25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
- 8 EKLİM 1996 SALI • * • • CUMHURİYET SAYFA HABERLERIN DEVAMI 19 Istanttoul Edırr»e Çana.kkale Koca*eli Izmır Manısa Aydın Denizlı B B B E B B B B 20 19 20 20 27 25 27 27 Sınop B 17 Adana Samsur B 18 Mersin Trabzor Y 18 Diyarbakır Giresun _Y 18 Şanlıurfa Ankara B 21 Mardin Konya B 23 Sıirt Eskışehr B 21 Hakkârı Sıvas B 20 Van Zongıuldak B 17 Antalya A 26 Kars Yurdun kuzeydoğu kesımlerı parçalı çok bulutlu. Doğu Karadeniz sağa- L o n d r a nak yağışlı, ötekı Paris Y 21yerler az bulutlu ve Roma açık geçecek. Ha- Berlın B 16 Helsinki B 11 va sıcaklığı bıraz A m s t e r d a m B 16" Stockholm B İÖ azalacak. Ruzgar. Madrıdkuzey ve doğu yönlerden hafif. Sofya _Y ^8_ Belgrad Y 18 ara sıra orta kuv- Brüksel vette esecek. B 20 Vıyana 16 B 17 Bonn B Budapeşte B 21 Münih «Moskova Moskova Aşkabat Almatı Taşkent Bakü Bişkek Tiflıs Kahire B Y B B B B B A 15 24 23 19 23 24 23 30 Şam 28 Parçal bulutlu Sıslı Bulutlu L ÇOK bulutlu G L J N C E L CÜNEYTARCAYÜREK " j P BtMştarafı 1. Sayfada r "kuzuların sessizliği" ıle dinlerse... -" Hatta. bu sözlere yanıt vereceği sanılırken "gös- îerdiği konukseverlığe teşekkür ederek" hakaretle- ri sindirdiğini kanıtlarsa... Sonuçta ortak bildiride üstünkörü ve klasik tür- ,den ifadelerle terörün "her tür lüsü" kınanıyorsa... TBPviM'de, kamuoyunda yapılacak pek çok şey "•• vardır bu ikiliye. -"' Pek çok çevre Hoca'nın, hakaretleri neden sine- '" ye çefctiğini anlayamadıklarını söylüyor. •' Oysa Hoca, o denli Osmanlı ve Islamcıdır ki, "bel- " ki de içinden Kaddafi'nin laik cumhuriyeti aşağıla- yan ztrvalarını onaylamış "tır. Rehine ve şaibe Çiller ise ne yaparsa yapsın, ne yerse yesin, Hoca'yı savunmayı sürdürüyor. Beri yandan, hamamın -sanki kalmış gibi- namu- ; sunu kurtarmak peşinde. Libya'yı eleştirıyor. '.' Kaddafi'nin serçe parmağıyla çağırmasıyla birge- r ce yarısı tabanca beiinde kocası Özer ile Kazablan- --ka'dan Kaddafi'ye nasıl koştuğunu Hoca'yı savu- . nurken başlıca dayanak alıyor. Sonunda anlamış kı, Libya "PKK sorununda ve ' -toprak bütünlüğümüzün yanında değil" diyor. Peki, ama skandal geziden önce2 Eylül 1996'da Kaddafi Türkiye'ye hakaretler yağdırırken Tansu ne- relerdeydi? , Devlet Bakanı, Hoca'nın gözdesı Gül Abdullah o sırada Kaddafi'nin saldırıları anımsatıldığında, "Libya 'ya resmen başvurduk. Bize 'Kaddafi filozof- tur. Filozofça konuşmalar yapar, bakmayın' yanıtı- nı verdıler" dıye açıklama yapmamış mıydı? Ne çare Gül'ün bu gezıde daha önceki sözlerini . geri alacağını beklediğı Kaddafi. bu kez "Hocasının , • yüzüne yüzüne filozofça" daha ağır hakaretler" yağ- •dırıyor. iki mektup \, Önceki gün kıyametler kopuyor. Libya'ya, Ho- .ca'ya ağza alınmayacak sözcüklerle tepki yağıyor. -•Ya Tansu hangi âlemde? ' Güya ABD gezısınden Çankaya'yı bilgilendire- r cek. Oysa elınde zıyaret gününü de belirleyen 6 Ekim 1996 tarihli bir yazı. Altında cakalı imza: Baş- '.bakan Vekili! Yazı "Zat-ı âlinizin son günlerde kamuoyuna ver- diğinız mesajlardan, laıklik konusunda bazı endişe- lerinizin bulunduğu izlenimini edindık" diye başlı- yor. Sonra hükümet protokolü, laıklik üzerinde has- sasiyet vs. Yazı şöyle sürüyor: "Dolayısıyla, hangi uygulama ya da gelişmenin zat-ı âlinizi böyle bir endişeye ' sevk ettiği hususunda kamuoyu bilgilenmek ihtiya- ''cmdadır." •• Bu cümle ilginç: Cumhurbaşkanı'nın endişelerin- •den kamuoyunun bilgilenmek istediği gibi bir sap- /tama. Ardı ndan "Somut tespitlehnizi bizimle de paylaş- manızı ve tavsıyelerinizi lütfetmeniz halinde gere- 'ğinin derhalyerine getırileceğini bilmenizi isterim" dıyor. Ancak Tansu, bu çıkışıyla bir manevranın içine dü- şüyor. Amacı açık: Çankaya somut bildirimler yapmaz- sa çıkacak ortaya ve ilan edecek: "Çankaya laiklik kışkırtıcılığı yapıyor. Yazılı ve söz- -1ü başvurumdan sonra elinde bilgi, belge olsaydı bildirmez miydi?" Evet, nereden esinlendiyse aklı sıra Çankaya'yı "fos duruma" düşürecek! ' Gumhurbaşkanı. herhaldeTansu'yu hem dinliyor hem yanıtlıyor hem de kafasında günübirlik gönder- diği kısa yanıt yazıyı hazırlıyor: • "6 Ekim 1996 tarihli mektubunuzda; yaptığım be- yanlardan 'laiklık konusunda bazı endişelerim oldu- rfju' izlenimleri edindiğinizi ifade ediyorsunuz. Ak- je/ne, benim beyanlarım 'laiklik konusunda endişe- fsi olanlara cevap mahiyetinde'd/r" ''. Sonuna 1 ekimdeTBMM'deyaptığıkonuşmanın laiklik konusundaki paragrafını da yazıp "Bütün be- yanlarım bu çizgidedir" notu ile birlikte, Başbakan Vekili'ne postalıyor. Medyanın anımsamadığı siyasal eylemi Cumhu- îiyet dünkü başyazısında vurguluyor: "TBMM, buaşağılanmaya sebep olanlara TC'nin küçük düşürülmesinin hesabını soramayacak mı- dır?" Göreceğiz. ^ • f c Yağmurlu Karlı Solu kar Gok gurültulu Türkiye'ıiın cbş politikası iflas ettiANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - RE- FAHYOL hükümetının DYP ve RP kana- dından Batı ve Doğu'ya yönelık ayrı ayrı yapılan temaslar. diplomasıde serı buna- İımlar yaşanmasına neden oldu. Başbakan Necmettin Erbakan. Müslüman ülkeler- dekı reıım muhalıfi örgütlerı destekleme- sı nedeniyle Dogu ülkelerindeki hükümet- lerle mevcut ılışkılerı zedelerken PKK'ye yataklık ettığı de\ let tarafından belgelenen Iran ve Suriye'yi, "resmen"' aklayarak Türk güvenlik bmmlerinin tezlenni zayıf- lattı. Başbakan Vekili \e Dışışlerı Bakanı Tansu Çiller'ın de gümrük bırligı kapsa- mında verdığı sözlerı tutmaması ve Tür- kiye Cumhurıyetrndekı rejıme karşı en büyük tehlike olarak gösterdığı RP ıle ko- alisyona gitmesı, Avrupa Parlamento- su'nun Türkıye'yı cezalandırmasına ge- rekçe gösterıldı. 98 günlük REFAHYOL hükümetının. dış polıtıka alanında Libya skandalı dışın- da sorun yaratan çalışmalan özetle şöyle: İRA.N VE LZAKDOĞL: Başbakan Er- bakan, tran'da yaptığı temaslarda MlT. tçışlerı Bakanlığı. Genelkurmay Başkan- lığı ve Dışışlerı Bakanlığfnın tüm verile- rıne karşın. bu ülkenın PKK'ye verdığı desteğı reddettı. MlT. bu ziyaretın ardın- dan gerçekleştırılen ılk Mılli Güvenlik Kurulu toplantısında. Türk heyetının zıy a- retı öncesınde Iranlı hükümet yetkılılen- nın PKK'nın üstdüzey sorumlulanna \er- dıklerı ıstıhbaratı ıçerenbırtelefonkonuş- masına aıt bandı Erbakan'a dinletti. Erba- kan. aynı gezide Sunye'nin PKK lıden Abdullah Ocalan'ı barındırdığı yönünde- kı bılgılerı de. "Sürekli Surhe'de kalmı- yor" dıyerek kuşkulu duruma getırmeye çalıştı. Erbakan: Malezya. Pakıstan. Endonez- ya ve Sıngapur'da yaptıgı temaslarda. bu ülke hükümetlerinın tamamının olumlu mesaj vermemesıne ve hükümet protoko- lüne ters olmasına karşın, "İslanı ortak pazan"nın gerçekleştırileceğı yönünde açıklamalar yaptı. Endonezya'da ulusla- rarası lisans bıle almayan bir uçağı ınce- lerken Türk hava sanavıındekı teknık adamları kastederek. "Bizde beyin >ok" dedı. Başbakan Erbakan'ın Malezya'yı zı- yaretı nedeniyle Cumhurbaşkanı Süley- man Demirel. bu ülkeye ayiar önce plan- lanan gezıyı ıptal etmek zorunda kaldı. Erbakan: Iran. Endonezya. Malezya ve Sıngapur'u kapsayan gezısınde. eskı bır- kaç anlaşma yenıden ımzalanmasına ve somut hıçbır tıcari gelışme sağlannıama- sına karşın. bu ülkelerle 9 mılyar dolarlık ticaret gerçekleştınleceğıne ılışkın açıkla- malar yaptı. RP. Malezya'da yapılan "Ka- dın Parlamenterler Konferansı"na. TBMM tarafından seçılen parlamenterle- nn yerine. RP Hanımlar Komisyonu üye- lerıni gönderdi. Bu uygulamaya ıtıraz e- denmılletvekılleri. RP'lıler tarafından teh- dıt edıldı. Erbakan. Tunus'ta rejım muhalıfi olan sürgündekı şenatçı Yenıden Doğuş Hare- ketı lıderı Raşid EIGannuşi'yle görüşme- si nedeniyle. bu ülkenın Türkiye'ye tavır almasına neden oldu. Erbakan, Kuzey I- rak'ta rakıp Kürt gruplar arasında şeriatçı yönetım ısteyen ve bunun içın askerı güç toplayan Şe> h Osman'la. Ankara'ya gelen kardeşı aracılığıyia temas kurdu. AFRİK\: Mısır Dev let Başkanı Hüsnii Mübarek'e. bu ülkedekı şeriatçı terör ör- gütü Müslüman Kardeşler'e ıyı davran- maları yönünde öneride bulunan Erbakan. daha sonra bu ülkeden zorakı randev u al- dı. DYP'lı İçışlen Bakanı Mehmet Ağarve muhalefet partılerinın eleştırılerıne karşın Afrika gezisıne çıkan Erbakan'ın ılk du- rağı olan Mısır. protokolde Türk bayrağı- na yer vermedı. Çiller. Mısır'da hava ka- rardıktan sonra bayrak asılmadığını behr- tırken söz konusu törende göndere çekılen Mısır bayraklannı gönnemezlıkten geldı. Erbakan'ın Mısır'dan uğurlanışı öğle sa- atlerınde yapılmasına karşın. Türk bayra- ğı yıne göndere çekilmeyince. Çiller açık- lama yapamadı. Mısır zıyaretı sırasında. Dev let Bakanı Fehim Adak, Mısır'ın Dış Ticaret Bakanı Neval Tatavi'nın elını, ka- dın olduöu aerekçesiyle sıkmadı. ABD VEİ\VRUPA: Avrupa Parlamen- tosu. rejım ıçın en önemlı tehlıkelerden birı olarak gö^terdığı RP ile koalısyon ku- ran ve gümrük bırlığıne ilişkın düzenleme- leri gerçekleştiremeyen Dışışleri Bakanı Çiller'ın "gihenilmez biri" oldugunu be- lırtirken Türkiye'ye vereceğı malı yardı- mı askıya aldı. Tansu Çiller. Bırleşmiş Mılletler Güvenlik Konseyi toplantısı ıçın basına metin dağıtılmasına karşın. burada konuşma yapmak yenne büyük yatırımlar yaptığı ABD'de özel ışleriyie ilgılenmeyı tercih etti. Çiller. Kuzey Irak'ta lYlesud Barzani ve CelalTalabanigüçlerı arasındakı çatışma- lar sırasında çehşkılı tutum sergiledı. Dı- şışlerı Bakanı Çiller. kısa süre önce gün- denıe »etırılen. "Talabani aracıbğıyla PKK Uderi Abdullah Öcalan'la pazarlık yapıldığı" yönündekı ıddıalan henüz ya- İanlamadı. Bölgede yaşanan olaylarla ılgılı olarak Çiller'ın. ABD Başkanı'BillClinton ile te- lefonla görüştüğüne ılışkin açıklamaları. ABD yönetımı tarafından yalanlandı. Çil- ler. Nevv York Tımes'a yaptığı "Saddam'ı Kuzey Irak'a biz çağırdık" açıklamasını da. bir gün sonra yalanladı. Çiller. ABD'dekı temasları sırasında, ÇNN'de yaptığı röportajda. ".ABD ne de- diyse yaptık. Bizden istenen tatepleri he- men yerine getirdik. Takp edilmeven şey- leri yapmamız da mümkün değil" dıyerek Türkıye'nin. özellıkle çıkarlarının büyük ölçüde zedelendıği Irak bunalımı konu- sunda bu ülkeye koşulsuz bağlılık göster- dığı yönündekı kanıyı en üst düzeyde onaylayıcı tavır aldı. IMF-OECD: Uluslararası Para Fonu (IMF). ağustos ayında "Türkiye ekonomi- sinin krize gittiği" uyarısında bulundu ve REFAHYOL hükümetının güven verici bir politıka belırlemediğıne^iıkkat çektı. IMF'nin yönetım toplantısmın ardından tüm uluslararası piyasalara göndenlen ra- porda. Türkiye'de sıyası iktıdann önlem alıcı hıçbır politıka üretmedığı. polıtıkala- nn sorunlan büyütücü nitelıkte olduğu be- lırtildı. Ekonomik Işbırlığı \e Kalkınma Örgütü (OECD) de, eylül ayinda yayım- ladığı raporda. Türkiye'de dengelenn teh- lıkeli rakamlara ulaştığını. önlem alınması aerektıöını vurauladı. 'Erbakan enkaza döndü'berlerinde. Kaddafi'nin. PKK'ye destek veren sözleri ile Türkiye'ye yönelik eleştirilenni ön plana çıkardılar. Gazetelerdeki yorum ve haber- lerde. Başbakan Erbakan'ın. Kaddafi'nin suçla- ma \e eleştirilenni cevapsız bıraktığı kaydedil- di. Ta Nea gazetesi, bu gelişmeleri. "KaddafuEr- bakan'a açtı ağzını, vumdu gözünii" başlığıyla verırken. Elefterotipia gazetesi. "Kaddafi, Erba- kan'r hazırlıksız yakaladı ve çok acı ağırladı" di- ye yazdı. Elefteros Tipos gazetesi ise Kadda- fi'nin. bölücüler için muhtariyet ıstediğinı belir- terek "Başbakan Erbakan'ın Libya ziyareti dip- lomatik yönden bir yıkım oldu. Erbakan oyuna geldi" ifadesini kullandı. Apoyevmatini gazete- si de "Başbakan Erbakan'ın Libya ziyaretinin fi- yaskoilesonuçlandığını*' yazdı. Avrıani gazetesi ise Erbakan'ın. Libya ve Nijerya gezilerini konu alan yorumunda. bu ülkelerin insan haklan \ e te- rör konularında Batı'nın hedefi olduklarını, bu nedenle Erbakan'ın. özellikle ABD'den daha bü- yük tepkılergörmesinin beklendiğinıönesürdü. Iran: Gezi meşru ve olumlu Yunan radyo ve televızyonlan ıle gazeteler. ha- Iran'da yay ımlanan tran Nevvs gazetesinin dün- • Baştarafı 1. Sayfada ve Türk bürokratlannın itirazına karşın gerçek- leştirdL" Alman Frankfurter Rundschau gazete- si. Erbakan'ın. tartışmalı Libya ziyareti sırasın- da. Türkiye'nin. Libya'ya karşı haksız bir şekil- de uygulanan BM ambargosunun kaldınlması konusunda girişimlerde bulunduğunu açıkladığı- nı belirtirken. buna karşılık Libya lideri Kadda- fi'nin ise Türkiye'yi. dış politikası, NATO üye- liği ve Israil ile olan ilişkileri konulannda sert bir dille eleştirdiğini kaydetti. Erbakan ile Kaddafi'nin el ele fotoğraflarını yayımlayan Belçika'nın Le Soir gazetesi. altına da "Her halükârda, Türkiye'ninIslamcı başba- kanı ile Albay Kaddafi'nin inançlan bir" diye yazdı. Gazete, Kaddafi'nin bir Kürt devleti ku- rulması isteğini. Türkiye-tsrail ilışkilerine karşı görüşlerini. NATO ve ABD hakkında söyledik- lennive Refah Partisi^Md^dtıelikUtifatkuûuyan- sıttı. Haberde Başbakan Erbakan'ın herhangi bir söz veya görüşüne yer verilmedi. Yunan basını kü başyazısında. Başbakan Necmettin Erba- kan'ın Libya gezisinin Türkiye'nin "ulusal çı- karianna" uygun ve bütün Müslüman dünyası- nın vanı sıra ıki ülkenin yaranna olduğu savunul- du. Ba^yazıda. Batı basınının Erbakan'ın Libya gezisi ile BM Güvenlik Konseyi'nin bu ülkeye koyduğu ambargolan ıhlal ettiğıni sav unduğu id- dia edildi. Ingiliz basını The Daily Telegraph gazetesınin zıyarete ıliş- kinhaberinde, Libya lideri Kaddafi'nin Kürt dev- leti kurulması. yabancı ülkelerin Türkiye'yi iş- gal ettiği. topraklannda üs kurdukları ve bu üs- leri Irak'a karşı kullandıklan şeklindeki iddiala- n hatırlatıldı. Haberde aynca. Başbakan Necmettin Erba- kan'ın Türkiye'de Kürt sorunu olmadığı. bir te- rör sorunu olduğuna dikkat çektiği v e Türkiye'de ayrımcılık yapılmadığını hatırlattığı belirtildi. The Guardıan gazetesinde konuya ilışkin çıkan haberde ise Kaddaff nın, Türkıyenın ABD ıle ilişkilerini ve NATO üyeliğini eleştirdiği hatırla- tıldı. Nijerya Erbakan için 19 pare top atışı Kararname bunalnm ABUJA (AA) - Libya'da güç anlar y aşayan Başbakan Necmettin Erbakan. Afrika gezisinin son durağı olan Nijerya'nın başkenti Abu- ja'yageldi. Başbakan Erba- kan dün sabah. geceyi geçir- diği Tunus'un Çerbe Ada- sı 'ndan uçakla yaklaşık 4 sa- at süren bir yolculuktan son- ra, Nijerya'nın başkenti Abuja'ya ulaştı. Başbakan Erbakan. havaalanında Ni- jerya Dev let Başkan Yar- dımcısı Korgeneral Oladipo Diya tarafından askeri tören- le'karşılandı. İki lider. askeri tören için hazırlanan platformda yer- lerini aldıklan sırada 19 pa- re top atışı yapıldı. Daha sonra iki ülkenin milli marş- lan dinlendi. Erbakan. törenden sonra yerel danslar yapan renkli giysiler içindeki grubu da bir süre izledi. Daha sonra ikamet edece- ği otele geçen Erbakan. Di- ya'nın onuruna verdiği ye- mekte de bulundu. Yemek öncesinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Yemeğe heyette yer alan bakanlar. işadarnları ve ga- zeteciler katıldılar. Yemekten sonra iki ülke heyetleri arasındaki resmi görüşmelere geçildi. Başbakan Erbakan, ak- şam da Dev let Başkanı Or- general Sani Abacha tarafın- dan onuruna v eri len y emeğe katıldı. • Baştarafı 1. Sayfada rarnameyi imzalaması formülünün "Ağar'ın. Erbakan'ın Afrika gezisi başladı- ğında Türkiye'de olması" nedeniyle huku- ka uygun olmayacağı dile getirildi. Karar- namenin imzaları tamamlanamadığı için Erbakan'ın bugün sona ermesi beklenen Afrika gezisi hâlâ resmı bir nitelik kazana- madı. DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit. dün parlamentoda düzenlediği basın toplantı- sında. Erbakan'ın. Libya gezisi kararname- sini imzalamayacağını bildiren Içişleri Ba- kanı Mehmet Ağar'ın tutumunu takdirle karşıladığını söyledi. Ecevit. Portekiz gezi- sıne çıkacak olan Ağar'ın kendisine vekâ- let edecek bakanı seçebileceğini belirterek. "Kendisinden imzalamaması konusunda söz alır ya da geziden \azgeçer. Bu herhan- gi bir dış geziden daha önenılidir" dıye ko- nuştu. DSP lideri. imzalar tamamlansa bile Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in ka- rarnameyi imzalamayacağını umduğunu söyledi. Ağar: Yekile sorun Erbakan'ın Afrika gezisine ilişkin karar- nameyi imzalamayan Içişleri Bakanı Meh- met Ağar. "Siz gittikten sonra size \ekil olan bakan imza atacak mı" sorusuna. "Bu so- ruyu bana değil. benim vekilime sorun" ya- nıtını verdı. îçışlen Bakanlığı 'na. dev let ba- kanlanndan Bekir Aksoyun vekâlet edebı- leceği belirtildi. De\ let Bakanı Aksoy. gazetecilerin soru- lan üzerine. "BenşuandaİçişleriBakam ve- kili değilim, kararname önüme gelirse, dü- şünür,gereğiniyaparım"dedi. Aksoy. "Siz- ce kararnamedeki imzalar tamamlanmalı mı" sorusuna. "Tabii tamamlanmalı. Tür- kiyeCumhuriyeti'nin başbakanıistediğiye- re gider. Gideceği yerdeki olay ı önceden tah- min etmek mümkün degildir" yanıtını ver- di. Ağar'ın Portekiz gezisinin son anda iptal edılebileceğinin de dile getinldiği kulısler- de. kararnamenin imzalarının tamamlan- maması durumunda Erbakan'ın. resmi bir gezi yapmış sayılamayacağı. "RP Genel Başkanı" olarak Afrika'ya gıtmış olacağı yorumlan yapıldı. Ancak bu durumda. Er- bakanın Libya'da imzaladığı anlaşma ve- ya protokollere"RP Genel Başkanı" olarak taraf olamay acağı. dolay ısıyla bu metinlerin hukuki durumlannın belirsizleşeceği görüş- leri de seslendirildi. 'Hoca iyi niyetli, Kaddafi deli' ANKAR.\ (Cumhuriyet Bürosu) - RP. Başbakan Nec- mettin Erbakanın. Libya bozaununa kıhf aramay a baş- ladıT RP'hler. Libya' lıderı Kaddafi'vı "deli" dıye nıtele- verek Başbakan'ın bu geziye iyi nıyetle çıktığını belırttıler. Kaddafı'nın Türkiye aley- hıne yönelik sözleri büyük tepkı toplarken RPTiler sa- -v unmay a geçtı. RP Grup Baş- kanvekıli Salih Kapusuz ve . Dev let Bakanı Gürcan Dağ- daş. Türkıye'nın Batılı ülke- lerden de zaman zaman aynı muamelev ı aördüâüne dikkat çekerek basının Libya olayını ıç politıka malzemesı yapma- ması gerektıği görüşünü sa- \undular. Cumhuriyet'ın so- rularını yanıtlayan Dağdaş. Libya halkı ile Kaddafi'nin ayn düşünülmesi ve Kadda- ff y e "densizliğinin hesabımn sorulması gerektiğini" söy le- di. Erbakan'ın. Doğu'ya gı- den trenı hızlandırma gınşı- mının. Libya engehne çarptı- ğını ıfade eden Dağdaş. "Sa- yın Başbakan iyi nivetleorava gitmiştir. Ancak. bu üikenin halkıyla. başkanını ayırmak gerekir. Bir delinin özür nok- tasında olmasını beklemek yanlış olur. Türkiye de bu den- sizliğe tavır almak zorunda- dır" dedı. Çalışma ve Sosyal Güven- lik Bakanı Necati Çelik. Nec- mettin Erbakanın Kuzey Af- rika gezısındekı Mısır ve Lib- ya duraklarında y aşanan olay- lara da değinerek. "Kaddafi anlaşüan kafayı yemiş durum- da" dedı. Çelık. Başbakan"ın Kuzey Afnka gezisinde y aşa- nan dıplomatik skandala deği- nerek. "Gezidoğrudur.Yanlış olan Mısır'ın ve Libya'nın tu- tumudur"dedi. Çiller, Demirel'in aklmı kanştırdı LALE SARIİBRAHİ.MOĞLU ANK\R\ / RO'VLA. - Cumhurbaşkanı Sü- leyman Demirel. Türkıye'de laıkliğın zede- lendiğı konusunda kaygı ıçinde olanlann bu- iunduğunu belirterek "Bu konuda kaygı için- de olan ben değilim. .Ama kaygı içinde olan- larvardır" dedı. Demirel. Başbakan Yekili Tansu Çiller'in önceki akşam kendisine sunduğu \ e diploma- tik teamüle uygun olmadığı bildirilen mek- tuba dün yanıt verdiğini belırtırken. "neyap- tığını kendisinin debilmediğini" söyledi. De- mirel. bu sözlenvle. Çıller'ın davranışlanna kendisinin de bir anlam veremediğini ortaya kov du. Süley man Demirei. Italy a'ya giderken uçakta. gazetecilerin Libya Devlet Başkanı MuammerKaddafi'nin Başbakan Necmettin Erbakan ile görüşmesi sırasında takındığı tu- tuma ilişkin sorulara ısrarla yanıt vermedi. Demirel, Çiller'in önceki gün kendisine sunduğu mektupla ilgili olarak da şöyle de- dı: "Benim konuşmalanmdalaiklikzedeleni- yor şeklinde bir izlenim aldıklannı söylüyor Sayın Tansu Çiller. Bana diyor ki, "Size ıntı- kal etmiş herhangi birdurum varsa, bunları biz bilelim ve DYP olarak bilsinler ki temi- natçısıyız." Mektup bu mealde bir şeyleri içe- riyor." Demirel. Türkiye'de "laiklik zedeleniyor" diye kaygı duyanın kendisi olmadığını belirt- ti. Demirel. "Çiller'in mektubuna cevap ve- recek misiniz" sorusu üzenne. "Verdim. Me- sajun yukarıdaki ifadeleri içeriyor" dedi. Demirerden Italya'ya PKK mesajı • Baştaraft 1. Sayfada temi doğrultusunda PKK'nin geçen temmuz ayında sözde Kürt parla- mentosunun Roma'da toplantı yap- masma izin verilmesinden duyduğu rahatsızhğı dile getirdiği öğrenildi. Demirel. Italya Cumhurbaşkanı Oscar Luigi Scaifaro'nun resmi ko- nuğu olarak bu ülkeye gitti. Cumhurbaşkanı Demirel. İtalya'da Cumhurbaşkanı Scalfaro ile resmi görüşmelerde bulundu. Cumhurbaş- kanı Demirel, programınm öğleden sonraki bölümünde Italyan Parla- mentosu'nu ziyaret etti. Burada İtal- ya Meclis Başkanvekili ve Dış flişki- ler Komisyonu üyeleriyle bir araya geldi. Demirel. görüşmelerde özel- likle komisyon üyelerinin insan hak- lan ve Kürt sorunundan duyduklan rahatsızhklan dile getirmeleri üzeri- ne şöyle dedi: • "Sizlerin söylediğiııin tersine Tür- kiye'de azmlık sorunu yokrur. Biz bin sene Kürtlerle yaşadık. Türkiye'de herkes birinci sınıf vatandaştır. Tero- rizim demokrasiy e engel teşkii ediyor. Avrupa'daki dostlarumz Türkiye'de- ki soruna doğru teşhis koy malıdırlar. PKK ayrılıkçı bir terör örgütüdür." Türkiye veltalya arasında 1989 yı- lından bu yana yapılmayan KEK top- lantılannın yeniden yapılması ve bu toplantılarda siyasi istişare mekaniz- matanmn işletilmesi karan alındı. Cuınhurbaşkanı Demirerin sena- to binasından aynlışı sırasında P- KK'li bir grup gösteri yaptı. Cumhurbaşkanı Demirel, dün ttal- ya Cumhurbaşkanı Oscar Luigi Scal- faro tarafından onuruna verilen ye- meğe katıldı. Yemekte bir konuşma yapan Demirel, Italya'ya GB'nin gerçekleşmesi sırasındaki çabalan nedeniyle teşekkür etti. Demirel, "İtalya'nın tam üyeltk hedefimize oian desteğini de esirgemeyecegındeıı aynca emin bulunmaktavım" dedi. Demirel, Türkiye ve Italya'nın tero- rizme karşı işbiriiğini güçlendirmesi gerektiğini de v urguladı. 'Türk ekonomisi göz kamaştincf Demirel. Italyan İşadamlan Kon- fedetasyonu tarafından düzenlenen konferasta yaptığı konuşmada da Türkiye hakkındaki yanlış imajın or- tadan kaldınlmasında işadamlanna önemli görevler düştüğünü kaydetti. Türkiye ekonomisinin son 20 yılda gerçekleştirdiği gelişmeyi göz ka- maştıncı olarak değerlendiren Demi- rel. "Türkiye gümrük biıüğuıi bugü- ne kadar hiçbir yardım almaksızm uygulamaktadır. Özellikle tekstil ve demir sanayiinde dünya piyasalann- da büyük rekabet gücüne sahiptir. Türkiye 65 mihonluk bir pazardır" dedi. Demirel. Jtalya'nın Türkiye'nin AB üyeliği için "ön cephderde" ça- ba harcamasını istedi. Türkiye'den ftalya'ya cumhurbaş- kanlığı düzeyinde en son ziyaret 1959 yılında Cetal Bayar tarafmdan gerçekleşmişri. Güneyli İtaha ttalya, AB içindeki kuzey bölgesi- nin ağırlığına karşı Akdeniz ülkeleri ile yakın işbirliği oluşturulmasma ça- ba harcıyor. Bu çerçevede Italya, Al- manya ve İngiltere gibi güçlü kuzey ülkeleri karştsında. güney kanadının Ispanya ve Portekiz'in yanı sıra AB'ye üye olmayan Akdeniz ülkele- rinin de katılımıyla güçlendirilmesi- ni istiyor. İtalya bu amaçla. AB için- de Almanya'dan sonra en büyük tica- ri ortağı olduğu Türkiye ile yakm iş- biriiğini destekliyor. İtalya. Türkiye'nin AB'ye üyeliği- ni destekler görünen ülkeler arasın- da yer almasına karşın Kıbns'm tam üyeliği konusunda bilinen AB görü- şünü yineliyor. ttalyan diplomatlar. küçük ölçekli bir ütke olan Kıbns'ta Türk ve Rum toplumlannı temsilen kurulacak bir Federal Kıbns Cum- huriyet'nin 70 miryona yaklaşan Tür- kiye'den önce birliğe girmesinin da- ha mantıkh olacağmı savunuyorlar. Ankara'ya çağnldı • Baştarafı 1. Sayfada huriyeti'ne hakaret eden Libya yönetiminin kınanıp kınanmayacağını sormaları üzerine. "Şu anda dahi kı- nanmıştır. Dışışleri. dün (pa- zar günü) itibanyla bir dek- larasyon \ermiştir" dedi. Ancak Dışişleri Bakanlı- ğı sözcü yardımcısı Sermet Atacanlı. dün düzenlediği haftalık basın toplantısında Kaddafi'nin Türkiye karşı sergılediği saldırgan tutuma karşı. pazar günü bir giri- şimde bulunulmadığını bil- dirdi. Atacanlı, Libya'ya bir protesto notası verilip veril- mediği sorusuna. bu tür bir gelişmeye ilişkin bilgısi ol- madığı yanıtını verdi. Kad- dafi'nin sözleri üzerine, Başbakan Vekili ve Dışişle- ri Bakanı Çiller'in yaptığı açıklamaya eklenecek bir şey bulunmadığını kayde- den Atacanlı. Çiller'in. ha- karete uğrayan Başbakan Erbakan'ın Afrika gezisini yarıda bırakmasını istediği haberlerinin de doğru olma- dığını söyledi. Atacanlı'nın basın toplan- tısmın ardından Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Da- iresi'nin dün akşam saat 18.00 siralarında açıklama yapması dikkat çekti. Baş- bakan Erbakan. "kardeş ül- ke Libya ile teröre karşı ay- nı görüşlerin paylaşıldığını" öne sürerken, Dışişleri'nden gazetelere fakslanan açıkla- mada Kaddafi'nin tutumu kınandı. Enformasyon Daıresı. bu açıklamanın ardından dün akşam yaptığı ikinci yazılı açıklamada da lürkiye'nin Trablus Büyükelçisi Bal- kan'ın geri çağrıldığını bil- dirdi. Dışişleri Bakanlığı sözcü yardımcısı Atacanlı. Türki- ye'nin PKK sızmalarına karşı Kuzey Irak'ta oluştur- mayı planladığı "güvenlik kuşağı" konusunda da Çil- ler'i yalanladı. Atacanlı. ko- nuya ilişkin bir soru üzerine "Türkiye'nin bu konuda yapmaya niyetlendiği şeye henüz isim koymadığım" kaydetti. Atacanlı'nın bu açıklamalanna karşın Dışiş- leri Bakanı Çiller. 3 ekim perşembe günü düzenlediği basın toplantısında. Türki- ye'nin Kuzey Irak'ta "geçi- ci tehlikeli bölge" uy gulama- sını başlattığını ilk kez res- men açıklamıştı. Casusluk suçlanıası I Baştarafı 1. Sayfada cısının çabalarını yansıtı- yor" denildi. Türk Dışişleri'nin. Türk laiklerinin elinde olduğu ve bu tür sözde diplomatların tüm elçiliklerde bulunduğu ileri sürülen yorumda. "Tu- tuklanan Türk casusun \ap- tığı iş başka bir ülkede oİsay - dı. ona en şiddetli şekilde dav ranılırdı. Bu nedenle o- nun \e Türkije'nin Tahran Büy ükelçiliği'nde say ıları maalesef az olmayan bu tür sözde diplomatların doku- nulnıazlıklarının kalkması. ilk adımda yapılması gere- ken asgari şeydir" görüşü savunuldu. Yorumda. "Iran, Türki- ye'nin Müslüman devlet adamlanyla ilişkilerini geliş- tirmeye değer veriyor, ama Siyonist ve Amerikalı dostla- rınuı emrinde olan laiklere zerre kadar saygı duymu- yor" ifadesi kullanıldı. Dışişleri Bakanlığı sözcü yardımcısı Sermet Kara- canlı. iddialan "aslıastan ol- mayan mesnetsiz iddialar" olarak değerlendırdi. Ata- canlı. Dışişleri'ne Iran'daki gözaltıyla ilgili bilgi ulaş- madığını kaydetti. Iran'ın Ankara Büyükel- çisı .Ali Rıza Bagheri de "ül- kesindebirTürkün casusluk suçlamasıyla tutuklanması- na" ilişkin soru üzerine. ko- nu hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmadığı yanıtını ver- mekleyetındi. Iran tstihbarat Bakanlığı önceki gün Iran'ınkuzeyba- tısında bir Türk casusunun ele geçiriidiğini açıklamış- tı. İran'ın resmi haber ajan- sı İRNA'ya demeç veren Is- tihbarat Bakanlığı yetkilisi. kendisine turist görünüşü veren veyasal olmayan yol- lardan Iran'a girdiği öne sü- rülen Türk casusun, Iran'da PKK üslerinin varlığını ka- nıtlayacak fotoğraflar çek- mek istediğini itiraf ettiği bildinldi. Iran yetkilisi. söz konusu kişinin Türkiye'deki bazı politik çevreler için çalıştı- ğını ve Türkiye'deki gizli haber alma örgütleri ile de bağlantısı oldugunu öne sür- dü. Yakalanan kişinin kimli- ği konusunda ise bilgi veril- medi. ^Erbakan'ın libya gezisi büyük hata' • Baştarafı 1. Sayfada okuma yöntemiyle çözüldü. Orgeneral Karadayfnın, Libya gezisindeki skandal- dan yakınması üzerine Çil- ler, sinirli birifadeyle. "Ben Erbakan'a söyledim. Bu söz- ler (Kaddafl'den) beklenir. Hiç şaşırmadım" dedi. Karadayfnın "Büyük ha- ta" değerlendirmesi üzerine Çiller, "Genel Kurul'a gele- cek, görüşülecek. Meclis'te görüşülecek, oya sunulacak zaten. Büyük. çok büyük ha- taoldu" dedi. Çiller. Karadayf yla gö- rüşmesinde. parlamento ço- ğunluğu kritik noktada bu- lunan hükümetin Afrika ge- zısıyie ilgili bir gensoruyla düşürülmesinden kaygılan- dığmı açıklamış oldu Çiller. bu sohbetin hemen ardından Esenboğa Hava- alanı'nda yaptığı açıklama- da kamuoyunu yatıştırmay a çalışarak hükümette hiçbir sorun çıkmayacağını söy- ledi.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle