03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
"Şu Emlak Bankası insanı zorla ev sahibi yapar." Cumhuriyet 300-500 milyon önpeşinatla ev Tüm şub^^ımız v,e yurtdışı cemsılcilıklerımız t f l i d d BANKASI 73. Y l SAYI 25819 / 50000 Tl (KD\z,ç,nde) KUPUCUSU: Y1MUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NÜOh N/IDİ (1945-1991) 16 HİİZİUN1808 CUMMTBİ BUGÜN CUMHURİYET'LE PRENSES TALLAL r 1 Unıversıtc e^ıtımın gelıştnlmesı 'Ürdünde kadın şeriatçı değH' • EURO '96 Milli Takım Portekiz'e yenildi | ^ 3 1 H İ M H ^ 9 B ^ H H H B ^ B ^ H M12. Sayfada | I > 7 | MSpor'aa W • DİE verilerine göre çalışanın alım gücü enflasyonun çok altmda Maaşlar eridiÇalışanlann alım gücü, zorunlu olarak tükettiği mallann fiyatlanndaki artışlar karşısında gün geçtikçe eriyor. DIE tarafından verilen rakamlara göre yılın ilk 5 aylık döneminde sütün fiyatı yüzde 52, ekmeğin fiyatı yüzde 65, etin fiyatı yüzde 47, ilaç fiyatlan da yüzde 55 oranında yükseldi. • OPERASYON 55 PKK'li terörist öldürüldü I 6. Sayfada HAKSIZ TAKflSfi/IALAR! BORSA oDun 67.392.81 Oncekı 68.562.17 DOUVR Dûn 79.750 Onceki 79.900 52.350 Oncekı 52.050 ÂLttN. Dûn 986.000 Oncekı 989.000 Bilançoda vergi kavgası 18. Sayfada ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) -Çalışanlann alım gücü. zorunlu olarak tükettiği mallann fıyatlanndakı artışlar karşısında gün geçtikçe enyor. Tüketıcı mallannda toplu olarak yapılan hesaplamalara göre yılın ılk 5 ayında fıyat artışlan yüzde 33.3 düzeyınde görülürken. Devlet lstatıstık Enstıtüsü'nün (DİE) mal bazında yayımladığı venlere göre ocak-mayıs dönemınde süt, et, meyve-sebze. peynır, şehınçı ulaşım, ilaç, gıysı, enerjı, su gıbı zorunlu tüketım mallannın fiyatlan yüzde 50-70 oranlarında yükseldi. Hükümetin, DİE tarafından her ay açıklanan tüketici fiyatlan endeksıne dayanarak çalışanlann reel ücretlerinde yaptığı hesaplamalara göre memur maaşlan. yılın ılk 5 aylık dönemınde fiyat endeksındekı yüzde 33.3 oranındakı artış karşısında yaklaşık yüzde 7.5 düzeyınde kayba uğradı. Ancak yıne DİE tarafından mal bazında yayımlanan venlere göre tüketıcılenn kullandıklan ürünlerın fıyatlanndakı tSTANBUL SANAYİ ODASI Eylülde kriz patlar • Istanbul Sanayi Odası (ISO) Yönetim Kurulu Başkanı Hüsamettin Kavı, sanayıde üretimın durma noktasına geldiğini belirterek gerekli tedbirler alınmadığı takdirde Türkiye'nin eylül ayında başlayacak yeni bir ekonomik krizle karşı karşıya kalabileceğini ifade etti. • 9. Sayfada KİRA ARTINCA CANINA KIYDI Pahalılık intihan SAKARYA (AA)- Adapazan'nda, 12 milyon lıra maaş alan bır ışçı, 3 milyon lıra olan ev kırası 6 milyon lıraya çıkınca, bunalıma gırerek av tüfeğıyle intihar etti. ll Jandarma Komu- tanlığı'ndan alınan bılgıye göre, Erenler'de bulunan Demır- cioglu Et K.ombınası'nda \2 milyon lira maaşla çalışan Cabir AJfat'ın kansı Emıne Alfat, "Sürekiiolarak "Nasıl geçınecegız' diye kendi kendine konuşuyordu" dedı. artışlan yılbaşına göre yüzde 50 ıle yüzde 70 düzeyınde arttı. Venlere göre yılın ılk 5 aylık dönemınde bazı mallardakı fiyat artışlan şöyle: "Süt yüzde 52, kırnun et yüzde 47, ekmek yüzde 65, beyaz peynir yüzde 55, zeytin v üzde 80, soğan v üzde 37, elma yüzde 52, limon yüzde 375, tavuk eti vüzde 50. benzin yüzde 62-5. şehiriçi otobüs bileti yü/de 55, su yüzde 40.9, tüpgaz yüzde 62.5, ayçiceği yağı yüzde 52, tereyağı yüzde 54, grysi > üzde 65, ayakkabı > üzde 50, ça> v üzde 42, şeker yüzde 37.5, sigara yüzde 72, doğalgaz yüzde 45, ilac yüzde 55." Memurların maaşlarına kasım ayında yapılan yüzde 54 oranındakı zam, kamu çalışanmın alım gücünde I994 ve 1995 yıllanndakı düşüşü kapatmadan, bu yılın fiyat artışlan karşısında enmeyı sürdürüyor. Devlet Planlama Teşkılatı'nın hesaplamalarına göre memurlann maaş.lan 1994 yılında yüzde 22, 1995 yılında da yüzde 4.7 oranında reel kayba uğradı. • TÜPGAZA YÜZDE 5 ZAM GELDİ • 9. Sayfada • AKARYAKIT ZAMMI ENFLASYONU SOLLADI • 9. Sayfada ÖYS'YE DOĞRU Sınav rehberi Ûniversite adaylan; aylar- dtr, belki yûlardır bu sına- va hazırlanıyorsunuz. öğ- renci Yerleştirme Sınavı için gün saydırken, sizin için haztriadığımız rehbere de bir göz atın, deneme sı- navında kendinizi sınayın. Sizin için hazırlanan reh- berle eksiklerinizi tamam- layabilir, ÖYS hakkındaki bilgi dağarağınızt zengin- leştirebilirsiniz, Son üç yı- lın karşılastırmalı taban puan böliimü ise seçtiğiniz programların, aynı türpu- anla öğrenci alan diğer programlar içindeki yeri- ni, giris güçlüğünü görme- ıtizi sağİayacak. Taban Puanlar ve Tercihler Rehberi 96 YaPHi Cumhuriyefte Açlık grevinde 52. gün Cezaevleri olıuıı sınınnda• Tutuklu ve hükümlülerin başlattığı açlık grevleri ölüm sınınna yaklaşıyor. 33 cezaevi arasında açlık.- grevinin 52. gününe girdiği Gaziantep Cezaevi'ndeki eylemcilerden bazılannda işitme ve görme bozukluklan başladı. TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Muharrem Baytemur, cezaevlerinde "ölümler" olabileceğine dikkat çekti. IHD Genel Başkanı Akın Birdal da açlık grevlerinde gelinen bu süreçte her an ölüm olaylannın yaşanabileceğini söyledi. • Açlık grevleriyle ilgili dün bir açıklama yapan Adalet Bakanı Mehmet Ağar, "Cezaevlerine devlet hâkimdir ve hâkim olacaktır. Ondan da taviz verilmeyecektir" dedi. Ağar, "Devlette pazarlık usulü yokfur" diye konuştu. • 4. Sayfada Eskişehir Cezaevi'nde eylem • Eskişehir Özel Tip Cezaevi'nde dün gece 18 adi hükümlü ve tutuklunun can güvenlikleri olmadığı gerekçesiyle başlattıklan eylem, güvenlik güçleri tarafından bastınldı. • 4. Sayfada ÇİLLER, OYLAMAYI BEKLİYOR Refah Partisi'ne örtülü sınav • Tansu Çiller, RP ile koalisyon kurup kurmama konusundaki yanıtını, örtülü ödenek soruşturması için yapılacak oylamadan sonra verecek. Çiller'in, başbakanlığının son döneminde kullandığı 450 milyar lıralık harcamanın soruşturulması amacıyla DSP'nın verdiği önerge 18 hazıranda Meclis'te görüşülecek. RP ile koalisyon görüşmesinin ardından hükümet oluşumu konusunda olumsuz mesaj vermeyen Çiller, örtülü ödenek oylamasını dikkate alarak, yoğun hükümet pazarhklanna karşın resmi yanıtını 6 gün sonraya bıraktı. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - DYP Genel Başkanı Tansu Çiller, RP Genel Başka- nı Psecmettin Erbakan'ın ko- alisyon önerisıni, hakkındakı örtülü ödenek soruşturması oylamasından sonra yanıtlaya- cak. RP ile koalisyon görüş- mesinın ardından hükümet oluşumu konusunda olumsuz mesaj vermeyen Çiller, 18 ha- zırandaki örtülü ödenek oyla- masını dikkate alarak, yoğun hükümet pazarlıklanna karşın resmi yanıtını 6 gün sonraya bıraktı. Rejim karşıtı olduğu gerekçesiyle hiçbir koşulda hükümet oluşturmayacağı yö- nünde söz verdiği RP ıle ko- alisyon gırişiminı, hakkında açılan soruşturmalann ardın- dan ciddi olasılık düzeyine u- • Arkası Sa. 6, Sü. 3'te ANAP'TA YILMAZ'A TAM YETKİ • 6. Sayfada &en ölDrurr. de o parti i|e Sözöncie dut-an bi S i Î Castro, Cumhurbaşkanı DemireHe yaptığı önceki günkü görüşmede askeri giysilerini tercih ederken, diinkü SuJtanahmetgezisindesiviIkıyafetihdi.(Fotoğraflar: KUBİLAYTÜNTÜL, ERZADE ERTEM) Fidel Castro:Dünya biziz AZE .Y1ARŞAN Küba Devlet Başkanı Fidel Castro, HABITAT II zirvesıne.gelışmışülkelenn liderlennın katılmama- sını eleştirerek, "Dünyadakihaksızlıklannsorumlu- lan, insanlığı kurtarmak için çaba göstermiyor" de- di. Haksız ve yasal zemını olmayan ekonomik am- bargolann artık kabul edilmemesi gerektiğini belir- ten Castro, "Hepimtdn onuriu bir vaşam sürmeye hakkı vardır. Sömüriiye, talana son verilmelidir"' de- dı. HABITAT II Insan Yerleşımlen Konferansı'nın son gününde yapılan ve Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'ın yönettiği 17. oturumda konuşan Küba Lideri Fidel Castro, başta hükümet dışı kuruluşlarol- • Arkası Sa. 6, Sü. 3 'te 15-16 HAZtRAN Enbüyük eylemin 26. yılı • Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir çiftlikte çahşırken Istanbul'a gelen Ihsan Özçelik, 1 Ocak 1970'teKavel Kablo Fabrikası'na işçi olarak girdi. Henüz 6 aylık işçiydi ki Türkiye işçi sınıfı mücadelesinin en büyük eylemlerinden birini yaşadı: 15-16 Haziran'ı... • 7. Sayfada Bir direnişin yıldönümü • 15-16 Haziran olaylan, egemen sınıflann göstermeye çalıştıklan gibi "kanlı bir ihtilal provası" değil, demokratık ve anayasal haklannı arayan işçi sınıfının hakh bir direnişidir. IMÜTÇBfitKinyıası • 2. Sayfada 6 ABD, Çekiç Güç için baskı yapıyor' • Genelkurmay ile Dışişleri arasında kopukluk olduğunu söyleyen Bülent Ecevit "Genelkurmay'ın lobisi pazarlık gücümüzü azaltıyor" yorumunu yaptı. Bülent Ecevit, Çekiç Güç'e hayır diyeceklerini yineledi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, Dışişleri Bakanlığı'ndan aldığı brifingde, Çekiç Güç'ün (Huzur Harekâtı) görev süresinın uzatılmasına ılişkin görüşmede ret oyu vermemelennı sağİayacak yönde ikna ol- madıklannı bildırdı Çekiç Güç'ün de aralannda bulunduğu uluslararası bazı konularda Genelkur- may Başkanlığı ile Dışişleri Bakanlığı arasında da görüş aynlığı bulunduğuna dikkat çeken Ecevit TBMM Mıllı Savunma Komisyonu üyelerini böl- geye götüren Genelkurmay'ın, uluslararası gü- cün görev süresinın uzatımı yönünde u k)bi" yap- masının Türkıye'nın tezlennı zayıflattığını söy- ledi. Ecevit, Çekiç Güç'e ilişkin tavnnı değişnr- meyen ABD"nın, Türkıye'nın istediğı firkateyn- len vermcmesının de zamanlama açısından u bu kozla baskı > apıldıgı" kuşkusu doğurduğunu vur- guladı. Bülent Ecevit, Dışışlen Bakanlığı'nın bil- gilendirmesinın ardından Türkiye'deki görev sü- resinin uzanlmasındapartisinin tavnnın önem ka- zandığı Çekiç Güç konusunda geldikleri aşama- yı Cumhuriyet'e değerlendirdi. ABD'nın tavnn- • Arkası Sa. 6, Sü. 6'da ABD'DEN GENELKURMAY'A FİRKATEYN TELEFONU • 6. Sayfada OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK Açlık Grevleri Cezaevlerindeki açlık grev- leri 52. gününü doldurdu. Uz- manların açıklamalanna gö- re, tutuklu ve hükümlüler, ey- lemi bugün bıraksa bile, vü- cuûarında kalıcı sorunlar ola- cak. Eylemlerin temelinde, Ada- let Bakanlığı 'nın 6 ve 9mayts- ta yayımladığı iki genelge yer alıyor. Genelgeler uyarınca, pek çok tutuklu ve hükümlü, İs- tanbul'dan Anadolu'nun de- ğişik illerindeki cezaevlerine gönderildi. Genelgeler öncesinde de "gergin " olan ortam, Adalet Bakanlığı 'nın girişimiyle da- ha da gerginleşti Gelinen noktayı özetlemek gerekirse... Adalet Bakanı Mehmet Ağar, dün gazeteci- lerin sorusuna şu karşılığı verdi: "Devletle pazarlık olmaz. Cezaevlerindekilerin istekle- rini kesinlikle kabul etmeyiz." Tutuklu ve hükümlüler de avukattarı veyakınlarına, so- nuç alana dek eylemi sürdü- receklerini sürekii yineliyor- lar. Bu sütunda sık sık vurgula- maya çalıştığımız gibi iki ko- nunun birbirinden ayrılması gerekiyor: - Cezaevindeki insanlar, yü- rürlükteki yasalara göre suç- lu bulunmuştur ya da suçlan- maktadır. Yarıyı aşkını, henüz tutukludur. - Cezaevindeki insanlar devletin koruması altındadır ve onlara onuriarı zedelenme- den yaşam hakkı tanınmalı- dır. Ne var ki, yürürlükteki an- layıs şöyle: "Bu kişilersuç işlemiştir. O zaman her türlü muameleyi hak etmektedir. Cezaevindeki bir kişinin, yönetimden talep- • • • • ArkasıSa. 6, Sü. 9'da VakıfBank Busincss Card, Visa ya da MasterCard EuroCard ile nakit çekebilir, nakitsu aJıjvm$ yapabilininiz VakıfBank Kredi Kartlan, dünyanın her yerinde büyük kolaylık! ¥dK|lDQItk Ankara Trafik kazası: 18kişi yanarak öldü • Balıkesir'e gitmek üzere Hatay'dan yola çıkan 34 HT 675 plakalı 'Has' otobüs fırmasına aıt yolcu otobüsü ile karşı yönden gelen yanıcı madde dolu 34 NVY 29 plakalı tanker dün sabah saatlerinde Ankara'ya 117 kilometre uzaklıkta çarpıştı. Tankerdekı yanıcı maddenin çarpışmanın etkısi ıle tutuşması üzerine 18 kişının öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı bildırildi. • 12. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Kureselleşme-Kıposallaşma... Globalizm-Garibanizm... Belediye başkanı, kasabasında varsıllarla yoksullarara- sındakı uçurumun giderek derinleşmesinden kaygı duyu- yormuş. Bir gün, her iki kesimin belli başlı temsılcilerini çağınp toplantı yapmış. Akşam eve gidince eşi sormuş: - Nasıl, bir sonuç alabıldin mi? "Yüzde 50 başardım" deyip devam etmiş: "Yoksullar benı destekleyip bu uçurumun azaltılması gerektiğini söylediler. Şimdi sıra zenginlerde..." HABITAT-II zirvesi bıraz buna benzıyor... Dünyanın gelişmekte olan ya da gelişmemiş ülkelerınin temsilcileri, konut sorunundan sağlıklı yaşamaya kadar M Arkası Sa. 6, Sü. l'de
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle