01 Temmuz 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 15 HAZİRAN 1996 CUMARTESİ HABERLERIN DEVAMI TUftRİYİ istanbui Edırne Çanakkale Kocaelı İ2mır Manısa Aydın Denızlı Zonguldak B PB PB B AB AB AB AB Y 25 26 27 26 29 31 35 32 24 Sınop Y 23 Samsun Y 25 Trabzon PB 25 Gıresun PB 25 Ankara Y 28 Konya PB 30 Eskışehır Y 26 Sıvas Y 30 Antalya A 35 Kars Adana Mersın Dıyarbakır Şanlıurfa Mardın Sıırt Hakkârı Van A A A A A AB A A 3b 29 36 38 33 34 18 24 A 22 Yurdun kuzey kesım- lerı parçalı bulutlu Maımara nın dogusu batı ve orta Karade- nız, Iç Anadolu nun kuzeyı sağnak ve gokgurultulu sağnak yagışlı otekı yerler az bulutlu ve açık geçe cek Hava sıcaklıgı yurdun batı kesımle nnde azalacak, otekı yerierde onemlı bır değışıklık olmayacak Londra Parıs Roma Berlın Amsterdam Madnd Sofya Bruksel B B B B B B B B 23 24 28 20 17 32 21 18 Budapeşte B 22 Munıh Atrna Mılano Oslo Helsınkı Stockholm Belgrad Vıyana Bonn B B B B B B B B 28 29 18 17 20 13 19 21 B 21 ÂMYÂ Moskova Y 18 Aşkabat AB 34 Almatı B 23 Taşkent B 29 Baku B 26 Bışkek B 28 Tıflıs B 28 Kahıre B 33 Şam B 35 Parçalı bulutfu G U N D E M MUSTAFA BALBAY I Baştarafı 1. Sayfada pek çok alanda yapılması gerekenlen sıralıyorlar Korfez Savaşı'ndan sonra Kuveyt'ın yenıden ıma- rından pay almak ısteyen ulkeler, akbabalar gıbı bol- geye uşuşmuştu Daha savaşın dumanı brtmeden, \n- gıltere başbakanından ABD başkan yardımcılanna ka- dar pek çok "yetkıh" soluğu şeyhlenn yanında almış- tı Onlar HABITAT'ta yok Istanbul'dakı zırve, "ınsan yerieşımlen" değıl de "ozelleştırme stratejılen" konusunda olsaydı, gelışmış ulkeler en ust duzeyde temsıl edılındı Kımı uluslara- rası tekeller, zırvenın sponsorluğunu ustlenmek ıçın kuyaığa gırerdı Ozelleştırme gelecek yerden, gu- zelleştırme esırgenır mû Konferansı duzenleyenlere bır sozumuz yok BM'ye uye tum ulkelenn devlet başkanlarının davet edıldığı konferansa bu duzeyde katılanları sıralayalım Gıne-Bıssau Cumhurbaşkanı Manuel Satumıno da Costa, Cıbutı Başbakanı Barkat Gourad Hama- dou. Uganda Cumhurbaşkanı Yovverı Kaguta Mu- sevenı. Kuba Devlet Başkanı Fıdel Castro Kenya Cumhurbaşkanı Daniel Toroıtıch Arap Moı, Israıl Cumhurbaşkanı Ezer Weısman Tanzanya Cumhur- başkanı Omarı Alı Juma, Pakıstan Başbakanı Bena- zir Butto, Romanya Cumhurbaşkanı lon lliescu, Po- lonya Devlet Başkanı Aieksander Kwasniewski, Bu- rundı Başbakanı Antoine Nduvvayo, Ermenıstan Baş- bakanı Bagratyan. Bulganstan Devlet Başkanı Jel- yu Jelev, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Salı Benşa Insanın ınsanca yaşamasının onundekı engellenn konuşulacağı bır zırveye, bu sorununu çozmuş ulke- lenn devlet başkanlannın katılmaması belkı de yadır- ganacak bır durum değıl Kenya Cumhurbaşkanı Moı, zırvedekı konuşmasın- da şoyle dıyor Afrıka kendı kadennı tayın etmek ıstıyor Kımse bı- zım yaşam tarzımızı yönlendırmesın " Kuba Devlet Başkanı Castro, kararlılığından bır şey yıtırmemış "Bızı rahat bırakın, haksız ve canıce ambargolar ka- bul edılmesın Dunya efendılen kabul etmıyor Ba- zılan herşeyesahıp oldu, bazılan hıçbırşey elde ede- medı Somurulenlenn kanı ve çabasıyla sozde tuke- tım toplumu oluşturuldu " Arnavutluk Cumhurbaşkanı Berışa uyanyor "Kosova'da çıkacak bır savaş butun Balkanlar'a yayılır Sorunlan savaş değıl, banş çozer " Bu devlet başkanları ne kadar gereksız şeyler soy- luyorlar "Kendı kadennı tayın", "yayılacaksavaşlar", "canıce ambargolar" Yenı Dunya Duzenı'yle (YDD) bıriıkte kureselleşme, globalleşme butun bu sorunlan çozmemış mıydı"? HABITAT-II zırvesının "lıderler ve sorunlar fotoğra- fı" gostenyor kı, gelışmış ulketer kuresefleşmış ote- kıler kırosallaşmış, gelışmış ulkelerde globalızm, ote- kılerde ganbanızm Altı mılyardunyalının sadece bırmılyan YDD'de so- zu edılen standartlarda çağdaş bır yaşam surebılıyor Dort mılyarı orta dırek, bır mılyarı yaşam savaşı verı- yor Gelışmış ulkelerde, bır urunun sadece ıkıncı amba- lajı ıçın yılda harcanan para, bır mılyar ınsanı bır ay do- yurmaya yetıyor Bır ABD'lı çocuk, bır Hındıstanlı çocuğun 30 katı "çop" uretıyor Yeryuzundekı çop ve atıklann yuzde 80'ını gelışmış on ulke uretıyor HABITAT-ll'de alınan karariann yaşama geçmesını, zırvede ortaya çıkan tablonun "uyancı" olmasını dılı- yoruz Güner'in dualı açıklaması... Kultur Bakanı Agâh Oktay Guner, 11 hazıran gun- lu, "Kul Turu Bakanı" başlıklı yazım nedenıyle aradı Ben kendısını 10 hazıranda arayıp not bırakmıştım Goruşememıştık Guner'ın, yazıya ve istanbul Kanatlanmın Altında fîlmıne ılışkın açıklamasını vermek durumundayız Ya- saklamak bıze yakışmaz Guner şoyle dedı "Ben Kaysen beledıye başkanmı aramıştım Özel kalem mudûrû, 'Şu anda basın toplantısı yapıyor' de- dı 'Nıye? ' dedım 'Fılmı yasakladı Gerekçelennı ızah edıyor Kaysen'nın kanşmasından korkuyoruz' dedı Ben de 'Beledıye reısını tebnk ederım Sıvas'tan tyı ders almış Bu, şuur uyanıklığıdır Aman luzumsuz ka- nşıklık çıkmasın memlekette' dedım Yasaklayacak olsam, mahkemeye gıdenm Fılm pek çok ANAP'lı beledıyede de oynuyor " Guner, şunu da ekledı "Tann'ya bırdua ettım 'Allahım' dedım, 'bu Mus- tafa Balbay da bır ıftıraya uğrasın da, bu durumun ne olduğunu anlasın' " Tanrı baba, bu duayı kabul etmezse sorun yok Ederse, şımdıden anlaşılıyor kı, hakkımdakı ıddıa ıf- tıradan ıbaret SiSiı k Çok bulutlu Yağmırti Kartı VA.A.V* Sulukar 55 PKK'Iİ öldürüldü DH \RBAKIR(Cumhuri- yet Burosu) - Bıngol, Bıtlıs, Mardın Van \e Hakkân'nın Çukurca ılçesınde surdurulen operasvonlarda 55 PKK'lı ol- duruldu dordudeteslımoldu Ikı gun ıçınde oldurulen P- KK'lılenn sayısı 127'yeyük- seldı Şemdınlı nın Uğurlu Kovu ne saldıran teronstlenn açtığı aîeş sonucu ıse havan mermısının ısabet ettığı evde uçu çocuk altı kışı yaralandı Olağanustu Hal Bolge Va- lılığı ndan yapılan açıklama- ya gore Hakkân'nın Çukur- ca ılçcsının guneyınde bulu- nan Kuzey Irak sınınnda sur- durulen operasyonlar sırasın- da51 Bmgorün AdakJı, Bıt- hs'ın Tatvan, Mardın'ın Ömerlı ve Van'ın Çatak ılçe- len kırsalında da bırer olmak uzere toplam55terönstöldu- rüldu Hakkân'nın Çukurca ılçesınde. daha önce de ölü ele geçınlen terönstlerle bıriıkte olu savısı 90'a yükseldı Ela- ziğ, Tuncelı ve Hakkân'nın Şemdınlı, Sıırt'm Eruh ılçe- lennde bolucü teror orgütun- den kaçan dort teronst, kendı- lığınden guvenlık kuvvetJen- ne teslım oldu Bolge gene- lınde guvenlık kuvvetlen ta- rafından son 48 saat ıçensın de ıcra edılen operasvoniar- da, toplam 127 orgut mılıtanı oldurüidu Hakkân'nın Çu- kurca ılçesi Kuzey Irak sınır bolgesınde Mcak temasın de- vam ettığı bıldınldı Hakkân'nın Şemdınlı ılçe- sı Lğurlu Koyu ne ıse oncekı gece 23 00 sıralannda dağlık kesımden ateş açıldı Saldın sırasında havan mermısı ısa- bet eden evde bulunan ve va- ralanan Derecık Beledıve Başkanı Kasım Demir'ın kızı Berivan Demir (8) ıle yakın- lan Hanzat Demir (37), Me- tio Şenol (17), Fikri Güler (15), Siament Yüce (13) ıle Hayal Uludağ (10), Şemdınlı Devlet Hastanesı'nde tedavı altınaalındı Saldmdan sonra guvenlık guçlen bölgede ope- ras>onlara başladı Hakkan Yuksekova'da, terororgutu P- KK adına para toplayan bır kı- şı yakalandı Bır ıhban değer- lendıren llçe Jandarma Ko- mutanlığı ekıplen, Gungör Mahallesı'nde oturan ve or- gut adına para toplayan Nahit Canan ı çantasında bulunan 600 mılyon lırayla bıriıkte ya- kaladılar Mahkemeye çıkan- lan Canan tutuklandı Fidel Castro: Dünya hiziz• Baştamfı 1. Sayfada mak uzere ızleyenler tarafından ayakta alkışlandı Şurpnzbırkarar- la HABITAT II lıderler zırvesıne katılmak uzere oncekı gun tstan- bul'a gelen Castro, şunlan soyledı "Toplantılarduzenlemeye ve ken- di doğrulannu/ı duy urmaya devam edeceğı/. Çunku dunya bizız. Çun- ku erendilen kabul etmeyen budun- va, bt'ncıl, çılgın, sorumsuz bir aan- üğın, onu yok otuşa süniklemesine ujn venmeyecektir." Dun>ada yeterlı kaynak bulun- makla bıriıkte, bu kaynaklann aske- rı harcamalara aynldığına dıkkat çeken Castro, "Soğuk savaş sonra- sı donemde hâlâ mıhonlarca dola- ruı askcn harcamalara ve silah alı- mına avnlmasının nıantıği nedır? İnsaniık nasıl bu kadar kor olabi- Br?" dedı Son yuzyılda yaşanan nufus pat- lamasıyla bıriıkte haksızlıklann da arttığına ıbaret eden Castro, "Dun- ya nüfusunun beşte dordunu oluş- turan aç ınsantara hakaretten bay- ka anlam taşınıavan sozde tukebm toplumu, sömurulenlerin kan ve te- ri üzerine kumlmuştur. Üçüncii dunva ulkeleri gıderek inançlannı viörmektedir" dedı Hem ulusal hem uluslararası du- zeyde >aşanan goc olgusunun aynı dengesız ve adaletsız gelışmeler- den kaynaklandığını ıfade eden Castro, "Bu anlaşünıadan insan >erieşimkri ve çözumkri gonişüle- mez" şeklınde konu^tu Castro, kırsal kesımlerın unutul- maması gerektığıne de değınerek, sozlenne ^oyle devam ettı "Latin Amerika ve Karaip halk- lan bu tehlikeli sorunu nasıl çoze- cekler, nerede gerekli su, gıda kav- nağı bulacaklar? Bu yüz Omıhon- larca kol emekçisine nasıl iş bulaca- ğız. bu kitlelenn vaşam koşullan ne olacaktır? Çev renın gen donulemez şekilde yıkilmasuu nasıl onlevece- ğiz? Bu dev ve iğrenç metropoller- de, suçu, çocuklann kullamünasııu, uvuşturucuvu nasıl onlevecegız, bu yıgınlarda sefaletın, açlığın,olumle- rin yaratacağı sorunlan nasıl ongel- teyeceği/? Peki devlet bu sorum- luluktan kendinı kolaylıkla sıyıra- bilir mi, konutun temel bir insan hakkı olmadığını duşunmek adil mi?" Zengın ulkeler gıderek zen- gınleşır, yoksul ulkeler gıderek yoksullaşırken, teknolojık gelışme \ e kuresel ekonomıden soz etmenın bır yaran olmadığını kaydeden Castro, ijunlan soyledı "GeUşmiş kapıtalist ulkelerdeki teknolojık ıleriemeler. işsizliğin hızla tırnıan- masına neden oluvorsa, ver- yüzunun unutulmuş çocuklaru biz- İer ıçin genve ne kalıvor»" Sonuc deklarasyonunda anlaşmazlık çıktı HABITAT-II'de gergin final tstanbul Uaber Servısı - Yırmmcı yüzyı- lın son buyuk zır\esı HABITAT-II tnsan Yer- ieşımlen Konferansı dun sona erdı Konferan- sın son gununde, uzennde uzlaşılması bır ara tehlıkeye gıren sonuç deklarasyonu sert tartış- malar sonunda gece yansından sonra gecıkme- lı olarak kabul edıldı Akşam saatlennde bıt- mesı beklenen, ancak uzlaşma saglanamama- sı uzerınebabah saatlenne kadar süren 1 No'lu komıtemn oturumunda 3 dün%a ulkeleri ve \BDtemsılcılenarasında"tşgaIaitındaldtop- raklarda insan verle$iın]eri''cumlesmın metın- de ver alıp almaması konusunda çıkan tartış- mada gergin anlar >aşandı Konferansın kapanış deklarasyonu nıtelı- gındekı "Kuresel Evlem Planı"nın taslağına 20 kadar konuda ıtıraz geldı Plan uzennde çalış- malannı sürduren 1 No'lu komıte, ek oturum- lann saat 09 30'a kadar suren bolumûnde ! 3 ve 27 maddeler dışinda uzlaşma sağladı Su- nulan anlaşma taslaklanna yapılan ıtırazlann çogu 3 dunya ulkelen temsılcılennden geldı •\raplar başta olmak uzere, 3 dunya ulke- len ve Çın delegasvonlan 13 \e27 madde- lerde "işgal alündaki topraklarda*" ınsan yer- ieşımlen cumlesının geçmesıne ıtıraz ederek bunun metınde yer alması durumunda dekla- rasyona ret oyu vereceklennı bıldırdıler Iste- me şıddetle karşı çıkan ABD delegasyonu da bu durumda Ortadoğu'dakı gelışmelerı goz onune alarak deklarasyonun yanı sıra daha ön- ce uzlaşılan 2 No lu komıtemn sonuç bıldır- gesıne de genel kurulda ret oyu vereceklennı bıldırdı Daha sonra karşıhkiı ödün venlerek bu konuda uzlaşmanın sağlandığı bıldınldı Ikıncı buvuk uyuşmazlık ıse "tek taraflıeko- nomik onlemlerin engeUenmesıni" ongoren madde ıle ılgılı olarak yaşandı Kuba'ya uy- gulanan ambargo ıle yakından ılışkılı olan bu maddenın deklarasyondan çıkanlmasını ıste- ven ABD temsilcılen, aksı halde kesınlıkle ret ovu vereceklerını yıneledıler Kuba'nın, ıtı- razlarına karşın bır ıkı kuçuk degışıklıkle ka- bul edılen bu maddeye genel kurulda "muha- lefet şerhP duşmesı beklenıyor 2 No'lu komıtemn sonuç bıldırgesı ıse ön- cekı gun onaylanmıştı "JstanbuJ Ruhu"nu/ı onaylanması olarak da ıfade edılen ve HABI- TAT-II'ye katılan tüm gruplann, kent sorunla- nnın çozümûne yönelık goruşlennın ve bek- lentılennın yer aldıgı, II komıte toplantılan sonucunda uzennde gorûşbırlıgıne vanlan bıl- dırgede özetle şu düşuncelere yer venldı "Hukumet dışındaki kuruluslar ilk kez fs- tanbul'da, buyuk bır katılımla bır araya gele- rek BM'nin resmı toplannlanna dahil olmak- tadır. 'tstanbul Ruhu'nda ortaya çıkanian si- vil toplum kuruluşlan (STK), yerel yonetımler, akademısvenler, vakıflar, özel sektor, sendika- lar ve parlamenterler. uluslararası karar alma sistemine dahıl cdılmclı vc BM'de daha etkin bir konuma sahıp olnıalıdırlar. Tum bu huku- met dışı kuruluslar, H4BITAT-II gundemınin ikı ana amacı olan veteriı bannak ve surduru- lebüir ınsan verleşımleri kalkınmasını gerçek- leşnrmede katkıda bu!unmalıdırlar Bu kuru- luslar. H-VBITAT-H'nın aldığı kararlann yeri- ne gftirilmesindf etkıli olabilmek için daha sı- kı ışbiriığıne gıtmeddııier Dunyadakı tum şir- ketler. sosval vonu ağırlıkh \e çevreye savgüıol- mak, rekabet kurallannda asgan ahJakı pren- sipler uygulanmalı. Verel vonetımler guçlendi- rilmeli ve tesvık edilmelı. Şehırlenle daha çok isu'hdam varahlmasının ımkânlan araşbnlma- lı, pariamenter demokratık sıstemler destek- lenmeii, kentsel kalkjnmalarda ozel sektor-ka- mu v« yerel yoneüm ışbıriığı sağlanmalı." Resepsiyon HABİ TAT-U konferansuıın bıtışı nedenıyle dun akşam Çıragan Sarayı'nda bır resepsiyon venldı ve istanbul Bogazı'nda havaıfışek gos- terısı yapıldı Cumhurbaşkanı Süleyman De- mirel ve eşı Nazmiye Demirel'ın katıldıgı re- sepsıyona zırveye katılan ulke temsılcılennm yanı sıra İstanbul Valısı Rıdvan Yenişen, TO- Kİ Başkanı Yîğit Guloksuz. İstanbul Büyuk- şehır Beledıye Başkanı Tayyıp Erdoğan ve Turkıye Mıllı Olımpıyat Komıtesı Başkanı Si- nan Erdemve dıger davetlıler katıldı 'ABD, Çekiç Güç için baskı yapıyor' • Baitarafı 1. Sayfada da bır değışıklık olmadığını kaydeden Ece- vıt, Turkıye'nın, sadece "ortak u>e" kabul edıldığı Batı Avrupa Bırlığf ne (BAB) as- ker gondermesını engelleyen TBMM'nın, sımdıve kadar "oldu-bittilerin peşinden su- ruldenenn hukumete uvandu bulunduğunu soyledı ABD'ye de dış polıtıka konulannda TB- MM'nın ağırlığının anımsatılması gerektı- ğını belırten Ecevıt, bu ulkenın Turkıye'yle ılgılı bırçok konuda "Kongre'yi aşamıyo- ruz" gerekçesı gosterdığıne rşaret ettı Ece- vıt, "Şimdi Türkıyc bahaneolarak değil, bir gerçek veri olarak Bızım de mecliiimız var' diyebilecek durumda. Fakat bu kozu kulianacak siy-asal iradev i degöremivorum" dedı Ecevıt. ABD Başkanı BiUCIinton ın. hâ- lâ alınamayan fırkateynlcr konusunda Cumhurbaskanı Süleyman Demirere soz verdığını, ancak 40 mılyon dolann uzenn- de harcama yapılmasına karşın gondenlen askerlenn elı boş dondüğunü anımsattı Çe- kıç Guç'un gorev suresının gundeme gel- dığı tarıhlerde ABD'nın sureklı "yardım kesme"nın de aralannda bulunduğu planlar yaptığına dıkkat çeken Ecevıt. "Fırkateyn- ier konusu da zamanlama bakumndan bu kuşkuyu uyandınyor" gorüşunu dıle getır- dı Dışışlen'nın bnfıngınden tatmın olma- dıklannı. DSP'nın hıçbıronensının karşı- lanmadıgını belırten Ecevıt, "Şimdi belki Amerika, 'Bız de Irak'ın bölünmesıne kar- şıyız Kuzey Irak'takı kesımle Bağdat ara- sındakı dıyaloga karşı degılız' açıklaması- nı sadece lafla sövlemcklc yetinecek. Biz bu konuda 5 y ıkian beri uyanyoruz. Gen adım atmayız" dıye konuştu Ecevıt, Genelkurmay Başkanlığı'nın da etkısıyle, Çekıç Guç sorununun "Türki- ye'nin bolgedeki askeri yeterli mi değil mi?" tartışmasına ındırgendığıne dıkkat çekerek u Biz olayın esasuıa karşıyız. Genelkur- may 'ın da bu konuda bir çeşit lobiye girme- sini çok yadırgadım Dıkkatlen o askeri on- lemlere çekmek, Türkiye'nin pazarlıkgücü- nu /ayıflatmak oluyor" goruşünu dıle getır- dı DSP lıden Ecevıt, şunlan soyledı "Asker, meselenin askeri yoniı üzerinde duruyor ki oyle olması gcrekir. Halbuki si- yasiyönü çok önemli. Vsker, kuzey Irak'ta- ki bdlünmüşluğu ister isteme/ bir veri ola- rak alıyor. O bolunmuşluk içınde TSK"nin işlev leri ne olmalıdır, ne kadar artınlmalıdır. ne kadar değıştırümehdır, bunlar uzennde duruyor. Bu doğaL Ama konuyu ona indir- gemek çok yanlış. Tabıi Dışişlen'yle Genel- kurmay arasında da ne kadar divalog var? Gi-rit'in guneyındeki ada konusunda tam bir kopukluk oldu. Hu/ur Harekâtı'na siyasal açıdan yakJasılmalı. Bunu temelin- den çözmek gerekir. Fakat, Genelkurmay, bizdeki tabırle Çekiç Guç'un kaJmasuıın önemini anlatmak ıçin o heyeti davet ettiyse bence çok vanlış; Türkiye'nin pazariık gücıine golge duşurur." Baykal: Türkiye dökülüyor CHP Genel Başkanı Denû Baykal da Çekıç Guç'e ret oyu kullanma yonündekı tavırlannda değışıklık olmddığını vur- gulayarak "Turkiye'de iktidar boşluğu tüm oluşumlara vol açıyor. Sahıpsız bır tabkı var. Biz başından ben a/jnlık hukumetıne karşı çıktığımızı ve bunun gerekçeierini an- latıyoruz. Turkivc sapır sapır dokuluyor. Hukiimet kananıası var" dedı ABD'den Genelkurmay'afîrkateyntelefonu \>VKARA (Cumhuriyet Buro- su)-Turkıye ve ABD arasında Çe- kıç Guç'un görevının yenıden ta- nımlanmasına ılışkın purûzler su- rerken, Genelkurmay Başkanı Or- general Ismail Hakkı Karada- yı'nın, ABD'lı meslektaşı Gene- ral John ShaükashivUi'den, fîrka- teynler ıçın ulkesmc gondenlen Turk denızcılenmn gen çekılme- mesı yolunda son donemde surek- lı telefon aldığı bıldınldı Karada- yı'nın, ABD'nın fırkateynlerın teslımatını gecıktırmesının Çekıç Guç'un Turkıye de kalma.sını zor- laştırıcı etkenlerden bın olduğu konusunda ABD'lı meslektaşını uyardığı oğrenıldı Shalıkashıvılı nın Karada- y ı 'dan "Türk personelinin htç ol- mazsa bir bolumunu geri çekme- yin" yolunda ıstemde bulunması uzenne Turkıye nın Norfolk De- nız Ussu'nde bulundurduğu 480 pen>onelden 51'ını bırakmayı ka- rarlaştırdığı kaydedıldı Ankara, Washıngton yonetımı- nın, 3 adet "Perry" sınıfı fırkatey- nın teslımatını. yaklaşan başkanlık seçımlen öncesı guçlu Rum lobı- smın baskısıyla gecıktırmesıne tepkı olarak bu ulkede bulundur- duğu personelinin buyuk bolumu- nü gen çekme karan almıştı Dışışlen Bakanlığı'ndan geçen hafta yapılan yazılı açıklamada Perry fırkateynlen uzennde eğı- tım yapmak ve daha sonra da Tur- kıye'ye getırmek uzere a> lar once ABD nın Norfolk Denız Ussu'ne gondenlen 480 personelden 429'nun Türkıye'ye doneceğı açıklanmıştı Bakanlık açıklama- sında. gen çekılmeyen 51 kışının firkateynlenn bakımını surdur- mek uzere uste kalacağı bıldınl- mıştı Firkateynlenn tes>lımatının gecıktınlmesı nedenıyle Norfolk Ussu nde aylarca kalan Turk per- sonelın bu ulkede bulunmalan, Türkıye'ye yaklaşık 50 mılyon do- lara mal oldu 'Bir bölümü kalsın' Cumhuriyet'ın asken kaynak- lardan aldığı bılgıye gore ABD yo- netımı, Turkıye ıle firkateynler ko- nusunda temas halındeyken, Ame- nkan Genelkurmay Başkanı Sha- lıkashıvılı de Turk meslektaşı Or- general Karadayı ıle temasa geçtı Shalıkashıvıh'nın Karadayı'yı bır- kaç kez telefonla aradığı ve "Türk personelinden hiç olmazsa bir bö- lümunu geri çekmey in" ıstemınde bulunduğu oğrenıldı Karadayı'nın ıse "Rrkateynle- rin teslimatının gecikmesi. Çekiç Güç'unTurkiye'deki gorev suresı- nin uzatümasına Uişkin TBMM'- deki oylama sırasında uzatmayı ciddi şekilde zorlaşlıracak önemli etkenler arasında bulunuyor. Turk-Amerikan ittifak ilişkileri, \BD'dekı ıç polhika gelişmelerine endekslenemez" ıçenklı bır yanıt verdıgı bıldınldı Ancak ABD'nın ısrarlı gınşımlen uzenne, Turkı- ye'nın 51 personelı ûste bıraktığı belırtıldı Cumhurbaşkanı Süleyman De- mirel'in mart sonunda ABD'yi zi- yareti sırasında Başkan Bill Clin- ton ıle yaptığı görüşmede bızzat gundeme getırdığı ve firkateynle- nn gecıktınlmeden Türkıye'ye teslım edılmesı yolundakı ıstemı bugüne kadar yenne getınlmedı Turkıye, Incırlık'te konuşlu Çe- kıç Guç'un görevının yenıden ta- nımlanmasına ılışkın Ankara'nın ıstemlenne sıcak bakmayan ABD'ye karşı, fırkateynlen bırpa- zarlık unsuru olarak ortaya attı Prestij ve askeri denge Clınton kasım ayındayapılacak başkanlık seçımlen oncesı guçlu Yunan ve Rum lobılennden gele- bılecek potansıyel oy kaybını ön- lemek ıçın Türkıye'ye "Süper Cobra" helıkopterlennın satışı ıçın hıç umut vermezken, firka- teynlenn teslımatını gecıktınyor İkısı hıbe, bın kıralama şeklın- de Türkıye'ye venlmesı ongörü- len 3 adet "Perry" sınıfı fîrkatey nın teslimatının gecıktınlmesı Turkıye d^ısından "hem prestij, hem de Ege'deki askeri dengelerin konınması"açısından onem taşı- vor Asken kaynaklar. Turkıye'nın envantennde 3 adet firkateynın ek- sık olmasınm Yunanıstan ıle den- geyı önemli olçude bozmayacağı- na dıkkat çekerek şu goruşu dıle getırdıler "Bu konu, Türkiye ve ABDara- sındaki üişkilerin gerçek tabiatını gostermesi açısından önemli. ABD'nın firkatey nlen teslım etme- mesinin ardındaki seçımlerde oy kaybı bahanesı, bu ulkenin Türki- ye ile ilişkiknnı nasıl olumsuz etki- leyebildiğini gosteriyor. ABD'nin sadık muttefikiyiz, ama firkateyn olavında da vaşandığı gibı bu tur değerlendirmelergerçeğıyansıtmı- yor. ABD'nın takındığı tâvır Tür- kiye açısından yararlı. Boyleee Türkiye ABD'ye bel bağjanıama- yı öğrenir." Türkiye açısından teslım edıl- memesı prestij anlammda on pla- na çıkan firkateyn alanında Yuna- nıstan ustunluk sağlamış durum- da Yunanıstan'ın envantennde 14 adet firkateyn ve bu gemılenn bı- raz büyuk boyu olan destroyerler bulunuyor Yunanıstan'ın satın al- dığı Mman yapımı 2 adet firka- teyn ıle envantenndekı firkateyn ve destroyer sayısı 16'ya çıkacak Turkıye'nın envantennde ıse 18 adet firkateyn ve destroyer bulu- nuyor Turkıye'nın firkateynlerde- kı sayısal ustunlugune karşın Yu- nanıstan ın envantenndekı firka- teynlenn nıtelık açısından ustun olduğu gozlenıyor Turkıye'nın envantennde. 1 adedı yolda olmak uzere 6 adet gerçek anlamda modern firkateyn bulunurken, \unanıstan'ın envan- tennde 2 tanesı yakında teslım edı- lecek 9 adet gelışmış tırkateyn bu- lunuyor Turkıye, halen Amerıkan do- nanmasında kullanılan Perry sını- fı fırkateynlen teslım alması halın- de Yunanıstan'ın bu alandakı us- tunluğunu bır olçude kıracak Amenkan donanmasının halen kullanmakta olduğu Perry sınıfı fırkateynler. Türkıye'nın orta menzıllı uçaksavar füze fırlatma yeteneğıne kavuşmasını sağlaya- cak Turkıye'nın fırkateynlennde bulunan en gelışmış fuzeler ıse 20 ıle 25 kılometre menzıllı "Sea Spamn*" füzelen Turkıye Per- ry'ı envantenne katarak bır anda gemılenndekı uçaksavar füze menzılını 80 ıla 100 kılometreye çıkarabılecek Yunanıstan'ın, ha- len envantennde, Perry fırkateyn lennın benzen sılah sıstemlenne sahıp 4 gemısı bulunuvor Gok gurultulu OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK • Baştarafı I. Sayfada te bulunması gıbı bır du- rum olamaz " Bu mantığm kabul edi- liryanı yoktur. Devlet inatlaşmaz. Dev- let,yurtta$ını karşısma al- maz. Devlet, kısasa kısas gibi intikamcı bir tavır ta- kınamaz. Devlet, yurttaşına karşı taraf olamaz. Sıraladığımız ilkeler, ev- rensel ölçüdür. Başta Adalet Bakanı Ağar olmak üzere, hükü- meti, cezaevi yetkililerini, konuya bu açıdan bak- ma\a çağırıyoruz. • •• MKYK toplandı ANAP'ta Yılmaz'a tam yetki tstanbul Haber Servisi - ANAP Merkez Karar Yurut- meKurulu Başbakan Mesut Vılmaz başkanhğında Istan- bul'da toplandı Toplantıda alınan kararlan basına açık- layan ANAP Genel Başkan Yardımcısı Vılmaz Karako- yunlu, hukumet kurulma ça İışmalannda Mesut V ılmaz'a tam yetkı venlmesını karar- laştırdıklannı so> ledı Kara- koyunlu, aynca ANAP'ın hıçbır sıyası tavız vermeden hukumet kurma çalı^malan- na her turlu katkıda bulun- ması karannı aldıklannı, hu- kumet kurulamazsa erken se- çıme de hazır olduklannı be- lırttı Başbakan Yılmaz, dun ay- nca 2 ha7iran seçımlennde Bakırkoy de beledıve başka- nı seçılen Ahmet Bahadır- lı vı zıvaret ettı Yılmaz, 2 hazıran seçımlennın Turkı- ye dekı sıyası nabzın değışı- mını gostermesi açısından onemlı olduğunu belırttı Yılmaz, oğle namazını Atakoy Camıf nde kıldıktan sonra partılılerle MKYK toplantısına katılmak üzere ANAP ıl bınasına gıttı Baş- bakan Mesut Yılmazbaşkan- lıgında yapılan MKYK top- lantisi, yaklaşık 3 5 saat sur- du Toplantıdan sonra ANAP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Karakoyunlu, alınan kararlan açıkladı Toplantı- da partının kongre takvımı- nın gozden geçınldığını ve hukumet kurulmasına ılışkın son sıvası temaslann değer- lendınldığını bıldıren Kara- kovunlu RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan ıle DYP Genel Başkanı Tansu Çü- ler'ın goruşmesınden taraf- lann ortak hareket etme ka- ranna varamadıklannın an- laşıldıgını soyledı Gazetecı- lenn sorulannı vanıtlayan Karakoyunlu hukumet çalış- malanna sureklı katkıda bu- lunmalannın sıyası odun ver- mek anlamına gelmedığını, partılennın herzaman bırse- çıme hazır olduğunu anlattı Karakovunlu ANAP olarak hıçbır partıye kapalı olma- dıklannı hıçbır teklıfi red- detmedıklennı belırterek " Eğer bızeteklif gdirseyetki- li kurullanmızda tartışmz" dedı Karakoyunlu, ANAP ola- rak 3 kışınm başbakanlığın- dakı bır koalısyona karşı ol- duklannı belırttı DYP lideri Çifler'den Refah Partisi'ne örtülü sınav • Baştarafı 1. Sayfada laştıran Çıller. RP'lı olası bır koalısyon- da çağdaş ve laık rejımın temelını oluş- turan ılkelerden sapma olmayacağı yo- nundeguvencevermeyeçalıştı Erbakan da, DYP ıle bır koalısyon yapabılecek- len ızlenımı aldıklannı açıkladı Çıller. laık rejıme tehdıt oluşturduğu gerekçesıyleağırdılleeleştırdığıRP Ge- nel Başkanı Erbakan 'la dun göruştu 2 5 saat suren göruşmenın son yanm saatlık bolumu, RP'lı Gurcan Dağdaş'ın ışaret etmesı ve DYP'lı Valım Erez'ın, "Bizçı- kalun,siz başbaşa goruşun" demesı uze- nne. lıderienn arasında başbaşa gerçek- leştınldı İkılı goruşmede Çıller'ın donü- şumlu başbakanlık îstemını gundeme ge- tırdığı ve kişısel durumu nedenıyle olası bır koalısyon ıçın guvence aradığı one suruldu Alınan bılgıye gore Turkıye Cumhun- yetı nın laık yapısı konusunda hassas ol- duklannı ve hıçbırodun venlemeyeceği- nı dıle getıren Çıller ıle Erbakan arasın- dakı dıyalog şoyle gelıştı Çiller: Turkıye'nın sıyası ıstıkrara ve bır hukumete kavuşması lazım Içınde bulunulan ekonomık durum ıç açıcı de- ğıl Once ulke sorunlannı ortaya koymak gerekir Dunyada oluşan ekonomık blok- lann dıkkate alınması gerektığıne manı- yoruz Tavız venlemeyecek meseleler var ABD ve Batı ıle olan ılışkılenmız- den mıllıyetçılıkten, yenılıkçılıkten, la- ıklık, Ataturk ılke ve ınkılaplandan tavız veımeyız Batı'yla entegrasyon mesele- sı var Hazar petrollennden vazgeçeme- yız Bu konuda yenıden mucadele edil- melı Batı desteğını arkamızda hıssetme- Iıyız Bır elımız Batı'da, bır elımız Orta Asya'da olmalı Erbakan: Tam sızın aradığınız ortak bızız Mıllıyetçılıkte de sızınle yanşınz Laıklık konusunda kımsenın bırendışe- sıolmamasılazım Bızdelaıkız Kımde- mış laık değılız dıye \ma bız Batı stan- dartlannda bır laısızme ınanıyoruz La- ıklık konusunda geçmışte yoğun baskılar oldu Laıklık, dınsızlık gıbı gostenldı Herkes kendı ınancında serbestçe hareket edebılmelı Bunlarda sızınle mutabıkız Çiller: Koalısyon ortaklannın uyumu onemlı Bır azmlık hükümetı yaşadık Turkıye'nın sorunlannı goğusleyemedı Bu donemde DYP'ye, bana buyuk hak- sızlık yapıldı Bız hıç bır şeyı pazariık konusu yapmayız Meclıs'tekı soruştur- ma meselelenyle hukumet konusunu bız bırbınnekanştırmayız Bızkendımızebır yerlere atlamak ıçın koltuk değneğı ara- mıyoruz Ulkenın sorunlannı çozecek or- tak anyoruz Erbakan: Bız de sızın gıbı düşunuyo- ruz Bunlan ayn tutuyoruz Hukumetola- lım Ulkenın sorunlannı bıriıkte çozelım Her ıkı partının programlan var Ama ko- alısyon uzlaşma ıster Bu konuda en de- neyımlı partı bızız Donuşumlu başba- kanlık modelınde sıkıntı var ANAYOLda bugoruldu Turkıye'nın bır ıcraat huku- metıne ıhtıyacı var Eşıt yetkılere sahıp bır koalısyon ortaklığının daha lyı oldu- ğunu duşunuyorum Kararlan muşterek alınz Ne yapacaksak bıriıkte yapanz Hemen çalışmayabaşlayalım Hukume- tı pazartesı verelım Komısyonlar lcura- lım, bır yandan çalışsınlar BBP de bızım kuracağımız bır koalısyona destek vere- ceğını açıkladı Çiller: Sızı reddetmıyoruz Karşıhkiı bırbınmızı dınledık Bu goruşler ıstıka- metınde yetkıh kurullanmıza onenntzı goturelım Yann (bugun) Kılıs'te olaca- ğım Salıgunugrubumuzu, çarşambagu- nudeıdarekurulumuzutoplanz Sızeen geç perşembe gunü yanıtımızi vennz Çıller, göruşmenın ardından yaptığı açıklamada RP ıle koalısyon pazarhkla- n konusunda onemlı bır aşamayı kat et- tıklen mesajını verdı Çıller şunlan soy- ledı "Türkiye'nin şu aşamada bir siyasi istikrara ve hıikumete ihtiyacı vardır. Bir an önce memleketin meselelerine eğilme gereği vardır. 3 ay once bıraktığımız ulke- den çok farklı bir noktadayız. Yüzde 65'lere inmiş olan enflasvon venıden hız- la tırmanma aşamasındadır, ekonomının dengeteri bo/ulnıuştur, Türkiye'nin itiba- n zedelenmıştır, ıssızlık yoğun biçımdege- lişmektedir. DYP olarak yapıcı tavnmızı devam ettireceğiz. Bir an önce memleke- timizin ve insanlarımuııı ihtiyaçlannace- vap verecek bir hukumetin kunılması için elimizden geleneceği yapacağız." DYP'nın mıllıyetçı muhafazakâr, ye- nılıkçı çızgısıvle laık Turkıye Cumhun- vetı'nden odun veTmeyeceğinı soyleyen Çıller, "DYP her konumda bunlann te- minaüdır. olmaya devam edecektir" de- dı Çıller'ın yanıtını gecıktırerek ortulıi odenekten usulsuz harcama yaptığına ılışkın bulgulann ardından, DSP'nın, hakkında verdığı Meclıs soruşturması onergesının 18 hazıran salı gunu TBMM Genel Kurulu'ndakı oylaması sırasında RP'y ı karşı tav ır almaya zorladığına dık- kat çekıldı Erbdkan da, DYP ıle arala- nnda, dunya ve Turkıye sorunlan konu- sunda herhangı bırgoruşaynlığı olmadı- ğını so> ledı "RP'nin oncüluğünde DV P, ANAP ve BBP'nin iştirakı ıle eger mum- kun olursa bir hukumet kurulmahdır" dıyen Erbakan "DV P'de, şu gekiiğimiz noktada RP ile bir koalısyon kurma im- kânına sahibi/" dedı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle