25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
17 HAZİRAN 1996 PAZARTESİ CUMHURtYET SAYFA 13 ANKARA kulisi IŞIK KANSU Sözcük bulma oyunuU oşemızde, Anadolu Ajansı'nın Bulunmuş bır şeyı bulma kurulu olur mu? B K habenne gore, Turk Dıl Kurumu'nun Bulma kurulu oyle bır çahşmış kı, bakın • m 15 yenı sozcuğe daha karşıhk dergıdekı yazıya gore, "salvo" sozcuğu onerdığını açıklamış, ancak bu sozcuklenn, konusunda şu kanıya varmış kurumun 1988 yıhnda yayımladığı sozlukte "Bu asken tenm dılımıze genellikle 'top zaten karşılıkları olduğunu belırtmıştık ıle yapılan ateş' anlamında kutlanıhr. Turk Dıl Kurumu Başkanı Prof Dr Ahmet Kurulumuz, bu kelıme ıçın yaylım ateş' B. Ercılasun, bır açıklama gonderdı sözünun uygun bır karşıhk olduğunu Açıklama, açıklama gondenlen yazının betirtmektedir. Örnek: Ben düşman neredeyse 4-5 katı Onun ıçın ozetını donanmalannın goğüslerimıze açtıklan verelım Dıyor kı Sayın Ercılasun, "Bız yaylım ateşlen de gördüm." hiçbir zaman 'bu sozcuklenn karşılıklannı Turk Dıl Kurumu'nun 1988 basımı yenı bulduk demedık. Tam tersıne, sozluğunun 1252 sayfasını çevırelım, karşılıklan kamuoyuna sunduğumuz ılk "satvo"yu okuyalım "Genellikle topla aylarda butun basına gonderdığımız on yapılan yaylım ateş: Ben, duşman yazıda açıkça, Yenı gırmış veya gırmekte donanmalannın goğuslenmıze olan kelımelere karşı bazen yenı bır kelıme savurduğu salvolan da seyrettım, onlan bulunmakta, bazen de sozluğumuzde var da seyrettım, onlan da dınledim." olan karşıhklar belırlenmektedır' dedık." Bulunmuş karşılıklan bulma kurulu, sozluğu TDK Başkanı, bıze, "Yalan söyluyorsunuz" açmış, sozcuğun karşılığını bulmuş, aynı dıye eklemış Sayın Ercılasun, kurumun orneğı vermış, buldumcuk olmuş Sayın yayını olan Turk Dılı dergısının Mayıs 1996 Ercılasun, açıklamasmın koşemızde sayısını açsın "Dılımıze Sahıp Çıkıyoruz" yayımlanmaması durumunda, yazımız ve ust başlığı ve "Yabancı Kelımelere kendısının yanrtına Turk Dilı dergısınde yer Karşılıklar" başlığını taşıyan yazının ılk ayıracağını vurguluyor Çok sevınınz, bızım tumcesı şoyle "Yabancı Kelımelere yazımızı da kendısının yanıtını da Karşıhk Bulma Kurulumuz, bu aykı yayımlasın Hıç olmazsa Turk Dılı topiantsında aşağıdakı kelımeten dergısınde, şu andakı yonetımın nasıl görüşmuştur" Aşağıdakı sozcukler, çoğu, çalıştığma ılışkın aykın bır goruş dıle gelmış TDK sozluğunde geçmışte zaten karşılıklan olur Sayın Ercılasun, gonlunuz elvermese bulunmuş olduğunu soyledıklenmız de "Atatürk'ün Türk Dil Kurumu" 0 zaman kurum, oluşturduğu kurulun adına ayaktayken çıkan dergılere bır goz atin neden "Yabancı Kelımelere Karşıhk Anadolu'nun ses bayrağı Turkçeyı orada Bulma Kurulu" demış? bulacaksınız Gülücüğe çağnı Bundan uç yıl once Sıvas'ta Asaf Koçak'ın gulucuğunu yakamamışlardı 0 gulucuk, uveyık oldu, kondu Kankaturculer Derneğı'nın çatısına Dernek, ıkı yıldır Asaf Koçak adına karıkatur yanşması açıyor Yanşma tum amator ve profesyonel kankaturculere açık Çızım teknığı sıyah- beyazolacak Son katılma tarıhı 28 hazıran Yapıtlar, şu adrese gonderılecek "Karikatür Dergısı, KonurSokak 31/10. Kızılay / ANKARA." Karıkaturculer Derneğı Genel Sekreterı Metin Peker, tum kankaturculere şu çağnyı yapıyor "Sen olmazsan, bir eksığiz." Sahtelik ve çıkarcılık DYR RP ıle koahsyon kurmanın yollannı anyor yıne kışısel çıkar ağır basmaktadır Bu koahsyon gerçekleşırse, DYP lıden Tansu Çıller'ın RP de, DYP ıle gerçekleştıreceğı koalısyonla, gerek "laiklik" konusundakı goruşunun, tıpkı guluşu gıbı malvariığı, gerekse ulke yonetımındekı uygulamalan ıle yapmacık olduğu gun ışığına çıkacak Çıller'ın, RP'dekı "kuşkulu" bulduğu Çıller ıle el ele verecektır Sozum ona ısrarı neden'' Çıller hakkında TEDAŞ ve TOFAŞ dosyalan "adil duzenı" savunan RP, eleştırdığı duzenın ıle mal varlığı konusunda venlen soruşturma onergelen, sımgelerınden bın olarak gorduğu, yerden yere vurduğu Meclıs'te kabul edılmıştır Onergelerı veren partı, RP'dır Çıller ıle can cığer, kuzu sarması olacaktır Çıller, RP ıle koahsyon kurarak Meclıs'te hakkında DYP-RP koalısyonu kurulursa eğer, RP'nın kurulacak soruşturma komısyonlarında da ıkı partının savunduklannın sahte, DYP'nın de Çıller'ın çıkartannın ağırlıklı temsıl edılmesını amaçlamaktadır Yanı, Çıller'de peşmde olduğu bır kez daha kanıtlanacak HABITAT anısı 13 yaşındakı Mamak Anadolu Usesı oğrencısı okurumuz Ercan Inan HABİTAT-ll'yı böyle kankaturıze etmış SBF oğretım uyesı Prof Dr Cevat Geray, HABITAT II nedenıyle Istanbul'daydı Izlenımlennı koşemıze aktardı Geray'a gore, HABITAT II Dunya Kent Doruğu oncesınde buyuk paralar harcanarak yapılan tanıtımlarda en son ışlenen konu Tıirkiye HABITATa hazır" ıdı Geray, şu yorumu yaptı "Hoşgörüyte karşılanabilecek kimi eksiklikler, aksaklıklar bir yana bırakılırsa toplanti salonlan, çevın duzenekleri, sağlık, temızlik, ıletışım kolaylıklan hazırianmıştı. Güvenlık onlemlen hazırdı. Üstelik polis, konut hakkının, ınsan hakkı olarak HABITAT H'nın Istanbul Bıldırgesı nde yer alması amacıyla' yerli yabancı sıvil toplum örgütJennin banş şenlığı havası ıçınde gerçekleştırdıklen gösteri yürüyuşünu engellemeye hazırdı. Polıs, HABITATa katlmayanlann almaşık BALARASI Korna "Acele ışe şeytan kanşır"derler ya, adam, yolda hızla gıderken, arabası duruverır Kontağı çevırır çevınr Âraba, bır ıkı ıhılar, gıtmez Arkasında bekleyen şofor, sabırsızdır, aralıksız basar kornaya Adamın canı burnunda zaten, arabasından ınıp arkadakı şofore ncada bulunur "Arabamı çalıştırmayı bır de siz deneseniz. Bu arada ben sizin komanıza basmaya devam ederim." olarak duzenledikleri 'alternatıf HABITAT toplantılan'nı yasaklamaya, o güne değın ses çıkarmadığı kayıp aılelenn oturma eylemlennı zor kullanarak dağıtmaya, protestocuları gözaltına almaya hazırdı! Daha doğrusu, toplantı ve örgutlenme ozgurluğü konusundakı çrfte standartlı haşın -vahşı sozcuğunu kullanmamak ıçın bu sozcuğu kullanıyorum- tutumunu tûm dünyaya sergılemeye hazırdı! Islamcı orgutlenn yaptklan toplantı ve gösteriler konusunda gösterdığı hoşgöru ve omuz sıvazlamayı HABITAT boyunca Taksim'de, Inönü gezısınde toplantı ve gostenlen yurtdışından gelen ülküdaşlanna göstermeye hazırdı." Cevat Geray butun bu "hazırlıklan" sıraladıktan sonra, bır "küçük" noktanın unutulduğuna dıkkat çektı "Türkıye'nın sunacağı yazanağın, ulusal eylem ptanı hazır değıldı. Konferansa katılan yerli yabancı katılımcılar, butun hafta boyunca Türkıye'nın bu belgelennı elde etmek içın boşuna çaba harcadılar. Oysa, en uzak ulkelerin yazanaklan herkesın yarartanabılmesıne cömertçe sunulmuştu. Ev sahıbı ulkenın bu vurdumduymazhğı eleştın konusu oldu." KATK1DA BULUNAN: ZİYA AKSOY ÇAYIRALAN K\DASTRO MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo 1988/263 Duruşma Günu 10 7 1996 Davacı Yozgat ılı Çayıralan ılçesı Çokradan kasabasi nüfusuna kayıtlı Şefık Özturk tarafından da- valılar Rıza Vural ve 28 arkadaşı aleyhıne açılan tespıte mraz da- vasının vapılan açık yargılaması sonucu venlen ara karan gere- ğınce, Davalılardan Rıza, Mehmet ve Hüseyın Vural ın vefat et- mış olması nedenıyle Rıza Vural mırasçılan olan 1944 d lu Fat- ma Öndemır ıle Güler Dogan, Döndu, Melıha, Hamı, Fenhan, Ce- lal, Seval, Gûzıde, Ayışe ve 1950 d lu Fatma Vural ıle Mehmet Vural mırasçılanndan Şenf, Mübeccel, Emın Vural ve Hüseyın Vural mırasçılan olan Emın Turkan, Tayyar ve Mehmet Vural'a tüm aramalararağmenaçık ıkamet adreslen tespıt edılemedığın- den dava dılekçesı ıle duruşma gününü bıldınr meşruhatlı dave- tıye teblığ edılemerruş olup dava konusu olan Çokradan kasaba- sı hudutlan dahılındekı 4010 ve 4012 parsellere aıt davanm du- ruşması 10 7 1996gunüsaat9 30'abırakılmışolupadıgeçenmı- rasçılara teblıgat Kanunu nun ılgılı maddelen gereğınce teblığ edılmış sayılacağı ve mırasçıların bellı duruşma gün ve saatınde delıllen ıle bırlıkte bızzat veya bır vekılle temsıl ettırmelen ak- sı halde yokluklannda karar venlecegı hususu teblığ olunur Basın 89523 İSKENDERUN1. ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN DosyaNo 1993'313 Davacı SSK Gnl Md luğü tarafından davalı Ektrans Uluslara- rası Nak Tıc AŞ ve Eksel Hafhyat ve Inş Tıc Ltd Ştı aleyhı- ne açılan ışbu R tazmınat davası nedenı ıle mahkememızce ve- nlen 8 2 1996 tanh ve 996/32 sayılı ılamı ıle 154 185 887 - TL kurum zarannın onay ve ödeme tanhınden ıtıbaren yasal yuzde 30 temerrüt faızı ıle bırlıkte davalılar Ektrans Uluslararası Nak ve lnş Tıc AŞ ıle Eksel Hafhyat ve tnş Tıc Ltd Ştı 'den muş- tereken ve müteselsılen tahsılıne karar venlmıştır Venlen karar, davalı Eksel Hafhyat ve lnş Tıc Ltd Ştı tarafından ılan tanhın- den ıtıbaren 8 gun ıçınde temytz edılmedığı takdırde kendısı yö- nünden karann kesınleştınleceğı ılanen teblığ olunur 15 5 1996 Basın 91902 ÇAYIRALAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ'NDEN Dos>aNo 1995/269 Esas D Gunu 28 06 1996 Mahkememıze davacı Çayıralan Ma) Mudürluğü tarafından davalı Çayıralan ılçesı Çokradan kasabasından \\\ Gulten aley- hıne açmış olduğu tapu ıptalı ve tescıl davasının yapılan açık yar- gılanası sonucu venlen ara karar gereğınce Davalı Alı Gulten adına çıkanlan davetıyenın Ankara ılıne göç ettığı ve adresının bılmmedığmden bahısle lade edıidığı ve zabıtaca ve yapılan tüm araştırmalara rağmen davalının adresı- nın tespıt edılemedığınden ılanen teblıgat yapılmasına karar ve- nlmış olmakla, Davalı Alı Gülten'ın mahkememızın yukanda esas numarası yazılı bulunan davados>asınaduruşmagünûolan 28 06 1996du- ruşma gününde mahkememız duruşma salonunda bütün delılle- n ıle bırlıkte hazır olmadığı veya bır vekıl tarafından temsıl edıl- medığı takdırde yargilamaya yokluğunda devam olunarak karar venlecegı 7201 sayılı yasanm 28 29 ve muteakıp maddelen ge- reğınce teblıgat yenne kaım olmak üzere ılan olunur 17 05 1996 Basın 90516 ESKİŞEHÎR ASLÎYE1. HUKUK MAHKEMESİ Şayı 1995/617 Davacı Alı Dallı vekılı Av Akın Çamoğlu tarafından mahke* memıze açılan gaıplık davasmda, Eskışehır ılı, merkez Nemlı köyü cılt 168/01 Şayfa 70. kü- tük 35'te nuftısa kayıtlı olan Alı ve Fatma oğlu 1338 doğumlu, Salıh Dalh'nın gaıp olduğu ıddıa olunduğundan hakkında bılgı sahıbı olanlann mahkememıze müracaat etmelen ve bılgı ver- melen ılan olunur Basın 93083 T.C. SARIYER SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Sayı 1991'8H Vası Mahkememızın 29 5 1996 tanhlı karan ıle küçuk Özcan Yıldınm a evvelce tayin edılen vası Rahım Dulger vefat ettığın- den yenne Nenman Sanoğlu'nun vası olarak atandığı ılan olunur Basın 92786 KİM KİME DUM DUMA BEMÇ AK H A R B İ SEMİH POROY GADDAJR DAVUT mml KI RTCERE BULUT BEBEK MRAY ÇIFTÇI İçmde. ...bi Çocuic EğibİTn'ı Jtftabı ) * MIBMIRLAR LĞIR DVRAK KACAU U4 ...AMAARTlk Di,.. EVG. TARİHTE BUGÜN MIMTAZ UUKAJ* 1 7 llnziran HATTAT K4KAU/SAR/ 1556 'PA BU6UN, UNLU HATTAr(YAZt USTASl) AHMET ŞSMSerriN teAfiAMSABÎ 87 YAŞtNPA ISTXH8UL'PA OU>U. AEYONKARAUtSAR'Cf POSPUĞU S/UtiDıĞlN- DEU, *APYONKARAHr£AHt*P€ PBNMSKrEOIIZ. fS YUZ- YİLDA YAŞAMtŞ OLAN YAKJJTI MUSTASIMÎ 'NlU YA2I USLUBUNU B£NIMS£MIÇ,BUNU ÇOK DAHA 6£U?n&- Af/fT7. HATSANATINDAKJ BüYUK yETENEĞtYLe EKOL OUJŞTUISAU KABAHISARÎ, yAZILARIHOAKI SUSLE- M£ VE KOMP02ISYOU O2£LU/cL£HıYl-£ OE P«- KATLBRi TVPLAMtŞTrR. ÇOK ESKlOEU KÂTiPLEfi ıÇlfil tUJLLAMLAN "HATTAT"AD/,S/0£X£K YAZt SAfJATÇILA- RlhJA SÖYLENMEYE BAŞLAMIÇTI. YILUteoa SABIfUA ÇALIŞAN Ç/fi4<M/Ç MSTATlAfZPAU HEZ ıMCEUİı ĞRR £H SNM *A2£T*(DlPU>MA) ALAM YAZI YAZlP MALATYA ASLİYE 3. HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ'NDEN: DosyaNo 1996 182 Davacı Yusuf Bıçen \ ekılı \\ Nazıf Ercan ın mahkememıze açmış olduğu çek ıptalı davasmda Malatya. Merkez Fmlak Ban- kası hesap no 55033 0 sensı 357016-357041 nolu çekler, Ma- latya Merkez Tütunbank hesap no 6201595-8 4774201- 4774225 numaralı çek koçanı Malaf)a Merkez Esbankası hesap no 300170-8 8849301-325 dahıl numaralı çek koçanlannın ıp- talıne karar venlmesı ıstenılmıştır Anılan ccklen ellerınde bulu- duranlann ılan tanhınden ıtıbaren uç av ıçerısınde mahkememı- zın yukanda numarası yazılı dosvasına ıbraz etmelen aksı hal- de çeklenn geçersız sayılacağı ılan olunur Basın 90348 BEYOĞLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Şayı 1995 738 Davacı Fevzı Eryılmaz vekılı Av Na^ık Ak tarafından Hüse- yın Zekı mırasçılan aleyhıne açılan tapu tesçıl davasında Davalılar Huse>ın Zekı mırasçılan, Sevım Pektaş B n>en p ck- taş Tarkan Pektaş, Nacı Okan Pekta^ Fatma Zuhal PekU^ ınt'b- lıgata sanh adreslen tespıt edılemedığınden dılekçe rmeğı ve t!a- vetıye yenne kaım olmak uzere kevfıyetın gazete ık ılanen ttb- lığıne karar venlmışolduğundan HUMK nın213 2 naddesı ge- reğınce duruşma gunu olan 26 9 1996 saat 10 30'da Beyoğlu 2 Aslıve Hukuk Mahkemesı nde bızzat veya bır vekılle k-ndılerı nı temsıl ettırmesı luzumu ılanen teblığ olunur 6 6 199( Basın 92564
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle