guneylı takımlar Porîekızle oynayacağımız ılk maç bı- zım ıçın psıkolojık olarak çok onemlı Ben gruptakı en guçlu takımın Hırvatistan olduğuna Flemming Pov ksen. ınanıyorum Ancak Turklen de yaba- na atmamak gerek Bız ta- kımın guçlu oyunculanna ınanmak zorundayız Högh defansın sigortası Defansta Jes Hogh.en guç- lu futbolculanmızdan De- fansı toplayarak takımı hu- cuma yoneltecek oyuncu Kalecı Schmeichel de anahtar oyunculardan An- cak ondan emınım, kaley ı çok ıyı koruyacaktır Tek korkum. Brian ve Michael Laudrup kardeşlerden Faz- la markaja gelemıyorlar ^ncak kendılenne boş alan yaratabılırlerse ve markaj- dan kurtulabılırlerse ılerde çok tehlıkelı olacaklarına ına- nıyorum Eğerbu ıkı kardeş ıyı oynarsa herrakıbı yene- bıiınz (*) Flemming Povtsen, Danımarkalı mılli futbolcu • Grubumuzda Türkiye, Hırvatistan ve Portekiz var. Bu rakiplerin hepsi bize tersgelıyor. Fazla ileri gıdebileceğimizi sanmıyorum. İngilizlere özel koruma Av rupa Futbol Şampivonası fınallenne ev sahıplığı yapacak İngılızler hazırlıklannı Londra"da surduren mıllı takımlannı oylesıne sıkı koruyorlar kı hanı neredeyse kamp etrafında uçan kuşlara kımlık soracaklar' Yerel guvenlık guçlennın yanı sıra 20 ozel gorev lı tarafından korunan kampın etrafı da çev nlınce antrenmanı goruntulemek ısteyen basın mensupları çarevı hehkopter kıralamakta buldular Sadece 150 bin bilet kaldı ELRO96 ıçın satışa »unulan toplanı l mılyon 400 bın bıletten aenye sadece l50bınadefkaldı Halen 9 maç ıçın ellennde bılet olduğunu açıklavan organızasyon komıtesı bunun çogunun da henuz kımler arasında oy nanacagı bellı olmayan varı final karşılaşmalarına aıt olduğunu belırttı İskoçlar hırsız kurbanı • likoçlann J*gg^ Hollanda ıle oynavacagı maça 6 gun kala Iskoç mıllı takımına aıt tum malzelemeler Stratford'da çalındı Iskoçlardan gelen ıstek uzenne mıllı takımın malzemelennı kamp vapılan Park Hotel e goturen Lmbro yetkılısı. geldıgını haber vermek ıçın otele gırdı ama donduğunde bomboş bır mınıbusle karşıla^tı Şımdı Iskoç polısı hırsızları arıyor Lmbro daçalınan malzemelenn yenne yenısını yetıştınneye çalışıvor Portekiz- Türkiye kapalı gişe Turkıve nın 14 haziran tarıhınde Portekız Mıllı Futbol Takımı ıle ovnavacagı grup eleme maçının bıletlen tukendı Fransız Haber Ajansı AFP Portekız - Turkıve maçı ıçın kapalı gişe dev ımını kullanırken bu maça dıkkat çektı Hollanda'da De Boer şoku y , Av rupa (~~Cm^ Futbol Şampıyo- nası'nın tavon takımlanndan Hollanda nın başanlı savunma ovuncusu Frank De Boer ayak bıleğındekı sakatlığı nedenıyle mıllı takımdan çıkanlıvor Teknık dırektor Cuus Hiddink. De Boer'ın sakatlığı nedenıyle savunmada buyuk bır krız yaşayacaklarını bıldırdı Aja\ ın formasını gıven De Boer. Ajax-Juventus maçında saka' sakat oynamıştı Bu arada Ingılız mıllı takımının ıkı aM Leslie Ferdinand v e Adams da sakatlıklan nedenıvle antrenmana çıkmadılar Her kentte ayrı coşku İngılızler Av rupa Futbol ŞampıvonaM'na sadece spor organızasvonu gozuyle bakmıvor Karşılaşmalann oy nanacagı 7 kentte çeşıtlı etkınlıkler de duzenlenecek tngılızlerın programı ha\ lı ılgı çekıcı Bazı kentlerde unlu pop vıldızlan konser verirken bazı kentlerde de Moskova Sırkı gosten y apacak İngıltere aşçılar diyarı _ ^ ^ - . Brıtanv a da f > •#• ortava çıkan 'deli inek" hastalıgının ardından şampıyona ıçın gelen hemen hemen tum ulkeler ozel aşçılannı da vanlarında getınyorlar Çok iayıda ulke. Ingıltere ve aşçısının yanı sıra yemek vapmakta kullanacağı malzemelen de berabennde getınyor
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle