01 Temmuz 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA 17 HAZİRAN 1996 PAZARTESİ eura96 AVRUPA FUTBOL ŞA ûtiASt Görevi bırakmaya hazırlanan Fatih Terim, (A) Milli Futbol Takımı için görüşlerini açıkladı 'Başarı, Türk anirenörle geür'NOTTINGH\M (Cumhunvet) - Fa- tih Terim, mıllı takımdakı son gunlcnnı yaşıvor Bıraz buruk bıraz uzgün Türk futbol tanhınde (\) Mıllı Futbol Takı- mı nı ılk kez Avrupa Futbol Şampıvona- sı fınallerınetaşımanın verdıgı gururunu, lngıltere'de 'sıfir' (.ekmcnın uzuntusuvlc bırlıkte yaşıyor Ama o tüm eleştınlere karşın dımdık ayakta Futbolculanna toz kondurmuyor 'Kol kınlır yen içinde kalır' ornegı onla- ra kızsa da 'konu' soy unma odasında go- rüşuluyor. tartışılıvor, bagın^ çagırış. uyan orada kalıyor Şımdı mıllı takımdakı son maçı olan Danımarka karşılaşmasını bcklcycn Te- nm, mıllı takımın gelecegıvle ılgılı ola- • Fatıh Tenm,"Türk ınsanının neler yapabıleceğınden, nasıl diışuneceğınden ancak Türk antrenör anlar. Başan ıçın de bu faktörlenn bır araya gelmesı gerekmektedır. Işte bız bırbınnı tanıyan, ınanan futbolcularla başanyı yakaladık" dedı. rak konuşmaktan da gerı kalmadı Yakalanan başannm devam etmesı ıçın Mstemın korunması gerektıgını ve bunun da ancak *yerli'çalıştıncı ıle mumkun ola- cagını savunan Fatıh Terim."Turk ınsa- nııun neler yapabileceğinden, nasıl dusu- neceğınden ancak Turk antrenör anlar. Başan ıçin de bu faktorierin bır araya gei- mesi gerekmektedir. Işte bız birbirini ta- nıvan,ınanan futbolcularla başany ı yaka- ladık.İngiltere'debelkiıstediğiınizsomıç- lan alamadık, ama futbolumuza kimse laf soy k-yemez. Usteiik Vedat gibi Ogün g>- bi Reccp gibı Abdullah gibi büyuk beğe- ni kazanan isimler var" dıye konuştu Çalışmalar başladı Portekız yenılgısınden sonra kamp ya- pılan Nottıngham kentını dolaşan mıllı futbolcular, dün Danımarka macının ha- zırlıklanna başladı lar Sakatlığı süren Ogun'ün lyıleşme ola- sılığının bulunmadıgı da bıldınlırken bu oyuncunun yenne Rahim ya da Bûlent forma gıyecek HakaıTa moral Hırvatıstan ve Portekız maçlannda ka- çırdıgı gollerden sonra eleştın yagmuru- na tutulan mıllı takımın santrforu Hakan Şükür'e arkadaşlan ve teknık dırektör Fatıh Tenm moral vermeye çalışıyor Hakan 'dan daha sakın olmasını ve gol bölgelennde de öncelıkle şutu düşunme- sını ısteyen Fatıh Tenm, Arif ve Sergen'e de gol .bölgelenne daha yaktn oy- namalannı söyledı LONDRA MEKTUBl / ZAFER ARAPKtRLl Wembley meydan muharebesinin ardından...Wemble> trenıne bınmeden once başımıza geleceklen az çok kestınyorduk, ama son 7 yıldır ılk kez yaşanan Ingıltere-Iskoç- ya meydan muharebesinin ılk salvolannın burada atılacagını tahmın edemezdık Normalde 10-30 kışı ıle, kala- bahk saatlerde 120-130 kışı ıle dolabılen bır metro vagonuna 230 kışı bırden sıkıştırmanın na- sıl mumkun olabıleceğını. Taşlı- tarla mınıbuslennı gormuş bın- sı olarak ka\ ramak yetmıyordu 230 kışının en az uçte ıkıvnın zılzuma sarho^ bn,ımde "Come ooScotland."'(haydı lAov.va) Jı- ye bagınşına pek alışkın oldugu- muz soylenemezdı ChanngCrossıleWemblev ıs- tasyonlan arasındakı vaklasık 25 dakıkalık yolculuk Mrasında, en buyuk şansımız, vagonda her- hangı bır Ingılız taraftann bulun- maması. hatta yaklaşmaması ol- du Uembley'e vanşımızda ıse tnbunde 60 bın kı- şılık Ingılız, 20 bın kışılık Iskoç korosu beklıyordu bızlen Şarkı, turku ve ku- fürzengınlıgı. ınsa- nın tuylennı dıken dıken edecek oran- da gurultu. Ingılız spor yazarlan- nın.neden hâlâ "en gürültücü taraftar TürkJer" dıye vaz- dıklan konusunda bızı hayrete duşur- du Ilk varıda Is- koçlann ustun oyu- nu, her nc kadar bu uurultulu koronun 60 bın kısılık kıs- mını bıraz sustur- duvsada Ingıltere'nın 2golu ar- dından, artık yapacak bırşev kal- mamıştı Maç bıttıgınde. kendı- lennı brra komasına sokarcasına ıçmeye başlayan Ingılızler, VVembley'den gen donuş yolcu- lugumuzun daha da fecı geçme- sını saglamak ıçın ellennden ge- lenı yapıyorlardı Nazı selamı vererek "England England!" sloganları dtanlar (SÜ bızım uç hılalcı- ler degıl mı bun- lar''), lskoçlann ye- dı ceddıne saygıla- nnı sunanlar, bu arada öncekı gun Manchester'da pat- layan bombalara at- fen "kahrobun I- RA" sloganları ıle ortalıgı ınletenler (kahrolsun PKK muhabbetı ), bır an ıçın bızc maça geldıgımızı ya da bır spor olayından dönduğümuzü unutturuyorlar- dı Londra'nın mer- kezmde ısegörüntu farklıydı Ingılızler kendı semt- lenne ve evlenne dagılmış, Is- koçlar ıse kent merkezının tozu- nu atıyorlardı Tnıfalgar, Leic«- terve Piccadilly meydanlarında. dehşetengız meydan muharebe- len başlamıştı Polısleçatışan Is- koç "Bravehe»rt''lan, yenılgının acısını hıç olmazsa bırkaç bıra şışesı ve bırkaç sandalyeyı Ingı- lızlenn kafasmda kırarak çıkar- maya çalışıyorlardı Muharebe yatıstığında, ortalıkta kınk şıse- İer ve Iskoçlann kınk gönüllen- nın yanı sıra, bır daha kımbılır kaç yıl sonra yaşanacak bır tan- hı maçm sılık soluk göruntulen kalıyordu Guney Kuzeyı yen- mış. hesap şımdılık kapanmıştı Ama her şeye rağmen ıı>ın ıkı se- vındıncı yanı vardı Bınncısı, beklenenın aksıne, ıkı ulusun ho- olıganlan arasında endışe edıle- cek boyutlarda bır olay çıkma- mıs.tı Ikıncısı ıse Ingıltere'nın galıp gelmesı, ev sahıbı takımın umutlarını sıcak tutmuş, böyle- ce Avrupa 96'ya ılgı artmış, tur- nuva bır mıktar daha heyecan ka- zanmıştı Spordazatenheyecan- dan ıbaret degıl mıydı' Çakar Ingiltere'de LONDRA (Cumhuriyet) - Turkıye'nın Avrupa Futbol Şampıyonası'ndakı temsılcısı hakem Ahmet Çakar dun yardımcılan Turgay Gudıi ve Akif Uğurdur'la bırlıkte Ingıltere'ye geldı Oldukça heyecanlı gozuken Ahmet Çakar, 18 hazırandakı Ispanya- Romanya maçı oncesı bır antrenman yapacak Grupta onem taşıyan maçın 4 hakcmı ıse Oğuz Sarvan Karşılaşma sonrası Ahmet Çakar yardımcılanyla bırlıkte Istanbul'a donecek 80 yaşmdaki ünlü gözlemci Özerengin, Ingiltere'ye davet edildi UEFA'dan büyük jest• Türk futboluna yıllarca hakem ve gözlemci olarak hızmet verdıkten sonra LJEFA'da gözlemcilik ye komıte üyelığı yapan Tank Özerengin, 80. yaşını İngıltere'dekı fınallerdekutlayacak. ^ «•-', ARİF KIZILVALIN Avrupa Futbol Federasyonlan Bırlıgı UEFA 14 yıl boyunca gozlemcılık ve L'EFA Oenç Mıllı Takımlar KomıteM uye- lıgı yapan eskı hakemlerden Tank Öze- rengin'ı, Ingıltere'dekı Avrupa Futbol Şampıyonası fınallenne davet ettı 1936 y ılmdabaşladıgı ftıtbol hakemlı- ğınde buyuk maçlarda görev aldıktan son- ra Merkez Hakem Komıtesı'ne seçılen ve ardından da yıllarca uluslararası maçlar- da gozlemcılık yapan Özerengin. ozellık- le l%0'lı yıllarda Avrupa KupaM maçla- nnda adından sıkça soz ettırmıştı UE- FA'dakı çalışmalannı tamamladıktan son- ra futbol dünyasından 'emeklı'olan öze- rengin. 80 yaşına basarken aldıgı dave- tın kendısını bır hayiı memnun ettıgını açıkladı UEFA'nın yaş günunu de unutmadıgı- nı bıldıren Tarık Özerengin bırlığın da- vetıyesınde 'Yaşgununüzü biriikte kurJa- yalım' çağnsının da yer aldıgını \ urgular- ken -Dtmek ki LEFA kendisine \apdan hizmetlen unutmu\or. 14 >ıl boyunca ta- rafsız gozJemcı ve l EFA Genc Milli Ta- kımlar Komıte uyetiği yapöm. Maçlarda süreldi görev alıyordum. Şimdi ise UEFA beni Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ya- n final ve final maclanna davet etti. Ayn- cafinaUersonrasıyapılacakl KF\ Kong- resi'ne de onur konuğu olarak katılaca- gım. A\ nca 29 haaranda yaş gunum var. LEFA'dakı dosttanm. o gunü de bırtikte kudamak istedikkrini beürttiler"açıkla- masını yaptı Halen UEFA Asbaşkanlıgı yapan Fut- bol Federasyonu Başkanı Şenes Erzik'le lngıltere'de bır araya gelecegını bıldıren Tank özerengin, Avrupa Futbol Şampı- yonaü'nda gorev alan hakemlenn genel- debaşanlı oldugunu, ancakTurkıye-Por- tekız maçını yoneten Macar Sandor Puhl ıle Romanya-Bulganstan maçın- da gorev alan Mikkelsen'ın hatalı duduklerçaldığını belırttı NEYMÎŞ ABDÜLKADİR YÜCELMAN Düşten Gerçeğe Bızım ınsanımızı motıve etmek çok kolay Bır "afenn'e, 5 Irtrelık galonu bır hamlede ıçer Ama aynı ınsana ıstersenız 15 kez "afenn" çeksenız de ona 15 Irtre su ıçıremezsınız Mo- tovasyon bır yere kadardır Mıllı takımımız Avrupa şampıyonluk fınallenne katılmaya hak kazandı Hepımız bılıyorduk kı bu takımın bu şampıyo- nadakı gorevı bıtmıştır Arna yıne de "haydı aslanlar" motı- vasyonu ıse hem toplumu hem de fubolculan motıve etmek, hem spor medyası ıçın hem ulkenın sıyasal çalkantısını bır an olsun unutturabılmesı açısından gereklıdır Bu nedenle medya, motıvasyon alanını da genışletıp ışı "vatan mıllet" edebıyatına dokunce kel tesetture gırdı, ger- çekler unutuldu ayaklaryerdenkesıldı herkesuçmaya baş- ladı Artık gozumuzde ne Hırvastıstan vardı ne Belçıka, hat- ta ne de dığerten Çeyrek ve hatta yan final hesapları yapıl- mayabaşlandı Astronomıkpnmlervaatedıldı Ipınucukaç- mıştı Dogruyu ve gerçegı goremedığımız ıçın de ne futbol- culanmıza ne de onlann başındakı Fatih Terim e dogruyu gosteremedık Onlann çevresınde duşlerden oluşan bır ha- va yarattık Ama tesettur kalktı, kel gozuktu Gozuken ger- çektırvebılınenbırgerçektır Işte bız buyuz Futbolumuz bu, futbolcumuz bu teknık adamımız bu Ama ışın doğrusunu ve gerçegını daha onceden gorebılseydık daha onceden anlayabılseydık ne olurdu 9 Hıçbır şey degışmezdı. Çunku ınsanlann elınde sıhırtı bır değnek yoktur Avrupa'nın futbo- lu bılen ulketen de bu gunlere sıhırlı değnekle degıl, gerçek- çı yaklaşım ve dogrulan anlamakla gelmışlerdır Şımdı bakıyorum eleştın yapanlara neden yenıkjığımızın hesabını yapıyorlar Daha oncelerı neredeydınız' 7 Fatıh Te- nm'e hepımız guvendık dogrudur Fatıh ın bu ışı bıldığını de kabul edıyoruz Ama acaba Fatıh Hoca'nın da yanlışlan yok muydu 9 Neden bunlan şampıyona oncesı anlatmadık' Fa- tıh Tenm'e yukledık her şeyı Ama onceden bılıyorduk kı bu şampıyona bızım kafamıza gore bırkaç numara buyuktur Yıllardan ben belledıgımız bır şey var, o da rakıbı lyı oku- mak ve rakıbı durdurmak Toprağı bol olsun, Almanları dun- yanın bır numarası yapan Herberger'ın bır lafı vardır "Bır futbol maçına 2 takım çıkar Ikı tarafda 11 'erkıştdır Amaç- lan futbol oynamaktır Ama bır taraf futbol oynar, dığen oy- natmazsa ona futbol takımı demek mumkun değıldır" Işte bızım yaptığımız budur Rakıbı durdurmakta onun oyununu bozmakta ustayız Ama kendımız futbol oynamıyorsak ya da oynamasını bılmıyorsak, futbolun urunu golu beceremı- yorsak futbol adına bır yerlere varmamız olası mıdır'' Herberger ustanın lafını her stadın soyunma odasına as- mak gerekır Amaç futbol oynamaksa futbol oyununun ku- rallannı asla unutmayalım Yoksa daha nıce yıllar "aslanlar'la "kaplanlar"\a avunur gıder sonra da abartılı bıçımde ştşınl- mış bır balon gıbı en ufak bır dokunuşta patlayıvennce po- pomuzun ustune oturuverırız Turkıye olarak Avrupa futbol şampıyonasının fınallenne varmışsak haddımızı bılelım Daha fazlasını ıstemek ıçın da- ha fazlasını yapmak zorunda olduğumu kabul edenm Med- ya bu ışı pompalar onun ekonomık anlayışı budur Bakın bu şampıyona oncesı TV satışlan yuzde 64 artmış Medya eko- nomıyı, ekonomı tuketıcıyı pompalamazsa, ne Avrupa fut- bol şampıyonalannın ne olımpıyatlann bır anlamı kalır Baş- ka şeylerle kafanızı yormayın 22 yaşındaki genç Vedat, oynadığı oyunla otoritekerin gözıine girdi Genç Vedat, milli takımın gözdesi Yıldızı parlach , _^ • Görev aldığı Hırvatıstan ve Portekız maçlannda (A) mıllı takımının en ıyısı olarak dıkkat çeken Karabuksporlu Vedat, önümüzdekı yıl G Saray formasını gıyecek. NOTTINGHAM (Cumhuriyet) rı ekıbınde yıldızı parlayıvermış - Hırvatıstan maçının ılk 1 l'ı açık- landıgında surprız bır ısım vardı kadroda. Vedat İnceefe™ 2 Futbol Lıgı takımlanndan K.arabuksporda yıldızı parlayıp, Azerbaycan maçı ıle mıllı formayı gıyen 22 yaşında- kı genç savunma oyuncusu Vedat, Avrupa Futbol Şampıyonast'nın en başarılı oyunculan arasında goste- nlmeye bia^landı Görev aldığı Hırvatıstan ve Por- tekız maçlannda (A) Mıllı Futbol Takımı'nın en ıyısı olarak dıkkat çeken Vedat, önümüzdekı yıl Gala- tasaray formaiinı gıyecek Yanı 3 buyuklenn vıtnnıne çıka- cak genç Vedat Aslında, o futbola Istanbul'da. hem de 3 buyuk takım- dan bınnın altyapısında baslamıs Evet Vedat, Beşıkta!} Futbol Okulu- nu'nun gozdelennden Ama oyna- ma şansı bulamayınca apar topar Karabuk'e gıtmış Ve 2 lıgın favo- genç Vedat'ın Once umıt mıllı derken teknık dı- rektor Fatih Terim tarafından (A) mıllı takıma alınmış Eğer Galata- saray 'la anlaşmasa ve ımza atmasa, şımdı bonservıs bedelı belkı de Ka- rabukspor'un I yıllıkbutçesını kar- şılayacaktı Vedat: Şanshyım Avrupa Futbol Şampıyonasf nın genç yıldızı onumuzdekı yıl forma- sını gıyeceğı Galatasaray'da da ılk 11 'de yer alacağı göniijünü savunu- yor Fınallerdekı başansını Fatıh Te- nm'e bağlayan Vedat. "Hocam ba- na güvendL ben de mabcup etme- dim. Herkes çok başanlı olduğumu söyluvor. Ben sadece verilen taktiği uguladım. Vanımda Ogun agabey, Alpay ağabe> gibi ısimler var. On- lann başansı benim de başarun" dıyor Terim ve Hakan'a yapılan eleştirilere Ergun Gürsoy'dan tepki w Milli takım clile düştü 9 MUSTAFA ERSOY Galatasaray'm Hakan korku- su San - Kjrmızılı yonetıcıler. tngıltere'de kotu maçlar çıkaran genç futbolcunun durumu ıçın Fatih Terimden bılgı aldılar Turk basını ve Avrupa basının- dan eleştın alan Hakan Şükür'e başkan Fanık Süren sahıp çıktı Mıllı takımın kampında mo- ralsız gunler geçıren Hakan Şu- kur'ün lıge moralsız başlamama- sı ıçın yonetıcıler ve Fatıh Tenm buyuk çaba gostenyorlar Baş- kan Yardımcısı Ergun Gürsoy'un Hakan'ı sık sık telefonla arayıp moral verdıgı ogrenıldı Hakan'a güvenoyu Galatasaray Kulubu Başkanı Faruk Suren Hakan'a sahıp çı- karak "Biz Hakan'a güvenivo- ruz. Kendisine vapılan elestirUe- ri kabul etmhoruz. Milli takımın buraya geimesinde Hakan'ın ro- lü buvük. Ikı maç kotü ovnadıdi- ye Hakan'ı bu kadar eieştirmek nrve_ anlamıvonız. Hakan bbrim Ergun Gürsoy, mıllı takımın yenılgısıne kulp arandığını behrtirken "Lıgbaşlamadan kulüpçülük başladı. Tenm'ı almasaymışız, mıllı takım daha başanlı olurmuş Milli takımda yalnız G.Saraylılar oynuyormuş. Isım vermek ıstemıyorum, ancak bu sözlen söyleyenlen kınıyorum" dedı. evladımız. Bu sezon kendisinden çok şeyler bekliyonız" dedı Gürsoy ateş püsktirüyor Başkan Yardımcısı Ergun Gür- soy da Hakan'a yapılan eleştın- len anlamsız buldugunu belırte- rek "Bu takımda sadece Hakan yok... Başan da herkesin, başan- sıztıkda. Hakan buvük futbotcu. Bunu herkes biliyor. Büyük bir futbolcudan korktukJan için Ha- kan'ı nasıl ruttuklannı herkes gördü" dedı Ergun Gürsoy, mıllı takımın yenılgısıne kulp aranırken Gala- tasaray ısmının kullamldığına dıkkat çekerek şöyle konuştu "Lig başlamadan kulüpcühık başladı. Milli takımın başansı/Jı- ğına Galatasaray'ın neden oldu- ğunu söylemeye başladtlar. Biz Fatih Terim'i almasa>mışı/, mil- li takım daha başanlı olurmuş. Milli takımda yalnız Galatasa- rayiılar oynuyormuş. İsim ver- mek ıstemıvorum, ancak bu söz- len soylevenlen kınr>onım.Gala- tasarav Fatih Terim'le /orla an- laşmamıştır. Kendisi profesyonel- dir, üstelık Galarasarav'ın eski kaptanıdır. Bi/ milli takımın bu- raya gelişını başan olarak nitc- lendiriyoruz. Bu başannın adını Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon veya Galatasarav diye koymaya gerek yok. Milli takım Türki- ye'nin milli takımıdır. Biz Gala- tasarav vönetimı olarak hepsûıi yürekten kutluyonız" Yönetim, IstanbuPda İngıltere'dekı Avrupa Futbol Şampıyonası'nda futbolcu ara- yışlannı surduren Galatasaray Kulübü Başkanı Faruk Süren ve vonetıcı Ozhan Canaydın dun Istanbul'adondüler Başkan yar- dımıcısı ErgunGürsoy ıse lngıl- tere'de kaldı Süren. transferler- le ılgılı bıraçıklama yapmadı Rüzgârla yanşıyorlar BIRMINGHAM (Cumhurivet) - \tianta Olimpivatlarrna katılmak için tüm adetJerin ülkekrindeki mücadelesi kryasıya süriiyor. Birmingham'daki yanşmaJarda 800 metre bav anlar vanşında ikinci olan Diane Modahrm kızı Imani'ye kosması. foto muhabirkri için giizel bir göriıntü \arato. Varışı, Kdl> Holmes'un arkasında ikinci bitiren Modahl, Atlanta Olimpiyatlan'na katılma hakkını elde etti. Futbolda şimdi de tnter-Toto heyecanı ANKARA (Cumhuriyet) - Bu yıl ıkıncısı düzenlenen In- ter-Toto Kupası'nda, grup maçlannın yapılacağı 5 hafta Spor-Toto oynatılacak UEFA'ya üye 35 ulkeden 60 takımın mucadele edecegı In- tertoto Kupası'na, Türkıye 3 takımla katılıyor Daha önce katılacakları belırtılen Italya ve Ispanya'nın kupadan çekıl- dıgı, Yunanıstan'ın da sporpo- lıtıkalan nedenıyle çekılmek zorunda kaldıgı kaydedıldı Italyan takımlannın yenne Turkıye'den Antalyaspor, Da- nımarka'dan FC Copenhagen, Avusturya'dan SV Marc O'Po- lo Rıed. Ispanyol takımının ye- nne Isvıçre'den Örgryte IS. Yunanıstan takımının yenne Lıtvanya'dan FB Kaunas. 10 Grup'ta yer alan Arnavutluk takımının yenne de Eston- ya'danYK Nar\aTrans takımı mucadele edecek Spor-Toto Teşkılat Müdüru <VbdullahTo- paloglu. bu yıl da Intertoto he- yecanını Türkıye'ye taşıya- caklannı belırterek grup maç- lannın yapılacağı 5 hafta sûre ıle Spor-Toto ovnatılacagını açıkladı Topaloglu "Kupa rûzgânm iştirakçilerimizle pavlaşmak ıstedıkGnıp maç- lannın yapılacağı 22 haziran - 20 temmuz tarihleri arasında- ki 5 haftalık surede iştırakçile- nmiz hem kupa heyecanınıya- şayacak hem de ıkramhe ka- zanma sansını \akalayacak" dedı BlacktopStep Grubu, İzmirli basketbol severlere coşkuJu anlar yaşatacak. Blacktop îzmir'de Spor Servisi - Reebok'un düzenledıgı Blacktop Sokak Basketbol Şenlığı Izrrur'de yapılıyor Ataturk Spor Salonu yanındakı sahalarda gerçekleşen şenlıkte seyırcıler keyıflı anlar yaşarlarken, step grubunun göstenlen de dıkkat çektı 170 takımın ka- tıldıgı sokak basketbolunun dığer etaplan ıse yurdun çeşıtlı yerlennde gerçekleştın- lecek ve Istanbul'dakı fınaller sonrası Tur- kıye şampıyonlan bellı olacak Tenis HABITAT Kupası Aydın'ın Spor Seoisi -Veteran Tenısçıler Bırlıgı tarafından düzenlenen \TD HABITAT 2 Tenı-,Tumu\aM ndaodullersahıplennı bul- du Ye^ılvurt Kulubu Kortları ndakı turnu- vada yerlı ve yabanu 242 raket mucadele- ettı 45 + tek erkekler fınalını kazanan Ne- catiAydın bınncı, >ejat Müldür ıkıncı ol du Ayrıca Tuncer Aksov. Ovidiu Pavel, EnginOzturk, NurdanÂltuna.Akın Be- ner. Derya Balaban. Necmi Türk, Emin Gulakan kategorılennde şampıyonluga u- laştı Atletizm Diskte Türkiye rekoru ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- Turkıye Ferdı Genç- ler-Bûyükler Atletizm Şampı- yonası sona erdı Naılı Moran Atletizm Sahası'nda 3 gündür devam eden müsabakalann son gunünde, büyük erkekler dısk atma yanşmasında, An- kara bolgesınden Ercüment Olgundeniz, 57 34'lük dere- cesıyle Turkıye rekoru kırdı Eskı rekor, 57 06 ıle yıne ay- nı sporcuya aıttı Bayanlar cınt atma mûsa- bakalarında ıse Istanbul bol- gesınden Aysel Taş, 60 34'lük atışıyla yılın en ıyı derecesını gerçekleştırdı ve 60 metrelık olımpıyat barajmı geçerek A^ lanta Olımpıyat kadrosuna gınneye hak kazanan ıkıncı atlet oldu Daha önce mara- toncu Serap Aktaş, Londra Maratonu'ndakı 2 saat 33 da- kıkalık derecesı ıle olımpıyat kadrosuna gırmeye hak ka- zanmıştı Basketbol Litvanya : kazandı Spor Servisi - 3 Uluslara- rası Ümıtler Turgut Atakol Basketbol Turnuvası, Istan- bul'da başladı Abdı Ipekçı S- por Salonu'nda düzenlenen turnuvaya Turkıve'nın yanı sıra, Litvanya, Israıl, Hırvatıs- tan ve Slovenya ümıt mıllı ta- kımlan ıle. ABD Kolcj Kar- ması katılıyor Tumuvanın ılk maçında Lırvanya. Israıl'ı tek sayı fark- la 79-78 yendı ICarşılaşmanın ılk yansını da Litvanya, 42- 41 önde kapadı 3 Uluslararası UmıtlerTur- gut Atakol Basketbol Turnu- vası'na, bugün yapılacak Hır- vatıstan-lsraıl, LıKanya-ABD Kolej Karması veTurkıye-Es- tonya karşılaşmalarıyla de- vam edılecek Turnuva, 21 ha- zıran cuma günu sona erecek Binicilik Ata Zorlu birinci i' • -1 İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - lzmır'de 7 gundür devam eden Turkıye Bınıcılık Şampıyonası, dün yapılan fi- nallerle sonuçlandı Ustabıru- cılerdalında mıllı sporcu Ata Zorlu, genç bınıcılerde Irge Böke şampıyonluk kürsusune çıktı Çok çekışmelı geçen genç bınıcıler mücadelesınde An- karaAtlısporKulübu'nden Ir- ge Boke, Stravınsky ısımlı atı ıle bınncılık kupasını kazanır- ken lzmır Atlıspor Kulü- bü'nden Onur Coşkun, Yenı Asır Knstal ısımlı atıyla ıkın- cı, yıne Irge Böke, Ermıs ısımlı atı ıle üçüncü oldular Usta bınıcıler fınalınde ıse büyuk çekışme yaşandı 1 48 ceza puanı ıle ve ıkı ayn atla yanşmaya gıren mıllı bınıcı Ata Zorlu, Arçelık Gaugen ısımlı atıyla şampıyonluk kur- susüne çıktı \ta Zorlu, Sıpa- hı Ocagı adına yanştı Ikıncı- lıgı Istanbul Atlıspor Kulü- bü'nden Tuncer Can, Hento ısımlı atıyla, üçüncülügu de kardeşı Sencer Can, Ramses ısımlı atıyla kazandı Masatenisi Netaş şampiyon Spor Servisi-Türkıye Ma- satenısı 1 Lıgı, dun yapılan son hafta karşılaşmalany la so- na erdı Burhan Felek Spor Sa- lonu'nda yapılan maçlar so- nunda. erkeklerde 44 puanla NETAŞ, bayanlardada42 pu- anla Anadolu Ünıversıtesı şampiyon oldu Masatenisi fıgınde. erkek- lerde ıkıncılığı 41 puan ve averajla Garantı Koza, üçün- culügü aynı puanla Sarkuysan elde ettı Bayanlarda ıse Bur- sa Beledıyesı 41 puanla ıkın- cı, Kocaeh BRİSA da 40 pu- anla uçüncü sırada yer aldı Kürekte F.Bahçe üstünlüğü Spor Servisi - Türkıye Kû- rek ve Kano Federasyonu ta- rafından düzenlenen Gençler ve Yıldızlar Istanbul Kupası Kurek Yanşlan, Fenerbah- çe'nın üstunluğüyle sona erd» Sapanca Gölu'nde düzen- lenen yarışlarda Fenerbahçe 8 Anadoluhısan 6. Galatasa1 - ray 2, Beşiktaş veTürkıye DC- nızcılık Işletmelen de 1 bınn- cılık elde ettıler Altıh 28.6 milyon verdi Spor Servisi - Dun koşulap at vanşlarında altılı ganyan, 2-5-9-6'7/9-5-6 kombmesını bılen 3 095 kışı, 28 milyon 643 bın 700'er lıra kazandı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle