26 Haziran 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
17 HAZJRAN 1996 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11 Kaddafrden »A'ya eleştiri • TRABLUS(AA)- Lıbya lideri Muammer Kaddafi. İngiltere'nin Manchester kentınde meydana gelen patlamadan ötürü Irlanda Cumhuriyet Ordusu'nu (IRA) kınadı. Bir zamanlar IRA'ya maddi olanak saglamakla eleştirilen Kaddafi, Libya haber ajansı JANA'ya verdigi demeçte, "Bu saldınyı IRA yapmışsa, bu, örgütün Irlanda'nın özgürlüğü amacından saptığını gösterir ve böyle bıreylemi asla onaylamayız" dedi. Manchester'daki patlamada 200'ü aşkın kişi yaralanmış, güvenlik güçleri patlamanın ardında IRA'nın bulunduğunu bildirmişlerdi. Libya. bırkaç yıl önce IRA'ya desteğini kestiğini açıklamıştı. Demirei, hugün Bosna'ya gidiyor • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Cumhurbaşkanı Süleyman Demirei. Bosna- Hersek Cumhurbaşkanı Alia Izzetbegoviç'in resmi konuğu olarak bugün Bosna'ya gidecek. Demirei. ziyareti sırasında Türkiye'nin Moslar Başkonsolosluğu'nu açacak ve Zenica'da bulunan Türk bırliğini ziyaret edecek. Ikı iilke yetkilileri arasında yapılacak göruşmelerde. Türk-Boşnak işbirliğinin arttınlması ve çeşıtlendirilmesi konulannın yanı sıra Bosna-Hersek - Hırvatistan Federasyonu'nun yaşama geçirilmesının de ele alınacağı kaydedıldı. G. Kmde Hci gemi çarpıştı • SEUL(AA)-Güney Kore açıklannda iki gemi çarpıştı, çoğu Filipinli 26 denizcı kayboldu. Güney Kore yetkililerinin açıklamasma göre içinde 26 denizcı bulunan Rum bandıralı Annaspiratu şilebi, Koje Adası yakınlannda yoğun siste Yunan Polidefkis şilebiyle çarpıştı. Yandan ağır darbe alan Annaspiratu mürettebatıyla birlikte sulara gömüldü. Yunan gemısı ise ötekine burundan çarptığı için fazla hasar görmedi. ffindistanda teknebam • YENİDELHt(AA)- Hindistan'ın doğusundaki Bihar eyaletinde, Gandak Nchri üzerinde sefer yapan bir teknenin dün batması sonucu 2 kişinin öldüğü, en az 50 kişinin de kayıp olduğu bildirildi. United News of India ajansının verdiği haberde, kaybolan 50 kişinin ölmüş olabileceği belirtildi. Polis yetkilileri, nehir kıyısında iki ceset bulunduğunu söyledıler. Bölgeye gönderilen ilkyardım ekiplerinin kurtarma çalışmalannı sürdürdükleri haber veriliyor. yfne olay çıktı • KUDÜS(AA)-Israil işgalindeki Batı Şeria'ya bağlı bir köyde çıkan olayda, Israilli bir polısin öldüğü, kansı ve çocugunun da yaralandığı bildirildi. Israil radyosunun haberinde. polis memuru ve ailesine Bidiya adlı Arap yerleşim biriminde alışveriş için girdikleri bir dükkânda ateş açıldiğı bildirildi. Polis memurunun, eşi ve çocuğunun hafif yaralarla kurtulduklan belirtildi. Olay, bir hafta ıçınde Batı Şeria'da tsraillilere yönelik ikinci saldın oluyor. Simrtis'ten tehdit • ATLNA(AA)- Yunanıstan Başbabakanı Kostas Simitis. dün gittiği Gavdos adasmda, tehditkâr bir konuşma yaparak "Gavdos adasmda daYunanistan'ın gerektigınde silah kullanacağıriı" söyledi. Başbakan Sımıtis, konuşmasında, "Yunanistan'ın sınırlan geçilemez, milli egemenliğimizi silahla koruyacağız. Bıze saldıracak olan her kimse, pişman olacaktır" dedi. Simitis. "Türkive'nin Gavdos konusunda oldugu kadar. Kardak konusunda da keyfi bir poht\ka izlediğini'" iddiaetti. Manchester'da 200'ü aşkın kişinin yaralanmasına yol açan iki patlama sabırları taşırdı IRA'ya ilıaııet suçlamasıZAFER ARAPKtRLİ LONDRA-Aylardır rayına otur- tulmaya çalışılan Kuzey lrlanda banş sürecine yeni bir darbe nıte- liğindeki IRA'nın Manchester ey- leminin yankılan sürerken Kuzey İrlanda'nın İngiltere'ye bağlı kal- masından yana olan Protestan par- tileri, Ingiltere hükümetine, "IRA'ya karşı daha sert politika iz- lenmesi" çağnsında bulunuyorlar. İrlanda Cumhunyetı ise Kuzey tr- landalı cumhuriyetçilertarafından "üianete uğrabldığuu" söylüyor. Manchester'da önceki gün mey- dana gelen iki patlamanın sorum- luluğu henüz IRA tarafından res- men üstlenilmedi, ancak patlama • IRA ve siyasi kanadı Sinn FeirTin isteği doğrultusunda banş masasına oturulması için elinden geleni yapan İrlanda, patlamalardan sonra sert tepki göstererek IRA yönetimini yeniden değerlendireceğini bildirdi. öncesi yapılan telefon ihbarlann- da, IRA'ya ait bilinen şifrelerin kullanılması, bu konuda kuşkuya yer bırakmıyor. Eylem sonucu ya- ralanan, ancak çoğunun durumu- nun çok hafif olduğu bıldırilen yaklaşık 200 yaralının büyük bir kısmının da taburcu edıldiğı haber veriliyor. IRA'nın,uzun biraradan sonra gerçekleştirdiği bu ilk bom- balı eylemin izlerinın ise çok daha kalıcı olacağı anlaşılıyor. Banş sürecinin canlandınldıgı 1994 yılından bu yana, IRA ve si- yasi kanadı Sinn Fein ile lyi birdı- yalog içinde bulunan Irlanda Cum- huriyeti hükümetı de 9 martta Londra'dapatlayan bombalann ar- dından değiştirdiği tutumunu. şim- di daha da sertleştirme eğilimınde görülüyor. İrlanda Dışişleri Baka- nı DkkŞpring,dün yaptığı açıkla- mada. "İhaneteuğranuşlıkduygu- suna kapıldığını" söylerken. "*Yıl- lardır, banş göriişmeJerinin başla- ması için uğraşıyonız. Bu da IRA ve Sinn Fein'in öteden beri istediği bir şeydi. Bunu başardık. Ama kar- şıltğında ne alıyonız? Dehşet verici bir bombalı saldın" şeklınde ko- nuştu. Dick Spnng, geçen birkaç yıl içinde, IRA'nın politikalannı daha demokratik bir platforma Oturtmaya çalışan bir liderlikle muhatap olduklannı sandıklannı, ancak bu konudaki görüşlerinin değişmeye başladığını da söyledi. 10 haziranda başlayan, ancak IRA'nın siyasi kanat temsilcileri- nin dahil edilmediği banş görüş- melerine başkanlık eden Amenka- lı eski senatör George Mitchell ile Manchester'da 200'ü aşkın kişinin yaralanmasına yol açan iki patlamanın IRA tarafından gerçekleştirildiğine kesin göıüvle bakılıvor. yabancı heyetin diğer üyeleri Ka- nadalı General John de Chastala- ine ve Fınlandıyalı Harri Holkeri de Manchcster'daki eylemı sert bir dillc kınayarak, "sorumsuzca bir eylem" olarak nitelediler. Kuzey Irlanda'nın İngiltere'ye bağlı kalmasından yana olan Pro- testan partüennin temsilcileri ise Ingiltere hükümetini. "daha sert önlemler almaya" çağınyorlar. Ulster Birlik Partisi liden David Trimbte,dün İngıliz SKY televiz- yonunun sorularını yanıtlarken "Sinn Fein liderierinin, aslında IRA'nın faaüyetlerinde yer aldıkia- nnı" öne sürdü vc "Gerekirse Sinn Fein liderierinin tutuklanabüeceği- ni" söyledi. IRA ile Sinn Fein liderliği arasında bazı görüş aynlıkla- n bulunabileceği yolundaki iddialar ise Trimble tarafın- dan "saçma" bulundu. Sinn Fein lideri Gerry Adams da Manchester'daki eylemde yaralananlar için üzüntü duyduğunu belirt- mekle birlikte, eylemi doğ- rudan kınamaktan kaçındı. Adams, aynca İrlanda'da ge- çen hafta bir polisın öldürül- mesi eylemini, IRA'nın üst- lenmesini de "dürüst bir açıklama" olarak nıtelerken, "bazı gönüllü savaşçılann bu tür eylemlerinden ü/üntü duyduğunu" söyledi. Son gelışmeler, Kuzey İr- landa banş sürecinin gelece- ğı için karamsar düşünenleri haklı çıkanyor. 30 mayıs se- çimlerınde Sinn Fein'in önemli bir başan sağlaması ve Kuzey İrlanda Geçıci Fo- rumu'na 17 üye seçtırmeyı başarmasının ardından bıraz olsun yeşeren umutlar, 10 Hazıran banş görüşmelenne Sinn Keın'ın alınnıaması ve bunu protesto etmek için fo- rum toplantılannı boykot et- melennın ardından, yeniden kararmıştı. IRA içinde yük- selen hoşnutsuz sesler, zaten bir süredır, örgütün yeni bir eylem gerçekleştirmeye ha- /ırlandığının bir işareti sayi- lıyordu. İngiliz gizli servisi, Fransa'nın uydudan denizaltı tespiti için geliştirdiği teknolojiyi çaldı Fransız donanmasına İngiliz oyunuDış Haberler Servisi - İngiliz dış istihbarat servisi MI6'nın, Fransa'dan nükleer denizaltı tespit etme teknolojisi caldığı öne sürüidü. ıngiltere'de yayımlanan Sunday Times gazetesi. Fransa'nın uydu aracılığıyla denizin yüzlerce metre altında olsa bile bir denizaltının su yüzeyınde yol açtığı en küçük dalgalanmayı tespit edebilecek bir teknoloji geliştirdiğini, İngiliz gizli servisinin de bu çok gizli teknoloji hakkında birinci elden bilgileri ele geçirdiğıni yazdı. Gazetenin haberine göre denizaltilannın tespit edilememesiyle övünen İngiliz donanması, Fransa'daki gelişmeleri ülke güvenliğine karşı büyük bir caydıncılık olarak niteledi. Bunun üzenne M16, Fransa'nın Brest kentindeki deniz üssünde görevli bir sivıl mühendisle bağlantı kurdu. Kcndini uydurma biryayın şırketinin temsilcisi olarak tanıtan bir MI6 ajanı, mühendisten yazı isteyerek, birkaç bin dolarlık ön ödeme yaptı. Daha sonra bir başka ajan. kendini mühendise şirketın teknik savunma danışmanı olarak tanıtarak, mühendisten gizli projenin aynntılannı istcdı. Mühendis de yayımlanmaması koşuluyla söz konusu bılgılen verdi. Mühendısın verdiği bilgilerin. benzer bir teknoloji geliştırmeye yeterli olduğu kaydedildi. Ingıltere'nin elde ettiği bilgileri yakın müttefiki ABD ile paylaşıp paylaşmadığı bilınmiyor. Batı'mn, savaş suçlusu Karadziç'le Mladiç'in tutuklanması isteğinden vazgeçtiği iddia edildi Bosnah Sırpların zafer sevînciBELGRAD(AFP)-ltal- ya'nın Floransa kentınde, iki gün süren Bosna-Hersek toplantısında sertlik yanlısı Sırplann zafer kazandıklan ve Radovan Karadziç'le Ge- neral Ratko Mladiç'in tutuk- lanması için Batılı ülkeler- den gelen baskılann hafifle- dıği öne sürüidü. Floransa toplantısına. ge- çen yıl Dayton Banş Antlaş- ması'nın imzalanmasından bu yana ilk kez Sırp heyeti de katıldı. Heyete başkanlık eden Bosnalı Sırplann Başbakanı GojkoKEçkaviç,toplantı so- nunda yaptığı açıklamada. Bosnalı Sırplann lideri Ra- dovan Karadziç'le General Ratko Mladiç'in rutuklanmalannın kesin- likle söz konusu olmayacağını Ba- tılı ülkelere bildirdiklerini söyledi. Batı, Karadziç'le Mladiç'in savaş suçlanndan yargılanmalannı ısti- Parlez-Vous Français? Fransızca konuşur musunuz? ^ FRANSIZCA DİL KURSLARI Kurs başlangıç tarihi: 20 HAZİRAN 1996 Kayıtlar ye Test: 17-19 HAZİRAN 1 9 9 6 Saat: 10.00-18.00 arası Siladziç tartaklandıSARAYBOSÎNA (AFP) - Bosna-Her- sek'in eski Başbakanı Haris Siladziç ön- ceki gün partisinin düzenlediği bir göste- ri sırasında saldınya uğrayarak hafif ya- ralandı. Siladziç'in başkanı olduğu muhalefet- teki BosnaHersek Partisi (SBfH), önce- ki gün Kuzeybatı Bosna'da Cazin kentin- de bir gösteri düzenledi. Ancak iktidarda- ki Müslüman Demokratik Hareket Parti- si'ne tnensup yüz dolaymda militan, elle- rinde Bosna-Hersek Cumhurbaşkanı AHa tzzetbegoviç'in resimleri olduğu halde "Allah AUah" diye bağırarak göstericile- re saldırdı. Çatışma sırasında demir bir çubukla başına vurulan Haris Siladziç derhal hastaneye kaldmldı. Doktorlar Si- ladzıç'ın yarasının ağır olmadığını ve ba- şına dıkiş atıldığını açıkladılar. Saldın sırasında çevrede güvenlik güç- lerinin olmayışı dikkati çekti. Siladziç, ocak aymda başbakanlık görevini terk et- miş, nisandada muhalefet partisi SBİH'yi kurmuştu. Siladziç, halen Bosna'da Cum- hurbaşkanı Izzetbcgoviç'tcn sonra halk arasında en popüler politikacı. Başbakan Gojko KJiçkoviç, Flo- ransa toplantısında ltalya'nın, Sırp heyetine Batılılar tarafından baskı yapılmasını engelledığini ileri sür- dü. Klıçkoviç şöyle dedi: "Biz Flo- toplanttsında Bosna-Her-ransa sek'in üç egemen halktan oluştu- ğunu belirttik. Bu bağlamda Bos- na'da seçünlerle Karadzîç ve Mla- diç'in tutuklanması arasında bağ- lantı kurulamayacağuıu iki yetkili- nin tutuklanmasının söz konusu ol- madığını vurguladık. İtaKa. bizim görüşümüzü dikkate aku." Bosnalı Sırplann lideri Radovan Karadziç. mayısayındaılımlı Baş- bakan Rajko Kasagiç'i görevden alarak yerine sertlik yanlısı Sırp milliyetçisi Gojko Klikoviç'i ata- mıştı. Bosnalı Sırplann Başkan Yardımcısı Bilyana Plavsiç ise yaptığı açıklamada Sırp- lann Floransa toplantısında "Baü'nın baskdanna boyun eğmeyeceğini gösterdiğini" söyledi. Plavsiç şöyle devam etti: "Uluslararası toplum, baskı yöntemleri ile bir yere vanla- mayacağını anladı. Eğer bas- kılar devam ederse, Dayton Antiaşması'nın uygulanması da tehlikeye girer." Sertlik yanlısı diğer bir Sırp yetkilisi olan AJekse Bu- hada gazetecilere verdiği de- meçte. "Floransa toplantısın- da, Karadziç ve Mladiç'in tu- tuklanması için yapılan bas- kılar sona erdi"dedi. Dayton Antlaşması uyannca, sa- vaş suçlusu ilan edilen yetkililerin, Bosna'da eylülde yapılacak seçim- lere katılması yasak. ABD ve Ba- tı Avrupa, Karadziç'le Mladiç'in en a/ından ıktidardan alınmalannı istiyor. tFKM IEFItSTANBLL FRANSIZ KÜLTÜR MERKEZİ INSTriVT D 'ETUDES FRANÇAJSES D1STANBUL Istiklal Cad. No: 8 Taksim Tel: 252 02 62 CANLARA ve DOSTLARA TATİL OLANAĞI Geçen yılki başarılı organizasyonumuza devam ediyoruz. Bu yıl Kujadası Çjüzelçamlı'da denize sıfır Otel Eva'dayız. Ozel plajı, iki ayn çocuk havuzu, denizle sonlanan ye|il alânıyla ve odanızdaki telefon, müzik yayını, sürekli sıcak su olanaklarıyla, aile ortamına sahip otelimizde çok rahat edeceksiniz. Sizlere 10 gün-10 gecelik paket tatil proğ- ramı hazırladık. Akşamları sazımız ve sohbetimiz hiç bitmeyecek. Efes-Meryemana-HamzaBaba, Priene-Milet-Didim, Pamukkale, KuşadasıMavi tur, Milli park gezileri proğrama danil olacak. 10 sün-10 sece yatak+ Kahvakı+Ak$am yemeği + Geziler+Ozel geceler+ Oğle yemekleri (Gezilerde)= 600 DM (KDVd.hil) Teleronla Ayrıntılı bilgi ve bro^üf isteyiniz. EKIN Sosyal HizmetlerTic. Ltd. Şti. Tel: 0.256.518 36 20-512 43 38 0.256.646 10 80 - 646 19 16 TEŞEKKÜR Benı sağlığıma kavuşturan, föz bebeğımız. sağlık ocağımız meydanı Eğıtim Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. DURSUN AKDEMİR Ameliyatımı gerçekleştiren 5. Hariciye cerrahlan Doç. Op. Dr. ENİS YÜNEY, Op. Dr. NEVZAT ELMALI, Op. Dr. MUSTAFA JEROL, As. Dr TİMUÇtN AYDIN, anestezi uzmanlan Dr. HAVVA YUNT, Dr. ŞÜKRÜ GÜNDÜZ, servis hemşireleri AYŞE ÇİLEM, HÜLYA İNCE, KEZBAN ve NAZLI hanımlar ile hastahğıma teşhis koyan Birinci İç Hastalıkları Kliniği Şefi Dahiliye Mütehassısı Dr. METİN ACAR'a ve tüm hastane çahşanına teşekkürü bir borç bilirim. ZtVA ŞENTÜRK Çin'in önerisi: Alternatif boru hatları • Pekin; Ortadoğu, Orta Asya ve Rusya petrollerinin boru hatlanyla Uzakdoğu'ya taşınması için harekete geçti. Çin. boru hatlarının Güney Kore, Japonya ve Tayvan'a kadar uzanmasını istiyor Dış Haberler Servisi - Çın, Orta Asya ve Ortado- gu'yu Uzakdoğu'ya bagla- yacak bir petrol boru hattı agı kurulmasını önerdi. Çın'ın resmı Xinhua ha- ber ajansının göriiştügü Çın- lı uzmanlar, Ortadoğu, Orta Asya ve Rusya petrol ve do- ğalgazını Çın üzennden Ja- ponya, Güney Kore ve Tay- van'a ulaştıracak bir petrol köprüsü kurulması gerektı- ğını savundular. Lzmanlar. böyle bir köp- rüniin, bölgesel petrol pazar- lannı gelı^tırmesmın yanı sı- ra, Doğu ile Batı'nın ışbırlı- ğını arttıracağını belırttıler. Asya ülkelennin enerjı ışbır- lığının, önümüzdekı yüzyıl- da bölgede istikra.ii bir kal- kınnıa sağlanması ıçın haya- tı olduğu vurgulandı. (,'ın Bıhmler Akademı- sı'ııden Li Dai, petrol köp- rüsünün Doğu vc Batı Çın'deki petrol ve doğalgaz hatlanyla Rus\a, Orta Asya ve Ortadoğu'yu bırleştırecc- ğını kaydederken, Çın Ulu- sal Petrol Şırketı Başkanı VV'angTao. söz konusu petrol köprüsünün kurulmasının başlamak iizere olduöunu öne sürdü. Wang. Doğu Si- bırya'dan Çın'e doğalgaz boru hattının ortak ın'jaatı ıçın resmcn gınşımde bulun- mak üzere ay sonuna doğru Rusya'ya gıdcceğını vurgu- ladı. Xınhua, güvenılır kay- naklara dayanarak verdiği haberinde. Örta Asya ülkcle- nnden Çın, üüney Kore vc Japonya'ya gidecek doğal- gaz boru hattı ile ilgılı gö- rü^melenn sonaerdığını bıl- dirdı. Görü^ınelerın >onucu hdkkında bilgı verilmedi. Papandreu or Dış Haberler Scrvisi - Yunanıstan'da ıktıdardakı PASOK'un lideri Andreas Papandrcunuıı ıvılcştığı ve partisinin ay sonundakı kongresine katılmayı dü^ün- düğü bildirildi. Geçen ocak ayında zatür- ree teşhısıyle hastaneye kal- dırılan ve birkaç kez ölüm tehlıkesi atlatan eski Başba- kan Andreas Papandreu. uzun süredır evınde dınlen- meye çekılmiştı. Hastalıgı ncdenıylc başbakanlık kol- tuğunu terk etmek zorunda kalan 77 ya^ındakı Papand- reu, partı lıderlığını Ü>C bı- rakmamıştı. Papandrcu'nun sözcüsü Apostolos Kakla- manis. yaşlı lıderın PA- SOK'ta bırlık sağlanamama- M ncdenıvlecndışclı olduğu- nubıldırdı. PASOK'un ocak a\ ında yapılacak kurultayın- da Başbakan Kostas Simi- tis'le Içı^lcrı Bakanı Akis Çohacopulos. başkanlık ıçın >anşacaklar. Papandreu'nun 21 haziranda başlavacak kongre öncesınde ıkı lıdcrle de görüşeccğı bıldınldi. ABD^DE YENİ İDDİA: Nicole Simpson neo-Nazi kurbanıNEW YORK(AA)-Ame nkan sıyah futbol yıldızı OJ. Simpson'un eski eşı Nicole Simpson ılc arkadaşı Ronald Goktman'ın, "neo-Nazilerta- ranndanöldüriikiiikleri'" öne sürüidü. O.J Simpson, eski eşını ve onun arkadaşını öl- dürmekle suçlanarak bir yılı aşkın süre yargılandıktan sonra halk junsı tarafından suçsuz bulunarak beraat et- mıştı. Söz konusu ıddıa, ya- kında pıyasaya çıkacak olan "BJood Oath" adlı kıtapta or- taya atıldı Takma adlan Ste- ven Worth ve Cari Jaspers olan kıtabın yazarlannın ger- çek kımlıkleri gızlı tutuluyor Yazarlar, kıtapta yer alan ıd- dıalarla ilgılı bılgılenn, ken- dılerine, merkezı Idaho'da bulunan bir neo-Nazı grubu- nun mensupları tarafından ıletıldıgını öne sürüyorlar. Wonh, "Nevv York Posf ga- zetcsıne lelcfonla yaptığı açıklamada. "Nicole Simp- son'un öldürülmesi ve suçun OJ. Simpson'un üzcrin« ahl- masının. sivah-ncva/ ırk kav- gasını köriiklemek amaavla planlandığını" sövlcdı. Hillary Clinton topıın ağzında Dış Haberler Servisi - VVhıtevvater davasını araştı- ran Senato Komıte- sı'nın.first lady Hillary Clin- ton'un dava ile ilgılı dosya- ların ortadan kaybolmasın- dan sorumlu tutulabıleceğı- nı belirten raporu. başkanlık seçımlen öncesinde ABD'yi kanştırdı. VVashington Post, Nevv York Tımes ve CNN yarın resmen yayımlanacak rapor ile ilgılı olarak bazı belgele- n ortaya koydular. Rapora göre Başkan BiU Clinton' un eşı Hıllary Clinton. Be>az Saray danişmanlarından Vlnce Foster'ın 1W3 yılın- dakı ıntıharından sonra oda- sındakı dosyalann kaybol- masmdan sorumlu tutuluyor. Foster'ın ölümünden sonra Beyaz Saray. polis yetkilile- rinin ve federal ajanların odasını araştırmasını engel- lemiştı. Komite, geçen yıl da Hil- lary Clınton'un yardımcıla- nnı ve Beyaz Saray eski da- nışmanlarından Bernard Nussbaum ı, Fosterın ölü- münün hemen e^te^ınde odasındakı dosyalann kay- bolması ile ilgılı olarak sor- guya çekmışlerdı. AHMET ŞAHİN 1952-... Bizim de bir çift sözümüz vardı Nar çiçeği, gül dalı üstüne Dudaklanmızda kaldı. Zübeyde Ozgür-Banş POLÎTÎKACILAR! Dünya 15 yıllık zorunlu TEMEL EGlTlM'e geçerken, çocuklanmızın ÖDÜNSÜZ - KOŞULSUZ 8 yılhk TEMEL EĞtTİM görmelerini siyasal pazarlığa dönüştürmeyiniz! Cahi] ve işsiz, 2. sınıf insanlar olmalannın günahını üstlenmeyiniz. ÇYDD
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle