26 Haziran 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
26 HAZİRAN 1996 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA 13 VAZIYET KİM KIME DUM DLMA BE///< AK Deniz SOM Interaet: http://www.plonet.com.tr/Xii Öektronâ posta: [email protected] Td: 0.212.512 05 05 Faks: 0.212.512 44 97 Kılavuzluk ve römorkaj hizmetleni B ır de bu hukumet ıçın bır ıc- raat' yapmadı dıyorlar Me- sırt Yıfmaz başbakanlıktan ıs- tıfa ettıgı halde hukumet oyle- sıne "ış"ter yapıyor kı bıldıgınız gıbı de- ğ'i En "başanlı" kurumlardan bırı deTC Başbakanlık Denızcılık Musteşarlıgı Denızcılık Musteşarı adına Denız Ulaştırması Genel Mudur Yardımcısı şu sıralar harıl hanl ımza atıp lıman başkanlıklarına "makam oluru ıle sag- lanan bır ayncalıgı duyuruyor Ayrıcalık geregı izmıt, Gemlık Mu- danya lımanlarında Turkıye Denızcılık işletmesı nın verdıgı kılavuzluk ve ro- morkaj hızmetlen ozel şırketlere açılı- yor Şırketler başvuruyor devlet "okey' djyor 1 Ustelık bırkaç lımanla sınırlı tutul- maksızın Turkıye nın dıger lıman ve ıs- kelelerınde de ozel şırketlere ızın verı- lecegı kaydı duşulerek Adamlar bıraz daha palazlansın ıkı romorkor daha alsın Istanbul Boğa- zı ndakı kılavuzluk hızmetı bıle satıla- cak' Buraya kadar olanı tamam Ozelleştırme adı altında bu ışı de hal- lettıler dıyelım Ama madalyonun bır de otekı yuzu var kı tam bır rezalet 1 Rezaletın ılk or- neğı de Gemlık te yaşanıyor Koçtug'un Bodrum gemısı Gemlık lımanına geldıgınde Turkıye Denızcılık Işletmesfnden kılavuzluk ve romorkor hızmetı alıyor kılavuz gemıden ayrılır- ken gemının acentasıyla kısa bır goruş- me ortamı doğuyor Acente Lıman Başkanı'ndan edındı- SESStZ SEDASIZ NURJKIRTCEBE ğı bılgıye gore bundan boyle Gemlık lı- manında ozel şırketın hızmet verece- ğının bıldırıldığını soyluyor Duşunebılıyor musunuz? Devletı temsıl eden lıman başkanı ozel şırketın reklamını yapıyor 1 Ve ardından yıne Gemlık'te devletın kurumu Denız Naklıyat ın bırgemısıne devletın kurumu Turkıye Denızcılık İş- letmesı yerıne devreye gıren ozel şır- ket hızmet verıyor Bır gemının kılavuzluk ve romorkaj hızmetı alması tonajına gore fıyatlan- dırılıyor ve pek de ucuz bır tarıfe degıl bu gemının yanaşması, kalkması en az bırkaç yuz mılyon lıra tutuyor Ustelık devletın kendı olanagı var- ken devletın gemısınde bıle paralar ozel şırketlere akıtılıyor' Devletın malı denız yemeyen Uğur Mumcıı anıtı arbıye kavşağında, CHP Şışlı orgutu ve CHP'lı Beşıktaş Beledıye Başkanlığı'nın katkısıyla yapılan Uğur Mumcu anıtı hafta sonu gorkemlı bır torenle açılıyor... Uzennde "Vurulduk Ey Halkım Unutma Bızı" yazısının yeraldığı 2.5 metre boyundakı granıt kaıdenın uzennde yukselen uç gorurtumlu bustun açılışına Uğur Mumcu'nun kardeşı Ceyhan Mumcu ve eşı Guldal Mumcu da katılacak... 29 hazıran cumartesı gunu saat 13.00'tekı açılış torenı ıçın Harbıye kavşağı trafığe kapatılacak... Bılındığı gıbı cınayetten sonra Uğur Mumcu ıçın Osmanbey kavşağında bır pano yapılmış ve metro çalışmaları nedenıyle Harbıye'ye taşınan pano ANAP'lı Şışlı Beledıye Başkanı Gulay Atıg'ın ılgısızlıgı nedenıyle dokuntu halıne gelmıştı Mert Alı Başanr'dan SÖZDEYİŞLER Galatasaray Lısesı nı ne zaman gozaltına alacaklar? Avustralya televizyonu Istanbul'da çekim yaparken A vustralya nın unlu TV kanalı ABC'nınbırekıbı uzunveyo- I rucu tnr Ortadoğu çeklmıne 1 çıkmış Lubnan Israıl Surı- ye ve Kuzey Irak tan sonra istanbul a gelmtşler Istanbul'da gecekondular açıkta =\ F O R I Z M U A K Bızı dun\ava rezıl ettın dı>en lıselı gençlen doven tutbolcu Hakan Şukur o parlak zekaM} la ^o\ le du^unmu^ olmalı Sızı dumava nasıl rezıl edenm bu bırkere Avrupa ŞampivonaM \dı be 1 akan lagımlar gıbı çekımlerı yaptıktan sonra bırılerı onları Istanbul'un "guzel yuzu"ne de yonlendırmış Ekıp ıkı gunu alan bır programı Çe- lık Gulersoy a ayırmış Yeşılev ve So- gukçeşme Sokagı ıle çok ılgılerını çe- ken Istanbul Kıtaplığı ndan sonra Gu- lersoy onları Buyukada'ya goturmuş Turıng ın orada yenı bır gınşımı olacak, para bulursa Ekıp Ada da doğal ve tarıhsel zen- gınlıkie yetınmeyerek ınsan dokusuy- la da ılgılenmış Ingılızce konuşan ama ozellıgı olan bırını aramışlar Koşklerın bır kısmı kapalıymış Bır kısmında in- gılızce bılen kımse bulamamışlar Erte- sı gun Fenerbahçesıne gelınmış Yeşıl Cafe de ne gorsunlei" 7 Yaşlı bır hanım gozluğunu takmış Gulersoy'un o cu- martesı Cumhunyet'te çıkan yazısını okuyor Ekıp ıçın bulunmaz fırsat Objektıf hemen ona yonelmış Başını kaldıran yaşlı -ve tatlı- hanım olayı oğrenınce TV'cılere Ingılızce hıtaba koyulmuş New York ta 22 yıl oturup -ve çalışıp- sonra yurda donmuş bır Istanbullu Amerıka da da Cumhurıyet ı bırak- mayan bır Atatürkçü ABC'nın unlu yapımcısı Peter Geor- ge ne dıyeceğını şaşırırken Gulersoy Cumhurıyet'ın "okuyucu kumaşı"nın bu zengın dokusu karşısında haylı duy- gulanmış Cumok'lara dolunay altında sabaha kadar Boğaz gezisi umhurıyet okurları yogun bır haftayıdahagerıdebırakıpyı- ne yogun bır haftaya hazırla- nıyor Bu hafta sonu pıknık ve gezıler agırlıkta Ankara Cumok un oncekı gun Anayasa Mahkemesı Baş- kanı Yekta Güngor Ozden e yaptıgı zıyarete ve kamuoyu duyurularına ılış- kın aynntıları yann yansrtmak uzere soz Cumok'larda İstanbul Istanbul Cumok kultur ve sanat ku mesı bıldırıyor 'Dunyayı sanatın kurtaracagına ına- nan bızler Uretılen sanat eserlerının ancak sa- natseverlerle buluştuğunda varolaca ğına ve sureklılık kazanacagına ınanı- yor bu buluşmayı engellemeye yone- lık her turden anlayışı kınıyoruz Ve ya- şasın sanat dıyoruz" Boğaz gezisi Cumhurıyet okuru Hakan Kıyat sa- hıplerı de Cumhurıyet okuru olan Gun- batmadan Turızm ın Bogazıçı nde du- zenledığı "Dolunayda Sabaha Kadar Vapur gezısıne Cumhurıyet okurlarını çagırıyor 29 Hazıran Cumartesı gunu saat 20 30 da Kabataş ıskelesınden bulu- şuluyor Şehır Hatlan ndan kıralanan gemıyle saat 21 00 de hareket edılı- yor gemıde balık-ekmek salata tatlı yenıyor ve Anadolu Kavağı nda kara- ya çıkılıp Yaros Kalesı ne yuruyuş ya- pılıyor saat 01 00 de Kanlıca da yo gurt yendıkten ve erken ayrılmak ıste- yenlere saat 02 00 de Kabataş ta sa- at 02 30 da Bostancı da gule gule dendıkten sonra Buyukada ya dogru yolalınıyor saat 03 00 te dolunay ışı gında Ayayorgı ye feneralayı ıle yuru- yuşe geçılıyor Sabaha karşı kek ve ku- rabıye bufesı açılırken gezı 05 30 da Bostancı da 06 00'da Kabataş'ta bı- tıyor Aynı anda uç ayrı muzığın de ya- pıldıgı gemı gezisi konusunda fıyat ve ayrıntılı bılgı ıçın telefon 0 212 293 04 38 - 245 60 35 Konya Konya Cumok adına avukat Huse- yın Soydan bıldırıyor 'Son toplantımızın gundemı laıklık ve demokrasıydı Okurlar arasından al- tı arkadaşımız çok ıçerıklı aydınlatıcı ve heyecanlı bılgıler sundular 30 Ha- zıran pazar saat 15 00 de Konya Be- ledıyeler Bırlığı Salonu'nda toplanıyo- ruz Trabzon-Rize Trabzon Cumok'tan Celâlettın Çıft- çıbıldırıyor 'Trabzon ve Rıze Cumok topluluğu olarak 29 Hazıran cumartesı gunu sa at 19 30 da SSK Hastanesı karşısında- kı Karayollan Sosyal Tesıslerı nde ye- meklı toplantıda buluşuyoruz Eylul ayından ıtıbaren yemeklı top- lantıları herayduzenlemeyı duşunuyo- ruz Bu haftakı yemeğımızın ve sohbetı- mızın geç saatlere kadar surebıleceğı gozonune alınarak uzaktan gelecek dostların donuşlerı de planlandı Bu bakımdan yemegımıze katılacakların 27 Hazıran perşembe gunu saat 18 00 e kadar 0 462 326 62 87 veya 321 76 71 numaralı telefonlan arayıp adlarını yazdırmaları gerekıyor Bu arada Surmene de Cumhurıyet Ormanı na yapılan saldırı nedenıyle bızlerı arayarak guç veren yurdun dort bır yanındakı Cumok gruplarınateşek- kur edıyoruz " Fettıiye Fethıye Cumok bıldırıyor Ikı aylık aradan sonra yaptığımız toplantının en onemlı konusu neden ıkı aydır toplanılmadıgıydı Yenı okur- lann da katıldığı toplantıda 30 Hazıran pazar gunu pıknık yapmaya karar ver- dık Gırmeier koyune gıdeceğız veya- kınındakı antık Tlos kentını gezeceğız DSİ nın karşısındakı çay bahçesı onunden saat 10 00 da hareket edı- yoruz Gezıye katılmak ısteyenler 612 00 58 numaralı telefondan avukat Şa- fak Ahmet Deniz'le ırtıbata geçmele- rı gerekıyor ' Borçka Borçka Cumok adına Halıt Özket- bıldırıyor "Hopa dan gelen konukların da ka- tılımıyla ılk toplantımızı yaptık Sohbet şeklınde geçen toplantımızda, ılçemız de Cumhurıyet gazetesının tumuyle tu- ketılmesı geregı uzennde duruldu, kal- kınmada kulturun onemı vurgulanarak Cumhurıyet gazetesının uretıcı kultur duşuncesını yerel bazda da on plana çıkarması konuşuldu Borçka da ço- cuk bahçesı olmadığı belırtılerek ço- cuk bahçesı yapımı ıçın beledıye ıle dı- yalog kurulması ve Arhavı ılçesınde kaldırılan Ugur Mumcu Parkı nın ınce- leme konusu yapılması kararlaştırıldı ' Yatova Yalova Cumok'tan Turgay Akkuş, Şennur Çatalkaya bıldırıyor "Yalova dakı ılk toplantımıza ogren- cıler ev hanımları ve çeşıtlı meslek gruplarından okurlar katıldı Ankara Bursa ve Istanbul dan da konuklanmız vardı Oncelıklı olarak ıletışım grubu oluşturulmasına ve gazetemızın tırajı- nın arttırılmasına yonelık çalışmalarya- pılmasına karar verıldı ' Çorıım Çorum Cumok ıletışım grubu adına avukat Nıyazı Kartaltepe bıidınyor "Daha once havaların yagışlı olması nedenıyle gerçekleştıremedıgımız pık- nığı 29 Hazıran cumartesı gunu ADD Çorum Şubesı ıle bırlıkte yapıyoruz Saat 10 00 da Devlet Tıyatrosu onun- den hareket ederek Samsun yolunun 10 kılometresındekı Kuşsaray koyun- den dort kılometre kadar ıçendekt Sağ- maca alabalık yetıştırme çıftlığıne gıde- ceğız Pıknıge katılmak ısteyen dostların cuma gunu saat 15 00 e kadar ADD ye (tel 225 07 35) Nıyazı Kartaltepe ye (tel 212 45 80} ya da Feyyaz Topak- taş a (tel 224 70 59) bılgı vermelerı gerekıyor Balıkesir Balıkesır Cumok adına Uğur Aksoy, Nuray Guner bıldırıyor "Balıkesır Çağdaş Egıtım Vakfı'nın kuruluş çalışmaları suruyor 3 Temmuz çarşamba gunu saat 18 30'daADDIo- kahnde toplanıyoruz' Mustalakemalpaşa Mustafakemalpaşa Cumok oluşu- mu bıldırıyor "Mustafakemalpaşa dakı Cumhurı- yet okurları olarak ılk toplantımızı 2 Temmuz salı gunu saat 21 00'de ADD Mustafakemalpaşa lokalıde buluşarak yapıyoruz ÇİZGİLİK KÂMİL MASİR.İCI \ HARBİ >EMİH PORO\ G4DD4R DAVl T \ı Ri hi RTC tnt 7HEkSEK.DEG/iHDf 0/2. )( B/L/M£M /şre 0oyt.eE seve/ı/ Z-/İ.1-İ HA2İYK SOHUKIC**, BULUT BEBEK v/tıı y düşünvyovurt) bf tûlü MIRMIRLAR IĞIRDI TARİHTE BUGUN w \IT\Z 26 Hazıran BAĞIMS/Z MADAGASKAR 8UGUN BAStMSl2UGINt ELt>€ Ef- T> APeiKA'UW DO6USUUDA YEG AİAA1 SUYÜK 8ı£ APA OLAN MAMGASKAK'a, IZtg/AJ YtL O*/C£, DENi£ YOUJYLA MAL^yALI 6OÇMEAJLSG Y£&LEŞtoîç Y£ HAUCLA BlgL£Ç££Efi AJuFltSUHU OU/f7l//e- f OAHA ^OMBALAer ARAPLAR V£ POKT€- KIZ.U '<-££ eSLÂAlŞTI 16Oa'L£l?DeM SAKALAVA VE M&S/M4 K£ALLIKLAHl MEM OLMUf, Si/ DueilM lAlGtUZ l/£ F*ANS(2- LAR/M <5£UpNE 0£GtN SUİZMUŞ71J SOMjÇT*, 1896 YIU &4ŞLA&NOA) AAAPAGAS&IR FO4NSA >A BAĞLANMfŞTt YlHMıfJO YUZYIL OG.T&I-A&IMOA, ULU- SAL gıUMCjM G£UÇM££l KE" VE&LBN UUCfiO£UE f96O'7x Msyvesıuı veeeeiLM/şrı ScJa, haşkenf /tuf-ctnanarıyo'dan lcnr göruttuç yer afıyor
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle