27 Haziran 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
18HAZİRAN1996SALI CUMHURİYET SAYFA 13 VAZIYET Deniz SOM İHferset: bttp://www4>kiB«t^o«.tT/Xn EJektromk posta: [email protected] Td: 0.212J12 05 05 Faks: 0.212.512 44 97 Erenköy Bedelsiz Ithalat Gümrüğü U zun yıllar Kanada'da yaşayan | Dr Akif Demirel, geçen hazı- ran ayında Türkiye'ye dönüş 1 yapıyor ve Istanbul'a yerleşi- yor... Dönüşü sırasında da yasal hakkı olarak işyeri ve evinin eşyalarını getiri- yor... Dr. Demirel. "Bu hakkımı nasıl kullan- dığımı, başımdan nelergeçtiğini anlat- mak istemiyorum. Çünkü yer ve za- man yetmez" diyor. Küçük bır ayrıntıdan söz ediyor: "Eşyalanmın tüm listesini, sorumlu bir vatandaş olarak Erenköy Gümrük sorumlularına sundum. Eşyaların arasında, ders çalışmak için satın aldığım Philips marka CD-I oynatıcı vardı. Sorumlu, CD-I oynatıcının nasıl ça- lıştığı hakkında benden bilgi aldıktan sonra şu açıklamayı yaptı: - Bu makinanın Türkiye'ye girişi ya- sak! Ve oynatıcıma el koydu. Ben de herhalde bir bildiği vardır di- ye sesımı çıkaramadım. Geçen ay bir gazetede CD-I tekno- lojisi anlatıhyor; 'istanbul City Guide, Elmor, Arçelık ve Çanakkale Seramik, CD-I'lar kullanarak prezantasyonlar yapıyor' dıye yazıyordu. Daha sonra PC World bilgisayar der- gisinde de bir şirketin tam sayfa CD-I ilanını gördüm. Şirketı arayarak CD-I'ın ne zaman- dan beri Türkiye'de olduğunu sordum. Şirket yetkilıleri bana 1.5 yıldır yanıtını verince bu konuyu açacak. beni ay- dınlatacak bir 'gümrük yetkilisi' ara- maya başladım... Henüz bulamadım. Bana yardımcı olabiür misiniz? Şöyle ki, ilk ismi Tülin olan Erenköy Bedelsiz Ithalat Gümrüğü'nde görevlı muayene memuresi hanıma şu soru- yu sormak ıstiyorum: - Bu makina ben Türkiye'ye döndü- ğüm sırada Türkiye'de vardı; siz ne hakla benim hakkım olan bir şeyi han- gi kanunun hangi maddesine dayana- rak benden aldınız? Kanada'ya ilk gittığimde Kanadalı gümrük memurları bizı güler yüzle ve 'Kanada'ya hoşgeldıniz' dıyerek karşı- lamışlardı. Burada, öz vatanımızda ise 'Cebinde kaç para var?' sorusu ile kar- şılaştık. Sanki 'avantamız nerede' de- niyordu!" Evet, var mı Dr. Akif Demirel'in soru- suna yanıt verecek bir yetkili! SESSİZ SEDASIZ Karabiber Y abancı kökenli bazı "ayaküstü" restoranlann, kendi koyduklan "uluslararası standartlar"a Türkiye'de uymadığını söylüyor K.lrfan Yalın... Örnek olarak da Mc Donald's ile Kentucky Fried Chicken'ı gösteriyor... Yalın, "Bu restoranlann verdikleri hizmet ve servis şekli dünyanın her ülkesinde standarttır ve fakat Türkiye'deki restoranlarında karabiber verilmemektedir" diyor. Yalın, bir süre önce "karabiber"in peşine düştüğünü ancak Mc Donald's operasyon müdürü Hakan Serim'den dolaylı yoldan "böyle bir standart yok" yanıtını aldığım belirtirken şu yorumu yapıyor: "Büyük bir gaf." Mert Ali Başanr'dan SÖZDEYİŞLER Güneşe karşı oturma eylemi yapıyordu. Refah Paptisi'nin nasıl çalıştığına bir örnek daha B akırköy'dekı yerel seçim ön- cesi, seçmenlerin evlerine bı- rer mektup geliyor... Mektup "Sevgilı hemşehrim" diye başlıyor... Ama bu "hemşehrilik" Bakır- köylü olmaktan kaynaklanmıyor... "Hemşehrilik" nüfus kütüğündeki do- ğum yerinden kaynaklanıyor... L Cihan Demirci den j-> A F O R 1 Z M A L A K Dört dörtlük ınsanlar da dört kolluvla taşınmak durumundadırlar 1 Bakırköylü seçmenın Anadolu'da doğduğu ilin RP'Iİ milletvekilı gönderi- yor bu mektubu: "Havasını, suyunu. toprağını özledi- ğin memleketinden merhaba... Istan- bul'un incisi Bakırköy'de oturan sevgi- li hemşehrim... 2 Haziran pazargünü, beldenizin ye- ni belediye başkanını tayin ıçin sandık başına gideceksinız. Şimdiden belde- nize ve ülkenize hayırlı olmasını temen- ni ediyorum. Ancak sizden, sizinle ay- nı havayı teneffüs etmış, aynı duygu- lan paylaşmış. sizin veya ebeveynini- zin doğduğu yenn Milletvekili olarak önemlı bir istirhamım var. Oda... Kendisini yakinen tanıdığım, hizme- ti ve dürüstlüğü kendisine şiar edin- miş, sevgi ve şefkat dolu Refah parti- si'nin adayına sahip çıkmanızdır. Bu duygularla her türlü konuda yar- dımınıza hazır olduğumu da bilmenizi önemle belirtir selam ve saygılarımı su- narım." Altındadaimzası... Öyle kaşe falan değil... Kalemle tek tek imzalanmış... Bir zamanlar ancak çöplüklerde or- taya çıktığında oy sandıklannın peşine düşenlerin kulaklan çınlasın... Çınnnnn! Giizel Sanatlar Lisesi'nde çirkin görüntiüer V akti zamanında Rıdvan Paşa, okul yapılması koşuluyla Erenköy'deki arazisini bağışlamış... Erenköy Kız üsesi yapılmış... Bahçedeki av köşkü önce kız lisesinin kütüphanesi olmuş... Daha sonra okulun bir hizmetlisine lojman yapılmış... Yatılı okulun öteki hizmetlileri de bahçede kurulan gecekondu türü yapılarayerleşmış... Bahçedeki Bizans Hamamf nın girişine de ek bir bina kondurulmuş... Gel zaman gıt zaman... 1989'da İstanbul Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi. kız lisesinin yatakhanesıne gınp eğıtıme başlamış... Av köşkü ile Bizans Hamamı da güzel sanatlar lisesine bırakılmış... Köşk onarılıp kurtarılacak durumdayken kaderıne terk edilmiş ve tahtaları okul hizmetlilerinın odun ihtiyaçlarını karşılar olmuş... Bizans Hamamı'nın kurnalan ortadan kaybolmuş, sütunları kırılmış... Bahçedeki bır başka ahşap bina da günbegün sökülmeye başianmış... Sonuçta... İstanbul Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nin bahçesinde hiç de güzel olmayan bu görüntüler ortaya çıkmış... ^ZYEŞİL ELMA \ J Seyahat Acentası Balıkçınm diyarında Mavl Yolculuk hala bir rüya olarak kalmasın! Her currenes", Bodoım Marmars ve>a Kemer den kestn aepart, ör nafta Tam Pansıyorı 6üû Df,i Ada Hûtel Gumbet OK 1 000 000 -TL Kent MOtel Kerpe OK 1 500 000 -TL Hotel Nazlıtıan-Assos YP 2 500 000 -TL VL,ri içi-yür! dışı uçak büeti aian herkese kitap armağan ediyorbz Duyurularımızı, her salı ve perşembe Cumhuriyet ten izieyebılırsıniz IsftölCad 61/1 Beyo$lu-İST T sl 0212 249 52 ^ Fax. 0212 233 20 76 Satılık oto 1981 modelAUDİ 100 Yeni kaporta Tel: 250 47 62 Ehliyetimi ve nüfus cüzdanımı kaybettim . Hükümsüzdür. MÜCAHİT BAŞEĞMEZ T.C. BAKIRKÖY 2. SLLH HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN Mahkememizde görülmekte olan vasi tayin davası sebebiyle, Mahkememizce ver- ılen993 352-1029 sayılı karar ile Zeynep Astar- sız'a. dayısı Salim Dob- ruca'nın tayin edıldiğı. Bakırköy Ruh ve Sınir Hastalıklan Has- tanesi'nm 24.5.1996 tar. ve995 6412 sayılı heyet raporunda. mahcur Zey- nep Astarsız'ın (Aykan) vesayet durumunun or- tadan kalktiğu hukukı ehliyete haız ve miimey- yizolduğu anlaşılmakla. vasi Salım Dobruca'nın vasılık görevıne ^on ver- ilerek vasılık görevi or- tadan kaldınlmıştır. Bu karara ıtırazı olan- lann yukanda yazılı dos- yaya müracaat etmelen, aksi takdirde kesin- leşeceği hususu ılan ol- unur. 3.6.1996 Basın: 93481 ÇIZGILİK \ &^ KİMtL MASARACI r HARBİ SEMtn POROY GADDAR DA\XTMRIKIRTCEBE ONLAR. İCABtHCA, SUO\ BAUK, BULUT 1 'o fcifcaptAy -halıya işeyen çocuklzra davranı? kor\u$unâ2 (U MIRMIRLAR VĞVRDLIHK TARtHTE BUGÜN MIMTAZ ARIKAN /S Haziraıı ISHatinn /LK SAVAŞ UCAKLAR/NÜAN.. 1916'DA Si/eÜA/, ÜNUİ AIM/I/V PfLOTU İ ' / A / UÇAĞfNf DÜŞÜGMECİ SOA/UCU Ö Unlu Dönüfü f^ fhttsr, ardırtjan H Sderr düşrron uçağmın; r€- J \ (JElf/DSCK&I& • ^EK ı&4A/A7~Z-/) . SU V Simdekj yt>, dö*Vrei arko- Vf NEI/&4 YBreA/eSf ÇOK YÛKSGZrf VE EA/ ÖNEMU- •j& sına geçıyoc Çimdf ûs- / St &&, li-<- <EZ PjE&i/AME'N'Af OÖMÜŞÜHE GÖ&£ ^ ^ •fünfük değrfmiffrr^* MIŞ AA/He/A/eiJ 7L//C£'/t:L&£ TAŞtYOISCHJ. F&GM&ZLJtR l/£ ÜMLÜ PİLOT &OieOA<k/M4 6ELMİŞ7İ- B/ğ Ç&fjr SEMBOL Foldter- E-B'te. HE- CxF SONUYDU. BAŞSAĞLIĞI Değerli Yazarımız ABBAS CILGA'yı kaybettik. Ailesinin ve dostlarının acısını paylaşır, başsağlığı dileriz. GENDAŞ YAYINCILIK VEFAT 25 Kastamonu-Araç doğumlu. Gölköy Köy Enstitüsü'nün 1945 mezunu. Insan Haklan Demeğı'nın 1 No'lu kurucu ü\esi. özgiirlük ve demokrasi âşığı Emekli Oğretmeıı HASAN AÇAN'ı kaybettik. Anısı ve ülküleri sonsuza dek yaşayacak EVTATLARI VEFAT Çalışma arkadaşımız Şaban Turgut'un kızı ESENGÜL TURGUT (SAMUR)'u 15.6.1996 günü geçirmiş olduğu elim trafik kazası sonucu kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz. Merhumeye tanndan rahmet arkadaşımız ve ailesine başsağlığı dileriz CUMHURİYET VEFAT Çok kıymetli kızım ESENGÜL TURGUT (SAMUR)'u 15.6.1996 günü geçımıı^ olduğu ehm trafik kazası sonucu Kartal De\ let Hastanesı Yoğun Bakım Servısı'nın tüm çabalanna rağmen 17.6.1996 Pazartesı günü yitirdik. Acımız sonsuzdur. Cenazesi 18.6.1996 günü (bugün) Şi^li Camisı'nde kılınacak öğle namazını müteakıp Ferıkö\ Mezarlığı'na dcfnedılecektir. AtLESİ
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle