03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA 18HAZİRAN1996SALI Ü E F A BUTa 96 Pü FUTBOL ŞAMPİYONASI Milli Takım Teknik Direktörü, 1998 Dünya Kupası elemeleri için konuştu Terim: Bu takııııı dağıtmayınFatih Terim, Futbol Federasyonu Başkanı Şenes Erzik'e, "Elimizde Rüştü, Vedat, Rahim, Tayfun, Alpay, Ogün. Abdullah. Arif, Hakan gibi 25 yaş sınınnda olan futbolcular var. Çekirdek kadro korunmalf dedi. NOTT1NGHAM (Cum- huriyet) - Tarihinde ilk ke/ katıldığı Avrupa Futbol Şanı- piyonası'ndasergilediğı mü- cadeleci futbolla "alkışlanıp". atamadığı goller nedeniyle finallere 2. maçta ha\ lu atan (A) Milli FutbolTakımımız- da şimdi gözler 1°-°-8 Dünya Kupasf na çevrildi. Teknik direktör FatihTerim'in göre- vi bırakmasından sonra takı- mı yine yerli bir çalıştırıcıya teslim etmeyi planiayan Fut- bol Federasyonu Başkanı Şe- nes Erzik,başanlı olan kad- ronun ya^ sınırını aşan fut- bolcular dışındakorunacağı- İspanya-Romanya maçında görevli Ahmet Çakar sahada LEEDS(Cumhuriyet)-Avrupa Futbol Şam- piyonasf ndaki ilkTürk hakemi Dr. Ahmet Çakar, bugün Leeds kentinin Ellan Road Stadı'nda oynanacak tspanya-Romanya nıaçını yönetecek. Yardımcılan AkifUğur- dur. Turgay Güdü ve 4. hakem Oguz Sar- vaıTla Ingiltere'ye gelen FIFA kokartlı hakemimiz Ahmet Çakar. dün yaptığı hafif antrennıan sonrası maç saatini beklemeye koyuldu. Organizasyon komitesi tarafından karşılanan Çakar. yaptığı açıklamada. "Türk hakemliğinin nereierde oldu- ğunu bu nıaçla göstermek istiyorum. Hatasız bir maç yö- netmeye çalışacağım" dedi. Turnuvanın en genç hakemi olarak göstenlen Çakarın yöneteceği karşılaşma Romanya açısından olmasa da ts- panya ıçin büyük önenı taşıyor. Ispanya'nın alacağı fark- iı galibiyet. diğer maçın sonueuna göre "boğalan'çeyrek finale taşıyacak. nı da bildirdi. Teknik direk- tör Fatih Terim'le milli ta- kımdan ayrılmaması için bir kez daha konuşan. ancak olumlu yanıt alamayan Er- zik'in *o zaman isim öner' dedigi ve Terim'in de Musta- fa Denizli başta olmak üzere 3-4 Türk antrenörün ismini verdigi öfirenildi. 'Kadnnn koruyuır Milli Takım Teknik Direk- törü Fatih Terim. Şenes Er- zik'le yaptığı konuşmada. başannın devamı için kadro- nun korunmasını önerdi. Terim'in. Erzik'e. -Eli- mizde Rüştü. Vedat. Rahim. Tayfun. Alpay. Ogün. Abdul- lah. Arif. Hakan gibi 25 yaş sımnndaolan futbotcular var. Çekirdek kadro korunmalı" dediğı öğrenildi. Danimarka haariıkları (A) Milli Futbol Takımı. Danimarka maçmın hazırlık- larını sürdürüyor. Leeds ken- tindeki karşılaşma için tek- nik direktör Fatih Terım'in ilk 2 maçta oynama şansı bula- mayan Tayfun. Bülent ve ln- giltereye dönmesi halinde Ertuğnil'a şans vermesi bek- leniyor. Ogün ise dünkii ça- lışmaya özel dizlikle katılır- ken kaleci RiiştiTnün hızla iyiles,tiği belirtiİdi. Maç günü Leeds kentine geçeeek olan milli takım 2Ü hazirandaTür- kive've dönecek. Favori Almanya, otoriteleri yanıltmadı Panzerler ezîyor catı MANCHESTER (Cumhuriyet) - Avrupa Futbol Şampiyonasf nda çeyrek finalı bü- yük ölçüdegarantileyenAlmanya"dagünün adamı Jurgen Klinsmann. Turnuvalann her zaman iddiali takımı olan Panzerler. önce Çek Cumhuriyeti. sonra Rusya'yı yenerken bildik saglam oyunlannı sergilediler. Berti Vogts, her maçta sahaya beklenen kadroyu sürdü ve istediöi sonuçları aldı. ' Vogts'un bu kapris içermeyen tutu- munu. Italya Teknik Direktörü Sacc- hi'yle kar$ılaştıran futbol otoriteleri. "ka/anan ortada. Futbolda kapriseyer yok. jyi ovuncu oynar ve kazanır. İşte Almanya. işte Italya" görü^ünü savundular. Vogts sağlam basıyor Benı Vogts ise alınan sonuçlardan meıtı- £ın, ama adımını yere hep sağlam basıyor. Rusya maçı sonrası havaya girmekten kork- /- \ tuöunu dile getıren Vogts, "Aldıgımız skor gerçekten gurur vertci.Ancak işdaha bitme- di. Oniimüzde oynadığımız maçlardan çok daha zorian var. Bildiğimiz yolda çalışmaya devam edecegH T 'dedi. Rusya maçını çoktan unuttuğunu söyle- yen Alman golcü Klinsmann'sa "Çek ma- çında cezam nedeniyleoynayamamış- tım. Bu maçta körii bir skor olur diye çok korktum. Ama arkadaşlarım işi bitirdi. Rusya maçında ise galiba ha- kikaten iyi bir oyun o\nadım. Golle- rimibenbilebeğendinr şeklinde ko- nuştu. Fransız haber ajansı AFP muhabin Astolfo Cagnacci ise Alman futbolcuya öv- gü yağdırarak "Avnıpa Futbol Şampiyonası izlemekkeyifli bir olay.Ancak böyle bir şam- piyonada gerçek bir golcüyü izlemek ise ay- rı bir keyif. Klinsmann'ın attığı gole, Oİd Trafford'daki 50 bin seyircinin şapka çıkar- dığını gördüm" dedi. Alman Klinsmann Rus>a'ya, Hırvat Suker ise Danimarka'ya attığı iki golle şampiyonaya renk katan isimler oldu. (Fotoğraf: RELJTERS ı ... Vegolcüler konuştu Klinsmann, Suker, Stoickhov ve Shaerer gol krallığında şanslı LONDRA (Cumhu- riyet) -Düijük gol \ üz- desi ilesonyıllarınen kısır organizyonu ola- rak göstenlen 10. Av- rupa Futbol ^ampKofiası finâlle- rinde golcüler 'nihayet' sahneye çıktı. Turnuvanın gol kralı adaylan arasında gösterilen ingiliz Alan Shaerer, bir maç eksiğine karşın Rusya'ya attıgı 2 golle kendine ge- len Âlman Jurgen Klinsmann,Tür- kıye maçında sesi soluğu çıkmadı- ğı halde Danimarka maçında patla- ma yapan Da\or Suker ve Bulga- rıstan'ın 'İspanyol' patentli isıni Hristo Stoickhov sampıyonaya ad- lannı yazdırmaya ba^ladılar. (jol kralı adaylan arasında yer alan bu futbolcular. kalecilerin de korkulu rüyası. Altın ayak Suker Kadrosundaki yıldızlarla Bal- kanların Brezilyası olarak gösten- len Hırvatistaji. milli takımımız karîjisında bekleneni verememesine kar^ın Danimarka maçında patla- mayaptı. Attıgı gollerle klasını ko- nuşturan Davor Suker. takımının çeyrek finaiist olmasında büy ük rol oynarken gol kralı adaylan arasına girdi.Cezası nedeniyle ilk maçta Çek Cumhuriyeti'ne karşı tbrma gi- yemeyen klınssmann. Rusya ya at- tığı 2 golle ılerlemış ya^ına karşın fornıda olduğunu kanıtladı. Alman futbolunun en gözde ismi olan Klinsmann. müşterek bahisçilerin de en güvendiği golcü. Turnuvada 2. golünü atan İngiliz golcü Alan Shaerer. »ampiyonanın açılı* maçında ls\ içre'ye bir gol at- mıştı. İngiliz golcü İskoçya maçın- da da gol atınca Ingiltere'de kahra- man ilanedildi. Parma'daformagı- yen Bulgar Hristo Stoickhov ise Is- panya'ya atttığı penaltı golünden sonra Romanya'ya da harita bir gol atarak takımına bu.rrjaçja. 3 puan kazandırdı. Ve Italya'nın süperye- deği Casiraghi. Rusya maçında ilk 11 'de yer alan ve attığı iki süper gol- le ltalyanlar'a turnuvadaki ilk gali- biyeti yasatan futbolcu, Çek Cum- huriyeti maçında Arrigo Sacc- hi'ninhısmınauğrayıptakımagire- meyince gol sayısı ikide kaldı. Ca- siraghi. her s,eye ragmen Italyan- lar"ın en büvük col umudu. GÖRÜŞ / ADNAN DİNÇER Ada'daki Yabancılar Fenerbahçe ve Galatasaray, ingiltere'de kadrolarını güçlendirmek için transfer arayışında. Beşiktaş, Kara'nın yanlış karan ile Hırvat Mrmiç'i kalesine layık gördü. Bu konuya yakın zamanda çok detaylı değin- eceğim için şimdilik kısa geçiyorum. Anlaşılan şu ki çok iyi bir oyuncu yerine iki tane almak için kulüpler kasaya uygun olanını tercih ediyorlar. Kupada başanlı takımlar Almanya, Bulgaristan, Portekiz, Hırvatistan. Hollanda görüldü ki seçilecek futbolcular da bunlar- dan olmalı. Fenerbahçe'nin düşündüğü Nielsen sol kanadı iyi kullanan, çalışkan ve atakta oldukça etkili bir futbol- cu, ama hemen düşünülecek bir oyuncu olmamalı. Türkiye'de ondan iyisi var. Fenerbahçe'nin transfer lis- tesındekı Bulgar Letchkov ve Kostadinov için ise y- orum yapmak gerekecek. Letchkov geçmişte Ham- burg'a forvet olarak transfer olup takıma girememişti. Orta alanın sağ tarafında çok iyi oynayan saçlan dökük genç adam, geçen Dünya Kupası'nda ve bu turnuva- da çok başanlı bir çizgi yakaladı. Çok çalışkan. Top kazanmada usta ve sakın. Mudahelelerınde kararlı ve istekli. Topu kazandıktan sonra isa- betli pas yapıyor. Sağ kanadı sürekli kullanırken ters uzun toplarla da rakip takımın arkasına pasları etkili. Sürpriz gol yer- lerinde bulunan bu oyun- cu, yavaştempolugörün- tü vermesine karşın klas özellikleri ile iyi bir trans- fer olabilir. Fiorentina ve Çeyrek finale 4 bilet SchemicheVin ihaneti 1992'nin Avnıpa Şampiyonu Danimar- ka. İn0ltere'ye gelirken kuşkusuz en çok iinlii kalecisi Peter Schemichel'a güveniyordu. İngiliz Süper Lig Şampiyonu Manchester L'nited'ın kalesini koruyan 'Schmi'nin Danimarkası D Gnıbu'nun fa\orisi\di. Ama bek- lenen gerçekleşmedi. Vikingleri Portekiz maçında ayakta tutan Schmeichel. Bobanlu Su- kerliHırvatistankarşıstndafutbolyaşamınınenkötügolleriniyedi. (Fotoğraf. RELJTERSI LONDRA (Cumhuri>et) - Avrupa Fut- bol Ş.ampiyo- nası'nda iki gruptaçeyrek finalistler bel- li oluyor. Grupta karşılasmalaraynı saatte başlayacak. Günün en önemli maçı Wemble\ Sta- dı'nda. Futbol otontelennın erken final olarak nıtelen- dırdığı Ingiltere-Hollanda kar^ılaşması saat 21.30'da başlayacak. Maçı Avustur- ya'dan Gerd Grabher yöne- tecek. İki takımın da bu ma- ça çıkmadan önce 4 puanı bulunuyor. £v sahibi Ingil- tere. Isvıçre karşısında aldı- gı sürpriz beraberlikten son- ra iskoçya maçında kendine geldi. Takımda Alan She- arer iki gole ulaşırken Gas- goigne ise attığı muhteşem B Grubu Puan golle Teknik Direktör Terry VenaMes ve İngiliz taraftar- ların bir anda gözdesi oldu. Bu karşılaşmada Hollan- da'nın en bü\ük kozu ise Cruyff ve Denis Bergkamp olacak. Grubun dıger maçı ise Birmingham"da. lsviçre ve İskoçya'nın da çeyrek fi- nal şansının devam ettiği bu kanjilaşma Villa Park Sta- dı'nda oynanacak ve Çek Cumhuriyeti nden Vaclav Krondl yönetecek. B grubundaki karsılaşma- lar ise 18.30"da başlayacak. Bulgaristan ve Fransa'nın 4'erpuanla ilk iki sırayı pay- laştığı grupta hesap oİdukça karışık. Bu ıkr takım St. Ja- mes Park'ta kozlarını payia- şacak. Bu karşılaşma aynı zamanda Stokhkov - Djor- kaeffçekışnıesıne de sahne olacak. İngiliz Dermot Ga- lagher ise nıaçın orta hake- mi. Ispanyollar ise grupta topladıkları 2 puanla ilk iki- yı zorluyor. Ancak Ispan- ya'nın çeyrek finaiist olma- sı için Romanya'yı farklı yenmesi gerek. Bugün oynanacak Ro- manya-Ispanya maçının ha- kem\ ise Ahmet Çakar. Babacan, olayın Futbol Federasyonu tarafından inceleneceğini bildirdi MHK'de Ceylan paniği Vordan Letchkcn Bologna ile de pazarlık yapan Letchkov tam bir taktik adamı. Arkadaşı Kostadinov ise gerçekten süper bir forvet. Hem atağa başlangıç ve hem de etkili bitirimin- de ve de gollerde çok usta bir forvet. Fenerbahçe'de böyle bir golcü ve alan boşaltan oyuncu yok. Isabetli bir transfer olabilir. Oyun kurmada ve kendini orta ala- na kadar çıkararak hem duvar ve hem de saklamada çok yetenekli. Stoichkov'un en iyi silahı ve Bulgarla- rın yıldızı. Hırvatistan'da bize karşı ve son Danimarka karşılaşmasında orta alanda oyun kurucu ve uzun pas- lan ile sağ kanadı kaçıran, Galatasaray'ın peşinde koş- tuğu Asanoviç de nefis bir oyuncu. Topla buluştuğun- da süratle, yaratıcı zekâsıyla tribünleri etkileyen klas oyuncu, orta alanı hem topla hem topsuz çok çabuk geçiyor. Driplingleri ve etkili çalımları ile rakip savun- manın arasına giriyor. Hırvatların en iyi orta alan oyun- cusu. Son Danimarka karşılaşmasında sonradan oyuna giren Mario Staniç ise çok süratli ve gole yakın karşı atak oyuncusu. Orta alandan çok süratli gelen ve go- lü düşünen bu futbolcu. Ama Kostadinov veya Asa- noviç ile eş değerde etkili değil. O da Nielsen gibi ol- masa da Türkiye'de daha iyileri bulunabilecek futbol- cular listesinde olan ikinci derecede düşünülebilecek bir futbolcu. Sayın yöneticiler aman lütfen transferde teknik di- rektörünüzün fikrini ve isteğini ön planda tutun. Zira sonra yine geçen sezondaki ayıp ve acıları yaşarsınız. NLVtTTOKDEMİR tZMtR- Merkez Hakem Komıtesi'nin izmirlı üyesi Hasan Ceylan'ın müfettiş raporlanyla ceza aldığının belgelenme- sininardından. MHK Başkanı DoğanBa- bacan. konuyu incelemeye alacaklarını söyledi. Babacan. gerekiı belgelerin top- lanarak TFF ve MHK'de Ceylan'ın du- rumunun görüşüleceğıni de bildirdi. FIFA kokartlı eski hakem ve bugün MHK üyeliği yapan Hasan Ceylan ile il- cilı olarak lzmir'de eörevli olduâu A\nı Akyol Özel Lisesi'nde çeşitli savlar or- taya atılmıştı. Olayı inceleyen müfettiş- ler M. Saim l'y sal \ e Muzaffer Erikmen. savlan ınceledikten sonra hazırladıklan raporda. Ceylan için. "Devlet memuru- nun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunduğu kana- atine vanlmıştır" dediler. Aym raporun sonuç böiümünde C eylan'm disıplin yö- nünden "kınanıa". idari yönden 'eskigö- rev yerine iadesi'. mali yönden de "mii- kerrer ödenıesi yapılan karne parasının tahsiledilmesi' iie cezalandırılmasi kara- Hentbolde eylül hazırlığı Spor Servisi - Tarihinde ilk kez Genç Bayanlar Avrupa Hentbol Şampiyonası'na katılma hakkı elde eden hentbolcülerin hazırlıklan süröyor. Makedonya. Bulgaristan, Ukrayna veYugoslavya'yla birlikte Bulgaristan"daki GabrovaTurnuvası'na katıian ve 4"üncü olan milli takımın teknik direktörü Kenan Öner, çaJışmalannı aralıksız sürdürdüklerini belirterek "Bulgaristan'da ilk gün yol yorgunluğuyla e\ sahibi takıma 26^-18 yenikiik. Ukrayna'ya 28-26 maglup olduk. Şampiyon olan Makedony a'yla 27-27.Yugoslavya') la da 23-23 beraberc kaldık. Genç bir takınuz \e tecriibe kazanmamız acısından bu tip turnuvalann büyük fay dasını görüyoruz" dedi. Eylül aymda Potonya'da yapılacak şampiyona için 21-22 hazıranda İsrail'le Antalya'da 2 özel karşılaşma oynacaklannı .;: kaydeden Öner. "Ciddi rakipler anyoruz. tsrail. yeni Rus çalıştıncısıyla yeni bir yapdanmaya girdi. Daha sonra da Alanya'daki 'Plaj hentbolü'ne kanlacagız"dedi. n yer aldı .Ortaya çıkan soruşturmalar ve müfettiş raporlanyla birlikte MHK üye- liği seçildiği günden başlayarak tartışma konusu olan Hasan Ceylan'ın durunıu- nunTFF \c MHK"de görüşüleceği açık- landı. MHK Başkanı Doğan Babacan. Ceylan için kendilennin herhangı bir yaptınm uygulamasının söz konusu ola- mayacağ\n\ \urgula\arak 'Buarkadaşı- mızTFF Genel Kumlu'nda seçimle gel- miştir. Avnca bu nıevzulardan onu seçen herkesin haberi var" dedi. Ceylan ıçın düzenlenen belgelerı toplavacaklannı bıldıren Babacan. konuyla ılgilı olarak şöyle konuştu: ~Bu arkadaşımızı TFF Genel Kurulıı seçmiş. Bu mevzulardan da herkesin bilgisi \ar. Soruşturması ta- nıamlanınış ve herhangi bir cezai müe> - yide uygulanmamış sanıyorum. Vani se- çimle gelmiş bir arkadaş için biz ne yapa- hiliriz? Soruşturmanın yapıldığı zaman ula\a İzmir Valisi'nin karışıp. \ine oku- lunda kalnıasını sağladığını \e Milli Eği- tim Bakanlığı'nın da konudan haberdar olduğunu biliyorduk." Babacan. Ceylan"dan elındeki belge- leri isteyeceklerini \ urgulayarak "Buko- nuyu biz kurullanmızda görüşeceğiz.Ay - nca eldeki belseleri görmek isteyeceğiz. Bizim şu anda bir uygulamamız. istifası- nı istememiz soz konusu olamaz. Olayın doğrulukderecesini araştıracağı/" dedi. Naumoski, 2000 yılma kadar Efes Pilsen'de Spor Servisi - Avrupa Ko- raç Kupası nı kazandıktan sonraTürkiye Kupası veTür- kiye Ligi Şampiyonluğunu elde eden Efes Pilsen, Make- donyalı oyun kurucusu Petar \aunıi(ski ile 3 yıllık sozles.- me ımzaladı. 2(KJÜ y ılına ka- dar sözleşme yapan 28 yaşın- dakı basketbolcuya yıllık 1 ınilyon 250 bir dolar transfer ücreti ödeneceği öğrenildi. NBA'in vanı sırj İtalvan \ e İspanyol kulüplennden teklif alan Naumoski. basketbolu F.fes Pilsen'de bırakmak iste- diğıni açıklarken "Efes'te ve Türkiye'de çok rahatım. Başka bir takımı düşünme- dim"dedi. Naumoskı.birsü- re önce Türk vatadaşlığına kabul edilmiş ve Namık Po- lat adını almıştı. Naumoski. A\rupa Kupaları'nda Türk \atandaşı statüsünde mü- cadele edecek. Zambiya'da futbol faciası LISAKA (Cumhurivet) - Zambiya'nın başkentı Lusa- ka'da. Dünya Kupa>ı grup elemelerınde Sudan'la yapı- lan futbol maçından sonra İU seyirci stadyum çıkışında meydana gelen izdihanıda ezıierek öldü. Görgü tanıkla- nnın ifadelenne göre. maçı izleyen devlet başkanının stadyunıdan aynlışı sırasında güvenlık gerekçesıyle kapılar kapatıldı. İşte ne oİduysa on- dan sonra oldu... Kapılann açılmasıyla birlikte dışan çıkmak üteyen seyırcılerın. kapılann önünde \ığılan ın- sanlara baskısı o denlı şıddet- lı oldu kı çıkış yakınlarında l(ı kışi aşaklar altında ezıle- rek ölürken 50 kişi de yara- landı Grekocular şampiyon ANKARA (Cumhuriyet) -L luslararası Mölhör Kupa- M"nda. Türkiye Grekoromen Güreş Milli Takımı bırinci oldu. Isveç'in V'estoros kentinde düzenlenen ve Isveç (5 takım). Ermenistan. Norveç. Finlandiya. Arnavutluk ve Tiirkive'nin katıldıâı müsabakalara ilai fazlavdı. Fenerbahçe Bulgarlar gün sayıyor LONDRA (Cumhuriyet) - Fenerbahçe'de Bulgar futbolcu- lar Letchkov \e Kostadinm'un ışi bitti. Futbol Şube Sorumlu- su VefaKüçük. Bulgarvöneticı- lerle kesin anlaşmaya vardıkla- nnı. her iki futbolcuyla şampi- yona sonunda sözleşme yapa- caklarını uçıkladı. \'efa Küçük ve yönetıcı Ertuğrul Hatavlı l.ondra'da kalırken başkaıı Ali Şen dün lstanbul'a döndü. Senın. basketbol şubesinı bıra- kan 190" Fenerbahçe Derneğı yöneticileriy le yarın bir topbn- tı yapacağı öğrenildi. Bu araua Sarı - Lacisertlilenn gözden çı- kardığı İngiliz futbolcuları At- kinsonıçm Fransa'nın Marsilya tjkımının temasları sürüyor. Fransız yöneticiler. bu futboicu- yu almakta ısrarlı olduklannı belırttiler. Calatasaray M. Laudrup 'evet' dedi Spor Servisi - Galatasaray. Danimarka futbolunun şıldız ısımlennden Michael Laud- rup'un peşınedüştü A\ rupa Şampiyonası önce- si küçükLaudrup Brian'ın pe- şıne düşen ancak bonserv ıs bedelinın S milyon paund ol- duğunu öğrenen Sarı-Kırmı- zılılar, Michael Laudrup'la masaya oturdular. Başkan Fa- ruk Süren'ın bızzat görüştü- ğü Michael Laudrup'un bu yıl Real Madrıd'ı bırakıp futbol yaşamını Japonya'da bürdüre- ceğı öğrenildi. Faruk Süren'in teklifi üzerine Japonya'dan \azgeçen Laudrup. 'Galata- saray'ı tercih ederim' dedi- ği öğrenildi. Süren. Kubilay konusunda ise temaslarının olmadığını açıkladı. Nöbet değişimi Başkan Faruk Süren \ e y ar- dımcısı Özcan Canaydın'ın lstanbul'a gerı dönmesinden sonra onların yenni Ateş. İ - nal Erzen ile Niustafa Sarı- gül aldı. Basketçiler kötü başladı Türkiye:66 Sloveııya:74 Saion: Ahtlılpck<,ı Hakemler: Davidavicus ı-fiıLıtruıııu). Alımi l4i(tsmilj Türkiye: Btmı t?ı!l. Mirsaı (4ı.\ fnlgn (4). Gökhüit ı4)S, tb- nıhim < 7 )2(). Hüsnin 14)*), Al- pay (4ı. Enlal (4)6. Mıınır 141" Slovenya: Thaler ı4)S. Duscak (4ı. Tıisı-k 16/ IV. Miliç (7)JU. \\'sram-i^ (5)9, Htıfnar (4)11), Rıtııher (4)2. Dragsıc (4). Jo- çodnik ı5ül İlk yan: 32-31 Tiirkive lehine. ASLI DURU 3. Lluslararası Cnıitler Turgut Atakol Basketbol Turnuvası "na devam edildı. Türkiye Ümıt Mil- li takımı ilk maçında Sloven- ya'ya66-74yenildi. Dığermaç- iarda ise Hır\atıstan. İsrail'ı 99- 86. ABD Kolej Karması da Lii- vanya'vı 74-66 yendı. tnter-Toto start alıyor Spor Seniâ - Inter - Toto heyeeanı başlı\or. Türkiye"den Kocaelıspor. Gaziantepspor ve Antalyaspor'un katıldığı Inter- toto'da Antalyaspor ilk hafta maç oynamayacak Kocaelis- por' un ilk maçı pazar günü ken- di sahasında. Rakıbı ise Bulga- rıstan'ın CSK.A Sofya takımı. Guzıantepspor i:>e Hollanda'da Groningen takımı ile yine pazar günü karşı laşacak. Spor Toto 1-kocaeiııTıirkı-CSkSi'i'ıi'Buiı i !-GronaigenıHoiı-CanjnKfhpof(Tûrı 0 4-L.\iiAnfci-Dnırgardöb(liHeç| 0-i 5A1 Branık;Siot-\. Metnphıs!Aı.ust 1 6- Örefaro Sk ı U\ec hKef!a\ık I tzlı ! "• Cturleroı iBelçıkaı-Sıtkeborg(Dac! I 8-S Ro\ersıir1ı-Heere?\enıHo]| 1 t-H.Tel-Auulsrı-S RamaisiFraı 2 lO-BarflılsMçret-S.DoneslıLlri 1 I i- Yırra ı Bu!ı-\lünchen 1«60' Alraı 2 i2- Trnava ıSio-.kt-Cukanck111 Vug ı 1 I:- Lnıv CraiPı' Romı-[>3uaa\11let ı 1 14-Vtoas VC. iMao-Lierse S.K. ıBelvV 1 . 1 > FF iaro (Fuıit-Gumgamp(Fra* 1 Itı- FC Zemon (Yuat-BiKuresri (Rorn! 1 TRTl 18.00Avrupa Futbol Şam- pıyonası. 18J0 Bulganstan-' Fransa (naklen). 21.00 A\rupa Futbol Şampiyonası. 21-30lngil- tere-Hollanda ınaklen) TRT3 18J0 İspanya-Romanya (naklen). 21M Iskoçya-lsviçre (naklen) Kanalö 00.40 Türkıye-tsrail (Basketbol) ShowTY 23.10 Insiltere'den atv 00.45 Euro'96
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle