25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA 15 HAZİRAN 1396 CUMARTESİ earö96 AVRÜPA FUTBOL ŞAMPIYONASI (A) Milli Futbol Takımı, Hırvatistan'dan sonra Portekiz'e de tek golle yenilerek çeyrek final şansını yitirdi Oynasak da kazanamıyoruzTürkiye: 0 Portekiz: 1 STAT: Cın Ground (Sottingham) HAKEMLER: Sandor Puhl (6), Lazsto Hal- mar (6). Imre Bozok\ (6/ (Macaristan). TÜRKtYE: Rustu (5) - ledat (6) Ogun (5j (Rahım 6) Alpa\ (6) - Recep (7) Oğuz (5) (4nf4) Tuga\ (6) Sergen (6) Abduüah (4) - Hakan (2) Saffet (4) (Toluna\ 3) PORTEKİZ: Baıa (7) - Helder (6), Santos (7), Couto (8) - Dımcu, (6) Joao Pınlo (7) (Porfi- rıo 5) Sa Pınto (6) (Cadete 5) Ruı Costa (7) Folha (6) (Tavaes 5) - Fıgo (6), Sausa (7) GOL: Dk 66 Couto SARI KARTLAR: Abdullah. Vedat, Rahım. Tolunay (Türkiye) Santos Fıgo, Tavares (Por- tekiz) NOTT1NGHAM (Cumhuriyet) - 10 Avrupa Futbol Şampıyonası nda, çeyrek fınal 'sansımızı' surdürebılmemız ıçın Portekiz ı 'mutlaka'yenmemızgerekıyor- du, alınacak bır beraberlık dahı şansımı- zı azaltabılırdı Ancakolmadı, Portekiz'e de 1 -0 yenilerek fınal'ere 'havhı' attık Teknık dırektor FatihTerim'ın, Hırva- tıstan yenılgısı sonrası, takimda oluşan 'psikolojikmotivasyon'eksıklığını gıdere- bılmek ıçın yoğun çaba harcaması, Porte- kız maçına 'olumlu'yansıdı Mıllılenmız Portekız maçmı 'ciddiye' alarakbaşladı Ortasahaıledefansarasın- da 'köprii'kuran mıllılenmız, gol bölge- lennde Hırvatıstan maçına gore daha çok pozısyon urettı. ılk yanda fızıkı güce ve kolektıf futbol anlayışına dayalı, yüksek tempo ıle oynayan mıllılenmız, savunma- da kademe hatası yapmadan mücadele et- tı, ancak. savunmada zaman zaman yap- tığımız pas hatalan, kalemızde gol tehlı- kelen yaşamamıza yol açtı Portekız'ın'sertnrtbonTkarşısmdayıl- mayan mıllılenmız, gol bolgelennde ılk yanda bırçok kez pozısyona gırdı. ancak, Saffet ve Sergen'ın \ uru$lan gol getırme- dı Ilk yanda, ceza alanı ıçınde Saffet'e yapılan 2 harekette, maçın hakemı Puhl, "devanTdedı Hakan pozisyonlan seyretti Hakan, ılk >anda nedense pozısvonla- n seyretti, hele hele kaçırdığı ınanılmaz gol, Tenm'ı bıle çıleden çıkardı Savun- mada Alpa>. JoaoPinto. Vedat ıse SaPin- to yu ılk yanda çok ıyı marke ettı. Ogün, ılk toplara zamanında bastı, ancak, pozis- yonlan takıp etmeyen futbolculanmız, sa- vunmamıza zor anlar yaşattı Bunlardan bınnde. Sa Pınto' nun kaçır- dığı gol. yüreklenmıze *su serpti" Ikmcı yanya Portekız ıyı gırdı Arkaar- kaya kalemızde gol tehlıkelen yaratan Portekızlıler ataga kalktığı anlarda, sa- vunmalannda da zaman zaman boşluklar oluştu Ancak bız bu boşluklara, koşma- yı bıle düşünmedık Ikıncı yanda Ogun'un yennegıren Ra- him. savunmayı toparlayan ısım olarak yıldızlaştı, her topa koştu, çok çalıştı Re- cep, sa\unmaya geldığı anlarda, zaman zaman pas hatası yaptı Ikıncı yanda Ha- kan ın gol kaçırma krızı y\ne sürdu, bu futbolcuy u,Tenm'ın 'ısrarta'oyunda tut- masına ıse bır anlam veremedık Portekız'ın hücuma kalktığı anlarda. gol bolgelenne akıllı bırtaktıkle ınerek kı- sa paslar yapması, savunmamızı şaşırttı, 66 dakıkada daCouto'nun attığı gol, mo- ralımızı tüketmemıze yol açtı Bilinçsiz ataklar Yedığımız gol sonrası, 'bilinçsizce' ra- kıp yan alana y uklendık, takımımızda ka- deme kayboldu herkes gol peşınde koş- maya başladı, orta sahada denn boşluklar oluştu, yaptığımız pas hatalarının oranı yükseldı Savunmamız, gol dakıkasına kadar gösterdığı dın mücadeleyı, golden sonra kaybettı Sonuçta da Portekiz'e 1-0 TAKIMUVR OGBMAYP yenilerek Portekız 2 11 0 2 1 4 sampıyo- Hırvatıstan 1 1 0 0 1 0 3 n a d a t u m Danımarka 10 1 0 1 1 1 sansımızı Turkıye 2 0 0 2 0 2 0 yıtırdık NOTLAR /ZAFER ARAPKtRLİ Danimarka maçına bilet alanlar pişman N0TT1NGHAM - Bır duştü Avrupa Şampı- yonası fınallen Ulaş- mak olanaksız gıbıydı Ama Fatih Terim ve ekıbı zoru başanyordu Ogün lu, Ha- kan'lı, Oğuz'lu, Rüştü'lu takım Ingıl- tere'nın kapılannı açmıştı 60 mılyona Ya orada ne yapacaktık 9 Işte elemelerden sonra bu soruya ya- nıt aradık Ilk sınav Hırvat maçıydı Şanssız bır golle sahadan yenık avnl- dık Son umut Portekız maçıydı Onda da ay m kadere boy un eğdık ve dahd 2 90 dakıkada fınallerde 'seyira'konu- muna duştuk Duş çabuk bıtmıştı Oysa dun umut doluyduk Nottıng- ham'da Hırvatlarakoksokturenmıllı- lenn alacağı bır galıbıyet çeyrek fınal yolunu açabılırdı Yıne şapkasını. bay- rağını alanTurklerNottıngham'aakın etmıştı Gerçı, Hırvatıstan maçı once- sınde olduğu gıbı coşku yoktu ama mıllı takımımızın sergıledığı oyun gerçek 'seyirci'lerle bırlıkte Ingılte- re'ye 'hem ayaret hem tkaret (ahşve- rişji'ıçın gelenlen de Cıty Ground Sta- dı'na çektı Stat. karşılaşımnın baslamasına ya- nm saat kala neredeyse bomboştu An- cak dakıkalar ılerleyıp 'düdük'anı ge- lınce tnbunler hareketlenıverdı Ver yer boşluklara rastlanmasına karsın 30 500 kapasıtelı stattakı seyırcı sayı- sı 22 670'tı Turkıye'den gelenlenn ya- nı sıra Avrupa'nın çeşıtlı ulkelennden lngıltere'ye akın eden gurbetçıler de dıkkat çektı Maçın başlannda mıllı ta- kımımızın etkılı futbolu ıle coşan se- yırcıler, 2 yanda yenen gol sonrası bır kez daha duş kınklığına uğradılar Ve sadece bırkaç gun once karaborsada satılan Danımarka-Turkıye maçının bıletlen bır anda *yok pahasına' el de- ğıştırmeye başladı K.ımı otel rezer- vasyonunu ıptal ettınp gen donuşun hazırlıgınabaslarken, kımı de,u Neza- man kaıanacagızağabey?" dıye yolda yakaladıkları Turk spor yazarlanna dert yandılar Gflvenlik önlemleri Vtaç oncesı guvenlık onlemlen yı- ne fazlacaydı Stat çevresındekı atlı po- lı.slcr olası kavgalara anında mudaha- le etmek ıçın tur atarken, Cıty Gro- und un gıns kapılannda da arama ya- pıldı -\ynca maça alkollu gınlmeme- M yolundauyanlaradarastlandı K.ar- sılaşmayı 5 bınden fazla da Portekızlı seyırcı ızledı Mıllı takımın golcusu Ertuğrul'un kız kardeşının olum habe- n Portekız maçı oncesı mıllı takımın moralınıaltustettı GençfutbolcuTur- kıye'ye gen donerken. mıllı takım da sahaya sıyah bant takarak çıktı Hırvatıstan maçındakı kadroda 3 de- gısıklık yapan teknık dırektor FatihTe- rim, Recepgıbı sen bır sav unma oy un- cusunu seçerek Portekız ın hızlı adam- lannı durdurmak ıstedı Tolunay kart cezalısı Tumu\ anın en centıimen takımı ola- rak gostenlen (\) mıllı futbol takımı- mızda Abdullah, Vedat ve Tolunay sa- nkartgordu Bu oyunculardan Hırva tıstan maçında da san kart goren Tolu- nay, Danımarka maçında forma gıye- meyecek Hırvatıstan maçında golu atan Viaoviç'ı durduramadıgı ıçın eleş- tınlen Alpay dun yıne ılk ll'devdı Maç oncesı Tenm Alpay'a. "MoraB- ni bozma. Sen üzerine düşen görevi ye- rine getiriyursun" dedı Maçın ılk yansında dızınden cıddı bıçımde sakatlanan Ogun, turnuvaya veda ettı Hırvatıstan maçındakı sakat- lığı yıneleyen genç futbolcu 19 hazırandakı Danımarka maçında for- ma gıyemevecek Vedat, Pttrtekı/ karşısmda da sahanın iyılerindendi. Cıenç futbolcu başanh ovunu 3e yine vıldı/lastı. (I otogı jf REUTERS) Terim: Böyle bitmemeliydiNOTTINCHAM(Cumhuriyet)-Hırvatıstan'dan sonra Portekız'e de ayTiı sonuçla 1-0 yenılen (A) Mıllı futbol takımımız. Avrupa Şampıvonası fınal- lenne 'erken' havlu atarken, Teknık Dırektor Fatih Terim,y ıne sanssızlıktan ve bırevsel hatalardan ya- kındı Hırvatıstan ve Portekız'ın çok ıvı ekıplerol- duğunuveTurk mıllı takımınm guçlu rakıplen kar- şısında 'ealmeden'mucadele ettıgını bıldıren Mıl- lı Takım Teknık Dırektoru Terim "Saçmasapan ha- talardan gol \emekten hıktık. Bu sonuç, ovnadığt- vau futbolun karşılıgı değü. Boyle bıtmemehydı" dedı Artık Danımarka'ya karşı sadece prestıj müca delesı vereceklennı bıldıren FatıhTenm "Bumaç, milli talamınuan turnuvadaki son maçı. A\ıu za- manda beıum <k mıllı takımdakı son sınavıın. MU- h takımı galıbıyetk bırakmak ıstıvorum' derken penaltı pozisyonlan ıçın, •'Yonım yapmak ıste- mem. Penaltıvdı.değddıtartışması sadece bızi tesel- beder'açıklamasını yaptı Portekız Mıllı Taktm Feknık Dırektoru \ntonıo OBveria ıse mıllı takımımızdan ovgu ıle soz ettı Portekızlı antrenor a Turk takımınm performansı ve fizik gücü havret vericiydı. HaLsel açıdan «uç- lü. ancak psikokıjık olarak sıkıntılı takım bulduk. Turkıve ıçın zor oyundu. Onlan kuüuv'onım.Yen- mek zor oJdu"dedı ELEŞTİRİ / M4HMITSERT îyi oynamak yine yetmedi Şampıyonanın çarpıcı futbol oynayan ekıplennden Portekız karşısında başa baş bır oyun ortaya koy- duk Daha çok gol pozısyonu yakalamamıza karşın son vuruşiardakı becen eksıklığımız -deneyımsızlı- ğımızle beraber- maçı yıtırmemızın onemlı nedenıy- dı Ulusal takjmımızın gerek oyun alanına yayılışı, ge- rekse ıkılı mucadelelerdekı hırsı, Portekız'ın hızını kestı Savunma ve orta alan bloklarının uyumlu bır yardımlaşma ıçınde olması, ozellıkle bu bolgelerde pas yanlışlannı azatttı Gerıde Recep veVedat'ın ılk toplara gırıştekı başarıları rakıp atak oyunculanna fazla pozısyon şansı vermedı Ogun ve Alpay'ın Portekız orta alanından ataklara surpnz çıkışîar ya- pan Figo ve Folha'yı zamanında ve yennde karşı- lamalan, rakıp atakları sonuçsuz bıraktı Orta alanda Sergen, ılk maçtan daha etkılı bır fut- bol oynadı Attığı guzel paslaria oyunumuzu yonlen- dıren ısımdı Tugay rakıp ataklan bu bolgede karşı- lamak ıçın çok koştu ve ozellıkle savunmamıza bu- yuk katkıda bulundu Ulusal ekıbımız savunma ve orta alandakı başarı- lı futbolunu ne yazık kı atak organızasyonlarında gosteremedı Futbolculanmız ozellıkle rakıp ceza alanı yakınlannda gereksız yere acelecı davranarak anlamsız top kayıplanna neden oldular ilende Ha- kan çok koşmasına karşın, gol noktalannda etkılı de- ğıldı Saffet ıse fızık gucu yettığınce yararlı oldu Saffet'ın ıkı kışı arasında duşuruluşune, hakemın se- yırcı kalması ıse şanssızlığımız oldu Futbolculanmız oyun alanının her yerınde Porte- kızlılere boş alan bırakmama duşuncesıyle, sınırsız bır enerjı tuketımı ıle oynadı Bu oyun şeklı doğal ola- rak ıkıncı yarı ekıbımızın yorulmasına neden oldu Ulusal ekıbımız şampıyonadakı şansını yıtırdı, an- cak oynadıgı guzel futbolla kalıtesını arttırdığını ka- nıtladı Futbolcularımız Avrupalı meslektaşlarından hıç de aşağı kalmadıklannı, bırçogundan da ıyı ol- duklarını gosterdıler Avrupa Şampıyonası'nda ıstedığımız sonucu el- de edemedıgımız ıçın uzgunuz Ama dunya şampı- yonası ıçın umutlarımızı surduruyoruz Futbolculan- mızı gosterdıklerı akıllı ve yureklı savaşımdan dola- yı kutluyorum Italya'ya Çek tokatı Çek Cumhuriyeti: 2 - îtalya: 1 HAKEM: intonıo Lopez \ıeto 14) (tspanya) ÇEKCUMHURtYETt-Aou6a(7> Kadlet<7) \edved(7j La- tal 16), Suchoparek Cı Poborsb, 16) Berger (7), Bejbl (6) \e- mec (6) Kuka (1) Hornak fi){Dk 55 Smıcer 5) İTALYA: Penızzı (6) Wuss/ (4) Cotfaturta (5) Apollonı (3) Maldım (f) Donadonı (6) Albertını (5) D Baggıo (4)(Dk 39 Carbonı fj Fuser (5) Chıesa l5jfDk n ~! Zola 4) Rmanellı <4)(Dk W Casıraghı S) GOLLER:D/t 4 Nedved dk. 18 Chıesa DK 34 Bejbl KIRM1ZI KART: Dk 2$ ApoHom (İta.) LİV ERPOOL (Cumhuriyet) - Çek Cumhunvetı Italya'yı de- vırdı 2-1 Rusva yıyendıkten sonra Almanya ıle bırlıkte CGru- bu nun en şanslı takımı olarak gostenlen ltaİyanlar, Çek Cumhu- nvetı karşısında aldıklan yenılgı ıle çeyrek fınal umutlannı \\- manya maçına bıraktılar ApoUoni'nın 28 dakıkada kırmızı kart gormesınden sonra 1 kışı eksık oynamanın dezavantajı ıle muca- dele eden Italva. ıkıncı vanda ovunu ıstedığı gıbı yonlendırme- sıne karşın beraberlık savısını atamadı Çek Cumhunyetı ıse Ital- va galıbıvetıyle grupta ıddıalı duruma geldı İzmirli üye Hasan Ceylan'ın, iki soruşturma geçirip cezalandmldığı ortaya çıktı MHK bu yükii kaldıramaz Basketbol özel mac Ümit milliler galip Türkiye: 83 - Litvanya: 65 SALO^: 4bdı Ipek^ı HAKEMLER: V Dovıdaucıui (4) Mehmel Keseratar (4) TÜRKtYE: Mırsad (5)14 tbrahım (5)12 Bora (4)9 Burak (4)6 Husevın (4)9 Gokhan (4)6 Cüne\t (3)2 Erdal (4)7 Al pa\J4)6 Alı Ton (4) Alı Kan (4)6 Faruk (5)4 LfTVANYA: Jurksas (3) Masıulus (2) Joc\s(4)5 Karhka (5)10 Tımm(6)22 Jamıhs(3)4 Peıraıt(3)3 Warcıu(4)4 Ado- maıt(4)9 Aıdıet/3)3 Jasıke\(4)5 hanauska/3) Jurkuna(3) tLKYARI: 49-31 (Tûrkı^e) ASLI DURU 3 Avrupa Şampıyonasına hazırlanan umıt mıllı takımı- mız, Hollanda ıle oynadıgı ha- zırlık maçından sonra dun de Litvanya umıt mıllı takımıyta bır özel maç yaptı ve maçı 83- 65kazandı Maça ıyı savwıma yaparak başlayan mıllılenmız ıbrahim ve Mirsad'ın başan- lı oyunuyla üstunluğunu koy- Cünün icinden du Litvanya takımınm basa- nlı oyuncusu Tımın'ın attığı 22 sayı da maçı kazanmalan- na yetmedi veumıt mıllı takı- mımız maçtan 83-65 galıp ay- nldı Ote yandan umıt milliler bugun de Israıl umıt mıllı ta- kımıyla saat 14 00'te Abdı Ipekçı Spor Salonu'nda hazir- lık maçı oynayacak U Türkiye Ferdi Gençler-Buvukler Atletızm Şampıyonası \n- kara'da başladı Naılı Moran Atletızm Sahası'nda vapılan yanş- lann ılk gununde 150 sporcu mücadele ederken gûnun tek reko- nı genç bayanlar uç adım atlamadageldı Bursa Beledıvesı'nden Serap Sevım 11 81 ıle gençler Turkıye rekorunu kırdı Bu arada kulupleryanşlannda 1 85 atlavarakTurkıyerekorukırdıktan son- ra dopıng testıne gırmedığı gerekçesıyle rekoru resmıyet kazan- mavanyuksekçıÇığdem \rslan dun teste gırdı Çığdem dunku vanşta 1 80'lık derece elde ettı • Feoerbahçe Kulübü Başkanı \h Şen ve teknık dırektor La- zaronı, Bulgar futbolcular Kostadmov ve Letchkov'la dun mıllı takım kampında goruştuler Bu goruşmede bonserv ıs bedellennı gundeme geldığı ve prensıpte anlasma sağlandığı oğrenıldı • Beşiktaşh Ertuğrul Sağlam'ın kızkardeşı Mücella Sağlam (22), dun Istanbuldavefat ettı ÇapaTıp Fdkultesı Hastanesı nde btr sure önce doğum yapan ve vuksek tansıvon nedenıvle koma- yagıren Mucella Sağlam tum çabalara rağmen kurtanlamadı I ABD'li adet Dannv Harris'e yapılan kokaın testı pozıtıt çıktı 1984 Los Angeles Olımpıvatlan nda 400 metre engellıde gumus madalya alan unlu atletın, 4 yıl ıçınde ıkıncı kez kokaın aldığı tes- Sıt edıldı I Beşiktaş, DikiKtaş'ın golcu futbolcusu Mustafa Ozkan ıle dun sozleşme ımzaladı Boş mukaveleve ımzaatan Mustafa'yaode- necek transfer ucretı ıse açıklanmadı • EfesLightSatellite'% UluslararasıTenısTurnuvasrnın2 ava ğı -\dana'da devam edıyor Dun tek ve çıftlerde çeyrek tınal maç lan yapıldı Yan fınale kalan sporcular şoyle tek erkekler Bast George (lsvıçre), Buscaglıone Cynl (Fransa). Thomann Nıcoks (Fransa), Pretzsch Axel (Almanya), çıft erkekler Rueb Andrevv (Amenka) - Wakefıeld Myles (Guney Afhka) ıle Mor Lıor (Isra- ıl) - Weıdenfeld Ravıv (Israıl) I Basketbolda transfer atağını surdüren Beşiktaş, Ulkersporlu Mehmet Alı Tınay ve Antalya Beledıyesporlu Oktay ıle anlaştı NÜVİTTOKDEMÎR İZMİR - TFF Merkez Hakem Komıte- sı'nın Izmırlı üyesı Hasan Ceylan'ın Avnı Akyol Özel Lısesı Mudur Vekılı gorevın- deyken ıkı kez soruşturma geçırdığı ve ce- zalandınldıktan sonra çareyı emeklı ol- makta bulduğu ortaya çıktı Ceylan ıçın mufettışlenn. "Devlet memunınun itibar ve guven duvgusunu sarsacak nitelikteda%- ranışlarda bulunduğu kanaatine vanlmış- tir" bıçımınde rapor duzenledıklen belge- lendı Ceylan'ın MHK uyelığının düşmesı gûndeme geldı Savlar yanrtsız kaldı MHK'ye seçıldığı gunden başlayarak tartışma konusu olan F1FA kokartlı eskı hakem Hasan Ceylan ıle ılgılı savlar bugu- ne dek yanıtsız kaldı Gorev yaptığı okul- da geçırdığı soruşturmalarda mufettışlenn ortaya çıkardığı gerçekler hakem orgutle- nnde "şok" yarattı Ceylan'ın MEB Ozel Avnı Akyol Lısesf nde mudur vekılı gore- vını yuruturken kendı aracındakı eskı aku- >u. okul aracının yenı akusuyle degıştırdı- ğı mufettış raporlanyla belgelendı Cey- okulun lan'ın aynca. oğrencı karnelennın yıtınlıp ıkıncı kez alınmasıyla okulu zarara uğrat- tığı. okul muhasebesının duzensız tutul- masından da sorumlu tutularak cezalandı- nldığı ortaya çıktı Inceleme sonuçlan Mufettışler DefterdarYardımcısı M.Sa- im Uysal ve Muzaffer Erikmen'ın 9 Mart 1992 tanhlı 10 sayfalık ınceleme sonuçla- n, Ceylan'ın okul ıçındekı bırçok olayda adının bulunduğunu ortaya koyuyor Uysal ve Enkmen. yaptıklan ınceleme sonucun- da, dısıplın yonunden 'kınajna', ıdan yon- den *esld göre\ yıerine iadesi', malı vonden ıse •mükerrer odemesi yapılan karne para- sınuı tahsil' edılmesı karannı venyorlar Bu ıstemler sonrasında. Ceylan" ın Ozel Avnı Akyol Lısesı Mudür Vekılı gorevın- den alınarak eskı gorev yaptığı tıcaret lıse- sıne öğretmen olarak gondenldığı ve bu goreve gıtmeyerek çareyı emeklılığını ıs temekte bulduğu, geçen yıl da emeklı ol- duğu belırlendı Mufettış M Saım Uysal ve Muzaffer Enkmen'ın hazırladıklan 10 sayfalık ra- porda, Ceylan'la ılgılı soruşturmalann so- nuçlan şöyle açıklanıyor Savlar yanıtsız kaldı "Sanık Hasan Ceylan'ın kendi arabasın- daki eski aku ile okulun Ford mınıbusunde bulunan ycni aküvu değiştirerek kullandı- ğı kesinlik ka/anmaktadır. Okula ait resmi aracın korunmasu kullanılnıası \e bak>- nunda kusurlu davrandığı; birinci defa okula alınan karnelerin kaybolması sonu- cu karne zamanı mukerrer bir ödeme ya- püarak karne aundığı kesinlik kazandı^n- dan Hasan Ccvlan'ın resmi belgenin ko- nınmasında kusurlu olduğu, zamanında gerekli kontrolu vapmadığı anlaşılmakta- dır. Okulunun arabasının akusunün kendi arabasuun akusu ıle değiştinlmesi, karne- lerin kaybına sebebiyet venlmesi, okul mu- hasebesinin du/ınsi/ tutulması ve gerekli kontrolu yapmaması gibi nedenlerie hiz- met içinde dev let mcmurunun itibar ve gü- ven duygusunu sarsacak nitelikte dav rantş- larda bulunduğu kanaatine varılmıştır." MHK üyesı Hasan Ceylan'ın aynca, okul parasını bellı oranda ozel ışlennde kullanarak çıkar sağladığı, bır ortağı ıle otobus aldığı taksıtlennı okul parasından sağladığı, okulu faız gelınn- den yoksun bıraktığı, oğrencılere ıkışer gazete aldırarak 'yıün hakemi' seçıldığı sav lan nedenıyle daha once de bır soruş- turma geçırdığı belırlendı Cahit Uren ve Faruk Ömnıuzak basın tupiannsı duzenkdi Yelkenlerfom SporServisi-TürkiyeAçık Denız^anş Kulubü nun Ba- tı Sıgorta sponsorlüğünde duzenledığı altıncı "Batı Rüzgân" yat yanşlan bugün Istanbul'da yapılacak Gele- neksel hale gelen "Ban Rûz- gan" y at yanşlanna yınnıbı- n CHS onaltısı da destek sı- nıfı olmak üzere 37 tekne ka- yıt yaptırdı Turkıye Açık Denız Yanş Kulubu Başkanı Cahit Lren ve Batı Sıgorta Genel Mudü- rü Faruk Omruuzak bırlık- te duzenledıklen basın top- lantısmda, yanşa katılan sporcular dışında, yanş ıçın denıze açılan organızasyon komıtesı uvelennın de ferdı kaza sıgortasıyla sıgortalana- cağmı belırttıler Atlanta'da olimpiyat temizliği ATLANTA (Cumhurivet) - ^me^ka Bırleşık Devletlen nın guvenlık bınmlen 1996Atlan- taYaz Olimpiyat Oyunlan once- sı Atlanta kentı başta olmak uzere Georgıa ve Alabama eya- letlennde suçlulara karşı ope- rasyon başlattı Yaz olimpiyat oyunlan boyunca gerek sporcu- lann ve gerekse ızlevıcılenn can ve mal guvenlığını sağlamak ıçın suçlulara karşı başlatılan te- mızlık harekatı sonucu 765 kı- şılık lıstede yer alan azılı suçlu- larla sabıkalılardan 428'ı ele geçtı Yakalananlannbuyukço- ğunluğunun cınayet, uyuşrurucu satıcılığı, tecavuz, hırsızlık gıbı suçlardan aranan kışiler olduğu belırtıtdı l.KOŞL: F Islambol (1), P Sam Holme(2), S Chıara(3) 2. KOŞU: F Dun Hıll (3), P Nınnı (7), PP Weco (5), S Bugs Bunny (6) 3. KOŞL: F Dılan 1 (4), P Hısar(9) PP Sıhırlıkız (U). S ICmalıkız(lO) 4. KOŞU: F Artunbey (2), P Suskun (7) PP Mermer (6), S Şahbanaz(8) 5. KOŞU: F Kazbek (7), P Serener (5) PP Ertunga (8), S Montana(l) 6. KOŞU: F Gulser 1 (15). P Karaca 5 (7), PP Nımoş 2 (1Q), S Heybetlı 4 (6) SS Çılgm3(12) 7. KOŞU: F Bolukbaşı (7), P Gunum (2) PP lncıhan (12) S Babareıs(lO) Günün tkilisi: s Koşu 5 7 TabeleBahis: 15 7 10 6 12 ALTILIGANYAN 15 7 10 6 12 8 5 11 Dinarsu'nun hedefiAvrupa şampi>on olma başansını gösteren Dinarsu Futbol Takımı gö/ünü Avrupa'ya dikti. Şamphonluk kupasıvla bir eğlence duzenle\en Dinarsu Bayan Futbol Ta- kımu Itaha'nın Sarduma ^dası'ndaki PolisportKe Flumini Quartu turnuvası- na davet edildi. Dinarsulu bayanlar, şamphonluk peşinde koşuvorlar. Cumhuriyet'in başansı \ Cumhuriyet. Istanbul ve Bursa At Yanşlan'nda verdığı tahmınlerle kazandınyor Cumhunyet 9 hazıran pa- zar gunu yapılan tstanbul At Yanşlan'nda 5/2/1/8/2/3 kom- bmesını doğru tahmın ederek, yanşseverlere 19 mılyon lıra kazandırma başansını goster- dı Cumhunyet 13 hazıran gu- nu yapılan Bursa At Yanşla n'nda da Altılı Ganyan'da 5/5/9/3/6/7 kombınesını dogru tahmın ettı Cumhunyet ı ızle- yerek at yanşı oynayanlar bu kez de 21 mılyon 339 bın lıra ıkramıye kazandılar Altılı ganyan sonuçlan Spor Servisi - Dun koşulan atyanşlannda altılı ganyan 1- 7/9-1-5-17-3 kombınesını bı- lenler 727 540 650 lıra ka- zandılar
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle