30 Haziran 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA 11 HA2İRAN 1996 SALI f eİİTfl96 AVRUPÂ FÜTBÛL ŞAMPİYONASI A Milli Futbol Takımımız, Hırvatistan önünde ilk sınavmı veriyor Diiş ve gerçek bu maçtaNOTTING- HAM(Cumhuri- jet) - \e Avrupa Futbol Şampıyo- nası Fınalle- n"nde Turkıye, ılk sınavını bu- gun \enyor Rakıp Hırvatıstan. stat Nottıngham Cıty Ground başlama sa- atı 21 30, hakem ıse Isvıçrelı Serge Muhnıenthaler. Bu akşam Turkıye belkı en uzun gecesinı yaşayaeak Herkesm tek dı- leğı kolav gelmedığımız fınallerde ı> ı bır mucadele vermek \e Avrupa'ya futbolumuzu gostermek Mıllı takımda moraller oldukça yuksek Ingıltere'yeayakbastıgından ben mıllılen yalnız bırakmayan gur- betçılenmız. desteklerınıdevamlı sur- durduler K.afilemızde ıse \TJzler mı- Nottingham'ın City Ground Stadı'ndaki karşılaşma TSİ 21.30"da başlayacak. îs\içreli Muhmenthaler'in yöneteceği maçı çok sayıda Türk seyirci izleyecek. luyor Herkes Hırvatistan karşısında alınacak galıbıyet sonrası lıderlığı du- şunuyor Amakımsehavayagırmıyor Yanı mıllıler ışın bılıncınde Bu arada Turkıye'nın de devamlı tanıtımı vapılıyor Maçlann oynana- cağı Nottınghjm şehrınde dun bır 'Turk GuntT duzenlenerek ulkemı- zın tanıtımı yapıldı Ozellıkle turızm beldelerıne dıkkat çekıldı \e tatıl ıçın Turkıye en uygun yerlerden bırı ola- rak belırtıldı Cıty Ground Stadı'ndakı Turkıye- Hır\atıstan maçını vaklaşık 11 bın Turk seyırcısı de izleyecek Maç ıçın Nottıngham'a akın eden Turk se- yırctlerden bıletı olma>anlar kara- borsa bılet peşıne duşerken Ingılız polısı de sahte bılet ıçın seyırcılen uyardı Karşılaşma on- cesı stat çe\ resınde genış guvenlık on- lemlerı alınacak Ayrıca lngılızce bıl- meyen Turk seyırcılenn stattakı yer- lennı kolavca bulabılmelerı ıçın bazı merkezlere Turkçe lehvalar kondu \enı kurulan ve dağılan \ugoslav- ya'nın futbol ekolunu Boban, Suker, Bokstç gıbı futbolcularla surduren Hırvatistan da bugunku maça ıddıalı hazırlandı Onlann da tek hedefı ılk kez katıldıklan turnuvada en az çey- rek fınale çıkabılmek Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim, Hırvatistan maçından umutlu '60 nıîlyon için oynayacağız'Futbolculara Hınatıstan'ın zayıf yönlennı bır kez daha anlatan teknik dırektör Terım. "'Fınallere nasıl geldıysek çeyrek fınale de öyle çıkarız" dedı. NOTTINGH AM (Cumhuri>et)- < A) Mıllı Futbol Takımımız gerıve saymaya başladı Tarıhındeılkkezkatıldığı Avru- pa Futbol Şampıyonası fınallerınde ılk maçını bugun Balkanlar'ın •>eni'takımı Hırv atıstan'la ovnay acak mıİlıkr şımdı- den karşılaşmanın havasına gırdı Teknik Dırektör Fatih Terim dun ge- ce tutbolcularla otelın toplantı salonun- da saptığı toplantıda "Hem kendiniz hem de 60 mihon Turk insanı için o> na- \ın. Buraya nasıl geldıyseniz gruptan da çeyrekflnaleoyle çıkarsınız. Korkacak. çekinecek bir şey yok"dedı Basin mensuplarıyla yaptığı sovleşı- de "•Turkiye surpriz yapar mı" >ek- lındekı bır soruya 'Kazanmamız surpriz sayılmamalı.Turki>eciddi bir takım"yanttı verdı Terım ayrıca Hırva- tistan ıçın yapılan "generaller" benzet- mesıne de. "Bakalım yarın (bugun). generaller mi yoksa askerler mi kaza- nacak goreceğiz" bıçımınde karşılık \erdı Turkıye'nın ulke dışındakı oy uncula- n kadrosunda bulundurmayan tek ekıp olduğuna da değınen mıllı takım teknik dırektoru "Avrupa'nın en iyi 16 takı- mı arasına girdik diye kendimizı ba- şarılı say ıp maçlara ov lesine çıkmava- cağız. Neden ilk sekiz, neden ilk dort, neden ilk iki olmasın"' dedı Futbolcuları maça motıve etmek ıste- yen Tenm. son antrenmanda Hırvatis- tan ın zav ıf N onlerını bır kez daha anlat- tı Ancak bugunku maçta kımınoynayıp kımın o\namayacağını bırturlu açıkla- madı kapılarını tarattar ve basın mensup- larına kapayan mıllı takımda sıcak ha- vanın da etkısıvle çahşma temposunu du^uren Teknsk Dırektör Fatih Tenm yardımcısı RasimKaratutbolculan m ıs stresınden uzaklastırmak ıçın ellennden gelen her>eyı vapıvor Taraftar akını Mıllı takımın kamp vaptıgı otel 2 gun- dur Turk seyırcılerın akınına ugradı Teknik Dırektör Fatih Terım sevırcıle- rın moralını bozmamak ıçın dune kadar herhangı bır yasak getırmedı -\ncak maç gunu yaklaştığı ıçın guvenlık go- revlılerıne "Kimseyi istemiyorum" dı- yen mıllı takım <,alıştırıusı. dunku çalı>- mayı "kapalı kapılar"ardında vaptırdı Rüştü'yii izlhoriar •\\rupali menajerlerTurkıvedeadın- dan sikça sozenıren Fenerbahçe ve mıl- lı takımın ba^arılı kalecısı Ruştu Renç- ber ı bugunkü Hırvatistan maçında ya- kın takıbe alaeaklar Fair-p)a> için imza Mıllı takım tutbolcularından Oğuz, Ogun, Hakan taır-plav ıçın ımza atar- larken. \bdullah da ımzaladıgı torma- ları bır açık arnırmada satılmak uzere yardımlara muhtaçlarderneğıne hedıye ettı G Ö R Ü Ş / MAHMIT SERT Hırvatistan uyumlu orkestra Eskı Yugoslavya'dakı savaş acıların yanında futbol dunyasına yepyenı bır ekıbın çıkmasına neden oldu, Hırvatistan Ingılızler onlan ruya takım olarak nrtelendınyor Fut- bollarını Yugoslav ekolunun bır parçası olarak değer- lendırebılırız Şu anda Ingıltere kadrosunda yer alan al- tı yedı futbolcusu 1987 yılında Avrupa Gençler Şampı- yonu olan Yugoslav ekıbınde yeralmıştı Hırvat oyuncuların dıkkatı çeken ozellıklerı çok hızlı çabuk ve guçlu fızıklerının yanında Guney Amerıkalı futbolculara ozgu top teknığıne sahıp olmaları Hırvat Futbol Federasyonu'nun FIFA'ya katılması çok yenı 1992 Ancak kadrosunda yer alan Boban. Suker, Prosıneckı gıbı bır çok oyuncusu Italya, ispanya ve Fransa gıbı Avrupa'nın guçlu lıglerınde yıllardır oynu- yorlar Hırvatistan takımı oyun alanına 3-5-2 şeklınde dızılmesıne karşın futbolcularının olağanustu yetenek- lerı nedenıyle -savunmada ve ataklarda- pozısyonların gerektırdığı sayıda adamla çoğalıp kolayca taktık de- ğışıklıklerı yapabılıyor Kalede Ladıç çok kahtelı bır oyuncu Yer tutuşu ve refleksle- ——^^——^^— n mukemmel Orta alanda yer alan Prosı- neckı, Asanovıç. Bobın, Jarnı ve Jurgevıç gerek bıreysel ge- rekse takım taktığını uygulama- da çok başanlılar Ancak orta sol kenarda oynayan Jurgevıç olağanustu hızı ve çabukluğuy- — — ™ — — ^ ^ ~ la bu bolgeden rakıp savunmaları delercesıne yıpratı- yor Asanovıç ıse takımın beynı Kısa, uzun mılımetrık paslarla oyunu yonlendınyor Her ıkısı de Avrupa'nın ye- nı yıldızları olabıhr Hırvatlar genel taktık planlarında sa- vunmada oyunu kendı yan alanlarında kabul edıyorlar Yardımlaşmalı adam ve alan kontrollerınde başanlılar Ancak bu baskı anlayışlannda devamlılık yok Topu rakıpten kapıp atak hazırlıkları başladığında sankı futbolculara sıhtrtı bır değnek degıyor Uyumlu bır orkestra gıbı bırbırlerını tamamlayan hareketlerle pas- laşırken hıç beklenmedık bır anda boşaltılan alana atı- lan bır topla gol pozısyonlarına gırebılıyorlar llen ıkılıyı oluşturan Boksıç ve Suker'ın yırtıcı stıllen- nın yanında gol vuruşlanndakı ustalıkları kolayca sonu- ca ulaşmalannı sağlıyor Ama Hırvat takımında herkes her an gol atabılecek konumda Bunun nedenı oyun- cuların -top nerede olursa olsun- oyun alanının her ye- rınde hareket halınde hazır olmaları Oyunun yonunu ters taraflara atılan toplarla degıştırılmesı, rakıp savun- maların dengesını bozduğu gıbı gol pozısyonlarının oluşmasını sağlıyor Hınatıstan'ın. Boksıç. Boban, Prosıneckı \e Şuker gıbı gol avakları \ar Finallcrdeki gol ümidimi/ Hakan, antrentnan bitımınde KUÇUK bır hayranına ıım/a \erdi. TEHLtKELt CIMARTESİ Hooliganlar savaşacak îskoç hoolıgan, cumartesı gunku tngıltere-Iskoçya rrulliı maçında. Ingılızlerın oturduğu tnbune sızarak kar^ı tarafın hoolıganlarını ıçerden v uracaklarını açıkladı LONDRA (Cumhuriyet) - Ingıltere'nın gelecek cu- martesı gunu VVembley "de oynayacagı İskoçya maçı on- cesınde guvenlık onlemlerı gozden geçınlırken lskoç hoolıganlarının da bu karşılaşma sırasında lngılız taraf- tarların arasına sizıp olay çıkarmaya hazırlandıkları bıl- LONDRA MEKTl BU / Z\FER UUPKIRL! Boş tribünler Ingilizleri şaşırttıLondra'dakı ılk maçı ızledıkten sonra hayal kırıklığına uğrayanlar pa- zar gunu bırbınnden guzel karsıliış- malarla "Vine de futboldan anlayan birkaç ulke \ar" dıverek onumuzde 20 gun ıçınde umutlanmakta haklılar Mmanlann favon gostenlmeyı hak eden herzamankı performansı. Porte- kız'ın ızleyenlere parmak ısırtan \e ancak dunyanın en ıvı kalecısı Danı- markalı Peter Schmeichel tarafından durdurulabılen muhteşem tutbolu ve Bulganstan-tspanya maçındakı mu- cadelecı ruh. •Vrupa 96 ya zaman ve para avıranların yureğıne su serptı \ncak Avrupa 96 organızatorlennın pek keyfı verınde olmasa gerek Her buvuk spor olayının açılıs torenınde tıklım tıklım gorulmeye alışılan trı- bunler \Vemblev dekı ılkgun açılışın- da bıle. birkaç yuz kısılık bosluklarla sirıtıvordu Pazar gunu Leeds ın El- land Road. Mancherdakı Old Traf- ford \e Sheffıeld"dakı Hillsborough stadları da 5'er 10 ar hatta 15 er bın kısılık bosluklarla vapılan maçlara sahne oldular "Biletler kapış kapış... Aman geç kalmaym" çıglıklannın bır kandırmacadan ıbaret olduğu ortaya çıkarken tngılızlerın organızasyon ye- tenegının ne kadar dunya standartla- nnın altında olduğu da bır kez daha kanıtlandı \merıka 94 Dunya Kupasi nı anımsavanlar çok ı\ı bılırler Fınaller oncesinde ~\merikalılar futbolun F'sinden anlamazlar. Hatta bu ulkede futbol finallerı vapılacağından bile yıızde 80'inin haberi yok*" denırken butun maçları kapalı gı>e ovnatan or- ganızasyon. herkese parmak iMrtmış- tı Hem A.merıkalılar hem de on bın- lerce kılometre oteden uçup bırbınn- den bınleıce kılometre otede statlan dolduran futbolseverler bu kez nere- de ' Futbolun beşığı Ingıltere'de "fut- bol vatanına geliyor" ^arkıları arasin- da boy lesine guzel bır havada statla- rıdolduramay an Ingılızler bır de çey- rek tınale kalamazlarsa 19hazıran- dan sonra lsteyen Londra'ya gelsin. \\emblev e bıletlerın neredev se beda- v a dağıtıldığını goımek hıç de surpriz olmaz Peki bunun nedenleri ne? Bır kere bılet dağıtım ve satıs sıste- mının son derece karmasık ve sozum ona sikı disiplın altında y apılması. tu- nzm sırketlen ıle ılışkılenn ganp ılke- ler uzerıne oturtulması, guvenlık kay - gılarıılekomıkonlemlerahnmasıbu- yuketkenoldu \yncaaralanndaTur- kıye. Bulgaristan gıbı Avrupa Bırlığı uyesi olmayan ulkelenn \atanda^lan- na \ ıze kisıtlamaları getırılmesı v e bm dereden su getırerek v ıze v enlmesi de caydıncı nedenlerarasında Hoolıgan umacısının abartıldığını da unutma- mak gerek Tabıı bır de bılet fıyatlannın astro- nomık olması ve telev ızyonlann her maçı naklen yayımlaması da statlar- dan uzak durmanın bır nedenı say ıla- bılır Bırturnuva duzenlıyorsunuz, ta- bıı kı astronomık masrafîar edıyorsu- nuz Ama bır de astronomık sponsor- luk ucretlen altyorsunuz tlle de ast- ronomık kar edeceğım dıv e ısrar eder- senız, bu bıletlen bov lesine y uksek fı- y atlarla satarsınız v e mıllet de telev ız- vonba^ında ızler Hakem dünyası, milli takım futbolculannı Hırvatistan maçı öncesi uyardı 'Türkiye'dekigibi oynarlarsa biteriz' ARİFK1Z1LV\LI\ Hakem dunyası tarıhınde ılk kez Avru- pa Futbol Şampıyonasi tınallennde muca- dele etme hakkı elde eden (\) mıllı futbol takımımızı uvardı "Türkiye üglerinde w- nadığuuzgibioy namayın.Yoksa yanarsuuz." \\embley Stadı nda cumartesı gunku In- gıltere-tsv ıçre maçıy la start alan 10 \\ ru- pa Futbol Şampıyonasrnm grup maçlann- da hakemlenn hemen her sert v e centılmen- lığe ters duşen harekete 'ihtar ve ihraç" ka- ran vermesi uzenne bugûn Hırv atıstan ma- çına çıkacak ( \) mıllı futbolcuları uyaran hakem hocalan "Centilmenlik dışı en ufak hareket vapıp topa değıl de rakibe sortlik ya- parsak ikincu uçuncu maça çtkaracak adam bulamayız'"dedıler Hakem dunyası. ozel- lıkle sav unmada gorev alan BüJenCAlpay \ e Recep'le ıtıraz etmeyı 'huy'halıne getıren Sergen'ın san ve kırmızı karta en yakın a- dav olduğunu da bıldırdıler Bırdonem MHK. Ba^kanhğı yapan unlu hakem hocası Ertuğrul Dilek.futbolcuların Turkıyede 'istedikleri gibi'oynadıklannı belırtırken *Ama İngiltere'de bu kadar ra- hat olamayacaklar. F1F\ ve L EFA'nın taü- matlan var. Hakemler affetmivor. \cıma- dan san ve kırmızı kartlan çıkanvorlar. Biz FatıhTenm iuyarmıştık.Odafutbolculara gereken şeyleri soy lemiştır inşallahAoksa 2. maçaçıkacakadam bulamayız'dıve konu^- tu FIFA kokartlı eskı hakemlerden Ozcan Oalda Dılek'le aynı goru^ü payla^tı Avru- palı hakemlenn ozellıkle arkadan vapılan hareketlere kesınlıkle goz yummadıklannı belırtırken "İşte gorduk; Bulgaristan ve İs- panya maçındaki ihtarlar. ihraçlar ne ka- dar kolav veriliyor. Eğer kurallara uvmaz- sak başımız derde girer. Savunnıa eleman- lanmızın dikkatli olması gerekır.~dedı Ser- darÇakman ıse ozellıkle ıtırazlar nedenıy- le mıllı takımın Ingıltere'de zorlanacağını açıkladı Çakman şöyle konuştu "'Bizde yonetkilerin desteğini arkasına alan futbol- cular, her harekete itiraz etmeyı adet haline getirdiler. \ma gorduk ki İngiltere'de en u- fak itiraz yok. Bizimkılcr eğer itiraz ederse -ki etme oİasılıklan yuksck- hemen ihtar ve ihraçlar gelir. Buradakı gıbı ovnarsak bite- dınldı Bu konudakı ıtıraf dunku Sundav Tımes ga- zetesınde. bır Iskoçyalı hoolıgan tarafından yapıl- dı \ndy Blance adındakı hoolıgan. Sunday Tımes'a verdığı mulakatta hoolı- ganlığa 16 yasında. okulu terk ederek başjadıgını ve bır maçta Ingılızlerden fe- cı bıçımdedayak yedıkten sonra. ıntıkamını almak ıçın. elıne bır balta alıp baska bır karşılaşma once- sinde Ingilizleri yaraladı- ğını, bu y uzden de 5 y ıl ha- pis yattıgını anlattı Blance. cumartesı gun- ku karşılaşmada. en az 500 Iskoçun. lngılız trıbunle- nne oturacağını v e bır olay çıkmasi halınde lngılız hoolıganlarını "içten vu- racağını"soyledı \ynntili planlannıaçık- lamaktan kaçınan lskoç hoolıgan "Onlara dunya- nın kaç bucak olduğunu gosterecek guce sahibiz. L stumıue gelmesınler,on- lar zararlı çıkar"' dıye ek- ledı İngılız polısının en çok korktuğu şey. duzen- sız bılet satişlan nedenıy- le. karşı takımlann seyırcı- lennın. bırbırlenyle ıç ıçe oturmaları Bu anlamda bılet satışlannı denetleme- yı başaramayan polıs. sa- tışlardan sorumlu Futbol Federasvonu ve Avrupa '96 organızatorlennı. ye- terlı onlemlen almamakla suçluyor F. Bahce Uche, Türk oluyor Spor Servisi - Fenerbah- çe nın Nıjeryalı savunma oyuncusu Lche.yonetıcılenn kendısıne teklıf ettığı Turk v a- tandaşlığına geçme onerısını kabul ettı San-Lacıvertlı ekı- bın yabancı oyuncu kontenja- nını arttırmak ıçın Uche ve "Turk vatandasjığma geçer misin" teklıfınde bulunduğu \e siyahı futbolcunun da "Olabilir" yanıtını verdığı oğ- renıldı Lche en çok Oğuz ıs- mını sevdıgını bu ısım ol- mazsa Uğur ısmını tercıh edeceğım behrttı Otevandan yonetıcıler Bulgar futbolcu- İar Kostadinov \e Letchkov'la da goruşecekler Cumhuriyet Kupasi Slazenger'ın DENİZ PERİNSU Cumhuriyet gazetesmın sponsor- luğuy la Satranç Gelıştırme tvlerkezı tarafından organıze edılen *2.Karma Takımlar Satranç Lig^" Slazenger takımının şampıyonluğuvlasonaer- dı 12 takımın yer aldığı 1 lıgde 67 puanlı Slazenger'ın arkasından Ep- sılon 6! puanla 2 Satranç Gelıştır- me Merkezı de 59 5 puanla 3 sirada yeraldı Moda'dakı Satranç Gelıştır- me Merkezı nde duzenlenen odul to- renınde bır konuşma yapan Satranç Gelıştırme Merkezı Başkanı Sertaç. Daikıran.2 vılınıtamamlayanlıgle- nne ılgının her geçen gun bu\ uduğu- nubelırterek "Bugidişleonumuzde- ki yıl 2. ligdcki takım savısı 10'dan 2O'yeçıkabilir.\ ıllanmızı u'rdiğimi/ satranca talebin arrması bizi daha da Ikinci Karnıa Takımlar Satranç Ligi'nde Slazenger şampivonluğa uzanan takım oldu. kamçüıyor" dedı Hakemlıklerı F1DE Lluslararası hakem Ismet Anit'le bolge hakem- lennden Bulent Dalyancı'nın vaptı- 5ı Karma Takımlar Lıgı'nın sonun- da Ferahspor 2 lıge duşerken Goz- tepe Satranç Gelıştırme Merkezı Genç ve Koşuyolu Kalp Hastanesı Vakfı 1 lıge yukselen takımlar oldu- lar Masalardaıse 1 lıgde Hakan Er- doğan.Can \rduman.Osman Köse- bay.GökhanDemir 2 lıgde deAteş LMker, Murat Dcmiralp.V ıldızÇavıı- şoğlu,\olkan\azıcı bırıncıkklerı el- de eden ısımler oldular Beşiktaş'tan koptu ...Ve Gökhan da İstanbulspor'da Spor Servisi-Beşiktaş ın 100 mılv ar lıra bonserv is be- delıy le satış lıstesine koy du- ğu emektar futbolcusu Gok- han.dun Istanbulspor AŞ ıle sozleşme ımzaladı Istanbulspor *\$ ve Beşik- taş kuluplen bonserv ıs ucre- tınde uzun pazarlıklar sonu- cu anlaşmaya varınca. Gok- han da kendısını ıkı yıl San- Sıyahlı renklere bağlayan sozle^meye ımza attı lstanbulspor \Ş 2 Başka- nı Cem Şaşmaz'ın da bulun- duğu ımza torenınde, Gok- han'a verılecek ucret açık- lanmazken bonserv îsi ıçın Beşiktaş a 75 mılyar lıra odeneceğı bıldırıldı Cem Şaşmaz Gokhan'ın alınmasiyla yurtıçı transterı tamamladıklannı ıtade ede- rek 10 gun ıçınde \vrupa !>ampıvonası nda oynavan futbolculardan bırını de renklerıne bağlavacaklarını soy ledı lstanbulspor ^Ş 2 Başka- nı Şaşmaz bu oyuncunun forvet v ev a orta saha mev kı- mde oiabıleceğını kavdettı Beşiktaş Mnmiç'le anlaştı • Spor Servisi - Beşiktaş, Hırvatistan Mıllı Futbol Takımı'nın kalecısı Marıjan Mrmıç ıle anlaşmava vardı Basın SozcusuAydın Avaydın yabancı transferı ıçın Ingıltere've gıden transfer komıtesı uyesi Ahmet Hamoğlu'nun. kendılennı aravarak Hırvat kalecıyle anlaşmaya vardıklannı bugun Hırvatistan Mıllı Takımı'nın kamp yaptığı otelde Mrmıç ıle sozleşme ımzalayacaklannı bıldırdığını açıkladı Mrmıç ıle daha once prensip anlaşmasına vardıklannı belırten Ayaydın. ' Hırvat kalecıyı teknik dırektorumuz Rasım Kara'nın tavsıyesi uzenne aldık Mrmıç. şu anda Avrupa nın en iyi kaleulerınden bırısı Beşıktaş'a çok ıvı bır transfer vaptıgımıza ınanıvorum" dedı Ote \andan. Beşiktaş Yonetım Kurulu dun akşam yaptığı toplantıda kalecı Şener ve K. Metın'ı satmayı kararlastırdı Kâzım ve Rahmi Trabzonspor'da • TR.ABZON (Cumhuriyet) - Dış transfer çalişmalannı surduren Trabzonspor, ıkı futbolcuyla daha ıkı yıllık sozleşme ımzaladı Trabzonspor un transfer hstesinde bulunan \nkaragucu"nden Kazım ıle uzun suren goruşmeler sonunda anlaşma sağlandı Kazım ve daha once anlaşma sağlanan Turgutluspor'dan Rahmı. ıkı yıllık sozleşme ımzaladılar Arslan takımdan çıkarıldı • AN K.\R.\ (Cumhuriyet Burosu) - Kuluplerarası Turkıye Atletızm Şampıyonasi 2 kademe y anşmalarında Venı Mahalle Beledıvesı sporcusu Cıgdem Arslan ın vuksek atlamada 1 85 atlavarak kırdıgı Turkıye rekoru dopıng kuşkusu nedenıy le geçerlı savılmadı Varişmalar sırasında 1 85 atlayan Arslan daha sonra çıtanın 1 88" e çıkanlmasinı îstemış. ancak atlayıştan vazgeçtığını açıklayarak eşofmanlannı gıy ıp sahay ı terketmıştı. Federasvon Başkanı Dalkılıç Cıgdem Arslan'ın mıllı takımdan çıkanldıgını açıkladı Efes Light Adana'da • U)\\\ (Cumhuriyet)- Profesyonel Tenıs Oyunculan Bırlığı (ATP) ve L'luslararasi Tenıs Federasyonu'nun (İTF) duzenledığı ve Efes Pılsen'ın sponsorluğunu yaptığı. "Efes Lıght Satellıte 96 Uluslararası Tenis Turnuvasf nın 2 ayağı. Adana'da başladı Halka açık olan turnuv a 6 gun surecek Turnuvanın fınal avağı 24- 30 hazıran tanhlerı arasında Izmır Kulturpark Tenıs Kulubu'nde yapılacak Btacktop İzmir'de B Spor Servisi - Reebok un duzenledığı Blacktop sokak basketbol turnuvasının ılk ayağı bu hafta sonu İzmir'de vapılacak Avnca turnuvanın Utanbul. Antalya ve Bodrum etaplan da gerçekleştınlecek İhsan Beşiktaş'ta • Spor Servisi - Beşiktaş Basketbol Takımı. Mav ı Jeans Ortakoy'de oynayan eskı oyun kurucusu Ihsan'la 1 yıllık sozleşme ımzaladı İhsan ıçın 1 mılyar 400 mılyon bonserv ıs ucretı odendı Avrıca NETAŞ'lı Mıtch Smıth ten vazgeçıldı Basketbol milli maçı • Spor Servisi - Adana'nın Ceyhan ılçesinde kamp vapan Basketbol V ıldız Mıllı Takımı Slovakya ıle Menderes Spor Salonu'nda bugun ozel bır maç vapacak Karşılaşmanın başlama saatı 20 00 Chicago Bulls 3-0 önde • SEATTLE (Cumhuriyet) - Amenkan Protes\onel Basketbol Lıgı <\BA) fınal serısının 3 maçında. Seattle Supersonıcs takımını 108-86 yenen Chicago Bulls. 7 maçlık serıde durumu 3-0 yaptı Bulls. yıldız oyuncusu Mıchael Jordian'ın 36 sayı ıle oynadığı maçta. baştan sona ustun bır oyun sergıledı Chicago bır maç daha kazanırsa. NBA Lıgf nın şampıyonuolmayı başaracak
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle