28 Haziran 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
5 HAZİRAN 1996 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA TELEVIZYON 17 HBB 22.30 'Yüksek Tansiyon' TVT Servisi - Erhan Akyüdız'ın yonettığı tartışma programı "Yüksek Tansiyon"da bu hafta "2 Haziran seçimlerınin analizi" yapılacak Proerama DYP den Sağhk Bakanı Yıldırım \ktuna ANAP'tan Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Okuyan. RP'den Istanbul Mıllervekılı Bahri Zengin KONDA \raştırma Şırketı yonetıcısı Tarhan Erdem katılacak veyerel seçımlenn sonuçlan tartış.ılacak atv 22 05 'A Takımı' TV Ser\isi - Yonetmenlığını Dilek Gökçin'ın >aptığı "A Takımf'nda Sa\aş \> art arda îşlenen taksıcı cına>etlennı ekranlara getırıyor Canlı olarak yayımlanan programda "Cinayetler kim tarafından nasıl işlendi", "Taksiciler kime karşı, neden ayaklandı" \e "Trafiğe kapanan Taksim Meydanı'nda geceyarısı neler oldu" gıbı sorulara yanıtlar aranacak 'Yıldız Savaşları' üçlemesinin ikinci filmi, Irvin Kershnefden Evrenin özgürlüğü için Kanal D 20 35 \\Z$) İnterstar 20 15 Mark Hamıll ve Carrie Fisher fılmin bir sahnesinde. Yıldız Savaşları - The Empıre Strıkes Back / Yonetmen: Irvin Kershner / Oyuncular Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, Bılly Dee VVıllıams / 1980ABD, 124 dk SEVİN OKYAY Ası ıttıfak, Darth Va- der'den kaçmak ıçın donmu^ bır gezegene sığınır Bundan yaklaştk yırmı yıl once >anı 1977 yılındagos- tenme gıren bır fılm "Bun- dan çok önce. çok çok u/aktaki bir galaksi- de..."dıyebaşlıyordu "Yıl- dız Savaşları-Star Wars" herkesın hayatına boyle gır- dı Bucumle yalnızcatekbır fılmı değıl, Hollyvvood sıne- masında \enı bır çağı da su- nuyordu O andan ıtıbaren hem Amenkan smeması hem de seyırcı beklentılen değış- tı Avnca yonetmen George Lucas kendısınden once \Valt Disnev \e Jim Hen- son'ın da buy uk katkıda bu- lunduğu "çocukların kah- ramanları dünyası"nı en fazla gelıştıren kışılerden bı- n oldu "The Empire Strikes Back" teknık ustalıkveka- raktenzasyon yonunden " \ ıldızSavaşlarT'ndanhıç aşağı kalmıyor Kotu olan ozgun filmde kullanılıp her- kesı şaşırtan bu efektlen da- ha sonra da başkalan tarafın- dan sıkça taklıt edıldığı ıçın venılığının bıraz gıtmı^ ol- ması John VVilliams'ınOs- car aada\ gosterılen \e artık neredeyse duyar duy maz ta- nınacak kadar kendıne ozgu guçlu muzığının ılk patlama- sının ve jenerığın ardından. kendımızı aşına arazıde bu- luyoruz Fılmin yapım yo- netmenı George Lucas'ın dunyasında "\ıldız Savaşları" uçle- me:>ının ıkıncı fılmınde Darth \ ader (James Earl Jones'ın -bızım duymaya- cağımız- sesının de desteğıy- le David Provvse ı oynadığı \ ader. bence bu dızının en etkılevıcıkarakten) ımpara- torluğun evrendekı hakımı- yetını sona erdırmek isteyen asılen ezmek uzere ımpara- tora yardım edıvor Sonuç olarak. "V ıldız Sa- \aşlan" meselesınden hoş- lanıyorsanız. ılk fılmı sevdı- nızsebunudase\ersınız Ko- tu bır devam fılmı degıl çun- kü Bulus.lar muah ve ozel etektler gene baskm John VVıllıams'ın yanı sıra. Leslie Dille>, Harry Lange ve Alan Tomkins'ın sanat yo- netımı de Oscar adayı oldu Ingılız Fıtm \kademısı ıse, fılmin muzığıne odul verdı Hayalet - Ghost / Yonetmen Jerry Zucker / Oyuncular Patrick Svvayze, Demi Moore, VVhoopi Goldberg, Tony Goldvvyn, Rıck Avıles, Gaıl Boggs, Vincent Schiavellı/1990ABD yapımı, 128 dakıka TV Servisi - Demi Mo- ore unen ufakbıryapaylık "baştan yaratılmışlık" gostermedığı. guzel ve do- ğal bır aktns olduğu, Pat- rick Svvayze ın da starlık mertebeMnden henuz ınme- dığı donemden, yanı altı yıl oncesınden buyuk bır hıt Zucker kardeş.lerden Jerry olanı janrı şaıbeh bır fîlm yapmış "Ghost", esrar, gerılım komedı fantezı. aşk hıkavesı turlennın bır kan- şımı Ama sonuçta vaktın- den once olen sonra da ge- rıde bıraktığı fanılere yar- dımcı olmak ıçın hayaleı olarak gen donen Sam Vvheat'ın dokunaklı aşk hı- kâyesı Hal ı \ aktı y ennde y uppıe Sam ılekarısı Molly.hayat- larından memnun şekılde vaşayıp gıtmektedır Der- ken beklenmedık bır olay olur, duygusal banka yone- tıcısı Sam. vurulup olur Epeyce sonra (pek zekı btr hayalet savılmaz} sevgtlısı Molly ıçın bızzat mesaı ar- kadaşı Carl'ın bır tehlıke oluşturduğunu anlar Carl yasadışı ışlere bulaşmıştır. kımsenın gozunun yaşına bakacak halı yoktur Sam. sahtekâr medvum o da Mae Fantezi, güldürü, aşk ve biraz da gerilim 'Hayalet' kısa bir süre önce ekrana gelmişti 'Hayalet' olarak geri donen Sam VVheat'in dokunak- lı aşk ovkusunde Patrick Svvayze başrolde oynuyor. Brown"dan(\\ hoopi). Mol- ly ıle temas kurabılmek ıçın y ardım ıster O da bu say e- de. aslında gerçek bır med- \um olduğunu keşteder "Ghost" kendı başının çaresme bakan bır fılm Se- nanst Bruce Joel Rubin'ın karmaşık senaryosuna ve Zucker ın istıkrarsız vone- tımıne rağmen elı y uzu duz- gun (ve çok ış yapan) bır fılm olmuş Daha once kar- deşı David Zucker \e Jim Abrahams ıle (meşhur ZAZ ekibı) "Airplane!", "Top Secret" ve "Ruth- less People"ı çevıren Jern Zucker ılk kez yönetmen- lıgı denıyor Fılmin başan- sını gorunce herhalde bu ı>ın hasarsız bır ^ekılde us- tesınden geldığını duşun- ınuştur Ama cıddı filmler \apmaya soyunan bazı ko- medı vonetmenlennın başı- na gelenler turunden bır fe- Idkete uğramadığı kesın Tersıne buturışler ıçın bu- yuk bır potansıyelı olduğu- nu kanıtlıyor \ncak. kome- dılerıne her turlu "gag"ı doldurma alışkanlığından oka gerek, bu sefer de bır- bınnın zıddı sınemasal us- lupları bır arada karmış "Ghost" da bu vuzden bu- tunlukten yoksun kalmış Hatta bıraz çorba ızlenımı bıle uyandırıyor Nevarkı. ızrev ıcıler fılmden hıç rahat- sızlıkduymadı Samsonun- da kendını ruh halınde Mol- ly ye gosterdığınde herkes hıçkırarak mendılıne uzan- dı O v akte kadar da kâh gu- lup kâh agladılar. bazen de en hasından gerılım fılmı heyecanlan çektıler Richard Lester'in kara komedisinde Beatles'ın ünlü solisti de var John Lennon bu kez oyuncuT\ Servisi-2 DunyaSavaşı sırasında Ingılız ordusunda ağırbaşlı bır genç adam subay olur ve bırlığındekı arkada^larının olumu de dahıl pek çok kotu olayla karşılaşır Bunlann esas nedenı de kendı duşüncesızce becerıksızlıgıdır Jenerıkte adının aldığı verı rolunun onemınden çok o sıralardakı şohretıne borçlu olan John Lennon. onun bırlığındekılerden bırını oynuyor Lester Beatles fılmlen "A Hard Day's Night" \e "Help!"le tanınan bır sınemacı Bu seter de s>ava^ aleyhtan bır kara komedı yapmı^ Ama hem başanlı, hem de degıl Scyircılen guldurmesıne gulduruvor da vermek ıstedığı mesajın \uruculuguna,-belkı de bu vuzden ShowTV0100 Savaşı Nasıl Kazandım? - How I Won The War / Yonetmen. Richard Lester / Oyuncular Mıchael Crawford, John Lennon, Roy Kınnear, Lee Montague /1967 Ingıltere yapımı, 110 dakıka halel getırmış Fılm gosterıme gırdıgı birada yazılan ele^tırılerde genel olarak onun parlak fıkırlerını bev azperdev e y eterınce aktaramadığı goru^u hakımdı "Savaşı Nasıl Kazandıra?". kara komedı ıle yonetmenın kendı uslubunca bır tuhaflığın goz kama^tıncı kanşımı "Candide" ve "Oh What a Lo>el> VVar" çağnşımıvla bezelı Genç subav ın başına gelenlerı 2 Dunya Savaşı'nda orta ya^lı bıreskı subay ın tozpembe hatıralan olarak dınlenz Oysa subavlık vılları baştanba^a felakettir Becenksız Tegmen Goodbad\ adamlannı Kuzev Afnka dan Fransa'ya goturur Fılm. yapay bır hızlı komedı ıle açılı\orama Lebter ın malzemesını daha ılerı ya da denne gotureceğı yolundakı umutlan gerçekle^tırmıyor Lester Patrick Rjan ın romanını beyazperdeve uyarlarken (senarvo Charles Wood a aıt) duygulann yerıne aksıvonu, ıncelıklı hıcvın yennc daha kabaca bıresprı anlayışını l Mahuıı tavlama numaraları Carv Grant, bekâr ve zengin işadamı, Doris Dav de bakire sekreter rulünde. TV Servisi - Bekar ve zengin işadamı, bakire sek- reterın peşınden ko^ar Yıl- dız oyunculannba^arılı per- formansı ve çok akıllıca bır zamanlama sayesınde rahat- lıkla ızlenebılen bır komedı Grant, Dav ve Voung çok lyı Mann. her ne pahasına olursa olsun <\merıkan seks mıtolojısıne sadık kalma gayretı ıçınde Stanlev Sha- piro ıle Mate Monaster'ın yazdıkları senaryo Oscar'a aday gosterıldı Asılında fılmin alışıldık bır reçetesı var Grant ve Dav. bır kedı-fare oy unu oy- nuyorlar Ancak fılmını bu- n, hıkaye Kürk Uğruna -That Touch of Mınk / Yonetmen Delbert Mann / Oyuncular Cary Grant, Doris Day, Gıg Young, Audrey Meadovvs / 1962 ABD, 99 dakıka bıraz zayıf Fılmin "gerilim"ı,kadın kahramanın masumıyetı ve deneysızlığı, adamın da ha- tırı sayılır deneyımınden kaynaklanıyor O. şırketler- leoynayanbırmalıyecı. ka- dın ıse Manhattan labıren- tınde ış arayan zanf bır ha- nım Derken adamın lımuzı- nı onun ustune su sıçratıyor Boy lece karşılaşıyortar, ma- lum "tavlama" numaraları başlıyor KENT HABERLERI İstanbul Lisesi'ndeki sahtekârlık nedeniyle 4 kişi için 10'ar yıl hapis cezası isteniyor Hiloli kura sorumlıüarı ağır cezada Tüpgaz tehlikesi • İstanbul Haber Servisi - Sokak aralanndakı apartman altlannda satı^ yapan tupgaz başılen. olası bır yangın olasılığına karşı halk sağlığını tehdıt edıyor Sanayı ve Tıcaret Bakanhgı nın behrledıgı esaslara gore sokak aralanndakı tupgaz bay ılennın satış vapabılmesı ıçın ışyerlerının ha\ alandırmasının bulunması \e toplam tupgaz ağırlığının 250 kılogramı aşmaması gerekıy or ÇYDD'nin etkinlikleri • İstanbul Haber Servisi - Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğı (Ç\ DD) Kadıkoy Şubesı çocuklara yonelık kış okulu çalışmalanndan sonra şımdı de yaz okulu çalı^ması başlatıyor ÇYDD Kadıkoy Şube Başkanı Gulay Coşkun. temmuz ve agustos aylarında ıkı ayn bolgeden çocuklara "Eğlen - Öğren" projesı çerçevesınde gonulluler tarafından kur!» venlece|ını soyledı Coşkun, kurslarda Turkçe Ingılızce. matematık ve fen derslennın yer alacağını bıldırdı TÜBİTAK birincileri • İstanbul Haber Servisi - Burak Karacık ve Burak Tutkuner TLBIT^KBılım A.damı Yetıştırme Grubu'nca duzenlenen ""Lıse Oğrencılen Arası Araştırma Projelen \ anşması"nda kımya dahnda bınncı oldu Fev zıye Mekteplerı \ akfı Nı^antaşı Ozel Işık Lısesi 10 sınıf oğrencılen olan Tutkuner \e Karacık. bınncıhğı"'Sol-Gel Metodu ıle Sl02-ZrO2 Oksıt Fılmlenn Hazırlanmasf projesı ıle kazandı Toplusözleşme uyuşmadıgı • İstanbul Haber Senisi - IETT den sonra IGDAŞ'ta da toplusözleşme goruşmelen uyuşmazhkla sonuçlandı Tes-İş Sendıkası 5 NoTu Şubesı'nde orgutlu bın 160 ışçı, bugun toplusözleşme goruşmelennın tıkanmasını protesto etmek ıçın Alıbeykoy"dekı Genel Mudurluk bınası ve Kuçukyalı İGDAŞ Bolge Mudurluğu onunde bır protesto gostensı duzenleyecek Etektrik kesintisi • İstanbul Haber Servisi -Beyoğlu trafo merkezındekı çalışmalar nedeniyle bazı semtlere bugun ve yann elektnk verılemeyecek Boğazıı,! Elektnk Dağıtım A Ş "den yapılan açıklamada. bugun 08 00 - 17 00 saatlen arasında Le\ ent Şebbov Sokak. Otoyolcular ve Petek Sıtesı ne. yann ıse yıne aynı saatler arasında Etıler İSarın Sıtesı, Tepecık, \ anarsu, Tunca, Dennce ve İncesu sokaklannın bırbolumune elektnk venlemeyecek İstanbul Haber Servisi - tstanbul Erkek Lısehler Eğıttm \ akfı'nın anaokulu ve ılkokula ogrencı alımı ıçın yaptığı kura çekınıınde 'tzmir* adıyla bılınen "çift gozlu torba" kullandıkları ıddıa edılen \ akıt Başkanı Ender Ciner, \ akıt Egıtım A Ş TemsilciM Mehmet Erdoğan ve \akıt Sekreten Figen Bitirim ıle Beyoğlu 8 Noter Baskâtıbı \dnan Gundoğdu hakkında 10 yıla kadar ağır hapıs ıstemıyle dav a açıldı İstanbul Cumhunyet Başsavcılığrndan alınan bılgıye gore kura çekımı sırasında meydana gelen hılelı durunıla ılgılı olarak yurutulen soruşturma kapsamında dava açıldı Kura skandalıyla ılgılı hazırlanan ıddıanamede. kura çekımı sorumluları Ender Cıner Mehmet Erdoğan ve Fıgen Bıtırım hakkında "Resmi evrakta sahtekârlığa teşebbus suçuna iştirak"ten 3 ıla 10 yıl arasında ağır hapı» cezası ıstenıyor Başkâtıp Adnan Gundoğdu hakkında ıse TCk/nın 340 ve 339 1 maddelen gereğınce "Resmi evrakta sahtekârlığa teşebbus" suçundan 3 ıla 10 yıl arasında ağır hapıs cezası talep edılıyor Ancak yapılan sahtekârlığın TCK'nın 62 maddesınde belırtılen şeklıyle teşebbus halınde kalması nedeniyle, cezada altı veya uçte bıroranında ındırıme gıdılmesı ıstenıyor \çılan dava kapsamında halen gıyabı tutuklu olarak aranan Gundoğdu ve Cıner ıle tutuksuz sanıklar Erdoğan ve Bıtırım'ın yargılanmalanna. onumuzdekı gunlerde ağır ceza mahkemesınde başlanacağı açıklandı Davaya devam edildi Tarsadan, Mesut Yılmaz'dan 400 bin dolar aldı' İstanbul Haber Servisi - Perihan Sa- \aş ın adını kullanarak Cumhurba^kanı Sulevman Demirel'ın de aralannda bu- lunduğu 21 kı^ıyı dolandıran Selçuk Par- sadan v e 5 arkadaşının y argılanmasına de- vam edıldı tstanbul 3 \slıve Ceza \1ah- kemesı'ndekı duruşmada vazılı olarak ıfa- de veren sanıklardan Nafive Yönev Sel- çuk Parsadan ın ortulu odenek ıle ılgılı açıklama yapması ıçın Başbakan Mesut \ ılmazdan 400 bın dolar para aldığını one surdu Duruşmaya tutuklu sanıklar Nafıye Yoney ıle Avhan \vdınav katılırken. bu davadan tutuklu olan Selçuk Parsadan du- ru^may a getınlmedı Haklannda gıvabı tu- tuklama kararı bulunan Nuhvet Buvüköz- türk ve Fugen Onay 'ın a\ ukatlannın. du- ruşmanın gızlı vapılması yonundekı talep- len mahkemece reddedıldı Penhan Sava^ muştekı olarak katıldığı duruşmada ıfade v erdı Sa\ aş. Selçuk Par- sadan ın suç ortaklannın vakalanmasından bırkaç gun once kendısını arayarak bazı kı- şılenn 2 yıldan berı eşı Vılmaz Zafer'ın admı kullanarak para topladığj volunda ıh- barda bulunduöunu belırterek şunlan sov- ledı "Selçuk Parsadan bana Nafive V ö- ney ile bir zamanlar ortak olduklarını. ancak \ one> "in kendisini bir işte aldat- tığını ve ulkûculere dovdıirttüğıinu one surdu. Çocuğumun bakımı için Mustafa Kefeh'den de 50 milyon lira aldıklan iti- rafında bulunanca Kefeli'yi aradım ve olavın doğruluğunu öğrenince de polise başvurdum." Tutuklu olarak yargılanan sanıklardan Nafıve Yoney vazılı olarak okuduğu ıfa- desınde Parsadan hakkında şu suçlamalar- da bulundu "Parsadan bana Çiller'in si- > asi y aşamının biteceğini v e her taraftan para akacağını soyledi. Örtulu odeneği anlatmak için İnterstar telcvı/yonuııdan I milyon dolar aldığını soyledi. Aldığı para karşıhğında da \rdan Zenturk'le Movenpick Oteli'nde buluşarak konuş- nıuş. Konuşması için Mesut V ılmaz'dan 400 bin dolar. konuşmaması için de D\ P'den para almış." GEREKÜ TıEREKU1 ELEFONLAR Bılınmeyen Numaralar. 118 Yangın Ihbar: 110 Polıslmdat: 155 Jandarma-156 Zabıta Mudurluğu 153 ALOlSKIAnza185 • SAĞLIK HızırAcıl: 112 Sağhk Mudurlüğir 0-212 638 30 00 Cerrahpaşa Tıp: 0-212 588 48 00 MarmaraTıp. 0-216 327 10 10 Çapa Tıp: 0-212 534 00 00 Haydarpaşa Numune 0-216 345 46 80 ŞışhEtfahO 212 231 22 09 Taksim llkyardım: 0-212 252 43 00 SSKSamatya: 0-212 588 44 00 SSK Okmeydanı. 0-212 221 77 77 SSK Goztepe: 0-216 302 41 46 • TRAFİK Trafik Şube Md.: Trafik Nobetçı Amıriığı: 0-212 288 72 25 Trafik Anadolu Yakası: 0-216 377 22 04 Trafik Denetleme Şb. Md-0-212 288 99 33 • THY Iç Hatlan 0-212 663 63 00 DışHattar: 0-212 663 63 00 Rezervasyon: 0-212 663 63 63 • DDY Sırkecı Danışma: 0-212 527 00 50 Haydarpaşa Danışma: 0-216 348 80 20 0-216 348 80 20 • VAPUR Şehır Hatlan: 0-212 244 42 33 DenızYollan: 0-212 244 02 07 Denız Otobusu: 0-216 362 04 44 • T E K Elektnk Anza: 186 Beyoğlu: 0-212 237 23 50 Kadıkoy (Aktaş): 0-216 384 29 59 Sefakoy: 0-212 551 15 74 Sanyer 0-212 223 50 81 0-212 289 1611 Bakırköy: 0-212 547 12 81 • Mezariıklar Mudurluğu. (Zıncırlıkuyu): 0-212 272 13 74 Topkapr 0-212 534 46 25 P Hava Tahmını Oğrenme: 0-212 663 0796 Meteorolojı Bolge Mudurluğu: 0-216 355 23 05 Dericüik yaşatdıııaya çalışüıyor Kazlıçeşme 1 nin tarihi dericilik geleneği, bolgede kurulan dev çadırda yaşatılmava çalışılıyor. Zeytinburnu Belediyesi'nın katkılarıvla oluşturulan Zevtinburnu Deri Festivali, HABITAT-H've Türk dericiliğini tanıtmayı amaçlıyor. kazlıçeşme'dc dun akşam açılan Deri Fuarı. H\BIT\T-H"nin bititn tarıhıne kadar surecek. Fuarda, gunde dort kez deri defılesi ve dericiliğin anlatıldığı belgesel Fılm gösterilecek. Vetkililer, fuara 30 deri fırmasının katılacağını belirttiler. Kazlıçeştne'deki deri fabrikalaru çevre kirliliğine yol açtıkları gerekçesiyle yıkılmış; dericiler, Tuzla'ya gönderilmişti. tFotoğrat ALPERTURGUT) OKURMI EKTUBU Sultanahmefteki insaatın durdurulması isteniyor Inşaatta tarihi sarnıç iddiasıİstanbul Haber Servisi - Sultanahmet'te bulunan bır ınşaattan tanhı sarnıç çıktığı ıddıasında bulunuldu Klodfarer Caddesı 38 kapı nolu yerdekı buro ınşaatının temehmn kazılması sırasında tanhı bır samıcın ortaya çıkttğını behrten sokak sakınlen, ınşaat yapımının durdurulmasım ıstedıler Inşaat yapılan alanın ve çevresının tanhı değer taşıdığmı vurgulavan vatandaşlar "Burası buram buram tarih kokuvor. Biz inşaat yapılan alanda bir sarnıç olduğunu düşünuyoruz. Bu sarnıç korunmalı" dedıler Soz konusu ın^aatın çalışmalarını yuruten ı^çıler ıse temelden hıçbır şey ıjkmadığını soyledıler (Fotoğraf SAADETUSLL) Şikâyetimiz dikkate alınmadı' • İstanbul Haber Servisi - Nışantaşı nda oturan yurttaşlar gecelen havaı fışek atılması nedeniyle uyuyamadıklannı soyleyerek vahlığın bu konuya çozum getırmesını ıstedıler Nışantaşı ve Teşvıkıye'de oturan bır grup yurttaş, yaz aylannın gelmesıyle bırlıkte her geçen gun artan havaı fışekler atılması nedeniyle gecelen uyuyamadıklannı, İstanbul \alılığf ne yaptıklan başvunınun da kayda alınmadığını belirttiler Yurttaşlar, ozellıkle Kuçukçıftlık Parkı'nda bu gıbı gostenler yapıldığını anlatırlarken " Havaı fışkler nedeniyle gunlerdır savaş gurultulen dınlıyoruz' dıye konuştular KISAKISJ M Gazıosmanpaşa Kuçukkov'de mevdana gelen yangında bır ışyen tamamen yandı Kuçukkoy Eskı Edırne Asfaltı Polıgon Caddesı 269 Sokak gınşındekı butıkte çıkan yangına Fatıh ıtfaıye ekıplennın mudahale etmesıne karşın yangın sondurulemedı • İstanbul'un çeşitli semtlerinden toplam 4 milvar değerinde 2 adet Magirus marka minibüs ve birer adet Kartal, Skoda, Peugeot marka otomobil çalan 3 kişi ile çalıntı araçları bilerek satın alan 2 kişinin dun yakalandığı bildirildi. • Bakırköy'de diın akşam mevdana gelen trafik kazasında Resul Ozer (30) ölürken Orhan Demir varalandı.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle