03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
8 EfCİM 199i SALI CUMHURİYET SAYF,, 13 ln«ernef: hty://www.p<«»ef,(om,tr/Xn flekfronft posto: [email protected] Tefc 0.212.512 05 05 Foks: 0.212.512 44 97 Dinciler danşözden iyi kıvırtıyorla/ tüm dünyanın gözü önün- de gelıştı. Lıbya'nın hüküm- Muammer Kaddafi. TCrkıye Cumhurıyeti Başba- kanı Necmettin Erbakan'ın gözlerinın ıçıne baka oaka, Türkiye'ye hakaret et- ti, Türkiye Cumhuriyetı'nı aşağıladı. EErbakan da misafır umduğunu değıl bulduğunuyerorneğı, Kaddafı'nin laf- larnnı yedi v,uttu... Bır guzelhazmettı... Mısır'da göndere bayrak çekilme- me-sinı 'Vatanseverlıkle ilgısi yok" diye kıvırtan Re'ahıı yedek dışışlerı bakanı Abdullah Gül bile Lıbya'da ıkı elını ba- şının arasıra alıp kara kara duşünme- ye başladı: Kaddafı'nın sözlerinı "delı saçması" oarak nıteledi. Demek kı bundan sonra Erbakan'ın din kardeşı ülkelere yapacağı ziyaret- ler öncesı Dışişleri Bakanlığı "doktor raporu" istemelı! Dünyanın gözü önünde Kaddafı'nin Türkiye'ye haraket etmesı, bır başka gerçeğı daha ortaya çıkardı; olayları saptırma konusunda Türkiye'deki din- cı basının elıne kimse su dökemez... RP'nin yarıresmi yayın organının manşeti dün aynen şöyieydi: "Libya seferını tamamlayan Erbakan Nijerya'ya geçti. Teröre karşı işbirliği. Başbakan Erbakan ve Lıbya lıderi Kaddafi terörün her çeşidıne karşı iş- birlığı yapacaklarını açıkladılar." Insanları şeriatçı teröre hedef göster- mekle ünlü gazete ise "kulak"tan ver- diği haberinde "Erbakan Libya'dan müteahhitlerin alacaklarını istedi" de- di. Hoşgörü şampiyonu tarikatçıların gazetesı kibarlıktan kınlacak gıbiydi: " Kaddafi'den nezaketsizlik." Bir başka tankatçı gazete: "Erbakan, Libya lideri Muammer Kaddafi'nın talihsız potunu düzeltti. Türkiye'de 65 milyon kardeştir." Yine bır tarikatçı: "Kaddafı'nin Erbakan'la yaptığı gö- rüşmeler sırasında diplomatik nezak- et kurallarından uzak bir dil kullanma- sı şaşkınlık yarattı." Kıvır kıvırabıldiğin kadar; dansözler bile bunlar kadar kıvırtamaz! SESS/Z SEDASIZ Horozlar eşiktaş Ihlamur'da oturuyor İlker Çamkır... Evinin arkasındaki apartmanlardan birinin bahçesinde bir horoz ve birkaç tavuk besleniyor. İlker Çamkır'ın eşi de çalışıyor ve sabahın köründe horozun ötüşüyle fırlıyorlar yataktan... Geçen mayısta Beşiktaş Belediyesi'ne bir dilekçe vermişler; yanıt alamayınca temmuzda bir dilekçe daha yazmışlar... Beşiktaş Belediyesi'nden yanıt gelmemiş... Ama yüreklerini ferahlatan haber Harbiye'de oturan bir arkadaşlarından gelmiş: - Bizim yan bahçede 3 horoz var! Çamkır, şimdilerde müftülüğe dilekçe vermeyi düşünüyor: "Diyanet'in kitabında yazdığı gibi horozların melekleri görünce ötmesinden dolayı mı horoz besleniyor?" Mert Ali Başanr'dan SÖZDEYİŞLER Hayat nokta noktalan doldurmaktır. Bir kadının âdet günlerinden bir hafta önceki günleri urrıyet gazetesının ••yazar'iarından Ayşe Arman. pazar gunkü yazısını kadınların âdet günlerinden bır hafta önceki döneme ayırmış ve kendisini anlatmış... Çok ilginç. Cynthia Heîmel adında bir kadın da aynı konuda yazmış... Hem de kıtap olarak. Heımel'ın yazdıklannı irem Kuttuk Türkçeye çevırmiş; geçen şubat ayında Sarmal Yayınevı yayımlamış. Kitabın adı: Eğer Bensiz Yaşayamıyorsan Niçin Daha Ölmedin? Heımel'ın kitabının 73. sayfası "Âdet Oncesı Dönem ve Gıysıler" başlığını taşıyor. Cynthia Heimel kitabında diyor ki: "Kendımi kalorifere zıncirledim. çünkü eğer kendıme en ufak bir tavız verecek olsam, alışverişe çıkacağım." Ayşe Arman yazısında diyor ki: "Kendımi bir süre kalorifere zincirledım. En ufak bir tavız vermış olsaydım, Akmerkez'e koşacaktım. Elbette kı alışverişe." Cynthia Heimel kitabında diyor ki: "Bugün âdet öncem. Ben çıldırdım. Gerçekten aklımı kaçırdım." Ayşe Arman yazısında diyor ki: L Cilıun Denürci den -r\ A F O R l Z M A L A l V Özel tınıın >etım bıraktıkljn "özel \etım" mı savılıvor dersınız 1 ' "Cıddi şüphelerım var bu konuda. Cınnet dönemi demek daha uygun düşer gıbı geliyor bana." Cynthia Heimel kitabında diyor ki: "Bır keresınde aldığım çızmelere dunyada ınanmazsınız. Renkleri çürük yeşildı. PüsküJ gibi bır şeyleri vardı. Ve galiba bır de gümüş çivileri. Talıhsiz renklerde çızmeler almak âdet öncesı dönemlerin en büyük belırtisıdır." Ayşe Arman yazısında diyor ki: "Büyük ıhtımalle püsküllü. ıncecik topuklu. bır daha asla giymeyeceğim botlar alacaktım." Cynthia Heimel kitabında diyor ki: "Çoraplarımı elden geçırdım ve bır dakika ıçinde mor topuklu hoş bır çift çorap buldum. Kıraz rengi bir ceket ve bayrak kırmızısı ayakkabılar takımımı tamamladı." Ayşe Arman yazısında diyor ki: "Ama ben eğer file çoraplarım, korkunç eteğim ve fecı ceketimle sokağa çıkmamış olsaydım. başka bır felaketle yuzyüze kalacaktım." Cynthia Heimel kitabında diyor ki: "Takvımınızde çıldıncağınız günü ışaretleyın. O gün geldığinde, siz resmen âdet öncesi nöbetinde sayılırsınız." Ayşe Arman yazısında diyor ki: "Takvımınızde çıldıracağınız günleri ışaretleyın. O günlerin cinnet dönemınız olduğunu kabul edin." Cynthia Heimel kitabında diyor ki: "Sızin yerınıze kararlar alabilmesi için, bu durumda olmayan bir arkadaşınızı yardıma çağırın. Hatta kahvaltıda ne yiyeceğinıze bile o karar versin." Ayşe Arman yazısında diyor ki: "Sizın yerinize karar vermesı için, o günlerde bir arkadaşınızı yardıma çağırın. Hatta akşam ne yiyeceğinıze bile o karar versin." Cynthia Heimel kitabında diyor ki: "Adet öncesı dönemde olmadığınız bır sırada, anıden çıkıp da hayatınızı değıştirecek toplantılar için zevklı bır takım derleyin. Bu takımın dolabınızın özel âdet öncesi bölümünde asılı olduğundan emın olun. Ve bahsi geçen durumda mutlakaonu giyin." Ayşe Arman yazısında diyor ki: "Bir formanız olsun. Âdet öncesı günlerde ortalıkta benim gibi rüküş dolaşmamanız için. günü kurtaracak ve hep şık duracak siyah bır takım mesela. Dolabınızın içinde hep hazır olsun." Cynthia Heimel kitabında diyor ki: "Adetınızden bır hafta önce, bütün kredı kartlarınızı yakın bir arkadaşınıza verın. Âdetınizın üçüncü gününe kadar onları bır dolapta kılitli tutmasını söyleyın. Üçüncü güne kadar iğrenç botlar satın alma hevesıniz geçmış olacaktır." Ayşe Arman yazısında diyor ki: "Adet öncesi döneme girdığınız günlerde kredi kartlarınızı yok edin ya da bır arkadaşınıza verin. Yaksın ya da saklasın. Üçüncü günü sıze geri iade etsın. Üçüncü güne kadar zaten iğrenç bot ya da elbiseler alma hevesinız geçecektir." SİLİVRİ SULH HUKLK HAKLMLİĞİ SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN TAŞINMAZ SATIŞ İLANI !996 3Satış Sılıvrı Sulh HtAuk Hâkımhğı'nın 1995 258 >avılı karan ıle ortaklıgın satış voluvla gıderılmesıne karar \erilen. aşağıda açık özellık- len vazılı. Sıli\n ılçesı. Bekırli kövü. 2 pafta 10. 83. 44. 126 parbellerle. 3 pafta 130 parselde kavıtlı taşınmazlar. karşılannda vazılı sa- atlerde Sılı\ rı İcra Vlûdürlüğü'nde açık arttırma ıle satılacaktır. Taşınmazlann \eri:2 pafta 10 parsel Bekırli kövünün Söğüt Çatağı mevkıinde. kö> mezarlığının altında ormana bıtışık. hafıf eğimlı bırdurumdadır 2 pafta 83 \e 126 parselle 3 pafta 130 parsel Bahçedere me\kıınde. 2 pafta 44 parsel ıse Alıncık me\kıı. köy çıkışının sağında yakla- şik olarak vola 500-600 metre uzaklıktadır. Taşınmazlann imar durumu: Taşınmazlann tümü 3194 savılı ımar vasasının 62 v e 63. maddelerıne tabı olup. 5.250 metrekareyı geç- me\en tek bır bağımsız bölüm nıtelığınde vapı yapıiabılır. Aynca tanmsal üretımı korumak amacıy la üretımden pazarlamaya kadar tüm faalıvetlerı ıçeren entegre tesıs nitelığınde olmayan mandıra. kümes. ahır. ağıi. su ve yem depoları. arıhaneler. balık üretım tesıslen. un değırmenlen gıbı konutdışı vapılar. mahreç aldığı >ola 10 metreden. parsel hudutlarına 5 metreden fazla yakTaşmamak \e ınşaat alanı katbayısı "o55"ı \e vapı vükseklığı h. 6.50 m'vı geçmemek kavdıvla vapılabilır. Taşınmazlann değeri \e sahşsaati: 1-3 pafta 130 parselde kavıth 8000metrekarea!anmdakı tarımsai nıteliktekı tarla 800.000.000.- TL bedelle saaf 10.00-10.15 2- 2 pafta 10 parselde kavıtlı. tarımsai nıtelıktekı 9400 nıetrekare alanındakı taşınmaz 1.880.O00.0O0.-TL bedelle saat: 10 25-10.40 3- 2 pafta 126 parselde kavıtlı. tarımsai nıtelıktekı 4300 nıetrekare alanındaki taşınmaz 430.000.000.-TL bedelle saat: 10.50-11.05 4-2 pafta 83 parselde kavıtlı. tanmsal nıtelıktekı taşınmaz. 4500 metrekare alanında olup. 450.000.000.-TL bedelle saat: 11.15-11.30 5- 2 pafta 44 parselde kavıtlı taşınmaz. tanmsal nıtelıkte olup. 6100 metrekare alanında 610.000.000 -TL bedelle >aat: 11.40-11.55 Satış Koşulları:l- Satiş 19.11.1996 günü her taşınmazın karşısına vazılı saatte. Sılnrı İcra Müdürlüğü'nde açık arttırma ıle vapıla- caktır. Bugün. taşınmazlann değerlerının "o75'ını \e satış gıderlerını geçmek üzere en çok fıat \erene satılır Böyle bır bedelle ı^teklı çık- madığı takdırde. satış 29.11.1996 günü avnı ver vesaatlerde îkıneı arttırma ıle vapıiacaktır. Ogıin de taşmmazlann değerlerının "o40'ını ve satış gıderlerını geçmek üzere en çok fiat verene satılır. 2- Satışa katılmak ıstevenler taşınmazlann değerlerının o o20 oranında nakıt TL ve\a aynı oranda ulusal bır bankadan temınat mektu- bu getırmelen gerekır Katma değer vergısı. ıhale damga pulu. tapu alım harcı, tahliye ve teslım gıderlerı alıcıya ait olup. varsa bınkmış vergı borcu. tapu satış hareı ve dellahve satış bedelınden ödenir. 3- Satış peşın olup isteven alıcıya satış bedelinı vatırması ıçın 20 günü geçmemek üzere süre venlebılir. Süresinde veya venlen süre- de satış bedelı ödenmedığı takdırde. satış 11V 133 maddesı hükmünce bozulur. Taşınmaz avnı yasa hükmünce yenıden satışa çıkarıla- rak. IİY 129 2 maddesı hükmünce en çok fıat verene satılır. Varsa ıkı satış arasındakı fark ve dığer zararlardan satışin bozulmasına ne- den olanlar sorumlu olup. bu bedel vasal faızı ıle bırlıkte kendılerınden hıçbır hükme gerek kalmaksızın tahsil edıhr. 4- Satışa ılışkın şartnanıe ılan tarıhınden ıtıbaren Sılıvrı İcra Müdurluğü'nde açık olup, posta gıderı verıldığınde ıstevene bır örneğı gönderılebılır Satışa katılmak ıstevenler. taşınmazı ve şartnameyı görmüş. durum ve ıçenğını kabul etmış sayılırlar. Fazlaca bılgı almak ıstevenlenn 1996 3 satış numaralı dosya ile Silivrı İcra \füdürlüğü'ne başvurmaları ılan olunur. 26.9.1996 Basın: 1 10080 \iifui, cüzdanımı ka>bettım hükümsüzdür. NURAY HARMANKAYA Nüfus cüzdanımı kaybettım hükümsüzdür. \ECLA HARMANKAYA ÇİZGİLİK K.ÎMIL MİSARACI HARBİ SEMİH POROY GADDAR DAVUT \iRi KIRTCEBE K O T Ü L U K L E R L E MIRMIRLAR IĞIRDIRAK LERı' ÖNCU KüWETLeR LE DİJMYAYI TARİHTE BlGIN MCMTAZ 8 Ekim FMA/S/ZIA/? £l/l£/?/A/£/. 13S4'T£ BUGUfJ, VtETHAM KUBTVLUÇ ORCHJSu'- \ NUN DIBH BlShi Fü ZAFEKl VE HANOİ'Yİ IŞ6ALİ- AJifJ AHDmDAN,6ÜHBYDO6u ASYA'DA FGANSIZ SÖMUR6BCİUĞINİN SOM1 6£LM/ŞTİ. f9. YÜ2Y/L SCMLARlU&AU 8£Rİ, 8ÖL&EDE VAÇLlĞINI ŞÖS. TEREN FRANSA, Q2£LUKL£ VİETHAM U2£RİN- DB EGeMEHUK KURMUÇTU- VlETMAMULAR, U- OERLEgi HO f/MMH VE USTA SAVAÇ TAKTİK- Ç/Sİ GİAP'lN YÖNETİMİNDe,LJLKELERİNİ FKAH- SlZ BIRUĞİ'NDEN KUtZTARM/IK İÇİN U2UH Y/LLA/f MÛCAPELE ETTİ. SONUNOA FBANSfZ M£CÜSİ, ASKERİ KARAR. KARŞt TAV'R TAKIKIMIçn. PAHA SONRA I//ET- MAM 'A PB/ST OLACAIC OLAM AgP !. : ACI KAYBIMIZ Konfederasyonumuza bağlı Demiryol-lş Sendikası Genel Mali Sekreteri CEMAL GÖZÜKÜÇÜK'Ü ve biricik kızını elim bir trafik kazasında yitirdik. TÜRK-İŞ topluluğu olarak Sayın Gözüküçük'e ve kızına Allah'tan rahmet, işçi sınıfımıza. ailesine \e yakınlanna başsağlığı dileriz. TÜRK-İŞ YÖNETİM KURULU Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine.. bu hasret bizım. Sevgili UĞUR Her zaman \ anımızda v e kalbımızdesin. ÖMÜR. ÖNDER. BARIŞ Dersane yöneticiliği deneyımi olan emekü ilkokul müdürü iş arıvor. TEL:56l 17 72 (Akşam) Sahile ve çarşıva vakın kiralık işveri, A\ ukata > ada Doktora. TEL:"561 17 72 ^ cüzdanımı kavbettım hükümsüzdür. TOLGAÖDEMİŞ T.C. KOCAELİ 1. ASLİYT HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Do^va \o: 19% 129 Davacı Kemalettın Akkoyun tarafından davalılar $aban Akkoyun ve 11 arkadaşı alevhıne açılan ıştırak halındekı mülkıyetm müşte- rek müikıvete çe\ rılmesi davasının venlen ara karan geregınee: Davacı dılekçesınde özetle. kendısi ıle bırlıkte davalılann müşterek munslerı Osman Akkovun'un vefat ettığını. Kocaelı 1. Sulh Hu- kuk MahkemeM'nden almiş oldıığu vera^et ılamına göre hıssedarı bulundukları İzmıt Şahınler Dıvanı Gırgırlar mahallesınde bulunan muhtelıf taşınmazlan ıntıka/ını vaptırmadıklarından ıştırak lıalınde bulunduöunu. ıştırak halınde bulunan ışbu taşinmazlann muşterek mülkıyete çevrılmeMm talep etmış, ancak davacımn alevhlenne ışbu davavı ıkâme evledığı davalılar Şaban Akkovun. Kamıle Kavaöz. Sadıve Ergın. Sadıve Şalgam. \lustafa Ergın. Nazıf Akkovun. HiKevın Avnı Kuıgın, Mıne Kurgın. Cengız Kurgın. Suat Kurgın. Elvan Kurgın veSahan Ergın"den Ehan Kurgın. Suat Kurgın. Mıne Kurgın. HiKevın Avnı Kurgın. Cengız Kurgın'e teblıgatyapılamamış oldu- ğundan davadılekçesımn ılanen teblığıne. duruşmanın yapılacağı 12.11 1996 günü saat 09.00'da adlanna tebhgat vapılamavan dasalıla- rın mahkememızde hazır bulunmaları ve>a kendıierını bır vekılle temsıl ettırmelerı. duruşmavagelmez veva kendilennı bırvekılle tem- sıl ettırmez iseler duruşmaya vokluklarında de\am edıleceSı ve karar verılececı ılan olunur. Basıtr 1102^4
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle