03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 22 HAZİRAN 1996 CUMARTESİ HABERLER Ingiliz etine kalkıyor • FLORENCE(AA)- Avrupa Birliği liderleri, Jtalya'nın Florence kentinde yapılan zirve toplantısında. Ingiltere ile 'deli ınek' krizinin sona erdirilmesi konusunda anlaşmaya vardılar. AB'den bir diplomat. "Toplantı sona erdi ve ortaya bir çözüm çıktı" dedi. Italya Dışişleri Bakan Yardimcısı Piero Fassino da. düzenledigi basın toplantısında, "Avrupa Konseyi'nın bir anlaşmaya vardıgını açıklamaktan mutluluk duyuyorum" dedi. AB liderleri tarafından kabul edilen plan, 'deli inek' hastalığı riski olan sığırlann. etkin bir şekilde aynlması karşılığında. Ingiliz sığıreti ıthalatına konulan yasaklamanın aşamalı olarak kaldınlmasını öngörüyor. Yeşilöz gözaltında • İstanbul Haber Servisi- Yayıncı Yusuf Yeşilöz'ün Isviçre'den Türkıye'ye gelişi sırasında Atatürk Havalimanı'nda gö^altına alındıgı bildirildi. Yeşilöz'ün avukatı Kamber Soypak Mehmet Uzun'un "Kürt Edebiyatına Giriş" isimli kitabı hakkında Ankara DGM tarafından dava açıldığını ve gıyabi tutuklama karan çıktıgını söyledi. Kitabın daha önce Türkiye "de Kürtçe yayımlandığını \e Türkçesinin bir gazetede tefrika edildiğini kaydeden Soypak, kitabın Türkiye'deki yayınlan hakkında daha önce herhangi bir soruşturma açılmadıgınj vurguladı. ŞtRKETLERDEN • Philips. kadınlann beğenisini kazanan "hacim konrrol 1650 saç kurutma makinesi'nın ardından erkekler için 'Philips Defınition saç kesme makinesı'ni, "Berberlere kepenk indirtecek ürün' sloganıyla piyasaya sürdü. Kendi kendine saç kesirr.ini sağlayacak olan ürün hakkında bilgi almak isteyenler 0800-211 40 36 numaralı telefonu arayabilirler. Bu arada Philips'in. ürünlerini en iyi şekilde sergilemek için "Philips Köşesi" adıyla oluşturduğu yeni tip standlar önümüzdekı günlerde kullanılmaya başlayacak. • Onduline Avrasya AŞ tarafından Marsiha kiremiti kullanılan çafılarda en ivi valıtım ve tasarrufu sağtamak amacıyla üretilen "Isoline MarsÛya," firmanın daha önce iki çev a- ödülü alan Sapanca'daki tesislerinde üretümeye başlandı. Isoline Marsilya'nın sağladıgı avantajlar ile Türkiye'de olduğu kadar dünyada da önemli bir potansiyel varatacağı kaydediML • Mithat Selection. bu yılın yaz koleksiyonunu "Free Line" temasıyla erkeklerin beğenisine sundu. Giysiler, 'Mithat Selection ile erkekler yazı özgürce yaşıyor' sloganıyla tanıtılıyor. • Escada Jean'm. rahat kesimleriy le dikkat çeken etek, gömlek \e elbiseleri, firmanm Etiler. Maçka, Çankava ve Sport- Carousel'deki mağazalannda satışa sunuluvor. • Singer, ABD'den ithal edilen yüzde 100 dogal malzemeden üretilen, sade görünüşlü yeni mobilyalanyla mobilya sektörüne giriyor. Yeni ürün. temmuz ayından itibaren 130 ayn model ve 1200'ü aşkın çeşitle satışa sunulacak. • HABITAT-I1 konferansında da kullanılan Estron Elektronik AŞ'nin kullandığı ZET bilgisayarlannın tüm ürünlerinin sergilendtği ve sabşının yapüdığı ilk mağaza olan ZET Galeri Erenköy'de açüdL • Yaşar Grubu. şirketlerin gelecekteki yönetici ihtiyacını karsılatnak amacıyla yönetici adaylan senıiner dizisi düzenledi. Eğıtim programı kapsamında "hedef belirleme tekniği S.M.A.R.T.C". "müşteri yönetimi" ve "etkin toplantı yöntemi" seminerleri yeralıyor. İlk mektubu Genelkurmay Başkanf nca desteklenince geniş tartışmalara yol açan Prof. Arsel'den Demirel'e 2. mektup 'Şeriatçı tehdidi ordu uzak tutar'• Prof, Ilhan Arsel mektubunda, şeriatçı güçlerin iktidara gelmeleri durumunda, laik Türkiye Cumhuriyeti Devleti Başkanlığı koltuğunun "Ali Baba masalmdaki seccadeye bindirilmiş olarak göklerin yedinci katına çıkacağını" öne sürdü. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - 24 aralık seçimlermın ardından Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e gönderdıği "^eryüzü Cehennemi Olmayacağız" başlıklı mektubu voğun tartışmalara ııeden olan Prof. Dr. llhan Arsel. Köşk'e ıkıncı bir mektup daha gönderdi. Arsel, 28 mart tarıhlı mektubunda. "Atatürk ilkelerinin kazandırdıklarını şeriatçı tehditlerden uzak rutabilecek tek güç, Atatürkçülüğe. laikliğe. akılcılığa. çağdaş uygarcılığa bağlı ordudur" dedi Prof Dr. llhan Arsel'ın Cumhurbaşkauı'na 28 nıartta aönderdıöi ikincı mektııbun birbölümü. gazetemızin dünkü sayısında "Şeriat fsterük'lere: Hayır" başlığıyla yer aldı. Arsel. Türkiye'de de\letin. Hazine'den maaş alan din adamlan ve Diyanet Işleri Başkanlığı aracılığıyla. kendi insanlannı çağdışı ve anayasaya. temel özgürlüklere ters düşen zihniyctle yetiştırme eylemlerinın bizzat uygulayıcısı olduğunu savundu. Arsel, şeriatçı güçlerin iktidara gelmeleri durumunda, laik Türkiye Cumhuriyeti Devleti Başkanlığı koltuğunun "Ali Baba ntasalındaki seccadeye bindirilmiş olarak göklerin yedinci katına çıkacağım" kaydetti Şeriatçılann iktidara gelmeleri halinde. "din düşmanr ılan ettıklerı orduya el atacaklannı da ileıi süren Arsel, şu görüşlerı dile getirdi: "Başta Genelkurmay ve kuvvet kumandanlıklan olmak üzere, bütün kilit noktalannı kendi adamlanyla doldurmak, laiklik ilkesine bağlı siyasi partiteri ve kuruluşları kapatmak ve bu rahatiık içinde 65 bin camii şeriatçıltğın forumu haline sokarak, Türkiye'yi bir daha hiç çıkmamacasına karanlık vadilere sürüklemek olacaktır. İşte böyle bir felaket başımıza gelmesin diyedir ki. size yazmış olduğum mektupta, ordunun müdahalesine gerek bırakmayacak bir çözüm teklif ettim ki, o da şeriatçılann siyaset sahnesinden silinmelerini sağlayacak yoldur." Türkiye'yi şeriat felaketinden korumaya ne siyasi partiler. ne sivil kuruluşlar. ne aydınlann ve ne de halk ıradesinın gücünün yetmeyeceğrni savunan Arsel. "Öyle görünü>or ki, Atatürk ilkelerinin kazandırdıklarını şeriatçı tehditlerden uzak rutabilecek tek güç, 'Atatürkçülüğe. laikliğe. akılcılığa. çağdaş uygarcılığa bağlı ordudur." Ve bu görevi ordu, şeriat dev leti kurma heveslerinin sönüp yok olacağı /amana kadar yerine getirme zorunluluğundadır. Bu zorunluluk denınkrasinin gerçekieşmesine ihanet değil, fakat aksine büv ük bir hizmettir" göruşûnü sav undu. Genelkurmay desteklemişti Prof. Arsel'ın. 24 aralık seçımlerının ardından Demirel'e yazdığı ve gazetemizın 8 Ocak 1996 tarihli sayısında "^ervüzü Cehennemi Olmayacağız" başlığıyİa ya>ımlanan ilk mektubu. kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu. Genelkurma> Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı'nın "altına iın/amı atanm"1 dediği belırtilen mektubun. kuvvet komutanlan tarafından TBMM Başkanı Mustafa Kalemli ye venldıği öğrenılmişti. Cumhurbaşkanı Demırel'ın de. Başbakan Yılmaz'a mektubun bir kopyasını vererek "Bak,böyledüşünenlerdevar" dedığı bıldırılmişti. Ordunun, Arsel'in makalesı hakkındaki gönişünün. o sıralardakı RP'lı koalisyon aravışı üzennde etkılı olduğu vurgulanmıştı. Prof Dr İlhan Arsel. söz konusu mektupta şeriatçı tehlikeye dikkatı çekerek "Eğer oyların yüzde 79'unu temsil eden partiler bu amaçta birleşmeyecek olursa onlan bu doğrultuda birleştirecek olan gücün ne olduğunu sanınm herkes çok iyi bilmektedir" gorüşünü dıle getınnişti Adalet Bakanı Ağar 'Adli Tıp'ta tahkikat yapılacak' ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Adalet Bakanı Mehmet Ağar. Adli Tıp Kurumu'nda ıkı hafta önce başlatıldığı bildırılcn ulkücii kadrolaşma ile ilgili olarak gereklı ıncelenıelen yapacağını belirterek "\dli Tıp Kurumu'na gölge düşmesine izin verilmez" dedi. istanbul Barosu-Başkanı Turgut Kazan. İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof Dr. Orhan Anoğlu. Türk Tabıplen Birliği Yönetını Kurulıı UVCM Muharrem Aytemur \e İstanbul Tabıp Odası Genel Sekreteri Uğur ^etimoğlu'ndan oluşan bir he\et. Adli Tıp Kurumu'nda vapılan atamalara ılışkın kaygılarını anlatmak amacıyla dün Adalet Bakanı Ağar'ı zıyaret etti. Mehmet Ağar, basına kapalı gerçekleşen görüşmenın ardından düzenledığı basın toplantısında. Adli Tıp Kurumu'nun bılımsel nıteliğıne gölge düşınemesı için göriış alışvenşinde bulunulduğunu söyledi. Adli Tıp Kurumu'nda Fızik İncelemeler thtisas Daırcsi Başkanı İsmail Hakkı Uysal'la ilgili iddiaların değerlendirileceğini belırten Ağar. inceleme sonucuna göre karar vereceklerini bclırtti. Ağar. "Butür iddialar olur, önemli olan buniann kanıtlanması" dedi. Bir gazetecınin sorusu üzerine. ordu ve emniyet mensuplarının adının karıştığı "devlete sızan matja" operasvonunu degerlendiren Adalet Bakanı Ağar. "Bu iddiaları üzücü buluvorum. Sevindirici vaıu, suçluların delillerivle birlikte hızlı bir süreçte vakalanması. Olaylann üzerine gidilnıc>e devam edecek. Bu \e benzeri heveslere izin verilnu'vecck. Bunlar kanun dev letinde kabul edilemez olavlar. Vblundan çıkmış insanlara kamu görvv lilcrinin kanşması çirkindir. Güzel olan, v ine av nı müessese çalışanlarınca yakalanması. Bunlar müessesevi gölgelemez. Bövle hevesleri olanların kursağında kalır. Otokontrole önem verilecek** dıye konuştu. Istanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan da Adli Tıp'taki gelişmelerden rahatsızlık duyduklarını. bılimselliğinin sağlanması için tarafsızlığın korunmasının zorunlu olduğuna dikkat çekerken İsmail Hakkı U>sal'ın siyasi bir düşünceye göre hareket ederek sürdürdüğü kadrolaşma hareketınden rahatsızlık duyduklannı dıle getirdi Eczacılar ilaç reklamlarıııın iptalini istedi İstanbul Haber Servisi - Türk Eczacılar Birliği (TEB) İstanbul Eczacı Odası. İlaç Tanıtım Yönetmeliği'nin iptali için Danıştay'a başvurdu. Kumkapı Bölge ldare Mahkemesı'ne dün başvuru dılekçelerini veren eczacılar. "Daha çok ilaç tüketerek sağlıklı toplumtaryaratılamavacağının bilinci içindeyiz. İlaç, reklamlarla herhangi bir mal gibı görülüp pazarlanamaz. İlaç bir meta değıldir" dediler. Mahkeme önünde bir açıklama yapan Istanbul Eczacı Odası Başkanı Mustafa Turunç, da "Yalnız uluslar üstü sermayenın daha çok satması ve yeni pazarlar yaratmasına olanak tanıyan bir yönetmelıkle karşı karşı>ayız. Tüketıcınin 'bılgı sahibi olma". •biliçlendirme" ve "seçme özgürlüğü" gıbı tılsımlı sözcüklerın arkasına sıgımlarak sağlıkta özelleştırmenın ilaç alanındakı adımlan atılmaktadır" diye konuştu Her ılacın bir zehır olduğuna dikkat çeken Taşar, Sağlık Bakanlıgı'nın bu venı yönetmelıkle hekimlik ve eczacılık mesleöine bakış açısını ve bu mesleklen ne kadar hafifealdığını kanıtladığını sövledı. (FİLİZ GİIVILŞ) C ı n g ı l l ı o ğ l u H o l d i n g y ö n e t i c i s i B o z d a ğ 'ZiraatBankası teminatalmadı'ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Cıngıllıoğlu Holding yöneticisi Servet Bozdağ. Ziraat Bankasi'nın. kendi bünvelerine bağlı Demirleasing'in >urtdışından aldığı 32.5 milyon dolarlık (1 ABD Dolan 80 bin lira olarak alındığında 2.6 trilyon Iıra) krediye "teminat almadan" kefil olduğunu açıkladı. Bozdağ. "Cıngıllıoğlu Holding'in vöneticilerinin imzası teminat sav ılır. Ayn teminata gerek >oktur" görüşünü savundu. Bozdağ. DYP Genel Başkanı Tansu Çiller'ın ABD'deki ser\eti için yurtdışına çıkardıgı paralan Cıngıllıoğlu Holding'e bağlı Demirbank'tan transfer ettiği yönündekı TBMM KİT Komisyonu'nda dile getirilen açıklamalarına da "Bizim tek bir partivk, liderie ilişkimiz yoktur" y anıtını veımekle vetindı. Cıngıllıoğlu Holding. TBMM KİT Komısvonu'nun öncekı nün yapılan toplantısında. Ziraat Bankasi'nın Cıngıllıoğlu'ların 32.5 milyon dolarlık kredisinin karşıhğındaki teminat ve ipotekleri, kredi geri dönüşü olmadan kaldırdığı yönündeki iddiaları yalanlarken kredıler için teminat alınmadıöını doğruladı. Holding vöneticisi Bozdağ. Cumhuriyefe yaptığı açıklamada. iddiaların doğru olmadığını bıldırirken Zıraat Bankasf nın Demirleasing'ın 1994 vılında vurtdışından aldığı 32.5 milyon dolarlık kredi için kefil olduğunu bildirdi. Bankanın kefalete karşılık teminat almadığını veya ipotek belirlemediğinı belırten Bozdağ. "Cıngıllıoğlu Holding'in vöneticilerinin imzası teminat sayılır. Avn teminata gerek yoktur" dedi. Bozdağ. holdinglennın malı bünyesının. kârlarının. büvüklüöünün de teminat olduğunu belırtırken "Bizim hiçbir batık kredimiz, ödenmeyen kredimiz voktur" dıve konuştu. Bozdağ, KİT Komisyonu'nda Ziraat Bankası ile Cıngıllıoğlu Holding ilişkisinde Çiller ailesinin aracı olduğu iddiasını ve Çiller'ın ABD'ye gönderdıği paraları Demirbank aracılığıyla transfer ettiği yönündekı açıklamalan da "Biz büyük bir holdingiz. Tek bir parriv le. tek bir liderie ilişki içinde olamayız" diye yanıtladı. DYP lideri Tansu Çıller'in eşi Özer l'çuran Çiller de dün bir açıklama yaparak. gazetemizde dün yayımlanan siyasi partı temsilcilerinın açıklanıalarının doğru olmadığını belirttı. Özer Çıllerın açıklamasında. KİT Komisyonu'ndaki iddialar hakkında bılgı vermemesı dikkat çekti. Sağlık Bakanı, UMATEM'in açılışını yaptı Aktuna: Uçaklar yolunu değiştirsin Uçucu madde kullanan gençlerin tedavi edileceği IMATEM'in açılışını yapan Sağlık Bakanı Yddınm Aktuna. hastane üzerinden geçen uçakJann hastalan rahatsız etti- ğini.uçuşyollannın değişririlmesi gerektiğini söyledi.(KLBİLAY TÜNTÜL) İstanbul Haber Senisi-Sağlık Bakanı Yıldınm Aktuna, Bakırköy Ruh ve Sinır Hastalıkları Hastanesi'nin üzerinden geçen uçaklann hastalann ve çalışanlann sınırlerini bozduğunu belirterek "Gürültülerivle insanın ruh sağlığını bozan uçaklar, hastane üzerinden geçen yollannı değiştirmelidir" dedi. Bakan Aktuna. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesı bünyesinde faaliyet gösterecek ve uçucu madde kullanan 12-16 yaş grubundaki gençlerin tedavisınde pilot çalışmalar yapacak olan Uçucu Maddeler Araştırma ve Tedavi Merkezı'nın (UMATEM) açılışını yaptı. UMATEM'in açılış töreninden önce gazetecılerin sorulannı yanıtlayan Sağlık Bakanı Yıldınm Aktuna. başhekimlere ve hastanelere karne uygulaması getireceğini açıkladı Aktuna. İstanbuldakı 32 hastane ile toplam 80 sağlık kuruluşunun başhekim. başhemşire ve yönetici kadrosuna yüz üzennden not venleceğını ve yılsonunda da karne dağıtılacağını belirttı. Yaptığı açıklamada getirilecek puantaj sistemının hizmeti yapan ile yapmayanı ayırmaya yarayacağını vurgulayan Aktuna, "Türkiye*de her zaman su>u getirenle testiyi kıran bir olmuştur. Fakat artık hizmeti yapanla yapmayanın aynlması gerekiyor. Bu konuda belli kriterierle değerlendirmeye gideceğiz. Kişilerin grafiği ney se o kişinin başansı odur** dedi. Aktuna. Türkiye'deki siyasi tıkanıklığı - değerlendirirken de. toplumun artık Ankara'ya karşı ortak tepkı oluşturup "yeter" demesi serektieini sövledı. MİT raporunda, Adalet Bakanı Ağar'ın 'himayesinde' hayali ihracat yapmakla suçlanıyordu 'Hayalici' Kondakçı, DYP Samsıın II Başkanı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - DYP Ge- nel Başkanı Tansu Çiller"in. Samsun il örgütu- nü tırpanlayarak ıl başkanlığına getirdiği Lok- manKondakçı. Milli fstıhbarat Teşkılatı (MİT) raporunda. Adalet Bakanı MehmetAğar'ın *h>- mayesinde" hayali ihracata karışmakla suçlan- dı. Emniyet Genel Müdürü ıken yayımladığı genelge ile polisin hayali ıhracatçılann üzen- negitmesiniengellemeklesuçlanan SaffetAn- kan Bedük. parlanıentoya girmesinin ardından DYP Grup Bîi^kanvekıllıüı'ne uetınldı. Çiller, D\ P^aniMin \!iT!a\ckiî: İrfanDemi- ralp'ın. partıde kendiMIK* muh.ılif kanatla bir- likte hareket edip Samsun'da örgüt çajışması y ap- ması üzerine geçen ay operasyon yaptı. DYP li- deri. Demiralp. il yönetimine kendısıne yakın isimleri seçtirmek için harekete geçince devre- yegırdı. Demıralp'eyakınyöneticileri "tırpan- layan" Çiller, DYP Samsun il Başkanlığı 'na. ka- muoyunda "fındık kralı" olarak bılınen ve ha- yali ihracat olaylanna kanştığı MİT raporunda belirtılen Kondakçı'yı getirdi. Çiller'ın, ıl başkanlığı tercihini Kondakçı'dan yana kullanması "MehmetAğar-Lokman Kon- dakçı ilişkisini" yeniden gündeme getirdi. Ağar- Kondakçı ilışkısi ilk kez kamuovunda büyük tar- tışmalara neden olan "10 Kasını 1987" tarihli "MİT raponTnda ortaya atıldı "Banker Ba- ko olayı. polis içindeki çekişme ve yeralh-polis- kamu görevlileri ilişkileri" başlıklı raporda. Ağar'ın tstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı \e 2. Şube Müdürlüğü yaptığı dönemlerde Kon- dakçı'nın da aralarında yer aldığı hayali ihra- catçıları "himaye ettiği" vurgulanarak şöyle denildı: "\ğar.Kondakçı'vıbiryeraltıgrubuna döv dürmek ve sonra himavesine almak suretiv- k Kondakçı'yla vakınlık kurmuş, keza hayali ihracatın büyükisimlerinden Turan Çev ık'ede baskı kurdurarak ay nı y akınhğı sağlamıştır. Ye raltı dünyasını Ankara"daki üst düzey bürokrat- lara da Ağar empoze etmekte ve Turan Çevik, Fevzı Öz. Necdet Ulucan gibi ünlü isimleri üst düzey bürokratlaıia ve halta bakanlaria tanış- tırarak bağlanhlannı sağlamlaştırmakta. faali- yetlerini legalize etmektedir._" Ağar'ın. hayali ihracatçılarlailişkilerini gün- deme getirenMlTraporununda yer aldığı. Are- na Ankara Temsılcisı gazeteci Tuncay Ozkan'ın "Kıyamet Mahkemesi" adli kitabında. hayali- cilerle ilışkısi vurgulanan bazı isimler hakkın- da da şu bilgiler yer aldr Saffet Ankan Bedük: (DYP Grup Başkanv e- kıh)TBMM Hayali İhracat Komisyonu tarafın- dan. yayımladığı genelgeyle polisin hay alıcile- nn üzerine gıtmesını engellemekle suçlandı. Mehmet Ali Yılmaz: (Eskı DYP Milletveki- li ve bakan) Işadamlığı dönemınde hayali ihra- cat yaptığı belgelendi. Komısyonca hiçbir işlem yapılamadı. TurgutÖzal: Hayali ıhracatı yaratmak. koru- mak. kollamakvesaklamakla suçlandı. Ölümüy- le. hakkındaki iddialar düştü. YusufBozkurtÖzal: (YP Genel Başkanı) Ha- yali ihracat olayıyla ilgili olarak müfettışrapor- İarında ve komısyonda suçlandı. Semra Özal: Türk Kadınını Güçlendırme Vakfı iiyeleıınin birkısmının hayali ihracat olay- lanna bulaşması nedenıyle bılgısıne başvurul- mak istendı. bunu reddertı EfeÖzal: SüzerGrubunun koordinatörlüğü- nü yaptığı iddia edıldi. Iddıalara açıklık getir- medi. Ifade vermevı reddettı. 7 ilde belirlendi Ozeİ okulların taban puanlan açıklandı İstanbul Haber Servisi-Istanbul II Sınav Yü- rütme Kurulu. ozel okulların taban puanla- rını açıkladı. İSTANBIL Ahmet Şımşek L Akasya L Alman L (Kız) Alman L.(Erk) Amenkan Robert (Kız) Amerıkan Robert lErk) Anabılım L. Anakent L. Ar-EI L. AtaL Atacan L. Bahçeşehır L. Bılfen L. Bılgı L. Boâazıçı L. CeiîtL Coşku L Çav uşoâlu L. Doğan L Doğu> L Evüboğlu 1-. FMV Âvazaâa Işık L. FMVIş'ıkL" Gökdıl L Gürsoy L Hekımoglu L Istek Acıbadeın L. Istek Atanurouuz L. .' '. Istek BeldeL" Istek Bılge Kaan L istek Kaşgarlı \1ahmut Istek Kemal Atatürk L Istek Semıha Şakır İstek Lluğbey L. İtalyanOrt(Kız) İtalyanOrt(Erk) halyan L (Kız) Itdlyan L (Erkl Kalamış L. Kültür L Marmara L. Moda L. Ntr. Dame. De Sıon (Kız) Ntr. Dame De Sıon (Erk) Oguzkaan L Ortadoğtı L. ılng) Ortadogu L. ıAfm) Şener Onur L St Benoıt Frs L. (Kız) St Benoit Frs L. (Erk) St. Avuhturya L. (Kız) St. Avusturya L. (Erk) St. Joseph Fr L. (Kızl St. Joseph Fr L. (Erk) St. Mıchael Fr. L. St. Pulcherie Fr (Kız) Selım Pars L. Tarhan L Tercüman L Ljgur L Üsküdar Amenkan (Kız) C'sküdar Amenkan (Erk) VKVKoçL. (Kız) YKVKoç(Erk) Yenıdünya L Yenıvıldız L. Yıldiz L. \'unus Emre L. Yiizvıl (şık L ADANA Yeni L ANKARA ArıL Atılım L Avkan L Ayşe Abla L Bilim L Büyük L Ev rensel L Fatoş Abla L \1EY Köksal Toptan L Tevfık Fıkret L. TED Ankjra Kol. Yükselış L. jZMİR Izmır Amenkan (Kız) İzmır Amerikan (Erk) Çakabey L Çamlaraltı L EgeL Fatih L İzmır L MEYAvm Akvol L Öz. Denız L St. Josefh Fr. L Tevfik Fıkret L ZONGLLDAK TED Kdz. EreSlı L TED Zonguldak L KAYSERİ TED Kaysen Vakfı L BLRSA Baran L lhsan Çızakça L Inal Ertekın L Pl'AN 449.052 486.075 642.109 645.389 649.598 652.309 501.000 480.031 501.000 518.04! 464.003 550.011 500.003 453.976 510.000 500.003 475.000 535.000 480.031 515.015 500.003 585.012 585.012 500.000 500.000 424.042 500 000 500.000 , 450.000 500.000 400.000 500.000 500.000 400 000 625.051 625.032 625.051 625.032 •542.087 501.000 500.003 550.011 596.015 600.077 501.000 475.000 425.000 455.018 595.038 600.077 626.663 626.663 605.007 605.059 600.001 590.884 500.000 475.075 410.000 507 .055 640.028 640.080 633.180 627.032 520.008 563.012 450.000 440.059 590 000 450.000 485.036 580.976 454.011 549.000 , 464.182 • 480.113 504.283 • 505.671 ; 500.065 510.011 484.106 406.134 600.090 600.013 425.099 400.000 ' 510.005 , 375.390 • 510.000 500.000 ' 450.000 j 540.000 520.094 • 435.331 400.049 304.500 400.000 610.000 , 604.000
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle