26 Haziran 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
aışu Emlak Bankası insant zorla ev sahibi yapar!" Cumhuriyet 300-500 milyon ötmeşinatla ev om şubelerımız ve yurtdışı cemsılcılıklerımız satı; içın hızmetinizdedtr. EMLAK BANKASI 73. Yl SAYI25822 / 50000 Tl (KDVıçmde) KURUCUSU. YUNIB NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NUİR NMt (1945-1991) X 18HAZİRMM896SMJ • BASKETBOL Boğalar, ABD'yi ayağa kaldırdı • Arka Sayfada BORSA OOLAR 18. Sayfada Dun 67.64157 Örcekı 67.33181 MARK ALTIN FAİZ GELİRİ, VERGİDEN DÜŞÜLÜYOR Bonoculara çifte kazanç ÛÛDün Dün 51800 996.000 OnceK. ' ÖnceKı 51350 ' 986.000 ÖYS DENEME SINAVI - 1 Çağdaş Dershanesi'nin hazırladığı sontlarla kendinizismayın • 6. ve 7. Sayfalarda 2. sınavyarın Cumhuriyet le Hükümet, TBMM'den 43 gün süre istiyor Çeldç Güç'e geçiciuzattna • Irak ve ABD büyükelçileri ile görüşen Bülent Ecevit, Çekiç Güç'ün görev süresinin uzamasına destek verdi. Ecevit, Başbakan'ın hukuki ve siyasi boşluk olmaması için gündeme getirdiği uzatma istemini anlayışla karşıladığını söyledi. DSP'nin oylamaya katılmayarak dolaylı desteği bekleniyor. 'Devlet intikamcı olmaz' KİLtT PARTİ YİNE DSP OHALHe zor oylama• Hükümetin 4 ay daha uzatılmasını istedıgi olaganüstü hal uygulamasına ilişkin oylamada CHP \e RP'lilenn yanı sıra ÂNAP'lı Güneydoğu kökenlı milletvekillerinin de ret oyu kullanması söz konusu. Oylamanın sonucunu DSP ovlannın belirlemesi beklenivor. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Hükümet, Anayasa Mahkemesi'nın olaganüstü hal (OHAL) uyguiamasının uzatılmasıyla ılgılı ov lamanın ıptalıne yönelık gerekçelı ka- rarının yayımlanması duru- munda hukuki boşluk doğa- cağı gerekçesıyle TBMM'den sürenın bugünden geçerlı ol- mak üzere 4 ay daha uzatıl- maiinı ıstedı. Hükümet, Mıl- lı Güvenlık Kurulu'nun (MGK)tavsıye karan doğrul- tusunda. 10 ılde sürdürülen O- HAL'ın suresının 18 ekıme kadar uzatılmasını talep eder- ken özellikle ANAP ıçindekı 19,Sü.9'dtı ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Körfez Savaşı'nın ardın- dan 1991 yılında Adana-Incir- lık'te konuşlandınlan ve ilk aşa- mada 6'şar. daha sonra da 3'er aylık dönemlerle Turkıye'dekı görev süresı uzatılan Çekiç Güç'e ılışkın süre uzatımı iste- mı, bu kez 43 güne ındırildı. Mıllı Güvenlık Kurulu'nun (MGK.) önceki gün aldığı tavsı- ye karanna uyan hükümet, Çe- kiç Güç'ün Türkiye'dekı görev süresinin temmuz ayı sonuna ka- dar uzatılması ıstemını ıçeren tezkereyı dün TBMM'ye gön- derdi. Anayasa Mahkemesı'nın geçen oylamayı ıptal eden kara- rı Resmı Gazete'de gerekçeli olarak yayımlanmadan önce. hükümet tezkeresinın bugün TBMM Genel Kurulu'nda gö- rüşülmesı sırasında, DSP mıllet- vekıllennın oylamaya katılma- yarak dolaylı destek vermeleri- nın beklendıği bildirildı. MArkasıSa. 19, Sü. 7'de • Adalet Bakanı Mehmet Agar'a çağrıda bulunan C HP lstanbul Mılletvekilı Ercan Karakaş, "Demokratik hukuk devleti, 'kısasa kısas' gıbı intikamcı bir yaklaşım ıçınde olamaz" dedı. Karakaş, cezaevlerindeki açlık grevlerinin hızlaölüm noktasına yakla^tıgını belirterek, Ağar'dan "devletle pazarlık edilmez gibi anlamsız tutumlan" bırakmasını istedı. • Karakaş, Ağar'ı, katkı sunmaya hazır olan çeşitli illerın baro başkan ve yöneticilerinı de devreye sokarak gerekenı yapmav a çağırdı. Karakaş. "Bunu vapamıyorsanız, yerınizı Cezaevlerı olmasaydı Adalet Bakanlığf nı ne iyi >önetirdim" mantığına sahip olmayan binsıne bırakmanız vok yerinde bir karar olacaktır" dedi. • 4. Sayfada Cezaevlerînde eylem zinciri • 56'ncı gününe gıren cezaevlerindeki açlık grevlerine çeşitli kitle örgütlerinden destek geliyor. Ankara Demokrasi Platformu'nca l hafta önce başlatılan ımza kampanyası dün sona erdi. lstanbul Barosu Başkanı Avukat Turgut Kazan, "Istifa etmiş bir hükümet genelgesinde direnmemelidir" dedı. Kazan, devletin olayı sadece izlemekle yetindiğini, hatfa yaptığı bazı açıklamalarla "yangını körûkleyerek grevleri tahrik ve teşvik ettiğini" savundu. Çağdaş Hukukçular Demeği lstanbul Şubesi'ne üye avukatlar, protesto amacıyla DGM'deki duruşmalara girmeyeceklerinı açıkladılar. • Gaziantep Cezaevı'ndeki açlık gre\ı. dönüşümlü sürdürülmeye başlandı Buca, Bergama Özel Tıp ve Aydın E Tıpi Cezaevi'nde 27 gündür açlık grev ı yapan eylemcilerin tüm ginşimlere karşın doktor kontrolünü reddettiklerını belırten yetkililer. bu yüzden cezaevlennde sağlık önlemlerinm arttınldığını söylediler. Batman E Tipi Cezaevi'nde de açlık grevi sırasında bazı tutuklu ve hükümlülenn fenalaştığı, ancak doktor ıstemedikleri belirtıldi. Malatya Cezaevi'nde açlık grevi sırasında bazı tutuklu ve hükümlülenn durumunun ağırlaştığı öne sürülüyor.B 4. Sayfada RPkapdarı zorluyor •Hükümet kurma arayışındaki RP, DYP'ye karşı, ANAP'la da pazarlık masasına oturdu. RP'liler, dün DYP ve ANAP'lılarla ayn ayrı bir araya geldıler. RP'liler, ANAP'lılara, DYP'ye 4'lü ve 2'li koalisyon önerısınde bulunduklarını, Erbakan'ın başbakanlığını ise tartışmaya açmadıklannı söylediler. • Erbakan'ın perşembe günü Çiller'le yapacağı görüşmeden sonuç alamaması durumunda cuma günü ıkinci kez Yılmaz'la bır araya geleceğı ve koalisyonu oluşturamazsa Köşk'e çıkarak görev i iade edeceği bildinldi. • 5. Sayfada Güreş'e yoğun tepki • Kilis Milletvekili Doğan Güreş'ın darbe olabıleceğini ıma eden sözlerı üzerıne TBMM Başkanvekılı Uluç Gürkan, "Yaptırımı yok. ama başkanlık olarak bir kınama cezası verilmesini isteyeceğim" dedi. • DYP'li bir bakan, Güreş'in ordunun bır sözcüsü olabileceğmı belirterek "Haberımız olmadan muhtıra yiyoruz" değerlendirmesini yaptı. DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, Güreş'in üslubundan çok rahatsız olduğunu söyledi. B 5. Sayfada Cumhurbaşkanı, daha önce giremediği Saraybosna'da Demirel•••• •• uçuncu kez uyardı• Cumhurbaşkanı Demirel, koalisyon arayışlan sırasında 2 kez yaptığı demokratik-laik cumhuriyetten gerı dönülemeyeceği açıklamalannın ardından, üçüncü uyansını dış politika alanında yaptı. Hükümetlerin dış t , politikayı değiştiremeyeceklerini savunan Demirel, "Bu çizgi kolay kolay değişecek bir çizgi değıldir" dedi. • Cumhurbaşkanı. hükümet sürecine ilişkin açıklamalannın, eski Genelkurmay Başkanı DYP Kilis Milletvekili Güreş'e yanıt olarak değerlendirilmesinin doğru olmadığını, anayasada yazılanları anlartığını söyledi. "Kantann topuzunun kaçmaması için" çabaladığını, demokrasinin "bayramlık elbise" olmadığını vurgulayan Demirel, Türkiye'nin tek elbisesi bulunduğuna dikkat çekti. • 19. Sayfada Bosna-Hersek Cumhurbaşkanı Alia lzzetbegoviç'in resmi konuğu olarak Bo*>na-Hersek'ı' giden Demirel. Uluslararası Banşı Koruma Gücünün böigedeki görevini sürdürmesi gerektiğini belirtti. Ankara'dan Şam'a: Terörü destekleme• Türkiye ve Suriye arasında gerginleşen ilişkiler üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınıra askeri yığmak yapmadığı açıklandı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nurettin Nurkan, Suriye'nin teröre destek olmaktan vazgeçmesi gerektiğini yineleyerek "Türkiye, komşulan için bir tehdit oluşturmaz" dedı. Bölgede frekans savaşı olduğunu doğrulayan Nurkan, Türkiye'nin yayınlar için gerekli önlemi alacağmı söyledi. ANKARA/ŞAM (Cumhuri yet) - Dışişleri Bakanlığı, Türki- ye'nin bölücü örgüt üyelenne karşı yürüttüğü mücadele kapsa- mında Sunye topraklanna gire- rek sıcak takıpte bulunduğu ha- berlerinı valanladı. "Türkiye, komşulan için bir tehdit oluştur- maz" açıklamasını yapan Dışış- len Bakanlığı, Surıye'nin Türki- ye ile olan ilişkilerinı geliştirmek için teröre verdıği destekten vaz- geçmesi gerektiğini bıldırdı. As- ken kaynaklar da Türkiye'nin son dönemde iki ülke arasındakı gerginlik nedeniyle, Türk Silah- lı Kuvvetleri'nce Suriye sınınna yığınak yapıldığı haberlerinı ya- lanladılar. Sunye ise bu konular- da sessizliğını sürdüriiyor. Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yar- dımcısı Elçi Nurettin Nurkan, dün düzenledığı basın toplantı- sında. bir soru üzenne, ıkı ülke arasındakı ılişkılenn gelıştirilme- si içın Suriye'nin teröre verdıği destekten vazgeçmesinın koşul olduğunu söyledi Türkiye'nin komşulan için bir tehdit kaynağı olmadığını vurgulayan Nurkan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye sınınna askeri yığınak yapmadığını da kaydetti. Nurkan, Suri- ye'nin de Türk sınınna yakın yerlerde yığınak yaptığına ilişkin ellennde bilgı olmadığını belır- terek "Bölgeyi dikkatle izliyoruz. Suriye'nin bu bölgede askeri bir yoğunlaşma içine 0rdiği yolun- da bir bilgimiz >ok" dıye konuştu. Ikı ûlke arasın- GOZLER LEBED'DE Rusya'da iş ittifaklara kaldı• Rusya başkanlık seçimlerinde oylann yüzde 98'i sayıldı. Yeltsin yüzde 34.82, Zyuganov ise yüzde 32.13 oranında oy aldı. Yüzde 14.71 oy oranıyla emekli general Aleksandr Lebed anahtar durumda. • Seçimlerde üçüncü gelen Aleksandr Lebed'i yanına alan adayın, ikinci turu alması kesin gibi. Yasalara göre ikinci tur seçimlerin. ilk turun resmi sonuçlannın açıklanmasından sonra en geç iki hafta içinde yapılması gerekiyor. Daha önceden 7 temmuzda düzenlenebileceği söylenen ikinci tur seçimlerin, 3 temmuza ahnması olasılığı tartışılıyor. • 11. Sayfada da. son zamanlarda herhangı bır dıplomatık ılışkı kurulmadığını vurgulayan Nurkan, Suriye'nin Türkmen yurttaşlannı, bombalama olayları nedc- , niyle tutuklaması konusunda çelişen haberler ol- duğunu kaydetti. Nurkan, bir soru üzerine, iki ülke sınınnda bır -frekans savaşı" yaşandığını doğrulayarak "Bu,\e- • Arkası Sa. 19,Sü.S'te OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK Çekiç Güç... Türkiye, bir hükümet buna- lımının içinden geçerken ül- kenin toprak bütünlüğünü hedef alan bazı faaliyetlere şemsiye işlevi görmekle suç- lanan Çekiç Güç'ün tncir- lik 'tekigöre\-süresinin uzatıl- masıistemi, bugün TBMM'de bir kez daha oylunacak! 1991 'depatlak veren Körfez Savası 'nın ardından Irak Devlet Başkanı Saddam Hü- sey in, ülkesindekiKürtlerihe- defalan askeri operasyonlar düzenleyince. Türkiye sının- na yaklaşık 500 bin kişi da- yandı. Yüz binlerce insanın dağlardan Türkiye'ye doğru göçe başlaması ve Kuzey I- rak'ta dökülen kan, "Çekiç Güç olarak adlandırılan "Hıızur Harekâtı-U" için da- yanuk oluşturdu. 8. Cumhur- başkanı Turgut Özarın dagi- rişimleriyle ABD, İngiltere, Fransa ve Türkiye'nin katılı- nııyla Kuzey Irak Kürtlerini Bağdat yönetimine karsı ko- rumagerekçesiilerisürülerek Adana-İncirlik'te çokuluslu bir güç oluşturuldu. Kuzey Irak 'ı belirleyen 36. paralelin Türkiye sınınna ka- dar olan kuzeyi "ııçıiia yasak bölge " ilan edildL Bu karan, Irak 'ın güneyinde ilan edilen "uçuşa yasak bölge " itledL Bağdat yönetimi kuşatıl- mıştı! 1991'den bugüne, Türki- ye 'deki görev süresi 6 'şar ve 3'er aylık dilimler halinde uzatılan Çekiç Güç 'ün faali- yetleri, sürekli tartışma konu- • • • UirkastSa. 19,Sü.9'da Mafya skandab büyüyor 2 komiser yardımcısı, 3 astsubay, 2 emekli subay ve 4 sivil daha gözaltına alındı. 30'a yakın subayın ifadesine başvuruldu • Polisle girdikleri çatışmada yakalanan çek-senet mafyası lideri Mehmet Faysal Söylemez'in itiraflanndan sonra, tçişleri Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü, olayı soruşturmak üzere ayrı ayn müfettiş görevlendirdi. Jandarma Genel Komutanlığı da olayla ilgili ayrı soruşturma yürütüyor. Soruşturma v e operasyonlann ardından 2 komiser yardımcısı, 3 astsubay, 2 emekli astsubay ve 4 sivilin daha devlete sızan mafya skandalıyla ilgili olarak gözaltına ahndıkları ögrenıldi. • Yakalananlann, Söylemez kardeşlere, para karşılığında silah, mühimmat ve bilgi sağladıklan bildinldi. Adana'da yakalanan üsteğmen Köksal'ın anlatımları üzerine, 30'a yakın subayın ifadesine başvurulduğu belirtildi. Yakalanan Güvercinlık Kara Havacılık Okulu mensubu astsubaylann, Bucak aşıretınden bazı isimlere helıkopterle suikast planlayan Söylemez çetesine. uçak ve helıkopterden ateşlenebilen top mermisi sattıklan saptandı. • /6. Sayfada GUNDEM MLSTAFA BALBAY Barış Bitmez, Değil mi SARAYBOSNA - Gök gürültüsü deyınce aklınıza ilk ne gelir? Yağmur... Bulutlar... Kapalı hava... Hepsi... Saraybosnalının aklına savaş ve bomba geliyor... Bu yüzden de geçen günlerdeki kısa süreli yağmur eş- liğındeki gök gürültüsünün yaktığı yer cirminden fazla oi- muş... Kimse dışarı çıkmak ıstememış... Pekı, yıldönümü kutlaması deyınce ne düşünürsünüz? Okulu bıtirmek, evlenmek, doğmak... UArkasıSa. 19,Sü.5'te
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle