05 Temmuz 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 15 HAZİRAN 1996 CUMARTESİ 14 KULTUR Dr. Alban'ın Afrikası Türkiye'de büyûk pazan olan Dr. Al- ban'ın dördüncü albümü Born in Afri- ca geçen hafta yayımlandı. Mande- la'yla görüştükten sonra Afrika'nın so- runlanna daha yakından ilgi duymaya başlayan Dr. Alban bu albümünde sos- yal ve politik konulara ağırlık \eriyor. İsveç'te yaşayan Nijeryalı sanatçı bu albümde diğer HeDo Africa (Türkiye'de Dr. Alban'a platın plak kazandırdı). OneLove(single'ı It's My Life). Look Who's Talking albümlerindekı ntmik sounda devam edıyor. Cımnastik salonlannın favori parça- sı Born in Africa'nın ıki ayn şeklinin bulunduğu albümdeki on dört parça arasında üç de remix bulunuyor. Kuşadası'nda müzikli günler Üçüncü yaşına ulaşan Kuşadası Caz Festivali, 25 haziranda başlıyor. C.Par- ker'ın şerefkonuğuolacağı festivalin ılk günü Peter King (alto). Steve Melling (piyano), lan Thomas (davul) ve Kür- şat And (bass) çalacak. 26 haziranda Patrice Galas (piyano) Duylinh Ngııyen (bass). Philippe Combelle (vurmalılar) ve Güda'dan (v okal) oluşan grup sahne- ye çıkacak. Uçüncü günün programında Ahmet Gülbay, Philippe ve Christophe Le Van'ın konseri var. 28 haziranda Tuna Ötenei, Kürşat And, Micelai Kriov, Sibei Köse ve Eric Breten Kuşadalılara çala- cak. Son g'ece ise Jean Michcl Vallet(pi- yano), Claire Michael (sax ve vokal), FredericRenard(gitar), Sebastien Jime- nez (bass), ve Aliosha Zanotti'dcn olu- şan Laeta Beşlisi'nm konseri izlenebilir. Bu arada Kuşadası Altın Güvercin 19% Müzik Yanşması finalistlen belli oldu. Kuşadası'nda yanşacak yapıtlar şunlar: Yeni Baştan (besteci: Aslıgül Ayas), Yak Ateşinle Yak( Binnaz Ekren), Yalnızım Sanma (İhsan Köscoğlu), Kır Çiçeği (Kerem M. Ökten), Son Sevda (Müfit Bayraşa), Özledim Seni (Sinan Erkoç), Dikkat(Tamer Sevgen). Sensiz- lik(Tayfun Balansı), AşkFarkında(Vol- kan Şanda). Nazan Mevsimi (Yılmaz Tümözen). Soundgarden'in solisti Chris Cornell Soundgarden yoldan saptı Grunge'a veda eden gruplardan So- undgarden, altı aydır üzennde çalıştığı Dovvn On The l'pside adlı beşinci albü- münü yayımladı. Dört mılyon adet satılan \e 2 Gram- my getiren Superunknovvn'dan sonTa aynı dûzeyde bir albüme so> unmak ri- zikoydu gerçekten. Bu noktada Soundgarden. çok akıllı da\ ranaraktamamen ayn biryol tuttur- muş. Prodüktörleri Bnıce Pavittle'dan aynlıp kendi albümlerinı yapmışlar. Su- perunknown'daki kadar ticari düşün- meden ne hissediyorlarsa onu ortaya koymuşlar. Diğer dört albüm Ultrame- ga OK(1988), Louder Than Lo- ve(1989). Badmotorfinger(1991), Su- penınknown'da (1994) eniyiyi verebil- mek. plak şirketine bol para kazandıra- bilmek için gece gündüz çalışan grup açıklamalanna göre bu kez çok rahat hareket etmiş. Ömeğin Svvitch Opens adlı parçada- ki gıbi dış sesler koyarak sıcak. canlı, kolektif birhava yaratmak istemişler. Bize göre bu albümün iyi parçalan, single otarak seçilen ve videoklibi ya- yımlanmaya başlanan Preety Noose, Svvitch Opens ve Overfloater. Parliament Süperband Jazz Festival'96, 20 haziranda Açıkhava Tiyatrosu'nda başlıyor Agkhavayeniden müziksemierin "HABITAT 2" sona erdi ve Vali'nin "sakıncalı' ilan ettiğı müzıkseverlerin Açıkhava'ya dönme zamanı geldi Parliament Süperband Jazz Festhal'ın üçüncüsü 20 haziran perşembe günü Açıkhava Tiyatrosu'nda, yeni adıyla Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde başlıyor. Son haberlere göre festivalin biletleri tükenmek üzere. Parliament Süperband'ın programı bu yıl daçok zengin. Uluslararası Istanbul Festivali'nin (3-15 temmuz) muhteşem programı da düşünülürse bir ay boyunca cazseverlergünlerini Açıkhava'da ve Atatürk Kültür Merkezi'nde geçirecekler... Parliament Süperband Jazz Festival'in ilk gününde sahneye büyük saksofon ustası Wayne Shorter çıkacak. 63 yaşındaki bu "fiısion" dâhisinin VVeather Report grubuyla ve tek başına nasıl müzik yaptığını aldığı birçok ödüi anlatıyor. Shorter'in derin ve kanşık müziğini algılamak zor. ama her sefennde kompozisyonlan yardımıyla cazdaki araştırmalannın hangi noktalara ulaştığını keşfetmek bir o kadar keyif verici... Sovlu Afrikalı: r Keita kalitelı bir Parliament '96'nın ikinci gecesi 21 haziranda Lester Bowie, grubu Bras Fantasy'yle sahne alacak." Yaklaşık 40 yıldır profesyonel olarak cazın içinde bulunan Bowie'nin trompetiyle sürükleyecegi konserden sonra sahneye Afnka müziğinin en ünlü isimlerinden Salif Keita çıkacak. Festivalin tüm konuklan kendi kulvarlannda çok bü> ük sanatçılar, bizde de tanınıyorlar. Ancak Salif Keita, Afnka müziğinin meraklılan dışında yerlı müziksevere uzak bir isım. Bu nedenle Keıta'nın öyküsünü genişçe vermek ıstiyoruz bu hafta. 47 yaşındaki Salif Keita 13. yüzyılda Mandinga İmparatorluğu'nu kuran Soundjata Keita'nın so\undan geliyor. 1960'da Malfnin bağımsızlığını kazanmasından sonra devlet başkanı olan Modibo Keita da aynı aileden. Mali'de müzik yapan soylulara iyi gözle bakılmamasına rağmen Salif Keita inatla yoluna devam etmiş; hatta ülke müziğini dünyaya tanıtmak ıçin kurulan Mali Devlet Demıryollan Orkestrası Rail Band'de Mory Kante gibı ısımlerle üç yıl bırlıkte çalı^mış. Önceleri geleneksel müziklennin modernleştırilerek uluslararası pazara \erılmesıne karşıymış, ancak sonra fıkir değıştirerek bu sıstemı destekleyenlenn başında gelmeye başlamış. Paris'e yerleşerek 1987'de ilk albümü Soro'yıı yapmış. Mandinga müziğiyle Batı armoniierini bir arada toplayan bu albüm şu anda tüm zamanlann en fazla satan Afrika kökenli yapıt olma özelliğini koruyor. 1989'daKo- Yan adlı albümde Afrika müziğini teknolojıyle tanıştıran Salif Kaıta. ıki yıl sonra burada da kültür elçisi olacak. Umanz repertuvanna eski albümlerinden de parçalar alır. çünkü fusionın iyisi orada. Keita "vvorld music" furyasının Afrika'yı hızla tükettiğınin farkında. Bir.TV söyleşisinde belirttikleri hâlâ aklımızda. Keita, Afrikalı müzikçilerin ülkelerinden aynlıp Batı kentlerinde yaşamalanna karşı. Konserlerini yaptıktan sonra evlerine dönüp halklanndan kopmamalannı istiyor. Batılı yapımcılarla da ikj yılda bir Fildişi Sahili'nde düzenlenen Masa (Marche des Arts du Spectacle Africans) adlı organızasyonda bir araya gelmelerini önenyor... Keita'yı tanıttıktan sonra tekrar programa dönelım; fcstıval iki gün ara verdikten sonra 24 haziranda "pop-caz"a dâmgasını \ urmuş Al Jarreau'yla devam edecek. Beş Grammyli ustanın kadife Mjsini yeniden canlı dinlemek. ınsan sesinin başlı başına nasıl entrümana dönüştüğüne şahit olmak için iyi fırsat Al ÎB'Ûll'ACUMHUR CANBAZOĞLU prodüktörlûğünü Joe Zavvinul'un yüklendiği, Cartos Santana ve NVayne Shorter gibi devlerin çaldığı Amen albümünü yapmış. Bugünlerde Türkiye'de piyasaya çıkan Fokın_ The Past ise Keita'nın son albümü. Folon... The Past, Malilı sanatçının geçmışte yaptıklannı gözden geçırdıği bir albüm esprisinde. 80'li yıllarda "Afro müziğp aşın tüketen Batı'ya artık Kara Kıta'dan gelecek kalmamış durumda. Afrika müziğini seviyorsanız bu albüm sizin için ıdeal bir seçim. ama Keita'yı daha iyi tanımak istiyorsanız pıyasada Ko-Yan'ı aramanızı öneriyoruz. İstanbul'da Salif Keita şüphesız politikadan söz edecek, "Mandela, kardeşlik" diyecek. Son on yılda uluslararası piyasada en başanlı müzik adamlanndan biri haline gelen Keita, Jarreau konseri. 25 haziranda saksafon sihirbazı David Sanbom'un konseriyle kapanacak Parliament Süperband Jazz hestı\al '96. Son olarak Lo\e Songs adlı 1995 çalışmasıyla \e As We Speak adlı eski albümüyle Türki^e pazanna seslenen Sanborn'un Close-Up, Another Hand, Upfront vc he Best of Da\id Sanborn adlı çalışmalannı da bizım plakçılarda bulabılırsınız. Teknolojiyle kalp birleşti Beklenen albüm sonunda Türkiye'de de piyasaya çıktı; Everything ButThe Girl'ün sekizinci çalışması VValking Uounded bir. ıki haftadır plakçı vitrinlerinde. Bu albümle bırlıkte. içinde Missingadlı parçanın da bulunduğu 1994 çalışması Amplifled Heart'ün satışlannda biraz kıpırdanma oldu. Tracey Thorn ve Ben VVatt'dan oluşan Everything But The Girl ilk yapıtlan Eden'dan (1984) başlayarak genellikle bütün halinde dinlenen albümler üretiyordu; single geçmişleri pek yoktu. Amplified Heart'den seçtikleri single Missing'in beklenmedik ölçüde başan kazanması onlan da şaşırttı. Aynı parça Summer Dance 1995 albümünün içinde yer alarak da grubun şöhret tazelemesine yardımcı oldu. Seksenlerin başında Style Council'la 'cool songs' akımına kapılan, birkaç yıl 'sol'da yer alarak geniş kıtlelere ulaşan Everything But The Girl bugün farklı biryerde. Şarkılan DJ'ler tarafından da kabul görüyor. diskoteklerde dilden dıle dolaşıyor, ancak EBTG yine radikâl söyleraî olan entelektüel bir grup etiketi> le piyasada yer alıyor. Sağlık sorunlan nedeniyle uzun süre müziğe yeterince zaman ayıramayan EBTG sonunda Massive Attack'la bıraraya gelip techno- sound'u dcnediler, parçalannı 'dance' kalıplannda gözden geçirdiler. Sonuç olumluydu. Missing gıbı güçlü bir parçanın süreklediği yeni sound onlan listclerin üst sıralanna taşımaya yetti. Bu başannın ardından gelen VValking Wounded teknolojiyle kalbin birleştiği bir albüm oldu ve yalnız Ingiltere'de bir milyonun üzerinde alıcı buldu. Müzik otoriteleri albümü ntim makinası ve bassın birlikteliğinden doğan 21. yüzyılın bossanovası. solist Thorn'uda90'lann Astnıd Gilberto'su olarak niteliyorlar. Bilgısayarda filtre edilmiş aşk şarkılan toparlaması da denebilir Walking Wounded'a. Good Cop Bad Cop, Before Today, Single repertuvar içinde kendinı gösteren parçalar. Sandal su abyor Yerli plak endüstnsinın art arda sahneye sürdüğü gençlenn birer birer ikinci kaset zamanlan geliyor. Aralannda "ikinci kaset sendromu^nu kazasız belasız aşanlann sayısı çok az. Mustafa Sandal da + - x - Göigede Aynı adlı ikinci albümüyle vasat bir yapıt ortaya koyarak çoğunluğun arasına katıldı. Sandal'ın dedcsi Hüseyin İleri'den gelen iyi bir ritim duygusu var; bunu parçalanna fazlasıyla yansıtıyor. Şu anda piyasada talep gören de darbuka olduğundan soundu seviliyor. Parçaların sözlen dc Banş Manço'van tekerlemeye yakin gittiğinden kolay tüketiliyor. Geçen kasette "Bu kız beni görmeli / Bana kazak örmeli'" dı\en Sandal. bu kez de "Onun arabası var güzel nıi güzel / Şoförii var özel mi özel" dıyerek şarkı sözü kurumuna üstün katkılannı sürdürüjor. Ancak müzikal yenılik yok denecek kadar az olunca. birçok başka şarkıyı anımsatan parçalar Sandal'ın kısıtlı sesiyle güme gıdince ış yine medyaya düşüyor. Tarkan, Burak Kut Kenan Doğulu, Mirkelam grubu arasında Sandal'a "harbi ddikanlı" görevıni uygun bulan ınedya. daha ilk günden işın müzik yanını bırakıp onun saçıyla. kılosuyla. manevi yanlannın ne kadar güçlü olduğuyla ilgılenmeye başladı. Tabıı Mustafa Sandalın da çeşitli görevlen olacak; her fırsatta burnuna doğru uzatılan kameraya doğru gülümseyerek düşüncelerini aktaracak. ağabevı Cem Özer gibi Türk gençliğine doğru yolu gösterecek. Kaset satışlannı arttırmak isteyenlenn yeni programı "İbo Şov"a katılıp Tatlıses'ın esprilenne gülecek, arada "reklam" diyecek. Eee ne yaparsın. popçu olmak kolay, ama popçu kalmak zor. Amerikan rüyasını yıkan grup "Halk için müzik yapanlann devamıvız: pamuk tarlalannda şarkı söyleyen kölelerden Clash'a. Pubüc Enemv'e kadar." Doksanlı yıllarda ABD'de yaşanan kızgınlığı. şiddeti müziğe en iyi aktaran grup Rage Against The Machinc. bu sloganla çıktığı yolda sisteme. "Amerikan Rüyası"na karşı olanlan birlikte yürümeye davet ediyor yeni albümleri E\il Empire'da. Zack De La Rocha (vokal). Afnka asıllı Tom Morello(gitar). Tim Bob (bass) ve Brad Wilk"den (da\ul) oluşan Rage Against The Machinc. adlannı taşıyan ilk albümlenyle 3.5 yıl önce Avrupa'da ikı milyonluk satışı aşmış, ülkesinde bir mılyon alıcı bulmuştu. Albümün antı- mılitarist parçası Killing in The Name ve diğer çalışmalar. gençlenn büyük ilgisini çekmişti. "Defbl, bana emrettiklerini japmajacağıni'* sloganı dillere yerleşmişti. ABD'de radyolann ve IVlTV'nin boykotuna rağmen grup Iistelerde zirveye kadar yükselmişti. ikinci albüm, bır yıl önce çıkacaktı, ancak stüdyo yangınında bantlar yitirilince Evil Empire'ın yayımı 1996ilkbahannakaldı... Rage Against The Machine, daha önce birçoklannın yapamadığını başanp hip hop. hardrock. hardcore. metal ve "rap'i uyumlu bir şekilde yoğurabilivor. Birbakıma Publk Eneım, Red Not Chili Peppers ve Bad Brains'ın müzıklerinin kanşımı da denebilir soundlanna. Yenılik arayan rock ıçin ilginç bır çıkış Rage Against The Machine'in yaptığı. Evil Lmpire'dakı 11 parça De La Rocha'nın tansıyonlu sesiyle Amerikan sistemınc verilen müzikli bir savaşı yansıtıyor. Albümün açılış parçası Peopleof The Sun, Batılılann katlettiği Meksika kabilelerine adanmış bir parça örneğin. Grubun Heroesfor Beginnersadlı bır kitap çalışması da var. Bu kıtapta tanh kıtaplannın "unuttuğu" bazı de\nmcıleri tanıtacaklarmış. Sonuç olarak ikinci albüm ilki kadar sıradışı olmasa da sövlemiyle gençlenn beğenısini kazandı ve iyi satıyor. Bu arada grubun ABD gibi kapitalist bir ülkede yaşamasını hazmedemeyenler, sisteme bu kadar kızan bır grubun neden Sony'yle çalıştıklannı soruyor süreklı onlara. Grubun yanıtı ise şöyle: "BizSony için çabşmıvoruz, müziğimizi >*apı\orıiA onlar da albümümü/ü insanlara ulaştınyor. Sistem içinde bir bakıma onlan kullanı\oru/.~ oksanlı ıllarda ABD'de yaşanan kızgınlığı. şiddeti müziğe en iyi aktaran grup Rage Against The Machine, bu sloganla çıktığı yolda sisteme, "Amerikan Rüyasf'na karşı olanlan birlikte yürümeye davet ediyor yeni albümleri Evil Empire'da. GÖRÜŞ MESAM'da Evrensel Srve Toplantısı Türkiye'de 'telif haklan'run koru- nabılmesi için yasa yenilenmesi ve- ya değişıklıği ile, dünyanın ileri ül- kelerinde olduğu gıbi koşulların uy- gulanabilmesı doğrultusunda ge- reklı olanakların sağlanabilmesi ko- nularındaki MESAM'ın çalışmaları doruğa varma yolunda. Dünya telif hakları meslek bırlıklerini içeren Uluslararası Telif Hakları Konfede- rasyonu C/SAC'ın üyesi olan ve karşılıklı sözleşmelerle bağlı bulu- nan, Fransa'da SACEM, Alman- ya'da GEMA'n\n üst düzeyde di- rektörleri, ülkemizde tek yasal mes- lek birliği olan ve CISAC'm üyesi bulunan MESAM'm daveti üzerine Istanbul'a gelerek birlikte çok önemli bir toplantı yaptılar. Türk bestecilerinin ve söz yazarlarının te- lif haklarının yurtdışında, aynı za- mandatüm yabancı müzik eseri sa- hiplerınin ülkemizde haklarının kar- şılıklı korunmasını sağlamak konu- sunu oluşturan bu toplantı olumlu geçerek yararlı kararlara varıldı. Toplantının önemli bir yanı da, C/- S^C'ın da temsilcileri sayılan SA- CEM ve GEMA yetkililerınin doğal olarak yaptıkları denetimde, ME- SAMın hesaplarını olumlu bulduk- larını ve telif haklarının tamamen korunduğunu tespit ettiklerini be- lirterek MESAM yöneticilerine te- şekkür etmeleri oldu. Bu toplantıda SACEM'm Ulusla- rarası llışkıler Dırektörü Mr. Jacqu- es Moinet, GEMA'nın direktörü Ernst Prochaska ve raportörü ile MESAM'mYönetım Kurulu Başka- nı Attila Özdemiroğlu, Başkan Yardımcısı Fuat Güner, Genel Sek- reter Dursun Karaca, Yönetım Ku- rulundan Selmi Andak ve Dağ- han Baydur ile Hukuk Danışmanı ve CISAC'ın Türkiye temsilcisi Av. İhsanTellioğluhazırbulundularve çeşıttı konularda düşüncelerini ve önerılerını ileterek yabancı temsilci- lerle olumlu sonuçlara ulaştılar. Bu toplantı. sadece çevre sorunlan ile ilgili HABITAT-ll'nin dışında olması- na rağmen, uluslararası niteliğiyle ve "yaratıcılık haklarının insan hak- ları çerçevesinde korunması" özel- lığıyle asıl medyanın kamuoyuna yansıtması gereken bir olaydır! Toplantı sonunda MESAM Baş- kanı Attila Özdemiroğlu'nun: "Kar- şılıklı olarak hesaplar kontrolden geçirildi ve tam bir mutabakata va- rıldı. MESAM olarak bizim hakları- mızı da eylül ayında Fransa ve Al- manya toplantılarda aynı koşullar- la denetimden geçireceğiz" sözle- ri, Türk bestecilerı ve söz yazarları için sevindiricı ve onur vericıdir. J numara Mustafa Sandal ikinci albümü + - x - Göigede Aynı listeyeyıldınm hızıyla gırdı. Çelik, altın plak aldığı 'Yaman Sevda'yla ikinci. Ferda Anıl Yarkın, "Sonuna Kadar'Ia üçüncü. Türk sanat müziğınde Muazzez Er- so>, 'Nostalji l'le yine lıder. Seda .Sa- yan. 'Ah Geceler'le ikinci, Bülent Ersoy, 'Bonim Dünya Güzellerim'le üçüncü Türk halk müziğınde Grup Yorum, 'Gelhoruz' adlı yeni albümüyle binn- cılığe \ ükseldi. Yavuz BingöL, 'SenTür- külerini Söyle'vle Yorum'u izliyor, Rahmi Saltuk, 'Dostluğa Çağn'yla üçüncü. Yabancı müzikte Metallica, 'Load'la geçen hafta rakıpsiz hderdı Jovanotti, 'Lorenzo-Raccotta'yla ıkıncı olurken, George Michael, 'Older'la üçüncülüğe indı. - Fairvveather Johnson- Hootie & The . Blov. fısh - II Grido - L' mberto Tozzi > - Return of The Mack- Mark Morri- son -TheGreatSouthern Trendkill-Pan- tera - The Shape ofJazz To Come-O. Co- lemaıı - My Favorite Things - J. Coltrane (CD) " - Giant Steps - John Coltrane (CD) -Coltrane Jazz-John Coltrane (CD) - Dove C'e Musica - Eros Ramazzot- tİ ı - Born in Africa - Dr. Alban j - C+C Music Factory - C+C Music Factory - Best! The Singles - Londonbeat - MTV Fresh - Various - Joan Baez Live - Joan Baez -Pearl-Janıs Joplin - Ve Cenk Eren - Cenk Eren - +-x -^ Göigede Aynı - Mustafa San- dal - Yaruı - Uzav - Bir Düş Gördtim - Burhan Şeşen - \alvarma Remi\ - Soner Anca - Yüreğim Hâlâ Rehin - Naşide Öz- türk
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle