25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
;17 HAZİRAN 1996 PAZARTESİ • • • • SAYFA AVRUPA FUTBOL SAMPÎYONASI Rusya'yı 3-0 yenerek çeyrek final için büyük avantaj yakaladı Almanya açıhyor Almanya: 3 Rusya: 0 STAT: Old Trafford H AKEM: Kım Mılton Nıelsen (Danımar- ka) (4) ALMANYA: Köpke (6)- Reuter (6) Bab- bel (5). Helmer (6). Zıege (6)- Haessler (5)(Freund5) Sammer (6) Eılts (5) \io- eller (6)(Strunz 4)- BıerhoJJ(5)<Kunl: 6) Klınsmann (6) RUSYA: Kharın (5) Tedradze (4) Onop ko (4), Tsımbalar(5) Khokhlo\ (4)(Sımu tenkov 4), Mostovoı (5), Nıkıforov (4) Kovtun (4) Koly\ano\ (4), Kanchelskıs (4). Radımov (4)(Karpın 5) GOLLER: Dk 57 Sammer.76-89 Klıns- mann SARI KARTLAR: Babbel Bıerhoft (Al- manya) Onopko (Rusxa) KIRM1ZI KAKT:Ko\tun (Rusya) MAISCHESTER(Cumhuri>et)-lO A v " rupa Futbol Şampıvonası nda Almanya çeyrek final ıçın buyuk a\antaj sağiadı Rusya'yı Sammerve Klinssmann'ın (2) at- tığı goilerle 3-0 yenen Almanya, puanını 6'ya çıkardı \e ltalya maçı onces>ınde buyuk olasılıkla çeyrek fınalı garantıledı Rusya ıse Italya'dan sonra Almanya'yadayenıle rek, Turkıye ve Romanya dan sonra kupa- ya \eda eden 3 takım o'du Turnuvaya Çek Cumhunyetı galıbıyetıy- le başlayan Almanya, Rusya karşısında oy u- na koru başladı llk yansı golsuz kapanan karşılaşmada Rusya ıkımutlakgolpozısyonuyakalama- sına rağmen bunlan değerlendıremedi fkıncı yanda ıse Almanya, gerçek futbo- lunu ortaya kovdu Rusya'nın hata yapma- sını bekleycn 'Panzerler',once Sammer, ar- dından da KJınssmann'ın mukemmel gol- lenyle galıbıyete ulaşttlar Rusya ıse kaçır- dığı gollenn kurbanı oldu Karşılaşmanın 57 dakıkasında lıbero Sammer, Moelter'ın ara pasıv la ceza ala- nında buluştu \e bekletmeden vurduğu to- pu, kalecı Karin çeldı Açılan topa yıne ye- tışen Sammer, Alma.ılara hayat veren golü attı Almanya ıkıncı gol ıçın Rus kalesıne yuklenırken sa\ unmada maç boy unca açık venneyen Kovtun'un Eilts'e vaptığı hareke- U Danımarkalı hakcm kırmızı kartla ceza- landırdı 76 dakıkada orta alandan gelen ara pası çok lyı ızleyen Jurgen Klınssmann ceza alanına gırerken yaptığı vuruşla skoru 2- 0 a taşıdı Maçın bu skorla bıteceğı sanılırken, 2 yan oyuna gıren Beşıktaşlı Stefan Ktıntz, Klınssmann'a ceza alanı ıçınde 'al da at' dercesıne bırpasuzattı ve Alman kaptanı da kendısının 2. takımının 3 golunu attı Almanya,Rusyakarşısındaıkıncıvandakı başanlıoyunuylasonucagitti. (Fotoğraf RFUTFRS) İngiltere'de g'alkol' tartışması LONDRA (Cumhuriyet) - Avrupa Futbol Şampıyona- sı'nın açılış maçı sonrası basmda Ingılız futbolculann, ellennde bıra- larla fotoğraflan yer almış bu durum çeşıtlı tartışmalara neden olmuştu tlk konu, Isvıçre'yle bera- bere kalan Ingılızlenn, vur- dumduymazlık ömeğı ıçkı ıçıyor olmasıydı Buna lngı- hz basmı buyük tepkı göste- rerek futbolculan suçlamış- lardı Ancak daha sonralan tartışma konusu değıştı ve futbolcuiarın maç oncesı ve- ya sonrası bellı mıktarda al- kol alıp almaması gundeme geldı Bıiım adamlan bu konuda değışık tezlen savunuyorlar lngıltere Mıllı Takımı Teknık Dırektoru Terry VenaMes. Sutbolculara baskı uygulan- inasının buyuk bır hata oldu- ğu goruşunu savunarak "Ldn gunlerinde futbolcular ser- best olmalı. Kımseye kanş- mamak gerekır. Dozajı «$- madıkça futbolculann ıçtık- terine kanşmıyoruz" dedı Fransa Mıllı Takımı'nın doktoru Jean Marcel Ferret ıse bellı mıktarda şarabın fu'bolcularını psıkolojık "yönden rahatlattığı göruşun- de ve yemeklerde futbolcula- nn onune şarabı kendılennın koyduğunu soyluyor Al- 'manva'da da durum farksız Teknık Dırektor Berti Vbogts. bır bardak bıranın kendılen- ne hıçbır zaman problem ya- ratmadığını sovlerken unlu golcu Jurgen Klinsmann'ın yaklaşımı haylı ılgınç "Ozellikle Bavyera bolgesin- de bira içki sayılmaz. Gıda maddeleri arasında sayılır. -Bu nedenle bizde bira tartış- ma konusu bile yapdmaz." Aberdeen Unıversıtesı pro- fesorlerden Ron Maugham ıçkıyı vasaklamanın sakınca- lı olduğunu belırterek şunla- ndedı "Az mıktarda alkolun kımseye zarar verdıgı gorul- memiştir. \ncak vasaklama uısan psıkolojısıne ters bir davranıştır Sporcuya ıçme dersenız, psıkolojık olarak buna karşı gelir ve gızlı gızh alkol almaya çaüşır." 64 gözaltı, 50 yaralı LONDRA (Cumhuriyet)- tskoçya-lngıl- tere maçı sko- ru kadar yaşa- nacak olaylanyla da merak edılıyordu Ev sahıbı takımın 2-0 ga- lıbıyetıyle sona eren karşı- laşma sonrası Ingılız polısı genış guvenlık onlemlen al- dı ama olaylarla özdeşleşen Bntanyalı hoolıganlann taş- kınlıklannı engeileyemedı Maçın bıtımıyle bırlıkte Londra sokaklanna dağılan lskoçlar, 2 - O'lık yenılginın acısını polısle çatışarak çı- karttılar Çoğu ıçkılı fanatıklenn arasına gıren tngılız polısı "olaylan provoke etmek ıste- yen gruplan her ne kadar on- iemeye çalıştıysa da korku- tan oldu ve ıçkılı lskoçlar kendılenne engel olmak ıs- teyen Ingılız polısıyle çatış- tı. Ozellıkle puplann onunde to^lanıp olay çıkarmaya ça- lışan lskoçlar Ingılız Polı- sı'nın uyanlanna aldınş et- meyınceolan oldu Ingılız polısı, olaylara ka- nşan 64 hoolıganı gozlem ahma alırken. çıkan çatışma- larda da 50 kışının hafıf şe- kilde yaralandığı açıklandı Hırvatîstaıı îlk çeyrek finalist Hırvatıstan: 3-Danımarka: 0 STAT: Hülsborough (Sheflietd) HAKEMLER: Marc Batta (8) Pıerre Ufrası (7) Jacques Mas (7) (Fransa) HIRVATISTAN:Z.at//c (7) - Bılıc (6). Jerkan (6) Stımac (7) -Asanoııt (6) Boban (7) (Soldo 5). Prosıneckı (7) (Mlade- nouç) Jarnı (7) Stanıt C) - Suker (8) Vlaovıc (8) (Jurce- vıc 7) DANİMARKA: Schmeıchel (3), Helveg (5) (Laursen 4) Rıeper (4). Hogh (4) Sc h/oenberg (4), Nıelsen (5), M La- udrup (5) Vılfort (4) (Beık3), Thomsen (5), B Laudrup (5) Lanen (5) (Toejtmg 3) GOLLER: DA 53 (pen ) \e 90 Suker, dk 81 Boban SARI KARTLAR: Stanu Prosıneckı Vlaovıc (Hırvatis- tan) SHEFFIELD (Cumhuriyet) - EURO 96 da, 1992 yılının şampıyonu Danımarka'yı 3-0 yc- nen Hırvatıstan, Avrupa Futbol Şampıyona- sı'nda ılk çeyrek finalist oldu 10 Avrupa Futbol Şampıyonası'nın DGru- bu'ndakı önemlı maçında, rakıplenmızden Hırvatıstan ıle Danımarka, Sheffıeld'dakı Hıllsborough Stadı'nda karşı karşıya geldı Karşılaşmanın ılk yansında gerek Hırvatıstan gerekse Danımarka'nın sergıledıgı yuksek tempolu futbol, ıkı ekıbın savunmasına da zor anlar yaşattı Ozellıkle hucumlarda, defanslann yaptığı basıt hatalardan her ıkı taraf da gol pozısyon- lanna yaklaştı. ama ılk yanda kımse golu bu- lamadı Hırvatıstan, ılk yanda daha atak gozu- kurken kalecı Schmeıchel, bu yanda başanlı kurtanşlar yaptı Ancak Danımarkalı unlu fıle bekçısı, ustun performansını karşılaşmanın ıkıncı yansına taşıyamadı 53 dakıkada Stamc'ı ceza alanı ıçınde du- şüren Danımarka kalecısı Schmeıchel penal- tıya neden oldu ve Danımarka'nın sonunu ha- zırladı 2 yanda Hırvatıstan penaltıdan Suker ıle golu bulduktan sonra rahatladı Danımarka ıse beraberlık golu ıçın vuklendığı anlarda sav un- masında gedıklen verdı Bunlardan bırınde 81 dakıkada Boban,skoru 2-0 yaptı 90 dakı- kada da maçın yıldızı Suker. kalesınden ayn- lan Schmeıchel'ı bır kez daha avladı ve skoru 3-0 yaptı Ve Hırvatıstan, Danımarka'yı 3-0 yenerek çeyrek final vızesını alan ılk takım oldu Maçın hakcmı Fransız Batta ıse kelımenın tam anlamıy la mukemmel bır 90 dakıka yonet- tı llk yanda, ceza alanı ıçınde Schmeıchel-V la- ovıc mucadelesınde Vlaovıc ın hakemı yanıl- tarak kendını yere atıp takımına penaltı kazan- dırma duşuncesını Batta, san kartla cezalan- dırdı Aynca Batta 2 yanda Schmeıchel ın ce- za alanı ıçınde Stamc'ı duşurmesını, 9 kusur- lu hareketten bırı olarak değerlendırdı ve pe- naltı noktasını gosterdı Gol sevincini bir de bizyaşasaydık GoL, gol. JJOL. Evet, sonuç oyunu futbolun en gûzel >anı "gol" olsa gerek. Çunku ne kadar iyi oynarsanız, oynaym; istediğiniz kadar etken futbol sergileyin, gol atamazsamz sonuca gidemezsiniz». İşte İngiliz Gascoigne, işte Fransız golcu Djorkaef... Biri Ingiltere'vi, diğeri Fransa'>i sırtladı attıklan goUerle. Belki de bu goller açacak iki ekibe çe\ rek final kapısını. (r-otoğrat REUTERS) İskoçya'yı yenerek averajla liderliğe yükseldiler Ingflizier bayram yapıyor Seaman İngiltere'vı kurtaran oyuncu oldu. LONDRA (Cumhuriyet)- Duşman kar- deşler. Ingılız- ler ıle Iskoçla- nn 108'ıncı maçı 2 - 0 ev sa- hıbı Ingılızlenn vengısıvle bıttı bıtmesıne amabukarşı- laşma Adalılann belleklenn de uzun sure yer edeceğe benzer Zıra Bntanvalılar maçın hemen ertesınde pe- naltıyı kaçıran Iskoç Gary McAUisterıle kurtaran David Seaman ve attığı golle tum eleştınlen vanıtlavan Paul Gascoigne'yı konuşmava başladılar bile Avrupa Futbol Şampıvo- nası nın A Grubu ndakı onemlı maçında tskoçva yı Alan Shearer \ e Paul Gasco- igne nın attıgı goilerle 2 - 0 venen Ingıltere ezelı reka- bette durumu 44 - 40 lehıne yaparken teknık dırektor Ter- r\ Venables da rahat bır ne- fes aldı ELRO 96'dakı ılk golunu lsvıçre'ye ıkıncı go- lunu de oncekı gunku maçta Iskoçya ağlarına gonderen Alan Shearer, hem Avrupa • Iskoç Mıllı Takımf nın golcüsü Ally McCoıst, "Bızım muhteşem taraftanmıza artık bır galıbıyet borcumuz var. İsvıçre maçında bu borcu ödemeye yemınlıyız" dedı Futbol Şampıvonası finalle- rınde kendısıne fazla ijans ta nımavan muşterek bahısçıle- re guzel bır vanıt vermı» ol- du hem de futbol pıyasasın dakı değennı arttırdı Durum 1 - I ken Garv McAllıster ın kullandıgı pe- naltıvı kurtaran <\rsenal \c lngıltere Mıllı Takımı nın ka- lecısı Davıd Seaman ıse In gıltere'de kahraman ılan edıl- dı Maç sonrası "Daha rvisinı de vapacağım" dıven unlu fı- le bekçısı sozlennışoylesur- durdu "Finaflerde çok daha ıvı olacağım. Pcnaltıv ı kurtar- mam takımı ateşledı ve he- men ardından Gazza farkı ıkive çıkardL" Penaltıyı kaçıran Iskoç fut- bolcu Garv McAllıster ıse ke- lımenın tam anlamıv la çoktu Futbol otontelen McAllıster ıçın kacırdığı penaltı ıle Iskoç- va'nın kaderinı değiştirdi derken vorumlannı şov le sur- durduler "Avrupa Futbol Şampivonası'nda Iskocva'va da tıpkıTürkiye ve Ronıanva gibı şans gûlmedı. Bu uç ta- kım surekli atak ovnadı, gol aradı, ama hep şanssız goller yedT 'Borcumuz var' Dığer yandan Iskoç Mıllı Takımı nın Glasgovvs Ran gers lıgolcusu AU> McCoıst. "Bınm muhteşem taraftan- mıza artık bır galibivet bnrcu- mu/ var. İsvıçre maçında bu borcu ödemeye yeminlıyız"" dedı McCoıst tsvıçre'yı vendıklen takdırde lngılte- re nın de I lollanda vı yenme- sı halınde (,e>rek final şans- larının var olduğunu belırttı Kacan galibiyete yanıyorlar Fransızlar üzgün Fransa teknık dırektoru Aıme Jacquet, "Şok yaşıyorum Nasıl olur da bıtıme beş dakıka kala galıbıyetı kaçınnz, aklım ermıyor" şeklınde konuştu. LEEDS (Cumhuri- yet)-! I bı ten karşılaş- ma sonrası Fransa kacırdığı galıbıyete uzülurken Ispanva ?se son anda vakaladıgı çeyrek fi- nal şansına sev ındı Leedsdekı karşılaşma oncesı futbol otorıtelerını en çok sev ındıren konu her ıkı takım taraftarlan ara- sındakı dostane tutumdu Gerek Ispanvol gerekse Fransız taraftarlar bırbırle- rıne hıçbır kotu tezahurat yapmadılar ve faır play adınaalkış topladılar Karşılaşma sonrası Fransa teknık dırektoru \i- me Jacquet. "Şok vaşıvo- rum. Nasıl olur da bıtıme 5 dakıka kala galıbıvctı kaçı- rınz, aklım ermıvor" dedı Vedıklerı gol sırasında ıle tışım zorlugu çektıklennı ıtade eden Jacquet şunlan sovledı "Doğrusunu sovlemek gerekırse Romanva karşı- sında bıraz da şansımızla gol bulmuştuk. \ncak bu ke/ şans bı/e gulmedi. Da- ha ıvı ov nadığımız bır maç- ta n beraberlıkle avnldık. Vedığımı/ gol oncesı futbol- culanmı uvarmak ıstedım Ancak saha kenarındakı bu çabalanm sonuç verme- dı vetopu filelenmızde gor- duk.Geçmışı unutmakgu- nu yaşamak gerek. \klı- Golünü kızı için mızda sadece Bulganstan maçı var.Gruptaki en şans- b 2 takımdan bın olduğu- muzu unutmadık. 25 maç- tır vcnılmivoruz ve bunu surdurmek istıyoruz" de- dı Ispanva'da bavram Ovuna 2 yarıda gıren Fransızların golcu ısmı Dugarry Ispanvollann bu kadar az pozısyon kaçır- dıkları bırmaçtan beraber- lıkle aynlmi!} olmalanna bayram etmelen gerektiğı- nı sovleverek "Nlaçuı ge- nelınde ustun taraf bızdik. Ancak futbolun ihanetine uğradık"dedı Ispanva tek- nık dırektoru Javıer Cle- mente Fransa'nın son yıl- larda en guçlu takıma sahıp olduğunu soyleyerek "Böy- le bır takım karşısında ver- dığımız mücadele bence al- kışa değer. Ozellıkle ılk va- nda ecel terlen doktük, an- cak pes etmedık ve 90. dakı- kava kadar mucadelemızı surdurdük. Bunun da kar- şılığını bıtıme az bır sure ka- la aldık" dedı Takımının çeyrek finalı hak ettığını beîırten Cle- mente "Romanva onunde alacağımız farklı bır galıbı- vetle çevrek fınale çıkmak ıstrvoruz. Bunu da hak etti- ğımı/ kanısındavım. Müca- dele eden. ızleyenlere seyir zevkı veren bır takımımız var" dedı Presçi Türkler • tngıltere'nın / "Tîfc^ BBC-1 Televızyonu, Turkıye'yı Avrupa Futbol Şampıyonası'nın en iyi pres yapan ekıbı olarak gosterdı Turk futbolculannın her yerde topa hamle yaptığını bıldıren BBC-1, "Ancak oynadıklan futbolun karşılığını bır turlü alamadılar" açıklamasını yaptı Bulgar pazarı Bulgar Mıllı Takımı Teknık Dırektoru Penev kampta transfer pazarlığı yapan futbolculara kızdı Turk, Ingılız, Alman yonetıcı ve menajerlenn kampa gelmesınden rahatsızlık duyduğunu bıldıren Penev'ınen çok kızdığı futbolcular ıse Fenerbahçe'nın de ılgılendığı Kostadınov, Letchkov ve Almanlann gozdesı İvanov Basler ülkesine döndü Almanya ılk maçında Kohler'ın dızınden sakatlanmasıvla onemlı oyunculanndan bınnı yıtınrken dun de maç oncesı antrenman sırasında Mano Basler'm yenıden sakatlanmastyla şoka uğradı Basler, 10 gun önce ayak bıleğinden geçırdığı sakatlığın nuksetmesı uzenne ulkesıne gen gondenldı Romanya teselli arıyor Romanya, Bulganstan maçında sayılmayan golune ıtıraz etmeyı surdururken UhFA nın dun yaptığı açıklamayla bıraz olsun teselli buldu UEFA Genel Sekreten Gerhard Aıgner yaptığı açıklamada, 'Maçın filmını ızledıkten sonra topun gerçekten gol çızgısını geçtığını bız de gorduk Bu da futbol oyunundakı bazı eksıklenmızı bızım suratımıza bır kez daha vurdu"dedı Ancak Aıgner hakem kararlannın maç sonrası değıştınlemeyeceğını de hatırlattı Romanya takımının sozcusü Radu Tımofte ıse UEFA'nın bu tur cıddı hatalan ılende onleyecek tedbırlen almasını dıledıklennı soyledı attı LEEDS (Cumhuriyet) - Fransa-Ispan- ya maçında Ispanya nın beraberlık golunu atan Atletıco Madndlı Jose Caminero golun ardın- dan tnbunlere koşarken formasını sıvınp basına geçırdığınde altına gıydı- ğı tışortte yazılı "Lidia" ısmı herkesın merak ko- nusu oldu Ancak C jmı nero dun yaptığı açıkla- mayla Lıdıa nın ^ avlık kızı olduğunu belırttı Aı- lesının kendısı ıçın en bu- yuk destek kaynağı oldu- ğunu soy leyen Caminero "Bu golu kuçuk kızıma armağan ettım' dedı İNDİRİM KUPONU Bu kupon 30 Hazırvi 1996 tartfme lodar homem jeam mafazaiannda (eçcHKftr
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle