03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SATA CUMHURİYET 26 HAZİRAN 1996 ÇARŞAMBA HABERLER Trtışmalı Nareddin Hocakitabı • kNK\RA (Cumhurhet Bünsu) - Yapı Kredı Yayrlan'nın müstehcen bölimleri olduğu ger&çesiyle satışa sunnadığı Pertev Naili Bontav'ın "Nasreddin Hoa" adlı kitabı. Edoiyatçılar Demegi taraindan yayımlandı. Bontav'ın 40 yıllık emeŞini ıçeren kitap. 16-19. yüzullaraait elyarmalanndan yara"lanılarak hazırlandı. EdeHyatçılar Derneğı Başlanı Mustafa Şerif Onaan, kitabın tanıtımında yaptğı konuşmada. Naseddin Hoca'nın müsehcen fıkralannın bir gruptarafından "namus" sonnu haline getirilmeye \e Hoca'nın gerçek kimlgınin üstünün örtüİTieye çalışıldığına işare' ederek "'Gülmece. müstehcenliğı yıkar. temizler" dedi. ESKA davasında beraat • İstanbul Haber Servisi - "Ci\ın skandalf'nda rüşvet olaylanna kanşarak l yıl 8 ay hapis \e 111 milyar lira ağır para cazasına çarptınian, ancak daha sonra yurtdışına giden işadamı Selim Edes ve eski ortağı Kema! Ayyıldız'ın da aralannda bulunduğu 13 kişi, hile yaparak ESKA'yı iflasa sürükledikleri gerekçesıyle yargılandıklan mahkemede beraat ettiler. İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına Kemal Ayyıldız katılırken Selim Edes gelmedi. Mahkeme, tüm sanıklann beraatına karar verdi. Yeşil kart uygulaması • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ödeme gücü bulunmayan yurttaşların yatarak gördükleri tedavi masraflannın devlet tarafından karşılanması amacıyla yürütülen yeşil kart uygulamasına, kronik ve kalıtsal hastalıklann ayakta tedavi, tetkık \e muayeneleri de katılıyor. Sağlık Bakanı Yıldmm Aktuna, dün düzenlediği basın toplantısında, yeşil kartın geçici bir uygulama olduğunu. reformlar gerçekleştiğinde genel sağlık sigortası çerçevesinde fakır yurttaşlann primlerinin devlet tarafından karşılanacağını kayderti. İzmir'de eroin operasyonu • İZMİR(AA)-lzmir'ın Çeşme ilçesınde 11 kilogram eroinle yakalanan 2'si îngiliz, biri Nijeryalı 3 sanık. sevk edildikleri Izmir Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından tutuklandı. Çeşme Limanı'ndan İtalya'nın Brindisi Limanı'na gidecek "Bndıre" adlı fenbota binerken gözaltına alınan ve çantalannın gizli bölmelerinde 11 kilogram toz eroin ele geçirilen lngilizler Brian Andrew Lowe, Rodney Karl Cook ve Nijerya uyruklu Emmanuel J.C. Azubuike. Narkorik Şube Müdürlüğü'nde sorgulandı. Huzurevi kurşunlandı • İstanbul Haber Servisi - Yenibosna'da, özel bir huzurevine kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı. Olayda can kaybı olmazken binada maddı hasar meydana geldi. Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Fatih Caddesi. Muştu Sokak 11 numarada faaliyet gösteren. Cemil Gülşahin'e ait 'Hılal Huzurevi" silahlı saldınya uğradı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken binanın bazı camlan kınldı. Polis. saldırganlann yakalanması için aramalara başladı. Yaralı polis öldii • İstanbul Haber Servisi - Tansu Çiller'in Yeniköy'deki yalısının önünde konıma nöbeti tuttuğu sırada DHKP-C militanlannca açılan ateş sonucu ağır yaralanan polis memuru Şükrü Hüner. öldü. Vurulduktan sonra Çapa Tıp Fakültesi"ne kaldınlan Hüner icın İstanbul Emniyet Müdürlüğü, dün Vatan Caddesi'ndeki binasında bir tören düzenledi. Hüner'in naaşı daha sonra toprağa verilmek üzere memleketi Denizli'ye gönderildi. PKKTiler eylem planlanyla yakalandı 2'si kadm 8 bölücü örgüt militanınm, Yunanistan'da bomba ve sabotaj eğitimi gördükleri açıklandı. Teröristlerin üzerlerinde ve gösterdikleri yerlerde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiği belirtildi İstanbul Haber Servisi - Yasadışı bölücü örgüt PKK'nın Yunanistan'da bomba ve sabotaj eğıtımi gördüğü belirtilen 2'si kadın 8 üyesı. silahları ve e>lem planlanvla birlıkteele geçınldı. İstanbul Emniyet Müdürü Kemal Yazicıoğlu. Terörle Mücadele Şube Müdürü Atilla Çınar ve Istıhbarat Şube Müdürü Adem Demir'ın >aptıklan açıklamaya göre. örgüte yönelık »eri operasyonlar sonucu. "Hüseyin" kod adlı Ibrahim Kanat (34), "Süphan ve Ferhan" kod adlı Hikmet Aslan (23). "Şahin" kod adlı Mehmet İnan (32). "Mahmut" kod adlı Mnlüt Aydoğdu (31). "Hamza ve Dıyar" kod adlı Şahap Doğan (22). "Sinan" kod adlı YavuzNa>ki(30). Emine Kanat (Çıftçı) (22) ve Habibe Çiftçi (22). patlajıcı ıle bomba imalatı için gereklı malzeme ve eylem planlanvla yakalandılar. Yakalanan militanlann üzerlerinde. evlerinde ve gösterdıklen yerlerde yapılan aramalarda. 5 adet lav silahı, 3 adet Kalaşnikof marka otomatık tüfek. çeşıtlı çap ve markada 5 tabanca ıle bu silahlara aıt mühimmat ele geçirildı. Çok sayıda bomba Aramalarda aynca. 57 adet >abancı menşeıli taarruz tipi el bombası. bir adet savunma tipı el bombası. 13 adet içerısine patlayıcılar yerlestınlmış bomba kalıbı. 3 adet zaman ayan hazırlanmış bomba kalıbı. 6 adet boş bomba kalıbı, 6 adet dınamıt lokumu, 7 adet amatol patlayıcı, 5 adet fünye, 21 adet elektrikli kapsül. 22 adet adi kapsül. 80 kilogram TNT, amonyum nitrat. potasyum klorat ve üre. 1 kilogram nitrik asit, 50 gram cıva fülminat. 100 gram cıva. 1 adet kim\asal patlayıcılan bomba kalıplanna sıkıştırmak üzere mengene ve el değirmeni diza> nlı alet. 1 adet ampermerre. 1 adet pil şarj kutusu. 6 adet bomba düzeni hazırlanmış köstekli (cep saati) saat, 5 adet köstekli saat. 1 adet masa saati, 1 adet bomba düzeneği hazırlanmış enjektör, 6 adet boş enjektör ile bomba yapımı için hazırlanmış çok sayıda büyük, küçük ve yassı pil ıle küçük ampuller ve elektrik kablolan da elde edildı. Operasyonlarda a>rıca, 22 paket halınde 211 adet tıbbi malzeme. 7 adet sahte soğuk damga, bölücü örgütün propagandasını içeren 8 adet video kaset. bir örgüt mensubunun kendi adamlarınca sorgulanmasını içeren teyp kaseti. 23 adet örgüt bayrağı ve flaması, 1 koçan vergılendirme makbuzu, çok sayıda örgüt liderının ve kampının fotoğrafı. sahte trafik tescil kartı. kimlıkler, ehliyetler, pasaportlar, örgütsel yayın ve dokümanlar ele geçirildı. Yaptıklan evlemler Yakalanan sanıklann sorgulanmalan sonucu, 14 Temmuz 1995 günü Enver Bili'nın öldürülmesi. 28 Ağustos 1995 günü Aksaray Yenikapı Kennedy Caddesi 116 numaralı yerin önünde bulunan bir otomobilin altına zaman ayarlı bomba konulması ve 7 Eylül 1995 günü Eminönü Ordu Caddesi 211 numaralı yerde bulunan Flora Burger'e zaman ayarlı bomba konulması eylemlerini gerçekleştirdikleri belirtildi. Sanıklann aynca, vergilendirme adı altında vatandaşlardan zorla haraç topladıklan, kırsal alanda faaliyet göstermek üzere eleman sağladıklan, kırsaldaki militanlara lojistik malzeme temin etmeye çahştıklan ileri sürüldü. Sorgulamalar sonucu. 14 Haziran 1996 günü yakalanan sanıklann. bir gün sonra Aksaray Metro Istasyonu'nu en kalabalık olduğu saatte zaman ayarlı bomba kullanarak havaya uçuracaklan, kamuoyunun önde gelen basın ve yayın organlannın bina ve tesislerini bombalamak amacıyla keşif ve istihbarat faaliyetlerine başlamayı planladıklan öğrenildi. Bu sanıklann aynca, büyük ticaret merkezleri. çarşılar, oteller. eğlence merkezlen, turistlerin yoğun olarak bulunduklan mahallere bombalı saldın eylemi planlan yaptıklan, güvenlik kuvvetlenne ait yerleşım yerleri ile bina ve araçlanna bombalı ve silahlı saldın düzenlemek amacıyla planlar hazırladıklan vurgulandı. Sanıklardan. Emine Kanat (Çiftçi) ile imam nıkâhlı olarak evli bulunan İbrahûn Kanat'ın. örgütün üst düzey yöneticilennden olduğu ve örgüt lideri ile doğrudan görüşme yapma >etkısıne sahip bulunduğuna dikkat çekıldı. Yunanistan'da eğitim Sanıklardan Hikmet Aslan'ın Yunanistan'da sabotaj \e bomba eğitimi gördüğü. bu kişinin hazırladığı bombalann da eylem birim sorumlusu Yavuz Nayki tarafından da seçilen eylem alanına yerleştirileceğı belirlendi. İstanbul Emniyet Müdürü Kemal Yazıcıoğlu, teröristlenn planladıklan e> lemleri gerçekleştıremeden vakalanmalarının ülkemiz açısından büyük bir şans olduğunu belirterek "Bu ev lemleri gerçekleştirnıiş olsalardı hepimizi acıya gönıeceklerdi" dedi. Korkmaz'a dava Med-TV yine suç unsuru sayıldı İstanbul Haber Servisi - Bağcılar'da oturan Nezir Korkmaz hakkında PKK'ye yardım ve yataklık ettigi gerekçesiyle açılan davada. evinde Med TV izlemesi suç unsuru kabul edildi. İstanbul DGM Savcısı tarafından hazırlanan ıddianamede. Korkmaz'ın evine gelenlere PKK'ye taraftar kazandırmak amacıyla Med TV izlettirdiği öne sürüldü. Diyarbakır'da istanbul DGM. PKK'ye yardım ve yataklık yaptığı gerekçesiyle hakkında dava açılan Nezir Korkmaz'ın ev inde Med TV izlemesini suç unsuru savdı. Bağcılar Kemalpaşa Mahallesf ndeki evinden gözaltına alınan 27 yaşındaki Nezir Korkmaz hakkında İstanbul DGM tarafından örgüte yardım ve yataklık suçundan dava açıldı. İstanbul DGM Savcısı tarafından hazırlanan iddianamede, Korkmaz'ın PKK sempatizanı olduğu ve e\ ınde Med TV izlediği savunuldu. Evıne gelen misafirlere de PKK'ye taraftar kazandırmak için Med TV izlettirdiği öne sürülen Korkmaz hakkında hazırlanan ıddianamede. "Sanık Nezir Korkmaz, PKK üyesi ve örgütün sivasi kanadı ERNK içinde faaliyet gösteren Şahin'i (Kod) bazı günler evinde banndırarak örgüte taraftar kazandırmak amacıv la eve gelen misafirlere Med TV izlettirdi" denildı. iddianamade ayrıca Korkmaz'ın evinde sakladıgı "Sahador'un Gizli Zindanlan". İsmail Beşikçi'nin "Kirletilen Kavramlar" kıtapları da suç unsuru sayılarak PKK'ye yardım ve yataklık yaptığı gerekçesiyle TCK'nin 169. maddesı uvarınca cezalandınlması istendı. Egede bugün Rektörlük seçimleri devam ediyor Haber Merkezi - Ünıversıtelerde rektörlük seçimleri devam ediyor. Orta Doğu Teknık Ünkersitesi'nde (ODTÜ) öğretim üyelerı arasında yapılan rektörlük seçiminde ikincı kez aday olan Rektör Prof. Dr. Süha Se\ük, 329 o\ la bırınci sırada yer aldı. Seçimlerde. Prof. Dr. Ekrem Selçuk 114. Prof. Dr Bilgin Kaftanoğlu 32. Prof. Dr. Melih Erso>. Prof. Dr. Ayber Ertepınar v e Prof. Dr. İlhan Tekeİi de 2"şero> aldılar. Galatasaray Üniversitesi'nde dün yapılan seçımde halen rektörlük görevini yürüten Prof. Dr. Yıldızhan Yayla, en yüksek oyu aldı. Galatasaray Üniversitesinde 19 öğretim üyesinin oy kullandığı seçimlerde ise Prof. Dr. Yüdızhan Yayla 14. Prof. Dr. Niyazi Öktem, Prof. Dr. İzzettin Doğan. Prof. Dr. Ahmet Abdik. Prof. Dr. Erdoğan Teziç ve Prof. Dr. Barlas Tolon birer oy aldılar. Yıldız Tekmk Lnıversıtesı'ndekı rektörlük seçımlennde. 394 seçmenden 345'i oy kullandı. Üç boş, bir iptal oy bulunan seçimlerde. Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği Ikinci Başkanı Prof. Dr. Ayhan Alkış 148, Rektör Prof. Dr. Turğut Uzel 137. Prof. Dr. Ferruh Ertürk 52. Prof. Dr. İsmet Ağar Yılmaz2. Prof. Dr. Ahmet Yaşayan 1, Prof. Dr. Oktay Aybar 1 oy aldılar. Malatya Inönü Cniversitesi'nde yapılan rektörlük seçimlerinde ise 6 aday yarıştı. Seçimlerde. 210 öğretim görevlisinden 199'u oy kullandı. Adaylardan Prof. Dr. Mustafa Paç 79, Prof. Dr. ÖmerŞarlak68. Prof Dr. Eyüp Aktepe 21, rektörlük görev ini sürdüren Prof. Dr. MehmetYücesoy 15, Prof. Dr Gürsel Ortuğ 11, Prof Dr Osman Kazancı 3 oy aldı. Ege ve Dokuz Eylül üniversıtelerinde rektörlük seçimlen ise bugün yapılacak. Seçimlerde Ege'de 3, Dokuz Eylül'de ise 11 aday rektörlük için yarışacak. Bundan u/un yıllar önce vakfin kurulması için çalışanlar, şinıdi ise somut başarı elde etmenin mutluluğunu yaşıvorlar. Dışişleh Bakanlığı Ortadoğu ve Balkan încelemeleri Vakfı 'nın 12. yıldönümü thtiyardcükanhlann bümeyen heyecanı LEYLATAVŞANOGLl) Doğancılar'dan Salacak'a inerken sol kolda Kasap Veli Sokağı var Bu sokağa girince elli metre kadar ilerde büyük bir bahçe kapısı görüyorsunuz. Kapının kenannda pınnç bir levha üzerine siyah harflerle "Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu ve Balkan Încelemeleri Vakfı" yazılı. Bahçe kapısından giriyoruz. Bizi, vakfin müdürü olan Dışişleri Bakanlığı'nın ılk sözcüsü. emekli Büyükelçı İsmail Soysalkarşılıyor. Biraz heyecanlı; çok mutlu. Bugün vakıf için büyük gün. Vakfin kuruluşunun hem 12. yıldönümü kutlanıyor hem de yeni konferans salonuyla verandanın açılışı yapılıyor. Bırkaç set halinde aşağılara kadar uzanan bahçede yürüjoruz. Bu kutlama çerçevesinde bir "garden party" düzenlenmiş. Kimler yok ki? Başta. vakfin gelişmesi ve daha iyi etkinlik gösterebilmesi için binanın büyümesine önayak olan Dışişlen Bakanlığı Müsteşan OnurOymen, vakfin kurulması için on iki yıl önce kollan sıvayan dönemin Dışişleri Bakanı Vahit Halafoğlu. kendi Dışişleri Bakanlığı süresinde vakıf için elinden geleni esirgemeyen Erdal İnönü. emekli büyükelçiler Fuat Bayrauıoğlu, Nazmi Akıman, Kamran Güriin, İlter Türkmen... Bahçe de çok daha iyi düzenlenmiş, renk renk çiçekler dikilmiş. Bir zamanlar. Erdal lnönü'nün bakanlığ döneminde Sevinç İnönü'nün çiçeklerden bir kısmını kendi elleriyle bahçeye diktıği anlatılıvor. Bütün bunlan dinlerken aklım eskilere doğru gidıyor: 1995in serin bir ekim gününe... Burada yıne bir "garden- parr)1 " var. Anıa hava soğumaya yüz tuttuğu için bahçedekilerin hepsinın sırtlannda anoraklar. spor ceketler, kabanlar. \r iskıleri ve bıraları yudumlayarak o zaman da İsmail Soysal ve Halefoğlu'nun heyecanlı konuşrnalannı. vakfin gelişmesi için OnurCKmen'in ne destekler verdiğini dinlerken "bu ihtiyar delikanlılann" bu enerjisi ve tükenmeyen heyecanlanna hayran kalmıştım. Şımdiyse yine aynı enerji ve heyecan dolu sesler duyuluyor. Bu sefer somut bir başan elde etmenin verdiği mutluluğu anlatıyor Soysal. Helefoğlu. Öymen ve tnönü. Konuşmalan sık sık alkışlarla kesiliyor. O gün, bu güzelim arazınin Dışişleri Baranlığı'na nasıl geçtiğinin öyküsü de anlatılıvor. Yeni tstanbul gazetesinin eski sahibi Habib Edip Törehan bu arazınin sahibidır. Bahçede küçük de bir ev vardır. Törehan ve İsvıçrelı eşi arada bir hafta sonlannı burada geçirmektedirler. Günün bınnde Törehan ölünce Elizabeth Törehan da Isviçre'ye yerleşır. Bu arada tsviçre'deki Tiirk diplomatlarla çok yakın dost olur. Bizim diplomatlar onu her davetlerine çağınr, onur konuğu yaparlar. Elizabeth Törehan bu davranıştan çok duygulanır ve bu araziyi Dışişleri Bakanlığı'nabağışlar. Vakfin kurulmasıyla ilgili ilk fikir tohumlan işte bu arazınin mülkiyetinin Dışişleri'ne geçmesiyle başlar. Bu sıcak havada, cev iz ağaçlannın gölgesinde gülüşüp konuşan, kanepelerinı yiyip içkilerini yudumlayan kalabalığa bakıyorum. Eski ve yeni Dışışlen mensuplannın yanı sıra akademisyenlenn sayısı da yüksek. Marmara Ûniversitesi'nden Şule Kut, Nihal İnce, Nadir Devlet; Boğaziçi Üniversitesi'nden Gün Kut, Ersin Kalavcıoğlu, Rektör Üstün Ergüder. Türkıye Ermenileri Patrikhanesi Sözcüsü Lui Bakar da davetliler arasında. MüsteşarOnur Öymen'in konuşması sırasında kullandığı birkaç cümle belleğime kalın hatlarla kazınıyor: "Bunca >ıldırçok çalıştık. Baktık ki, bir basamak yukan çıkmışız. Bu da çok önemli."Bır basamak yukan çıkmanın öneminin bilincinde olmak bence çok daha önemli. Bu güzel akşam üstü, bu güzel bahçede enerji dolu "ihtiyar delikanlılan" geride bıraİcıp kendi yolumuza gıderken vakfin daha nice basamaklar çıkmasını dıliyoruz. Net Holding'den 'Bazaar 54' Net Holding tarafından sarın alınan Milli- yet gazetesinin Cağaloğlu'ndaki eski bina- sı, holding bümesindeki "Bazaar 54" mağazasına dönüştürüldü. Turizm abş\erişine yönelik halı. mücevher. deri ve hedivelik es>a satışı amacıv la kurulan mağazanın açılışı nedeniyle bir toplantı düzenle>en Net Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Liberal Parti Başkanı Besim Ti- buk, "Türkiye son üç yüz yıldır en iyi dönemini yaşıjor1 " diye konuştu. Batı'daki "kötü" izle- nimine karşın Türkiye'nin her geçen >ıl turizm alışverişinde daha ileriye girriğini anlatan Tî- buk. bunun Türk işadamlarının iyi organizasyonu ve becerisi ile sağlandığını söyledi. Bazı işa- damları gibi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da vatırım yapmayı düşünüp düşünmediklerine ilişkin bir soru üzerine de Tibuk. "Doğu*>a en büyük yahnmı yapan biziz. Doğu'daki üretici- den satın aldığımı/ nıallaria 20 bin aileye isrihdam sağlıyoruz. Bir >öreye en büyük katkı, üret- tiği malı almakhr" dedi. (Fotoğraf: FlLtZ GÜMÜŞ) Avusturya Sosyal güvenlik anlaşması feshediliyor • Avusturya'daki işçılerin çocuk parasının kesilmesinin tehlikeye gırmesiyle formül aranmaya başladı. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Avusturya Cumhurbaşkanı'ndan, kazanılmış haklann korunmasını istedi. Başbakan Mesut Yılmaz da anlaşmanın feshedilmesi karanna tepki gösterdi. GÜNEŞGÜRSON ANKAR.4 - Avustur- ya'dakı Türk ışçilenne. iki ülke arasındakı sosyal gü- venlik anlaşması uyannca ödenen "çocuk parası"nın. tasarruf gerekçesıyle ke- silmesinin gündeme gel- mesi. Türkiye'yı hareke- tegeçirdi. Türkiye, Cumhurbaşka- nı Süleyman Demirel'ın resmi konuğu olarak Tür- kiye'ye gelen Avusturya Cumhurbaşkanı Thomas Kkstfl'e, "kazanıuruş hak- lann korunmast" istemi- ni iletti. Başbakan Mesut Yıl- maz, Avusturya Parlamen- Josu'nun anlaşmanın fes- hi konusundaki kararını eleştirerek "keyfi bir dü- zenlemey e gidilmesine ra- zıoimayacakiannı" Avus- turya'ya bıldirdiklerini söyledi. Çalışma ve Sos- yal Güvenlik Bakanlığı da sosyal güvenlik anlaşma- sının tek taraflı olarak ip- taline karşı. hukuki mü- cadele yürütülmesi için hazırlık başlattı. Çalışma ve Sosyal Gü- venlik Bakanı Emin Kul, Cumhuriyefe yaptığı açıklamada, Av usturya'da 32 bın 543 Türk yurttaşı bulunduğunu belirterek iş- çilere çocuk başına ayda 886 Avusturya Şilini öde- me yapıldığını söyledi. Türk işçilerinin Avustur- ya'da 48 bın 889. Türkı- ye'de de 23 bin 145 ço- cukları bulunduğunu anımsatan Kul, "YıDık270 milyon Avusturya Şilini ödeniyor. Avusturya Par- lamentosu, Türkive'nin yanı sıra. Yugosla>r ya, Tu- nus gibi 5-6 ülkeyİe olan anlaşmalannı da feshet- me karan aldı. Bu karar, Cumhurbaşkanı''nın ona- vına kaldı. Cumhurbaş- kanı'nın onaylaması du- rumunda, bundan sonra işçilere çocuk parası öden- meyecek" dedi. AvTisturya'nın, iptal edi- len anlaşmanın 3 ay önce- den bıldirilmesi koşuluna uvduğunu kaydeden Kul, "Ancak, sözleşmede, ka- zanılmış haklann saklı kal- ması öngörülüyor. Eiilen ödenen paranın kesilmesi ihtimali olduğu sö> leniyor. Bu konuda girişimde bu- lunduk. Ancak, iki ülke arasındaki görüşme, eylül ayına kaldı. Ziyaret nede- nivle. Cumhurbaşka- nı'ndan, ikili görüşmeler sı- rasında, konuv u gündeme getirmesini istedik" dıye konuştu. Kul. çocuk parasının ar- dından, işçilerin emeklilik ve sağlık hızmetlerinden yararlanma koşullan konu- sunda da sorunlar yaşana- bıleceğine dikkat çekerek sorunun çözümlenmeme- sı durumunda, "Avrupa Birliği şartlan içinde, hu- kuki mücadele ile kazanıl- mış haklann korunmasr konusunda çalışma ata^e- liğine talimat verildiğini söyledi. Başbakan Mesut Yıl- maz da dün Avusturya Cumhurbaşkanı KlestiTle vaptığı görüşmeden son- ra. "Avnıpa Birliği'ne kar- şı olan > ükümlülükJerin" çocuk parasının kesılme- sini engellemesi gerektiği- ni sav unarak iki ülke ara- sında yeni bir görüşme sü- recinin başlatılmak isten- diğini bildirdi. Yılmaz, ka- zanılmış haklann Türk iş- çılerının ellerinden alın- masına yönelik keyfi bir düzenlemeye gıdilmesine razı olmayacakJannı Avııs- turya'ya bildirdiklenni be- lirtti. Sağlık Bakanlığı genelge yayımladı 'Sahte diş hekimleriAIDS ve sarüık hastalığınıyayıyor' EBRUTOKTAR ANKARA-Sağlık Bakanlığı. sahte diş- çilerin sanlık ve AIDS gibi bulaşıcı hasta- lıklann yayılmasına zemin hazırladıgını bil- dirdi. Ajikara Diş Hekimleri Odası Başka- nı Nezih Yavuz Tan. bazı diş hekimlerinin ekonomikzorluklar nedeniyle diplomalan- nı sattıklanna işaret ederek "Yurttaşlar,git- tikleri diş hekiminin diplomadaki kişi ile ay- nı olup olmadığına bakmah" diye konuştu. Sağlık Bakanlığı tarafından 79 il valiliği- ne gönderilen "sahte dişçiler" konulu bir genelgede, diş hekimlerinin topluma yal- nızca tedavi edici hizmetleri değil, koruyu- cu sağlık hizmetlerini sunmakla da yüküm- lü olduğu vurgulandı. Genelgede, "Dişvediş- çi teknisyeni gibi isimler kullanarak diş he- kimliği mesleğini vapan ve yasal oimayan bir faaliyet yürüten klşüerin çalışükianna ilişkin duvumlar yoğunlaşmışür'" dendi. Ağız ve diş sağlığı hızmetlennın diş hekimlerince yasal düzenlemeler doğrultusunda yürütülmesini gerektiğinin vurgulandığı genelgede, aksi yönde faaliyet gösterenler hakkında yasal iş- lem yapılması istendi. Genelgede. yasadışı yollarla çalışan diş hekimlerinin sanlık ve AIDS gibi bulaşıcı hastalıklann yayılması- na yol açtığı vurgulandı. Ankara Diş Hekimleri Odası Başkanı Ne- zıh Yavuz Tan, "Gayri yasal yollardan diş he- kimliği yapan kişiler, steril aîetler kullanma- dıklan için AIDS, sanlık, verem, ağız kan- seri gibi hastalıklara yol açmaktadırlar" de- di. Diş Hekımlen Odası'nın yetkılerinın art- tınlması gerektiğini vurgulayan Tan, bunla- nn muayenehanelerinin odalarca kapatıl- masını sağlayan yasal düzenlemeler yapıl- masını istedi. Tan. sahte diş hekimlerinin dü- şük ücretle çalıştığı için birçok yurttaş tara- fından tercih edildiğine işaret ederek bunun da çok büyük sağlık sorunları yarattığını söyledi. Tan. sahte diş hekimliğiniönlemek için. diş hekimlerinin odava üye olduğunu gösteren birçıkartma hazırladıklannı bildir- di. Bazı diş hekimlennin ekonomik zorluk-1 lar nedeniyle dıplomalannı sattıklanna işa- ret eden Tan, yurttaşlann bu konuda dikkat- lı olmasını istedi. Tan, sahte diş hekimliği- nin önlenmesı ıçın Içışieri. Sağlık ve Maii- ye bakanlıklannın işbirliği yapması gerek- tiğini kayderti. Vergi dairelerinin muayenehane açmak ısteyen kişilerden Diş Hekimleri Birliği Oda- sı'na ait kayıt belgesı istemeleri gerektiği- ni belirten Tan. Türkiye'de böyle bir uygu- lama olmaması nedeniyle sahte diş hekim- liğinin önüne geçilemediğini belırttı. Tan, 1219 sayılı >asanın diplomasız olarak çalı- şan sahte diş hekimlenne 1 yıldan 3 yıla ka- dar hapis cezası öngörmesine karşın, bu- nun tam olarak ışletilemediği için caydıncı olmadığını söyledi.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle