01 Temmuz 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 11 HAZİRAN1996SALI HABERLERIN DEVAM Istanbul AB 29 Sınop AB 24 Edırne AB 32 Samsun AB 25 Çanakkale AB 30 Trabzon AB 26 Kocaelı AB 29 Gıresun AB 25 izmır AB 33 Ankara A 27 Manısa AB 35 Konya A 25 Aydın AB 35 Eskışehır A 28 AB 23Denızlı AB 35 Sıvas Adana Mersın Dıyarbakır Şanlıurfa Mardın Sıırt Hakkârı A A AB AB AB AB AB 34 28 31 32 33 30 17 Zonguldak AB 24 Antalya A 34 Van Kars AB 19 AB 20 Butun bolgeler az bulutlu ve açık geçe- cek Hava sıcaklığı değışmeyecek Ruz gar kuzey ve doğu yonlerden hafıf ara sıra orta kuvette ese- cek Londra Pans Roma Berlın Amsterdam Madnd Sofya Bruksel HB PB PB Y Y PB PB PB 20 29 29 26 13 29 29 28 Budapeşte PB 30 Munıh Atına Mılano Oslo Helsınkı Stockholm Belgrad Vıyana Bonn PB PB PB PB PB PB Y PB 33 32 23 22 22 31 27 28 30 s 3 • /* { Mad'd * i v\nT V \ • Moskova • Arkara ( > Taşkent J •Tafıran Moskova Afkabat Almatı Taşkent Baku Bıjkek Tıflıs Kahıre PB PB Y Y Y Y Y AB 12 32 33 34 22 31 24 31 Şam AB 36 Parçalı bulutlu G U N D E M MISTAFA BALB4Y I Baştarafı 1. Sayfada Kanatlarımın Altında" fılmının sansurune ovguler duzdu Once fılmın yasaklanış oykusunu ozetleyehm Fılmın 7 hazıran gunu gosterıme gıreceğı duyurul- du Bunun uzenne Kaysen'de yayımlanan sağ eğı- lımlı "Gundem " gazetesı. 3 hazıran pazartesı gunun- den rtıbaren kampanya başlattı "Bu fılm, Kayserı 'ye gırmemelı " Gazete fılmı gormeyen Kayserılılerı, fılmı kotule- meye çağırdı Kampanyaya destek verenler arasın- da ANAP II Başkanı Hamı Kıranatlıoğlu ıle DSP II Başkanı Kubilay Sönmez'ın de adı yer aldı Nızam-ı Âlem Ocakları da şoyle bır bıldırı yayımla- dı "Fılm gostenlemez, gerekırse guç kullamnz " Kayserı Beledıye Başkanı Şükrü Karatepe de ga- zeteyle omuz omuza hareket ettı Sınemanın sahıbı Onur Molu yu makamına çağırdı ve şoyle dedı "Bu fılmı gostermeyeceksın Gösterırsen sınema- yı elınden alırız " 1580 ve 3030 sayılı Yerel Yonetımler Yasası'nda beledıye başkanının boyle bır yetkısı yok Gundem gazetesı de Kaysenlılerı ıkıye ayırıyor Fılm gostenlsın dıyenler eşcınsel ruhlu, gostenlme- sın dıyenler mıllı şuurlu Ana Britannica da toplatılıp yakılmah... Yasağın oykusu ozetle boyle Karatepe'yı ılk kutlayanlar arasında da malum ba- kan var Guner, şoyle dıyor "8u hareketınız mıllı şuurvmuzun bır ıfadesıdır " Bakan demek kı "şuur" arıyor Burada da şu soru akla gelıyor "Acaba şuuru mu yerınde değil 7 " Bakanın bakanhktakı uygulamalarından da bırkaç ornek verelım - 50 burokratı gorevden aldı, 300'e yakın alt ka- deme personelın yerlerını degıştırdı - Tum çalışanlardan kayıtlı bulundukları, dernek, vakıf ve benzer kurumların adlarını bıldırmesını ıste- dı - Tum gazete ve dergı alımlannı durdurdu (Haklı, KulturBakanlığı'nda gazete ve dergılenn ne ışı var?) "Istanbul Kanatlarımın Altında" fılmının Kultur Ba- kanlığı desteğıyle yasaklanmasının temel gerekçesı şu "Padışah Dorduncu Murat eşcınsel ve sarhoş gı- bı gostenlmış " Osmanlı tarıhı konusundakı yetkınlığını herkesın tartışmasız kabul ettığı bır profesore ıddıaları sor- dum, "Dorduncu Murat onemlı başanlar elde etmış bır kışı Bağdat ve Revan V Iran 'dan aldıktan sonra zafennın anısına Istanbul'dakı Bağdat ve Revan koşklerını yaptırdı" dedı Ardından ekledı "Her ınsanın kışısel kusurlan olabılır Bu, o kışının başansını golgelemez " Ana Britannica ansıklopedısıne baktım Dorduncu Murat'ın sert polıtıka izledtğını, yolsuzluk ve ayaklan- malara son verdığını yazıyor Şoyle devam edıyor "Alkole olan aşırı duşkunluğu nedenıyle genç yaş- ta (28) oldu " Bakana gun dogdu Hemen Ana Brıtannıca'yı da toplatıp bakanlığın bahçesınde yaksın Kullerıyle eğlenır. 'Ormanda büyüyen adam azgını' Agâh Bey hazır bu ışe soyunmuşken bazı tarıhı duzeltmeler de yapabılır Mıllı şuuru yaralayan padı- şahlardan bın de Deli ibrahim Hıç padışah delı olur mu 7 Bu derhal duzeltılmelı Örneöın, bırdızı gudumlu hastane var Onların bırın- den, İbrahim padışahımızın delı olmadığı konusun- da rapor aldırabılır Sonra valıdesultanların Balkanlar'dan Avrupa'dan olması Budayanlış Bu konuda da Içışlerı Bakan- lığı'yla ortak bır çalışma yapıp padışah annelerının Anadolu'dan Avrupa'ya gıden safkan Turk kokenlı- ler oldugu kanıtlanabılır Kayserı'ye donelım Kayserı, MO 2000 yılında Asurlularca kurulmuş bır kent Tıcaret, kokenlennde var Uyanık bılınırler Rıvayet o kı Kayserılıler, kafası çalışanı tuccar yaparlarmış çalışmayanı okuturlar- mış Sevdığım bır Kayserı fıkrası şoyle Muftu Hacı Enver Efendı, kendısıne gelen bır sı- nı baklavayı dostlanyla yıyeceğı sırada, semtten bı- nnın oldugu haben gelır "Hemen doneceğım, bak- lavayı yemeyın, zehırlı olabılır" der ve çıkar Dostlan baklavaya yumulur Sonra da duşunurier "Muftuye ne dıyeceğız?" Bın, "Banabırakın"der Mûftununçoksevdığıtes- tıyıkırar Muftu gelır bakar kı, ne testı kalmış nebak- lava Testıyı kıran durumu açıklar "Su ıçmek ısterken testı kırıldı Hepımız buna çok uzulduk Zehırlıdırdıye baklava yıyelım olelım dedık Olmedık " Yazıyı Kayserılı halk ozanı Seyrani ıle noktalaya- lım "Ormanda buyuyen adam azgını I çarşıda pazar- da seyran begenmez / Medrese kaçkını softa boz- gunu I Selam vermek ıçın ınsan begenmez Âlemı ta'nederyanına varsan I Senı de yanıltırme- se/e sorsan / Bır cım bıle çtkmaz karnın yarsan I Meclıs 'e gelır de erkân begenmez " Stslı k Çok bulutlu Yağmuriu c r "~ v > Sulu kar , GCK gurultulu Polisiıı işlevi tarhşıhyor• Buştarafı 1. Sayfada olaylarda kullanıldığı 1994 yılın- da sadece 83 olayınfaıllen bulun- muş. 809 bombanın faıllen belır- lenememış Yanı bıryerlerebom- ba yerleştırıp gıden her 11 kışıden sadece bırının kım oiduğu sapta- nabılmış Polısın başanlı oldugu ola>lar arasında. kendıne yonelık saldın- lann faıllerının bulunması sayıla- bılır \ınede 1994yılındaguven- lık guçlerı> le gırılen 140çatışma- nın84'uhalâfaılı meçhul Polısın suça karşı kesin zafen sadece bır suç kalemınde belırgın "Pulise mukavemetsuçu" kapsamındakı 2 bın 648 olayın sadece altısı faılı meçhul Burakamtersındenokun- duğunda iseşuortayaçıkıyor Po- lıs. yakalddığı halde kendısıne dı- renen \e kaçan altı kışının kım ol- duğunu bıle bılmıvor O durumda da bu tek kalemdekı zafere bıle golge duşebılıyor 1994 yılı ıçınde soyulan 43 kı- şıden 35*ı, kaçırılan 22 kışıden İ6"sı da faılı meçhul kalmış Bıryıl ıçındemeydanagelen 10 bın 809 oto hırsızlığı olayından 8 bın 360"sındafaıllerbellıdegil O- to hırsızlığı dışında kalan hırsızlık olayı sayısı 59 bın 4 ıken, aydınla- tılabılen hırsızlık olayı sayısı 37 bın 411 de kalmış Nasıl olsa ay- dınlatılamazdcnılerekkarakollara başvurulmayan hırsızlık olayları elbette kı bu rakamlarııı dışında kalıyor Genel toplamda 187 bın 872 asayış olayının meydana geldığı I994yılında51 bın 347 olayın. ya- nı neredeyse olayların dortte uçu- nun faılı meçhul kaldığı ortaday- ken polısın başarı dıye sunduğu tablo, bo>lesıne duşundurucu ola- rak belınyor Aynı polıs hakkını arayan ışçı, memur ve ogrencılerı coplayıp, tartaklayarak gozaltına alırken "şeriat" sloganlannın atıldığı gos- tenlerde sadece uyanda bulun- makla yetınıyor ya da tebessum ederek seyredıyor Coplar. kufûr- ler. hırçınlıklaryennı ncalara. lut- tenlere bırakıyor Bunun bırçok onıegının yaşan- dığı ulkemızde sadece 1996 yıh- nın Nısan, May ıs \e Hazıran ay la- rında meydana gelen olaylardan bazıları şoyle 19 Nisan lsraırınHızbullahor- gutune karşı Lubnan'da gerçekleş- tırdığı operasyonu protesto etmek ıçın yaklaşık 4 bın kışı cuma na- mazının ardından Beyazıt Meyda- nı'nda gosten yaptı Cıhat yemını eden \ e 'Kahrolsun laik. diktatör- tük' sloganlan atan şerıatçılara karşı polıs kuvvet uygularmış gı- bı davrandı 23 Nisan Bırçok yerde Ulusal Egemenlık veÇocuk Ba\ramı kut- lamalan yapılırken aralannda tup- pelı-sanklı 13-14\aşlanndakıço- cukların da bulunduğu bır grup Israıl'ın Guney Lubnan'da Hızbul- lah mevzılerıne duzenledığı Ga- zap Uzumlen operasvonunu pro- testo ettı istanbul Başkonsoloslu- ğu'na kadar \ urıımek iste>en an- cak polıs barıkatı uzerıne Taksım Meydanı na kadar>uru>engrubu polıs sadece seyrertı 26 Nisan Şenatçı gruplar Tur- kıye'nın çeşıtlı yerlerınde Ceçe- nıstan Devlet Başkanı Cahar Du- daye\ ıçın 'gnabicenaze nama/ı" adı altında şerıatçı gostenler \ap- tı IstanbuPdakı gostenlerdede Is- tıklal Caddesı'ne çıkan bın kışılık bır grup. cadde uzennde gı\ abı na- maz kıldıktan sonra sloganlar ata- rakyurudu Pohs hıçbır mudaha- lede bulunmadı 30 Ma>ıs İstanbul"un fethının 543 y ıldonumu nedenış le A> asot- > a \1e> danı" nda toplanan bır grup Ayasofya'nın ıbadete açılmasını ıstedı öosterıcılere > ıne mudaha- le edılmedı 8 Hazıran HABITAT-1I Kent Zır\esı surerken dunvaya seslerı- nı duyurmak ıste\en k'amu ı,alı- şanları \e kavıp aılclerı polıs tara tından dovulerek gozaltına alındı Polıs aralannda gazetetılenn a\ukatlann \e\abanLi delegelerın de bulunduğu bınden tazla kışı\ı gozaltına aldığı olaylarla a\nı sa- atlerde Habıtat Vadısı Taşkışla gı- rışınde tekbıı getırerek gosten \a- pan Doğu Turkıstanlı \e MHP'lı gosterıcılerı sadece sevretmekle vetındı ODP'den polise protesto (stanbul Haber Servisi - Özgurluk ve Dayanışma Partısı (ODP) Genel Başkanı II- fuk Lras kamu çahşanlannın Galatasa- ray'dakı eylemı sırasmda ıl bınalarının po- lıs tarafından abluka altında tutulmasmı pro- testo ettı ve Içışlen Bakanı LlküGüne>. Is- tanbul Salısı Rıdvan Yenişen ve tstanbul Emnıyet Muduru Kemal Va/Kioğlu hakkın- da "bir shasi partinın bınasma giriş-^ıkışı engeHedikİeri" gerekçesıyle suç duyurusun- da bulunacaklanru soyledı Uras. "\ali ve emnivet müdürü derhal is- tifaetnu4idirdedı Uras. dun partısının Beyoğlu ılçe bına- sında duzenledığı toplantıda. Taksım'de meydana gelen olayları degerlendırdı Çok sayıda kışının gozaltına alınmasını kınayan Uras, ODP'nm yasal bır partı olduğunu be- lırttı ve ANAP'a. RP'ye ve DYP'ye ne ka- dar özgurluk tanınıyorsa ODP'ye de o ka- dar özgurluk tanınması gerektığını soyledı Ülkede var olan hükumet boşluğundan ba- zı "gıiçterin 1 " \ararlanmak istedıgmı savu- nan Uras. "Bu karanhk ortamda Mehmet Ağar gibi Kemal > azıcıoğlu gibi si\ asal kim- liklerini 12 Evlul döncmindc işkence örgût- lerint başkanlık etmekle ortava ko\muş ki- şiter, guç ve inisıvatıf ka/anmava çalışıyor" dedı Taksım'de geçen cumartesı günu gorev yapan 4 bıne yakın potısın Kamu Emekçt- len Sendıkalan Konfederasyonu'na (K.ESK) bağlı memurlar. sıyası partı temsıl- cılen. HABITAT'a katılan konuklan ve ga- zetecılen tartaklayarak gozaltına aldığına dıkkat çeken Uras, şöyle konuştu "Kamu çalışanlanna, hak arayanlara kar- şı acımasızca saldıran polis, faşistkri kayırı- yor. A\Tii saatkrdeTaksim'df yürijyuş >apan MHP'likre dokunulmadı. göz y umuloîu. Va- IL aklınca 1 Mayıs'ın acısını çıkanvor. Em- niyet mûdürû ise aklınca gucunu gosteriyor. Türkiy«'nin her zamankinden daha fazla de- mokrasiye ve ozgıirluğe ıhtiyacı oldugu dö- nemde baskı ve /ulmu artdnyorlar. İflas et- nıiş bir hukumetın İçişleri Bakanı butün olanlann shasai sorumluluğunu ustienhor." Basın toplantısının ardından KESK'ı zı- yaret eden Uras, burada gazetecılere yaptı- ğı açıklamada, ÖDP ıl bınasında 'molotof- kokteyli bulunduğu' şekiınde ıddıalann or- taya atıldığını belırterek bır sıyasal partı bı- nasının ızın ahnarak her zaman aranmasının mumkun olduğunu, ancak bunun yenne bı- naya gıren çıkan herkesın gözalttna alındı- ğmı soyledı Uras "Şundan hiç kimsenin şüphesiolma- sın ki her ODP'li, var olan sınııiı ve engelli haklan mutlaka kullanacak" dedı Antıde- mokratık uygulamalan protesto etmek ıçm sakal btrakma eylemınc başladıgmı behrten Uras, eylemin devammı ıse şovle açıkladr "Biztümsiyasal partikriolayı protestoetme- ye çağırıyoruz. \ncak onlar trene bakar gi- bi bakıyorlar. Sakalımı kesip sh asal parti ge- nel başkanlanna yoilayacağım'" ODP Genel Başkanı Ufuk Uras, bırgaze- tecının, "\asal işlem başlatacak mısınız" şeklındekı sorusunu "Tabii ki suç duyuru- sunda bulunacağız. \ncak bu olay furki- ye'dekı sıyasal yaşamın ne hak geldigini gös- teriyor. Yasal sureç falan yttk ki. Her şey ya- sadışı ve sıkıyöncOm donemindekı gıbi işü- yor" dıye yanıtladı îçişleri Bakanı'ndan savunma ANKARA (Cumhurivct Biırosu)-Içışlerı Bakanı Ûl- küGüne>. İstanbul 'dakı hak arama ey lemıne polısın sert mudahalesını ve toplu go- zaltına alma operasyonunu sav unurken kamu çalışanla- rının eylemınde Turkı- ye'nın ımajının hedef alın- dığını one surdu "Kamu Lmekçileri Sendikası Kon- federasyonu'nun, (KESK) Turkiyc'nin imajına menfi y onde etki edebileceği once- den belirlenen boyle bir ey- leminin gerçekleştirilmesine izin veremezdik" dıyen Gu- ney. polısın "kararlu vakur ve tarafsız 1 " bır tutum sergı- ledığını ıddıa ettı Guney. olaylarla ılgılı dun yaptığı yazılı açıklamada eylem sonrasında gozaltına alınanlardan 156'sının çeşıt- lı teror orgutlenne mensup olduklannı one surdu Gu- ney, şunları kaydettı "Kaklı ki, boyle bir eyle- min yapılacağının haber alınmasından sonra, tiım muhataplara ve kamuoy una yönclik olarak İçişleri Ba- kan lığı'nca 7 Haziran 19% tarihinde uyarıcı nitelikte basın açıklaması vapılmıştır. Çunku, bu alanlarda daha once gerçekleştirilmiş olan kitlesel ey lemlerin illegal un- surlarca nasıl istismar edil- diği yaşanarakgorulmıiştur. Bu nedenle 8 haziran gunu için onemli \e etkin guvenlik onlemleri alınarak uygulan- maya konmuştur. İstanhul halkının guvenliği ve esenlı- ği için alınan bu tedbiıierin isabetliliğı veyenndeligi hu- susu, kamuoy unıın takdirle- rine bırakılmaktadır. Kitle- leredonuk tedbııier,riskun- suru yuksek tedbirlerdır. Risk, bu alan içerisınde bu- lunan polis. vatandaş ve dı- ğer meslek gruplarının yanı sıra kamuoy unu bilgilendir- me gibi çok onemli gorevi olan basın mensuplarımı/ için de ay nı olçulerde geçer- lidirr Polısın buolavda geçmış donemlerdekı deneyımle- rınden yararlanarak kararlı sağduyulu taratsız\e\akur bır anlavış içerisınde gorev yaptıgını one suren Guney. açıklamasında şoyle dedı "\ncak, basın mensupla- rımızın işin tabiatından kay- naklanan zorluklar sonucu istenmeyen davranışlara muhatap olnıaları, görevin uzuntulu yonunu oluştur- muştur. Benzeri olaylarda boyle bir durumun yaşan- maması için, polisin daha duyaıiı davranması yonun- de gerekli butun tedbirler alınacaktır. 1 Mavıs 1996 mitingini du/eııleycn tertip komitesinde KESK voneti- cilerinin de bulunması ve sonrasında illegal orgutlerin prov okasyonlany la y aşanan olaylar. hâlâ hafi/alarımız- da ta/eliğıni korumaktadır. htanbul'da yine 1 Mayıs'ta oldugu gibi KESK'in orga- nizesivle vapılmak istenen eylemin içinde ve yonlendı- rilmesinde, teror orgutlerı- nin yer alacağına ve istismar edileceğine ilişkin istihbarı bılgiler doğrultusunda ge- rekli onlemler alınmamış ol- saydı geçmişteki acı olayla- rın bir ben/erinin daha ya- şanacagı hususu değerlendi- rilmiştir." Guney meydana gelen olaylar sırasında gozaltına alınan kı^ılerden I56sınm DHKP-C PKK TDKP, TİKKOveMLKPgıbı teror orgutlenne mensup olduk- lannı ve benzer olay laraka- tıldıklarının belırlendığmı bıldırerekbu durumu kamu- oy unun takdırıne bıraktıkla- rını kaydettı Guney w YüceTürkmille- tinin ve İstanbul halkının huzur ve sukûnunu bozma- va hiç, kimsenin hakkı yok- tur. Bu gibi kanun ve nizam tanımak istemeyen hiçbır tu- tum ve davranışa asla izın verilmevecektir" dedı Erdem: Sivfl sıkıyönetim uygıılamyor • Baştarafı 1. Sayfada ney ın "Eykm Turkiye'yeitibarkaybettir- meyi hedefliyor" şeklındekı yorumlarının da gerçeğı yansıtmadığını vurgulayarak şovle konuştu -\ aptığımız ey lemin siyasal sonuçlarının, demokrasıve kapalı, militarist politikaların ve bu politikaları uygulayan kadroların çı- karlarına ters olması, Türkiye'nin aleyhin- de oldugu anlamına gelmez. Tam tersine Turkiye'yi 21. yuzyıla taşıyacak, insan hak ve ozguriukleri ile kucaklaşacak, toplumsal bir harekettir. Çunku bizler bugun dunya- da barış, demokrasi hareketleri ile ulkemiz- deki banş ve demokrasi ozleminın dunden çok daha fazla iç i«je geçtığının bilınci içeri- sındey a. Başka ulkelerde olan haklann biz- de olmamasının kabul edılebilir hiçbir ma- zereri voktur. l y durulan ma/eretler ise ken- di koltuk ve çıkarlarını konımak isteyenle- rin demagojUeridir." Erdem, 8 hazıranda go- zaltına alınan 250 kamu emekçısının halen Gayrettepe Asayış Şube Mudurluğu'nde. 9 hazıranda tstanbul Emnıyet Mudurluğu onunden gozaltına alınan 36 kışının ıse Şeh- remını Karakolu'nda bekletıldıklenne dık- kat çekerek hemen serbest bırakılmalannı ıstedı KESK Ankara Şubeler Platformu. dun Kızılay 'da Zafer Çarşısı onunde bır saatlık oturma ey lemı gerçekleştırdı Yaklaşık 300 kışılık bır grubun katıldığı eylemde. "Söz, yetki. karar çalışanlara" ve u Yaşasıniş,ek- mek. özgurluk mucadelemiz" sloganlan atıldı Yapılan açıklamalarda, polısın goste- ncılere yonelık tavn kınanırken bır konuş- macı. "\daleti \ğar'ateslimetmişseniz,asa- yişi Guney 'e, kulturu Guner'e. 12 milyonluk bir kenti de Yazıcıoğlu'na teslim etmişseniz, demokrasiyi daha çok beklersiniz" dedı Platform adına yapılan açıklamada da son yaşananlarla hukuk dev letı ve demokrasının safsata oldugu. ulkenın "polis de>leti" an- layı^ıylayonettldığı \ urgulanarak. "500 bin kamu emekçisini temsil eden KESK'in ge- nel başkanı ve yöneticileri once coplandı. sonra da suruklenerek gotüruldiı. Görünen o ki kaş yapay ım derken göz çıkanhnış, ka- mu emekçilerinin haklı taleplerini kamu- oy una duy urmasını engellemekle, iş yapatım derken, butun ulkelerin temsilcilerine ve ile- rişim araçlannın yayınlarıyla dunya halkla- nna rezil olunmuştur" denıldı Olaylar sırasında polısın gazetecılere yo- nelık tavn eleştırılırken "Basın emekçisi yalnızdeğildir" ve "Özgür basın susturula- maz" sloganlan atıldı Tutuklu \e hukumlu yakınlan da oturma eylemıne katılarak kamu çalışanlanna des- tek verdıler Eylem sırasında polısın aldığı yoğun guvenlik onlemlen dıkkat çekerken gosten olaysız sona erdı HABITAT ITde de eylem İTU Taşkışla da yerlı ve yabancı sıvıl toplum kuruluşları tarafından duzenlenen protesto gostensınde gozaltına alınanlara her gün yenılerının eklendığıne dıkkat çek- ılerek tutukluların bır an once serbest bırakılmalan ıstendı "Lütfen, Tiırk polisi dışında herkes otursun" çağnsı uzerıne protestocu topluluk 15 dakıka sureyle otur- ma eylemı yaptı Ayrıca sabah saatlennde de tum dunya kadınlanna destek amacıyla kadın delegelerellennde mumlarla kampus bahçesınde toplanarak şarkılar soyledıler Avrupa Bırlığı Heyetı Başkamekılı Paolo Coppini, dun duzenledığı basın toplantısın- da, yaşanan olaylaria ıigılı olarak dıplo- matık kanallara bılgı aktanldığını gerekli ınceleme ve tepkının bu kanallardan gerçek- leştınlebıleceğını belırttı ÇağdaşGazetecılerDerneğı (ÇGD), An- kara"da yapılan 13 olağan genel kurulunun ardından yayımladığı bıldınde, Istanbul'da bır gun ıçınde çeşıtlı toplumsal gostenler- de bını aşkın gozaltına alınmasını "düşun- ce, anlatun ve örgütlenme özgüıiüğiıne teh- dit" olarak nıtelendırdı TZD Genel Başka- nı İbrahim Yetkin gozaltına alınan kamu çahşanlannın hemen serbest bırakılmasını ısterken Harb-İş Genel Başkanı İzzetÇetin de. "Kamu emekçilerinin,şiddet uygulana- rak gozaltına alınması. Turkive'de demok- ratik hak ve ozguıiuklerın kısıtlılığına yeni bir kanıt daha oldu" dıyerek tepkısını dıle getırdı Petrol-tş Sendikası Genel Sekreten Man- sur Burgucu polısın tutumunu "Llkemizi uygar dünyadan soyutlanıak isteyen zihni- yetin uninıi" şekiınde yorumladı CHP Istanbul II Başkanı Mehmet AliOz- polatda bır yazılı açıklamayla olayı protes- to ettıklennı açtkladı Ozpolat "Bilinmeli- dir ki vabancılara rezil olan, iılkenin onurlu halkı değil. devleti temsil edenlerdir. Insan- larına karşı bu kadar hoyratça davranan tum bu ikiyu/lu sorumlulan protestoediyo- ruz" dedı Istanbul Eczacı Odası Vonetım Kurulu adına açıklama vapan eczacı Mustafa Tu- runç demokratık hakkı kullandırmak iste- meyen sıyasal ıktıdarlann bu son olaylarla gerçek vuzlennı ıs ıce ortay a ı,ıkardığını be- lırttı tstanbul tşçı Sendıkaları Şubeler Plat- formu da ışçı sınıfı ve kamu emekçılennın dığer kesimlennı de ıçıne alan bırleşık bır mucadeley le bu tur saldırılara karşı koy mak gerektığını dıle getırdı Turk Dışhekımlen Bırlığı Genel Başkanı Celal Vıldırım. vaptıgı yazılı açıklamada devletın bazı organlarının kendı başina buyruk. yasa ve hukuk tanımaz bır şekılde hareket ettıklennı belırttı 525 kişi serbest KESK'ın evlemı sırasında gozaltına alınan toplam 550 kışıden 525"ı serbest bırakıldı tstanbul Emnıyet Mudurluğu"nden alınan bılgıyegore 2911 sayılı Toplantı veGosterı Yuruy uşlerı Kanunu'na muhalefet ettıklen gerekçesıyle gozlem altına alınan ve kım- lık tespıtlen yapılıp parmak ızlen alınan 550 kışıden 54"u aynı gun. 185 ı oncekı gun. 286 kışı de dun serbest bırakıldı Çeşıtlı suçlardan dolayı aranan. kesınleşmış hapıs cezaları bulunan ve asker kaçağı oldugu tespıt edılen 25 kışı hakkındakı îşlemlerın ıse devam ettıâı bıldınldı Acıkoturumda konuştu Koıııili: Köklü değişim şart Niğde'nin Neron'u, bu kez AksarayMa 10 ev yaktı Cezaevleri için talmtlu eylem ANK.\R.\ (Cumhuriyet Burosu) - Turk Sanavıcılen \e Işadamlan Derne- ğı (TLSİAD) Başkanı Halis Komili Turkı\e de toplumsal uzlaşmanın sağla- nabılmesı ıçın sıva^al toplumsal zemı- nın kokten deâışmesı uerektıcını sovle- dı TLSt\D Parlamento İşlen Komıs- yonu nca dun duzenlenen "Demokratik Toplumlarda İş Dunvası-Parlamento İlişkileri" komılu dı,ıkoturumda konu şan Komılı ^Nrupadakı îsadamlannın sıyası kararlardakı etkınlıklerını anlat- tı TLSİAD ın \\ıııpa Sjııav ı \e i^\t renler K.ontederasvonları Bırlıgı nın (L'NICt) uvesı olduğunu belırteıı Ko- mılı bu kurumun \v ı upa Paı lanıento- su ve Avıupa Bırlıüı oıganlarının \er- diklen tum kararhnn n,ınde okluaıınu bıldırdı Komılı Turkıyede sıyası ıktı- dann karar alma mekanızmalarını gun geçtıkçe daralttığını belırterek şoy le ko- nuştu "Mumkun olan en geniş katılımı hedefleyen bir sistemi benimsemek ge- rekivor. Bugun yerleşik olan sivaset an- layışu toplumun geniş kesimlerinin sivil toplum orgutleri aracılığıv la si\asete ka- tılmasına, karar alma sureçlerine etkıde bulunmasına pek sıcak bakmıvor. Hat- ta bunu biraz tehlikelı savıvor. Toplum- sal uzlaşmanın sağlanması için oncelik- le hugunku siyasal. toplumsal /erninin kokten değişmesine ıhtıvaç var." D\ P Isparta Mılletvekılı \ykon Do- ğan ışadanılannın de\leiın nuıdahale- sıııı heııı istedıklennı hem de mudıhe- leve sınıı çızdıklerını belırterek "IK'v- let işadamlarından, işadamlan da dev- letten v azgecemez" dedı \KS\RAV (Cumhurivet)- Nığde'de evlenn çatısını ateşe veren ve halk arasında Neron olarak adlandmlan kundakçı, bu kez Aksaray "da faalıyete geçtı Kenttekı 10'dan fazla ev ın çatısını ateşe veren kundakçı ıçın polıs alarma geçtı Nığde'nın Neron'u. bu kez \ksaray "da Hamıdıye ve Zıncırlı mahallelerı ıle çevresınde 10'dan fazla evın çatısını ateşe verdı Aksaray da oncekı gun art arda yangın olavlarının ortay a çıkmasından sonra Nığde polisi ıle temas kuran \ksarav polisi kundakçının daha once hazırlanan robot resmmı ıstedı Gorgu tanıklannın ıfadelen ve yakma teknığının buyuk benzerlık gostermesı, her ıkı ılde de çok sayıda yangına yol açan kundakçının aynı kışı oldugu şeklındekı tahmınlen kesınleştırdı Poiıs ve ıtfaıye \enı kundaklama olaylanna karşı alarma geçtı "Neron'un Nığde Emnıyet Mudurluğu'nce hazırlanan robot resmı de çevre ıllerdekı emnıyet mudurluklenne fakslanarak yakalanması ıçın onlem alınması ıstendı Nığde Emnıyet Mudurluğu yetkılılerı kundakçının 20-25 vaşlarında. esmer. 1 70-1 75 boylarında ve zayıf olduğunu belırttıler \NK\RA (Cumhurivet Bürosu) - Açlık grevınde bulunan tutuklu ve hukumlu yakın- lan. çocuklannı sonuna kadar destekleyecek- lennı belırterek devletın cezaevınde bulunan sıyası tutuklulara savaş ılan ettığını ılen sur- duler Ozgürluk ve Dayanışma Partısı (ODP) Ankara 11 Başkanı Haydar llker, sıyası tutuk- lu ve hukumlülerın 33 cezaevınde surdurdu- ğu açlık grevlenne destek vermek amacıvla ımza kampanyası başlattıklannı belırterek top- lanan ımzalann 17 hazıran tanhınde Adalet Bakanlığı'na sunulacağını soyledı Tutuklu ve hukumlu yakınlanndan oluşan yaklaşık 50 kışılık bır grup dun Ankara Mer- kez Kapalı Cezaev ı onfınde duzenledıklerı ba- sın açıklamasında devletın cezaevınde bulu- nan sıyası mahkumlan "onursuz.dus.kun. kı- şiliksiz ve sadece emirlere uyan bırey ler haline getirmeyi amaçladığı^nı one süıduler Yakla- şık 50kıijilıkgrup basınaçıklanijsıııınaıılın- dan Eskışehır t Tıpı C ezjev ı nı siıngcieyen bır u tabut"uyaktılar Aıleleradına yapılan açıklamada vetkılıle- rın çocuklanna karşı "engelişkin işkence von- temlerini uygulamakta tereddutetmcdıği" one surüldu \akmlan ıle gorusebılme taleplennı ıçeren dılekçelerı cezaev ı sav cılıgına veren aı- leler daha sonra sessızce dağıldılar Bu arada Istanbul Bavrampaşa Cezaev ı onunden gozaltına alınan bır grup sendıka v o- netıcisi dun Derı-lş Sendikası Genel \1erke- zı nde basın toplantısı duzenleveıek "sivasal iktidann cezaev lerinde olum sınınna gelen aç- lık grev lerine karşı duyarsıztığını nefretle kına- dıklannı" belırttıler Buca evlemcileri davası Bu arada geçen vıl Buı.a Cezaevı onunde gozaltına alınan *)ua\ ukat ^2 sanıkla ılgılı da- vakararabaglandı Mahkeme 5 vıla kadar ha- pıs istemıvle yargılanan sanıkların eylemını suç sav madı Sanık a\ ukatlanndan Nedim De- ğirnıenci muvckkılını doven polısler lıakkın- da maddı \e manev ı tazmuı.ıt da\ası asaı jgı nı vedosyayı Avrupa İıısan Hakları komısyo- nu na «otureceöını sovledı OLAYLARIN ARDCNDAKf GERÇEK I Baştarafı 1. Suyfada sııreci ıııınıi \atu birze- minde ileriiyordu. Barıs surecinin \ara al- nıası, fsrail'le Arap iılkele- rıniıı arasımn a^üması kar- ştsında Turkiye-İsraıl ı'yfcır- liğine bukış da değışti. Son anda bir değişiUik oimazsa, İsraıl Cıımlıur- ba^kuıu E:u \\<.ı:mannbu~ gun Tıırkhe've gelıvor. H4BIT4 T-İl zirvesine katı- luLük olan Heızmann, Cıınılıurbaşkunı Sıık ı nıan Dcmıı c I 'le de gorüşet ek. Tıırkı\ e-lsraıl ilişkileri sadete ashen alanda değil, otekı alanlarda da ilerlivor. 4rapdun\a\ı ıahat\ız olııyor di\e, bu ışbirliğin- ıleıı vazgeçenıeyız. 4mak iibırlıt>min bo\utlarınm irap duınasından ve Tıır- kn e kamuoy undun gizlen- ıııesi sonı i^aretleri doğu- rıı\or. Türkiye, Ortadoğu 'da taıat^ı: politıkaizleyerek Arapları \e hrad'i tumııy- le karşısına almadan btıgu- ne geldı. Bolgedeki dengelerin sü- rekli değışmesi. polıtikamı- zııı da haklılığını ortaya koydu. hrail'le ili^kilcri !>m lendirirken konunun hıı ı anını sıırekligöz onun- de tutmukta \arar var. • • • Sınırötesi I Bu^tarafı I. Sayfada rını belırlemc menzılı ıle ge- (.e-gunduz ve herturlu hava koşulunda havadan yer he- detını tespıt edebılıyor Ra- darlarca belırlenen hedefler tuzeılevuruluyor Bıraske- rı uzman Cumhurivet'e yaptığı değerlendırmede, soz konusu radarlann hede- fı yuzde 100'e yakın kesın- lıkte belırleme ozellığıne sa- hıp olduguna dıkkat çekerek şu goruşu dıle getırdı "Havadan yer misyonu bi- ze buyuk guç vereceL Bizim çev remi/deki komşularda yerden yere fûzeler var. Or- neğin Suriye'nin yerden ye- re hedefleri tespit eden Scud fiızelennın yanı sıra havadan yer hedefinı tespıt eden Sam fü/elerı bulunuyor. F^4'lere takılacak radarlar sayesin- de, Suriy e ya da benzer fiıze- lere sahip komşuların hava savunma sistemleri menzili- ne girmeden, vani 25 kilo- metreye girmeden, 50 ile 60 kilometre topraklarımızın içinden karşı hedefı vurma yeteneğine kav uşacağız." IAI tekeli kınh\or İsraıl L(,ak Sanavılerı (I- Al) fırmasının gerçekleştı- receğı Turk Hava Kuvvetle- n nın (THK) envanterınde- kı 54 adet F-4 uçağının mo- dernızasvonu projesınde. yerlı ortaklı Mıkes tırnıası- nın da uçaklara takılacak elektronık savaş sistemlen- nın oncelıklepasıtradarsis- temlerını yapnıası yolunda Ankara'da olumlu eğılım çıktığı oğrenıldı Amerıkan tırmalarının da ış alacağı F- 4 modernızasyonu projesı uzennde boylece İsraıl ın anayapıni(.ı fırması IAI nın tekelının kmlması beklenı- yor Turkıye'de ılk kez Ame- rıkan Loral ortaklığıyla elektronık savaş sıstemını ureten Mıkes fırmasının. F- 4 lerın elektronık savaş sıs- temlerınııı vapımı ıçın daha once verdığı teklıfın venı- den gundeme geldıgı de kaydedıldı Halen Turk F-16 uçakla- rının seyrusefer sıstemını yapmakta olan Amerıkan Lıtton fırmasının modernı- ze edılecek F-4 ler ıçın de aynı sıstemı yapması bekle- nıvor Turkıye nın IAI nın bun- yesındekı Elta tırmasından daha once tanesi 880 bın do- lardan satın aldığı aktıf pod- lann (duşman radannı kanş- tıncisistem (kalan 34 adedı- nı almaktan vazgeçtığı de belırtıldı Mıkes tımıasının İsraıl tıımasındandahducu- za bu podları vapma guven- cesı verdığı oğrenıldı tsraıl hukumetının israıl bankdlarma kredı gaıantısı verdığı F-4 uçaklanııın mo- dernız.ısvonu pıoıesının lı ıidiism.ını konıı^unddkı go- nı^melerde de son jşamaya trelındıûı belırtıldı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle