25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 17 HAZİRAN 1996 PAZARTESİ 8 EKONOMI 1994 yılı rakamlanna göre sigorta şirketleri, topladıklan primlerin yüzde 79.6'sını devlet kâğıtlannda değerlendirdi Ozel emekliliği devletfinanseediyor SERKAN KIRLI Sosyal Sıgortalar Kurumu'na (SSK) alternatıf olarak duşünulen ve hayat sıgortası şırketlen tarafindan yapılan ozel emeklılık sıgortasını, devlet finanse edıyor Hazme Sıgorta Denetleme Kunılu rakamlanna gore 1994 yılında sıgorta şırketlen topladıklan pnmlenn yüzde 79 6'sını devlet kâğıtlannda değerlendırdı ' Sıgorta sektöru kârlannın onemlı bır kısmmı garantılı deviet kâğıtlanndan elde ederken SSK'yı finanse edemedığı ıçın özelleştırmeyı düşünen devlet, alternatıf olarak sunduğu ozel sıgorta şırketlennı dolaylı olarak finanse etmış oluyor Yüksek getiri istivorlar Rısksız, ama getınsı yuksek yatınmlar yapmak zorunda olduklannı belırten Anadolu Hayat Muhasebe ve Malı Işler Mudüru Şükrü Muslu, a Her sigorta şirketi müştensinc enflas>onun uzennde kâr • Sigorta sektörü kârlannın önemli.bir kısmını garantili devlet kâğıtlanndan' elde ederken SSK'yi finanse edemediği için özelleştirmeyi düşünen devlet, alternatıf olarak sunduğu özel sigorta şırketlerini dolaylı olarak finanse ediyor. • Risksiz, ama yüksek getiri elde etmek zorunda olduklannı belırten sıgorta şirketi yetkilileri, "Her sigorta şirketi enflasyonun üzerinde kâr sağlamak isteyecektir. Bu nedenle devlet kâğıdına yöneliyorlar. Çünkü en yüksek ve risksiz getinyi devlet kâğıtlanndan kazanıyoruz" diyor. sağlamak isteyecektir. Bu nedenle devlet kâğıdına yondiyorlar. Çünkü Türkiye şartlarmda en yüksek ve risksiz getiriyi ise devlet kâğıtlanndan elde edryoruz" dedı Kendi kâğıtlanna rağbet etmiyoriar Fonlannı, tahvıl, Hazıne bonosu, dovıze endekslı kâğıtlar ve yurtdışmda satılan Turkish Bond'larla değerlendıren hayat sıgortası şırketlen, devlet kâğıtlanndan elde ettıklen yuksek getın nedenıyle, Hazıne'nın sadece kendılen ıçın çıkarttığı enflasyon çarpı 1 15 getınlı kâğıtlara rağbet etmıyorlar Hayat sıgortası şırketlennın dığer yatınmlannı ıse gaynmenkuller, hısse senetlen, bankalardakı do\ ız hesaplan ve yatınm fonlan oluşturuyor Fonlannın yuzde 4 9'unu gaynmenkule yatıran sektor, SSK'den farklı olarak gaynmenkullennı dovız uzennden kıraya venyor Portföylennde yüzde 6 3 oranında hısse senedı ve az mıktarda yatınm fonu da bulunduran sıgorta şırketlen, nsksız ve uzun vadede getın sağlayan hısse senetlenne yatınm yapmayı tercıh edıyorlar Dovıze endekslı hayat sıgortası yapan şırketlenn bır kısmı ıse devaluasyon ıhtımalıne karşı kendılennı koruyabılmek ıçır topladıklan fonlann bır kısmını bankalardakı dovız hesaplannda tutuyorlar ! 995 yılında, 8 tnlyon 267 mılyar421 mılyon lıra pnm toplayarak bır oncekı yıla gore yuzde 114 oranında artış gosteren hayat sıgortası şırketlennın, tum sıgorta sektoru ıçındekı payı ıse yuzdc 14 Risk almıyoriar TYT ve Marmarabank'ın kapanmadan once kendılenne çok yuksek oranda faız teklıf ettıklennı belırten Halk Yaşam Sıgorta Genel Müdur YardımcısıTurgut Polat, "Bunu kabul ermedik. Çünku her şeyden önce risksiz vabnm \apmaya önem veriyonız. Bu nedenle, yüksek kâr sağlayan ve risksiz olan devlet kâğıdına yatınm yapıvonız" dedı Faia hesaplıyoriar Fon yonetımı yapmak ıçın pıyasanın ıyı tanınması gerektığını soyleyen Polat. u Devlet kağıdı faizlerinin ne zaman yükseleceğini altı ay öncesinden hesaplayıp, yatınmlanmızı, faizler arttığında elimi/de nakit para oiacak sekiide yapıyoruz" dıye konuştu Dovıze endekslı hayat sıgortası yapan lsvıçre Hayat Genel Muduru Abdullah Karacık da devaluasyon ıhtımalıne karşı bankalarda dov ız hesabı açtıklannı ıfade ederek "YaOnmlanmızı, Hazine'ye bioke etmek zorundayız. Hazine'nin parayı bloke etmek için kabul etriği bankalar, dövize düşük faiz veriyor" dedı Borsa Analizi Sektör Endeksi 14.06.96 Haftalık Yıllık 07.06. 96 Fark % Fark % Bankalar 205 08 194 35 Aracı Kurumiar 75 08 82 74 Leasmg&Factonng 139 25 145 47 HokJng 165 86 164 90 Yaönm 12633 123 94 Sıgorta 181.20 18t 10 Gıda, Içkı Tûtdfi Sanayii 125 51 144 96 Mobıiya ve Doşeme Sanayii 226 30 227 34 Dofcuma Sanayıı 147 95 146 16 Bıracılık 174 01 170 08 Kâğrt ve Kağrt Urunlen 121 72 120 47 Basım Yayın Sanayıı 212 41 213 91 Gubre Tanm llaçlan Sanayıı 108 59 10155 llaç Sanayıı 16132 166 06 Boya Sanayıı 134 50 137 78 Petrol ve Petrol Urunlen Sanayıı 141 78 140 99 Lasbk Urunler Sanayıı 204 39 195 58 Plastk Uruntar Sanayıı 170 37 165 44 Seramık ve Porselen Sanayıı 117 87 116 82 Cam ue Cam Urunten Sanayn 184 63 163 15 Çtmento Sanayıı 171 38 176 53 Oemır Çetık Metai Ana Sanayıı 172 62 166 20 D Ç Dışında Metal Ana San 124 84 128.22 Dayanıklı Tuketım Malzemelen 198 34 206 83 Elektnk Mak ve Aygıtlan San 130 23 129 06 Otomotıv ve Yan Sanavıı 146 47 143 77 Metal Eşya Makıne ve Gereç San 149 42 167 78 Ener)i 173 24 158 82 Yapı Malzemelen 147 76 149 43 Perakende Ticaret 186 04 172 03 Buvuk Mağazalar 197 29 187 25 Dığer 210 75 185 51 Tunzm 331 77 313 88 Hava Taşımacılıâı ve Yan Hizm 232 84 217 87 StktM* 30.1Z19K gıni 1«e «n*kıkonştr 5 52 9.26 -428 058 1 93 0 0 6 13 42 -0 46 1 22 2 31 1 04 -0 70 6 9 4 -2 86 238 056 450 298 0 91 13 17 2 92 386 263 -411 0 91 1 88 10 94 9 08 1 12 815 536 13 61 5 70 6 87 105 oe 24 92 3925 65 86 26 33 8120 25 51 126 30 47 95 74 01 21 72 11241 8 59 61 32 34 50 41 78 104 39 70 37 17 87 84 63 71 38 72 62 24 84 98 34 30 23 46 47 49 42 73 24 47 76 86 04 97 29 110 75 231 77 132 84 Şrtel F/K F/K Orarı Oran NaUt OzMynak Vef 00 S«f Akımı % * % Araa KurumtarGloöal M«nDeğer 2 450 4.287 500 0 94 5 59 2 68 9 30 32 49 12 57 3 00 OtaJama 0 94 5 59 2 68 9 30 32 49 12 57 3 00 Bankalar Akbank AMernatrfbank Demırbank Dışbank Esbank Ftnansbank Garantı Bankası T Kalkınma Bankası TlşBank. (B) TlşBar*. (C) Teksfitoank TSKB Tutünbank YapıKredıB Ortalama 10 750 3 150 2 700 1 475 1010 1 525 4600 D4 100 100 000 7200 1425 2 750 1 010 2 250 193 500 000 2835 000 14850000 5 162 500 6060 000 7 625 000 82 800 000 8.200 000 2900 000 71 784 0 2318182 5 940 470 5 049 798 58 04 100 436 1316 1 51 3 0 8 0 17 3 25 1 36 244 0 75 5 67 098 2 5 4 3 07 9 17 26 32 0 63 21 11 180 608 1 02 261 2 04 4.27 086 388 1 40 3 57 1 68 692 844 246 244 1 42 751 1 42 666 12 46 3 59 283 3 13 5 24 3 13 490 3 4 4 0 52 0 87 0 8 3 053 0 61 4 8 5 3 9 8 137 1 15 2 83 0.24 1 81 199 41004 739 32 56 10 2 4 8 20 00 22 22 609 24 25 08 96S86 371 42 625 25 84 67 846 65 633 37 911 93 1467 16 648 66 483 79 14 77 29 38 8 0 4 0 00 14 55 34 84 23 49 0 0 0 26 79 4 9 6 30 54 70 86 1 14 462 57 5 42 1'5 64 27 05 1723 17 82 2 87 5 97 2 8 2 12 22 1 09 0 0 0 24 18 Basm Yayn Sanayi Bugun Yaymc*k 17500 ÇBS Pnrrtaş 9 700 Duran Ofset 7 800 Humyet Gaz. 3,200 Mîlbyet Gaz 1 650 Sabah Yaymatfc 2.325 Ortalama 1750 000 3.20 24 98 4 00 8 86 154 78 3 62 324 70 921500 4 45 14 16 6 50 10 41 230 39 5 77 75 14 780 000 3533084 646 179 63 0 0 0 9 3 95 6.319 040 1.25 4 85 3 04 4 19 130 34 8 75152 32 4 578 750 122 21 75 3 72 385 170 17 393 939 6951750 112 988 429 4 39 63 69 9 01 84 58 133 8 96 4 03 4 54 116 54 6 93 78 25 Boya Sanayi ÇBS Boya 2 500 Marshall 7 200 Yasaş 6 200 Ortalama 1300000 158 909 1066 561 336 57 4 92 16 13 5195.520 2 97 15 83 10 88 4 66 68 81 4 17 126.22 2 008.800 2 18 30 79 7 70 4 38 147 55 2 74 142 72 243 1585 989 4 71 15250 3 95 93 07 BraattAnadOtu Bıracdık 5 700 3 391500 2 48 16 01 7 66 18 53 62 81 5 26 10165 EgeBraal* 36 000 56 754 432 12 97 46 63 355 66 25 40 74 05 0 00 60 50 Ercıyas Bıracilık 46 500 34 875 000 9.22 1924 8 75 1583 11565 4 09 66 72 Guney Bıraakfc 19500 9405396 8 0 7 2165 3062 1256 19494 3 08 7132 TTuborg 47000 4 702360 2 8 6 15439 3 6 9 11303 128 1442 15 Ortalama 8 85 29 45 22 48 16 43 102 19 1 79 109 76 Dokuma SanayiAXal TeksM Akın Tekstıl Aksa Aksu Ipfck Altınyildu Bossa Edıp Ipfck Oedz I p * . Karsu Tekstıl Konıteks Kfiytaş Lüks Kadfe Nergıs HokJıng Okan Tekstıl Polyten Sûksa Sûktaş Sûnmaz Fıl Sönmez PamufcHı Srfaş Tumteks Ukı Konfeksıyon Yunsa Ortalama 40400 5000 16 750 4.200 18 750 8 100 8 100 13 500 18 000 39 500 8000 4.550 3 950 3 150 2.200 2 275 4 750 11 500 4.250 2 225 13 750 21 500 3 200 3 954 845 3500 000 55 916 521 3638 880 5634319 14 580000 2 065 500 904 500 2340 000 355 500 1 105 392 500 492 3950 000 945 000 1 056 000 ! 105 650 2 280 000 2 760 000 3 081 250 1 668 750 1512 500 2 580 000 2560 000 165 1 83 7 74 8 78 8 32 19 67 1 54 7 74 351 1075 3 45 10 59 2 21 1.25 214 744 705 612 734 8 97 2 72 18 84 4.38 3606 3 54 1251 1 56 058 096 4 20 1 78 1018 1 90 6 70 0 89 7.20 099 543 152 8 57 3 87 19 20 1 80 730 3 03 12 27 480 323 5 38 6 79 1124 1751 5 16 2 91 4 50 5 26 841 586 2 12 2 79 15 27 4 07 5 77 6 74 10.31 1017 12.24 20 70 3 12 12 23 1 84 438 409 7 27 5 96 14 61 4 58 536 311 680 1 40 2 81 3 19 3 73 8 79 5 17 1030 4 31 4 30 7 79 6 48 137 54 6.82 52 26 0 00 92 06 2 67 57 57 6 35 18892 453 179 34 30 09 9402 000 42 74 836 59 94 2 78 272 71 2 53 240.43 1 37 19360 688 328 75 7 09 23 79 0 00 29390 758 232 28 0 00 13100 526 65 13 000 1990 000 263 87 14 96 208 07 5 36 67 82 0 00 203 22 7 81 13151 3 31 11685 1044 848 66 96 256 83 68 77 124 77 716.98 177 94 1061 71 45.20 5 79 86 22 477 65 111 59 II 49 174 89 21506 286 85 90 70 2U 41 141 01 69 23 9311 Denrir, Çett Dtşmda Metal Ana SanayiBorusan 6 800 o 1^0 000 4 23 6 28 5 95 10 95 270 79 12 09 8 98 Erbosan 5300 1390 754 285 9 4 8 7 70 754 79 8 6 8 4 4 30 39 Fenış Aiummyum 27 500 1346 400 0 85 24 09 13 10 10 70 56 55 3 30 4658 66 Sarkuysan 6 100 6 917 400 3 56 7 82 4 29 5 30 102 94 8 20 26 46 Ortalama 2 54 7 65 5 39 7 25 122 85 9 31 116 89 Hğer Danmod Esem Spor Emmrş Ambalat Ortalama 18 500 462 500 3 14 9 48 261 00 66 22 384 88 4 22 353 92 20000 5000000 4291157 7 47 22 96 21047 7 00 24 60 20 750 830 000 3 49 9 53 8 60 3 76 99 23 7 23 177 93 4061108 820 1412 209 95 6 83 7021 Dayanıkh TüketJm Matzemeteri Arderr 9 100 8 736 000 3 96 16 04 4 95 Arçel* 6 800 38.250 000 3 55 12 71 8 08 Emsar. Beşyık*z 16000 304000 17.27 Emsan PasÇeU*. 9 600 412 800 3 30 PegProfilo 9 300 15 066 000 6 21 23 04 17 61 Raks Eval 40000 2000000 294 20 52 1165 Vestel 14 500 8 117 753 4 80 26 59 7 45 Ortalama 4 13 17 35 8 03 4 76 5 55 12 15 763 983 14 44 13 58 6 67 136 32 191 03 5181 95 456 69 341 05 234 84 472 00 243 39 366 1566 4 12 55 52 0 00 281 38 0 00 176 61 1 96 992 0 00 487 27 1 10 101 59 3 13 49 30 Metal Eşya, Makine ve Gereç Sanayi Alarko Sanayi 11000 6 600 000 3 87 7 37 7 26 14 36 128 07 4 55 3 84 Makine Takım 1325 989 449 1 09 19 78 6 12 10 70 8814 4 53 6 72 Tezsan 12 500 1875 000 7 17 22 64 19 76 23 55 126.21 0 00 3101 Ortalama 3 30 921 8 12 1498 11533 364 8 00 Mobflya ve Döşeme Sanayi Gentaş 4600 2066688 322 783 6.20 11 53 45.26 9 96 2 91 Kaiebefc MotHİya 6100 1220 000 4 45 12 58 723 6 72 237 32 5 74 4 29 Ortalama 3 59 911 655 911 102 79 8 4 0 333 OtomoOv Dıtaş Oogan Ege Endustn IMP Kordsa MutluAku Otokar Otosan Parsan 0 Tofeş Otom.Fab Transturk Fren Ortalama ve Yan Sanayii 3 100 4 750 12 000 24 250 5300 7300 27 000 8900 4000 53 000 542 493 1662 500 2482 920 103t2 3t3 4 770 000 1 752 000 35 640 000 1 068 000 24 000 000 1 266 700 2 9 4 4 9 6 3 74 3 9 3 3 77 277 9 13 209 134 3 9 0 2 9 4 8 14 7 49 7 39 8 19 11 32 508 13 67 14 09 744 25 69 9 70 6 21 6 9 0 5 25 4 19 8 5 1 5 41 7 74 11 60 6 47 6 6 9 4 3 9 7 24 3 5 0 7 61 23 48 4 6 8 10 45 2 53 2 26 5 3 9 4 72 94 99 205 98 70 94 138 59 154 73 345 22 154 60 109 50 77 98 97 30 105 76 1032 1053 1233 5 77 420 1142 3 70 000 500 963 9 41 141 71 277 39 9 97 41 95 84 90 372 91 59 01 000 1073 46 48S 72 52 LastikÜPânteri Sanayi Bnsa Good Year Ortalama 30 500 32 000 32 425 313 3 79 1313 17092008 667 927 4 45 11 45 5 67 503 543 9 25 9 32 9 27 77 20 3 61419 97 280 51 9 37 94 53 12403 560311 14 SigortaAksıgorta Anadolu Sıgorta Commeraal Uraon Emek Sçorta Gunef Sıgorta Halk Sıgorta Ortalama 17250 2650 5000 870 3 250 5150 10 781.250 3 975 000 2000 000 722 681 2 437 500 8239 485 423 289 5 71 068 2 51 493 353 22 36 5.25 6 4 0 4 97 3 4 5 958 8 6 3 7 10 2 3 8 3 0 9 9 5 6 1 60 6 4 3 4 19 22 53 9 46 1234 12 85 5 23 2141 14 31 143 75 331 73 264 61 5613 398 73 454 96 266 14 1 86 141 37 1321 13 10 954 1846 5 22 6 8 8 000 1 93 0.23 20 34 000 1833 Çimento Sanayi Adana Ç «Aı AdanaÇ (B) AdanaÇ (C) Afyon Ç Akçımento Aslan Çimento Batıçm Bursa Çimento Bo)u Çtfnentû çanakkaleÇ Çımentaş Çımsa Gottaş Konya Çım Mardn Çım MgdeÇım UnyeÇım Ortalama 4600 3100 1 100 79 000 7000 10 750 8800 12 750 3550 10000 18 750 46 000 20 500 12 250 4350 3850 2300 2 944 286 1860 185 1 320128 1 185 000 14222 264 3453 803 10 824 000 9 369108 5 291 392 17 734 080 13 125 000 12916800 5209 090 4 974 970 2 818 800 1 730 724 1280 452 5 26 7 46 0 76 7 07 0 84 18 07 24 29 3 72 49 38 12 52 146 81 448 11 53 4 76 11 48 1 55 954 418 582 09 5 64 13 85 6.45 19.27 4 81 10 06 5.20 41 19 4.26 6 78 4 30 1406 1 56 4 19 380 1705 9 13 866 2211 10 39 7 42 15 28 10 47 11 13 6 19 38 67 5 75 35 18 908 1 89 280 1006 18 20 31 02 6 87 12 04 3 37 9 57 13 87 864 706 617 1020 4 31 334 8 10 51 54 25 91 45 42 38 45 34 23 10 55 726 41 0 00 47 98 1 59 1167 46 0 00 72 69 4 36 43 78 5 49 37 21 8 86 125 78 0 00 85 11 326 147 22 2 50 8200 488 47 78 1 10 11339 1283 11317 663 95 29 20 18 8556 454 157 46 603 29 295 27 808 56 000 135 66 6121 72 99 109 17 157 11 11530 543 46 103 10 28 91 3331 13 74 61 87 87 79 Deırir, ÇeJik, Metal Ana Sanayi Burçelık 10 250 553 500 3 61 9 67 6 62 3 94 ÇelıkHalat 3 900 2 102 100 2 43 19 34 6 67 6 71 Çemtaş 27 000 1 555 200 1 79 5 82 5 56 3 14 Dûkiaş 6600 3168000 2 67 1160 745 4 01 EreğlıDÇ 9 100 57 657 600 192 6 56 8 42 4 14 IzmrDÇ 880 7 303 799 114 134 13 56 76 2 86 Metaş 3100 2185500 111 195 Ortalama 1 80 7 84 9 66 3 85 160 44 67 23 75 80 150 87 195 51 39 23 59 26 158 22 5 85 150 87 4 54 38 95 0 00 586 52 4 73 112 45 7 17 171 80 000 11 56 000 182 84 592 8683 EnerfAktaş Elektnk 335 000 6700000 1021 7 21 584 22 40 572 97 7 46 50 73 Çukurova Elektnk 64 000 32 000 000 8 67 59 43 7 91 28 22 491 07 2 03 0 88 KepezElektnk 82 000 9 840 000 1058 18 13 501 1828 39020 3 66 062 Ortalama 9 20 24 14 6 78 24 63 483 48 3 11 2 39 Bektrfk Makmeteri ve Aygrtlan SanayiAbanaElekMek 3 300 801900 3 01 38 62 6 98 917 0 00 000 Asetsan 3 450 5 009 400 127 8 59 5 30 3 89 169 35 7 73 157 51 Bekotekrnk 4 600 8 279 998 2 82 8 70 5 49 4 91 18175 5 8 0 1302 Netaş 16750 20893950 4 97 6 29 521 9 85 12633 6 75 6185 Tetetaş 5300 5 300 000 2 86 959 548 59S 127 36 283 0 0 0 TSramens 25500 12852000 6.28 46 53 1163 1490 12552 392 8175 Ortalama 3 49 9 36 6.21 7 63 146 10 5 52 59 31 GHta, tçki Banvıt Oardanef Fngo-Pak KentGıda Kerevıtaş Konfrut Gıda Maret Merko Gıda Mudumu Tavuk PınarEt PınarSu PınarSut Pınar Un Tat Konserve Tukaş Konserve Ortalama 47 000 2 425 26 500 83 000 405 6000 8 100 3 350 8400 9800 3200 7 200 7800 36 000 5300 5 691 465 2405 600 1 060 000 11 205 000 1 890 986 1 440 000 1 701 000 2733 600 2 520 000 1 470 000 316800 1 574 640 351 000 16 200 000 2 344 097 8 74 1 64 3 15 14 72 2 16 4 42 1 78 208 309 090 253 2 15 3 07 1003 6 74 4 39 14 59231 77 1054 18 16 1806 1880 35 84 11 60 752 8 8 8 1338 812 9 76 5 09 1061 1002 9 78 9 33 10 72112 94 15 02 23 12 9 29 5 84 1321 3334 817 1830 1381 1690 946 1354 963 13 66 12 81 1905 599 1721 1299 2 26 785 1 76 5 21 31 02 25 69 1093 111 91 227 31 248 77 51996 263 05 71 48 92 24 60 10 79 09 276 22 268 83 181 15 165 66 232 64 175 37 0 00 88.22 000 1719 3 77 263 57 2 41 393 78 11 11 2559 0 00 13 59 6 17313 03 4 93 64 31 5 34 4 61 786 960 98 00011009 5 56 198 83 8 97 96 18 1 83 44 94 10 77 16 98 3 17 96 66 Gübre Tanm İtoçlan Sanayi Bagfaş Ege Gubre Gubre Fab Hektaş Ortalama 22 000 4 400 000 3 54 14 68 13 21 7 54 203 79 4 55 400 00 4350 939600 2 55 964 1186 4 49 67 92 851 74 35 5400 3110400 2.20 27 07 1466 762 219 10 185 10189 4100 2677298 2 92 536 3 31 9 72 15439 1510 57 22 2 82 1100 7 77 7 54 185 10 6 67 116 79 Alarko DoganHotd Eczacıbaş* Yat EnkaHotdmg Ihlas Hotdmg Koç HokJmg Koç Yatınm Medya Hol Net Hoidmg Transturk Hokl TŞışe Cam Ortalama 16000 3 750 10 250 25 000 13000 18 750 12 250 1 725 3200 1 125 6000 15 938 765 14 137 500 2 479 680 7500 000 24 337 445 112500 000 10 032 750 3543 150 5600 000 1 344 483 33 600 000 984 3 29 2 87 21 57 7 67 8 07 6 29 099 083 1 12 3 81 5 01 39 85 152 87 18 70 60 02 51 90 30 39 37 47 6 70 26 14 25 59 32 19 32 06 28 71 85 85 40 25 14 19 18 15 1927 503 483 12 08 12 20 1600 122 5' 151 56 103 42 128 18 26 40 53 54 29 07 6 87 18 77 39 24 44 10 13 72 23 63 91 19 244 69 51 526 31 1486 13 30 69 41 1 71 26 67 10 88 59 42 7 45 114 62 3 09 170 99 000 148 19 1694 27 97 46 88 14 19 30 90 3 13 223 73 000 1 86 3 42 18 40 1 36 40 80 1 40 1 81 080 1 75 000 Hava TaşmacAğı ve Yan Kzmetter THYf) USAS İMKBOrt 19 250 192 5OO0O0 6 / 0 525 68 117500 5875000 1037 596 8 74 5 96 945 10309 0 0 0 171 12 4 19 12 26 364 64 16 51 104 36 4 19 9 51 109 62 0 49 170 79 Kâğrtve Kâğrt ÜPimteri Çumra Kagıt Kapiamm Kartonsan Kav Olmuksa Tıre Kutsan Vikmg Kâğrt Ortalama 10 250 11 500 6 700 34 500 11 500 3800 11 000 1 587 008 1 725 000 10854 000 5382 000 2 92' 150 3 677 681 1 320 000 458 986 1985 2 93 5 56 7 78 2 16 5 34 3 19 1 96 65 46 5 72 2 28 4 97 13 28 2 39 3 64, 5 81 3 60 5 13 3 25 2 31 6 09 4 66 10 42 349 36 445 11662 4 10 44.27 188 43 32 83 3 35 80 90 6 62 81 29 5 52 122 75 5 69 65 25 780 14 61 6 47 188 9 57 12 92 16 55 784 59 19 208 41 129 00 39 25 31964 31 06 74 05 109 26 Perakende Mılpa Saban Pazarlama Tolaş OtoTic Ortalama flcaret 4 300 2 229 120 2 750 275 000 8500 2040000 123 1 48 6 5 6 197 Plastik ÜriintePi Sanayi EgepJast Ege Profıl Pımaş Raks Elektronık Ortalama 15 500 2 325 000 20 500 1 230 000 10 500 1575 000 22 500 5 832 000 3 69 491 2 91 1 73 2 2 8 9 8 9 6-26 89 56 15 46 8 6 4 11 29 1895 6 5 6 8 1 2 2 61 440 54 64 3 71 5 15 3138 3 4 6 4.21 PetnH ve Petrol Üranteri Sanayi Ayoa? Petkım Petrol Ofisı Turcas Tupraş Ortalama 13000 19500000 36500 109500000 20 500 51 660 000 25 500 13 273 260 14 500 67 744 000 Büyûk MağazalarG»ma Mıgros Ortalama 15 250 2 897 500 67 000 36 180 000 5 3 2 1 75 783 3 5 0 3 6 3 2 75 15 71 20 28 19 85 1420 4 8 2 1283 1294 10 83 50 52 84 52 5 78 3 76 9 77 817 8 12 34 70 64 35 652 14 17 194 05 12 22 803 7 21 309 605 5 67 5 23 3 67 29 15 1046 3 32 4 59 101 70 33 95 37 67 196 89 63 38 2076 98 439 06 196 29 264 27 422 07 171 70 208.28 142 31 8 60121 66 000 2 3 2 0 71 81 12 4 54 96 42 7 50 67 39 59013041 3 81 222 63 000394 91 280248 20 5 15 100 43 70 84 18 32 1638 64 240 10 38 64 351 79 139 00 976 66 319 64 381 17 704 5826 3 92 357 07 000 51688 964 63984 000 6436 0 40 3102 0 37 39 70 Cam ve Cam UrüntePi Sanayi Anadolu Cam Dernzh Cam t?ocam Trakya Cam Ortalama 2 250 4 100 6900 12 000 1677 115 132 10 92 5 50 4.29 1 189000 261 815 761 7 26 87 47 684 1018 9453 942 1346 2484003 263 1124 1589 3 16 200 14 48311947 35174592 3 51 944 1547 10 18 5666 925 88 38 3 19 9 54 14 02 8 45 7178 8 88 72 47 Leasing&FactoringAktrf Fınans Facto Fınans Fınans Leasıng Iktısat Leasıng Özfinans Fact Rant Leasıng Vakıf Leasıng Yapı Kredı Leas Ortalama 2 125 6000 1 725 2 225 4 700 6 100 2650 3550 702 844 720 000 1 035 000 556 250 352 500 610000 260 000 2 449 500 1 75 3 59 2 89 62 47 1 53 359 1 28 5 59 285 696 4 14 6 19 5 25 12 72 3 93 12 07 1 94 786 269 2 61 181 222 1 72 2 89 2 59 8-20 293 9 27 747 16 9 78 1099 32 0 76 289 10 0 38 1972 08 5 61 29148 049 54527 1 04 407 27 1 67 2079 90 1 10 835 77 20 77 2 56 0 83 16 97 24 15 10 37 899 1866 11 49 9 63 000153 14 5 73 29 47 7 51 1 05 913 1895 Seramik ve Porselen SanayiEge Seramık Evap Gorbon Işıi Kutahya Porselen Uşak Seramık Ortalama 2 700 7000 29 500 2650 7 700 4860000 200 1120 0 89 3 57 7000000 2 14 998 683 5 52 136 49 0 62 9 75 95 49 0 00 124 64 5310001599 5850 2217 35 88 326 24 119 21.27 2.289600 159 1703 1734 2 52 63 66 0 0 0 5118 1611541 4 73 26 5414186 16 33 94 26 175 45 20 217 12 16 245 4 46 10360 0 40 5044 Turizm Çes-Altmyunus MamıansAJt Marrn Marb Net Turzro Petrokent Tur Ortalama 12 500 975 000 2 93 64 68 3700 1202500 2 54 64 66 4 650 1 860 000 2 72 26 64 32 500 8 963 500 9 47 15 65 7162 5 800 601 344 1 14 4 59 20 41 13 07 21 52 62 98 1.28 398 64 543 56 57 000 5656 3632 81 104 86 3 44 87 51 78 83 471 60 4 62 155 65 17 74 28 66 0 00 465 88 32 80 196 02 3 60 148 59 Yaonm Atiante Yat Ort Atlas Yatınm Bumerang YatOrt Oemır Yat Ort Evren Yatınm Fınans Yatınm Ort Gtobal Yatınm Iş Yatınm Ort M YılmazYat Ort. Vakıf Yatınm YKB Yatınm Ort Ortalama 770 1 175 720 640 1 025 930 970 1 575 700 990 840 77 000 229 125 72 000 64 000 256 250 232 500 194 000 787 50 70 000 99 000 126 000 040 047 0 51 0 61 0 51 0 59 0 46 104 048 0 74 0 52 062 4 19 1 70 9 10 1 88 1 71 1 18 336 686 322 690 2 51 060 0 99 0 76 0 79 1 01 0 65 0 71 084 063 1 30 046 0 78 236 395 302 316 403 2 59 2 78 336 252 5 12 3 12 4 23 0 00 1 02 27 23 0 73 0 00 2 21 0 00 0.29 23 41 30 71 25 81 060 46 39 1348 000 729 000 17.21 1909 546 000 6 24 13 20 023 000 010 000 000 000 0 27 000 013 088 000 009 Yapı Mabemeleri Borova Yapı Haznedar Tugla Intema T Demır Ookum Ortalama 7 200 28 500 9000 2 950 4900 648 000 7 48 18 54 26 68 25 76 665 89 3 47 0 00 1681500 7 37 135 82 5106 23 57 67 33 0 00 286 51 1 125 000 2 80 7 73 8 14 7 89 1433 700 2 85 23 12 37 19 6154 7 350 000 3 02 19 77 53 99 2 07 80 05 0 00 26 63 124 67 2 26 7 28 158 08 3 40 59 77 335 1953 3307 3 2 2 15127 2 4 9 5019 İMKB ortataması 2 82 1156 8 18 4 60 137 72 4 84 121 68 Bu sayfada yer alan tablolar, ESBANK Sermaye Piyasası Böliim Başkanlığı'nca hazırlanmıştır. DevaHoMıng Eczaabast llaç Ortalama 2 300 3 450 000 114 13 55 6 87 3 100 9 441360 183 17 97 19 49 1 58 1653 1307 3 59 9 67 9 36 47 39 54 37 51 79 4.22 4 0 3 4 0 8 2196 34 5? 30 37 ESBANK GOZUCUYLA TÜRKEL MİNİBAŞ Siyaset Piyasaların Umupunda Değil Ne koalısyon pazarlıkları ne de erken seçım taktık- lerı sokaktakı vatandaşın ılgısını çekmeye yetıyor Varsa yoksa Avaıpa Kupası futbol maçlan Aylık mutfak masraflannın 18 7 mılyonun ustune çık- tığı temmuzda gelecek yuzde 30'luk zamla da bu- tun yıl ıdare etmek zorunda kalacaklan hatırlanırsa pek de haksız sayılmazlar Pıyasalann eğılımı de sokaktakınden aşağı sayılmaz. Örneğın, borsa Umulanın aksıne ANAYOL hukume- tıntn ıstrfasıylayukselmeye başlayan endeks, hafta ıçın- de 69 bın sınınnı aşıverdı Uzmanlara sorarsanız, bunu, borsanın artık kendı rayına oturduğu, kısacası sıyasete endekslı yapıdan kurtulduğu şeklınde yorumlamakta yarar var Ne var kı, hafta ıçındekı alımlar, daha çok RP ıle DYP arasındakı koalısyon olasılığına dayalı "toeWenf/"alış- lanydı DYP'lı Küpeli'nın ıstıfasıyla da endeks yenı- den 67 bın sevıyesıne duşuverdı Erken seçım olası- lığının yukselmesıyle endekstekı duşuşun devam et- mesı beklenıyor Borsada sıyasetle dogrudan ılışkılı olan bır dığer ge- lışme ıse enerjı sektorune aıt kâğıtlann pnm yapma- sıydı Hem de enerjı krızının kapıda olduğu, her gun yınelenırken' Farkındaysanız kasım ve ara/ıkta genış çaplı elekt- rık kısıntılarının başlayacağı, bu nedenle de ozel sa- nayi kuruluşlarının şımdıden kendı enerjılennı uretme- ye başladıklan sorunun çozumunun ozelleştırmenın mucızevı gucune bağlı olduğuyla ılgılı haberier basın- da sıkça yer almaya başladı Gerek daha oncekı, gerekse şımdıkı Enerjı Baka- nı'nın demeçlennın de aynı doğrultuda olduğuna ba- kılırsa enerjı sektorune aıt hısselerın endeks uzerın- dekı etkısı daha netleşıyor Bunun en somut kanıtı da Kepez Çukurova hısselenne olan talebın sureklı art- ması Kısacası, geçen hafta da borsanın ardırjda yıne sı- yaset vardı Borsadakı yukselışın ışlem hacmıyle des- teklenmemış olması da zaten bunu doğruluyordu * • * • Bugunlerde yatınmcının asıl gozdesı ıse menkul kıymet yatınm fonlan Yatınm fonlarına olan talebın onemlı kısmını da kuçuk tasarrufçu ve yatırımını rıs- ke atmak ıstemeyenler oluşturmakta Ne var kı yatınm fonlarının neredeyse tumu kamu kâğıtlanndan oluşmaya başladı Yatınm fonlannın ta- nımına ters duşen bu durum hem yatınmcılan hem de portfoy yonetıcılennı endışelendırmekte Zıra, yatınm fonlannın çeşıtlı menkul kıymetlerden oluşan bır portfoy olmasının temel nedenı rızıkonun dağıtılmasıdır Oysa, geçen ay kamu kâğıtlannın ya- tınm fonlan ıçındekı payı yuzde 94'e yukselmıştı Do- layısıyla, rısk unsuru yukselmıştır Yatınm fonlannın Hazıne bonosu ve devlet tahvıl- len gıbı kamu kâğıtlanndan oluşmasında geçen yılkı yuksek faız oranlan betırleyıcı oîmuştur Faız yuksel- dıkçe bankalar devlete borç vermeyı cazıp bır alan olarak gormuşler, aldıklan kâğıtlan da yatırım fonla- nna aktarmışlardır ANKA'nın SPK verılerınden yaptığı hesaplamadan anlaşıldığına gore fonlann yuzde 90'nının Hazıne bo- nolanndan oluşması da bu goruşumuzu doğrulamak- tadır Gerıye kalanın yuzde 4'u devlet tahvılı, yuzde 4 5'ı ozel sektor kâğıtlan, yuzde 1 5'ını ıse yabancı menkul kıymetler oluşturmaktadır Altı yıl oncesıne kadar ozel sektor kâğıtlanna ağır- lık veren B tıpı fonlardakı kamu kâğıtlannın payı da daha farklı değıl Gerçekten de 1988'de B tıpı fonlar- da ozel sektorun egemenlığı yuzde 70 oranında ıken, bugun ancak yuzde 1 7'sı kadar B t p fonlann yuzde 97'sının kamu kâğıtJanndan oluş- ması yatırım tercıhının ozelden kamuya doğru değış- tığını gostermekte 1 Kamu kâğıtlannın ağırlığı, portfoyunun en az yuz- de 25'ının hısse senedınden oluşması gereken A tı- pı fonlarda da suruyor Her ne kadar hısse senedı ora- nı yuzde 38 6 ıse de Hazıne bonosu ve devlet tahvı- lı oranı yuzde 61 3'e ulaşmıştır Dığer ozel sektor kâ- ğıtlannın oranı da bınde 1 cıvarındadır Ortaya çıkan bu tablo yatınm fonlannın tek eksen- lı olduğunu gostermektedır Oysa yatırım fonlarıyla amaçlanan, konjonkturdekı ınış çıkışlardan farklı şe- kılde etkılenmek, dolayısıyla nzıkonun dağıtılmasıdır Kısacası, yatırım fonlan kazandırmasına ıyı kazan- dırmaktadır, ama kazançla bıriıkte nsk unsuru da kat- lanmıştır Başanlı bır hafta dıleğıyle MERKEZ BANKASIKURLAR117 HAZIRAN 1996 CİNSİ DÖVİZ ALIŞ SATIŞ EFEKTİF ALIŞ SATIŞ 1 ABDDoia^ 1 AlmanMarkı 1 Avustraiya Dolan 1 Avusiurya Şıfını 1 Belçıka Frangı 1 Danımarka Kronu 1 Fın Markkası 1 Fransız Frangı 1 Hollanda Flonrtı 11spanyol Pezetası 11sveç Kronu 1 lsvıçre Frangı 100 Italyan Lıretı 1 Japon Yenı 1 Karada Oolan 1 Kuveyt Dınan 1 Norveç Kronu 11ngılız Sterlını 1 S Arabıstan RryaJı 79 251 52118 62 505 7413 2534 13511 16 987 15 358 46 536 611 11868 63 614 5125 731 57 843 264 522 12168 121903 21134 79 649 52 380 62 819 7450 2 547 13 579 17 072 15435 46 770 620 11928 63 934 5151 738 58134 265 851 12 229 122 516 21240 79 013 51962 61567 7376 2 521 13443 16817 15312 46 071 b96 11809 63 423 5074 714 57 265 259232 12107 121537 20 817 79 888 52 537 63 007 7472 2555 13 620 17123 15 481 46910 631 11964 64126 5166 748 58 308 266649 12266 122 884 21304 tLAN T.C. HATAY İŞ MAHKEMESİ 1995/279 Davacı Sosyal Sıgortalar Kurumu Genel Muduriuğü ta- rafindan davalı Abdullah Mansuroğlu aleyhıne açılan ıs- tırdat davası dolayısıyla, Davalı Abdullah Mansuroğlu'nun tûm aramalara rağ- tnen adresı temin edılemediğınden, bu davahya ılanen teb- lıgat yaptınlmasına karar venlmış olmakla, davalı Antak- ya Istıklal Caddesı, Beledıye Pasajı No 1 'de oturur Ab- dullah Mansuroğlu nunduruşmagünuolan3 7 I996gu- nu saat 09 OO'da duruşmaya bızzat gelmesı veya kendını vekılle temsıl ettırmesı, aksı halde yokluğunda karar ve- nleceğı hususu, ılan tanhınden ıtibaren 15 gün sonra da- valı Abdullah Mansuroğlu'na teblığ edılmış sayılacağı Teb- lıgat Kanunu'nun 28,29,30,31 maddelen gereğınce ıla- nen teblığ olunur Basın 90360
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle