25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
17HAZİRAN 1996 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA INSAN KAYNAKLARI YORUM, ONE OF THE TOP THREE ADVERTISING AGENCIES IN TURKEY AND AN AFFILIATE OF PUBLICIS FCB IS LOOKING FOR PROFESSIONAL ADVERTISING PEOPLE TO BE A PART OF THE TEAM WITH A FAST-MOVING CONSUMER GOODS FOCUS. WE NEEO INTELLIGENT, HIGHLY MOTIVATED AND MOTıVAT1NG ACCOUNTSUPERVıSORS WHO ARE ENTHUSıASTıC SELF-STARTERS, HAPPY AND A JOY TO BE AROUND. THE SUCCESSFUL CANDıDATES WıLL HAVE AT LEAST THREE YEARS OFSUCCESSFUL ACCOUNT MANAGEMENT EXPERıENCE; EXPERIENCE WITH MULTINATIONAL CLIENTS; SOUND MARKETING KNOWLEDGE ANO PRESENTATION SKILLS. HE/SHE WILL ALSO HAVE THE ABILITY TO PLAN SUCCESSFULLY BOTH CAMPAIGNS AND THE USE OF AGENCY RESOURCES TO ACHIEVE THE OBJECTIVES OF T H E S E C A M P A I G N S . İF INTERESTED PLEASE SEND OR FAX YOUR DETAILED RESUME WITH ARECENT PHOTOGRAPH TO MS. SAADET KAYSERİLİOSLU, YORUM, CUMHURİYET CAD 16/8 KA HAN ELMADAĞ 80200 İSTANBUL, FAX: (0-212) 231 95 76 NO LATER THAN 19 06 1996 Al-L APPLICATIONS VVILL BE TREATED STRICTLY CONFIDENTIAL. YORUM PeraTanıtım 35 yayrı aşmamrş Oto eftlyetlı asKerlıgını yaomış Ulaşım Görevlisi fMotors*te»h adayfaf erch m m AUTO CAD kullanabilen MİMAR İÇ MİMAR veya öğrenci eleman aranıyor. Tel: 389 37 38-39 ODAK ENERJI MADENCILIK SANAYİ VE TİC ARET A.Ş. PAZARLAMA SORUMLUSU # Unıversıte mezunu # Otoehhyetlı # Bılgısayar bılen # Bay-bayan elemanlar ahnacaktır Özgeçmışlenn, 1 adet fotoğrafla bırlıkte aşağıdakı adrese gondenlmesı veya fakslanması nca olunur BAŞVTJRU: Cemıltopuzlu Cad. İş Bankası Bloklan A/Blok No 2 FENERBAHÇE/tSTANBUL Td: (0216) 411 64 00 - 386 59 39 Faks: (0216)363 44 72 Sağlıklı, kendıne güvenen, sorumluluk duygulan gelişmış, bağımsız kışılıklı mutlu bır nesıl yetıştirilmesine katkıda bulunmak isteyen EV OGRETMENLERI ARANIYOR J 0 3 yaş arası bebek ve çocuklan çok sevtyorsanız • J Çocuğun evınde sevgı dolu ortamda tam gun eğrtım vernıek ıstıyorsanB , JUIus Bebek Ataköy ve ıstedtğınız semtte çalışmak ıstıyorsanız J Unıversıte veya lıse mezunu eğrtnn almaya açıksanız. J 20-45 yaş arasında ve sıgara ıçmtyorsanız MATURE ekıbının bır uyesı olmak isteyen adaylar lutfen bızı arayınız MATURE Eğıtım & Aıle Danışmanlığı Merkezı Tel (216)336 04 62/418 28 93 Hastasının en kısa sürede sağlığına kavuşmasına katkıda bulunmak isteyen OZEL EV HEMŞIRELERI ARANIYOR J Sağlık Meslek Lısesı SHMYO mezunu J Part-tıme ya da sureklı çalışmak isteyen _1 Eğıtım almaya açık ü Mesleğını ve ınsanlan seven J Sıgara ıçmeyen MATURE sağlık ekıbının bır uyesı olmak isteyen adaylar, lutfen bızı arayınız MATURE Eğıtım & Aıle Danışmanlığı Merkezı Tel: (216) 336 04 62 / 418 28 93 TURİZM PAZARLAMACISI Bodrum Tur^utreıs te bulunan 500 >ataklı, denıze sihr tesısımız ıçın GRUP TURÎZMİ PAZARLAMASI yapacak dene\ımİ! porttcnu bulunan TURtZM PAZARLAMACISI aranıvor ODAK TATİLKOYV 0 212 5X7 42 U Çocuklarla oynamayı seven, onlan eğlendirerek mutlu etmek isteyen Neşeli&Eğlenceli Parti Animatörleri Aranıyor J Çocuklan çok seven J Unıversrte ya da Itse mezunu 3 Eğıtım almaya açık 318-30 yaş arasında J Sıgara ıçmeyen Neşelı&Eğlencelı Partı duzenleyen ekıbının bır uyesı olmak tsteyen adaylar, lutfen bızı arayınız MATURE Eğıtım & Aıle Danışmanlığı Merkezı Tel: (216) 336 04 62 / 418 28 93 Gelişim engelli çocuğa (Koordinasyon, denge/yürüme, konuşma) OZEL EGITIMCI ARANIYOR J Anadolu Unıv Ozel Egrtım, HU ÇSE bolumu veya dtger okullann eşdeğer bolumunu bıtırmış J Çocuga tam gun eğıtım vermek isteyen J Gelışmeye ve yenı egıtımler almaya açık J Çocuklan seven sıgara ıçmeyen MATURE ekıbının bır uyesı olmak isteyen adaylar lutfen bızı arayınız MATURE Eğıtım & Aıle Danışmanlığı Merkezı (216)336 04 62/418 28 93 Ş C D ^ K ! < < H ; [ gunku As>a Avrupa manilonu Yojjun trafik stR< O/etlıklı. yajmutlıı hjvjUıda bulunması duıdurulabiimesı ımkansız taksıler oyk 'Bjşkj bır tmTim/" sıbı sorvilan asla a£/ınj almavan takst şoforien Habıtat katdınmlan Oogalgaz \c metrn çvıkviîUrı VL ^u Heriiunaj.in.sUnMSH.nlu arasında mekık d ıkurken \a§jdıgıni7 şthır sorunUrından IU ıklj'-manı/ ıskn bık ckfcıl Buçun bu sayfada bu ılanv okvıvina kidar Bursj nın datu sonın'u/ vajanı nı j>nı /amandj dj aıansımı/da M İ İ Ş t C r İ T C t H S t l C İ S İ oUrak ışmtfi devam cflırmı fıknnı kındım/t ı,(ik ^kın buldı nu/ O haldı. ajıins dtnevumni7e urı!\ersıtc dıplomanıza daha da onemlı^ı kcndınt/t ı»u\t.nı.rek bı^ ht.m.n ara^m Veya su Rtklamcılıga adım jtmış etnî, bır \ı.tt.nek olarak ıını\cr\ıtL\ı bmrdınu Konulara knlavca monve otabtlen bır kışıligımz kendıni7(. guvcnınız ve ıkrıdt 1yı bır musTaı tcniMicısı n!mj heJttmi7 \ar Bır mııştt.'n ttmsıki'-ını a^ ste etmek ıçın u>LJn koşulUrı Uşıdıgını/<ı !mnıy<ır».anı/ o /anun sı/ dı. Müşteri Temsilcisi Asistam M^ wn*r\w& ışe başbvahaiır vı gLkxegjn goîiiı mesfeSındekı bu fırsaü degaiendıreh4«nc- s CVIenu (Oüi) 2$-t V) 6-t tm tu fıks jracdıgnb ulasurmalan rxa okmur CENAJANS GREY BARIŞÇI Umutlannızı Fidan Dikerek Yeşertin ORMAN BAKANLIĞI AĞAÇLANDIRM A VE EROZYON KONTROLU GENEL MUDURLUĞU HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİÜMLER ENSTİTÜSÜ Gençler' Turk dunyasına açılan bır kapı olarak Ahmet Yesevı Unıversıtesı Sosyal Bılımler Enstıtusu Sızı, nem lısansustu çalışma yapmaya, hem de bır Turk Lehçesını oğrenmeye çağırıyor Ustelık burslu olarak Eğer hukuk ekonomı, ışletme Turk dılı ve edebıyatı, tanh, ılahıyat, sosyolojı ve ıletışım alanlarında yuksek lısans yapmak ıstıyorsanız bıze başvurun Burslu oğrencıler Ahmet Yesevı Unıversıtesı Sosyal Bılımler Enstıtusu'nde so- zleşmelı araştırma gorevlısı olarak ıstıhdam edılecek ve lısansustu programları başanyla tamamladıklarında bu unıversıtede oğretım elemanı olarak gorevlendınleceklerdır Lısansustu programlara TC uyruklular başvurabılır Ogretım dılı Turkıye Turkçesıdır Egıtım-oğretım Ankara da yapılacaktır ARANAN ŞARTLAR VE İSTENİLEN BELGELER 4 yıllık fakulte veyayuksekokul mezunu olmak Lısans-Yuksekokul dıplomasının aslı veya noterdentasdıklı omeğı Lısans not dokumu (Transkrıpt) Resmı onaylı nufus cuzdanı orneğı (Enstıtuden temın edılır) 2 (ıkı) adet vesıkalık fotoğraf Adaylann, ıstenılen belgelerle bırlıkte 20-25 Temmuz 1996 tanhlen arasında sınava gıreceğı program ve yabancı dılı belırten başvuru formunu doldurarak, Sosyal Bılımler Enstıtusu ne şahsen muracaat etmelerı gerekmektedır lılen Saat 10 00Mulakatı Şınav tarihlı Yuksek Lısans Bılım Sınavı 06 08 1996 07 081996 Saat 10 00 Yabancı Dıl Sınavı 08 08 1996 Saat 10 00 Kesin kayrt tarihleri: 12 08 1996-14 08 1996 NOT: Sınavı kazanan erkek oğrencılenn askerlık şubesınden ' Askeriıkle ılışıkstz belgesı" getırmelen gerekmekte- dır Adres: Taşkent Cad 10 Sok No 30 Bahçelıevler/ANKARA Tel: 215 22 06 (3 hat) Fax:215 22 09 Basın 93134 Prometheusturkev Dreammaker - Consultant Group - HR Resourcmg whenever you need a global passport BU TUŞA DOKUNUN ! Insan kaynakları yönetim danışmanlığını üstlendığimız, bır müştenmız için ; ^Tuşlara dokunmaktan keyıf alan »^CICS-COBOL ortamlannda programlama yapabılen »^Mainframe ortamında çalışmış, S Deneyımli ve Yetıştınlmek Ûzere Deneyımsız •BİLGİSAYAR PROGRAMCILARI v^iBM-MVS ortamında deneyimlı^CICS ortamınına aşina •SİSTEM PROGRAMCILARI ^Enaz ıkı yıl audit deneyımli •YATIRIM / FİNANSMAN ANALİSTLERİ S Ge,nel / Ticari / Vergi/ Mağazacıhk bırımlen ıçın •MUHASEBE UZMANLARI S Fulltime ve/veya Parttıme " genç emeklı adaylan da beklıyomz" çalışacak •FON YÖNETİMİ UZMANLARI •YÖNETİCİ ASİSTANLAM •BÖLÜM SEKRETERLERİ Lutfen başvurulannızı 25 Hazıran 19% tanhıne kadar, çaJışmak ıstedığınız pozısyonu belırterek, Funda İNAL dıkkatıne fax veya aps ıle bıze ıletınız "Herşey aramızda bir sır olarak kalacak" İstanbui office • Feneryolu SokakNo26 Dattc4 8U10 Feneryolu/ Kadıkoy - lstanbul Tel 0-216-347 17 66/414 83 35 Fax 0-216-418 57 46 Ankara office • Arjantın Caddesı - Halıcı Sokak No 4 Daıre 2 06700 Gazıosmanpaşa - Ankara Tel 0-312- 468 95 46 Fax 0-312- 468 95 47 Prometheusturkey Dreammaker - Consultant Group - HR Development n wheneveryou need a global passport rr DEGİŞİM SİZİ YOK ETMEDEN, SİZ DEĞİŞİME HAZIRLANIN... •İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ve YENİDEN YAPILANMA 21 - 22 Haziran 1996 RENAISSANCE POLAT İSTANBUL HOTEL •ETKİN TOPLANTI YÖNETİMİ 05 - 06 Temmuz 1996 RENAISSANCE POLAT İSTANBUL HOTEL •HER YÖNÜYLE İŞ ANALİZLERİ 19 - 20 Temmuz 1996 RENAISSANCE POLAT İSTANBUL HOTEL Daha fazla bilgı için liitfen arayınız. İstanbul office Feneryolu Sokak No 26 Daıre 4 81110 Feneryolu/ Kadıkoy - lstanbul Tel 0-216-347 17 66/414 83 35 Fax 0-216-418 57 46 Ankara office Arjantın Caddesı - Haltcı Sokak No 4 Daıre 2 06700 Gazıosmanpaşa - Ankara Tel 0-312- 468 95 46 Fax 0-312- 468 95 47 M,v*mi.m*Mi*r™t T C MILLI EGITIt.l OZEL rr.ı: \ MUZIK VE EL SANATLARI MERKEZI 9. U L U S L A R A R A S I YAPI KREDİ GENÇLİK FESTİVALİ 19 MAYIS - 19 H A Z İ R A N 1 9 9 6 FOLKLOR Afrika Balesi (Gine Cumhuriyeti Ulusal Dans Grubu) 1952 de Gınelı unlu koreograf Keıta Fodeba tarafından kurulan bu unlu grup, evrensel konulan kendı kultur perspektıflen ıçınde ışlemek amacıyla dans edıyor. Maslak Darüşşafaka Kampûsü Spor Salonu. Saat: 21.30 600 000 Tt. 500 000 TL Harbıye Açıkhava Tıyatrosu ıçın alınmış olan bıletler, Maslak Darüşşafaka Kampusu nde geçerlıdır Saat 20 45 te Ataturk Kultur Merkezı onunden Maslak Darüşşafaka Kampusu ne ve gosten sonrası Taksım e ucretsız servıs vardır Değışıklıkten oturu gosterıyı ızleyemeyecek obrlar bıletlennı Ataturk Kultır Merkezı gışelenne ya da Yapı Kredt Akme^kez Taksım Bakırkoy Kadıkoy Şubelen ne lade eüerek bılet bedellenm gen afebtlırler 1996-1S97 ÖĞRCIİM YHJ ÖN KATITIARI RAŞIAMIŞnR. PROGRAMIN AMACI; Kendı dalionnaa uzman oğretım gorevlılen e$lığınde ooğru bır muzılca) eğıtımı yapmalc ve bu sanabn yaygınlaştirılmasıra katkıda bulunmak EĞİTİM PROGRAMİARI;) ^ I, $ÛLFU, OTUNCULUK (Hareket doğaaana, m.mi, rofl, DİKSİYONIIng), STkiİLGİSİ, DANS (Modem Dans, ÛfkeW Dansı) ProgranM MÜZİKAL «ğttimi yapmok nl«y«n g 1 En az üse Mezunu, 2 25 yaşını geçmemı^, 3 Tercıhen Irvgılızce bılen, Oğrencıler GRIŞ SINAVI ıle alınırlar PKOGKAIMN SÛKESİ; Hahooa 3 gün 8 saot TOaAM SÛRE i yıldır Tel: 245 44 60 - 244 52 03 - 252 30 82 Fax: 252 30 82 YAPI^C KREDİ ş •| ş ç «.V p, Kültür Sanat ilanlannız için: 293 89 78 (3 hat) BEYOĞLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Sa>ı Davacı Fcvzı Eryılmaz vekılt Av Na^ık Ak tarafından Hubevın Zekı mıras«,ıları alcyhıne açılan tapu tesçıl davasında Davalılar Huse>ın Zekı muasçılan Se\ım Pektas Bırsen Pektaş. Tarkan Pektaş Nacı Okan Pektaş Fatnıa Zuhal Pektaş'ın teblıgata sarıh adreslen tespıt edı- lemedığınden dılekçe omeğı ve da\etı\e \enne kaım olmak uzere ke\fi\etın gazete ıle ılanen teblığıne karar verılmi!> olduğundan HUMK'mn 2H 2 madde- sı gereğınce duruşma gunu olan 26 9 1996 saat 10 30 da Beyoğlu 2 Aslı\e Hukuk Mahkemesı nde bız^at veya bır \ekılle kendılerını temsıl ettırmesı luzumu ılanen tebiığ olunur 6 6 1996 Basın 92564
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle